Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 380
6. oldal

Malamud Kulturális Egyesület

(kulturális)

4225 Debrecen, Boglárka u. 9.
képviselő: Rábold Ákos elnök ... >>

Margit téri Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4031 Debrecen, Margit tér 19.
képviselő: Nyilas Zoltánné elnök ... >>

Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Piac u. 28/b. II/43.
képviselő: elnök Vincze Béla
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Maszk Művészeti Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4033 Debrecen, Puttony u. 35
képviselő: elnök Buka Helga Katalin
kulturális és művészeti tevékenység végzése ... >>

Matador Kulturális Egyesület és Amatőr Színházi Műhely (Matador Egyesület)

(intézményi,kulturális)

4034 Debrecen, Csáthy u. 46.
képviselő: elnök: Pálóczi Zoltán
A magyar színházi élet támogatása, a színházi kultúra fejlesztése és minél szélesebb körű terjesztése, kulturális, elsősorban színházi produkciók létrehozása. ... >>

Mátrix Független Gondolkodók Páholya

(kulturális,szociális)

4027 Debrecen, Nyár u. 6. IV/13.
képviselő: elnök Zakar Ferenc, elnökségi tag Demény Zsuzsa, elnökségi tag Erdélyi Tamás
Kultúrális és szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása stb, szociális tevékenység. ... >>

Medgyessy Önképviseleti Csoport

(kulturális)

4031 Debrecen, Angyalföld tér 2.sz.
képviselő: Köteles István, Soós Endre, Tuszné Buczkó Emma ... >>

Média Provincia Kulturális Egyesület(Média Provincia Egyesület)

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4031 Debrecen, Derék u. 18. X/83.
képviselő: Gönczi Mária Éva
Elősegíteni a települések, intézmények és civil szervezetek által végzendő sajtó, pr- és marketingtevékenység és rendezvényszervezés alapjainak elsajátíttatását, szakmai érdekvédelem, érdekképviselet biztosítása, érdekképviseleti tárgyban kapcsolat tartása Magyar Újságírók Országos Szövetsége Helyi Lapok szakosztályával és a MÚOSZ Etikai Bizottságával, elősegíteni a társadalmi esélyegyenlőséget hátrányos helyzetű csoportok, egyének számára. ... >>

Melódia Zenei Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

4025 Debrecen, Petőfi tér 7/a. fszt. 2.
képviselő: Kovács Lajos elnök ... >>

Metaform Művészeti Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 6/7.
képviselő: kuratórium elnöke Nagy Sándor Zoltán, tag Dr. Seres Géza, tag Fátyol Zoltán ... >>

Misztótfalusi Kis Miklós Múzeumi Alapítvány

(kulturális)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: Angster Mária, dr. Fekete Károly, Szabadi Árpád Géza
A Misztótfaluban (Románia) létrehozott "Misztótfalusi Kis Miklós Gyűjtemény " gondozása, fenntartásának biztosítása. ... >>

MODEM Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
képviselő: elnök Dr. Puskás István
a modern és kortárs képzőművészet megismertetése, népszerűsítése. A Modern és Kortárs Művészeti Központ törekvéseinek támogatása, a képzőművészet iránt érdeklődő emberek összefogása, közös művészetbarát projektek letrehozása. ... >>

Molnos Angéla, a Magyar Nyelvért és a Lélektani Szaknyelv Megújításáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4025 Debrecen, Miklós u. 6.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Bertók Lóránd Kálmán
Az alapítvány alább felsorolt céljai közhasznú, művelődési tevékenységet határoznak meg, az 1997. évi CLVI. közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. § c) 5. pontja értelmében, elsősorban hagyományos magas szintű szaknyelvi és köznyelvi műveltségünk, örökségünk megóvását, fejlesztését és ennek érdekében tudományos és oktatói tevékenységét is (ld. 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 3, 4. és 6. pontok). Az alapítvány célja a lélektan, lélekgyógyászat, különösen a rövid lélekelemzés és a csoportelemzés szakmai nyelvének magyarítása. E célkitűzés abból a meggondolásból indul ki, hogy a mai magyar nyelv, a szakmai nyelvek minden ága és a köznyelv is veszélyeztetett helyzetben van. Sok szakmai előadás, cikk és könyv címében a névelőket, kötőszavakat és végződéseket nem tekintve alig találunk magyar szót. A lélektan és a lélekgyógyászat esetében maga a tudomány is károsul, ha az árnyalatokban igen gazdag és pontos magyar szakmai nyelvet nem használjuk és nem fejlesztjük tovább. Az idegen kifejezések és tükörfordítások egyre növekvő használata következtében szaknyelvünk elsatnyul és el is tűnik, ha tevékenyen nem állítjuk meg e folyamatot. Az alapítvány célja egy ellendivat indítása, vagyis a ma uralkodó nyelvi divat megváltoztatása, a helyes és szabatos magyar nyelvhasználat népszerűsítése mind a tudományban, mind a köznyelvben. E célok értelmében az alapítvány segítséget kíván nyújtani a lélektani szakkifejezések magyarításához, továbbá olyan tudományos és ismeretterjesztő írások, szakkönyvek szerkesztéséhez, fordításához, kiadásához, amelyek a lélektant és a lélekgyógyászatot szép és árnyalt szóhasználattal, szabatosan, szakszerűen és tiszta, eleven magyarsággal mutatják be és értelmezik. Az alapítvány célja olyan kezdeményezések (könyvek, újságcikkek, nyilvános előadások, szakmai viták, eszmecserék a világhálón, hang- és képcsatornákon, összejövetelek, stb.) támogatása, amelyek a szakmai nyelv újításának és magyarításának szükségességét beviszik a köztudatba és a szakmabeliek (lélektanilag képzett tanítók, tanárok, egyetemi hallgatók, lélekgyógyászok, lélektani kutatók, lelkészek, stb.), valamint a szaklapok (Psziczológia, Magyar Pszichológiai Szemle, MPT Tájékoztató, stb.) komoly érdeklődését is felkeltik. Az alapítvány szándéka különösen a szaklapok, újságírók, hang- és képcsatornák bemondóinak, stb. megnyerése a tiszta magyar szakmai nyelv használatának. Az alapítvány célja, hogy együttműködjék olyan tudományos szervekkel (egyetemek, lélektani intézetek, egyesületek, stb.), amelyek az alapítvány célkitűzéseit elfogadják és helyeslik. Az alapítvány céljának megfelelően és a medice cura te ipsum (orvos, gyógyítsd magad) elvhez híven, az alapítvány kezelőszervi tagjai példamutatóan igyekeznek a lehető legtisztább magyar nyelvet használni. Ez különösen előadásaikra, az alapítvány nevében lett nyilatkozataikra és az alapítvány nevében szerkesztett szövegekre vonatkozik. ... >>

Monteverdi Kulturális Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 37.
képviselő: elnök Dr. Uray István, művészeti vezető Pazár István, titkár Fábry Zoltán ... >>

Motolla Egyesület Debrecen (Táncház-Kézművesség-Szellemi Műhely)

(kulturális)

4034 Debrecen, Jámbor Lajos u. 112.
képviselő: Gyöngy Péter elnök
A teljes magyar néphagyomány értékeinek megismertetése, megélésének és továbbadásának elősegítése a különböző generációknak úgy, hogy a gyermekek és szüleik érdeklődését felkeltse, és a rendezvényeken együtt legyenek jelen. A néphagyományokhoz kapcsolódó értékközvetítés pedagógiai eszközökkel. A többgenerációs családmodell népszerűsítése. Szellemi műhely kialakítása előadások, kiállítások, valamint kirándulások szervezésével. Az alapcélokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése, működtetése és a lehetséges partneri együttműködés kialakítása. Életmód minta közvetítés. ... >>

MOZAIK Debreceni Kulturális Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 12.
képviselő: elnök Giriti Erzsébet
kulturális tevékenység végzése, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Mozgás Teátrum Táncművészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Cívis u. 16. IX/76.
képviselő: Ettererné Dezső Virág elnök ... >>

Mozgás- és Zenei Művészetek Egyesülete

(kulturális)

4031 Debrecen, István út 91. X/86.
képviselő: Batta Katalin gazd. ig., Nagy Attila elnök, Nyitrai József alelnök ... >>

MŐBIUSZ Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4225 Debrecen, Rózsavölgy u. 133/B.
képviselő: elnök Posta János
környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem, kulturális örökség megóvása, mentálhigiénés problémák
kezelése, kutatás, gyermek- és ifjúságvédelem ... >>

Múltat s jövendőt Közművelődési Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.
képviselő: Farkas Zoltán elnök ... >>

Munkaiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.
képviselő: elnök Fodorné Magyar Ágnes
Egészségmegőrzés. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, környezetvédelem. ... >>

Musica Humana

(oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Soó Rezső u. 41
képviselő: elnök Kedves Tamás
kulturális, szabadidős, hobbi-, oktatási és kutatási tevékenység végzése ... >>

Musical a Gyermekekért Színpadi Társulat

(szociális,kulturális)

4024 Debrecen, Kandia u. 1. A. V/25.
képviselő: társelnök Lakatos Beáta, társelnök Papp Nóra
a musical műfaj elterjesztése és megismertetése, a hátrányos helyzetű gyermekek segítése ... >>

Művészkert Alapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Liszt F. tér 3.
képviselő: Csordás Lászlóné elnök ... >>

Nagy Géza matematikai emlékverseny

(kulturális)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: Dr. Nagy Mihály elnök ... >>

"Nagyerdei Egyházközségért" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4032 Debrecen, Bólyai u. 25.
képviselő: Széll György
A vallási és hitélet gyakorlásának, fejlesztésének elősegítése, lelki gondozás, ezek személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, az ifjúság nevelése, oktatása, képességfejlesztése és hitoktatása, családsegítés, időskorúak támogatása, a kulturális örökség megóvása, az egyházközség ingatlanvagyona karbantartásának, bővítésének támogatása. ... >>

Nagyerdőért Összefogás Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4028 Debrecen, Kórház u. 13.
képviselő: elnök: Párkányiné Molnár Ibolya
Debrecen és a debreceni Nagyerdő természeti-, környezeti, kulturális, építészeti értékeinek, örökségének védelme, megóvása az utókor számára. ... >>

Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Hollós u. 17.
képviselő: Bartók Istvánné, Csobán Péterné elnök, Daróczi Erzsébet, Maklaga Jánosné, Puskás Vilma, Tihanyi György ... >>

Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend Jótékonysági Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

4031 Debrecen, Derék u. 96. VI/18.
képviselő: Kovácsné Vértes Zsuzsanna
A Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend tevékenységének segítése, karitatív tevékenység végzése, kulturális és jótékonysági rendezvények szervezése és lebonyolítása, a rászorulók támogatása, a magyar lovagi hagyományok felelevenítése és ápolása. ... >>

Népi Hagyományápoló Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4027 Debrecen, Sinai M. u. 2.
képviselő: Dr. Kovács Gyuláné, Dr. Nagyné Harangi Ilona, Szulyák Istvánné, Vasné Simics Mária
A népi kismesterségek megismertetésével eljuttatni a gyermekeket az ember alkotó, tárgykészítő tevékenységéhez, tapasztalás útján - e tevékenység anyagi támogatása. ... >>

Néptáncoktatásért a Bányai Júlia Általános Iskolában Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Kossuth u. 44.
képviselő: Bodnárné Vincze Mária elnök
néptáncoktatás feltételeinek biztosítása ... >>

Nexus International Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4029 Debrecen, Csapó utca 104. IV/10.
képviselő: elnök: Aranyi Árpád
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, kulturális tevékenység végzése, emberi és állampolgári jogok védelme, az egészségmegelőzés és a rehabilitáció területén tevékenykedő szervezetek és a civil réteg közti információ áramoltatása, szociális területen végzett kiemelkedő segítő tevékenység végzése, gyermekek biztonsága, testi, lelki egészségének megóvása. ... >>

NOVA HUMANA Egyesület

(kulturális)

4024 Debrecen, Kossuth út 42.
képviselő: elnök Molnár Csaba, titkár Nagy Andrea
segítséget nyújtani egyre globalizálódó világunkban az emberek számára ahhoz, hogy
megtalálják helyüket és boldogulásukat a mai modern társadalom kihívásai, ellentmondásai
között. ... >>

Nők Közéleti Szerepvállalását Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány

(kulturális)

4029 Debrecen, Rakovszky Dániel u. 12. 3. ajtó
képviselő: Nagy Romolus Árpád elnök ... >>

Nullpont Kulturális Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Tátrai Orsolya
Szolagálja a nemzeti és az egyetemes kultúra ügyét. ... >>

Ondód Jövőjéért Egyesület

(kulturális)

4002 Debrecen, Kádár dűlő 61/c.
képviselő: elnök Dallos-Nagy Gabriella
közösségi munkák szervezése ... >>

Orfeum Művészeti Egyesület (Orfeum)

(kulturális)

4032 Debrecen, Cívis u. 7. II/16.
képviselő: elnök: Fitos Viktor
A fiatalok művészetszeretetre nevelése. ... >>

Országos Református Tanáregyesület (ORTE)

(kulturális)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: elnök Dr. Korsós Bálint István
A református tanügy iránt tenni akaró személyek és szervezetek összefogása ... >>

ORT-IKI Független Művészeti Egyesület

(kulturális)

4033 Debrecen, Süveg u. 3.
képviselő: Dió Zoltán elnök ... >>

Óvodai Művészeti Esztétikai Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4028 Debrecen, Simonyi út 31-33.
képviselő: Dúróné Mónius Róza Lívia ... >>

Oxigén Kulturális, Szabadidő és Sportklub

(sport,kulturális)

4027 Debrecen, Egyetem sgt 46. III/13
képviselő: Áts László társelnök, Csordás László elnökségi tag, Hajdú Károly társelnök, Nagy Csaba elnökségi tag, Papp Zsolt elnökségi tag
szabadidős, kulturális, sporttevékenység ... >>

ÖRÖKSÉG ŐRZŐI Egyesület

(kulturális)

4077 Debrecen-Nagycsere, 01231/2.hrsz.
képviselő: Bánki Zoltán, Dr. Baranyi Tibor Imre, Dr. Mézes Zsolt László
Tradicionális értelemben vett kultúrális értékteremtés, értékközvetítés és értékmegőrzés. ... >>

Örömhír Média Alapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Varga u. 2.
képviselő: Bosák Nándor elnök, titkár Felföldi László
a katolikus evangelizáció szolgálata a média munka feltételeinek megteremtése által ... >>

Páneurópai Piknik 1989 Egyesület

(kulturális)

4031 Debrecen, Tócóskert tér 3. VI/45.
képviselő: elnök Filep Mária
1989. évi Pánerurópai Piknik és határáttörés hiteles történetének megőrzése, ezen történelmi események ápolása ... >>

Panta Rhei Szociokulturális Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4031 Debrecen, István út 33. VIII/25.
képviselő: Gali Viktor elnök ... >>

Peregrináció Alapítvány

(kulturális)

4025 Debrecen, Hatvan u.44. Fazekas M.Gimn.
képviselő: Aranyi Imre elnök ... >>

Perspektíva és Stúdium Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

4024 Debrecen, Kossuth u. 18. fsz.2.
képviselő: elnök Tóth Tamás
A művészet területén tehetséges fiatalok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése, könyezetvédelemre való nevelés, falusi turizmus fejlesztése. ... >>

Péter András Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete

(kulturális)

4026 Debrecen, Jókai u. 26.
képviselő: elnök Dr. Sándor József Péter
kulturális és hagyományőrző tevékenységek, a Péter András Gimnáziummal kapcsolatos kiadványok készítése, terjesztése stb. ... >>

Petőfi Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

4028 Debrecen, Sámsoni út 27/3.
képviselő: Halász Lajos elnök, ügyvezető elnök Orbán György
Az egyesület tagjai, illetve egyéb érdeklődő személyek, együttműködő civil szervezetek részére létesítmények hasznosításával, rendezvények szervezésével lehetőséget biztosítani az esélyegyenlőséghez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a kultúra és a sport megismerésére. Ezen belül rendszeres indulás az éves területi (megyei, városi) kézilabda és bowlingbajnokságon, részvétel szörf, lövészversenyeken, túrákon, mezeinken, pályáinkon támogatóink részére reklámfelület biztosítása, évente legalább egyszer autóbuszos kirándulás szervezése, továbbá a Debrecen-Apafai Lőtér és Szabadidőpark, illetve a Debrecen-Látóképi tónál kialakított Szörfbázis fenntartásának, fejlesztésének és gondozásának a biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal