Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XVIII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 142
3. oldal

Pestszentimrei Sport Kör

(intézményi,sport,oktatási)

1188 Budapest, Táncsics 53.
képviselő: Mercz Ferenc
Rendszeres sportolás biztosítása, sportolási igények felkeltése, a sportegyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az iskolák tanulóinak és a lakosságnak testnevelése és sporttevékenységének előmozdítása. ... >>

"Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Idősekért, Fiatalokért"Közalapítványa

(oktatási,szociális)

1184 Budapest, Üllői út 400.
képviselő: Paizs Éva
Budapest XVIII. kerületében, Pestszentlőrincen és Pestszentimrén élő idős és fiatal állampolgárok anyagi támogatása néhai Kurcsa Ferencné pestszentlőrinci lakos végrendeletének megfelelően.
Ennek keretében az idősek vonatkozásában elősegíti a szociálisan többszörösen hátrányos helyzetűek segítését és bekapcsolásukat az önkormányzati gondozó rendszerbe.
A közalapítvány célja fentieken kívül az is, hogy adomány (jutalom) formájában elismerje azon kerületi vagy a kerületben dolgozó állampolgárok tevékenységét, akik az időseket, fiatalokat munkaköri kötelességükön felül önzetlenül segítik. Ez a segítség megvalósulhat a veszélyeztetett fiatalok érdekében az egészségmegőrzés területén, vagy az oktatásban, nevelésben végzett kimagasló munkában. A közalapítvány az anyagi támogatást kamatmentes kölcsön, az esélyegyenlőség biztosítására ösztöndíj, valamint adomány (segély,jutalom) formájában nyújtja az arra rászorulóknak, illetve az arra érdemeseknek.

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Ifjúságpolitikai koncepciójában foglaltak végrehajtásának segítése, elemzések készítésével és javaslatok kidolgozásával az önkormányzati ifjúságpolitika továbbfejlesztése érdekében. Az ifjúsági korosztály támogatása, pályázati rendszereken keresztül, többletforrások keresése és biztosítása az Önkormányzat ifjúságpolitikájának megvalósítása érdekében, pályázatokon való részvétellel.
A kerület civil ifjúsági szervezeteinek támogatása, a civil kezdeményezések összefogása, érdekeik védelme. Az ifjú nemzedék számára szolgáltatások szervezése és támogatása. ... >>

Pestszentlőrinc Református Olajág Alapítvány

(oktatási)

1183 Budapest, Felsőcsatári út 29-31.
képviselő: L. Molnár István
Az Ifjúság erkölcsi nevelésének, oktatásának az elősegítése,a pestszentlőrinci egyházközösség anyagi támogatása. ... >>

Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1182 Budapest, Vizakna u. 1/b.
képviselő: Juhász József
a./ tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, b./a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, c./sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, d./elsősorban a cselgáncs sportág Budapest XVIII. kerületi bázisának megteremtése, az óvodás kortól a felnőtt korig egymásra épülő széleskörű sportoktatás kialakítása, e./az élsport stabil utánpótlási bázisának kiépítése, az abban való részvétel egyéb sportágakban is, f./az iskolai diáksport segítése, abban való részvétel, g./a szabadidő sporttal való eltöltése az ifjúság szélesebb körében, ezen keresztül prevenciós tevékenység a káros szenvedélyek, negatív hatások megelőzésére, h./Tömegsport tevékenység. ... >>

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Pedagógusegyesület

(oktatási)

1182 Budapest, Kossuth Lajos u. 191.
képviselő: Krudi Gyula
Előmozdítani az oktatás-nevelés, a kultúra, a művelődés ügyét, lehetőségeinek kiszélesítését, különös tekintettel Pestszentlőrincre és Pestszentimrére. ... >>

Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 2.
képviselő: Pozsgainé Fröhling Éva
Elősegítse és hozzájáruljon a Bóbita Napközi-otthonos Óvoda testileg harmonikusan fejlett, szellemileg fogékony, boldog és kiegyensúlyozott gyermek neveléséhez, képességfejlesztéséhez, az egészséges életmódra neveléshez és a környezetmegismerés neveléséhez. Elősegítse és hozzájáruljon fenti célok eléréséhez szükséges szakmai eszközök beszerzéséhez. Elősegítse és hozzájáruljon a sport, kulturális, művészeti és táborozási programok megvalósításához és támogatásához. ... >>

Pestszentlőrinci Eötvös Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1184 Budapest, Lakatos u.30. (Ált.Iskola)
képviselő: Hoósné Tomosovszky Mária/ ketten, Németh Istvánné / ketten együtt
Az iskolai tanuló ifjúság szakirányú tudásának, műveltségének emelése, helyzetének javítása. ... >>

Pestszentlőrinci Óvodássport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1181 Budapest, Szélmalom u. 29-31.
képviselő: Menczer Mónika
A Pestszentlőrincen élő óvodáskorú gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a testnevelés és a sport eszközrendszerével. Sporttanfolyamok, versenyek és sportprogramok szervezése, az óvodássport népszerűsítése az egyesületi forma keretein belül. A gyermekek testi, szellemi és érzelmi fejlődésének, egészségük megőrzésének elősegítése. A XVIII. kerületi Önkormányzat óvodai sport és testnevelési feladatainak segítése. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és esélyegyenlőségének javítása. ... >>

Pestszentlőrinci-Pestszentimrei Közoktatásáért Közalapítvány

(oktatási)

1184 Budapest, Üllői út 400.
képviselő: Mezeiné Bakóczay Hedvig
Pestszentlőrinc-Pestszentimre nevelési és oktatási intézményeinek segítése. ... >>

Piros Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1184 Budapest, Üllői út 380-382.
képviselő: Prohászka Ottó
Az iskola működési feltételeinek javítása. ... >>

Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 133.
képviselő: Miklós Dávid, Nádudvari Tamás, Paróczai Nóra, Szervátiusz Lilla Mária
A fiatalok és idősebbek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatása, élőzenei kultúra fejlesztése, a mindenkori feltételek javítása, kulturális programokon való részvételi lehetőségek biztosítása, a fejlesztés feltételeinek javítása, továbbá a környezettudatosságra nevelés. ... >>

Podhorszki János Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Nagykörösi út 55-57.
képviselő: Szabóné Szántó Éva ... >>

Pogány Frigyes Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1183 Budapest, Thököly út 11.
képviselő: Sütő András
A budapesti /XVIII.ker./ Pogány Frigyes Szakközépiskola oktató- nevelő stb. tevékenységének támogatása. ... >>

PRO INFO Egyesület

(oktatási)

1181 Budapest, Csontváry u. 21.VIII.44.
képviselő: Mányoki András Krisztián
Közép- és felsőoktatási szakmai továbbképzések szervezése. ... >>

Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1184 Budapest, Dolgozó út 6/a. II.6.
képviselő: Fürjes Péter István
Az ifjúság nevelése, szellemi és testi képességeik, ismereteik fejlesztése a cserkész szellemiség és hagyományok alapján a 264.számú Hunyadi János Cserkész Csapat tevékenységének támogatásán keresztül. Az alapítvány anyagi segítséget kíván nyújtani a cserkészcsapat programjainak - így különösen táboroknak, kirándulásoknak, kulturális- és sportrendezvényeknek - lebonyolításához, a csapat folyamatos működési feltételeinek biztosításához, a cserkészcsapat tagjainak és vezetőinek jutalmazásához. ... >>

REFORM RÉGIÓ egészségnevelő, oktatási, kulturális és sporttánc KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1185 Budapest, Losonc u. 37.
képviselő: Farkas Lászlóné
1.1. Testi lelki egészséget szolgáló tevékenységek művelése, fejlesztése, oktatása. A biológiai lét értéke, az élet tisztelete, az egészség értékének, az én harmóniájára vonatkozó értékek, érzelmi életünk egyensúlyban tartására való törekvés, és ezen értékek rangjának visszaállítása. Egészséges életmódra nevelés, prevenció, korrekció. 1.2. Egészséges életvitelre, életmódra, mentálhigiéné megőrzésére, visszaszerzésére, a társadalomban elfogadott helyes értékítéletekre, értékrendre nevelés, ezek fejlesztésére szolgáló terápiás, nevelési, oktatási tevékenységek szervezése, megvalósítása, ezirányú eszmék terjesztése. 1.3. Kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése, vezetése, megvalósítása. Táncoktatás. Táncbemutatókon való részvétel. 1.4. Segítségnyújtás magánszemélyeknek, önkormányzatoknak,intézményeknek, azokon a területeken, ahol igény mutatkozik a mentálhigiénés tevékenységre, kisgyermekellátás, családsegítés, időskorúak gondozása, érdekvédelme terén. A problémával szorosan összefüggő kérdések tekintetében tanácsadás és segítségnyújtás, prevenciós szemlélet kialakítás. 1.5. Támogatás, segítségnyújtás, az egészségügyi, mentálhigiénés prevenció, kisgyermekellátás, idősgondozás, családsegítés területén működő vállalkozóknak, társadalmi szervezeteknek, közösségi csoportoknak, magánszemélyeknek. Ezen területek szakmai irányításában való aktív részvétel és érdekképviselet. 1.6. Preventív gyógyító, rehabilitációs terápiás tevékenységek végzése. 1.7. Tudományos tevékenység, ismeretterjesztés, közvélemény informálása. 1.8. Gyermek-felnőtt oktatás, nevelés. Képesség és készségfejlesztő programok megvalósítása. 1.9.Az egyesület tagjainak célja, hogy szakmai tapasztalatit és ismereteit felajánlja társadalmi kutatások és fejlesztések folyamataiba. 1.10. A már működő hasonló jellegű szervezetek, csoportok közötti folyamatos kapcsolattartás, valamint a jó információáramlás érdekében tanfolyamok, szemináriumok, kongresszusok és tanácskozások szervezése, irányítása és levezetése. 1.11. Közösségteremtő és művelődési programok megvalósítása. 1.12. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. 1.13. Halmozottan hátrányos helyzetű emberek és csoportok, nemzetiségi és etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének javítása. 1.14. Célunk, hogy hozzásegítsük a fiatalokat, hogy kedvet érezzenek és alkalmassá váljanak kortársaik segítésére. 1.15. Kommunikációs konzultáció, tréning, továbbképzések tanácsadások szervezése, lebonyolítása. ... >>

Segítő Kéz és Tudás Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1181 Budapest, Üllői út 433.
képviselő: Babák László Mátyás
Szükséghelyzetek, katasztrófák esetén pszicho-szociális ellátás megszervezése; humanitárius segítségnyújtás a bajbajutottaknak; önkormányzatoknak és intézményeinknek segítségnyújtás képzéssel. ... >>

"Sport az Egészséges Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1188 Budapest, Jég utca 4.
képviselő: Horváth Szilvia
sport, mint egyéni életforma kialakítása, versenysportra való felkészítés, tehetségek korai kiemelése, egészségmegőrzés, kulturális tevékenység.
bölcsődei, óvodai, általános iskolai nevelésről, oktatásról szóló gondoskodás. ... >>

Szabadság és Reform Intézet Alapítvány

(oktatási)

1182 Budapest, Székelyudvarhely utca 31.
képviselő: dr. Pusztai Erzsébet
Az alapítvány célja egy olyan szellemi műhely ("think tank") létrehozása, mely egy intézet (Szabadság és Reform Intézet) formájában és szervezeti keretei között kíván működni és támogatást nyújtani az alábbi célok megvalósítása érdekében:
a konzervatív-szabadelvű értékek hiteles képviselete Magyarországon;
a szabadságjogok, a transzparencia, a jogkövető állami és állampolgári magatartás és az alkotmányosság erősítése Magyarországon a demokrácia minőségének javítása érdekében;
a vállalkozási és kereskedelmi szabadság, valamint a szabad piacgazdaság elvének védelme;
a magyar társadalom, a gazdaság, az állami intézményrendszerek szervezeti és működési kultúrájának fejlesztése, valamint az állam és az egyén kapcsolatának megújítása;
az okos állam - erős és független társadalom elve melletti elkötelezettség;
szoros kapcsolat kialakítása hasonló szellemiségű európai és amerikai intézményekkel annak érdekében, hogy közösen tudjuk képviselni azonos értékeinket és érdekeinket. ... >>

Szenczi Molnár Albert Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Nagykőrösi út 55-57.
képviselő: Szolnok Istvánné
A tanulók egészséges szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, Az iskolába járó gyermekek egészségének megőrzése; egészséges életmódra nevelés, környezetvédelmi nevelés. A színvonalas oktató-nevelő munka feltételeinek megteremtésében való közreműködés, a tanítást segítő eszközök beszerzésének támogatásával. A gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása és tanulmányi eredményének javítása. ... >>

Szent Lőrinc a Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1185 Budapest, Üllői út 620.
képviselő: (Nincs adat)
Újszülöttek, bölcsödések, óvódások, iskolások életének jobbá tétele anyagi támogatás útján, a környezetvédelem elősegítése környezetvédelmi programok szervezése által. ... >>

Szent Lőrinci Football Club

(intézményi,sport,oktatási)

1188 Budapest, Rákóczi utca 118/B.
képviselő: Német László, Rózsáné Endrődi Veronika
Az egyesület célja az, hogy elősegítse tagjainak sportolási lehetőségét és a labdarúgás területén az utánpótlás-nevelést. Az egyesület az óvodától a felnőtt korosztályig a labdarúgás terén kíván női és férfi csapatokat szervezni, a csapatok edzését, versenyeken történő részvételét kívánja biztosítani. ... >>

Szent Márk Kopt Ortodox Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1185 Budapest, Selmecbánya utca 68.
képviselő: Khalil Youssef
A Magyar Köztársaság területén élő keresztény arab és kopt származásúak beilleszkedésének elősegítése és a keresztény arab és kopt, valamint a magyar társadalom más tagjai közötti jó kapcsolat erősítése a közös kulturális, oktatási, szociális és egyéb tevékenységi formákon keresztül. ... >>

Szentlőrinci Túra, Szabadidős és Sport Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1183 Budapest, Illocska utca 19.
képviselő: Kovács László
a szabadidős, hobbi és versenyszerű lovaglás támogatása;
lovas túrák és találkozók szervezése;
az egészséges életmód, a lovas természet közeli életérzés és a lovas sportok népszerűsítése;
a különféle stílusú lovaglást művelő és az ezek iránt érdeklődő lovasok összefogása;
a túra, hobbi és sportlovaglás lehetőségeit felölelő információs adatbázis létrehozása;
(túra lehetőségek, túraajánlatok, lovas térkép, eseménynapló, lovardák és ranch-ek, szálláshely ajánlatok, versenyek);
közreműködés a különféle lovas versenyekhez kapcsolódó, vagy azoktól függetlenül megrendezett, a lovaglást, a lótartást népszerűsítő események rendezésében;
közreműködés a szabadidős és sport lovasok képzésére szolgáló tanfolyamok szervezésében, koordinálásában;
közreműködés a lovaglásról szóló, azt népszerűsítő kiadványok megjelentetésében;
a Magyarországon élő, a lovaglás különböző ágaiban versenyző tehetséges sportolók, illetve sportszimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, edzés és verseny lehetőségek biztosítása;
a sportbarátság elmélyítése,
valamint a fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzés, lovas oktatás. ... >>

Szeretve Tanulni - Közhasznú Oktatási Egyesület a Társadalmi Integrációért

(oktatási,érdekképviselet)

1181 Budapest, Kondor B. sétány 3.
képviselő: Lőke Józsefné
Szövetségbe tömöríteni mindazokat, akik felvállalják az együttműködést a társadalmi integráció hazai megvalósításáért, felhasználva a legkorszerűbb pedagógiai eljárásokat a közoktatásban és az élethosszig tartó tanulási folyamat teljes intézményrendszerében. Olyan szellemi műhely és európai uniós szemléletű oktatási tudásközpont létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett társadalmi integráció kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és az erre reflektáló társadalmi párbeszédet. ... >>

Szívvel-Lélekkel Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 14.
képviselő: Varga Attiláné sz. Süveges Emőke
A Robogó Napközi-otthonos Óvoda gyermekei neveléséhez, kulturális és egyéb programok megvalósulásához segítség nyújtása. ... >>

Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Múzeum krt. 4. D/208.
képviselő: Molnárné Lipták Erika
Kétnyelvű Óvodai Program bevezetése az átlagkeresetű szülők gyermekei számára. Kétnyelvű - angol és magyar - iskolai program megvalósítása az átlagkeresetű szülők gyermekei számára.

Önálló alapítványi kétnyelvű óvoda és iskola működtetése, illetve két- és angol nyelvű tankönyveket, oktatási segédeszközöket készíteni, melyeket önkormányzati óvodák és iskolák is igénybe vehetnek.

Gimnáziumi oktatási program megvalósítása önállóan vagy más oktatási intézményekkel együttműködve. Főiskolai/egyetemi oktatási program megvalósítása önállóan, valamint egyéb hazai és külföldi oktatási intézményekkel együttműködve. ... >>

Tanulási Esély Felnőtteknek Alapítvány

(oktatási)

1183 Budapest, Kossuth tér 2.
képviselő: Czeglédi Péterné sz Oláh Ilona, Cselovszkii Jennő, Imets Márta
Pestszentlőrinc és Pestszentimre, mint Budapest XVIII. kerületében, valamint a dél- pesti régió területi körzetében felhívjí a polgárok figyelmét a felnőttek Gimnáziuma működésére, sajátos lehetőségeire a felnőttek oktatása, továbbképzése ... >>

Tátra Alapítvány a Kultúráért és a Környezetért

(sport,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1183 Budapest, Szemere Miklós u. 27.
képviselő: Felhősi Ferencné
Az egyén és környezet harmóniáját szolgáló oktatási, kulturális, sport és környezetvédelmi célok megvalósitásának támogatása. ... >>

Tébláb Táncművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Szélmalom u. 33.
képviselő: Vörös Árpád
A táncművészetnek és mozgáskultúrának az általános iskolai alaptantervben megvalósítható formáin túli magasszínvonalú oktatásának és szélesebb körben való elterjedésének támogatása. Ennek keretében a TÉBLÁB Magán Alapfokú Táncművészeti iskola támogatása. Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása. ... >>

TIGRIS WTF Taekwon-do Sportegyesület

(sport,oktatási)

1188 Budapest, Napló utca 23/ A.
képviselő: Mércse Attila
A WTF Taekwon-do oktatása, az egészséges testi és szellemi nevelés, a rendszeres sportolás és versenyzés biztosítása. ... >>

Törpe Kézi és Szabadidősport Sportegyesület

(sport,oktatási)

1183 Budapest, Kálti utca 4.
képviselő: Puskás Attila
A kézilabda és egyéb sportágakban tevékenykedve részt vállal a gyermek, diák és az utánpótlás korú fiatalok nevelésében, képzésében és versenyeztetésében, valamint különböző szabadidősport biztosítása korosztálytól függetlenül az ép vagy fogyatékkal vagy hátrányos helyzetbe élő emberek részére a szabadidő hasznos, egészséges és kulturált eltöltése érekében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja: tagjai részére - szakemberek vezetésével - a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyeztetés lehetőségének biztosítása; tagjai és mások részére is sportversenyek, sportprogramok szervezése, lebonyolítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Tradicionális Pránanadi Alapítvány - Budapest 1.

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Szegfű utca 20.
képviselő: Földi György
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése, különös tekintettel a meditációs technikára; az önismereti, természeti törvényekkel összhangban álló gondolkodásmód, magatartásmód felismeréséhez és gyakorlatához való segítségnyújtás. Ennek érdekében az Alapítvány hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési képességfejlesztési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez. ... >>

Túlélésért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.
képviselő: Girósz Erzsébet
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek támogatása. ... >>

Tüskevár Országos Szülői Egyesület

(oktatási)

1188 Budapest, Lajos utca 32/ A
képviselő: Márkus Zsuzsanna
A közoktatásban résztvevő tanulók számára az érettségi vizsga feltétel- és követelményrendszerének megváltoztatása okán felmerülő érdekképviseleti és információszolgáltatási tevékenység ellátása. ... >>

Üde Színfolt Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1181 Budapest, Sólyom utca 17.
képviselő: Dömötör István, Maitz László, Somlai Róbertné
Kulturális előadások, közéleti, ismeretterjesztő és vallási programok rendezése és támogatása, gyermek és ifjúsági programok rendezése, gyermek és ifjúsági táborok szervezése, jótékonysági és karitatív akciók támogatása, szociálisan rászorultak támogatása, kulturális, közéleti, ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése, egészséges életmód elősegítése, életvezetési tanácsadás, egészséges termékeket bemutató kiállítások rendezése, szabadidős- és tömegsport események, kirándulások, gyalogtúrák szervezése és vezetése. ... >>

VACKOR Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1188 Budapest, Kölcsey utca 15/ b.
képviselő: Szőnyiné Guth Irén
A gyermek személyiségének fejlesztése, komplex támogatása, a gyermekek oktatásához, neveléséhez, a képességek fejlesztéséhez szükséges tárgyi és fogyóeszköz beszerzése, felújítása, állagmegóvása, a nevelési-oktatási munka segítése, a szabadidős tevékenységek támogatása, segítségnyújtás esztétikus, balesetmentes óvodai környezet kialakításához, a környezetvédelemmel kapcsolatos nevelési célok megvalósítása. ... >>

Vándor Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1181 Budapest, Vándor Sándor u.7.
képviselő: Lajer Rita, Sándor László, Székely Mária
A Budapest, XVIII.ker.Vándor Sándor u. 7.sz. alatti óvoda tevékenységének segítése. ... >>

VARÁZSFELHŐ a Boldog Gyermekekért Humán Szolgáltató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1182 Budapest, Nemeske utca 39.
képviselő: Szita Veronika, Varga Viktória Éva
Budapesten és Pest megyében óvodás és iskoláskorú gyermekek óvodai keretek között történő nevelése, oktatása, iskolai életmódra történő felkészítése, részükre tartalmas és a tanulást elősegítő szabadidős programok biztosítása. ... >>

Vécsey Színpad, Drámapedagógiai Műhely és Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1183 Budapest, Örs utca 5. I./16.
képviselő: Ledőné Dolmány Mária
Nevelési-oktatási, képességfejlesztő, tehetséggondozó, művészeti, közművelődési, valamint ezekkel összefüggő kutatási és fejlesztő tevékenység végzése. A drámapedagógiával, a színházi neveléssel, általánosságban a művészetekkel neveléssel, a művészetek szeretetére, megértésére neveléssel, a művészeti képzéssel összefüggő szakmai tevékenységek megszervezése, lebonyolítása, az ilyen irányú kezdeményezések koordinálása és szakmai támogatása. Mindezek segítésére művészeti tevékenység folytatása. ... >>

XVIII. kerület Fejlődéséért Alapítvány

(oktatási)

1184 Budapest, Balassa utca 2-10. K/3.
képviselő: Kocsis László
Tanulmányi ösztöndíj nyújtása elsősorban a XVIII. kerületben élő általános-, közép- és felsőfokú intézmények tanulói, hallgatói számára. Oktatással, neveléssel kapcsolatos ingyenes rendezvények anyagi támogatása. Az oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények ingyenes kiadványainak megjelenítéséhez, terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása. Az oktatással, neveléssel összefüggő diák és oktatói csere-kapcsolatok megvalósításához anyagi támogatás nyújtása. Ingyenes oktatói és diák-konferenciák anyagi támogatása. Oktatók és diákok számára bel- és külföldi tanulmányutak anyagi támogatása. Nemzetközi csere kapcsolatok támogatása: rászoruló diákoknak konferenciák, tanulmányutak költségeinek viselése. ... >>

Zöld-Fülek Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

1185 Budapest, Szepes utca 1.
képviselő: Máramarosi Istvánné titkár, Mészöly Ágnes elnökségi tag, Sásdiné T. Mónika elnökségi tag, Szűcsné Urbán Ágnes elnök
a Fülek utcai Nyitnikék Óvoda infrastrukturális, anyagi szociális és kulturális körülményeinek javítása, valamint a Fülek utcai Nyitnikék Óvodába járó és annak vonzáskörzetében élő gyermekek számára kulturális sport és szabadidős rendezvények szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal