Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bükkösd természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Bükkösd-Hähnlein Magyar-Német Baráti Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7682 Bükkösd, Kossuth utca 57,
képviselő: elnök Nemes László
szabadidő hasznos eltöltése, a 20 éves Bükkösd-Hähnlein magyar-német barátság ápolása, sportrendezvények szervezése, helyi sportélet támogatása, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományápolás, nemzeti kultúra ápolása, belföldi, külföldi kirándulások, kulturális, sport találkozások lebonyolítása, kulturális, sportbarátság népszerűsítése, eredményességének növelése, működési feltételeinek, célkitűzéseinek elősegítése. Természeti környezet védelme, nemzetközi kulturális, sport és baráti cserekapcsolatok. ... >>

Bükkösdi 4 H Klub

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7682 Bükkösd, Vadasvölgy 2.
képviselő: elnök Heffner Anna
Az iskolai nevelési-oktatási feladatokon túl praktikus elméleti és gyakorlati ismeretek, készségszintek elsajátítása kereskedelem és termelésgazdálkodás vállalkozásszerű végzésére. Hasznos szabadidő színtereként egészséges életmód alakítása önálló munkavégzés iránti igény a kollektívában, felelősségtudat alakítása. A klub autonóm tevékenységi terepet biztosít a kereskedelmi, gazdálkodási, hagyományőrző kézműipari tevékenység közösségi gyakorlására, intézményünk területének folyamatos gondozása. A közvetlen munka során a tanulók megismertetik a tevékenységek alapműveleteit, technológiáit, az ezekhez szükséges szerszámokat és azok kezelését. Tervezik, ütemezik, ellenőrzik és dokumentálják munkájukat, egyenletes, képességeiken alapuló munkamegosztást alakítanak ki. Elsajátítják a gazdálkodás szükséges ismereteit, önálló döntési képességre tesznek szert a beszerzések, értékesítések, gazdaságossági számítások, jövedelem-felosztás során. A tanulók részesei lehetnek saját környezetük alakításának, formálható: természetismeretük, környezetkultúráról, a környezet védelméről alkotott nézeteik, magatartásuk. Hagyományőrző tevékenységek végzésével hathatnak a településre, az itt lakók életmódjára. Lehetőséget ad a kreativitásra, közösségi magatartásra nevel. Országos és nemzetközi szövetséghez kapcsolódása alapján hazánk és más országok megismerésére nyújt módot. ... >>

Bükkösdi Humanista Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

7682 Bükkösd, Kossuth Lajos utca 71.
képviselő: elnök Crivellariné Dr. Kutnyánszky Valéria
Működési területén társadalmi, gazdasági-környezeti, szociális fejlesztési programok kidolgozása, kezdeményezése és támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre. Az anyagilag és/vagy erkölcsileg nehéz helyzetbe került, leszakadó rétegek felzárkóztatása, esélyegyenlőségük előteremtése és segítése. Az emberi jogok védelme, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Demokratikus párbeszédek kialakítása. Társadalmi nemzetiségi-etnikai, nemi hovatartozásból keletkező hátrányok és megkülönböztetések leküzdésében való szerepvállalás. Helyi és nemzetközi környezeti és társadalmi problémák felmérésének, kezelési stratégiájának kidolgozásának elősegítése, közösségi akciók kezdeményezése, szervezése. Védett növények, állatok és a meglévő értékes természeti környezet megóvása és megismertetése a társadalom különféle rétegeivel. A fiatalok társadalmi szerepvállalásra és környezettudatos életmódra nevelése, képzése. A fenti célok megismertetése és minél szélesebb körű elfogadtatása. ... >>

Lovarda Light Hagyományteremtő Lovas Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7682 Bükkösd, Szentdomján utca 1.
képviselő: elnök Szabó Zoltán, elnökségi tag Balog Zsolt, elnökségi tag Dr. Csernyánszky Gábor
A lovak számára természetes takarmányozási és tartási módok, valamint kiképzési rendszerek megismertetése, népszerűsítése. ... >>
1. oldal