Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XV. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 62
1. oldal

A Békés, Gondtalan Öregkorért és Életért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1154 Budapest, Bánkút u. 67-69.
képviselő: Dr. Erdélyi Gábor, dr. Hajnal József
Időszakosan, vagy életük végéig idősek otthonában elhelyezett időskorúaknak a házibetegellátáshoz és hospice szolgálathoz szükséges anyagi eszközök megteremtése. ... >>

A Holnap Egészséges Gyerekekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Rákosmező u. 51.
képviselő: Istovics Jánosné együtt, Tóth Gabriella együtt
A Budapest XV. kerület Nádastó park 2. szám alatti óvoda gyermekeinek egészséges fejlődését, mozgáskultúrájuk bővítését elősegítő eszközök, játékok beszerzése. ... >>

Alapítvány a Budapest XV. Molnár Viktor u.94-96 Alatti Óvoda Támogatására

(intézményi,oktatási)

1158 Budapest, Molnár Viktor 94-96.
képviselő: Hajas Lászlóné
A Bp. XV. Molnár Viktor u. 94-96.sz. Óvoda anyagi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Mackóház Magánóvodáért

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Szőcs Áron u. 12-16- II. 206.
képviselő: Bárdi Sándor
A gyermekek óvodai oktatása, nevelése, felügyelete, az óvodai oktatás - nevelés színvonalának emelése. Az eltérő fejlődésű, beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekek integrált nevelés. A szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoztatásának elősegítése. a "Mackóház Magánóvoda" működtetése. ... >>

Alapítvány a Madárka Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Platán u. 4.
képviselő: Aptermanné Polczer Éva
A Madárka Óvodában folyó nevelési tevékenység támogatása. Az óvodai nevelést végző közoktatási intézmény, különösen a Madárka Óvoda fenntartási feladatainak az ellátása. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Tánc- és Zeneművészeti Neveléséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Hartyán köz 3.
képviselő: Homor Istvánné
Támogatni a zeneiskolai oktatást, a zeneiskolai növendékek zene- és tánctanítását. ... >>

Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa 5.
képviselő: Sári Lajos
bejegyző végzés: A Kontyfa utcai Általános Iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. + 5.sz. kiegészítő végzés: A tanulók egészségügyi ellátása feltételeinek folyamata nyomonkövetése, az orvosi ellátás -az alapítvány adta lehetőségekkel való- támogatása. ... >>

Alternatív Művészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1154 Budapest, Bezerédi P. u.87.
képviselő: Hadzsikosztova Gabriella
Alternatív színházi produkciók létrehozásának és bemutatásának támogatása. Az ALTERNATÍV SZÍNHÁZ nevű színházi formáció előadásainak, az INGYEN SZÍNHÁZ nevű formáció előadásainak, a MALKO TEATRÓ nevű társulat előadásainak és az egyéb alternatív, nem színházi jellegű próbálkozások - kiemelten a fúzionális művészetek és a performanc jellegű alkotások - támogatása. ... >>

Antal Imre Színművészeti Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1152 Budapest, Mátyás utca 44.
képviselő: Temleitner László
Az óvoda alapfunkciójának megfelelően - az óvodás gyermekek felkészítése az iskolára; a magasan képzett, szakirányú oktatók segítségével a gyermekek beszédkészségének, mozgáskoordinációjának fejlesztése; tehetségkutatás, színművészeti és népi tánc oktatás; angol nyelvi oktatás. ... >>

Az Egészségesebb, Esztétikusabb Környezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Régifóti u. 14.
képviselő: Kozák Zoltánné
A Budapest 1152 Régifóti u. 14. szám alatt lévő óvodában folyó óvodai feladatok támogatása. ... >>

Balázs Mester Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Drégelyvár u. 31.III/11.
képviselő: Erdődyné Csorba Csilla
"Balázs Mester" azaz dr. Draveczky Balázs szellemi örökségének ébrentartása, ápolása, a magyar kereskedelem és vendéglátás hagyományainak megőrzése. A hagyományos magyar gasztronómia, népi ételek receptjeinek fennmaradását elősegítő kutatómunka. A hagyományőrző magyar étel- és italreceptek, a népi ételek itthon és külföldön való bemutatása és népszerűsítése. A különböző magyar napokon, heteken, rendezvényeken történő részvétel. A "Balázs Mester" publikációnak, televíziós, rádiós és videó felvételeinek összegyűjtése. A "Balázs Mester" kulturális hagyatékának propagálása, iskolák, egyesületek, különböző oktatási programok részére történő kiajánlása és kikölcsönzése. "Balázs Mester" írásainak, könyveinek itthon és külföldön történő publikálása és népszerűsítése. Az Alapítvány céljainak megvalósításában közreműködők tevékenységének elismerése a "Balázs Mester" díj átadásával. ... >>

Célra tarts! Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Szlacsányi Ferenc u. 104.
képviselő: Erdős Györgyné ketten együtt, Győrik Attila ketten együtt, Illésné Plichta György ketten egy., Kéri Attila elnök önállóan, Marton Éva ketten együtt, Nagyváradi Istvánné ketten együtt
Támogatja a Csanádi Árpád Központi Sportiskola Sportlövő szakosztályának utánpótlást nevelő műhelymunkáját, a sportágon belül eredményes működését, valamint a hazai sportlövészet népszerűsítését és magas szintű művelését. Az alapítvány segítséget nyújt a tehetséges fiatalok versenyeken, hazai és nemzetközi edzőtáborokon történő részvételéhez, a fejlődésükhöz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához. Támogatja olyan események megszervezését (téli, nyári napközis és egyéb táborok), amely elősegítit a fiatalok egészséges életmódra nevelését, kulturális fejlődését és védelmüket a társadalom negatív hatásaitól (pl. drog). ... >>

Csutkababa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1154 Budapest, Klapka Gy. u. 27.
képviselő: Révészné Poszlovszky Mónika
A Klapka Gy. utcai óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlődésének elősegítése, érzelmi biztonság, barátságos légkör megteremtése. Közös élmények, kirándulások szervezése. Az óvoda sajátos arculatának kialakítása, a tárgyi feltételek javítása, a gyermekek segélyezése és ingyenes étkezésének támogatása. ... >>

Czabán Samu téri Iskola DSE.

(intézményi,sport,oktatási)

1150 Budapest, Czabán Samu tér 13.
képviselő: Varga László ... >>

Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1152 Budapest, Kossuth 53.
képviselő: Kósáné Németh Annamária
Iskoláskorú gyermekek egyéni és közösségi aktivisták támogatása, szociális beilleszkedésük segítése a közösségbe. ... >>

Ép Lélek Egészséges Test Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1157 Budapest, Hartyán köz 3.
képviselő: Kucera Szilvia
A Budapest XV. Hartyán köz 3 szám alatti napköziothonos óvoda oktató, nevelő munkájának szinvonalasabbá tétele, az ehez szükséges anyagi eszközök biztosítása. ... >>

Érző Lélek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1157 Budapest, Páskom park 34. 4./19.
képviselő: Király Ágnes
az országos hatáskörű onkológiai központok műszerparkjának és fejlesztésének támogatása,
Az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása nehéz helyzetben lévő kórházak, azon belül az intenzív osztályok támogatása annak érdekében, hogy a gyógyításhoz szükséges feltételek és eszközök minél szélesebb körben rendelkezésre álljanak,
Sürgősségi betegellátás támogatása,
Gyermek intenzív osztályok támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel,
A magyarországi rákkutatás fejlesztésének támogatása,
Időszaki kiadványok megjelentetése figyelemfelhívás, illetve tájékoztatás céljából,
Magyarországi rehabilitációs központok támogatása,
Család nélkül intézetben élő, illetve hátrányos szociális helyzetű gyermekek támogatása,
Beteg kisgyermekeket nevelő családok támogatása, otthoni gondozásukhoz szükséges eszközök biztosítása,
Beteg gyermekek hazai, illetve külföldi gyógykezelésének támogatása,
Belföldön, illetve külföldön történt természeti katasztrófa sújtotta területeken élő gyermekek és családok támogatása. ... >>

Ezüst Sárkány Időseket és Fiatalokat Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1154 Budapest, Nyári Pál utca 1. b. fszt./1.
képviselő: Berentz Annamária
Az ifjúság és az idősek megsegítése, számukra lehetőségek teremtése a megélhetés, az egészségvédelem, a továbbtanulás, valamint az élet egyéb területein. Az alapítvány elő kívánja segíteni továbbá a fiatalok lakhatásának és iskoláztatásának támogatását, az időskorúak szociális ellátását, ápolását, valamint mindkét korosztály művelődését. ... >>

Ficánka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1154 Budapest, Aulich u. 46-62.
képviselő: Bíró Virág
Az Aulich utcai óvodába járó gyermekek sokoldalú , harmónikus fejlődésének elősegítése. A gyermeki személyiség érzelmi, szociális és testi fejlesztéséhez szükséges körülmények, tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Érzelmi biztonság megteremtése, kulturális rendezvények és vásárok szervezése, gyermekek segélyezése, ingyenes étkezétetésnek támogatása. ... >>

Fitness Duo Iskola Oktatási és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1157 Budapest, Árendás köz 6.
képviselő: Fazekas Attila
A magyarországi fitness, aerobik és sporttánc oktatás fejlesztése. A különböző irányzatok egységes formában való oktatásán és megismertetésén keresztül e sportágban nemzetközileg eredményes versenyzők képzése, e sportágak oktatása útján a fiatalok általános testi és lelki kondíciójának javítása. ... >>

Gyerekpalota Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Kovácsi Kálmán tér 4.
képviselő: dr. Vass Annamária
A Vácrátót téri Napköziotthonos Óvoda korszerűbb, hatékonyabbműködésének támogatása. ... >>

Gyermekonkológia Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1154 Budapest, Tompa Mihály utca 53.
képviselő: dr. Fekete Ferenc, Horváth László
Az alapítvány célja a daganatos megbetegedésekben szenvedő gyermekek gyógyulásának elősegítése, és ezzel összefüggésben a magyarországi gyermekonkológia széles körű fejlesztése. Ezen belül különösen: - a daganatos gyermekek és családjuk támogatása;- gyermekonkológiák nélkülözhetetlen orvosi berendezésekkel, műszerekkel való támogatása, és ezen belül is kiemelten de nem kizárólagos jelleggel a Heim Pál Gyermekkórház onkológiájának fejlesztése. ... >>

Hartyán Alapítvány az Iskoláért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1157 Budapest, Hartyán köz 2-4.
képviselő: Rókáné Szuda Erzsébet
A Budapest XV. kerület Hartyán köz-i Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése. ... >>

Humánus Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1156 Budapest, Nádastó park 10. 3./7.
képviselő: Varga Dániel
a fogyatékossággal élők társadalmi befogadásának segítése;
munkaerő-piaci részvétel elősegítése a leendő munkavállalók foglalkoztathatóságának, alkalmazkodóképességének javítása által;
életfogytig tartó tanulás elterjesztése;
a kompetencia alapú oktatás és korszerű pedagógia módszerek elterjesztése;
diszlexia és más tanulási problémák csökkentése, kezelése;
esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban;
a tudásra épülő társadalom előmozdítása;
társadalmi esélyegyenlőtlenség csökkentése hatékony tanulási módszerek terjesztésével;
iskolarendszeren kívüli készségfejlesztés és oktatás;
kutatás és fejlesztés a tanulási módszerek, élethosszig tartó tanulás, ifjúsági esélyegyenlőség, oktatásügy területén;
az olvasáskultúra fejlesztése, a funkcionális analfabetizmus elleni küzdelem segítése az iskoláskorúak körében;
átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek elterjesztése az oktatásban;
felkészítés az aktív állampolgárságra és az európai polgárságra ... >>

