Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Debrecen intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 168
1. oldal

A Boldog Gyermekkorért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Hajó u. 1.
képviselő: Madarászné Füredi Melitta, Pető Éva, Szemán Józsefné, Szépné Csizmadia Izebella titkár, Terdikné Szerencsi Katalin elnök ... >>

A Bólyai János Általános Iskola Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4032 Debrecen, Bólyai u. 29.
képviselő: Dr. Tárkányi Ferencné elnök
Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Minden olyan iskolai rendezvény támogatása, amely segíti az oktató-nevelő munkát, továbbá elősegíti a munka tárgyi feltételeinek megteremtését. ... >>

A Cselekvő Társadalomért Egyesület (CSET Egyesület)

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 12. fsz. 3.
képviselő: elnök: Dr. Kovács Krisztián, elnökségi tag: Dr. Kanál Ferenc, elnökségi tag: Furkó Tibor
Az egyesület célja a segítségnyújtás, az Észak-Alföldi Régió, azon belül is különösen Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű és mezőgazdaságból élő lakosai számára, elsősorban képzéssel, tájékoztatók tartásával, nyomtatott és elektronikus szórólapok készítésével, valamint hatályos jogi ismeretek átadásával. Az egyesület tevékenysége szempontjából kiemelt célcsoportként tekint a romákra, fogyatékossággal élőkre, megváltozott munkaképességűekre, GYED-ről, GYES-ről visszatérőkre, 40 év feletti álláskeresőkre, iskolarendszerű oktatásból lemorzsolódott 26 év alatti fiatalokra, tartósan munka nélkül lévőkre, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalokra és a börtönből szabadulókra. Ezen feladatok ellátásának érdekében az egyesület fontosnak tartja, hogy a régió állami és önkormányzati feladatokat ellátó intézményei megismerjék egymás munkáját, jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással, ezzel téve hatékonyabbá a fenti ügyfeleik érdekében végzett munkát. Ezt a fenti intézmények dolgozói számára tartott képzéssel, továbbképzéssel, és közös rendezvéneyek szervezésével kívánja az egyesület segíteni. ... >>

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nyék u. 57.
képviselő: Dr. Sohajda Zoltán István elnök
Speciális szemészeti műtétre szoruló betegek gyógyítása érdekében speciális anyagok és eszközök beszerzésének biztosítása, szemészeti segédeszközök beszerzésének biztosítása, használatának megismertetése, betanítása, lakossági szűrések (felnőtt, gyermek) szervezése, szakrendelésre utalás, gondozásba vétel, szakmai könyvtár létrehozása, munkafeltételek javítása, védőital biztosítása, szemészeti vizsgálóeszközök beszerzése. ... >>

A Debreceni Egyetemi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Dr. Virágos Márta
Tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség megóvása. ... >>

A Debreceni Református Kollégium Óvodájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
képviselő: kuratórium elnöke Feketéné Kavisánszki Györgyi ... >>

A Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4024 Debrecen, Sumen u. 3.
képviselő: Kocsis György elnök
A Gulyás Pál Középiskolai Kollégiumban lakó 500 vidéki diák elhe- lyezési és egyéb életkörülményeinek javítása, a tanulmányi munká- jához és a középiskolai tananyagot meghaladó ismeretnyújtáshoz szükséges anyagi háttér biztosítása, az általános és szakmai mű- veltség fejlesztése, a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előmozdítása, valamint a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének gyarapítása. ... >>

A Homokkerti Szabó Kálmán Utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 39.
képviselő: elnök Nemes Lászlóné, titkár Sípos Árpádné
az óvodás korú gyermekek neveléséhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

A Hunyadi János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4028 Debrecen, Zákány u. 5.
képviselő: Szegvári László
Az iskolában folyó oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, hozzájárulás a tanulók külföldi utazásá- hoz, ill. külföldi tanulók vendéglátásához, tanulmányi, kulturá- lis és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése, a diákok egészséges életre nevelése érdekében diáksport versenyek és a tömegsport ösztönzése, támogatása. ... >>

A Jövő Könyvtáráért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4024 Debrecen, Piac u. 68.
képviselő: elnök Tóth Gábor, Farkasné Gellért Erzsébet alelnök, titkár Szabóné Csehely Edit
Debreceni Városi Könyvtár hálózatának fejlesztése, számítógépes adatbázisok, könyvtári dokumen-
tumok beszerzése, stb. ... >>

A Magyar Kórházi Gyógyszerészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
képviselő: elnök Dr. Pintye János
Elősegíteni a kórházi gyógyszerészet szakmai színvonalána emelését, a gyógyszerészeti tudományok aktív művelését, a tudományos eredmények minél szélesebb körű alkalmazását a mindennapos gyakorlatban és ezzel összefüggésben az eredményes munkához szükséges műszerfejlesztést. Az oktatás, továbbképzés támogatása, szakmai kongresszusok, nagygyűlések rendezése, hazai és nemzetközi irodalom vásárlása, cseréje, csatlakozás nemzetközi egyesületekhez. ... >>

A Modern Üzletemberek Szakképzése Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Vásáry István u. 3/B. II/2.
képviselő: kuratórium elnöke Horváth Irma elnök, titkár Konkoly János
Nevelési-oktatási intézmények alapításával és fenntartásával segíti elő a társadalom tagjai számára az általános, a középiskolai és a szakmai képzést. Az oktatási-nevelési intézmények működési feltételeinek folyamatos biztosítása, anyagi források gyűjtése. Megteremti a nevelési-oktatási intézmények személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

A Petőfi Iskola Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5.
képviselő: kuratórium elnöke Thurzó Judit
Elősegíti az iskolai nevelés és oktatás magasabb szintű technikai és egyéb feltételeinek megteremtését. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Elősegíti a számítástechnikai oktatás és képzés alapjainak elsajátítását. ... >>

Alapítvány a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumáért

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
képviselő: Győri József elnök
Támogatni a református szellemi élet fellegvárában, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek javítását. ... >>

Alapítvány a Fazekas Mihály Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Vásáry István u. 6.
képviselő: Pálné Jánvári Jolán elnök
a Ságvári Endre Általános Iskola mindenkori jogutódjának (2004.évi augusztus hó 1. napjától Fazekas Mihály Általános Iskola) segítése ... >>

Alapítvány a Józsakert Utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

4225 Debrecen, Józsakert u. 9.
képviselő: Szolnokiné Tóth Katalin elnök
a Debrecen Józsakert utcai általános iskola működési feltételeinek javítása ... >>

Alapítvány a Vénkerti Iskoláért

(intézményi,oktatási)

4027 Debrecen, Sinai Miklós u. 6.
képviselő: elnök Szabó-Ratku Emma ... >>

Általános Iskolai Tanulók Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4024 Debrecen, Teleki u. 17.
képviselő: Dr. Tárkányi Ferencné elnök
A Bólyai János Általános Iskola tanulói színvonalas neveléséhez, oktatásához szükséges feltételek biztosítása /külföldi tanulmányi út, nyelvoktatás, sport/. ... >>

Angyalkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4028 Debrecen, Ótemető u. 9.
képviselő: kuratórium elnöke Kiss Lászlóné
Az alapítvány célja a Debrecen, Ótemető u. 9.sz. alatti óvodában lévő gyermekek kömplex fejlesztését elősegítő feltételek és tárgyi eszközök biztosításai. ... >>

Aranybika Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 1-3.
képviselő: Hupuczi László elnök, Szabó Viktorné kuratóriumi tag
Az Aranybika Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola fenntartása, továbbá a tanulók képzésének támogatása. ... >>

Az Áchim András Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4030 Debrecen, Áchim András u. 20.
képviselő: kuratórium elnöke Deli Katalin
Gyermekek egészséges életmódra nevelése, rendezvények segítése ... >>

Az Alsójózsai Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13.
képviselő: Bánfi Gábor
az Alsójózsai Utcai Óvodába (4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13.) járó gyermekek nevelésének és oktatásának segítése ... >>

Az Élet Jegyében Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 25. sz.
képviselő: elnök Boguszlavszky György
Down klubok keretein belül segítségnyújtás a szülők számára, a triszómiás gyermekek neveléséhez, Down gyerekek
habilitációjának és rehabilitációjának elősegítése, az érintett gyermekekkel való rendszeres foglalkozás, tanítás, gondozás, iskola utáni önálló életvitelre való alkalmasság garanciáinak kiépítése ... >>

Az Ifjúság Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.
képviselő: elnök: Mezőné Szabó Krisztina ... >>

Az Ispotály Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4025 Debrecen, Ispotály u. 12.
képviselő: Kerekesné Percze Magdolna elnök ... >>

Az Ősz Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4002 Debrecen, Biczó István kert 8/E.
képviselő: elnök: Ferencziné Hóra Ilona
oktatási, nevelési tevékenység, az óvodai nevelés angyagi, technikai, műszaki feltételeinek javítása ... >>

Bábbal a Gyermekekért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10-12.
képviselő: elnök Tóth Józsefné
minden gyermeket megillető, kedvező környezet, játék, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. Nevelési terület feladatainak megvalósítása, komplex képességfejlesztés, tehetséggondozás
fejlesztése. ... >>

BÁNKÚT Tömegsportért, Ifjúsági- és Diákturizmusért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4031 Debrecen, Szotyori u. 1/b.
képviselő: Nagy Sándor, Tóth Csaba
A gyermekek és az ifjúság körében a környezettudatos, egészséges életmód elterjesztése, elsősorban a tömegsporthoz, táboroztatáshoz, turisztikai eseményekhez, erdei sporteseményekhez, erdei iskolai programokhoz kapcsolódó, szervezési módszertani és kivitelezési feladatkörökbe tartoznak. Az egyéni felelősségérzet, a közösségi aktív cselekvés, a fogyasztói önkontroll, az élet tisztelete, rendszerszemlélet, az ökologikus gondolkodás fejlesztése. Az alapítvány törekszik a gyerekek és felnőttek egyaránt ezirányú konkrét változást vigyenek végbe az életmódjukban. Erdei iskola szervezése, mind a környezet megismerésének, mind a sport előtérbe helyezésével, fő tevékenységként történő megjelölésével. Természetismereti események, programok szervezése. Sportversenyek, sportesemények szervezése. A természetismeret, természetszeretet tárgyában ismertető, figyelemfelhívó kiadványok szerkesztése, iskolába, gyermekcsoportokhoz való eljuttatása ismeretterjesztés, valamint az erdei iskola és a táborok népszerűsítése, reklámozása érdekében. ... >>

Bányai Júlia Általános Iskola Kórusaiért Zenei Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4025 Debrecen, Ispotály u. 14/H. C. I/4.
képviselő: elnök: Szántó Erika
A Bányai Júlia Általános Iskola kórusai koncertjeinek, útjainak, fellépéseinek lehetővé tétele, s ezen keresztül a kultúra minél magasabb szintű terjesztése. ... >>

Bányai Júlia Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4024 Debrecen, Kossuth u. 44.
képviselő: Dr. Molnár Dénesné kur. elnök ... >>

Bányai Júlia Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4033 Debrecen, Bányai Júlia u. 10.
képviselő: Dospoly Hangó Istvánné elnök ... >>

Beregszászi Pál Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4024 Debrecen, Burgundia u. 1.
képviselő: Dr. Kiss István elnök, Dr. Papp Zoltánné tag, Szondi István ... >>

Bethlen Szakközépiskola Diákönkormányzata Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Piac u. 8.
képviselő: Gyetvainé Gidófalvi Zsuzsa elnök ... >>

Bethlen Szakközépiskola Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4026 Debrecen, Piac u. 8.
képviselő: Genschorek Katalin Éva elnök ... >>

Bethlenesek Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

4026 Debrecen, Piac u. 8.
képviselő: elnök: Hodosi György
A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola hagyományainak megőrzése, az iskola egykori diákjai egymással és volt iskolájukkal történő kapcsolattartásának szervezése és elősegítése, diáktalálkozók, érettségi találkozók, konferenciák, tudományos és kulturális események szervezése és lebonyolítása, a volt diákok folyamatos tájékoztatása az iskola működéséről. ... >>

BeTűK-Bölcsész Szakos Hallgatók Debreceni Egyesülete (BeTűk Egyesület)

(intézményi,oktatási,egyéb)

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
képviselő: elnök Hegedűs Zoltán, ügyvivő Dorogi Zoltán
A hallgatók érdekképviselete és jogaik védelme. A hallgatók segítése, támogatása, az egyetemmel kapcsolatos ügyeik intézése jogaik érvényesülése, valamint az egyetemen kívüli tevékenységük tekintetében. A debreceni bölcsész hallgatók szakmai és egyéb közösségi tevékenységének támogatása. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar megismertetése a középiskolásokkal. ... >>

Bocskai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4029 Debrecen, Munkácsy u. 4.
képviselő: elnök: Csák László
A Debreceni Bocskai István Általános Iskola mindenkori tanulóifjúságát a tanórán és az iskolai képzési lehetőségeken túl hozzásegítse a magasabb színvonalú, differenciáltabb oktatás, a tehetséges diákokat intenzív programokkal segítő iskolai környezet megteremtéséhez. ... >>

Brassai Sámuel Műszaki Középiskola Jövőjéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4029 Debrecen, Víztorony u. 3.
képviselő: Gidófalvi Lajos tag, Kovács Imre elnök ... >>

Canticum Novum Alapítvány a Főiskolai Kórusművészet Fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 82.
képviselő: Dr. Molnár Zoltán Imréné Török Ágnes
A magyar kórusművészet és zeneoktatás fejlesztése, ezen belül a debreceni főiskolai kóruséneklés és zenetanárképzés színvonalának emelése és hírnevének gyarapítása. ... >>

Csapókerti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4033 Debrecen, Jánosi u. 86.
képviselő: kuratórium elnöke Nagy Zsolt, kuratóriumi tag Balla Tímea, kuratóriumi tag Lupsán Andrásné
a Csapókerti Általános Iskola valamennyi tanulója testi, lelki és szellemi fejlődésének biztosítása ... >>

Csillagvirág Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4034 Debrecen, Sipos u. 6.
képviselő: Kissné Kovács Ágnes elnök, Kovácsné Elek Margit, Szentpáhyné Modri Margit tag ... >>

Csoknyay Gyula Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.
képviselő: Dr. Csorba Péter elnök
A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola azon hallgatóinak támogatása, jutalmazása, akik a magyar nyelv ápolása és értékeinek megőrzése terén kimagasló eredményeket értek el. ... >>

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4024 Debrecen, Piac u. 20
képviselő: elnök Dr. Gáborjáni Szabó Botond
közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységgel kapcsolatos önkományzati feladat ellátása,
Debrecen város lakossága és a Kárpát-medence különböző Állmaiban élő magyarság iskolai,
kulturális és tudományos kapcsolatrendszerének bővítése, tapasztalatszerzés lehetőségeinek javítása. ... >>

Debrecen Városi Sportiskola Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21.
képviselő: Suba László elnök ... >>

Debreceni Bethlen Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4026 Debrecen, Piac u. 8.
képviselő: Pallás György elnök ... >>

Debreceni Bocskai István Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

4034 Debrecen, Faraktár u. 67.
képviselő: alelnök Nagy Imre, elnök Győri Győző
a magyar néptánc és népzene hagyományainak megőrzése, forrásainak felkutatása, külföldi fellépések,
néptáncművészet és a színház kapcsolatainak keresése, alapfokú művészeti iskola működtetése ... >>

Debreceni Bolyai Iskola Diáksport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

4032 Debrecen, Bolyai u. 29.
képviselő: elnök Dr. Feketéné Tunyogi Ildikó
Sportversenyeken való részvétel szervezése, önálló versenyszervezés, sportkapcsolatok létesítése, egészséges életre nevelés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal