Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 380
8. oldal

Tiszántúli Villamosenergiaipari Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
képviselő: elnök Pinczés Ernő
Tagságának érdekképviselete és érdekvédelme, a szolidaritás megteremtése és megőrzése. Feltárni és képviselni tagjai gazdasági, munkajogi, szociális és kulturális érdekeit, önsegélyező tevékenységet ellátni, védeni a tagságának, mint munkavállalóknak a jogszabályokban biztosított jogait. ... >>

"Tulipános" Kézműves Alapítvány

(kulturális)

4028 Debrecen, Kétmalom u. 17.
képviselő: Bíróné Fülöp Ilona
a népi, nemzeti hagyományok megőrzése, ápolása, terjesztése ... >>

Tutáliber Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: Mayer Csaba elnök ... >>

Tűzkereszt Lövész Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4014 Debrecen, 66014/9.
képviselő: Fiók Szabolcs
Lövészet népszerűsítése, a tagok fizikai és szellemi képességeinek fejlesztése, a sport iránti szeretet elmélyítése, katonai hagyományok őrzése, ápolása, népszerűsítése, oktatása, kapcsolattartás és együttműködés a Magyar Honvédséggel, a Magyar Honvédség és a társadalom közötti kapcsolat ápolása, hadtörténeti, technikai jellegű oktatási, kutatási tevékenység megszervezése, megvalósítása. ... >>

"Úton" Ifjúsági-kulturális Egyesület ("Úton" Egyesület Debrecen)

(oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Rákóczi u. 62. fsz.1.
képviselő: alelnök Erdős Beatrix, Nagy Tünde titkár, Szűcs Kornél Balázs elnök
Környezetvédelem, egészségmegőrzés, valamint a non-formális oktatási módszerek elterjesztése, ehhez kapcsolódóan konferenciák szervezése és az ernyőszervezetként való működés feltételeinek megteremtése. ... >>

Vad Amper Kulturális Egyesület

(kulturális)

4029 Debrecen, Fényesudvar 11. VII/24
képviselő: Bököny István Imre, elnök Reskó Péter, Kovécs Tamás, Lukács Máté
kulturális és zenei élet támogatása ... >>

"VAD VIRÁG" Természetjáró, Turisztikai és Kulturális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4029 Debrecen, Faraktár u. 10. I/3.
képviselő: elnök Bereczki Nándor
A természetvédelem és kulturális ismeretek bővítése az iránta érdeklődők részére, ennek keretében a természeti és épített környezet megismertetése és a szabadban a természettel való egyensúly kialakítása. A fenntarható és versenyképes turizmus fejlesztésének elősegítése hazánkban természeti kulturális örökségünk védelemmel egybekötött hasznosítása és az egész ország gazdasági-társadalmi fellendülése érdekében. A turizmus sokoldalú - társadalmi, gazdasági, kulturális, környezeti és életminőséget javító szerepének tudatosítása a társadalomban. A lakosság turisztikai-tudatának alakítása a tömegtájékoztatás segítségével. Hozzájárulás Magyarország valós képének kialakításához és terjesztéséhez a világban. A turizmus helyi és térségi szereplői együttműködésének erősítése, hálózatba szerveződésének segítése. A térség ismertségének növelése. A turista forgalom növelésével a helyi gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. Szellemi műhely létrehozása, amely támogatja és segíti a színvonalas kulturális értékek őrzését, bemutatását, terjesztését. Egyesület bővíteni kívánja a környezet és természetvédelem látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet és természetvédelmi ügynek az előmozdításában, fejlődésében, az azt meghatározó szemlélet formálásában kíván segíteni és abban szerepet vállalni. ... >>

VAGY Alapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Wesselényi u. 17. fszt: 1.
képviselő: elnök Porcsin Zsolt
társadalmi nyilvánosság biztosítása az elektronikus média segítségével ... >>

Vágyak, álmok mindenkinek, Művészeti és Tudásgyűjtő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Szent Anna u. 35.
képviselő: elnök Bangó Zsolt
az építészet és a tervező művészet területén nevelési és oktatási
tevékenység, képességközpontú ismeretterjesztés ... >>

Valcer Táncstúdió

(sport,oktatási,kulturális)

4030 Debrecen, Bégány u. 22.
képviselő: Dobos-Mercs Anita Beáta titkár, Kondásné Erdei Mária elnök
művészeti és sporttevékenység, felnőttképzés, a Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő amatőr társastánccsoportok szakmai irányítása, összefogása ... >>

Van Egy Ötletem Egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

4032 Debrecen, Görgey u. 16. II/21.
képviselő: elnök Kazinczi Gergely, elnök Varga Jácint, titkár Mikó Ákos Zoltán
szociális, kulturális és mentálhigiénés céllal képzések, ill. foglalkoztatás szervezése, esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

VAN Közhasznú Kulturális Egyesület (VAN Egyesület)

(kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 70/a. 2/9.
képviselő: elnök: Ibrányi András
Hazai, illetve európai zenei kulturális elemek fennmaradásának biztosítása és bemutatása mind Magyarországon, mind külföldön. Hagyományos népi hangszerek felhasználása, illetve modern zenei eszközök vegyítésével életben tartása és megjelenítése. A különböző korosztályok megismertetése a hagyományos népi hangszerekkel, népi zenei motívumokkal. Helyi kulturális, hagyományos és zenei értékek megjelenítése rendezvényeken. Kulturális, hagyományőrző és zenei szervezetek integrálása. összefogása. A helyi hagyományokhoz, termékekhez, értékekhez való hozzáállás javítása, fejlesztése. ... >>

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

(kulturális,érdekképviselet)

4025 Debrecen, Hatvan u. 32.
képviselő: Lovasné Tiszai Zsuzsa
Az Észak-Alföldi Régió népműveszeti hagyományainak magasabb szintre emelése ... >>

VÁROSOK, FALVAK SZÖVETSÉGE Kulturális Régió

(kulturális,érdekképviselet)

4024 Debrecen, Piac u. 20.
képviselő: ügyvezető alelnök Halász János
Az Európai Unió intézményrendszerében elismert kulturális régió létrehozása és működtetése. ... >>

Végállomás a Jövő Zenei Tehetségeiért

(oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Hortobágy u. 7. fsz. 1.
képviselő: Botos László elnök ... >>

Vesebetegek Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98.
képviselő: Nagy Miklósné elnök
A vesebetegek érdekeinek képviselete, egészségmegőrzés, betegség melelőzés,
családsegítés, időskorúak támogatása, kulturális és szabadidős sport tevékenység,
hátrányos helyzetű betegek esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Vezér Lakótelepi Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Vezér u. 4/b.
képviselő: Szigeti István elnök ... >>

VIDÁM GYEREKEK TEHETSÉGGONDOZÓ EGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4032 Debrecen, Bessenyei u. 17.
képviselő: elnök Horváth István János
A művészet, sport, kultúra vagy tudomány területén tehetséggel bíró gyermekek és fiatal felnőttek felkutatása és támogatása, illetve az ezzel kapcsolatos tehetséggondozási és szabadidő szervezési tevékenység ellátása, támogatása. ... >>

Virtus Hagyományőrző és Ifjúságvédelmi Egyesület

(kulturális)

4031 Debrecen, Derék u. 78. III/9.
képviselő: elnök Vígh Tamás
hagyományőrzés, ifjúságvédelem ... >>

Wanda Debreceni Kulturális és Sport Egyesület (WDKSE)

(sport,oktatási,kulturális)

4029 Debrecen, Boka Károly u. 5. VIII/34.
képviselő: Wanda Pál
Zenekarok és zenészek támogatása, zeneoktatás, szinkronúszás népszerűsítése. ... >>

Wing-Tchun Harcművészeti Egyesülete

(kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Gáspár Sándor elnök ... >>

XÉNIA SPORT ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET (XÉNIA Egyesület)

(sport,kulturális)

4028 Debrecen, Vas Gereben u. 8.
képviselő: elnök Vargáné Csorba Judit
Az emberek testi, lelki harmóniájának megteremtése. Rendszeres testmozgás elérése. A sporttörténet megismertetése a társadalom széles rétegével. A sporttal kapcsolatos művészeti tevékenység támogatása. ... >>

XXI. SZÁZAD EMBEREI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4030 Debrecen, Selyem u. 8. 2/5.
képviselő: elnök: Gyalog Gábor
Magyar lakosság egészségkultúrájának, egészségmegtartásának fejlesztése, életmódváltás segítése. Az egészségügyi intézményrendszer átalakulásának és fejlődésének támogatása. Oktatás és tehetséggondozás támogatása, az ehhez szükséges dologi és személyi feltételek biztosítása. Tanulók javát szolgáló fejlesztő-, és nevelőmunka lehetőségeinek kiszélesítése. Iskolai oktatás színvonalának, eredményességének növelése. Támogatásnyújtás a tehetséges diákok részére, képzésük mind sokrétűbb, sokoldalúbb fejlesztése. Az alap, a közép és felsőfokú oktatás terén a pedagógusok és kortárs segítők felkészítése, a megoldás orientált módszerek alkalmazására a képességfejlsztés - tanulás módszertan, stressz kezelés, karriermenedzsment, személyiségfejlesztés - terén. Kiemelt cél az élő és élettelen természeti értékek megőrzése, szemléletformálás, a természetvédelmi, kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységek támogatása különböző oktatási és kulturális intézményekkel együttműködve. A környezettudatos életforma kialakítása. A felnőtt társadalom, a fogyasztók környezeti tudatosságának erősítése. ... >>

Zene Theátrum Kulturális Egyesület

(kulturális)

4029 Debrecen, Csapó u. 80. X/28.
képviselő: Végh Veronika elnök ... >>

Zeneszerető Fiatalok Egyesülete (ZFE)

(kulturális)

4034 Debrecen, Ököritó u. 12.
képviselő: Kárpátiné Jónás Zsófia
A feltörekvő fiatal zenészek számára gyakorlási, illetve fellépési lehetőségek biztosítása. ... >>

Zenevarázs az Egészségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Mester u. 14.fsz.2.
képviselő: elnök Cseh Péter Pál
Iskolai rendszerű alapfokú művészetoktatási intézmény működtetése. ... >>

Zöld Zóna Lakossági Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

4002 Debrecen, Sikló u. 24.
képviselő: elnök Kádár Judit
környezetvédelem, kulturális tevékenység ... >>

Zöldfok Szabadidősport és Természetvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4025 Debrecen, Postakert u. 14/A. tetőtér 8.
képviselő: elnök Burai Péter
Szabadidősportok népszerűsítése, környezetünk védelme. Természet és kulturális örökségeink védelme.Sporttevékenység, természetvédelem. ... >>

Zsálya Környezet- és Természetvédelmi Egyesület (Zsálya Egyesület, angol neve: Salvia Environmental and Nature Protection Association)

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4027 Debrecen, Juhász Gyula u. 2. III/14.
képviselő: elnök Deák Balázs
Működési területén a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése a környezet- és természetvédelem, ismeretterjesztés, kutatás, a nevelés-oktatás, a területfejlesztés, valamint a hagyományőrzés területén. ... >>
3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal