Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bükkösd szociális civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Bükkösdi Humanista Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,környezetvédelmi)

7682 Bükkösd, Kossuth Lajos utca 71.
képviselő: elnök Crivellariné Dr. Kutnyánszky Valéria
Működési területén társadalmi, gazdasági-környezeti, szociális fejlesztési programok kidolgozása, kezdeményezése és támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre. Az anyagilag és/vagy erkölcsileg nehéz helyzetbe került, leszakadó rétegek felzárkóztatása, esélyegyenlőségük előteremtése és segítése. Az emberi jogok védelme, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Demokratikus párbeszédek kialakítása. Társadalmi nemzetiségi-etnikai, nemi hovatartozásból keletkező hátrányok és megkülönböztetések leküzdésében való szerepvállalás. Helyi és nemzetközi környezeti és társadalmi problémák felmérésének, kezelési stratégiájának kidolgozásának elősegítése, közösségi akciók kezdeményezése, szervezése. Védett növények, állatok és a meglévő értékes természeti környezet megóvása és megismertetése a társadalom különféle rétegeivel. A fiatalok társadalmi szerepvállalásra és környezettudatos életmódra nevelése, képzése. A fenti célok megismertetése és minél szélesebb körű elfogadtatása. ... >>

Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7682 Bükkösd, Kossuth Lajos utca 57.
képviselő: elnök Volcsányi Gábor
A működési területén társadalmi, gazdasági-környezeti és kulturális fejlesztési programok kidolgozása, kezdeményezése és támogatása, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetűekre. Képessé tenni az embereket a helyi cselekvésre, részvételre, helyi közösségek létrehozására és fenntartására. Az alulról építkező civil társadalom fejlődésének elősegítése, az ilyen kezdeményezése és szervezetek megszilárdítása, segítése. Demokratikus menedzsment-technikák elsajátításának elősegítése a gazdaságban és a helyi társadalmi részvétel területén szakemberek képzése, információk révén. A társadalmi, nemzetiségi-etnikai, nemi hovatartozásból keletkező hátrányok és megkülönböztetések leküzdésében való szerepvállalás. Helyi környezeti problémák felmérésének, kezelési stratégiájának kidolgozásának elősegítése, közösségi akciók kezdeményezése, szervezése. A Bükkösdön és környékén fellelhető kulturális és történelmi értékek megbecsülése, megóvása, valamint a helyi szellemiség tovább örökítése a jövő nemzedékek számára. Kirándulások, túrák szabadidősport tevékenységek, rendezvények szervezése, és szabadidős programok biztosítása. Egyéb felnőttképzési tevékenység folytatása, megszervezése. ... >>
1. oldal