Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 268
2. oldal

Független Magyar Producerek Szövetsége

(érdekképviselet)

1145 Budapest, Róna 174.
képviselő: Barbalics Péter, Miskolczi Péter, Szita Miklós ... >>

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A
képviselő: Gaskó István
A tagszervezetek tagsága érdekében a makroszintű (hazai és nemzetközi) érdekképviselet ellátása, valamint a társadalom széles rétegeinek (elsősorban tanulók, a munkavállalók, a munkanélküliek és a nyugdíjasok) érdekképviselete. Egyben az, hogy tagszervezeteinek pártoktól független kereseteket biztosítson egymás támogatására, a közösen elfogadott célok együttes képviseletére és segítségére legyen a munkavállalóknak munkáltatóiktól független szervezeteik létrehozásában. ... >>

Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1143 Budapest, Népstadion 34.
képviselő: Békési Zoltán
Támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét. Ápolja a magyar katonai és fegyvernemi hagyományokat, erősíti a bajtársi szellemet. Lehetővé teszi tagjai számára a Magyar Honvédség helyzetének, működésének, fegyverzetének, eszközeinek, a hadtudomány új eredményeinek megismerését és az időszerű katonapolitikai kérdésekben a tjájékozódást. Vállalja az egyesület tagjainak érdekvédelmét, érdekképviseletét. Segíti a tagság művelődését, szervezi szabadidős programját, szervezett kirándulásokon való részvételét. Segíti a tagok szociális, egészségügyi problémáinak megoldását, üdülési igényeinek kielégítését. ... >>

Geodéziai Dolgozók Független Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1140 Budapest, Bosnyák tér 5.
képviselő: Csabányi Lajos, Gyüre János
Tagjainak munkavállalói, szakmai, anyagi, szociális és kulturális érdekképviselete és érdekvédelme. ... >>

Geodéziai Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
képviselő: Gross Miklós dr. ... >>

Geológiai Dolgozók Köztisztviselői Szakszervezete

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia út 14.
képviselő: Dr. Jankovich István, Dr. Tóth Csaba, Petró Éva ... >>

Guang Dong Üzleti Klub Egyesület

(érdekképviselet)

1149 Budapest, Egressy út 23-25.
képviselő: He Xiang Yang ... >>

Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1143 Budapest, Gizella út 23. 3./4.
képviselő: Pusztaföldi Judit
A halmozottan sérült fogyatékos emberek érdekképviselete, érdekvédelme, szociális és egészségügyi ellátásuk megszervezése. ... >>

Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1141 Budapest, Cinkotai út 97/ a.
képviselő: Szabó Istvánné
A kommunális és közszolgálatban, a településüzemeltetésben dolgozók, az ipari-, szolgáltatási tevékenységet végzők, valamint a támogatott foglalkozásba bevont - megváltozott munkaképességűek, szociálisan rászorultak, illetve közhasznú munkások - és a különböző magánszemélyeknél szolgáltatást végzők, továbbá a munka világából ideiglenesen kiszorultak körében, önsegélyező és karitatív tevékenységet folytató gyűjtő szakszervezetként a tagság társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme a munkavállalók érdekeinek érvényesítése, a munkahelyek megőrzése. ... >>

HERMINA Vállalkozói Klub Egyesület

(érdekképviselet)

1141 Budapest, Cinkotai út 92.
képviselő: Dr. Ölveczky István, Kovács Péter, Ulicsák Péter
A tagok, mint vállalkozók szakmai érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Honvédség és Társadalom Baráti Körök Oszágos Szövetsége

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia u. 34.
képviselő: Dr.Varga József, Keleti György ... >>

Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1143 Budapest, Stefánia út 34.
képviselő: Asztalos Kálmán, Kovács Imre, Péter László
részt venni a Honvédség Nyugdíjas Klubok érdekeinek képviseletében, továbbá:
a.) biztosítani a Klubok szuverenitását, azok együttműködését;
b.) Szükség szerint közben járni a Honvédelmi Minisztérium a Magyar Honvédség illetékes szerveinél és kezdeményezni intézkedések megtételét;
c.) Erősíteni a nemzeti öntudatot, ápolni a hazafiság eszméjét és támogatni a honvédelem ügyét, a haladó katonai hagyományok őrzését;
d.) Együttműködni a honvédelem ügyét képviselő társadalmi szervezetekkel feladataik megoldásában;
e.) Kiépíteni és ápolni a nemzetközi kapcsolatokat. ... >>

Horizont Lions Club Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1141 Budapest, Kalocsai u. 41.
képviselő: Dr. Ercsey Szabolcs ketten együtt, Dr. Horváth Gergely ketten együtt, Szederjei Ákos
Az egyesület, mint a Lions Club-ok országos szövetségének tagja elsősorban a társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgá- latának, ezen belül az egészségmegőrzésnek, baleset- megelőzésnek, egyéb egészségügyi tevékenységnek, a gyermek és ifjúságvédelemnek és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatását tekinti céljának, alapvetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében vállalja, hogy összejöveteleket, előadásokat és egyéb rendezvényeket szervez. ... >>

HUNGAROSAFE Értékmegőrzők Gyártóinak Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1141 Budapest, Fogarasi út 111.
képviselő: Házi Gyula, Roszmann István ... >>

Hungaroszervíz Szabad Munkásszakszervezet

(érdekképviselet)

1149 Budapest, Mexikói 15-19.
képviselő: Árva András, Nyirö László, Tóth István ... >>

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.
képviselő: dr. Stágel Bence ... >>

Jogsegélyszolgálat 2007 Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1146 Budapest, Thököly út 118. fszt./4.
képviselő: Babinyecz József, dr. Polgár Ákosné Bucsy Eszter, Rédei Boglárka
Az egyesület elsősorban a banki hitelekben, lízing, biztosítási, a fogyasztóvédelem, másodsorban egyéb jogi területen sértve, vagy nem kellően tájékoztatott jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint állampolgárok részére történő segítség nyújtása. Alapvetően jogvédelmi érdekvédelmi cél, e cél elérése érdekében a pénzügyi kultúra megteremtésével, munkahelyteremtéssel, mentálhigéniás tanácsadással, az esélyegyenlőség megteremtésével felvállalja az arra rászoruló személyeknek az érdekeinek a képviseletét. ... >>

Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1141 Budapest, Mogyoródi út 43.
képviselő: Zentai Ferenc ... >>

Kemény Ferenc Alapítvány a Sportért, a Kultúráért

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1145 Budapest, Törökőr utca 50.
képviselő: dr. Konrád János
Az olimpiai eszme népszerűsítése, terjesztése országosan a sport és a kultúra területén olimpiai bajnokok, valamint élvonalbeli művészek közreműködésével. Nyugdíjas olimpiai bajnokok és érmesek érdekvédelme, elhunyt olimpiai bajnokok özvegyeinek anyagi támogatása. ... >>

Kerékpáros Magyarország Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Szabó József utca 3.
képviselő: Szikora Linda
sport-, oktatási, szabadidő és hobbitevékenység, környezetvédelmi tevékenység ... >>

Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27. /A.
képviselő: Bubenkó Csaba
A kereskedelmi ágazatban dolgozók érdekképviseletének ellátása ... >>

"Kitica" Horvát Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Örs vezér tér 19. 3./13.
képviselő: Kuzma Istvánné
Kulturális tevékenység, a horvát nemzetiségi kultúra ápolása, hagyományőrzése. Sportélet támogatása, szervezése, lebonyolítása. Ismeretterjesztés, támogatás. Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

Korea Hapkido Jin Jung Kwan Magyarországi Szövetség Harcművészeti Sportegyesülete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1144 Budapest, Újváros park 4. 5./130.
képviselő: Kiss Tibor
A budapesti és környező települések elsősorban fiatalokból álló közösségei, valamint a sportolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára megteremteni és lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás, ezen belül a harcművészet, önvédelem, kiemelten a Koreai Hapkido - mint harcművészet és filozófia - gyakorlására ... >>

Kőbányai Porcelángyár Munkástanács

(érdekképviselet)

1148 Budapest, Tárna 4.
képviselő: Bárány Gábor ... >>

Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány

(sport,kulturális,érdekképviselet,szociális)

1146 Budapest, Abonyi utca 31.
képviselő: Timkó József
A magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének, valamint az Első Magyar Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjainak segítése és támogatása olyan váratlan élethelyzetekben, amelynek következ- ményei súlyosan érintik a munkavállalót, vagy családját, a tagok és családtagjainak anyagi támogatása, életmentő műtététek és egyéb gyógykezelési kötségek viseléséhez, a tagok kiemelkedő fontosságú külföldi tanulmányainak, tudományos tevékenységének, kultúrális tevékenységének és sport rendezvényeinek támogatása. ... >>

Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1147 Budapest, Cinkotai u. 125-137.
képviselő: Szűcs Ferencné
Közétkeztetők, élelmezésvezetők szakmai összefogása, szakmai, jogi, etikai érdekvédelme, érdekérvényesítése. A közétkeztetés különböző területein tevékenykedő tagok koordinálása, szakmai képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon. Egészségmegőrzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenység. ... >>

Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége

(érdekképviselet)

1142 Budapest, Tengerszem u. 21/B.
képviselő: Nasr Zarif Mouhrez, Tóth József ... >>

Központi Rendőr Szakszervezet

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.
képviselő: Pach Dániel főtitkár, Pósa Zoltán elnök
A rendőrség állományába tartozó tagjainak érdekvédelme és képviselete. ... >>

Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Abonyi utca 31.
képviselő: dr. Agg Géza, dr. Bicskei Ildikó, dr. Soós József, Pető Ferenc
A szövetséget alkotó Szakszervezetek közös érdekeinek megjelenítése, képviselete és védelme, különös tekintettel a köztisztviselőkre és a sajátos szolgálati viszonyban állókra. ... >>

Közúti Fuvarozók Érdekvédelmi Szövetsége (KOFE)

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Thököly út 167.
képviselő: Balogh György, Dózsa Gyula, Klinka László
A nagyvárosokban, különösen Budapesten, a kialakult lakossági és közösségi célú áruszállítás feltételeinek jogilak és gazdaságilag szabályozott átalakításában való részvétel, érdekképviselet. ... >>

Kutató Diákok Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1149 Budapest, Várna utak 12-14.
képviselő: Molnár Anan, Nickl István, Szenczi András
A tehetséges, elsősorban 14-20 év közötti diákok tudományos kutatómunkába, illetve ezzel kapcsolatban álló tevékenységbe való bevonásának támogatása. ... >>

Kutató Tanárok Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1149 Budapest, Várna utca 12-14.
képviselő: Józsa Tamás, Kovács Imre Attila, Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes
A közoktatásban dolgozó kutató tanárok, illetve a közoktatásban tanuló kutató diákokat segítő tanárok támogatása és érdekeik képviselete. ... >>

Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Zichy Géza 4.
képviselő: Vas Ferenc
A szövetség tagjai (lakás-, nyugdíjasházi-, üdülő-, személygépkocsi-tároló, műhely- vagy üzlethelység-építő és fenntartó szövetkezet, ezek jogi személyként működő gazdasági társulásai és a társasházak) érdekeinek védelme, képviselete továbbá gazdasági tevékenységük közös anyagi eszközökkel történő előmozdítása. ... >>

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Hermina út 57.
képviselő: Farkas Tamás
Feltárja tagjai érdekeit, érvényesítse, képviselje azokat, esősorban a jogszabályalkotás során, valamint az országos hatóságok előtt. Elősegítse a tagok gazdasági tevékenységét, (ennek keretében szolgáltatásokat nyújtson, illetve azt megszervezze,) segítse a tagokkal összefüggő társadalmi és egyéb feladatok elvégzését. ... >>

Látássérült személyek Rehabilitásiós Szakembereinek Egyesülete

(érdekképviselet)

1142 Budapest, Laky köz 4. A/415.
képviselő: Prónay Beáta
Az egyesület célja, hogy ellássa tagjai - elsősorban a működési területén élő látássérült személyek részére nyújtott rehabilitációs tevékenységet ellátó szakemberek - érdekvédelmét, módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. ... >>

Látóhatár Alapítvány

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Hermina út 47.
képviselő: Temmel Márta
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége fiatal tagjainak támogatása. ... >>

LIGA Vas és Fémipari Szövetség

(érdekképviselet)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27. /A.
képviselő: Sárközi István ... >>

LOKOMOTÍV VASUTAS SPORTSZÖVETSÉG

(sport,érdekképviselet)

1142 Budapest, Szőnyi utca 2.
képviselő: elnök Gaskó István ... >>

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.
képviselő: Aczél Géza, Bauer István, Bródy János, Chochol Károly, Pannonhalmi Zsuzsa, Sárkány Győző
Az alkotóművészek érdekvédelmének, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezése. ... >>

Magyar Állatkertek Szövetsége

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Állatkerti krt 6-12.
képviselő: Veprik Róbert
A szervezet célja a tagintézmények érdekképviselete, szakmai tevé- kenységének összehangolása, különös tekintettel a nemzeti és nem- zetközi fajmegőrzésre, valamint a biológiai és természetvédelmi is- meretterjesztés elősegítése és koordinálása. E célok megvalósítása érdekében szakmai továbbképzéseket szervez, támogatja a zoopedagó- giai munkát, összehangolja az állatkertekben a szakmai munkát, az állategészségügyet, a takarmányozást, az állattartási- és tenyész- tési tevékenységet, valamint a tudományos kutatási programokat se- gíti. ... >>

Magyar Animációsfilmes Szakmai és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1145 Budapest, Columbus utca 83. fszt. 2.
képviselő: Patrovits Tamás elnök
A magyar animációs filmszakma összefogása, az egyéni érdekeken túlmutató szakmai kommunikáció megteremtése, a honlap működtetése, ezen filmkultúra hazai terjesztése, jogsegély nyújtás, szakmai kapcsolatok, fórumok létrehozása, az együttműködés megteremtése az audivizuális médiában, kiadványok, könyvek kiadása. ... >>

Magyar Asztalitenisz Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Szatmáry Kristóf ... >>

Magyar Atlétaedzők Testülete

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Bakai József
Egységbe foglalni az egyéni edzői tevékenységet végző személyeket, közösen fellépni a Magyar Atlétikai Szövetség szerveinél és egyéb fórumokon, szakmai és egzisztenciális érdekeik védelmében. ... >>

Magyar Atlétikai Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. IV./405
képviselő: Gyulai Miklós ... >>

Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16.
képviselő: Czap Zoltán
az azbesztmentesítéssel , valamint egyéb szálló veszélyes anyagok kezelésével , eltávolításával foglalkozó , illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek érdekeinek védelme ... >>

Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége

(érdekképviselet)

1143 Budapest, Utász utca 9. V./1.
képviselő: Gyulay-Korpos Gyula
érdek-képviseleti tevékenység végzése. ... >>

Magyar Bioetanol Szövetség

(érdekképviselet)

1149 Budapest, Angol utca 38.
képviselő: Héjj Demeter
A bioetanol szélesebb körű felhasználásának elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal