Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 380
3. oldal

Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület /DVMKE/

(kulturális)

4034 Debrecen, Faraktár u. 67
képviselő: elnök: Kardos Ilona
vasutas és más lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása ... >>

Debreceni Zenész Klub

(kulturális)

4029 Debrecen, Domb u. 1.
képviselő: Kandi József elnök ... >>

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete

(sport,kulturális)

4028 Debrecen, Nyíl u. 64.
képviselő: Békési Tibor kapitány, Kozma István kincstárnok, vicekapitány Csuth Gábor
hagyományőrzés, haditorna játékok ... >>

Debreczeni Dósa Gyalogos Bandérium

(kulturális)

4032 Debrecen, Görgey u. 11. fszt/2.
képviselő: Kecskés Csaba kapitány
szabadidős és kulturális tevékenység, ... >>

Délibáb Nóta Egyesület

(kulturális)

4030 Debrecen, Leiningen u. 91/B.
képviselő: elnö: Forgó István
A szórakoztató nóta, örökzöld dalok, operettek éneklésével a közönség szórakoztatása, az ehhez szükséges feltételek megteremtése szponzorok bevonásával és aját bevételek biztosításával. ... >>

Déri Múzeum Baráti Köre

(oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Déri tér 1.
képviselő: elnök Dr. Lovas Márton Levente, közösségszervező: Erdélyi Elemérné, titkár: Hajzer Gizella, ügyvezető alelnök Lakner Lajos
a múzeumok munkájának népszerűsítése, kiállítás segítése, nevelés, oktatás stb. ... >>

DEX Műhely Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4028 Debrecen, Kassai út 26.
képviselő: alelnök Mándi László, elnök Szitás István
oktatási és ifjúságvédelmi feladatok, tudományos tevékenység végzése, kulturális tevékenység, tudományos kutatás folytatása ... >>

DISZ Kulturális és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4025 Debrecen, Simonffy u. 57.
képviselő: elnök Dr. Dobrossy István
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, gyermek és ifjúságvédelem stb. ... >>

Dóczy Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Kálvin tér 14.
képviselő: elnök Dr. Korsós Bálint
a Dóczy Gimnázium oktatási felszereléseinek, eszközeinek beszerzése vagy beszerzésükhöz való hozzájárulás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató és szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi költségeihez történő hozzájárulás. ... >>

Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Pusztai Gabriella
oktatási, felnőttoktatási és művelődési kutatási együttműködések szervezése,
- tudományos eredméynek közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, más tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása,
- felnőttoktatás, felnőttképzés tevékenységének végzése, ehhez kapcsolódóan felnőttképzések akkreditálása, tervezés és szervezése, lebonyolítása, felnőttképzési szolgáltatások nyújtása, a felnőttképzés népszerűsítése, a felnőttképzési akkreditáció megszerzése,
- továbbképzés, szakmai ismeretterjesztés a felnőttképzés szakképzési területéhez tartozóan,
- képességek, készségek fejlesztése a felnőttképzés szakképzési területéhez tartozóan,
- hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása,
- a felnőttképzési, oktatási és kulturális célú civil szervezetekkel való hálózatos kapcsolatépítés,
- hazai és nemzetközi pályázatírás, projektmenedzsment és forrásteremtés a szervezet, állami, forprofit és nonprofit számára,
- hagyományos és elektronikus kiadványok, tájékoztatók megjelentetése,
- érdekérvényesítés, érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

Dóry József Alapítvány

(intézményi,kulturális)

4024 Debrecen, Kossuth u. 10.
képviselő: elnök Dr. Bánhalminé Tankó Enikő
a Csokonai Színházzal bármilyen jogviszony keretében énekkari tagként közreműködő magas színvonalon történő előadásra való ösztönése, az ennek érdekében kifejtett törekvésük szorgalmuk elismerése, a kiemelkedő szorgalmat tanúsító énekkari tagok díjazása, figyelemmel a rászorultság mértékére is. ... >>

Dózsa György Általános Iskola Művelődési és Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4027 Debrecen, Dózsa Gy. u. 2.
képviselő: kur.elnöke: Pallósné Bodnár Erika
A Dózsa György Általános Iskola diákjainak oktatását segíteni, tan- szerek, oktatási segédeszközök finanszírozása, az iskola tehetséges - de szociálisan rászoruló - tanulóinak támogatása, a gyengébb ké- pességű tanulók felzárkóztatásához szükséges támogatás biztosítá- sa, a tanulók nyelvtanulását fokozottan elsőegítő anyagok, eszkö- zök biztosítása, az iskola diákjainak sportolását, szabadidő hasz- nos eltöltését elősegítő sporteszközök felszerelésének, beszerzé- sének támogatása, az iskola által rendezett versenyek, mérkőzések kiadásainak finanszírozása, az iskola keretében megrendezésre ke- rülő kulturális programok lebonyolításának támogatása, az iskola épületének esztétikai megjelenítését fokozó beruházások anyagi tá- mogatása, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók támoga- tása, az iskola reklám- és propagandaanyag-költségeinek finanszí- rozása. ... >>

Dr. Béres András Néptánc Egylet

(kulturális)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 68.
képviselő: Hercz Vilmos elnök, titkár Rák Renáta
Az Egyesület az európai népi kultúrák megismerését és ápolását tekinti elsődleges céljának. ... >>

Editéka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
képviselő: elnök Szilágyi Irén
Kiemelkedő könyvtári tevékenység jutalmazása, új könyvtári módszerek meghonosításának támogatása. ... >>

Egyedalja Kulturális Közhasznú Egyesület (EGYKE)

(kulturális,egyéb)

4025 Debrecen, Arany J. u. 55.
képviselő: elnök Nagy Zsolt
Magyarországon, a Hajdú-Bihar Megye, azon belül is az "Egyedalja" néven ismert régió kultúrájának és hagyományainak megőrzése, kutatása és ápolása, kulturális értékeinek terjesztése. ... >>

Egyetemi Polgári Kör Egyesület

(kulturális)

4027 Debrecen, Ifjúsági u. 7. fsz. 2.
képviselő: Juhász Dániel elnök ... >>

Együtt Debrecenért Egyesület

(kulturális)

4028 Debrecen, Apafi u. 117.
képviselő: Giczey Péter elnök ... >>

Együtt Közösségeinkért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4026 Debrecen, Mester u. 1. tetőtér
képviselő: elnök Dr. Pethő Tünde Gabriella
a közösség értékteremtő feladatának a társadalom és az egyén szintjén történő érvényesítése, a kistelepülések, falvak érdekeltté tétele településük fejlesztésében, a helyi értékek stabilizálása, a személy erkölcsi, szellemi és kulturális fejlődésének biztosítása, a hagyomány és a kultúra védelme, ápolása ... >>

Életvonal Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Márkus Edina Ilona elnök
kulturális programok, ismeretterjesztő előadások szervezése ... >>

Élhető Életért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4033 Debrecen, Kard utca 20.
képviselő: kuratórium elnöke Balogh Julianna
Elsődleges célunk a hátrányos helyzetben lévő emberek hitének megerősítése abban, hogy a hátrányos helyzet feloldható, ha van hitük gyermekük és önmaguk szebb jövőjében. A Harmónia Gyermekvár Képesség- és Készségfejlesztő játszóház működtetése, Kodályi gyűjtések, megzenésítések, a kulturális örökség, megóvása, átadása, a kultúra terjesztése, a lakosság mentális és fizikai egészségének javítása, környezettudatos gondolkodásra nevelés. ... >>

Első Alapítványi Kollégium a DOTE-n Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: elnök Dr. Illés Árpád
A kollégium kulturális, tanulmányi, sport életének irányiítása, anyagi háttér biztosítása.Szociálisan rászorult hallgatók támogatása, diákaktivisták jutalmazása. ... >>

Első Debreceni Balett Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4030 Debrecen, Hárs u. 25/A.
képviselő: elnök: Molcsányi Andrea Katalin
A tánccal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, személyre szabottan szervezni és összehangolni a tudást a gyakorlással, és ennek eredményeképpen a teljesítménnyel, a helyes életvitel és az egészséges életmód kialakítása, magabiztosság, határozottság, érzelmi nyitottság megszerzése a tánccal, segíteni a táncot szeretők tanulási, fejlődési és gyakorlási lehetőségét, a tehetségek gondozása és segítése a továbbhaladásban. Debrecen város régiója hátrányos helyzetű lakosai, fogyatékossággal élők, kismamák, hátrányos helyzetű fiatalok egészségmegőrzése, betegségmegelőzése, egészségügyi rehabilitációja gyógytorna, gyógymasszázs, terhes-, és kismamatorna szolgáltatás keretében, a hátrányos helyzetű fiatalok mozgáskultúrájának fejlesztése táncoktatás keretében. ... >>

EMESE ÁLMA SZOCIÁLIS és KISEBBSÉGI ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET (EMESE ÁLMA EGYESÜLET)

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4028 Debrecen, Hadházi út 139/b. 1/4.
képviselő: elnök Fedics Emese
Az EMESE Álma Egyesület célcsoportjai a romák, állami gondozottak, nagycsaládosok, időskorúak, fogyatékossággal élők, regisztrált munkanélküliek. A legfőbb célja, hogy a működési területén élő kisebbségi és szociálisan hátrányos helyzetű, valamint állami gondozott gyermekeket támogassa, elősegítse felemelkedésüket. Az EMESE Álma Egyesület ennek érdekében előmozdítja és támogatja azon tevékenységeket, amelyek az érintett társadalmi rétegek érdekeit szolgálják. Fontos feladatuknak tekintik a gyermekek és felnőttek képzését, integrációjuk elősegítését. Kiemelten törekszik az állampolgári részvétel lehetőségének bővítésére, a nyilvánosság megerősítésére, a tájékoztatás és tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére. Az EMESE Álma Egyesület kiemelt feladatának tekinti a térségben élők környezettudatos szemléletének fejlesztését, a tájgazdálkodás fenntartható módjainak támogatását és propagálását, a hagyományos gazdálkodási módok támogatását, a szociális helyzetük javítása érdekében. Az EMESE Álma Egyesület a civil és szakmai szervezetekkel, önkormányzatokkal és vállalkozásokkal összefogva közös érdekérvényesítést valósít meg a hátrányos helyzetű kisebbségi csoportok érdekében. ... >>

Epreskerti Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4030 Debrecen, Epreskert u. 80.
képviselő: elnök: Salamon-Kürthy Éva Anikó, titkár: Kontráné Végső Ágnes ... >>

Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE)

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

4032 Debrecen, Vezér u. 23. IV/10.
képviselő: elnök: Csíki András
Az egyesület tagjai által megismerni és a szélesebb közönséggel megismertetni Erdély természeti, kultúrális, gasztronómiai értékeit, népi hagyományait, a határon túli megyarsággal való kapcsolatok létrehozása és ápolása útján. Kirándulások, túrák szervezése. Az erdélyi magyar néphagyomány, népművészet népszerűsítése. Erdélyi magyar kultúrális és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Az erdélyi magyar irodalom, egyéb művészeti és tudományágak megismertetése, népszerűsítése Debrecen város és Magyarország területén. ... >>

Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület (Érmelléki Közhasznú Nonprofit Egyesület)

(természetvédelem,kulturális)

Debrecen, külterület 01287 hrsz.
képviselő: elnök: Vásárhelyi Szilárd
Az érmelléki kulturális, természeti értékek megőrzése, a turizmus fejlesztése, vidékfejlesztés. ... >>

Értékmentők Közhasznú Egyesülete

(sport,kulturális)

4032 Debrecen, Kartács u. 2. I/21.
képviselő: elnök Lakatos Katalin
kulturális és sportprogramok szervezése, fiatalok összefogása stb. ... >>

Érzelmek Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Hajó u. 16. II/9.
képviselő: Porcsin László elnök
Gyermekek és fiatalok művészeti oktatása, nevelése. ... >>

Észak- Alföldi Regionális Területfejlesztési és Területrendezési Alapítvány (ÉARTT Alapítvány)

(oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Simonffy u. 11. I/6.
képviselő: Dremákné Nagy Márta Katalin elnök
kulturális, foglalkozási csoportokat összekötő, oktatási, kutatási, szociális, környzetetvédelmi, településfejlesztési és nemzetközi tevékenység ... >>

Észak-Alföldi Regionális Együttműködésért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4033 Debrecen, Buzogány út 4. III./12.
képviselő: elnök Gajdos Pál, titkár Sándor Judit
Az euroatlanti integrációból eredő feladatokról gondoskodás,szakmai feladatok szervezése,nemzetközi kulturális és szakmai cserekepcsolatok segítése, szociokulturális tervek szervezése. ... >>

Ethnica Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Batha Elek
A magyar és a középeurópai néprajzi kutatások elősegítésére és támogatására anyagi források megteremtése. A határon kívüli magyarság néprajzi kutatása az elmúlt évtizedekben rendkívül hátrányos helyzeten történő javítása. ... >>

Évezred Kulturális Egyesület

(kulturális)

4031 Debrecen, István u. 75. fsz. 1.
képviselő: Bánfalvi Győző elnök ... >>

Fellegajtó Előadó-művészeti Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális,egyéb)

4025 Debrecen, Hatvan u. 1/A. VII.lph. 3/41.
képviselő: alelnök: Kozma András, elnök: Vidnyánszky Attila, titkár: Nagy Judit
A magyar színház élet támogatása, színházi kultúra fejlesztése és minél szélesebb körű terjesztése. ... >>

Felsőjózsai 4H Klub

(kulturális,egyéb)

4225 Debrecen - Felsőjózsa, Gönczy P. u. 1-3.
képviselő: elnök Kapcárné Péli Erika
eegészségmegőrzés, nevelés, kulturális tevékenység, környezetvédelem ... >>

Fiatal Jogtörténészek Nemzetközi Fórumáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4028 Debrecen, Kassai út 26.
képviselő: Dr. Szabó Béla elnök
tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység ... >>

Fiatal Könyvtárosok Szervezete

(intézményi,oktatási,kulturális)

4025 Debrecen, Hatvan u. 54. II/8.
képviselő: Jávorszky Ferenc ügyvivő, Mojzes Edit ügyvivő, ügyvivő Mecsei Gyula
A fiatal könyvtárosok szakmai munkájának segítése. Elméleti és gyakorlati közösségfejlesztő, közösségsegítő munka végzése, elsősorban könyvtári területen. Kulturális, szabadidős, egészségmegőrző, környezetvédő tevékenységek szervezése. ... >>

Fiatalok a jövőért Ifjúsági és Kultúrális Egyesület

(kulturális)

4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 3-5. I/8.
képviselő: Dr. Győrffy István vezetőségi tag, Dr. Wágner Tamás vez.tag - titkár, Kóródi Sándor elnök ... >>

Fiatalok Magyarország Jövőjéért Egyesület

(kulturális)

4026 Debrecen, Hortobágy u. 20.
képviselő: Berecz Zsolt elnök ... >>

Fiatalokat Segítők Egyesülete

(sport,kulturális)

4024 Debrecen, Jászai M. u. 6. VI/6.
képviselő: Szél Istvánné ügyvivő, Toronyai Angelika elnök
kulturális, sporttevékenység ... >>

Fiatalokért Szociális és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4025 Debrecen, Erzsébet u. 20. III/10.
képviselő: alelnök Andrási Krisztián, alelnök Fenyvesi Péter Pál, elnök Szabó János
Ifjúság testi, szellemi, lelki egészségének védelme. A házasságban élők kapcsolatának segítése, képzési programok szervezése. Kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása. Egészségmegőrző programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. ... >>

Fokozottan Kreatív Kulturális Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Borbíró tér 6. III/17
képviselő: elnök Kovács László
kulturális, szociális tevékenység ... >>

Földfalva /Globalvillage/ Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

4032 Debrecen, Hatvani I. u. 8. III/2.
képviselő: Benedek Zsolt kur. elnök
Az Európai unió tagországainak kulturális, gazdasági, társadalmi megismertetése hazánkban. ... >>

FŐNIX a Kultúráért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4024 Debrecen, Batthyány u 5. fsz:2
képviselő: Koncz Sándorné elnök ... >>

Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttes

(kulturális)

4033 Debrecen, Süveg u. 3.
képviselő: Törökné Csécs Lenke elnök ... >>

FREGOLI Színészegylet Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

4027 Debrecen, Domokos L. u. 28. X/44.
képviselő: elnök Magyar Attila
színházi társulat alapítása, működési feltételinek biztosítása ... >>

Friss Oxigén Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4032 Debrecen, Patai u. 38.
képviselő: kuratórium elnöke Áts László
Kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése diákok és felnőtt lakosság részére. Tréningek, konferenciák, képzések szervezése diákok és felnőtt lakosság részére. Környezetvédelmi akciók szervezése, környezetvédelem fontosságának népszerűsítése, előadások szervezése és tartása. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, drogprevenciós előadások szervezése és lebonyolítása. Ismeretterjesztő és tájékoztató rádióműsorok készítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Munkahelyteremtés hátrányos helyzetű rétegek részére. Euro-atlanti integráció elősegítése. ... >>

Függetlenek Debrecenért Egyesület

(kulturális)

4028 Debrecen, Kardos út 33.sz.
képviselő: Kozlok László elnök ... >>

Ganga Baráti Kör

(kulturális)

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 6. I/5.
képviselő: Egri Sándor elnök
kulturális tevékenység ... >>

GONZO Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Lehel u. 20. X/76.
képviselő: elnök Stumpf Árpád
Kulturális rendezvények szervezése, hagyományos és elektronikus kiadványok, tájékoztatók megjelentetése. ... >>

Gönczy Pál Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4225 Debrecen-Józsa, Gönczy P. u. 1-3.
képviselő: Dalminé Pataki Ibolya elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal