Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 380
4. oldal

Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete Debrecen

(kulturális)

4025 Debrecen, Hatvan u. 1.
képviselő: Tamus István elnök ... >>

Gróf Wass Albert Társaság

(kulturális)

4026 Debrecen, Honvéd u. 17.
képviselő: Dr. Vincze Piroska elnök ... >>

Gyermekeink művelődéséért, kulturált jövőnkért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

4225 Debrecen, Berkenye u. 21.
képviselő: elnök: Dr. Szabó József, Kelemen Csaba, Ruszkabányai György
Magyarországon élő gyermekek kulturális programokkal való ellátása, színházi élményhez juttatása, valamint külföldön a magyar kultura terjesztése. ... >>

Gyöngéd Barbárok Kultúrális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4002 Debrecen, Biczó I kert 8/C.
képviselő: Borbély Zsolt elnök ... >>

Hajdú Íjász Klub Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

4026 Debrecen, Darabos u. 4. II/10.
képviselő: Czabán Leonóra, Halász Attila, Lukáts László
elősegíteni a gyermekek és fiatalok sportolási lehetőségeit, orientáltan az íjászsport felé,
- elősegíteni az íjászversenysport fejljődését, utánpótlásneveléssel, versenyek szervezésével, megteremteni a sportolás kereteit és lehetőségeit,
- igazolt tagok részére biztosítani a részvételt a Magyar Íjász Szövetség és más tagszervezetek által rendezett versenyeken,
- íjászat népszerűsítése, megismertetése a helyi lakossággal, úgy mint verrsenysport és úgyis mint tradicionális, hagyományőrző szabadidős tevékenységet,
- edzéslehetőség biztosítása az íjászat bármely szakága iránt érdeklődőnek. ... >>

Hajdú-Bihar Egységéért Egyesület

(kulturális)

4028 Debrecen, Kardos út 33. sz.
képviselő: Kozlok László elnök ... >>

Hajdú-Bihar Gyógyszerészetért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4032 Debrecen, Böszörményi u. 49. fsz:3
képviselő: elnök Dr. Radó Imre
gyógyszerészek szociális támogatása, tudományos, kulturális, oktatási támogatás, egészséges életmódról,
betegségmegelőzésről szóló tájékoztató munka támogatása, gyógyszertárból kikerülő veszélyes hulladék
begyűjtése. ... >>

Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Független Szakszervezete (HBMBVIFSZ)

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4024 Debrecen, Iparkamara u. 1.
képviselő: elnök Szoták Sándor
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek - munkavégzésük jellegéhez igazodó - hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően. ... >>

Hajdú-Bihar Megyei Debrecen Városi Természetjáró Szövetség

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. emelet
képviselő: elnök Bíró Csaba, Kovács Kálmán titkár
A természetjáró tevékenység egészségmegőrző, személyiségformáló, közösségépítő tevékenysége a természet védelme és az ifjúság fizikai-erkölcsi nevelése. ... >>

Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület

(kulturális)

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
képviselő: Dr. Varga Gyula elnök ... >>

Hajdú-Bihar Megyei Wing Tzun Kung Fu Harcművészeti és Küzdősport Egyesület

(sport,kulturális)

4031 Debrecen, Kishegyesi út 150/b. 1/9.
képviselő: elnök Szöllősi László
Sport, kulturális és szabadidős tevékenység megszervezése sportegyesület keretében. ... >>

Hajdú-Bihari Zenei Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

4225 Debrecen, Telek u. 21.
képviselő: elnök Deményi Sarolta, Kiss Csaba
Az egyesület tagjainak, tagszervezeteinek érdekképviselete, érdekvédelme. Az egyetemes zenekultúra értékeinek feltárása, ápolása. ... >>

Hajdú-Príma Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

4033 Debrecen, Gábor Áron u. 30/b.
képviselő: elnök Béke Lászlóné
kulturális tevékenység végzése, kulturális örökség megóvása, euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Hajdúbagosi Futball-, Sport- és Rendezvényszervező Egyesület (HFSRE)

(sport,kulturális)

4024 Debrecen, Wesselényi u. 4.
képviselő: elnök Baumann László Jenő
az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, sporttevékenység kereteinek biztosítása, sportlétesítmények fenntartása, hagyományőrzés, közösségfejlesztés, rendezvények szervezése ... >>

Hajdúság-Partium Értékmentő Egyesület

(kulturális)

4031 Debrecen, Tócóskert tér 3 VI/45
képviselő: elnök Filep Mária
a hajdúsági térség hegyományainak ápolása, értékeinek felkutatása, felújítása, megóvása ... >>

Hajdúsági Fiatalokért Kulturális Egyesület /HAFKE/

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

4024 Debrecen, Klaipeda u. 2. I/4.
képviselő: elnök Bodnár Zsuzsa, Szakács Zsuzsanna
kulturális és sport programok szervezése, megvalósítása, hátrányos helyzetű fiatalok érdekképviselete, innovációs törekvések figyelemmel kísérése, környezetvédelem ... >>

Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: Bács Zoltán ügyvezető igazgató, elnök Hamvas László
A hallgatók jobb életkörülményeinek biztosítása. ... >>

Hajdúsági Natura Turisztikai és Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4031 Debrecen, Karacs Ferenc u. 28/B.
képviselő: Fehér Tamás elnök
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, képzések, rendezvények szervezése és lebonyolítása, oktató és preventív célú kiadványok készítése, terjesztése. ... >>

Hang Kép Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4026 Debrecen, Garai u. 13.
képviselő: elnök Keresztesi Andrea, Kóródi Sándor titkár, ügyvivő Pintér Ákos
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység stb. ... >>

Harang Nyelv Alapítvány a Debreceni Mester utcai Gyülekezetért

(oktatási,kulturális,szociális)

4027 Debrecen, Károlyi Gáspár tér 20009.hrsz.
képviselő: elnök Vincze András
a debreceni Mester utcai templom, gyülekezeti ház és parókia fenntartásához való
hozzájárulás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés,
oktatás, kultúrális tevékenység ... >>

Harcművészek, Sportolók az Egészséges Életért alapítvány

(sport,kulturális)

4029 Debrecen, Dienes János utca 25. fsz. 11.
képviselő: Dáné Csaba ... >>

Harmónia Táncművészetet és Zenekart Támogató Alapítvány

(kulturális)

4034 Debrecen, Nógrádi Mátyás utca 27.
képviselő: Dr. Kiss István elnök, Sebestyénné Orosz Katalin önállóan
A társas és csoportos táncművészet, valamint rendezvények, fesz- tiválok színvonalának emelése, a táncművészet célját és érdekeit is szolgáló zenekari tevékenység támogatása. ... >>

Harmóniában Önmagaddal Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Rákóczi u. 60-2.
képviselő: elnök: Borsosné Kovács Edit
Saját és más népek kulturális örökségének megőrzése, terjesztése. Keleti táncok tanítása (indiai, egyiptomi, török, perzsa, arab). Nemzetközi kulturális, sport, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. Önismereti előadások szervezése, rendezése. Pszichodramatikuas csoportok szervezése. Együttműködés családvédő egyesületekkel, gyermekotthonokkal. Sport bemutatók, táborok szervezése. ... >>

Határainkon Innen és Túl Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

4029 Debrecen, Ceglédi u. 8.
képviselő: Huszthy Csaba
határon túli magyarság segítése, programok szervezése ... >>

Hátrányos Helyzetű Gyermekekért

(sport,szociális,kulturális)

4026 Debrecen, Bethlen u. 35. I/5.
képviselő: Darányi József, Gyarmati Barna, Móricz Sándor elnök
A Hajdú-Bihar megye területén élő hátrányos helyzetű szülők gyermekeinek anyagi, erkölcsi támogatása, részükre kedvezményes kulturális, sport programok szervezése, tanulások anyagi támogatása, egészségük védelme. ... >>

Helyi Akarattal Létrehozott Általános Polgári Egyesület

(kulturális,szociális)

4078 Debrecen-Haláp, Seregély u. 7.
képviselő: elnök Fényi István
szociális, kulturális tevékenység végzése ... >>

Hétmérföldes Kulturális Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Lehel u. 24. III/21.
képviselő: Rózsavölgyi Bálint Balázs elnök ... >>

Hit és Erkölcs Keresztyén Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális)

4030 Debrecen, Olajfa u. 4.
képviselő: Máté József elnök
A társadalom, a nemzet számára hasznos munkát folytató, erkölcsöt javító, tiszta, teljes evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek, természetes személyek erkölcsi és anyagi támogatása. Debrecenben és környékén bibliai értékekkel egyező karitatív, szociális tevékenységek megszervezése és támogatása, az anyagilag nehéz helyzetbe került személyek segélyezésén túlmenően a későbbeiekben az alapítvány - az ésszerű kockázat mértékéig - munkateremtő beruházásokat is indítani kíván. ... >>

Hol-Tér Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

4025 Debrecen, Piac u. 81. 3/1.
képviselő: elnök: Nagy Szilárd
kulturális tevékenység végzése, hagyományőrzés (zene, színház) ... >>

Hollóének Hungarica Régizene Egyesület

(kulturális)

4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó K. u. 9. III/9.
képviselő: elnök Bálint Lajos Fülöp
A középkori magyar zene és hagyományok közvetítése az EU tagországok felé. ... >>

Holnapom Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4025 Debrecen, Piac u. 75. II/4.
képviselő: elnök Bánfi Ildikó
A magyar lakosság egészségi állapotának, színvonalának javítása, emelése, olyan ismeretterjesztő programok szervezésével, melyek az egészségmegőrzésre, betegség megelőzésre ösztönöznek. A rákbetegek életével kapcsolatos széleskörű társadalmi szemlélet formálása, életmód programok kidolgozása, a rákbetegek érdekképviselete, segítő szolgáltatások biztosítása. A magyar néphagyományok tárgyi és szellemi kultúrájának őrzése, ápolása. A hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbségek tagjainak esélyegyenlőségének biztosítása, különösen az egészségünk színvonalának emelése és integrálódásuk elősegítése terén. ... >>

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete

(kulturális)

4027 Debrecen, Füredi út 98.
képviselő: elnök Dr. Lippai Péter ... >>

Horthy Miklós Vitézi Rend Alapítvány

(szociális,kulturális)

4024 Debrecen, Batthyány u. 5. III/6.
képviselő: Ajtós József László
történelmi hagyományok és nemzeti érzés ápolása karitatív, oktató és kegyeleti tevékenységekben, valamint a társadalom számára hasznos egyéb tevékenységekben - mint a kulturális örökség, nemzeti hagyományok megóvása, emberi és állampolgári jogok védelme- való részvétel. ... >>

Hortobágyi Nemzetközi Művésztelep

(kulturális)

4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 1-3.
képviselő: Dr. Vitéz Ferenc, Fátyol Zoltán, Horváth Lászlóné
A magyar festészet támogatása, külföldön élő művészekkel kapcsolattartás.
Utánpótlás nevelés, A Hortobágyi Nemzeti Park egyedülálló állat- és növényvilágának
megismertetése, stb. ... >>

Humán Ráció Kulturális, Integrációs, Fogyasztóvédelmi és Sport Közhasznú Egyesület (Humán Ráció Egyesület)

(sport,kulturális,egyéb)

4029 Debrecen, Kar u. 1. fsz. 15.
képviselő: Antal József, Dr. Szabados György
Az uniós felzárkózás elősegítése, társadalmi és kulturális értékek védelme, állampolgári és fogyasztói jogok érvényesítése, sporttevékenység ösztönzése. ... >>

Humán, Racionális, Innovatív Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4031 Debrecen, Derék u. 142. X/81.
képviselő: Nemes András
Művészeti tevékenységek folytatása, oktatás. Iskola működtetése, kulturális, szabadidős, sporttevékenység támogatása. ... >>

Hungária-Helvetia Társaság

(kulturális)

4024 Debrecen, Piac u. 20.
képviselő: elnök: Radácsi János
Magyarország és Svájc közötti kulturális, társadalmi és gazdasági kapcsolatok,
személyes baráti szálak szorosabbra fűzése, s ez által elősegeteni hazánk polgárainak beilleszkedését
Nyugat-Európa szellemi és gazdasági vérkeringésébe ... >>

Hungaricum Művészeti Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4029 Debrecen, Domb u. 20.
képviselő: Törökné Csécs Lenke elnök
Az alapítvány célja olyan alapfokú művészeti iskola létrehozása és fenntartása, amely általános iskolás gyermekek művészeti, elsősorban néptánc-oktatását végzi. Az alapítvány által fenntartott alapfokú művészeti iskola tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a magyar néptánc-hagyományok, motívumok a jövő nemzedéke számára kulturális örökségként fennmaradjanak. Az alapítvány által fenntartott alapfokú művészeti iskola célja, hogy az iskoláskorúak megismerjék és megtanulják a magyar néptáncok egyes típusait, fellépéseikkel, műsoraikkal bemutassák a magyar néptáncművészeti hagyományokat, s ezáltal erősítsék a magyarság tudatukat. Az Alapítvány célja továbbá, hogy különböző rendezvények, találkozók, kapcsolatok keretében és segítségével, az ezekben való aktív részvétellel megvalósulhasson a magyar néptánc megőrzése, oktatása és bemutatása. ... >>

Huszár Gál Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4030 Debrecen, Diószegi út 15.
képviselő: elnök Bujdosó Tibor
A Debreceni Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói, munkatársai és családtagjaik részére a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés lehetőségének biztosítása, támogatása érdekeik érvényesítése stb. ... >>

Hű Sáfár Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

4024 Debrecen, Kossuth u. 65.
képviselő: elnök: Derencsényi István
A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség által végzett szociális, nevelési-oktatási, kulturális, környezetvédelmi, gyermek és ifjúságvédelmi, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal, sporttal kapcsolatos tevékenységekhez szükséges tárgyi, személyi és működési feltételek biztosítása, és támogatása. ... >>

Ifjúsági Munkások Szakmai Módszertani Egyesülete

(oktatási,kulturális)

4225 Debrecen-Józsa, Óiskola u. 35.
képviselő: elnök Bokor Anita
Az ifjúsági munka fejlesztése, valamint magas színvonalon és minőségben történő megvalósulásának elősegítése az ifjúsági célú szervezetekben. Közösségfejlesztő módszerek alkalmazásával és módszertani kiadványok, kutatások, képzések nyújtásával az ifjúsági munka ösztönzése. ... >>

II János Pál Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

4027 Debrecen, Füredi út 6.
képviselő: Górski Jacek Máriusz
II. János Pál pápa lelki örökéségének ápolása, életművének tanulmányozása és megismertetése, nevelési, oktatási, kulturális, művészeti, tudományos és sporttevékenység szervezése és támogatása II. János Pál pápa tanításának szellemében. ... >>

Informatikusok Debreceni Egyesülete a Tartalmas Szórakozásért és Kultúráért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Pankotai Zsolt, ügyvivő Szabó Gergely István
Egyetemi és főiskolai hallgatók érdekképviselete, kulturális tevékenység. ... >>

International Police Association Magyar Szekció Debreceni Szervezete

(kulturális)

4024 Debrecen, Kossuth u. 20.
képviselő: Dr. Czipa Mihály titkár, elnök: Dr. Baksa László
Biztosítja a tagsággal járó jogok a kötelezettségek gyakorlását. Különös figyelmet fordít az Egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezésére és koordinálására. Hozzájárul sajátos eszközeivel a szakmai-rendőri kapcsolatok kiszélesítéséhez. Elősegíti a bajtársi és baráti kapcsolatok kiteljesedését, a kulturális, szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

Irinyi Károly Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Csanak u. 9. I/3.
képviselő: 7 tagú kuratórium
Elsősorban Esztár község általános iskolájában végzett tehetséges gyerekek debreceni Református Kollégiumban való továbbtanulásának ösztönzése,
támogatása. Másodsorban Esztár község szellemi és kulturális életének támogatása, serkentése. ... >>

Jablonczay Lenke Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26
képviselő: elnök Marosi Edit
Az egyetemista korosztály szakmai, közösségi, kulturális, társadalmi, szociális és személyes fejlődésének, gazdagodásának segítése, a teljes emberi személyiség kibontakozásának szolgálata. ... >>

Játszó- Tér Kulturális Egyesület

(kulturális)

4026 Debrecen, Bem tér 10. A épület 1/1.
képviselő: elnök Molnár György
kulturális tevékenység, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, stb. ... >>

JÉGKARC Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4031 Debrecen, Derék utca 33.
képviselő: Gyulai Györgyi
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Segíti a fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek szabadidő szervezését, versenyzők edzését és nevelését, edzőtáborok szervezését, versenyek lebonyolítását, azokban történő közreműködést. Célja továbbá az általános és középiskolai diákok korcsolya oktatása, versenyzők nevelése, edzése. ... >>

"Jelenben a jövőnkért" Egyesület

(oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Kossuth u. 33.
képviselő: Rácz Imre
Oktatás és nevelés: az esélyegyenlőség megteremtése, egészséges életmódra nevelés, környezettudatos gondolkodás kialakítása, kommunikációs készségek fejlesztése (anyanyelven és más nyelveken), kooperációs készség fejlesztése, nem formális módszerek alkalmazása az oktatásban, nevelésben, az információs, digitális társadalomba való beilleszkedés segítése, közösségformálás, közösségépítés: szabadidős programok szervezése és lebonyolítása, külkapcsolatok előmozdítása, az európai és a hazai kulturális örökség megismertetése és megóvása, kulturális események szervezése, esztétikai nevelés, a hagyomány- és honismeret előmozdítása. ... >>

Jelenlét Műhely Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4031 Debrecen, Derék utca 247. 1/3.
képviselő: Juhász Norbert, Mézes Zsolt László, Tóth Levente Péter
Kulturális értékteremtés, értékközvetítés és értékmegőrzés különös hangsúllyal, de nem kizárólagos jelleggel, a keresztény ifjúsági kezdeményezések felkarolására irányultan. A cél megvalósítását elősegítő művészeti alkotóműhelyek létrehozásának és működésének támogatása, a hátrányos helyzetű fiatalok készségei és tehetsége kibontakozásának elősegítése. Művelődés - szervezési tevékenység folytatása, kiadványok megjelenítése, előadások, szemináriumok szervezése, ezekhez filmek készítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal