Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 268
3. oldal

Magyar Birkózó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Dr.Hegedűs Csaba, Gáspár Tamás
A szakszövetség célja, hogy a birkózó sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, a sportág fejlődésének elősegítése, valamint a birkózó sportág hazai és nemzetközi kapcsolatokban való képviselete, hozzájárulva a birkózó sportnak az egyetemes sportkultúra részeként való elismeréséhez. A szakszövetségnek a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szakszövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. ... >>

Magyar Bowling és Teke Szövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Hevele Zoltán, Lengyel József ... >>

Magyar Curling Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1141 Budapest, Szugló utca 154.
képviselő: Rókusfalvy András
A Szakszövetség Magyarország területén irányítja és ellenőrzi a curling sportágban folyó tevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben meghatározott állami feladatok megvalósításában. Képviseli a sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Dart Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Kocsis Károly
A munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével-a magyarországi darts sport irányítása és szervezése. Szervezi, irányítja és ellenőrzi Magyarországon a soft, a steel és az american darts amatőr sportágakban folyó tevékenységet. Összehangolja asportágban működő sportegyesületek, illetve a nem jogi személyiségű darts - klubok tevékenységét. Képviseli a tagok érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Diáksport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Deák György
A tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése. ... >>

Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Dr.Hédi Csaba, Frenkl Róbert dr.
Felsőoktatási intézmények hallgatói és dolgozói körében végzett sportszervezeti tevékenység összehangolása, a sportolás megkedveltetése, elterjesztése, a sportoló tagok számának növelése. ... >>

Magyar Erőemelő Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Rónaszéki András ... >>

Magyar Éttermi Szövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Állatkerti út 2.
képviselő: Dr.Buday Gábor, László Árpád ... >>

Magyar Evezős Szövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: dr. Mitnyan György, Kelemen István, Mihály Tibor ... >>

Magyar Filmfotósok Egyesülete

(érdekképviselet)

1140 Budapest, Róna 174.
képviselő: Kende Tamás ... >>

Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1145 Budapest, Róna utca 174.
képviselő: Böszörményi Gábor
A filmművészet iránt érdeklődő állampolgárok öntevékeny közösségeinek létrehozása és ezek összefogása, segítve ezzel a filmművészet értékeinek terjesztését és a szövetség soraiba tömörült állampolgárok kulturális igényeinek a kielégítését. ... >>

Magyar Floorball Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Vörös László
A Magyar Floorball Szakszövetség a floorball sportág feladatainak ellátására létrehozott, az e sportágban működő szervezetek és személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő, és támogató, önkormányzati elv alapján működő, az 1997. évi CLVI. Tv. alapján közhasznú szervezet, amely tevékenységét a sportról szóló 2004. évi I. törvényben ( továbbiakban Stv.) és az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben meghatározottak szerint fejti ki. ... >>

Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia út 34-36.
képviselő: Dohos László
Kulturális tevékenység végzése, kulturális (zenei) örökség megóvása, zenei nevelés, zenei ismeretterjesztés. ... >>

Magyar Fürdőszövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Borostyán utca 1/b.
képviselő: Czeglédi Gyula alelnök, dr. Ákoshegyi György főtitkár, dr. Németh István elnök, Horváth Vencel alelnök, Vancsura Miklós ügyvezető elnök
Fürdők szakmai érdekképviselete és érdekvédelme belföldön és külföldön. A fürdők helyi és regionális fejlesztésének és működtetésének elősegítése. Szakmai tanácsadás. ... >>

Magyar Golf Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Sugár András ... >>

Magyar Gyeplabda Szakszövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
képviselő: Pavelka Zoltán ... >>

Magyar Hallássérültek Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Horváth Balázs
A hallássérültek sportszervezeteinek összefogása, a sporttevékenység feltételrendszerének biztosítása. ... >>

Magyar Hosszútávúszó Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1147 Budapest, Telepes utca 34.
képviselő: Fodor Szabolcs átalános elnök, Hajós Gyula elnök, Németh Zsolt főtitkár
Az MHÚSZ Magyarország területén kizárólag irányítja, szervezi és ellenőrzi a nyíltvízi és hosszútávúszó sportágban - minden 1500 m-nél hosszabb távon rendezett verseny kapcsán és bármilyen távon nyílt, természetes vizekben folyó úszó tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet- közreműködik a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, a Szakszövetség alapszabályában és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

Magyar Ifjúsági Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Dózsa György 1-3.
képviselő: Hegedűs Csaba Dr., Leitner József Dr. ... >>

Magyar Íjász Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Vánky Sebastian Szabolcs
A MÍSZ célja az íjász szakágak (pálya-, sí-, és futás-, terep-, történelmi, vadászíjász) verseny - szabadidősportjának, mint közhasznú tevékenységnek a népszerűsítése, fejlesztés a Magyar Köztársaságban. ... >>

Magyar Iparszövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Thököly 58-60.
képviselő: Dr.Vadász György, Tokár István
A szövetség vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő tagszervezetek, az általuk megalakított regionális szövetségek, szakmai tagozatok és a tagszervezetekhez tartozó kis- és középvállalkozások gazdasági és társadalmi érdekeinek képviselete, érdekeinek védelme és érvényesítése, részükre kedvező gazdálkodási környezet és az Európai Uniós alkalmazkodás elősegítése, gazdálkodásukat könnyítő és eredményességüket javító szolgáltatások nyújtása, oktatási, képzési, szakképzési feladatok koordinálása, ellátása. ... >>

Magyar Jégkorong Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Németh Miklós
A szövetség sportágban kizárólag jogosult meghatározni a Sporttörvény 23.§.(1) bekezdésében foglalt, illetve külön jogszabályok által előírt egyéb szabályzatokat, azokkal biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését. A szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatását a szövetség tagjain kívül bármely más személy is igénybe veheti. ... >>

Magyar Judó Szövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei utca 1-3.
képviselő: dr. Dézsi Csaba András, Dr. Tóth László, Horváth Zoltán, Illyés Miklós, Nagy György ... >>

Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

(érdekképviselet)

1141 Budapest, Cinkotai utca 73/A.
képviselő: Dékány István elnökségi tag, Dömők József elnökségi tag, Fehér Tibor elnökségi tag, Fojt István elnökségi tag, Kaslik Béla elnökségi tag, Kéry Ferenc elnök, Müller Mihály elnökségi tag, Pintér Zoltán elnökségi tag, Rajki Annamária elnökségi tag, Szabó Zoltán, Szűcs László elnökségi tag, Tarr János elnökségi tag, Vella Zsolt elnökségi tag
A Szövetség a kábeltelevíziós technológiát alkalmazó hírközlési szolgáltatók országos érdekvédelmi szervezete. A Szövetség alapvető feladata tagjai részére a jogi, gazdasági környezet, illetve a szabályozás kialakításában az érdekvédelmi feladatok ellátása, a fair és jogszerű szolgáltatói magatartás fenntartása, az etikai normák betartása és betartatása, szakmai-etikai önszabályozás kialakítása. II.2. A Szövetség céljai részletesen: II.2.1. Szakmai érdekképviseleti és tagi érdekvédelmi tevékenység., II.2.2.2. A Szövetség tagjai, illetve a kábeltelevíziós iparág más piaci szereplői közötti érdekek egyeztetése, egységes megjelenítése és képviselete., II.2.1.2. A Szövetség tagjai és más kábeltelevíziós, illetve hírközlési szolgáltatók közötti együttműködés elősegítése., II.2.1.3. A Szövetség tagjai és a jogalkotó közötti kapcsolattartás, és az együttműködés elősegítése, jogszabály-előkészítésben való részvétel., II.2.1.4. A Szövetség tagjai által végzett szakmai, illetve szolgáltatási tevékenységek színvonalának folyamatos emelése, fejlődésének támogatása., II.2.1.5. A Szövetség és más, különböző érdekvédelmi, valamint szakmai szervezetek közötti együttműködés megszervezése és a kapcsolatok ápolása., II.2.1.6. Érdekképviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátása az iparág részére a jogi, gazdasági környezet kialakítása során., II.2.1.7. Közreműködés az iparágat érintő jogalkotási folyamatban a társadalmi szervezetek részére államilag biztosított részvételi jog alapján, a szakértői elemzésen alapuló szövetségi álláspont érvényre juttatása., II.2.1.8. Szakági érdekképviseletekkel való kapcsolattartás, tevékenységükben való részvétel, különösen, de nem kizárólag: a Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottsággal, Távközlési Érdekegyeztető Fórummal és a Távközlési Mérnöki Minősítő Bizottsággal., II.2.1.9. Tartalom-szolgáltatói érdekvédelmi képviseletekkel kapcsolattartás., II.2.1.10. Fogyasztói érdekvédelmi szervezetekkel kapcsolattartás., II.2.1.11. Piaci verseny felügyeletét ellátó szervezetekkel kapcsolattartás., II.2.1.12. Szakmai, tudományos szervezetekkel kapcsolattartás., II.2.1.13. A kábeltelevíziós és hírközlési tevékenységet érintő jogszabályok végrehajtásának figyelemmel kísérése., II.2.1.14. A kábeltelevíziós és a hírközlési szakma hírnevének védelme., II.2.1.15. A kábeltelevíziós és hírközlési nemzetközi szervezetekkel szakmai kapcsolattartás., II.2.1.16. A tarta-lomszolgáltatókkal (műsorszolgáltatók, adatbázis forgalmazók, Internet szolgáltatók, mobil szolgáltatók, stb.) kapcsolattartás, együttműködés., II.2.1.17. A műsorelosztást és más, a hálózatokon nyújtható szolgáltatásokat szabályozó gazdasági, jogi, műszaki, médiapolitikai jogszabályok kidolgozásának és/vagy a hatályos rendelkezések módosításának kezdemé-nyezése., II.2.1.18. A kábeltelevíziós és a műsorelosztó hálózat útján végezhető kiegészítő adatátviteli szolgáltatások (pl. Internet, VOIP szolgáltatás, stb.) szakmai érdekeinek képvise-lete a hatóságok és más szervezetek előtt., II.2.1.1 ... >>

Magyar Karate Szakszövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Dr.Mészáros János ... >>

Magyar Kárszakértők Országos Egyesület

(tűzoltó,természetvédelem,érdekképviselet)

1144 Budapest, Kerepesi út 92. fszt./1.
képviselő: Bata Zoltán, Chalouche Márta, Kalydy Tamás
Az egyesület célja, hogy ellássa a tagok szakmai érdekvédelmét országos szinten a különböző fórumokon. Az egyesület tagságát képviselve kapcsolatot tart és együttműködik az illetékes szervezetekkel és intézményekkel (tűzoltóság, katasztrófavédelmi szervek, tömegszerencsétlenségek és/vagy természeti csapások által sújtott területek önkormányzatai, a kárelhárító és kármentesítő vállalkozásokkal, szakértőkkel) a károk felmérése, hatásainak enyhítése céljából. ... >>

Magyar Kerékpáros Szövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Szabó J. 3.
képviselő: Podolák György ... >>

Magyar Kerékpársportok Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Szabó J .u. 3.
képviselő: Sipiczki Róbert
Tevékenységi köre: a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség ( Union Cycliste Internationaál; UIC ) által irányított kerékpársportok. ... >>

Magyar Kézilabda Szövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III/305.
képviselő: Sinka László ... >>

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Szalay Ferenc
A "fair play" szellemű kosárlabda sport irányítása, szervezése, fejlesztése és népszerűsítése, vallási, faji és politikai diszkrimináció nélkül, mindkét nemben, mindkét korosztályban és bajnoki osztályban, valamint a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. ... >>

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Abonyi utca 31.
képviselő: Fehér József
A tagság, országos, megyei, szakmai és munkahelyi szinteken megjelenő érdekinek feltárása, képviselete és védelme. ... >>

Magyar Lovas-szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Kalapács utca 17/b. I./6.
képviselő: Pálinkás Gábor
A szövetség célja a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése. A lovaglás kiemelkedő élettani, pszichés és szocializációs hatásainak széleskörű megismertetése, hasznosítása és elterjesztése a szabadidősportban. A szükséges feltételek megteremtésének elősegítése és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme. ... >>

Magyar Lovasok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Cházár A.3.
képviselő: Kállai Pál ... >>

Magyar Lovassport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Lázár Vilmos
A szervezet célja: "A lovassport fejlesztése, népszerűsítése, a sportág működésének elősegítése, fejlesztése, célkitűzéseinek meghatározása és megvalósításuk elősegítése, így különösen a lovassport infrastrukturális egysége kialakításának elősegítés, az élsport színvonalának fokozatos emelésében az ifjúság életmódjának alakításával és a szakszövetség eszközein keresztül történő minél eredményesebb befolyásolásával, a magyar lótenyésztés ivadékvizsgálata. ... >>

Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Szabó J. u. 12.sz.
képviselő: Dévai Endre elnök, Richter Nándor főtitkár ... >>

Magyar Mély- és Útépítő Társaság

(oktatási,érdekképviselet)

1144 Budapest, Füredi utca 74-76
képviselő: Pados Zoltán
A kis- és középvállalkozások összehangolt együttműködése a szakmai és érdekvédelmi szerveknél; Tender-kiírások előkészítéséhez szakmai és pénzügyi ajánlások a kiírók számára; Alkalmi konzorciumok szervezése a nagyobb projektek kivitelezésére, piaci információk terjesztése; Korszerű út és mélyépítő technológiák kidolgozása; Szakmai fórumok szervezése; Külföldi kapcsolatok, tanulmányutak szervezése; Építés-gépesítés közös fejlesztésekben való együttműködés; Építés-szervezési és vezetési módszerek korszerűsítésében való együttműködés; Európai szabványok megismerésében és alkalmazásában való együttműködés; graduális és poszgraduális egyetemi szakemberképzésben hasznosítható javaslatok kidolgozása. ... >>

Magyar Modellező Szövetség

(érdekképviselet)

1149 Budapest, Buzogány utca 7.II.em.6.
képviselő: Dr.Reé András, Meczner András ... >>

Magyar Molinológiai Társaság

(érdekképviselet)

1140 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár
képviselő: Balázs György ... >>

Magyar Motorsport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Csiba Péter, Németh Péter, Pusztai Csaba
A szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a motorkerékpáros sportágban folyó tevékenységet. Összehangolja a FIM és az UEM által elismert szakágak tevékenységét, mint közhasznú tevékenységet, közreműködik a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Műtősasszisztensi Társulás

(érdekképviselet)

1144 Budapest, Tihany 42-44.
képviselő: Bátori Magdolna ... >>

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Válint Tibor
az autó- gokart sportágakban folyó tevékenységek népszerűsítése. ... >>

Magyar Operatőrök Társasága

(oktatási,érdekképviselet)

1145 Budapest, Róna utca 174
képviselő: Kende János, Koltai Lajos
A magyar operatőrök szövetségbe tömörítése annak érdekében, hogy elősegítse és védje tagjai szakmai anyagi, erkölcsi és szociális érdekeit és hogy a haza mozgóképkultúra fejlődését szolgálja. A célja elérése érdekében képviseli, segíti, támogatja tagjait és számukra szerződésmintákat dolgoz ki, együttműködik más szakmai szakszervezetekkel, részt vesz a hazai és nemzetközi szakmai életben, filmgyártási, filmelőállítási tevékenységet folytat, szakkönyveket ad ki, szakmai tanfolyamokat szervez és bonyolít le, közreműködik a filmszakmai oktatásban. ... >>

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia u. 2.
képviselő: Dr. Bathó Ferenc / elnök, Sallak György / főtitkár ... >>

Magyar Ökölvívó Szakszövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: dr. Csötönyi Sándor ... >>

Magyar Öttusa Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Szabó Lajos ... >>

Magyar Parasport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1
képviselő: Gódor László
az értelmi fogyatékosok sportjának népszerűsítése, eredményességének növelése, az értelmi fogyatékosok rehabilitációs, egészségmegőrző célú tevékenységének szakmai irányítása. ... >>

Magyar Projektmenedzsment Szövetség

(érdekképviselet)

1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29. b.
képviselő: Cserna József
Szakmai érdekképviselet. A szervezet olyan szakmai alapon működő társaság, amely jelentős mértékben kíván hozzájárulni a projektmenedzsment hatékony alkalmazásához, valamint szakmai színvonalának emeléséhez. Feladatának tekinti, hogy tagjai közreműködésével minél szélesebb körben meghonosodjanak és a gyakorlat részévé váljanak a projektmenedzsment nemzetközileg is kialakult szabványai, technikái, módszerei. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal