Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 106
2. oldal

Korona Diák Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1155 Budapest, Szent Korona u. 5.
képviselő: Szöllösné Patinszky Andrea
Modern és klasszikus sporttevékenység gyakorlása, oktatása, támogatása, valamint terjesztése és népszerűsítése Magyarország területén az ifjúság kötében. A különböző ügyességi, önvédelmi, labdajáték, fizikai és egyéb sportágak rendezvényeinek és bemutatóinak szervezése, az ahhoz kapcsolódó tanári, edzői munka szélesítése, valamint más, a sporthoz szorosan kapcsolódó mozgásművészeti és kulturális tevékenységek szervezése, végzése. Tagjainak felkészítése az Olimpiai és nem Olimpiai sportágak, különböző korosztályos, ifjúsági, diákolimpiai- és felnőtt, amatőr és hivatásos versenyeire. A tagok verseny- és élsport szereplésének előmozdítása, a sportági szakszövetségekkel és egyéb sportszövetségekkel szorosan együttműködve. A sport és mozgáskultúra, valamint a Fitness ágazatok szabadidős, ill. tömeges és versenyszerű elterjesztésének elősegítése, az ehhez kapcsolódó versenyek, események szervezése és lebonyolítása. Az egyéb művészeti és kulturális, valamint szabadidős tevékenységek szervezése és támogatása. ... >>

Korona Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Szent korona útja 5.
képviselő: Bagyuráné Lőrincz Zsuzsanna, Benkő Zoltánné, Nagy Péterné, Patakfalvi Gáborné, Szabó Imre
A Szent Korona Általános Iskola és Óvoda nevelési és oktatási programját szolgáló új eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének biztosítása. ... >>

Könyves Kálmán Alapítvány a Közoktatásban Tanulók Támogatásáért

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Esthajnal utca 20.
képviselő: Darnóci József Gábor
Az alapfokú és a középiskolai képzéseken résztvevők tankönyvhöz kapcsolódó kiadásainak csökkentése a több évfolyam által használható tartós könyvek elterjesztésével. A sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvhasználatának támogatása. A szomszédos államokban élő magyar nyelvű, illetve magyar nyelven történő oktatásban résztvevő tanulók tankönyvtámogatása. Az elmaradott kis-térségek felzárkóztatásának felvállalása a tankönyvellátás javítása, a gazdaságosabb tankönyvhasználatra való nevelés, a hátrányosabb helyzetűek esélyegyenlőségének növelése érdekében. Az iskolai könyvtárak állományának bővítése. Oktatási intézmények tehetséges tanulóinak támogatása. ... >>

Közbizalom Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1158 Budapest, Bánk utca 40.
képviselő: Bitvai Nándor elnök, Donga Árpádné titkár, dr. Balogh András
A társadalmi, gazdasági, tudományos életben, a településfejlesztésben, az oktatás-nevelés területén, az egészségügy, szociális gondoskodás és a környezetvédelem terén, az emberi kapcsolatokban - kiemelten a házasság és a család iránti - közbizalom erősítése, a bizalmi tényező hatásainak elemzése, a közbizalmon alapuló gondolkodásmód elterjesztése, a közösségi és civil szféra, illetve a helyi önkormányzatok közötti bizalmon alapuló együttműködés elősegítése. ... >>

Kultúrműhely Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1156 Budapest, Páskomliget utca 47. 8./31.
képviselő: Tóth József
Tudományos kutatások, oktatás és szakképzés, kulturális, természeti és környezetvédelmi értékek támogatásával a civil szféra támogatása a határon túli magyar, illetve a környező országok fiataljaival való kapcsolatok ápolásával. ... >>

Kyuhn Faat harcművészeti és kulturális egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Esthajnal utca 5.
képviselő: Kiss Zsolt
A Wihng Cheun Kyuhn és Qigong terjesztése Magyarországon. A tanulni vágyók összefogása, oktatása. Magasan képzett oktatók kinevelése, az oktatók és gyakorlók fejlődésének biztosítása. Hátrányos helyzetűekkel való fokozott törődés ( pl.: kifejezetten az ő adottságaiknak megfelelő mozgásanyagok összeállítása, oktatása, táborok szervezése. ... >>

LARGO Fiatal Művészekért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1153 Budapest, Eötvös u. 92.
képviselő: Monoki Miklós elnök
a kultúra, zene, színház és képzőművészet területén a természetes és jogi személyek közösségbe való tömörítése, a zenészek, művészek segítése, bemutatkozási és fellépési lehetőség biztosítása, koncertek, előadói estek, kiállítások, fesztiválok szervezése, a művészeti egyetemek hallgatói közösségi életének fellendítése, összekapcsolása a kultúra, oktatás, szabadidő és sport területén. ... >>

Lurkó-II. számú Összevont Óvodák Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

1155 Budapest, Patyolat u. 5-7.
képviselő: Kissné Kovács Erzsébet
A Budapest, XV. kerülti Összevont Óvodákban a nevelési és oktatási körülmények javítása, az óvodai pedagógusok szakmai továbbképzése, a gyermekek sport és szabadidős tevékenysége színvonalának növelése. ... >>

Magyar - Kínai Tudományos, Technológiai és Oktatási Egyesület

(oktatási)

1152 Budapest, Szentmihályi út 171. /G. 68./a.
képviselő: Gao Minlan
kínai állampolgárok Magyarországon való érvényesülésének segítése a tudomány , a technika és az oktatás területén ... >>

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1151 Budapest, Batthyány u. 22.
képviselő: Antal Emese, Porcsalmyné Henter Izabella
-A dietetikusi munka szakmai színvonalának emelése, kutatások, képzések, továbbképzések szervezése, támogatása, -a betegségmegelőzés, a lakosság egészségi állapotának megőrzése az egészség, -illetve aktuális- állapotának megfelelő táplálkozási gyakorlat és szokások kialakításának, illetve pozitív befolyásolásának útján, -a különböző betegségek táplálkozással összefüggő terápiás vonatkozásainak széles körű megismertetése, kutatása, elfogadtatása és bevezetése, -országos szintű táplálkozási tanácsadó iroda létrehozása és működtetése. ... >>

Magyarországért Párt

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1151 Budapest, Fő u. 36.
képviselő: Takács András
A természetjoggal összhangban álló társadalom kialakítása, gazdasági alternatívák keresése, előmozdítása. Az oktatásban ilyan jellegű gazdaságtani ismereteket bevezetni, kedvező szemlélet a társadalom és a természet közötti harmónia kialakítása, s ezen célok társadalmi és politikai képviselete. Kapcsolat teremtése a társadalmi szervezetek szelleméhez közelálló hazai és nemzetközi szervezetekkel. ... >>

MAZSOLA Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1151 Budapest, Vácduka tér 3.
képviselő: Huszárné Brenner Gyöngyi, Tóth Miklós Lajosné
A IV./2. sz. Bölcsődei intézmény( székhely: 1045 Budapest, Leiningen utca 5., továbbiakban Bölcsőde a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő alapfokú nevelési- és oktatási intézmény, amely a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Az alapító az Alapítvány útján kívánja támogatni a Bölcsőde tevékenységét azzal, hogy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetet hoz létre, amely tartós közérdekű céljai megvalósítása során, a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek életkorának és szellemi fejlettségének megfelelő, a Bölcsőde által nem fedezett szabadidős, nevelési, és oktatási ( együttesen: gyermek) programokat szervez. ... >>

MENŐ MANÓK Alapítvány a speciális tanulási zavarokkal küzdő gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

1153 Budapest, Bocskai utca 69.
képviselő: Laczkó Péter, Tóth Rita
Életkortól független, testi, lelki problémákban szenvedők gondozása, segítségnyújtása, oktatása, valamint számukra intézetek, intézmények szervezése, vezetése, működtetése. Tanulás és/vagy figyelemzavaros és/vagy organikusan és/vagy mentálisan sérült és/vagy iskolaéretlen gyermekek oktatása, nevelése pszicho-, motoros-, szenzomotoros- és egyéb terápiák, valamint általánosan alkalmazott és speciális módszerek igénybevételével. Közoktatásba, köznevelésbe történő integráció elősegítése. Iskolaérettséghez szükséges idegrendszeri és egyéb funkciók kialakítása, fejlesztése. Ezen funkciók: mozgás, testséma, téri tájékozódás, térbeli mozgás, alaklátás, formaészlelés, színek megnevezése, finommotorikus koordináció, emberábrázolás, nyelvi kifejezőképesség, szociális kapcsolatok, tanulási, magatartási szokások. Biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, kondícionálás és koordinációs képességek fejlesztése. Családterápiák végzése, a "más" gyermekekkel küzdő családok mindennapi életének segítése, támogatása. Különböző szakirányú tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Tudományos tevékenységek, kutatások végzése. Bel- és külföldi intézményekkel, hasonló érdeklődésű alapítványokkal, társaságokkal kapcsolatteremtés, együttműködés. Testi, lelki problémákkal foglalkozó intézmények alapítása, létrehozása - rehabilitációs intézet, anya- és családotthon, alkohol és kábítószerfüggők számára gyógyintézet, mozgássérültek, értelmi- és "más" fogyatékosok számára intézmények. ... >>

Mentorátor Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1153 Budapest, Bocskai utca 88.
képviselő: dr. Zsellér Ágnes
Az alapítvány tevékenységét a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy a szociálisan vagy egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek nevelését, oktatását, képességeik fejlesztését a jelenleginél magasabb színvonalon, esélyegyenlőségük mindenkori szem előtt tartásával tudja biztosítani. ... >>

Mézeskalács Házikó Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Mézeskalács tér 4/a.
képviselő: Nedoba Katalin
Az 1155. Budapest, Mézeskalács tér 4/a. szám alatt található óvoda játékokkal, szemléltető eszközökkel és tornaszerekkel való felszereltségének javítása és az óvodai nevelés színvonalasabbá tétele. ... >>

Micimackó és a Természet Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa u. 1.
képviselő: Baracskay Éva
A XV. kerület Kontyfa u.1.sz. alatti Óvoda természeti nevelési programjának megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, rendezvények szervezése. ... >>

Mini Manó Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1158 Budapest, Őrjárat u.9.
képviselő: Csörgőné Bánhalmi Éva
A Budapest, XV.ker.Őrjárat u.9.sz. alatt működő óvoda személyi és tárgyi feltételeinek a támogatása. ... >>

"Munkarend" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1154 Budapest, Aulich Lajos utca 121.
képviselő: Lowescher Vilmos
Vállalkozások helyzetbehozása a munkaerő továbbképzése, dolgozók továbbképzésének igényfelmérése a vállalkozásokban. Szakmunkásképzés magasabb színvonalon való megvalósítása érdekében anyagi források gyűjtése. A szakmunkásképzés vállalati igényfelmérése közvetítése az iskola és a munkahely között. ... >>

Nádastó Parki Óvodai Alapítvány az Egészséges Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1156 Budapest, Nádastó park 1.
képviselő: Bulcsu Gáborné, Haskó Józsefné
Az óvoda gyermeki részére egészségesebb környezet és táplálkozás feltételeinek megteremtése, szemléltető játékeszközeinek bővítése, jó minőségű foglalkozási anyagok, eszközök beszerzése. ... >>

Neptun Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1150 Budapest, Neptun 57.
képviselő: Lakatosné Domonkos Andrea Lukrécia
Az iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. ... >>

NIHON Újpalotai Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Nyírpalota út 97.
képviselő: Szécsényi Attila Zsolt
A harcművészeti oktatás szervezése, utánpótlás képzése. ... >>

Nyújtsd a kezed Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.
képviselő: Czompa Klára
Segítségnyújtás a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általánosa Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat (székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.) oktatói feltétel rendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Új eljárások kidolgozása, ezek gyakorlati megvalósítása, mindezek anyagi hátterének biztosítása. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, szakértők előadásainak támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása), részévétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. A szülők részvételének erősítése a nevelési program megvalósításában. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskolai oktató-nevelő munka színvonalát növelő magasabb kvalifikáció megszerzése segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldii partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Száraznád Nevelés-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat más iskolákkal fennálló illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérült) diákok, diákcsoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folyamatában, ennek megfelelően a hátrányos helyzetű, ill. a tehetségesebb tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása. A tanulók pályaorientációjának kiszélesítése, munkába állásuk elősegítése, speciális tanulók számára a szakképzés feltételeinek bővítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezés és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, színjátszókör működtetése. Filmklub, tánc ... >>

Palócvilág Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Adria út 69.
képviselő: Bozsó Csilla
Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. ... >>

Palotai Gyermek- és Tömegsport Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1154 Budapest, Bánkút u. 71.
képviselő: Saska Imre
Gyermek- és ifjúsági sporttevékenység ellátása, az iskolai mindennapos testedzés feltételeinek biztosítása, működési feltételeinek javítása, helyi testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel és iskolákkal való együttműködés, a gyermek és ifjúsági szabadidő sport segítése, feltételeinek megteremtése; közreműködés egyes sporteseményekben, rendezvényeken, sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése;a rendszeres testedzés biztosítása;magas színtű sportolási lehetőség megteremtése;fogyatékos sportolók sportolási feltételeinek biztosítása, ellátása. ... >>

Pannonia - Stiria Kulturális Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Pézsma utca 10/ A.
képviselő: Habedank Bernd
Közös kulturális, történelmi, tudományos, szellemi hagyományok ápolása, ezen belül: Európa sokszínűségének fenntartása a régiók kapcsolatán keresztül az egységes Európáért, keresztény gondolatvilág ápolása egy keresztény szellemű Európában. A magyar és az osztrák kultúrát, oktatást, sportot, médiát, történelmet és tudományt átfogó kölcsönös kapcsolatok fejlesztése: kapcsolattartás a különböző történelmi egyházakkal, nyelvi nehézségek leküzdése érdekében fiatalok és felnőttek német nyelvi képzésének elősegítése, támogatása, magyar és osztrák szakemberek, politikusok, történészek, irodalmárok, tudósok, művészek kölcsönös megismerése kiadványok, előadások, konferenciák, oktatások és szemináriumok útján, a család összefogó erejének segítése előadásokkal, magyar-osztrák kulturális események szervezése útján a két ország kölcsönös megismertetése, hagyományokra épülő rendezvények (népviselet, népzene) stb. közös rendezése, a kulturális élet és a kulturális kapcsolatok fellendítése újság megjelentetése, szórakoztató és oktatási/tájékoztatási célú összejövetelek szervezése útján. Testvérvárosi mozgalom támogatása, tapasztalatcserét ambicionáló kétoldalú összejövetelek, konferenciák támogatása szakemberek számára. Kulturális, szervezési témájú szemináriumok, képzések indítása, sportolók találkozóinak szervezése: az ifjúság jellemének, állhatatosságának formálása és az egészséges életmódra való felkészítése. Politikusok kölcsönös találkozóinak szervezése. ... >>

PAULAY Alapítvány Magyarországnak az Európai Unióhoz Csatlakozását elősegítő képzési, oktatási formák támogatására és a Nemzetközi Idegenforgalmi Szakemberképzésért

(oktatási)

1154 Budapest, Kozák tér 13-16.
képviselő: Richter Jenő
Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását elősegítő képzési, oktatási formák támogatása és a nemzetközi idegenforgalmi szakemberképzés segítése. ... >>

Periféria Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1158 Budapest, Drégelyvár 6.
képviselő: Czikora Györgyi
A 15-21 éves középiskolát be nem fejező fiatalok komplex gondozása, és számukra középiskola alapítása és működtetése. ... >>

Perspektíva Alapítvány

(oktatási)

1151 Budapest, Pozsonyi u.36.
képviselő: Pál Tibor
A Rákospalotai Leánynevelő Intézet egyik épületének átalakítása oktatási-nevelési célokra, folyamatos munkavégzésre és egyéb ellátásra. ... >>

Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Pestújhelyi út 38.
képviselő: Kovávsné Antal Julianna ... >>

Praying Mantis Kung-Fu Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Kőrakás park 55.
képviselő: Fazekas József
Sportegyesületi keretek között sporttevékenységet folytatni kívánó magánszemélyek harcművészetre történő oktatása. ... >>

Pri-Po Klub

(oktatási,egyéb)

1158 Budapest, Ady E. utca 46.
képviselő: Nagy-Ferenc Richárd elnök
A póker kártyajáték megismertetése, oktatása, népszerűsítése, hazai és nemzetközi kapcsolatok látesítése és fenntartása hasonló célú szervezetekkel. ... >>

Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
képviselő: Sági Ferenc
Rendszeres testedzés, sportolás és versenyzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Rákospalotai Sportegyesület

(sport,oktatási)

1152 Budapest, Régi tér 5.
képviselő: Kovács Péter, Molnár Zoltán, Schmidt Róbert
A hazai és nemzetközi sport egyesületekkel, klubokkal való kapcsolattartás, nemzetközi és hazai sport rendezvények szervezése, a sporttal kapcsolatos oktató - felvilágosító tevékenységek ellátása Az Egyesület tevékenységi köre elsődlegesen labdarúgás, de kiterjed a sport valamennyi szakágára. Az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az illetékes szakhatóságok engedélyének megadása után végezheti. - Labdarúgó csapatok, klubok közötti viadalok ellátása, támogatása. - Sporttal kapcsolatos általános feladatok ellátása, támogatása. - Fiatal tehetségek pártolása. - Nemzetközi sportesemények szervezése. - Oktatatási feladatok ellátsa a megfelelő engedélyek birtokában. - Propagandatevékenység. ... >>

SUP-AIR Ballon Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1154 Budapest, Szerencs utca 180.
képviselő: Punka György
Aktív sporttevékenység szervezése a repülő- és sportágakban; Ballonpilóták kiképzése és repültetése; Sétarepülések és reklámcélú repülések szervezése, végrehajtása; Ipari alpinista tevékenységek gyakorlása; Sporteszközök gyártása; Hideglevegővel töltött reklámballonok gyártása; Reklámtranszparensek, zászlók készítése; Tervező iroda működtetése, hőlégballonok tervezése; Gázballonok, hőlégballonok, léghajók karbantartása, légi alkalmassági felülvizsgálata és üzemben tartása, ejtőernyők javítása és üzemben tartása; Sportrendezvények megszervezése, illetve lebonyolítása; Ejtőernyős szakosztály működtetése, ejtőernyős ugratás, ejtőernyős képzés. ... >>

Szent Korona Úti Óvodáért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Szent korona út 3.
képviselő: Győri Istvánné sz. Puskás Mária
A Budapest XV.ker. Szent korona út 3. szám alatt lévő óvodában az óvodások elhelyezési, nevelési, gondozási körülményeinek javítása a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításával. Az egészségesek mellet a cukorbetegségben, lisztérzékenységben szenvedők lehetséges jobb ellátásának biztosítása, az óvoda nevelési programját szolgáló eljárások kidolgozása, támogatása. ... >>

Szépirodalmi Figyelő Alapítvány

(oktatási)

1157 Budapest, Erdőkerülő u. 9.
képviselő: Tallai Gábor
1. a Szépirodalmi Figyelő című irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat és a hozzá kapcsolódó könyvek kiadásához szükséges anyagi fedezet megteremtése, valamint ezek kiadása és terjesztése. 2. Fiatal tehetségek, kritikusok, esszéisták felkarolása és felkutatása. 3. A kortárs magyar szépirodalom, az olvasás széleskörű népszerűsítése, a fiatalok olvasásra nevelése. ... >>

SZERTELEN - KÉK Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

1152 Budapest, Zrínyi utca 35.
képviselő: Illés István, Janicsák István, Király Péter
A humor preventív erejére alapozva kapcsolódni a rendőrség 1992.-ben elindított ?DADA? (Dohányzás, Alkohol, Drog és Aids) programjához. Elkészíteni és folyamatosan frissíteni egy-egy ?Kabaré? műsort, amely növeli a DADA program hatékonyságát. A ?Kabaré? műsort hanghordozón megjelentetni és terjeszteni. Élő előadásokat összeállítani, iskolai rendezvényeken, táborokban bemutatni. A DADA-val kapcsolatos helyi és országos jellegű vetélkedőket szervezni, ezzel kapcsolatos pályázatokat kiírni, értékelni és díjazni. Rendvédelmi pályára irányító táborok programjainak szervezését segíteni, népszerűsíteni. Egészségmegőrző programok, természetjáró túrák, egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények programjainak szervezését segíteni. Kapcsolódni más alapítványok hasonló célkitűzésű programjaihoz. ... >>

Szivárvány A Kék óvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Kavicsos köz 6.
képviselő: Klovácsné Balázs Judit
A Budapest, XV.ker Újpalota, Kavicsos köz 6. alatti - köztudatban a Kék óvoda - tárgyi feltételeinek javítása, az óvodában a néphagyomány ápolása, a kultura terjesztése, kulturális igényesség felkeltése, a gyermekek testi frissességének biztosítása, az arra rászoruló gyermekek szociális támogatása. ... >>

Szövőgyár utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Szövőgyár u. 24.
képviselő: Buzáné Magyar Anikó, Károly Lászlóné
A Szövőgyár utcai Óvoda személyi és tárgyi feltételeinek a támogatása. ... >>

Szt. György Közbiztonsági Alapítvány Kiemelten Közhasznú Nemzetközi Szervezet

(sport,oktatási)

1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.
képviselő: Féniász László önállóan, Kétszery Zsolt önállóan, Turjányi Flórián ketten együtt, Valenta László önállóan, Vetró Ferenc ketten együtt
A rendőri költségvetési hiány kiegészítése és ennek keretén belül az alábbiakban részletezett anyagi terhek vagy anyagi terheket helyettesítő szolgáltatások biztosítása országos jelleggel, melyet a megyénként kialakított helyi képviseletek segítségével valósít meg. Az évenként tervezett központi költségvetés és a támogatást majdan pályázó rendőri szerveknek szükségletei között anyagi eltérés felmérése és az alapítvány vagyonából történő rész, illetve teljes pótlása, teljesítése az igényelt kategóriákon belül, a szakmai elő- készítő bizottság javaslata alapján, kuratóriumi döntéssel. Az alapítvány a tárgyi adományok tulajdonjogát fenntartva, az üze- meltetési költségeket részben vagy teljesen átvállalva, használati jogokat biztosít a pályázatot nyert rendőri, belügyi- rendőri szerveknek az elvégzendő államigazgatási és a rendőrségi törvény- ben megjelölt feladatok ellátásához, végrehajtásához. Az alapítvány vagyonához és kereteihez mérten anyagi, tárgyi és szolgáltatási lehetőségeket biztosít - átvállalva ezt a pályázó szervektől - a szociálisan rászoruló belügyi, rendőri dolgozók részére. Anyagi és szervezési részvételt vállal a rendőrség feladatkörében közvetetten és közvetlenül jelentkező igények alábbi szerinti meg- valósításában: szakmai rendezvények, technikai eszközök, szakmai továbbképzés, átképzés, ünnepi rendezvények, sportrendezvények, külföldi rendőri szervekkel való kapcsolattartás. az alapítvány propaganda tevékeny- séget fejt ki az alábbi célok és feladatok érdekében a polgárok körében: a pozitív rendőrkép kialakítása érdekében , bűnmegelőzés érdekében, baleset megelőzés érdekében, a lakosság biztonságérzeté- nek (közbiztonság) javítása érdekében, melyek a rendőrségi és belügyi költségvetést terhelik. ... >>

Szulimánia Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 7.
képviselő: Kerékgyártó György
Az oszmán-török hódításkori Magyarország kultúrájának megismertetése iskoláskorú gyermekekkel, gyakorlati képzés, környezettudatos nevelés. ... >>

Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1155 Budapest, Kolozsvári út 1.
képviselő: Tóthné Varga Csilla
A Kolozsvári úti Általános Iskola anyagi és erkölcsi segítése az oktatás és nevelés minőségének emelése érdekében ... >>

Tehetséges Gyerekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1156 Budapest, Pattogós 6-8.
képviselő: Sütö Lászlóné
Az iskolai tanulóinak szellemi és testi fejlődése elősegítése. ... >>

Templom és Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Szűcs István u. 12/A.
képviselő: Nagy Sándor
Az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő óvoda és nyolcosztályos általános iskola alapítása és működtetése a magyar közoktatási törvénynek megfelelően Budapest XV. kerületében. ... >>

"TEPREMEZ/RENDÍTHETETLEN" Speciális Mentési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,sport,oktatási)

1153 Budapest, Beller Imre utca 149/a.
képviselő: Görömbölyi J. Zsolt, Stircz György elnök
Élet- és műszaki mentési tevékenységek megszervezése. A technikai sportok biztosítása, életmentés. ... >>

Too Kyun Taekwondo Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Drégelyvár utca 11. 6./38.
képviselő: Schautek Gyula
Az egyesület célja az, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében a távolkeleti harcművészet, ezen belül a taekwondo, mint olimpiai hivatalos sportág harcművészeti ismereteit oktassa, versenyeket szervezzen, amely által ezen sportág ismertségét, népszerűségét növelje. Az egyesület további célja az, hogy a sportág oktatása által, amely rendszeres testedzés révén valósul meg az oktatásban résztvevő személyek részére biztosítsa az edzés által elérhető lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészségét. ... >>

Tozobodyformers Team Sportegyesület

(sport,oktatási)

1158 Budapest, Thököly út 54.
képviselő: Balogh Miklós, Mayor Attila, Tóth Zoltán
A testépítés a fitness, erőemelés, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Tűtornyos Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1152 Budapest, Kossuth u. 1.
képviselő: Simonfi Sándor
A Rákospalot-Óvárosi Református Egyházközösség egykori lelkipásztora Benkő István emlékének ápolása, munkásságának, tevékenységének, az általa képviselt szellemiség megismertetése az utókorral, az egyházközösség hitéleti tevékenységének támogatása. Az Egyházközösség fiataljainak Benkő István szellemiségének megfelelő erkölcsi és hitéleti nevelése, oktatása, közművelődési, kulturális programok szervezése, anyagi és erkölcsi támogatás nyújtása az Egyházközség rászoruló tagjai részére, így az öregek, munkanélküliek, fogyatékosok és más önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került emberek segítése, az Egyházközösség tulajdonában, illetve használatában álló épületek fenntartásának, karbantartásának, elsősorban az épített természet emlékeinek ( városképi jelentőségű épületek) megőrzésének támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal