Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Cegléd oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 70
2. oldal

Kövesdy Farm Lovasklub Cegléd

(sport,oktatási)

2700 Cegléd, Réti d. 470.
képviselő: Kövesdy István elnök, Kövesdyné Lencse Margit alelnök
Lovasoktatás, gyógy-lovagoltatás, versenyzés stb. ... >>

Közösen a Régió Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.
képviselő: dr. Ferenczi Norbert (elnök)
Kutatóintézetek, egészségügyi - oktatás - művelődési intézmények együttműködésének szervezése. Közös kutatási és megvalósítási projektek kezdeményezése és finanszírozása. ... >>

Magyarország Közlekedésbiztonságáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,közbiztonság)

2700 Cegléd, Szőlő u. 25.
képviselő: Erdődi Mihály
Magyarország közlekedésének biztonságát elősegítő tudományos, kutató, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenység támogatása. Az alapítvány az egész ország területén régiónként fokozatosan kiépítve tanpályákat kíván létesíteni, ahol az ifjúság bevonásával - iskolarendszeren kívül és belül - oktatás szervezésével vezetéstechnikai, képességfejlesztő képzéseket tart, ilyen képzéseket támogat, és ezen tevékenységével arra törekszik, hogy az egyre romló baleset-statisztikai adatok javuljanak. ... >>

Mandragóra Ifjúsági -és Mentálhigiénés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi u. 26-28. IV/34.
képviselő: Hausz Katalin ( önállóan )
Az alapítvány elsődleges célja a térségi serdülők, lelki problémákkal rendelkező fiatalok és felnőtt lakosság lelki egészségének megőrzése, pszichés megsegítése és az egészségügyi, szociális, vagy más szempontból hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Továbbá, hogy támogassa az orvosi-gyógyítói, a gyermekvédelmi és bűnmegelőzési, valamint az oktató-nevelő szakemberek munkáját, valamint hozzájárul a területen dolgozó szakemberek képzéséhez, szakmai színvonaluk emeléséhez. ... >>

Megváltozott Munkaképességűek Ceglédi Egyesülete

(oktatási,egyéb)

2700 Cegléd, Piszke u. 28.
képviselő: Sipos Gyula ( elnök )
Megváltozott munkaképességű személyek érdekeinek képviselete, érvényesítése, védelme, társadalmi esélyegyenlőségének és integrációjának elősegítése. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítése, munkavállalás lehetőségeinek javítása. Munkaadói oldal feltérképezése és segítése a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában. Megváltozott munkaképességűek képzése, felkészítése a munkavállalásra. ... >>

Mészáros Lőrinc Katolikus Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Pesti u. 2-4. sz.
képviselő: Lovas Antal, Szakál Ferenc Pál elnök
A pedagógusok és tanulók támogatása. ... >>

MINI-MANÓ SPORT CLUB

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Berda József utca 11. 9./25.
képviselő: Szilágyi Dezsőné, Szilágyiné Katona Tímea
Óvodás és iskolás korú gyerekek mozgáskoordinációjának labdával, játékos formában történő fejlesztése. Időközönként tornák, sportnapok szervezése és lebonyolítása. ... >>

NAPRA-FORGÓ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2700 Cegléd, Külső Kátai út 58.sz.
képviselő: Lipóczki Lászlóné, Oláh Kiszel Edit
Óvodás korú gyermekek oktatása, képességeik fejlesztése. Gyermek felügyelet szervezése. A Napsugár Óvoda nevelési programjának elősegítése. ... >>

Orvos Önsegélyező Alapítvány

(oktatási)

2700 Cegléd, Törteli u.1-3.sz.
képviselő: Dr.Sebők János
A tagok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

Örkényi Úti Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Örkényi út 583.sz.
képviselő: Bíró Ferenc
A Cegléd, Örkényi úti Általános Iskola tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Kulturális és sporttevékenység támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ... >>

Őszikék Ceglédi Idősekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2700 Cegléd, Bajcsy Zs.u.1.lsz.
képviselő: Kótabéné Ruda Gyöngyvér titkár, Mikulásiné Oláh Ágnes elnök
A Ceglédi Egyesített Szociális Intézmény működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció, időskorúak fogyatékkal élők gondozása,kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, finanszírozása. Dolgozók szakmai képzése, Továbbképzések tanfolyamok és konferenciák szervezése. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekel. Az alapítvány tevékenységét a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központon belül a Ceglédi Idősek Otthonához kapcsolódóan végzi. ... >>

Pedagógus Árvákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Rákóczi u.46.sz.
képviselő: Dr.Réti Miklósné
A középiskolák és zeneiskola pedagógusainak, ill. házastársának halála, vagy 50%-os rokkantsága esetén a család tanuló, hallagató tagjainak anyagi támogatása a tanulás ideje alatt, tanulmányaik befejezéséig. ... >>

Pórus Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Szövetség u. 18.
képviselő: Badár Frigyes, Kőhalmi Péter, Raj Péter
Az alapítvány 9 munkaprogram szerint, egymással szoros kapcsolatban lévő célterületeken tevékenykedik, ezek hatékony összehangolásáért fejt ki erőfeszítéseket. Ez a 9 munkaprogram: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitáció, tudományos és kutatói munkaprogram, nevelési és oktatási, képességfejlesztési munkaprogram, kultúrális, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi, jogvédelmi, nemzeti és etnikai kisebbségi és határon túli magyarság valamint rehabilitációs foglalkoztatási munkaprogram. ... >>

Református Iskola Kosárlabda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2700 Cegléd, Szabadság tér 4.sz.
képviselő: Arany Zsolt
Az ifjúsági iskolai kosárlabda sport, a szabadidősport fejlesztése, támoga- tása. ... >>

SZIMBA Fogyatékkal Élő Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Vadász u. 6.sz.
képviselő: Dr. Horváth Tiborné Koncz Valéria Klára titkár, Farkasné Varga Krisztina
Cegléd Városában mozgás, és/vagy értelmi fogyatékos, illetve más fogyatékossággal élő gyermekek részére speciális óvoda létrehozása, működtetése, fenntartása, működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. Az óvodában foglalkoztatott gyermekek egészségmegőrzése, betegségmegelőzése és habilitációja, rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Az óvodában dolgozók szakmai képzése és továbbképzése, az ezen való részvétel finanszírozása. Együttműködés önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel és szervezetekkel az óvodáskorú,fogyatékkal élő és hátrányos helyzetűek ellátásának jobbítását célzó kapcsolatos speciális problémák megoldása. Akadályozottak és családtagjaik lelki-mentálhygiénés megsegítése. ... >>

Tanulni Egy Életen Át Alapítvány

(oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Alkotmány u. 9.
képviselő: Vincze Imréné elnök
Közoktatási intézmények alapítása, működtetése, fenntartása és oktatás támogatása, nemzeti kultúra ápolása, a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének támogatása. ... >>

TIPEGŐ Oktatási és Gyermekvédelmi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Deák u.2.sz.
képviselő: Tamasóczki Józsefné
A Ceglédi Deák utcai Bölcsöde nevelő, oktató munkájának támogatása. ... >>

Töredék Világ Autizmussal Élő Emberekért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

2700 Cegléd, Fecske utca 15.sz.
képviselő: Lőrincz Jánosné
Az autizmussal élő személyek részére segítségnyújtás. Ehhez tárgyi eszközök biztosítása. Oktatási eszközök beszerzése, tanfolyamok szervezése. ... >>

Török János Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

2700 Cegléd, Széchenyi u.16.sz.
képviselő: Dr. Réti Miklós elnök
Elősegíteni a mezőgazdasági gyakorlati oktatás feltételeit, azok javítása, tanulmányutak szervezése, a szakmai oktatás színvonalának emelése, a korszerű technika beszerzésének elősegítése. ... >>

Tűzlélekhang Közhasznú Kultúrális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2700 Cegléd, Ezerjó utca 12. III/13.
képviselő: Dr. Kenyeres Imre Ferenc elnök, Sallainé Kenyeres Klára titkár
A magyar és általános kultúra terjesztése magas színvonalú össz-művészeti előadások (színház, irodalom, zene, képzőművészet) és film létrehozása által, határainkon innen és túl; Erősíteni a magyar kapcsolatokat a globalizációs folyamatban? Kapcsolatépítés, kapcsolattartás országunkon kívül élő magyarokkal; együttműködés külföldön működő egyesületekkel, alapítványokkal és egyéb szervezetekkel a lehető legszélesebb területen és formában; Jótékonysági műsorok szervezése, mások által rendezett jótékonysági rendezvényeken való aktaív részvétel. Kisebb városokba, hátrányos helyzetű településekre is eljuttatni a színvonalas, értékes előadásokat; Egészséges és fogyatékos gyerekeket is művészi élményhez juttatni, szellemi fejlődésüket elősegíteni, kulturális érdeklődésüket kitágítani; Iskolai keretek közé bevinni művészi előadásokat: rendhagyó irodalomórák tartása, iskolai rendezvényeken való fellépések által; Különböző művészeti gyerek és felnőtt alkotótáborok, tréningek rendezése, szervezése, tartása; Egy állandó kulturális műhely megteremtése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló gondolkodású emberek, művészek rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy kulturális társasági élet központját; Egy össz-művészi oktató centrum létrehozása, mely lehetőséget nyújtana gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt megismerkedni a különböző művészetekkel, magas színvonalú képzéseket biztosítana további fejlődésükhöz, és egyben tehetségkutató és -gondozó tevékenységet végezne; ... >>
1. oldal 2. oldal