Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 48
1. oldal

A Békés, Gondtalan Öregkorért és Életért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
képviselő: Dr. Erdélyi Gábor, dr. Hajnal József
Időszakosan, vagy életük végéig idősek otthonában elhelyezett időskorúaknak a házibetegellátáshoz és hospice szolgálathoz szükséges anyagi eszközök megteremtése. ... >>

Alapoktól az Egyenlőségig Egyesület

(szociális)

1156 Budapest, Páskomliget utca 34. fszt./1.
képviselő: Horváth Ernőné
Magyarországon segíteni a hátrányos helyzetű személyeket. ... >>

Beteg és hátrányos helyzetű Gyermekeket Segítő Szervezetek és Támogatóik Országos Szövetsége

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1154 Budapest, Őrjáró tér 5.
képviselő: Balogh István, dr. Ölveczky István
a beteg és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő alapítványok, társadalmi szervezetek és támogatóik tevékenységének koordinálása, működésük hatékonyságának növelése, közös országos érdekérvényesítés elősegítése. ... >>

Célra tarts! Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc u. 104.
képviselő: Erdős Györgyné ketten együtt, Győrik Attila ketten együtt, Illésné Plichta György ketten egy., Kéri Attila elnök önállóan, Marton Éva ketten együtt, Nagyváradi Istvánné ketten együtt
Támogatja a Csanádi Árpád Központi Sportiskola Sportlövő szakosztályának utánpótlást nevelő műhelymunkáját, a sportágon belül eredményes működését, valamint a hazai sportlövészet népszerűsítését és magas szintű művelését. Az alapítvány segítséget nyújt a tehetséges fiatalok versenyeken, hazai és nemzetközi edzőtáborokon történő részvételéhez, a fejlődésükhöz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához. Támogatja olyan események megszervezését (téli, nyári napközis és egyéb táborok), amely elősegítit a fiatalok egészséges életmódra nevelését, kulturális fejlődését és védelmüket a társadalom negatív hatásaitól (pl. drog). ... >>

Conditio Humana Alapítvány

(szociális)

1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96.
képviselő: Pokorny Lajosné, Sztrányainé Geiger Mónika
Fogyatékos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és csoportok szocializációjának támogatása csoportos foglalkozások és segélyezés révén. ... >>

Érző Lélek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1157 Budapest, Páskom park 34. 4./19.
képviselő: Király Ágnes
az országos hatáskörű onkológiai központok műszerparkjának és fejlesztésének támogatása,
Az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása nehéz helyzetben lévő kórházak, azon belül az intenzív osztályok támogatása annak érdekében, hogy a gyógyításhoz szükséges feltételek és eszközök minél szélesebb körben rendelkezésre álljanak,
Sürgősségi betegellátás támogatása,
Gyermek intenzív osztályok támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel,
A magyarországi rákkutatás fejlesztésének támogatása,
Időszaki kiadványok megjelentetése figyelemfelhívás, illetve tájékoztatás céljából,
Magyarországi rehabilitációs központok támogatása,
Család nélkül intézetben élő, illetve hátrányos szociális helyzetű gyermekek támogatása,
Beteg kisgyermekeket nevelő családok támogatása, otthoni gondozásukhoz szükséges eszközök biztosítása,
Beteg gyermekek hazai, illetve külföldi gyógykezelésének támogatása,
Belföldön, illetve külföldön történt természeti katasztrófa sújtotta területeken élő gyermekek és családok támogatása. ... >>

Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

1152 Budapest, Rákos utca 41.
képviselő: Sebők Angéla
Az országban élő hátrányos helyzetűek érdekvédelmének biztosítása az esélyegyenlőség megteremtése a társadalmi és a gazdasági élet minden területén; az ilyen igények felkeltése, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, az Európai Unió országaiban levő hasonló szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés. ... >>

Ezüst Sárkány Időseket és Fiatalokat Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1154 Budapest, Nyári Pál utca 1. b. fszt./1.
képviselő: Berentz Annamária
Az ifjúság és az idősek megsegítése, számukra lehetőségek teremtése a megélhetés, az egészségvédelem, a továbbtanulás, valamint az élet egyéb területein. Az alapítvány elő kívánja segíteni továbbá a fiatalok lakhatásának és iskoláztatásának támogatását, az időskorúak szociális ellátását, ápolását, valamint mindkét korosztály művelődését. ... >>

Ferenczi György Alapítvány

(szociális)

1151 Budapest, Pozsonyi sziget 36.
képviselő: Buczkó Róza titkár
A gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint fiatal felnőtt gondozás, utógondozás területén kimagasló eredményt felmutató gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberek, ill. kollektívák elismerésében részesítése, akiknek munkássága méltó Ferenci György szellemiségének éltetésére. ... >>

FF Karate-Eskrima Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

1157 Budapest, Nyírpalota utca 109. II//8.
képviselő: Sánta Tibor
A tradicionális shotokan karate illetőleg az eskrima gyakorlása, oktatása, szellemiségének ápolása, sportként történő szervezése. Kapcsolattartás a hasonló hazai és nemzetközi sportegyesületekkel. A drogprevenció támogatása. ... >>

FIÓKA Alapítvány

(szociális)

1155 Budapest, Kolozsvár u. 4/b.
képviselő: Révész Magda
A fővárosban és Pest megyében, de elsősorban a főváros XV. kerületében élő szociálisan, vagy mentálisan, illetve mindkét módon nehéz helyzetű gyermekek segítése, a helyzetük rendezését biztosítani törekvő gyermekjóléti szolgáltatás támogatása. ... >>

Gordon Smith Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1156 Budapest, Nádastó park 23. fsz./1/A.
képviselő: Szolnoki Mária
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, rehabilitációs tevékenység. ... >>

Gyermekbarátok Egyesülete

(szociális)

1150 Budapest, Doktor S. 45.
képviselő: Görözdi György ... >>

Idegenforgalmi Managerképzést Támogató dr. Gellai Imre Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1151 Budapest, Bem u.29.
képviselő: Hegedűs Benedekné, Holló Tamásné sz. Pillér Adrienn
Az idegenforgalmi területen dolgozó egyetemi és főiskolai végzettségű fiatalok külföldi és hazai managerképzésének támogatása. Új tétel: A középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok idegenforgalmi célú hazai és külföldi továbbképzésének támogatása.
A felsőoktatásban új tantárgyként bevezetésre került egészségügyi turizmus tantárgy tananyagírásának illetve kiadásának támogatása. Tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók tanulmányainak támogatása ösztöndíj formájában, valamint nyelvtanulás támogatása elsődlegesen csere utak költségeihez, valamint sikeres nyelvvizsga költségeihez történő hozzájárulás formájában. ... >>

Ifjúsági Caritas Egyesület

(szociális)

1157 Budapest, Nyírpalota utca 65. IX/53.
képviselő: Magyar Sándor
A fiatal generáció demokratikus elveknek elkötelezett nevelése, közéleti részvételre való felkészítése. ... >>

Integrációs Felkészítést Segítő Alapítvány a Közös Európáért

(oktatási,szociális,kulturális)

1154 Budapest, Nádastó u. 117.
képviselő: Dr. Gyenge Balázs
Magyarország felzárkóztatását támogassa az Európai Unióhoz történő csatlakozási folyamat során és azt követően, segítse az egyes régiókban működő önkormányzatokat, oktatási és kulturális intézményeket, a kis és közép vállalkozásokat, valamint külön figyelmet fordítson a hátrányos helyzetűekre az érintett területeken. A kitűzött célt felkészítő tanfolyamok szervezésével, információk és ismeretek összegyűjtésével, átadásával, pályázati tanácsadással, valamint tanulmányok és kutatások készítésével kívánja megvalósítani. ... >>

Károly Róbert Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Sződliget utak 24-30.
képviselő: Hoffmanné Bozsik Éva
Segítségnyújtás a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 1131 Budapest, Sződliget u. 24-30.) oktatói feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, továbbképzések támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása, részvétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskola oktató-nevelő munka színvonalát növelő, magasabb kvalifikáció megszerzése, segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda más iskolákkal fennálló, illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérül) diákok, diáksportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezése és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, vetélkedők rendezése, színház-, múzeum-, hangversenylátogatások szervezése, színjátszó kör működtetése. Filmklub, táncház, énekkar, irodalmi színpad, színházbarátok köre, iskolai rendezvények, ünnepélyek, művészeti napok, diáknap támogatása. Vers- és prózamondó versenyeken való részvétel támogatása. Diákújság iskolarádió működtetésének támogatása. Károly Róbert napok támogatása. Író-olvasó találkozók szervezése, diákköltők és -írók bemutatkozásának támogatása. A Budapest XV. kerületének kulturális örökségének megóvása, a kerület híres embereinek, emlékhelyeinek felkutatása, hagyományőrző programok szervezése. A helyi (Budapest XV. kerületének) műemlékvédelmi értékek felkutatása, megóvása. A környezetvédelem, a természetvédelem ügyének felvállalása, ezzel kapcsolatos szakkörök működtetése, az állatvédelemmel kapcsolatosan ismeretterjesztő előadások szervezése, pl. a lakásban történő állattartás írott és íratlan szabályairól szólóan. Az emberi és állampolgári jogokról való ismeretterjesztés, felvilágosítás. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekképviseletének támogatása, szervezetikkel való együttműködés. A gyermek- és ifjúságvédelem ügyének támogatása, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a családban való nevelés elősegítése. Diákjogi előadások tartásának támogatása. ... >>

Kincs Családvédelmi, Kulturális, Oktatási Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

1155 Budapest, Körvasút sor 9.
képviselő: Filippovits Ottóné
Az egészséges családmodell és a családi értékek propagálása, természetvédelmi tevékenységek támogatása, szociálisan rászorulók segítése. ... >>

Kyuhn Faat harcművészeti és kulturális egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Esthajnal utca 5.
képviselő: Kiss Zsolt
A Wihng Cheun Kyuhn és Qigong terjesztése Magyarországon. A tanulni vágyók összefogása, oktatása. Magasan képzett oktatók kinevelése, az oktatók és gyakorlók fejlődésének biztosítása. Hátrányos helyzetűekkel való fokozott törődés ( pl.: kifejezetten az ő adottságaiknak megfelelő mozgásanyagok összeállítása, oktatása, táborok szervezése. ... >>

Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány

(szociális)

1158 Budapest, Pestújhelyi u. 34.
képviselő: Király Csaba
A hátrányos szociális helyzetben lévő egyének és családok, a létminimum alatt élők megsegítése. A szociális ellehetetlenülés megakadályozása a felemelkedés és az esélyegyenlőség lehetőségeinek mgteremtése. ... >>

Magyar Kékkereszt Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1151 Budapest, Alag utca 3.
képviselő: Korsós István
az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a keresztyén hitben Isten szabadító erejét megismerjék. ... >>

Maruzsi-Team Rallye Rally-Cross Egyesület

(szociális)

1158 Budapest, Drégelyvár utca 64.
képviselő: Maruzsi László ... >>

MAZSOLA Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1151 Budapest, Vácduka tér 3.
képviselő: Huszárné Brenner Gyöngyi, Tóth Miklós Lajosné
A IV./2. sz. Bölcsődei intézmény( székhely: 1045 Budapest, Leiningen utca 5., továbbiakban Bölcsőde a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő alapfokú nevelési- és oktatási intézmény, amely a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Az alapító az Alapítvány útján kívánja támogatni a Bölcsőde tevékenységét azzal, hogy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetet hoz létre, amely tartós közérdekű céljai megvalósítása során, a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek életkorának és szellemi fejlettségének megfelelő, a Bölcsőde által nem fedezett szabadidős, nevelési, és oktatási ( együttesen: gyermek) programokat szervez. ... >>

MENŐ MANÓK Alapítvány a speciális tanulási zavarokkal küzdő gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

1153 Budapest, Bocskai utca 69.
képviselő: Laczkó Péter, Tóth Rita
Életkortól független, testi, lelki problémákban szenvedők gondozása, segítségnyújtása, oktatása, valamint számukra intézetek, intézmények szervezése, vezetése, működtetése. Tanulás és/vagy figyelemzavaros és/vagy organikusan és/vagy mentálisan sérült és/vagy iskolaéretlen gyermekek oktatása, nevelése pszicho-, motoros-, szenzomotoros- és egyéb terápiák, valamint általánosan alkalmazott és speciális módszerek igénybevételével. Közoktatásba, köznevelésbe történő integráció elősegítése. Iskolaérettséghez szükséges idegrendszeri és egyéb funkciók kialakítása, fejlesztése. Ezen funkciók: mozgás, testséma, téri tájékozódás, térbeli mozgás, alaklátás, formaészlelés, színek megnevezése, finommotorikus koordináció, emberábrázolás, nyelvi kifejezőképesség, szociális kapcsolatok, tanulási, magatartási szokások. Biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, kondícionálás és koordinációs képességek fejlesztése. Családterápiák végzése, a "más" gyermekekkel küzdő családok mindennapi életének segítése, támogatása. Különböző szakirányú tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Tudományos tevékenységek, kutatások végzése. Bel- és külföldi intézményekkel, hasonló érdeklődésű alapítványokkal, társaságokkal kapcsolatteremtés, együttműködés. Testi, lelki problémákkal foglalkozó intézmények alapítása, létrehozása - rehabilitációs intézet, anya- és családotthon, alkohol és kábítószerfüggők számára gyógyintézet, mozgássérültek, értelmi- és "más" fogyatékosok számára intézmények. ... >>

Mentorátor Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1153 Budapest, Bocskai utca 88.
képviselő: dr. Zsellér Ágnes
Az alapítvány tevékenységét a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy a szociálisan vagy egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek nevelését, oktatását, képességeik fejlesztését a jelenleginél magasabb színvonalon, esélyegyenlőségük mindenkori szem előtt tartásával tudja biztosítani. ... >>

Micro-és Anophtalmiás Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1151 Budapest, Dal u. 4/B.
képviselő: Dr.Seres Péter
Erős látáskárosodást okozó szembetegséggel, elsősorban a szem nélkül (anophthalmia) vagy rendellenes kicsiny szemmel (micropthalmia) született gyermekek széleskörű és hossztávú segítése. ... >>

Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

(szociális)

1155 Budapest, Kolozsvár utca 4/B.
képviselő: Gál Antal
Szakmai, módszertani segítséget nyújt az országos gyermekjóléti szolgálatainak működéséhez, ezzel hozzá járulva a működési területükön élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, valamint a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. A szakterületeken tevékenykedő szakemberek és intézmények általános társadalmi, jogi, szakmai és egzisztenciális érdekeinek érvényre juttatása, szakmai- tudományos együttműködésük hazai és nemzetközi kiterjesztése. Közreműködik és véleményezi a gyermekvédelmi/gyermekjóléti ellátások szabályozását szolgáló jogszabályokat, szükség esetén jogszabályok alkotását kezdeményezi. ... >>

Mozgássérültek Autósport Egyesülete

(sport,szociális)

1152 Budapest, Rákos utca 44.
képviselő: Kázány Tibor
Mozgássérültek számára sport,- elsősorban autósport- rendezvények szervezése, lebonyolítása, a hátrányos helyzetű sportolók sportolási lehetőségeinek biztosítása. ... >>

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája

(szociális)

1157 Budapest, Zsókavár u. 15.
képviselő: . Tánczos, Strumpfel Lilla ... >>

Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete

(szociális)

1157 Budapest, Zsókavár u. 2.
képviselő: Nyiri Antalné
Nagycsaládosok és rászorulók támogatása; gyermekek részére rendezvények, programok szervezése; más hasonló célkitűzésű egyesületekkel való együttműködés. ... >>

Nyújtsd a kezed Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.
képviselő: Czompa Klára
Segítségnyújtás a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általánosa Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat (székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.) oktatói feltétel rendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Új eljárások kidolgozása, ezek gyakorlati megvalósítása, mindezek anyagi hátterének biztosítása. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, szakértők előadásainak támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása), részévétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. A szülők részvételének erősítése a nevelési program megvalósításában. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskolai oktató-nevelő munka színvonalát növelő magasabb kvalifikáció megszerzése segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldii partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Száraznád Nevelés-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat más iskolákkal fennálló illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérült) diákok, diákcsoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folyamatában, ennek megfelelően a hátrányos helyzetű, ill. a tehetségesebb tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása. A tanulók pályaorientációjának kiszélesítése, munkába állásuk elősegítése, speciális tanulók számára a szakképzés feltételeinek bővítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezés és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, színjátszókör működtetése. Filmklub, tánc ... >>

Őszirózsa Alapítvány

(szociális)

1154 Budapest, Arany János utca 51.
képviselő: Varga Györgyné
A kerületben lakó nyugdíjasok karitatív támogatása. ... >>

Pestújhelyi Sport Club

(sport,szociális,kulturális)

1158 Budapest, Gergő u. 11.
képviselő: Kapuszta Csaba
Szervezeti keretet adni a pestújhelyi, illetve bárhol is élő, de a sport iránt érdeklődő, sportolni vágyó lakosságnak (pl.: darts, paint ball, asztalitenisz, thay-won-do, stb.); az angolszász országokban széles körben elterjedt és népszerű dárdajáték magyarországi és helyi elterjesztése, népszerűsítése;
az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási, edzési, versenylehetőségek biztosítása; a polgári közösségi - klubélet honosítása és terjesztése;
sportkapcsolatok létesítése.
A társadalom perifériájára szorult személyek részére drogprevenciós foglalkozások szervezése. A társadalmi munkásság keretében a helyi (Pestújhely) kezdeményezések ösztönzése, társadalmi aktivitás fokozása, Pestújhelyi Mozaik ingyenes havi kiadvány kiadása, hagyományőrzés.
Civil kapcsolatok erősítése keretében együttműködés más civil szervezetekkel, közösségi élet szervezése, civil szervezetek munkájának elősegítésében az önkéntesség felkarolása. ... >>

Rászorulókat Támogatók Egyesülete (RÁTE)

(szociális)

1158 Budapest, Neptun utca 72.
képviselő: dr. Németh Péter
szociális, karitatív tevékenység ... >>

Szalmaszál Alapítvány

(szociális)

1156 Budapest, Kontyfa 3.
képviselő: Péterfi Mária
Reszocializációs átmeneti otthon létesítése, népkonyha és foglalkoztató kialakítása. ... >>

Szent Lázár Lovagok Magyarországi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,szociális,kulturális)

1158 Budapest, Bezsilla Nándor utca 18. B
képviselő: Dr. Gaál Endre/ elnök
a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend magyar nemzetiségű tagságának összefogása. A kereszténység védelmezése, a vallásos, keresztény emberhez méltó élet segítése. A Szent Lázár Lovagrend 100 éves hagyományának ápolása. A szükséget szenvedők és rászorultak támogatása. A Lázár testvériség és barátság ápolása. A Szent Lázár Lovagrend karitatív szervezeteinek, illetve a határainkon kívül élő magyarok támogatása, magyarságtudatának erősítése. ... >>

SZERTELEN - KÉK Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

1152 Budapest, Zrínyi utca 35.
képviselő: Illés István, Janicsák István, Király Péter
A humor preventív erejére alapozva kapcsolódni a rendőrség 1992.-ben elindított ?DADA? (Dohányzás, Alkohol, Drog és Aids) programjához. Elkészíteni és folyamatosan frissíteni egy-egy ?Kabaré? műsort, amely növeli a DADA program hatékonyságát. A ?Kabaré? műsort hanghordozón megjelentetni és terjeszteni. Élő előadásokat összeállítani, iskolai rendezvényeken, táborokban bemutatni. A DADA-val kapcsolatos helyi és országos jellegű vetélkedőket szervezni, ezzel kapcsolatos pályázatokat kiírni, értékelni és díjazni. Rendvédelmi pályára irányító táborok programjainak szervezését segíteni, népszerűsíteni. Egészségmegőrző programok, természetjáró túrák, egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények programjainak szervezését segíteni. Kapcsolódni más alapítványok hasonló célkitűzésű programjaihoz. ... >>

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány

(szociális)

1152 Budapest, Aporháza u. 61.
képviselő: dr. Hegyesiné Orsós Éva
Olyan magyar és állandó magyarországi tartózkodási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok és családjaik segítése, akik kellő motivációval rendelkeznek problémáik saját erőből történő megoldására. E támogatás keretében az Alapítvány az egzisztenciális és szellemi tartalékaikat mozgósítva, élethelyzetüket önerőből jobbítani szándékozóknak anyagi és - szükség esetén - mentális támogatást nyújt. A segítségnyújtás egymásra épülő elemeket feltételező, komplex rendszer keretében, egy kellően kidolgozott metodika alapulvételével valósulna meg. ... >>

Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1156 Budapest, Nádastó park 31. fszt./3.
képviselő: Illés Gézáné
A magyarországi kisnyugdíjasok érdekeinek képviselete minden lehetséges életjelenség körében: a megélhetés terén, az egészségügyben, szociális téren, a biztosítási rendszerben, a családokon belüli szolidaritás vállalása terén, a kulturális szolgáltatások területén, a településfejlesztésben, az önkormányzatokban, az esélyegyenlőség minél szélesebb körű biztosítása terén stb. ... >>

Szövétnek Alapítvány

(szociális)

1151 Budapest, Veresegyház u. 123.4/a.
képviselő: Kubinyi Károly, Nagy Ferenc
A keresztény életre nevelés szervezése és támogatása, hátrányos helyzetű emberek segítése. ... >>

Támogasd a Rászorulókat Alapítvány

(szociális)

1150 Budapest, Deák 2.
képviselő: Selyem Ferenc dr. ... >>

"TISZTELET" Alapítvány a Nyugdíjasokért

(szociális)

1157 Budapest, Nyírpalota utca 25. IV./14.
képviselő: Luca Gáborné
A Magyarországon élő nyugdíjasok és időskorúak támogatása. ... >>

Új Évezred Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1152 Budapest, Kossuth L. u. 1.
képviselő: Kalmár Imre
Az alapítvány elsődleges célja a határon túli - ezen belül is elsősorban az Erdélyben élő - magyarság támogatása. Ezen célkitűzések keretében az alapítvány támogatást nyújt a határon túl élő magyarok anyaországhoz fűződő kapcsolatainak erősítéséhez, az anyagország, illetve az anyaországban élő magyarok megismeréséhez. Támogatja a határon túli magyarok szülőföldjükkel való kapcsolatainak erősítését, a határon túl élő magyarság kulturális örökségének megóvását, megismerését. Támogatja a magyar nyelv, a magyar kultúra, illetve a magyarság történelmének és jelenének minél jobb megismerését, ennek érdekében ismeretterjesztő tevékenységet folytat. Pénzzel és tárgyi eszközökkel (könyvek, tankönyvek, ismeretterjesztő kiadványok, folyóiratok, egyéb eszközök, stb.) támogatja a határon túli magyar nevelési-oktatási, közművelődési, kulturális, illetve egyházi intézményeket, illetve könyvtárakat. Támogatást nyújt a határon túli magyar vonatkozású műemlékek, építészeti hagyományok megóvásához, a magyar vonatkozású nevelési-oktatási, közművelődési, kulturális, illetve egyházi intézmények épületeinek fenntartásához, bővítéséhez, a magyar építészeti hagyományokat tovább vivő új épületek létesítéséhez. Különös gondot fordít a gyermekek és a fiatalok nemzeti identitásának fejlesztésére, a magyarság kulturális örökségéhez való kötődésük erősítésére. Ezen célok megvalósítása érdekében Magyarországon gyermek és ifjúsági táborokat, illetve egyéb programokat szervez. Közreműködik a határon túl élő és az anyaországi magyarság közötti kapcsolatok erősítésében, ennek érdekében kulturális és egyéb programokat szervez. Támogatja a határon túli magyar református közösségek kulturális és hitéleti tevékenységét. Támogatja a határon túli magyarság történelmének és jelenének tudományos alapon történő kutatását, ennek alapjána a jövőképük kialakítását szolgáló tudományos kutatások folytatását. Az alapítvány célja a határon túl élő magyar tehetséges gyermekek és fiatal értelmiség felkutatása, tehetségondozása, továbbképzésének támogatása. ... >>

"VAN HELYED" A Közös Jövőnkért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1156 Budapest, Páskomliget utca 32. IV./19.
képviselő: Horváth Krisztina
A hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben élő társadalmi csoportok társadalmi integrációjának elősegítése, képzésük, felzárkóztatásuk, dekriminalizációjuk, életminőségük javítása egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex beavatkozási eszközrendszerrel.
Mobilitást és integrációt elősegítő szociális támogató tevékenység végzése, a gyermekek és felnőttek tanuláshoz segítése, életmódbeli változtatásaik támogatása.
Közösségi terek megteremtése és közös programok szervezése, a nem szegregátumban élő lakossággal együtt is.
Az önkéntes tevékenység kultúrájának fejlesztése és a médiákban történő megjelenítése útján a társadalom mobilizálása a cselekvő szolidaritás irányába.
A szegregált közösségekből létrejövő autonóm, önsegítő közösségek támogatása a nyomor újratermelésének megakadályozása érdekében, továbbá önérvényesítő képességük hatékonyságának növelése. ... >>

Vita Minor Egyesület

(szociális)

1150 Budapest, Nádastó park 36.
képviselő: Szalka Mihály ... >>
1. oldal