Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XXII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 94
2. oldal

Képző- és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Városház tér 11.
képviselő: Dr.Feledy Balázs
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvény 76.§./1/ bekezdése szerinti helyi közművelődési tevékenység támogatásának, mint kötelező települési önkormányzati feladatnak ellátása, melyet a 7/1999.(05.03.)Ör. számú rendelet határoz meg. E rendeletben a helyi önkormányzat kulturális feladataiként meghatározott közfeladatok körül a Közalapítvány az alábbiakat látja el: A kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységének a szellemi vonzerő megteremtése céljából ezek segítése. A környezeti és városesztétikai kultúra fejlesztése. Együttműködés kialakítása a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival. A szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezet biztosítása. ... >>

Keresztyén Intézet Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Árpád utca 12.
képviselő: Joel Alexander Shigo önálló, Kovács Tamás Gábor ketten együtt!, Timothy J. Hudson önállóan
Elindítsa és segítse a keresztény iskolákat és jótékonysági szervezeteket, önkéntesen együttműködjön a helyi gyülekezetekkel, továbbá segítséget nyújtson az említett gyülekezeteknek, hogy a keresztény oktatásban és képzésben elérjék céljukat. Az oktatás és a képzés magába foglalja iskolák működtetését, könyvek és más keresztény anyagok fordítását, nyomtatását és kiadását, támogató programok, szemináriumok és konferenciák rendezését, lelkigondozói központ és könyvtár működtetését, illetve egyéb törvényes módszerek által használt tevékenységeket, beleértve a rádiót, a televíziót és az Internetet. ... >>

Keresztyén Oktatási és Képzési Intézet Alapítvány

(oktatási)

1223 Budapest, Kistétény u. 33.
képviselő: John Adlin Daigle, Joyce Faye Clingman
Hitéleti, jótékonysági és oktatási cé- lok megvalósítása. ... >>

Klauzál Gábor Társaság

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 22/4.
képviselő: elnök Dr. Dobos Károly
Kulturális, oktatási, kutatási, egészségügyi tevékenység. ... >>

Klub Galaxis Sportegyesület

(sport,oktatási)

1221 Budapest, Hajó utca 1.
képviselő: Kövesdán András, Kövesdán Andrásné, Kövesdán Júlianna
Az egyesület célul tűzi ki, hogy fiatal tehetséges snowboard freestyle versenyzőket szervezetten támogat. Az egyesület és annak tagjai minden tőlük telhetőt megtesznek az egyesület céljainak megvalósítása érdekében. ... >>

KÖZGAZDÁSZ DIÁKSPORT EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

1223 Budapest, Közgazdász 9-11.
képviselő: Békefi Gábor
A Kempelen Farkas Gimnázium valamennyi tanulója számára sportolási lehetőség biztosítása a tanítási órákon kívül, az iskola minőségi sportjának támogatása, a tehetséges tanulók fejlesztése, versenyeztetése. ... >>

KRISTÁLYFORRÁS ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Pannónia út 50.
képviselő: Szabó-Bencze Gabriella
Budafok és vonzáskörzetében élő gyermekek oktatásának, nevelésének segitése. ... >>

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Mező utca 17.
képviselő: Balogh László
Az artista művészet eszközeivel, lelki terápia végzésével közreműködni az egészségügyi intézmények gyógyító tevékenységében. E módszerrel kapcsolatos kutatás, tapasztalatok alapján oktatás megszervezése, információs központok létrehozása, publikációk készítése, az ezzel foglalkozó artisták képzése, továbbképzése. ... >>

Magyar Hiperbár- és Búvárorvosi Társaság

(oktatási)

1222 Budapest, Saskő tér 8.
képviselő: Dr. Gőbl Anna elnök
a hiperbár- és búvárorvoslás magyarországi elősegítése, fejlesztése. ... >>

Magyar Wado Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1223 Budapest, Aszály utca 21.
képviselő: Bisztrony Csaba
A Wado-ryu karate magyarországi gyakorlói közötti együttműködés szervezeti kereteinek megteremtése, az együttműködés szervezése, irányítása. A magyarországi Wado-ryu karate sportolói egységes fellépésének koordinálása harmadik személyek, hatóságok és szervezetek irányába. A magyarországi wado-ryu karate képviselete a Magyar Karate Szakszövetségben. A magyar Wado-ryu karate iskolák nemzetközi kapcsolatainak megteremtése és szervezése más országok Wado-ryu iskoláival és a Wado-ryu nemzetközi szervezeteivel. Sportszakmai, szervezési és adminisztratív segítséget nyújt a Wado-ryu karate gyakorlásához, különösképpen a Wado-ryu karate iskolák közös versenyeinek, edzéseinek, edzőtáborainak, önvizsgáinak, bemutatóinak szervezésével és lebonyolításával. ... >>

Más-Forma Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1221 Budapest, Ringló utca 39. I/4.
képviselő: Kovács Adrienn
Alternatív- és/vagy gyógypedagógiai módszerek terjesztése, kutatása, népszerűsítése, ilyen igények felmérése, problémamegoldásban segítségnyújtás: Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket ilyen módszerekkel integráltan ellátó osztályok, iskolai előkészítők, óvodai és tanuló csoportok, foglalkoztatók támogatása, segítése. ... >>

MENEDÉK Egyesület

(oktatási,szociális)

1221 Budapest, Szent Gellért utca 9.
képviselő: Kovács Géza
A Menedék Alapítvány tevékenységének elősegítése a veszélyeztetett helyzetű fiatalok rehabilitációjának előmozdításával, családfunkciók megerősítésével, közösségek építésével az oktatás, nevelés és kultúra eszközeivel. ... >>

Mesterképzésért Alapítvány

(oktatási)

1221 Budapest, Arany János út 47. 2./12.
képviselő: Lajsz András
A tehetséggondozás és az egészséges életmódra nevelés eszközeinek és módszereinek kidolgozása illetve azok létrehozásának támogatása az alapítvány kifejezett célja, mindez a tanulói kreativitás kialakításának, fejlesztésének érdekében. ... >>

Mészáros László Képzőművész Egyesület

(oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Tolcsvai utca 7.
képviselő: Békési Imre, Kolláthné Hollóssy Rita, Potmákné Tornallyay Andrea
Lehetőség biztosítása a képző- és iparművészetek iránt érdeklődő, alkotni vágyó kerületi és fővárosi lakosok részére, tehetségük, képességük kibontakoztatására, fejlesztésére. Éves programokban megtervezett kiállítási alkalmak megteremtése, tanulmányi utakon, műterem látogatásokon részvételi lehetőségek biztosítása és ezek pénzügyi támogatása. Gyakorlati és elméleti képzés megszervezése, hagyományrendszer kialakítása, fejlesztése, ápolása. Baráti összejövetelek tartása, ahol az egyesületi tagokon kívül a pártoló, segítő személyek is részt vehetnek. ... >>

MEZEI VIRÁG Óvodai Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Mező u. 33.
képviselő: Takács Gáborné
Forrásokat biztosítani a gyermekek elhelyezési körülményeinek javításához, támogatást nyújtani a gyermekek egészséges szellemi fejlődéséhez, képességeik igényes, komplex fejlesztéséhez, tudatosítani a természeti értékek megőrzését, a környezetvédelem fontosságát, tudatosítani az erkölcsi értékek megőrzésének fontosságát, tudatosítani az egyetemes és nemzeti értékek megőrzése, a hagyományőrzés fontosságát, elősegíteni a család és az óvoda együttműködését a gyermekek érdekében, támogatást nyújtani a nevelők szakmai továbbképzéséhez. ... >>

Mindennapcsoda Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1221 Budapest, Magdolna utca 6.
képviselő: Bakati Sárkány Tünde, Baki Zoltán, Csík Yvett, dr. Nemes Levente, Kovács Anikó
Az egészségmegőrzés és betegség megelőzés területén alternatív mozgások és gyógymódok, valamint az ezekhez kapcsolható eredmények, újdonságok népszerűsítése. Az egészséges életre való testi, szellemi, mentális és lelki nevelés, oktatás és képességfejlesztés, valamint az ehhez kapcsolódó ismeretterjesztés. A betegségmegelőzéssel kapcsolatos oktatásos, rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása, azokban való közreműködés. Olyan könyvek, folyóiratok megjelenésének, kiadásának támogatása, amelyek a fent megfogalmazott célok bármelyikét elősegítik. ... >>

Mobil és Internetes Kommunikáció az X Generációnak Egyesület

(oktatási)

1223 Budapest, Rákóczi út 4. 4./20.
képviselő: Tóth Zoltán, Újvári Judit
A fiatalkorúak nevelése és oktatása a tudatos és biztonságos mobiltelefon és internet használatára. ... >>

Mosonyi László endokrinológiai és anyagcsere betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1221 Budapest, Hittérítő utca 18/B.
képviselő: Dr.Szabolcs István
A hormonbetegségekben és egyéb anyagcsere betegségben szenvedő emberek kórházi és ambuláns ellátásának fejlesztése, a kezelőorvosok és a szakszemélyzet képzése és továbbképzése, az endokrin és anyagcsere-betegségek oktatásának támogatása és fejlesztése, az endokrinológia területén folytatott tudományos tevékenység támogatása. ... >>

Nádasdy Kálmán Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1222 Budapest, Nagytétényi utca 31-33.
képviselő: Dr.Dózsáné Babinszky Ágnes, Vízi Tibor
A XXII. kerületi gyermek és ifjúsági művészeti nevelés támogatása, a kiemelkedően tehetséges tanulók segítése a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola támogatása. ... >>

Nagytétény Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1225 Budapest, Nagytétényi út 291.
képviselő: Andrócziné Vásárhelyi Katalin
Elősegíteni az iskolai oktatós feltételeinek javítását, anyagilag segíteni a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek oktatását, növelni az oktatásban résztvevők érdekeltségét, hozzájárulni a tanulók kulturált szabadidejének szervezéséhez. ... >>

Nemzetközi Misszió Alapítvány

(oktatási)

1223 Budapest, Aradi u. 22/A.
képviselő: James John Puhr, Michael Joseph Costello
Vallásos, jótékonysági és oktatási cé- lok megvalósítása. ... >>

Nyolc Évfolyam Alapítvány

(oktatási)

1220 Budapest, Közgazdász 9-11.
képviselő: Száray Miklós
A Kempelen Farkas Gimnáziumban folyó képzés támogatása. ... >>

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,szociális)

1223 Budapest, Kistétény köz 5.
képviselő: Dr. Kovács Géza
Kulturális híd szerep, oktatási, szociális és közösségépítő munka a budatétényi baptisták összefogásával. ... >>

Promntor Aikido és Kultúra Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

1225 Budapest, Bartók Béla út 18/ d.
képviselő: Bakó Gábor
A magyar Aikikai Aikido megteremtése, terjesztése, oktatása. ... >>

Rózsabimbó Óvodai Intézményt Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1223 Budapest, Tűzliliom utca 37. fszt./2.
képviselő: Jungné Szabó Edit
Az 5.sz. Egyesített óvoda II. intézmény részének (1223.Bp.Rózsakert u. 31.) nevelési programjának magas színvonalú megvalósítása. A nevelő- oktatómunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése. Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, tehetsége gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosítása. A munkahelyi környezet tárgyi feltételeinek fejlesztése. ... >>

Rózsakertért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1223 Budapest, Rákóczi út 16. (XI sz. Ált
képviselő: Apátiné Csipán Noémi
A Rózsakerti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka, művészeti és sporttevékenysg támogatása. ... >>

Sakk Titánok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1225 Budapest, Petőfi utca 22.
képviselő: Ignáczné Vándor Ildikó
A gyermekek körében a sakk-kultúra terjesztése, ennek érdekében a sakkoktatás kezdeményezése, népszerűsítése az óvodákban, iskolákban; a gyermeksakkozás elterjesztése. ... >>

SANSZ Alapítvány az esélytelenség ellen

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Horogszegi határsor 9.
képviselő: Vasas Lajos
Idősek, rászorultak, a krízis helyzetben lévők, fogva tartottak és fedél nélkül maradottak támogatása, részükre jogi és egyéb kérdésekben történő segítségnyújtás, szükség szerinti, szociális intézményekben való elhelyezésük biztosítása. Szociális jellegű otthonok, bentlakásos és rehabilitációs intézmények, továbbá foglalkoztató és gondozó házak létrehozása és üzemeltetése. Szociális foglalkoztatás és gondozás, valamint képzés. Folyamatos kapcsolattartás a krízis helyzetben lévőkkel. Munkahelyteremtésben és a társadalmi beilleszkedésben való segítségnyújtás (a fogva tartottak képzését, munkahelyteremtését és foglalkoztatását is beleértve). Idősek és rászorultak egészségügyi felügyeletének, ápolásának és ellátásnak megszervezése. Kulturális és szabadidős tevékenységük előmozdítása. Rendezvényszervezés, könyvek és kiadványok támogatása és megjelentetése. Pályázatokon való részvétel, az abban történő segítségnyújtás. Újrakezdési támogatások ügyintézése és szervezése. Szociális lakásépítési programok szervezése, lebonyolítása, valamint kivitelezése. Takarékossági és biztosítási konstrukciók ajánlása a támogatottak részére és érdekében. Krízis helyzetben lévők részére pénzintézeti hitellehetőségek felkutatása és az abban való közreműködés. Tájékoztatók tartása, szakmai tapasztalatcserék szervezése. ... >>

Scientia Amabilis Alapítvány a Magyar Növényélettanért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1221 Budapest, Péter-Pál utca 142.
képviselő: Dr. Szigeti Zoltán
A kimagasló eredményeket elért- növényélettan -kutatók elismerése. A növényélettan körében kutatók, egyetemi főiskolai hallgatók, doktoranduszok, szervezetek támogatása. ... >>

Szent Bernát Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1224 Budapest, Dózsa Gy. 98.
képviselő: Csatkainé Tóth Gabriella
A Szent Bernát Ház fenntartása útján keresztény szellemű kulturális, nevelési-oktatási és szociális feladatok ellátása. ... >>

Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1221 Budapest, Szent István tér 1.
képviselő: Winnington-Ingram Johanna
Az 1.sz Általános Iskolában mükődő énekkarok művészi tevékenységének támogatása. ... >>

Színes Ceruzák Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1222 Budapest, Árpád 2.
képviselő: Klinda Zsuzsanna
A Budapest, XIII. kerület, Árpád u.2. sz. alatti Általános Iskola oktató-nevelő munkájának támogatása, a rászoruló gyermekek segítése. ... >>

Tappancsok és Kismancsok Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1223 Budapest, Rákóczi u. 2.
képviselő: Dr. Halász Miklósné
A Budapest, XXII.ker. Rákóczi u. 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda tárgyi és személyi feltételeinek a javitása. ... >>

Tele-Szubjektív Összművészeti Egyesület (TESZ-E)

(oktatási,szociális,kulturális)

1221 Budapest, Honfoglalás út 21.
képviselő: Megyeri Bence Gábor, Viczay András
a Tele-Szubjektív Összművészeti Egyesület (továbbiakban csak Egyesület) tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése és szakmai tekintélyének kialakítása, megteremtve a lehetőséget tehetséges művészek érvényesülésére, tehetséggondozására, felkutatására és szerzői jogaik biztosítására. Mindezt a különböző művészeti ágak népszerűsítése, színvonalas művek létrehozása, egy kulturális központ kialakítása és folyamatos programok megrendezése által.
Törekvés színvonalas művek létrehozására.
Szerzői jogok védelme.
Közös kiállítások, felolvasások, bemutatók, performanszok, koncertek, oktatási programok, alkotótáborok szervezése és lebonyolítása.
A testület felállása.
A szakmai irányelvek egyeztetése.
A különböző művészeti ágak és ezen belül az Egyesület tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése, népszerűsítése.
Az Egyesület szakmai tekintélyének megteremtése.
Lehetőség teremtés a tehetséges művészek érvényesülésére, tehetséggondozására és felkutatására.
Szociális helyzetüknél fogva hátrányos helyzetű, továbbá testi, lelki sérült személyek (korhatár nélkül) terápiás célú és/vagy segítő jellegű művészeti oktatása, foglalkoztatása vagy ezzel egyenértékű minden egyéb tevékenysége. ... >>

TENDENCY Tánc-sport Klub

(sport,oktatási,kulturális)

1224 Budapest, XII. utca 32/ a.
képviselő: Becz Attila
Elősegítse a magyar tánccsoport fejlődését, képviseli tagjai érdekeit. Alapfokú művészeti oktatási intézmény alapítása és fenntartása. ... >>

TÉTÉNY Szabadidő Vízi- és Motorsport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1223 Budapest, Művelődés utca 1.
képviselő: Chrenkó Ferenc
A rendszeres szabadidős sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, elsősorban a Budapest, XXII. kerületi gyermekek vízisport iránti szeretetének felkeltése, annak támogatása, sportrendezvények, vízi túrák szervezése, iskolás korú gyermekek táboroztatása, oktatása. ... >>

TORZSARÁGÓ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1222 Budapest, Vöröskereszt u. 13.
képviselő: Budai Józsefné
A Budapest, XXII. Vöröskereszt u. 13. és Magasház u. 4. sz. alatti óvodák támogatása, a nevelőmunka tárgyi feltételeinek korszerűsítése, az óvodában folyó nevelés komplex elősegítése, úgy mint játék, szenzitív környezetismeret, testi-lelki egészségvédelem, fizikai állóképesség megalapozása, kirándulások, színházi előadások megszervezése és pénzügyi segítése, a tehetséges, illetve hátrányos helyzetű gyermekek speciális fejlesztési lehetőségeinek támogatása, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési, szakmai fejlődési lehetőségeinek bővítése, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek részére szakmai tapasztalat cserék, tanulmányutak és konferenciákon való részvétel támogatása, a szülők nevelőmunkájának segítése, fórumok rendezése a szülők részére. ... >>

Varázskastély Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1220 Budapest, Erzsébet királyné útja 9.
képviselő: Kissné Gál Anna-Mária
A gyermekek önállóságát, kiegyensúlyozott fizikai és mentális fejlődését biztosító óvodai nevelés kialakítása és alkalmazása és ezen nevelési módszer minél szélesebb körben való megismertetése és kiterjesztése országos szinten.
A Budapest XII. kerület Erzsébet királyné útja 9. sz. alatti óvoda ellátottsági szintjének növelése, magasabb színvonalú felszerelésekkel való ellátása, az óvoda gyermekei részére programok szervezése, minél magasabb szintű óvodai nevelés feltételeinek megteremtése. ... >>

Viharsarok Oktatási és Társadalomkutató Alapítvány

(oktatási)

1221 Budapest, Kiránduló u. 113.
képviselő: Dr.Schilller György /önállóan, Hunya Éva /önállóan
A nemzetközi és az európai-uniós tapasztalatok integrálásával, a szociáldemokrata politikai közgondolkodás fejlődésének és a szo- ciáldemokrata eszmeiség terjesztésének elősegítésével, a demokrácia és a jogállamiság, valamint eszmei hátterének és tudományos eredmé- nyeinek társadalmi szintű tudatosítása; a demokratikus politikai ismeretek oktatása és terjesztése révén, a magyar politikai kultúra színvonalának emelése, a demokrácia elveinek és gyakorlatának erő- sítése; a baloldali társadalomelméleti tudományos kutatások, így különösen a politikatudományi kutatások támogatása; civil társada- lomban jelentkező politikai vélemények integrálása a politikai szférába, a civil társadalom érdekérvényesítő képességének erősíté- se; az emberi és állampolgári jogok gyakorlati érvényesülésének biztosítása. ... >>

Vitorlázó Gyermekekért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1222 Bduapest, Mező utca 49.
képviselő: Náray Richárd
olyan sportoló vagy oktatási intézményben tanuló személyek támogatása, aki a sport és tanulás közepette életminőségének javítására, ismereteinek bővítésére, sporttevékenység végzésére törekszik.
- Olyan rendezvények, sportesemények és versenyek támogatása, amelyek széles körben népszerűsítik a sport, kulturális, oktatási, tanulási és továbbképzési tevékenységeket
- Gyermek- és aktív kori sportolási lehetőségek javítása.
- Minden olyan gyermek - fiatal- és felnőtt korú magyar állampolgár támogatása, aki saját szellemi fejlődése érdekében oktatási intézményben, vagy intézményen kívül tanfolyamon kíván részt venni, vagy ilyen jellegű rendezvényt, sport, kulturális vagy oktatási programot szervez. ... >>

VIWAL Tanoda Kézműveseket Képző Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1222 Budapest, Kiránduló u. 4/A. I.em. 6.
képviselő: Szekeres Judit
A munkanélküliséggel veszélyeztetettek munkaerő piaci helyzetének esélyének javítása. Tanulási nehézségekkel küzdőknek, alulképzetteknek, cigányoknak, határon túli magyaroknak szakmunkástanulóknak a gyakorlati képzését vállaljuk. A munkaerő-piacon eladható alapfokú tudást adunk. Célunk olyan szakemberek képzése, akik elősegítik a szakterületükön a kis- és nagyipari fejlődést. Több képzőhely létesítésével több diáknak adunk külső munkalehetőségekkel alkalmat, hogy színvonalas tudás birtokába kerüljenek és elsajátítsák az adott szakma fogásait. Az önkéntes munka gyakorlatát népszerűsítjük. Képzésük tartalmát a társadalmi és munkaerő-piaci igények határozzák meg. A szociális hátrányok csökkentésével, felzárkóztatással, képességek kibontakoztatásával segítjük a tanulás, a továbbtanulást, a társadalmi beilleszkedést, az életben való eligazodást és sikeres helytállást. ... >>

Zöldecske Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1222 Budapest, Ják utca 44-46.
képviselő: Móga Tiborné
Segítséget nyújtson testileg, szellemileg fogékony, boldog és egészséges gyermekek neveléséhez, képességeik fejlesztéséhez, ismeretterjesztéséhez, valamint az egészséges, környezetbarát óvodai környezet megteremtéséhez. ... >>
1. oldal 2. oldal