Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 380
5. oldal

Jó Ritmus Művészeti Nevelésért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó u. 59
képviselő: elnök Máth János, Fehér Sándor, Molnár Judit, Réz Nagy Zoltán, Szalontainé Jenei Márta
Gyermekközpontú, humanisztikus elvek szellemében történő nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Jobb Jövő Kulturális és Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

4031 Debrecen, Vincellér u. 4. X/81.
képviselő: Erdei Roland ... >>

Józsa Fejlődéséért Alapítvány

(kulturális)

4225 Debrecen-Józsa, Deák F. u. 43.
képviselő: Molnár Tamás elnök ... >>

Józsai Reformátusokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4225 Debrecen- Józsa, Deák F. u. 67.
képviselő: kur.elnök: Dr. Horkay Edit, tag: Garai Sándorné
A józsai kulturális élet fellendítése, a Józsán élő sokgyermekes családok támogatása, egyházi ingatlanok felújítása, hitoktatás támogatása . ... >>

Józsai Településfejlesztő Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

4225 Debrecen, Deák Ferenc u. 84.
képviselő: Juráskó István elnök
a józsai lakosok közművelődési, kulturális, szabadidő, sporttevékenységének magasabb színvonalra emelése, környezetvédelmi és településfejlesztési igények felmérése, közrend, közbiztonság védelme, hátrányos helyzetűek támogatása ... >>

Józsai Turul Egyesület

(kulturális,egyéb)

4225 Debrecen, Október 6. u. 27/a.
képviselő: elnök Nagy Zoltán
Debrecen város, Józsa településrész lakossága közösségi tevékenységének a magyar kultúra és hagyományok alapján történő megteremtése, fejlesztése, közbiztonságának javítása, környezetének védelme, a rászorultak támogatása. ... >>

Jövő Nemzedéke Közhasznú Egyesület /JÖNE/

(oktatási,kulturális)

4030 Debrecen, Tömös u. 66-2
képviselő: Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin, Gilányiné Gyarmati Júlia, Szilágyiné Somogyi Katalin
Felnőttek és gyerekek részére rendezvények, képzések szervezése, kulturális, szabadidős, prevenciós,
oktatási, nevelési és jogi területen ... >>

Káka Alapítvány Kárpátalja Kultúra Alapítvány

(kulturális)

4028 Debrecen, Hadházi u. 46. I/1.
képviselő: Sipos Péter elnök ... >>

Kalandos Világokban Csatangolók Egyesülete (KAVICS)

(kulturális)

4024 Debrecen, Kossuth u. 33.
képviselő: elnök Nagy Marianna ... >>

Kálmáncsehi Sánta Márton Emlékalapítvány

(kulturális)

4031 Debrecen, István király tér 2.
képviselő: elnök Kálmánchey Csaba
Kálmáncsehi Sánta Márton és a kiemelkedő reformátorok - református egyházi, közéleti, illetve a művelődés területén jeleskedő személyiségek - emlékének ápolása. ... >>

Kántus Alapítvány

(intézményi,kulturális)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: Püspöki Lajos kuratóriumi elnök
A Debreceni Református Kollégium Kántusának támogatása, a Refor- mátus Kollégium Kórus hagyományainak ápolása. A Kántus fellépési költségeihez támogatás nyújtása, tekintettel arra, hogy különösen a Kántus által közvetített muzsika kis falvakba és Magyarországon kívüli magyar lakta településekre is eljusson. ... >>

Kapu Távoli Világokra Szerepjáték, Képregény, Fantasy és Science Fiction Egyesület

(sport,kulturális)

4032 Debrecen, Nyék u. 65.
képviselő: alelnök: Jávorszky László, elnök Tóth Anikó Edit, elnökségi tag: Erdélyi Zoltán Sándor, Szűcs Imre
kulturális tevékenységek, szabadidős és hobbitevékenységek ... >>

Kárpátok Népe Alapítvány

(szociális,kulturális)

4032 Debrecen, Böszörményi út 97. III/9.
képviselő: elnök Szőts Henriett
Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Kartel Klub Kulturális Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Görgey u. 6. II/21.
képviselő: Borsi Annamária elnökségi tag, Borsi Norbert elnökségi tag, Nagy Zsolt Tamás elnök ... >>

Kelet-Közép Európai Társaság

(kulturális)

4032 Debrecen, Tessedik S. u. 158.
képviselő: Dr. Süli-Zakar István ... >>

Kelet-Magyarország Szociális és Kulturális Felemelkedéséért Alapítvány

(szociális,kulturális)

4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
képviselő: Cséti Imre, Dr. Purczi Géza, elnök Papp József, Gyüre László, Orosz József, Vántus Viktor, Veress Csaba
Kelet-Magyarország területén a szociálisan rászorult, illetőleg hátrányos helyzetű társaalmi csoportok és személyek anyagi és erkölcsi felemelkedésének elősegítése, anyagi támogatása, illetve az anyagilag hátrányos helyzetben lévő kulturális kezdeményezések támogatása, felkarolása. ... >>

Kelet-Magyarországi Európai Kezdeményezések Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Illyés Gyula u. 2/c.
képviselő: Dr. Gályász József elnök, kur.titkára: Szabados György
Az európai integráció előmozdítása és az azt segítő támogatási programok menedzselése, fejlesztő programok kidolgozása a Kelet-magyarországi régió számára, helyi kezdeményezések szakmai támogatása. ... >>

Kelet-Magyarországi Művészetterápiai Egyesület

(kulturális,egyéb)

4032 Debrecen, Akadémia u. 89. I/3.
képviselő: Dr. Kollár János elnök
művészetterápiai igények kielégítése stb. ... >>

Kerekestelepi Közösségért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4030 Debrecen, Kerekes F. u. 18.
képviselő: kuratórium elnöke Danku Péter István, tag Czirják László, tag Mikulásné Lengyel Réka, tag Pákozdiné Eszenyi Edit, tag Szabó Béla
A Kerekestelepi Református Egyházközség fenntartásához szükséges anyagi feltételek biztosítása, az egyházközség tagjai és egyéb rászorulók szociális biztonságának megőrzése, rendkívüli és rend- szeres segélyezés, a gyermekekkel és az ifjúsággal való foglalkozáshoz, vallásos neveléshez szükséges anyagi háttér biztosítása. A Kerekestelepi Egyházközség keretében működő cserkészcsapat tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, a vallásos képzés szolgálata, ismeretterjesztő kiadványokra is kiterjedően, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, külföldi református egyházközségekkel, a református egyház fejlődésének, terjeszkedésének támogatása.
Környezetvédelem, parlagfűírtás, parkok gondozása, közösségi kulturális rendezvények szervezése, ifjúsági hitoktatás támogatása, kiadványok megjelenítése, kirándulás szervezés, külföldi és belföldi közösségekkel kapcsolatfelvétel. ... >>

"KERÉKKÖTŐ" Sport- Kulturális- és Szociális Egyesület ("KERÉKKÖTŐ" Egyesület)

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4029 Debrecen, Fényes udvar 2. X/64.
képviselő: elnök: Szoboszlai Csaba
Fogyatékkal élők és egyéb szempontból hátrányos helyzetűek támogatása, testnevelés, a sport és az egészséges életmód terjesztése, pedagógiai, fejlesztő pedagógiai, oktatási és szakértői módszerek továbbfejlesztése és azok inkorporálása a formális oktatás rendszerébe. ... >>

KLIÓ Alapítvány

(kulturális)

4033 Debrecen, Herpay Gábor utca 50.
képviselő: Dr. Fodor Mihályné, Dr. Reszler Gábor
Történelemtudományi tárgyú idegen nyelvű szakirodalom fordítása, gondozása és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Tarján u. 55.
képviselő: elnök Mező Ferenc ... >>

Kompecher István Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Dr. Antal Miklós elnök ... >>

Konduktor Ifjúsági, Kulturális és Szociális Egyesület

(kulturális,szociális)

4032 Debrecen, Vezér u. 2. I/4.
képviselő: elnök Faragó Roberta
a civil társadalom eszméjét az egyes emberek életének részévé tenni ... >>

Korngut- Kemény Alapítvány

(kulturális)

4026 Debrecen, Mester u. 3-5. V/27.
képviselő: elnök Láposi Teréz Izabella, tag Dr. Kováts Flórián, tag Kovács Géza, tag Nagy Sándor Tibor, tag Papp Eszter, tag Pilári Gábor, tag Szabó Tibor
A magyar vásári mutatványos, vándor bábjátszás tradícióinak felkutatása, megőrzése, elevenen tartása, a Korngut-Kemény család vásári bábjáték hagyományának és hagyatékának felkutatása, megőrzése. ... >>

Kölcsey Ferenc Pedagógus Műhely

(kulturális)

4029 Debrecen, Mata János u. 13. I/3.
képviselő: Gaszner Ferencné dr. elnök, Kálmánné Szabó Katalin alelnök, Papp Márta alelnök ... >>

Kölcsey Kórus és Baráti Köre

(kulturális)

4032 Debrecen, Menyhárt József tér 6. I/5.
képviselő: Tamási László András
A magyar és az egyetemes zenekultúra terjesztése. A debreceni nezei hagyományok ápolása és terjesztése. A szabadidő hasznos eltöltése. Koncertek, hangversenye, zenés áhitatok szervezése a Kölcsey Kórus fellépésével. Egyházi és világi rendezvényeken való közreműködés. ... >>

Kövirózsa Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4031 Debrecen, Pósa u. 1.
képviselő: Kostenszkyné Lévai Erzsébet
Az oktatás anyagi feltételeinek javítása, továbbképzések, iskolai és kulturális szabadidős programok szervezése. ... >>

Köz-Ért Egyesület

(kulturális)

4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11.
képviselő: elnökségi tag Kérdő Kálmánné, elnökségi tag Kiss Csaba Attila, Katus Sándorné elnök, Kozma Ferencné elnökségi tag, Stiegelmayar Károly alelnök
szociális, kulturális tevékenység ... >>

Közlekedés és Kultúra Alapítvány

(kulturális)

4030 Debrecen, Muskotály u. 6. sz.
képviselő: Hossó Attila elnök ... >>

Kuckó Művésztanya Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

4026 Debrecen, Csap u. 62.
képviselő: Lengyelné Zagyva Krisztina ügyvivő, Szentgyörgyi Róza elnök, titkár Jankáné Papp Mária titkár
kulturális tevékenység ... >>

Kultúrmisszió Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

4027 Debrecen, Füredi u. 1.
képviselő: kuratórium elnök Kardos Ilona
A magyar kultúra értékeinek terjesztését és más népek kultúrájának megismerését szolgáló nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és ápolása. A hazai és külföldi rendezvényszervezők, az amatőr művészeti együttesek, valamint ifjúsági csoportok közötti kommunikáció- és információáramlást, illetve utazásukat segítő szolgáltatások biztosítása. A hátrányos helyzetű családok gyermekeinek kulturális felzárkózását segítő szolgáltatások és támogatások. ... >>

Laross Kulturális Egyesület

(kulturális)

4025 Debrecen, Erzsébet u. 32.
képviselő: Székhely Zoltán elnök ... >>

Lelkes Cserkész Alapítvány (Lelkes Alapítvány)

(kulturális)

4025 Debrecen, Piac u. 37.
képviselő: kuratórium elnöke Molnár Szabolcs
A cserkészmozgalom működéséhez szükséges anyagi háttér megteremtése. A debreceni cserkészmozgalom fő célként a környezeti és kulturális valamint a keresztény hitéletet tűzte ki céljául. ... >>

Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

4032 Debrecen, Poroszlay u. 97.
képviselő: elnök Juhász Béla
egészségmegőrzés, szociális tevékenység, kulturális tevékenység, sport, stb. ... >>

Liberális Klubokért Egyesület

(kulturális)

4028 Debrecen, Apafi u. 117.
képviselő: Gáspár Zsuzsa elnök, Giczey Péter alelnök, Gulyás József alelnök, Kenyeres Lajos alelnök, Púza László alelnök ... >>

Lilla Téri Kulturális, Sport és Szabadidős Egyesület

(sport,kulturális)

4031 Debrecen, Diófa u. 44.
képviselő: Czelér András elnök, Dr. Papp Dezső elnökhelyettes, Schleisz Pál gazd. elnökhelyettes ... >>

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Debreceni Önálló Jogú Szervezete

(kulturális)

4026 Debrecen, Pesti u. 55
képviselő: elnök Szabó Sándor
a kutyatenyésztés és kutyatartás népszerűsítése és támogatása ... >>

Magyar Folk Centrum Egyesület

(kulturális)

4225 Debrecen, Alsójózsai u. 15.
képviselő: Pásku György elnök ... >>

Magyar Hagyományokért Kulturális Közhasznú Egyesület (Magyar Hagyományokért Egyesület)

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4024 Debrecen, Piac u. 58. 1/19.
képviselő: elnök Vetési Tamás
Nemzetiségünk elfeledett hagyományainak, mesterségeknek felelevenítése, a magyar kultúra szépségeinek, a természet csodáinak és védelmének nyomatékosítása, megismertetése. Ezek eléréséhez közhasznú és nem közhasznú tevékenységek végzésével járul hozzá. ... >>

Magyar Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4025 Debrecen, Piac u. 11-15
képviselő: Kovács László elnök
kulturális, idegenforgalmi tevékenység, kisebbségi érdekvédelem ... >>

Magyar Kultúrkincsért és Hagyományokért Alapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Piac u. 58. fsz. 3.
képviselő: Kozsla László elnök ... >>

Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei és Városi Szervezete Főnix Egység Debrecen

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4026 Debrecen, Jókai u. 12.
képviselő: elnök Fekete Ferenc Zoltán
Az 1848-49-es, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetőrsége eszmei jogutódaként a nemzeti hagyományok, a magyar honvédség és nemzetőrség szellemiségének ápolása. ... >>

Magyar Orvostanhallgatók Kollégiuma

(intézményi,kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: Kopcsa Dénes elnök ... >>

Magyar Polgári Kaszinó Egyesület

(sport,kulturális)

4029 Debrecen, Berek u. 28.
képviselő: elnök: Riczik Tamás, elnökségi tag: Dunai Tamás, elnökségi tag: Szabó Lajos
Sport- és Klubrendezvények, versenyek, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása, az egyesület tevékenysége iránt érdeklődőknek konferenciák, ismertetők szervezése, lebonyolítása. ... >>

Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete /Debrecen/

(természetvédelem,kulturális)

4032 Debrecen, Poroszlay u. 38. II/5.
képviselő: Elnök Gedeon Tamás, titkár Szászi Róbert, Tóth Norbert gazdasági ügyvivő
környzet- és természetvédelem, kultura ... >>

Magyar Zenéért és Kultúráért Egyesület

(kulturális)

4029 Debrecen, Faraktár u. 5.
képviselő: elnök: Márton Csaba
Zenei ismeretterjesztés, hagyományőrzés. ... >>

Magyar-Német Baráti Kör Debrecen

(kulturális)

4025 Debrecen, Erzsébet u. 24/a.
képviselő: Dr. Altorjay István elnök ... >>

Magyarországi Harcművészeti és Egészségmegőrző Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4030 Debrecen, Lónyai u. 34/B
képviselő: elnök Dankó Ferenc
Különböző harcművészeti technikák, keleti mozgástechnikák, meditációk, energetikai ismeretek,
alternatív gyógymódok elsajátítása, képzése, oktatása, fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Magyarországi Magiszter Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Wesselényi u. 4/b.
képviselő: elnök Nagy Levente, tag Csombordi József, tag Feketéné Barbócz Éva, tag Kovács Gyula, tag Rácz Julianna
Oktatás, nevelés, tehetséges fiatalok támogatása, felnőttképzés szervezése, művészeti szakképzés, átképzés és továbbképzés,
szociális tevékenység, falusi turizmus fejlesztése stb. Idegenforgalom fejlesztése.Euroatlanti integáricó elősegítése. Gyermek és ifjúságvédelem.
Környezetvédelemre való nevelés, nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése. Nemzetközi diákcsere programokban való részvétel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal