Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 380
2. oldal

Csa-Pont Magyar Francia Baráti Egyesület

(kulturális)

4033 Debrecen, Csapókerti Köz.Ház. Süveg u.3.
képviselő: Giczey Péter elnök, Kovács Tiborné alelnök, Maurice Varin alelnök, Pető Ibolya titkár ... >>

Csapókerti Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4033 Debrecen, Süveg u. 3.
képviselő: Pető Ibolya, Török Miklósné Szabó Zsuzsanna, Törökné Csécs Lenke
A Csapókert városrész közösségi, közművelődési életének szervezése, a városrészben működő civil kezdeményezések támogatása, az itt működő non-profit szervezetek tömörítése, érdekképviseletük, együttműködés a Csapókerti Közösségi Ház vezetésével, javaslatok az intézmény stratégiájának, szakmai tevékenységének kialakítására, a teljes lakosság számára (gyermekek és felnőttek) lehetőséget kínálni képességeik tudatosítására, személyiségük kibontakoztatására és önszervező módon felkészíteni az embereket arra, hogy cselekvő állampolgárok, egy élő közösség felelős tagjai lehessenek, akikben erős a szolidaritás érzete, hazai és nemzetközi kapcsolatok működtetése. ... >>

Csapókerti Közművelődési Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4033 Debrecen, Süveg u. 3.sz.
képviselő: alelnök Daku Katalin, elnök Nagy Dezső, titkár Szép Tibor
közművelődési, kulturális, szabadidős és sporttevékenység szervezése ... >>

Csokonai Vitéz Mihály Szellemi Műhelyért "Élet-Fa" Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

4026 Debrecen, Darabos u. 19.
képviselő: Ádány László elnök
kulturális tevékenység ... >>

Csuhajda Kultúregylet

(kulturális)

4033 Debrecen, Süveg u. 3.
képviselő: Nagy Ilona elnök ... >>

DE ATC Hortobágy Néptáncegyüttes Kulturális Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
képviselő: elnök Kathi Annamária
A DATE Hortobágy Néptáncegyüttes tagjainak szakmai és szociális érdekképviselete ... >>

Debrecen Big Band Jazz a Fiatalokért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4029 Debrecen, Agárdi u. 12.
képviselő: elnök: Daróczi László, Varga Gyula
A fiatal zenészek zene- és ezen belül is, a jazz zeneszeretetének, és tehetséges zenészek munkájának segítése, Magyarország és ezen belül Debrecen kulturális zenei életét színesítő zenei rendezvények szervezése. Tehetséges táncosok és tánccsoportok, hátrányos helyzetű zenészek, énekesek, zenei tehetségek felkarolása. A zene szeretetének eljuttatása, és nemzetközi kapcsolatok ápolása. Magyarország és a magyar kultúrának a jó hírnevének eljuttatása határainkon túl is. ... >>

Debrecen Dixieland Jazzband Egyesület

(kulturális)

4028 Debrecen, Hadházi út 78. II/10.
képviselő: Gyarmati Zoltán elnök ... >>

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Piac u. 20
képviselő: elnök Dr. Gáborjáni Szabó Botond
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységgel kapcsolatos önkományzati feladat ellátása,
Debrecen város lakossága és a Kárpát-medence különböző Állmaiban élő magyarság iskolai,
kulturális és tudományos kapcsolatrendszerének bővítése, tapasztalatszerzés lehetőségeinek javítása. ... >>

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Piac u. 20.
képviselő: elnök Dr. Duffek Mihály
Támogatja, ösztönzi magánszemélyek, intézmények, csoportok, együt tesek, egyéb szervek művészeti és kulturális törekvéseit, ösztöndíjakkal, pályázatokkal segíti az évszázados múltú hagyományok megőrzését és gyarapítását, támogatja a kulturális kapcsolatok fejlesztését, bővítését, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, hozzájárul kulturális létesítmények alapításához, felkarolja a kulturális kezdeményezéseket. Debrecen város szellemi és kulturális rangjának megerősítése. ... >>

Debrecen Széchenyi Kerti Templomépítési, Fenntartási, Kulturális és Közművelődési Alapítvány

(kulturális)

képviselő: Németh László elnök
Templomépítés és fenntartás, közösségépítés, a kultúra és a közművelődés támogatása ... >>

Debrecen-Józsa S-06 Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

4225 Debrecen, Bocskai I. u. 53.
képviselő: elnök Oláh János
A tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése. A hagyományok ápolása és fejlesztése. A versenykerületi, területi, országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása. ... >>

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

(oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Varga u. 4.
képviselő: Bosák Nándor
Hitéleti, oktatási, kulturális, szociáls ... >>

Debreceni Anime Egyesület

(kulturális)

4033 Debrecen, Gépész u. 7.
képviselő: elnök Vári Erika
A japán kultúra iránti igény felkeltése és ápolása, a japán rajzfilmvilág bemutatása és megismertetése. ... >>

Debreceni Bocskai István Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
képviselő: alelnök Nagy Imre, elnök Győri Győző
a magyar néptánc és népzene hagyományainak megőrzése, forrásainak felkutatása, külföldi fellépések,
néptáncművészet és a színház kapcsolatainak keresése, alapfokú művészeti iskola működtetése ... >>

Debreceni Bor-Kör Kulturális Egyesület

(kulturális)

4032 Debrecen, Tessedik S u 78.
képviselő: Vaszkó Gábor elnök ... >>

Debreceni Bridzs és Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

4031 Debrecen, Bartók Béla u. 68.
képviselő: elnök: Sziky Zoltán, ügyvezető elnök: Dr. Kertész Zsófia
Debrecen városban és vonzáskörzetében biztosítani a bridzs játék lehetőségét, tanulását és a versenyzési lehetőséget helyben, az országban és külföldön. Művelődési lehetőséget biztosítani az egyesület tagságának, elősősorban az egyesület tagjai által tartandó előadások révén. ... >>

Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Dr. Fábián István
A Debreceni Egyetemen folyó oktató, kutató munka személyi és tárgyi feltételeinek, új szakok indításának segítése, az oktatók foglalkoztatásának, munkájuk infrastrukturális és szakmai háttere megteremtésének támogatása, egyetemi rendezvények támogatása, az egyetem értékei megőrzésének, bemutatásának támogatása, az egyetem ismertsége növelésének segítése, a Debreceni Egyetem komplex hallgatói és intézményi szolgáltatási rendszerének fejlesztése, az oktatók, hallgatók és az alkalmazottak sport- és kulturális tevékenységek támogatása, közreműköds az egyetem ifjúságvédelmi feladatainak ellátásában és a diákétkeztetésben. ... >>

Debreceni Egyetem Professzori Klub

(kulturális,egyéb)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Orvostörténeti Múzeum és Konferencia Központ
képviselő: Dr. Ács Géza Istvánné sz. dr. Oláh Éva
Lehetőséget teremteni a Debreceni Egyetem professzorainak és vendégeiknek szakmai, baráti találkozásokra, szakmai és kultúrális otthon teremtése a klub tagjai számára, a meglévő orvostörténeti gyűjtemény gyarapítása, kisebb tudományos konferenciák szervezése. ... >>

Debreceni Életfa - Egyesület a Magyar Nemzet Kultúrájáért

(kulturális,egyéb)

4030 Debrecen, Kaskötő u. 24.
képviselő: Győri László
Fiatal alkotók. előadók, művészek támogatása, munkájuk koordinálása, regionális, kistérségi együttműködések fejlesztése, az így született munkák publikálása. ... >>

Debreceni Fotóklub Közhasznú Egyesület /Debreceni Fotóklub/

(kulturális)

4031 Debrecen, Tócóskert tér 3. X/80.
képviselő: elnök Máthé András
a fotóművészeti alkotó tevékenységgel kapcsolatos munkásság ... >>

Debreceni Gyermek Szabadidősport és Jóga Egyesület (DGYSZJE)

(sport,egészségügyi,kulturális)

4079 Debrecen-Bánk, Fácán u. 26.
képviselő: elnök: Bertalan Mónika, főtitkár: Lénárt Csaba
Az egészséges életmód és a sportolás fontosságának tudatosítása már fiatal korban, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció a gyermekek és fiatalok körében végzett rendszeres és szakszerű testmozgás mennyiségének növelése által, az egészségmegőrzés ősi hagyományainak, kultúrájának elméleti és gyakorlati megismertetése, rendszeres szabadidősport programok szervezése. ... >>

Debreceni HAPOEL Atlétiikai Klub és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

4025 Debrecen, Bajcsy-Zislinszky u. 26.
képviselő: Fohn György elnök
sport-és kulturális tevékenység ... >>

Debreceni Ifjúsági Fúvószenekarért Egyesület

(oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Bethlen u. 37. fsz.4.
képviselő: elnök Haby Ákos
Zeneszerető emberek összefogása, oktatás. ... >>

Debreceni Inner Wheel Klub

(kulturális)

4031 Debrecen, Derék u. 191.
képviselő: Dr. Kovács Eszter elnök, Dr. Péter Mózesné ... >>

Debreceni Jégkorongszervező Közhasznú Egyesület (DJK Sportegyesület)

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4028 Debrecen, Nyíl u. 10.
képviselő: elnök Nádasdi Krisztián
Biztosítani a sportolási, testedzési lehetőséget a sportegyesület szakosztályai által szervezett edzéseken; az egyesület tevékenysége szakmai színvonalának folyamatos emelése; sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel; együttműködés olyan oktatási és sportszervekkel, melyek célja a magyar sport előmozdítása; egészséges élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, egyesület hagyományainak ápolása, az egyesület érdekeinek védelme, hátrányos helyzetű, sérült és fogyatékos fiatalok szocializációjának elősegítése, részükre speciális sportfoglalkozások szervezése, életük tartalmasabbá tétele, határon túli magyar fiatalok bevonása rendezvények szervezésébe. ... >>

Debreceni Kollégisták Tartalmas Szórakozásáért Egyesület

(sport,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök: Piros Zoltán, ügyvivő Türk László
Kulturális, sport, közösségteremtő programok szervezése elsősorban a debreceni kolégista hallgatók számára (kulturális tevékenység, sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység végzése). ... >>

Debreceni Kortárs Művészeti Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Batthyány u. 5. fszt. 2.
képviselő: Koncz Sándor elnök
Kulturális tevékenység támogatása. ... >>

Debreceni Lyra Szimfónikus Zenekar

(kulturális)

4025 Debrecen, Simonffy u. 1/C.
képviselő: Elnök Pallagi Tamás
hangversenyek rendezése, zenei ismeretterjesztés ... >>

Debreceni Magyar-Finn Baráti Kör

(kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Salamon Ágnes
A finn kultúra és életforma megismertetése, társadalmi és baráti kapcsolatok támogatása, Debrecen és Jyvaskyla testvérvárosi kapcsolatának ápolása. ... >>

Debreceni Magyarnóta Egyesület

(kulturális,egyéb)

4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
képviselő: Farkas Lajos Attiláné elnök
a magyar nóta és népdal hagyományainak ápolása ... >>

Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub

(oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Jerikó u.17-21. Újkerti K.Ház
képviselő: Pető József elnök
Tanulás, oktatás, a kertészeti tudomány újabb eredményeinek megismerése és saját alkalmazása, hagyományok ápolása. Hazai és nemzetközi kapcsolatok szervezése a társközösségekkel, és egyéb civil szervezetekkel. ... >>

Debreceni Mozgásművészeti Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4031 Debrecen, Derék u. 62. fsz/2.
képviselő: elnök Pozsonyi Zsófia
a mazsorett, a modern tánc és a twirling minél szélesebb körű megismertetése, nemzetközi és a hazai hagyományok ápolása, zenés test- és mozgáskultúra népszerűsítése, esztétikus testképzés támogatása ... >>

Debreceni Német-Magyar Kulturális Egyesület

(kulturális)

4010 Debrecen, Egyetem tér l.
képviselő: Dr. Kocsány Piroska elnök
Debrecenben és elsősorban a Debreceni Egyetemen a német kultúra és életforma megismertetése, társadalmi és baráti kapcsolatok ápolása ... >>

Debreceni Nyomdászokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

4032 Debrecen, Böszörményi út 6.
képviselő: Bobák Sándor elnök
A magyar nyomdászok életkörülményeinek javítása, a szociálisan rászorult nyomdászcsaládok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, jóléti helyzetének javítása (üdültetés), a nyomdaipari szakma területén folytatott tudományos tevékenység elősegítése, a tehetséges fiatal nyomdászok szakképzettséget nyújtó, vagy egyéb tanfolyami oktatásának támogatása, a nyomdászok számára szervezett kulturális és sportrendezvények támogatása. ... >>

Debreceni Nyugdíjas Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

4032 Debrecen, Károlyi M. u. 3.
képviselő: Potyók Béláné
nyugdíjas korúak érdekeinek védelme, érdekképviselet. Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, kulturális tevékenység ... >>

Debreceni Old Timer Club

(kulturális)

4025 Debrecen, Vásáry István utca 1/b. fsz.13.
képviselő: Dr. Csoma István
A nemzet műszaki kulturális örökségének, a járműipar történeti emlékeinek megóvása, bemutatása. Múzeális járművek felkutatása, gyűjtése, restaurálása, fenntartása, kiállítása és versenyeztetése. ... >>

Debreceni Önkéntesek Egyesülete

(kulturális,szociális)

4032 Debrecen, Jerikó u. 32. 3/25.
képviselő: Ambrus Viktória titkár, Hajzer Andrea alelnök, Siroki István elnök
kulturális, szociális, mentálhigiénés tevékenység ... >>

Debreceni Református Kollégium Baráti Köre

(intézményi,kulturális)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: elnök Dr. Győri János
Debreceni Református Kollégium hagyományainak őrzése, kulturális tevékenység. ... >>

Debreceni Rehabilitációs Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

4034 Debrecen, Szarvas u. 12/A/1.
képviselő: elnök Pethőné Benke Andrea Katalin, szakmai alelnök Kiss Kálmán, ügyvezető alelnök Litvák Ágnes
Beteg, fogyatékos vagy egyéb okból hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek gyógyulásának segítése, szociális és kulturális körülményeik javítása. ... >>

Debreceni Rotary Klub Bálint János Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Postakert u. 32.
képviselő: Dr. Kiss Sándor elnök
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, kulturális tevékenység végzése. ... >>

Debreceni Studium Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

4028 Debrecen, Damjanich u.32. fszt: 1.
képviselő: Nádas Andrea elnök
nevelés, oktatás, ifjúság és gyermekvédelem, hátrányos helyzetű csoportok segítése, integráció elősegítése stb. ... >>

Debreceni Szalonjáték Kulturális és Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
képviselő: Bakshitz Endre
kulturális tevékenység, sporttevékenység, szabadidős tevékenység, oktatási tevékenység ... >>

Debreceni Széchenyi szobor Alapítvány

(kulturális)

4024 Debrecen, Teleki u. 18. I/3.
képviselő: Tóth Pál titkár ... >>

Debreceni Szemle Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
képviselő: Dr. Berényi Dénes
a debreceni és hajdúsági régió szelemi életének gazdagítása tudományos - kulturális folyóirat létrehozásával, tudományos vitafórum megteremtése a folyóiratokban biztosított nyilvánosság keretei között az alpító keretében működő intézények és azok munkatársai számára. ... >>

"DEBRECENI SZÍNJÁTSZÓ STÚDIÓ FÜGGETLEN SZÍNHÁZ" és Japán Kulturális Szolgáltatóközpont Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4031 Debrecen, Diófa u. 40/B.
képviselő: elnök Dr. Pinczés István
Meseszínházi előadások óvodáskorúaknak, általános és középiskolai tantervhez kapcsolódó színházi előadások, irodalmi műsorok bemutatása, felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó színházi és drámajáték foglalkozások és előadások tartása, magyar, határon túli magyar, illetve külföldi - kiemelten japán - amatőr, diákszínházi és alternatív színházi, közösségi színházi együttesek számára szakmai találkozók, csereelőadások, fesztiválok, továbbképzések, szabadidős táborok szervezése. ... >>

Debreceni Tai-Chi Kulturális és Életmód Közhasznú Egyesület /DTKE/

(sport,oktatási,kulturális)

4028 Debrecen, Simonyi út 11. II/5.
képviselő: elnök Nagy Attila
sporttevékenység, sportolók nevelése, versenyeztetése, képzése, sportprogramok szervezése, mentálhigiénés és grafológai tanácsadás stb. ... >>

Debreceni Táncművészeti és Egészségkultúra Egyesület

(kulturális,egyéb)

4063 Debrecen-Nagymacs, Dohányos u. 3.
képviselő: elnök: Mészáros Adrienn
Távoli kultúrák táncainak és harcművészetének (India, Brazília) népszerűsítése, megismertetése. Prevenció és egészségfejlesztés a tánc és a művészetek gyógyító erejével. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal