Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Csákvár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Csákvár Jövőjéért Közalapítvány

(egyéb)

8083 Csákvár, Szabadság tér 9.
képviselő: Dr. Wiesler Ferenc elnök
A helyi társadalom és az egyének közös érdekeinek széles körű szolgálata. ... >>

Csákvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

8083 Csákvár, Kossuth u. 60.
képviselő: Szabó Mihály elnök
Tűzvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Csákvár-Forna Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

8083 Csákvár, Rákóczi út 5.
képviselő: Pályi Dénes titkár, Sólyom György elnök
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a környezet- és természetvédelemre vonatkozó jogszabályok, egyéb szabályok és előírások megtartásával a szükséges együttműködési és egyéb megállapodások megkötésével tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítani. A vadásztársaság célja megvalósítása érdekében tervszerű pénz- és vadgazdálkodást folytat, valamint vadászterület szerzésére irányuló tevékenység révén elősegíti a vadászat feltételeinek megteremtését. ... >>

Csákvári Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

8083 Csákvár, Széchenyi u. 6.
képviselő: Rabi István elnök
Csákvár Nagyközség védelmének ellátása. ... >>

Ifjúsági Körök Szervezete

(egyéb)

8083 Csákvár, Széchenyi u. 1.
képviselő: Setét Vilmos ... >>

Szomszédok Egymásért Mozgalom Csákvári Egyesülete

(oktatási,egyéb)

8083 Csákvár, Rákóczi u. 45.
képviselő: Pózsa Imre elnök
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, azaz a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.
AZ EGYESÜLET tagjainak munkáját elősegítő információk: jogszabály-változások, működési környezet változtatásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai, egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése.
Nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
Külföldi, azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés, és a kapcsolatok folyamatos ápolása.
Szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése.
A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

(kulturális,egyéb)

8083 Csákvár, Szabadság tér 1.
képviselő: Major István elnök
Elősegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését. A nagyközség haladó hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése. Részvétel Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és művészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét. Csákvár műemlékének, műemlék jellegű épületeinek, népi műemlékeinek társadalmi védelme. Az egyesület együtt kíván működni más, hasonló szellemiségű társadalmi szervezetekkel. Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve. A helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése. Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése. Csákvár közterületeinek építése, szépítése. ... >>
1. oldal