Idegenforgalmi Managerképzést Támogató dr. Gellai Imre Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1151 Budapest, Bem u.29.
képviselő: Hegedűs Benedekné, Holló Tamásné sz. Pillér Adrienn
Az idegenforgalmi területen dolgozó egyetemi és főiskolai végzettségű fiatalok külföldi és hazai managerképzésének támogatása. Új tétel: A középfokú végzettséggel rendelkező fiatalok idegenforgalmi célú hazai és külföldi továbbképzésének támogatása.
A felsőoktatásban új tantárgyként bevezetésre került egészségügyi turizmus tantárgy tananyagírásának illetve kiadásának támogatása. Tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók tanulmányainak támogatása ösztöndíj formájában, valamint nyelvtanulás támogatása elsődlegesen csere utak költségeihez, valamint sikeres nyelvvizsga költségeihez történő hozzájárulás formájában. ... >>

Károly Róbert Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1151 Budapest, Sződliget utak 24-30.
képviselő: Hoffmanné Bozsik Éva
Segítségnyújtás a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 1131 Budapest, Sződliget u. 24-30.) oktatói feltételrendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, továbbképzések támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása, részvétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskola oktató-nevelő munka színvonalát növelő, magasabb kvalifikáció megszerzése, segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldi partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda más iskolákkal fennálló, illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérül) diákok, diáksportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezése és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, vetélkedők rendezése, színház-, múzeum-, hangversenylátogatások szervezése, színjátszó kör működtetése. Filmklub, táncház, énekkar, irodalmi színpad, színházbarátok köre, iskolai rendezvények, ünnepélyek, művészeti napok, diáknap támogatása. Vers- és prózamondó versenyeken való részvétel támogatása. Diákújság iskolarádió működtetésének támogatása. Károly Róbert napok támogatása. Író-olvasó találkozók szervezése, diákköltők és -írók bemutatkozásának támogatása. A Budapest XV. kerületének kulturális örökségének megóvása, a kerület híres embereinek, emlékhelyeinek felkutatása, hagyományőrző programok szervezése. A helyi (Budapest XV. kerületének) műemlékvédelmi értékek felkutatása, megóvása. A környezetvédelem, a természetvédelem ügyének felvállalása, ezzel kapcsolatos szakkörök működtetése, az állatvédelemmel kapcsolatosan ismeretterjesztő előadások szervezése, pl. a lakásban történő állattartás írott és íratlan szabályairól szólóan. Az emberi és állampolgári jogokról való ismeretterjesztés, felvilágosítás. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság érdekképviseletének támogatása, szervezetikkel való együttműködés. A gyermek- és ifjúságvédelem ügyének támogatása, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a családban való nevelés elősegítése. Diákjogi előadások tartásának támogatása. ... >>

Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1151 Budapest, Sződliget u. 24-30.
képviselő: Bodóné Balogh Beatrix, Molnár István, Rákos Jánosné ... >>

KEresztény GYErmekevangelizáló és LElkigondozó Misszió, KEGYELEM Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1157 Budapest, Nyírpalota u. 71.XV.78.
képviselő: Hegyesi Zoltán
Gyermekmisszió munkások képzése és annak támogatása, az evangélium megismertetése ovodás, és iskolás korú gyermekekkel, az ilyen korú gyermekek lekigondozása, állami gondozott, vagy arra rászoruló gyermekek patronálása. ... >>

Kontyfa Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1156 Budapest, Zsókavár u. 52. fsz.2.
képviselő: Göröcs Péter ... >>

Korona Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Szent korona útja 5.
képviselő: Bagyuráné Lőrincz Zsuzsanna, Benkő Zoltánné, Nagy Péterné, Patakfalvi Gáborné, Szabó Imre
A Szent Korona Általános Iskola és Óvoda nevelési és oktatási programját szolgáló új eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének biztosítása. ... >>

Könyves Kálmán Alapítvány a Közoktatásban Tanulók Támogatásáért

(intézményi,oktatási)

1151 Budapest, Esthajnal utca 20.
képviselő: Darnóci József Gábor
Az alapfokú és a középiskolai képzéseken résztvevők tankönyvhöz kapcsolódó kiadásainak csökkentése a több évfolyam által használható tartós könyvek elterjesztésével. A sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvhasználatának támogatása. A szomszédos államokban élő magyar nyelvű, illetve magyar nyelven történő oktatásban résztvevő tanulók tankönyvtámogatása. Az elmaradott kis-térségek felzárkóztatásának felvállalása a tankönyvellátás javítása, a gazdaságosabb tankönyvhasználatra való nevelés, a hátrányosabb helyzetűek esélyegyenlőségének növelése érdekében. Az iskolai könyvtárak állományának bővítése. Oktatási intézmények tehetséges tanulóinak támogatása. ... >>

LARGO Fiatal Művészekért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1153 Budapest, Eötvös u. 92.
képviselő: Monoki Miklós elnök
a kultúra, zene, színház és képzőművészet területén a természetes és jogi személyek közösségbe való tömörítése, a zenészek, művészek segítése, bemutatkozási és fellépési lehetőség biztosítása, koncertek, előadói estek, kiállítások, fesztiválok szervezése, a művészeti egyetemek hallgatói közösségi életének fellendítése, összekapcsolása a kultúra, oktatás, szabadidő és sport területén. ... >>

Lurkó-II. számú Összevont Óvodák Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

1155 Budapest, Patyolat u. 5-7.
képviselő: Kissné Kovács Erzsébet
A Budapest, XV. kerülti Összevont Óvodákban a nevelési és oktatási körülmények javítása, az óvodai pedagógusok szakmai továbbképzése, a gyermekek sport és szabadidős tevékenysége színvonalának növelése. ... >>

Manna Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1155 Budapest, Bulcsú utca 44.
képviselő: Gáspár Anna elnök
alkalmi társulatok által létrehozott színházi produkciók hazai és nemzetközi szereplésének elősegítése. ... >>

MENŐ MANÓK Alapítvány a speciális tanulási zavarokkal küzdő gyermekekért

(intézményi,oktatási,szociális)

1153 Budapest, Bocskai utca 69.
képviselő: Laczkó Péter, Tóth Rita
Életkortól független, testi, lelki problémákban szenvedők gondozása, segítségnyújtása, oktatása, valamint számukra intézetek, intézmények szervezése, vezetése, működtetése. Tanulás és/vagy figyelemzavaros és/vagy organikusan és/vagy mentálisan sérült és/vagy iskolaéretlen gyermekek oktatása, nevelése pszicho-, motoros-, szenzomotoros- és egyéb terápiák, valamint általánosan alkalmazott és speciális módszerek igénybevételével. Közoktatásba, köznevelésbe történő integráció elősegítése. Iskolaérettséghez szükséges idegrendszeri és egyéb funkciók kialakítása, fejlesztése. Ezen funkciók: mozgás, testséma, téri tájékozódás, térbeli mozgás, alaklátás, formaészlelés, színek megnevezése, finommotorikus koordináció, emberábrázolás, nyelvi kifejezőképesség, szociális kapcsolatok, tanulási, magatartási szokások. Biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, kondícionálás és koordinációs képességek fejlesztése. Családterápiák végzése, a "más" gyermekekkel küzdő családok mindennapi életének segítése, támogatása. Különböző szakirányú tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Tudományos tevékenységek, kutatások végzése. Bel- és külföldi intézményekkel, hasonló érdeklődésű alapítványokkal, társaságokkal kapcsolatteremtés, együttműködés. Testi, lelki problémákkal foglalkozó intézmények alapítása, létrehozása - rehabilitációs intézet, anya- és családotthon, alkohol és kábítószerfüggők számára gyógyintézet, mozgássérültek, értelmi- és "más" fogyatékosok számára intézmények. ... >>

Mézeskalács Házikó Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1155 Budapest, Mézeskalács tér 4/a.
képviselő: Nedoba Katalin
Az 1155. Budapest, Mézeskalács tér 4/a. szám alatt található óvoda játékokkal, szemléltető eszközökkel és tornaszerekkel való felszereltségének javítása és az óvodai nevelés színvonalasabbá tétele. ... >>

Micimackó és a Természet Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1156 Budapest, Kontyfa u. 1.
képviselő: Baracskay Éva
A XV. kerület Kontyfa u.1.sz. alatti Óvoda természeti nevelési programjának megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, rendezvények szervezése. ... >>

Mini Manó Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1158 Budapest, Őrjárat u.9.
képviselő: Csörgőné Bánhalmi Éva
A Budapest, XV.ker.Őrjárat u.9.sz. alatt működő óvoda személyi és tárgyi feltételeinek a támogatása. ... >>

"Munkarend" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1154 Budapest, Aulich Lajos utca 121.
képviselő: Lowescher Vilmos
Vállalkozások helyzetbehozása a munkaerő továbbképzése, dolgozók továbbképzésének igényfelmérése a vállalkozásokban. Szakmunkásképzés magasabb színvonalon való megvalósítása érdekében anyagi források gyűjtése. A szakmunkásképzés vállalati igényfelmérése közvetítése az iskola és a munkahely között. ... >>

Nádastó Parki Óvodai Alapítvány az Egészséges Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1156 Budapest, Nádastó park 1.
képviselő: Bulcsu Gáborné, Haskó Józsefné
Az óvoda gyermeki részére egészségesebb környezet és táplálkozás feltételeinek megteremtése, szemléltető játékeszközeinek bővítése, jó minőségű foglalkozási anyagok, eszközök beszerzése. ... >>

NAPSZEKÉR Alapítvány

(intézményi,természetvédelem)

1155 Budapest, Perczel Mór u. 22.
képviselő: Ábrahám Linda Éva, Gábor Andrea, Szurgyi Margit
A magyar és más népek meséin alapuló játszóházak szervezése gyermekek részére, hogy a kézműves mesterségek bemutatásán, elsajátításán kívül megismerkedhessenek a mesék és mondák világával, a régi magyar kultúrával is. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy a gyermekek betekintést nyerjenek a magyar népszokásokba és hiedelemvilágba is. A régi korok emberei együtt éltek a természettel. Manapság a városokban élő gyermekek ritkán találkozhatnak a tárgyak természetes alapanyagaival, ezért szeretnénk őket kivinni a természetbe és ott együtt fedezni fel, hogy miből készül a nádsíp, a fonott kosár, a csuhébáb, hol "terem" a gyapjú stb. Az anyagi feltételek megteremtésével az alapítvány olyan nyitott műhelyt alakít ki, amely szabadon látogatható. Az ott dolgozó kézművesek eszközeit, a munka folyamatát is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők. Emellett az ősi korok emberének mindennapi életébe is szeretnénk betekintést engedni különböző rendezvények formájában. Képzett kézművesek által készített tárgyakat az alapítvány kiállítja és értékesíti különböző helyszíneken. Igény esetén utcaszínházi rendezvényeket, vagy vásári komédiát szervez az alapítvány. ... >>

Nemzetközi Kórház Hálózat Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1153 Budapest, Pázmány Péter u. 120.
képviselő: Czinner Antal dr., Funk Sándor dr., Gondos Julianna, Makay Lászlóné, Szakonyi Tibor dr.
A magyar egészségügy műszaki ellátásának támogatása. ... >>

Neptun Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1150 Budapest, Neptun 57.
képviselő: Lakatosné Domonkos Andrea Lukrécia
Az iskola nevelési programját szolgáló új eljárások kidolgozása és gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. ... >>

Nyújtsd a kezed Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.
képviselő: Czompa Klára
Segítségnyújtás a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általánosa Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat (székhelye: 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.) oktatói feltétel rendszerének fejlesztéséhez, korszerű oktatási technológiával, valamint technikai eszközökkel való ellátásához. Új eljárások kidolgozása, ezek gyakorlati megvalósítása, mindezek anyagi hátterének biztosítása. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, szenvedélybetegségek (drog, alkohol, dohányzás stb.) kialakulását megakadályozó prevenciós programokban való részvétel, szakértők előadásainak támogatása. Iskolai rendezvények szervezése az egészségmegőrző környezet biztosításáról. Jegyzetek és egyéb írásos oktatási segédeszközök (pl. feladatgyűjtemények készíttetése, szakmai anyagok fordíttatása), részévétel az iskolában folytatott pedagógiai kísérletekben, nevelésben, képességfejlesztésben, ismeretterjesztésben, mindezek támogatása, elősegítése. A szülők részvételének erősítése a nevelési program megvalósításában. Ösztöndíj támogatás nyújtása a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat arra érdemes tanulóinak, illetve pedagógusainak és egyéb munkatársainak, az iskolai oktató-nevelő munka színvonalát növelő magasabb kvalifikáció megszerzése segítése érdekében bel- és külföldön egyaránt. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó iskolai tanulók, illetve pedagógusok és egyéb munkatársak jutalmazása. A Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat szakmai fejlődése szempontjából fontos bel- és külföldii partnerek fogadásához támogatás nyújtása, az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. A Száraznád Nevelés-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat más iskolákkal fennálló illetve létesítendő kapcsolatok építése és ezek segítése. A hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok támogatása. A hátrányos helyzetű (pl. nemzeti, etnikai, vallási stb. kisebbséget képező vagy sérült) diákok, diákcsoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, beilleszkedésük segítése. A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folyamatában, ennek megfelelően a hátrányos helyzetű, ill. a tehetségesebb tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása. A tanulók pályaorientációjának kiszélesítése, munkába állásuk elősegítése, speciális tanulók számára a szakképzés feltételeinek bővítése. A magyar nyelvet és kultúrát elsajátítani szándékozó, nem magyar állampolgárságú diákok ösztöndíj támogatása. Az iskolai sporttevékenység és környezetvédelem elősegítése, szervezés és támogatása. A környezet megóvására és az egészséges életmódra való nevelés. Iskolai sportversenyeken való eredményes részvétel támogatása, díjak, tárgyjutalmak felajánlása, utazási költségekhez történő hozzájárulás, a sportolás tárgyi feltételeinek javítása. Kulturális programok, színjátszókör működtetése. Filmklub, tánc ... >>

Palotai Gyermek- és Tömegsport Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1154 Budapest, Bánkút u. 71.
képviselő: Saska Imre
Gyermek- és ifjúsági sporttevékenység ellátása, az iskolai mindennapos testedzés feltételeinek biztosítása, működési feltételeinek javítása, helyi testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel és iskolákkal való együttműködés, a gyermek és ifjúsági szabadidő sport segítése, feltételeinek megteremtése; közreműködés egyes sporteseményekben, rendezvényeken, sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése;a rendszeres testedzés biztosítása;magas színtű sportolási lehetőség megteremtése;fogyatékos sportolók sportolási feltételeinek biztosítása, ellátása. ... >>

Periféria Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1158 Budapest, Drégelyvár 6.
képviselő: Czikora Györgyi
A 15-21 éves középiskolát be nem fejező fiatalok komplex gondozása, és számukra középiskola alapítása és működtetése. ... >>

Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1158 Budapest, Pestújhelyi út 38.
képviselő: Kovávsné Antal Julianna ... >>

Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola

(intézményi,sport,oktatási)

1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.
képviselő: Sági Ferenc
Rendszeres testedzés, sportolás és versenyzési lehetőségek biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal