Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 136
1. oldal

1Nem Művészettel a Nemek Közti Egyenlőségért Alapítvány

(kulturális,szociális)

1131 Budapest, Visegrádi utca 91/E. 1./6.
képviselő: Marczali Ferenc
a nők elleni erőszakos cselekmények, az erőszakos és szexuális bűncselekmények, a családon belüli és párkapcsolaio erőszak áldozatainak a művészet eszközeivel is történő segítése, jogvédelmük előmozdítása, az ilyen irányú bűnmegelőzés támogatása, a fiatal művészek társadalmi felelősségvállalásának elősegítése. ... >>

40+ Esélyek és Lehetőségek Negyven Felett Alapítvány

(oktatási,szociális)

1139 Budapest, Visegrádi utca 89/ A. fszt./3.
képviselő: dr. Zlatniczkyné dr. Molnár Zsuzsanna, Hanyecz Andrea, Mészárosné dr Takács Judit
1. A negyvén év feletti korosztály foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségének elősegítése, támogatása, a munkaerőpiaci diszkrimináció, a munkaerőpiacon fennálló versenyhátrány megszüntetése.
2. A korcsoporton belüli nemek közötti munkaerőpiaci különbségek csökkentése, a nők munkaerőpiaci részvételének támogatása, a család és a munka összehangolásának segítése.
3. A korcsoporton belüli különösen hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása, a munkaerőpiacra történő visszailleszkedésük segítése.
4. A negyven év feletti korosztály nyugdíjas évekre történő felkészülésének támogatása, az egészséges aktív öregkor elérésének, a biztos anyagi háttér megteremtésének segítése. ... >>

A Fejlődés Művészete Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest, Tatai út 118/ a.
képviselő: Jámbor Józsefné
Különösen Budapest XIII., XVII. és XVIII. kerülete lakosainak se- gítése az egészség megőrzése, a rehabilitáció, a személyiség-fej- lesztés, a drogmegelőzés területén. Az idősek ellátásában, a drog- megelőzésben dolgozók, a pedagógusok szakirányú képzésének előse- gítése és támogatása. Az egészséges táplálkozásra és életre neve- lés , oktatás, az egészségileg hátrányos helyzetben lévők lelki és fizikai rehabilitációja. ... >>

A Nyugdíjasok és a Családok Önszervezésének Elősegítésére Alapítvány

(szociális)

1132 Budapest, Kresz Géza 6.
képviselő: Michaletzky Vilmos dr.
A nyugdíjasok és a családosok érdekeit szolgáló társadalmi szervezetek és tömegkommunikációs eszközök anyagi támogatása. ... >>

A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

1133 Budapest, Dráva utca 12. II./45.
képviselő: Gyuris Tamás
Az alapítvány a társadalmi összetartozást erősítő programok kezdeményezése, támogatása. A társadalmi és szociálpolitikai tervezésben való részvétel. A települési, a regionális és a területi fejlesztésekben való részvétel, az ágazatközi programok, együttműködésének erősítése, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása. Ezen célok elérése érdekében az alapítvány kutatási, tervezési. fejlesztési, módszertani és szolgáltatási, képzési programokat kezdeményez, illetve hajt végre, valamint kapcsolódik hasonló tartalmú és célú programokhoz országos és nemzetközi szinten egyaránt. ... >>

A XIII.Kerületi Bölcsödéseket Támogató Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

1131 Budapest, Jász utca 113-117.
képviselő: Tímár Klára Viktória
Segítségnyújtás a kerületi elavult infrastruktúrájú bölcsődék fejlesztéséhez anyagi támogatás biztosításával, kérelmek és adományok útján. Segítségnyújtás a kerületi bölcsődék nevelő, oktató, fejlesztő felszereléseinek korszerűsítéséhez, kérelmek és adományok útján. Kerületi bölcsődék számára kulturális és sportprogramok szervezéséhez támogatás nyújtása, kérelmek alapján szervező és anyagi támogatás. Bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztésének- és munkakörülményeik javításásának támogatása. A bölcsődei egészségügyi ellátásokhoz szükséges feltételek és eszközök biztosításának támogatása kérelmek és adományok útján. ... >>

A York Magyarország International Kft. elhunyt munkavállalóinak közvetlen családtagjait segítő Alapítvány

(szociális)

1138 Budapest, Váci út 206
képviselő: De Chatel András
A York Magyarország International Kft. elhunyt munkavállalói rászoruló hozzátartozóinak anyagi támogatása. ... >>

ABLON Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2.
képviselő: Dr.Madej György, Horányi János
1./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Khtv.26.§.c./pont 1. alpontja): - tartós betegségben szenvedők (szív- és keringési betegségek, AIDS, csontbetegségek, stb.) segítése a betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatásán keresztül. 2./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Khtv.26.§.c./pont 2. alpontja): - a családsegítő, hospice-tevékenység és időskorúak gondozásának fejlesztésének, propagálásának támogatása. 3./ Tudományos tevékenység kutatás (Khtv. 26.§.c./pont 3. alpontja): - tudományos igényű tanulmányok és publikációk készítésének támogatása, tudományos kutatások, konferenciák támogatása. 4./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés (Khtv. 26.§. c./pont 4. alpontja): - közreműködés a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek korai fejlesztésével és gondozásával, nevelésével és oktatásával, fejlesztő felkészítésével kapcsolatos feladatok megvalósításában. 5./ Kulturális tevékenység (Khtv. 26.§.c./pont 5. alpontja): - kulturális, művészeti és a kapcsolódó tudományos alkotómunka feltételeinek javítása, az új alkotások hazai és külföldi közreadásának, bemutatásának elősegítése, - az alkotó, kísérletező művész, tudós, értelmiségi közösségek és egyének támogatása, - a magyar kultúra nemzetközi megismertetésének támogatása. 6./ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Khtv.26.§.c/pont 10. alpontja): - a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó jobb feltételek megteremtésében való közreműködés, - a gyermekek és az ifjúság érdekekinek védelmének, valamint az Alkotmányban és a gyermekek jogairól szóló, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihírdetett egyezményben garantált jogok érvényesítésének elősegítése, - a gyermekek és a fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének és az ifjúsági képzések támogatása, - az egészségkárosító szerek fogyasztásának megelőzésére irányuló programok támogatása. 7./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Khtv. 26.§.c/pont 11. alpontja): - hátrányos helyzetű emberek, embercsoportok (péládul vakok- és gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek) életminőségének javítása, - az érintettek munkába állását elősegítő tevékenység támogatása. 8./ Az euroatlanti integráció elősegítése (Khtv.26.§.c/pont 19. alpontja): - egyetemi hallgatók nemzetközi képzésének elősegítése, - egyetemi oktatók nemzetközi továbbképzésének elősegítése.
Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás. (Khtv. 26. § c./ pont 15. alpontja)
Katasztrófa-elhárítás, így különösen adománygyűjtés.
Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (Khtv. 26. § c./ pont 21. alpontja)
Árvíz, illetve belvíz által megrongált épületek felújítása. ... >>

Aktív Élet Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
képviselő: Németh Csabáné, Tóth Károly, Újhegyi Erika
Veleszületett, szerzett betegség, illetve sérülés folytán részben vagy egészben mozgáskorlátozottá vált felebarátainknak, az ember iránti, elmélyült kötelezettséggel történő segítségnyújtás a gyógyulást remélő, illetve életvitelt könnyítő ellátás biztosítása; a rehabilitációban történő aktív részvétel, segédeszközök kiválasztása, kipróbálása, a vásárlásnál közreműködés az ügyintézésben, az eszközök megszerzésének segítése; a mozgáskorlátozottak sporttolási lehetőségeinek ? különös tekintettel a gyermeksportra ? támogatása; az orthopédiával és rehabilitációval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása; a különféle betegcsoportok szakorvosokkal történő együttműködése, betegedukációs tevékenység, más szervezettek való tapasztalatcserék; kisebb kölcsönözhető eszközök beszerzése, kölcsönző szolgálat felállítása; információs anyagok készítése és az érdekeltekhez való eljuttatása; a társadalmi integráció elősegítése, kommunikáció az épek felé, web oldalas chat-fórum létesítése. ... >>

"Alapítvány a mesterségesen táplált betegekért"

(egészségügyi,szociális)

1134 Budapest, Róbert Károly körút 82-84.
képviselő: Czibula Katalin, Flamm Attila, Major Vilmos
a mesterségesen táplált betegek otthoni életkörülményeinek, ápolásának és rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Munkanélküliség Ellen

(szociális)

1132 Budapest, Váci út 8.I.em.24.
képviselő: Füzessy Tibor dr., Molnár József dr., Paládi József, Paládi József, Paládi József, Paládi József, Paládi József, Vitéz Gyula, Vitéz Gyula, Vitéz Gyula, Vitéz Gyula, Vitéz Gyula
A munkanélküliség leküzdésével kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

Alapítvány a Vak Hadirokkantakért

(szociális)

1134 Budapest, Gidófalvi 1/b.
képviselő: Kreisz Mihály
Vak hadirokkantak támogatása. ... >>

Alapítvány az Önkormányzatok Házáért

(oktatási,szociális)

1136 Budapest, Hegedűs Gyu.a utca 23.
képviselő: Kleinné Csiky Ildikó
A települési önkormányzatok munkájának, elsősorban felkészültségük segítése, az önkormányzati tevékenység társadalmi elfogadottságának és megbecsülésének elősegítése. Ennek érdekében az alapítvány segíti feltárni és általánosítani az önkormányzati tevékenység követésre méltó eredményeit, segíteni kívánja az önkormányzati tisztségviselők felkészülését, eligazodását. Könyveket, folyóiratokat stb. ad ki, tanfolyamokat, konferenciákat szervez. A tevékenység bázisának megteremtésére kezdeményezi és koordinálja fenti feladatokkal a települési önkormányzatok budapesti házának megépítését és tevékenységének megindítását, későbbiek során segítését. További célja a közoktatás és szakképzés, az önkormányzatok együttműködési lehetőségeinek fejlesztése, közös programok, képzési feladatok indítása. ... >>

Állj mellénk! Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1134 Budapest, Apály utca 2. /c.
képviselő: Szekeres László
Gyermek- és ifjúság-segítő karitatív tevékenység végzése, valamint az ilyen tevékenységet végző (segély)szervezetek munkájának támogatása. ... >>

Angyalföldi Szociális Egyesület

(szociális)

1138 Budapest, Szekszárdi utca 34.
képviselő: Fekete András
Az egyesület célja az egyes hátrányos helyzetű egyének/társadalmi csoportoknak a javak és szolgáltatások termeléséhez, a fogyasztáshoz, az anyagi jólét elemeihez való hozzáférésnek, részvételének segítése és a civil szférában. ... >>

AQUINCUM LIONS CLUB Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1131 Budapest, Jéggyár u. 6.
képviselő: . ******, Dr.Novák Tamás titkár, Illés Elemér alelnök, Kálmán László kincstárnok, Kormos János elnök, Simon Erzsébet alelnök
Olyan, a Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó szervezet létrehozása, amelynek tagjai nemes célok elérésének érdekében működnek együtt: közösségi célok megvalósításának segítésében, rászoruló személyek és szervezetek, alapítványok természetbeni, illetve anyagi juttatás formájában történő támogatásában, valamint a környezetvédelem ügyének előrevitelében, valamint korunk egyik betegségének, a drogfogyasztásnak visszaszorításában. ****** Az egyesület képviseletét az elnök az alelnökök, a titkár vagy a kincstárnok valamelyikével együttesen látja el. ... >>

AVALLON Nyugdíjasok Információs és Kulturális Egyesülete

(szociális,kulturális)

1132 Budapest, Csanády u. 7. III.24.
képviselő: Boda Géza
Bármely okból - öregségi, avagy rokkant - nyugdíjba vonult magánszemélyek társadalmi elszigetelődésének megakadályozása, tovább az aktív pályafutás alatt felhelmozott tudás és tapasztalat újrahasznosításának elősegítése. A nyugdíjasok és a nyugdíjas kor előtt állók részére teljeskörű segítségnyújtás és információ - a nyugdíjazásból, illetőleg azzal öszefüggő - kérdések és problémák megoldásához. Az egyesületsegítséget nyújt a kulturális életben történő részvételben. Az aktív elfoglaltságot kereső nyugdíjasok részére segítségnyújtás a megfelelő elfoglaltság megtalálásához. ... >>

Baráti Szociális Club Egyesület

(sport,kulturális,szociális)

1139 Budapest, Váci út 81-85.
képviselő: Lehoczky Anikó, Salgó Réka elnök, Tayyabné Juhász Zsuzsanna, Tóth Balázs, Várnai Zsófia, Zsolnai Szabolcs
Az egyesület célja, hogy elősegítse a jó kapcsolatot és barátságot az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. és egyéb magyarországi ExxonMobil leányvállalatok munkavállalói között szociális/közösségi, sport és kulturális tevékenységeken keresztül. ... >>

Berzsenyi Gimnázium Történeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1133 Budapest, Kárpát u. 49-53.
képviselő: Somogyi László
Az 1858-ban alapított Berzsenyi Dániel Gimnázium és a vele 1941-ben összevont Bólyai Gimnáziumban működött alapítványok szellemének felidézése, az alapítónak emlék állítása, az alapítványok tevékenységének feltámasztása. Cél továbbá agimnázium fejlesztési elképzeléseinek megvalósításánk elősegítése, szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatása, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, könyvtárfejlesztés, a kiemelkedő szakmai munka elismerése, hagyományőrzés és újjáélesztés. ... >>

Boldog Ceferino Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1133 Budapest, Visegrádi utca 66. I/15.
képviselő: Pintér Szabolcs
A cigányság integrációjának elősegítése a helyi közösségbe; az önszervező szociális tevékenységek segítése és erősítése, családsegítő munka megszervezése; helyi szervezetekből országos hálózat kiépítése; a cigányság kulturális örökségének megóvása; társadalmi értékek, helyi szokások és jogi normák elfogadásának segítése; az esélyegyenlőség elősegítése szakképzéshez, munkához jutás, illetve továbbtanulás által; a cigányság hitéletét, illetve a többségi társadalom cigányságról való ismereteinek bővítését segítő kiadványok szerkesztése, terjesztése; emberi és állampolgári jogok védelme; egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, egészségügyi rehabilitációt segítő tevékenység. ... >>

Budapestiek a Fejlődő Afrikáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1139 Budapest, Pap Károly utca 18. /A. VII./1.
képviselő: Csernitzky Péter
Nyugat-Afrika elmaradott térségeiben élő, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel az alapfokú iskolai képzés színvonalának javítására, az oktatási tevékenység végzéséhez szükséges eszközök biztosítására, valamint a tanulók képzésében történő részvételi lehetőségének segítésére. ... >>

Cigánycsaládok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 102.
képviselő: Kovács György ... >>

COMPACK-Kisnyugdíjasok Támogatása Alapítvány

(szociális)

1132 Budapest, Váci u. 22-24.
képviselő: Molnár Judit, Szikori Tünde
A COMPACK Kereskedelmi Csomagoló Vállalattól rokkantsági vagy öregségi nyugdíjba vonult dolgozók nyugdíjának kiegészítése. ... >>

Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár

(szociális)

1132 Budapest, Visegrádi u.40.
képviselő: Preisinger Béla
A Pénztárt az eddigi Preisinger Béla az igazgatótanács elnöke önállóan, az igazgatótanács elnökön kívül kettő tagja együttesen, a pénztár két képviseleti joggal felruházott alkalmazottja együttesen jogosult képviselni. ... >>

Csodák Csodája Alapítvány

(sport,szociális)

1139 Budapest, Kartács utca 17/ B.
képviselő: Dr. Szolnoki János
Mozgásszervi, szellemi fejlesztést - szakvélemény alapján - igénylő gyermekek mozgásszervi, szellemi fejlesztése, életlehetőségeik hosszú távú szélesítése, az életben történő könnyebb boldogulásuk, esélyegyenlőségük érdekében. Így például a tanulás, a kulturálódás, a szórakozás, sportolás, kirándulás, táborozás, rekreáció területén, akár egyéni, akár csoportos programok keretében A fejlesztést igénylő gyermekeket nevelő nagycsaládok segítése a fejlesztés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosításával, vagy részbeni biztosításával, fejlesztést igénylő intézmények támogatása, a fejlesztést igénylő gyermekek és családjaik érdekérvényesítésének, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Kapcsolatok létrehozása hazai és külföldi, hasonló célokért dolgozó non profit szervezetekkel és közös programok szervezése. Külföldön honos fejlesztő módszerek rászorulók részére történő elérhetőségének biztosítása és hazai bevezetésének előmozdítása. A gyermekek mozgásszervi, szellemi fejlesztése tárgyában folyó kutatások és ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Czinka Panna Kulturális-Oktatási-Művészeti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1138 Budapest, Tomori utca 21. 6/36.
képviselő: Suki Andrásné
hátrányos helyzetű cigány gyermekek oktatása, nevelése, felzárkóztatása ... >>

DEBORA Gyógyíthatatlan Betegségben Szenvedő Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1131 Budapest, Reiter Ferenc utca 22. félemelet/1.
képviselő: Molnár Tivadar, Nagy Lajos
Katkó Kitti (szül: Dobroszelje (Bene), Szovjetunió 1991.03.20. ann: Kristóf Anna), valamint Katkó Kinga (szül: Dobroszelje (Bene) Szovjetunió 1991. 03. 20. ann: Kristóf Anna), - akik diplégiában (gyermekbénulás) szenvednek - gyógykezelésének, egészségügyi rehabilitációjának, valamint életminőségük javításának a támogatása, és lehetőségeihez mérten más, - velük azonos vagy más - gyógyíthatatlan betegségben szenvedő elsősorban, de nem kizárólagosan gyermekek gyógykezelését, egészségügyi rehabilitációját és életminőségük javítását is támogassa. ... >>

Diótörés Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1134 Budapest, Szabolcs utca 7.
képviselő: Csépányi Gabriella
A hátrányos helyzetű, közöttük kiemelt jelentőséggel az állami nevelőotthonokból kikerülő, volt állami gondozott fiatalok segítése és támogatása, érdekeinek védelme és képviselete. Egészségügyi-rehabilitációs ellátás, szakemberképzés-továbbképzés, társadalmi civil szerepvállalás. ... >>

Dr. Herczegh Károly Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1133 Budapest, Ipoly utca 1/ a. III./4.
képviselő: Fuksz Sándor
A magyar nemzeti közösség érdekében a határainkon kívül élők, Bodrog-köz és Ung vidék anyanyelvi kultúrájának megőrzése, fejlesztése, bővítése, az itt élő fiatalok ez irányú támogatása. Ennek során az alapítvány lehetőségei szerint szellemi és anyagi segítséget és támogatást kíván nyújtani az alábbi célok megvalósítására:
a magyarság közösségi élet, anyanyelvi önművelését, önszerveződését érdekérvényesítő képességét elősegítő tevékenységek támogatása;
a magyar nemzeti közösségnek az anyaországban és a szomszédos államok keretében élő tagjai között az élet minden területén a kapcsolatok építésének elősegítése, az anyanyelv ápolása érdekében;
az itt élő közösség, különösen a fiatalok nyelvi kultúrájának, nyelvi ismereteinek szellemi színvonalának, oktatási és vallási intézményeinek, kulturális értékeinek és hagyományainak megőrzése és fejlesztése;
a magyarországi és a határon kívül e területen élő fiatalok kapcsolatainak építése, nyelvi kultúrájának megismerése a magyar nyelv mind teljesebb megismerése, ápolása, fejlesztése érdekében. ... >>

Dr. Kiss Péter Emlékére Alapítvány

(szociális)

1133 Budapest, Thurzó u.5/C.
képviselő: Baloghné Szalai Mária, Huszty András Dr., Lengyel Sándor
Bármely árvaságra jutott gyermek tanulásának, továbbtanulásának elősegítése. ... >>

Dr. Ribári Ottó Alapítvány

(szociális)

1134 Budapest, Váci út 47/A.
képviselő: Szirmai László
A rászoruló siketek és nagyothallók ingyenes hallókészülékkel való ellátása, az ipari - gazdasági egységek emelt zajszintű munkahelye- in dolgozók szűrése, rendszeres hallásvizsgálatának biztosítása, szükség esetén a hallás javítása érdekében szükséges gyógymód meg- szervezése, zajvédelem, zajvédő eszközök kedvezményes biztosítása. Az alapítvány felválalja a halmozottan sérült, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek rehabilitációjának támogatását. ... >>

Éjféli Kiáltás Misszió

(kulturális,szociális)

1135 Budapest, Palóc u. 2.
képviselő: Nagy Erzsébet
Szeretetszolgálati tevékenység, bel- és külmisszió, rászorultak segítése, ellátása, kulturális tevékenység. ... >>

ÉLETFORRÁS Magyar-Amerikai Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1131 Budapest, József Attila tér 2/a.
képviselő: Ifj.dr.Sipos László
Az alapítvány célja, hogy 3-30 év közötti fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlesztését segítse elő oly módon, hogy azon személyek, és szervezetek számára nyújt támogatást a tevékenységük kifejtéséhez, amelyek valódi értékek átadását teszik lehetővé az érintett korosztály számára. Ezen belül azok a személyek és szervezetek segíthetők támogatással, akik, illetve amelyek a tömegsport tevékenyég szervezéséhez, mozgássérült és fogyatékos személyek mozgásszükségleteinek kielégítéséhez igényelnek támogatást, nyelvtanulásra, egészségre nevelésre, az egyetemes organikus és a magyar népi kultúra hagyományainak ápolására, ismeretei terjesztésére irányuló tevékenységet végeznek, művészeti és kulturális tevékenységet szerveznek, vagy ilyen képzést nyújtanak.
Az alapítvány támogatást nyújt továbbá azon személyek és szervezetek, valamint egészségügyi és szociális intézmények számára is, amelyek az egészség megőrzésben, az időskorúak gondozásában, valamint a betegek korszerű gyógyításában , gyógyellátásában, a korszerű hagyományos és alternatív gyógyító módszerek bevezetésében, használatában és elterjesztésében szerepet vállalnak. Az alapítvány támogatást nyújt továbbá azon személyek számára, akiknek megromlott egészségi állapota miatt lecsökkent vagy megszűnt a keresőképessége és ez megakadályozza a megfelelő színvonalú gyógykezelés és az egészséghez visszavezető életmód anyagi alapjainak megteremtését. Az alapítvány támogatja ezen személyek családját, amennyiben megélhetésük pénzügyi feltételeinek előteremtése kritikus helyzetbe kerül.
Az alapítvány céljának tekinti továbbá, hogy a magyar nemzeti kultúra az egyetemes kultúrában méltó helyre kerüljön. Ezért az alapítvány támogatja azokat az alkotókat, kutatókat, akik tevékenységükkel e célt szolgálják.
... >>

Életkedvet Minden Napra Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1138 Budapest, Váci út 182.
képviselő: Cserna Ottóné
Szervezeti felvilágosító program folytatása az egészséges életmód és népegészségügy előmozdítása érdekében, átfogó kommunikációs eszközökkel- a média illetve más kommunikációs csatornák segítségével. Az idősek, rászorulók és önhibájukon kívül bajba jutottak támogatása. Az életkedv és életerő minden életkorban és minden társadalmi környezetben való fontosságának hangsúlyozása. Hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalkorúak esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány

(szociális)

1138 Budapest, Váci út 159/B 5. IV//96.
képviselő: Horváth Krisztián
A hátrányos helyzetben élők, önhibájukon kívül a társadalom perifériájára kerültek - korra, nemre, etnikumra való tekintet nélkül - segítése, támogatása, az emberi élet minőségének javítása. ... >>

Előny a Jövőért Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1134 Budapest, Pattantyús 4.
képviselő: Simon Gábor
Az életkoruk okán cselekvőképtelenségük vagy korlátozott cselekvőképességük miatt közvetlen érdekérvényesítésükben korlátozott fiatalok érdekvédelmi és érdekképviseleti szerveződéseinek, az ilyen tartalmú szándékok és kezdeményezések intézményesülésének támogatása. ... >>

Erdőhegyi Alapítvány a Fogyatékos és Hátrányos Helyzetű Emberekért

(szociális)

1138 Budapest, Turbina út 6. I/4.
képviselő: Benkő Szilvia kuratóriumi elnök, Németh Zoltán elnökhelyettes
Az alapítvány célja a tartósan szellemi- és testi fogyatékosok, valamint a szociálisan tartósan rászoruló és a hátrányos helyzetű emberek életének boldogabbá, teljesebbé, tartalmasabbá tétele, ide értve egészségüknek, foglalkoztatásuknak, rehabilitációjuknak, biztonságuknak, életkörülményeiknek javítását is, jótékony adományok, támogatás, segélyek, stb. és finanszírozó tevékenység révén, továbbá jogaiknak védelmét. ... >>

Erőd Alapítvány

(oktatási,szociális)

1133 Budapest, Garam utca 28. III./55.
képviselő: dr. Piros Márta
Sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok, felnőttek és más okból hátrányos helyzetűek integrációjának segítése, számukra nevelési-oktatási intézmények alapítása és fenntartása, valamint a velük foglalkozó szakemberek segítése. ... >>

Esély a Gyermekeknek Alapítvány

(szociális)

1139 Budapest, Forgács utca 8/A.
képviselő: Stubenvoll Péterné
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára megfelelő életfeltételek biztosításához, ezáltal egyenlő eséllyel induló, boldog és egészséges gyermekek neveléséhez. További célja hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége megteremtésének elősegítése. ... >>

Ezüst Delfin Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

1131 Budapest, Menyasszony utca 79.
képviselő: Fábián László
A rendszeres szabadidős sportolás, a testedzés, az aktív pihenés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és kielégítése. A sporttevékenységen keresztül a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, családok hasznos szabadidő-eltöltésének segítése. A hátrányos helyzetű fiatalok nevelése, sportáltali nevelése. A nők képzése, támogatása a szociális esélyegyenlőségért, a hátrányos helyzetű emberek, munkavállalók támogatása, képzése, önfoglalkoztatóvá válása. A hátrányos helyzetű csoportok mentál-higiénés tanácsadása. ... >>

Ezüstfény Gondozóház Egyesület

(szociális)

1139 Budapest, Hajdú u. 46.
képviselő: Dr. Dallos Tiborné ... >>

Felsőfokon az Egészségért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1133 Budapest, Kárpát utca 18. 1./2.
képviselő: Fábiánné Wach Erzsébet
Anyagi támogatás nyújtása a Miskolcon megszüntetett Egészségügyi Főiskolai védőnő és gyógytornász képzésnek a Debreceni Orvostudományi Egyetem keretén belüli folytatásához, illetve újraindításához, másodsorban a szakmai képzés elősegítése országos szinten. - a magyar lakosság széles körében az egészségi állapotot javí- tó, egészséget megőrző, betegségmegelőző, egészség- fejlesztő, ne- velő, felvilágosító tevékenység folytatása, támogatása; - az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők oktatási képzésének javítása, továbbképzések, vitafórumok és konferenciák szervezése, kiadványok készítése, terjesztése a lakosság széles körében. - a hátrányos helyzetű lakossági csoportok életminőségének, egészségi állapotának és szociális helyzetének javítására irányuló tevékenységet folytat, támogat. ... >>

Fényképész Jóléti és Kulturális Alapítvány

(kulturális,szociális)

1137 Budapest, Szent István krt. 16.
képviselő: Sajbán Gyuláné
Az alapító jogelődje a FÉNYSZÖV Budapest Fényképész Szövetkezet volt tagjai és munkavállalói jóléti és kulturális helyzetének ... >>

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

(oktatási,szociális)

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
képviselő: Kovács Gábor
A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Célja továbbá sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, a fogyatékossággal élő hallgatók ellátásában közreműködő intézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, illetve fogyatékossággal élő hallgatók oktatását is elősegítő megoldások, eljárások kifejlesztése. ... >>

FRINGILLA Környezetvédelmi és Oktatási Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1135 Budapest, Szent László út 9.
képviselő: Vazsinka György
Közhasznú tevékenységek: Környezetvédelem: a környezet védelme érdekében ezzel összefüggő ismeretterjesztő előadások szervezése. Akörnyezet védelmével összefüggő kiadványok megrendelése, elké- szítése, sokszorosítása, terjesztése. A környezet védelmét szolgáló projektek elkészítése, ilyen pro- jektek támogatása, ezek megvalósítása érdekében pályázatok elké- szítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: ezen közhasznú célon belül az alapítvány célja olyan oktatási és is- meretterjesztő centrum létrehozása és működtetése, amelynek célja olyan modern oktatás, nevelés és ismeretterjesztés megvalósítása, amely a mai kor kívánalmainak megfelel. Ezzel összefüggésben pályázatokon való részvétel, valamint pályá- zatok kiírása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének meg- teremtése: az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe ke- rült személyek segélyezése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni előí- téletek feloldása érdekében propaganda tevékenység kifejtése és támogatása. Az a./ - c./ pontokban leírt tevékenységek megfelelő színvonalú ellátásához szükséges intézményrendszer létrehozása, üzemeltetése és továbbfejlesztése (ingatlanszerzés, építés, stb.) ... >>

General Sportkör

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Váci út 188.
képviselő: Kovács András
Elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint - ezzel azonosan fontos területként kezelve - országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Tagja kíván lenni a sportágait irányító hazai szövetségeknek, valamint kapcsolatokat ápol azok tagszervezeteivel. Tagja kíván lenni, továbbá mindazon szakmai vagy érdekképviseleti szervezeteknek, amelyek előmozdítják a Sportkör céljait. Célja tovább, hogy a környezetében élő emberek számára alapvető érték legyen az életminőséget javító, a szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktívitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. A sporttevékenység alapvetően a szakosztályi kereteken belül folyik, míg a nevelő, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális és környezetvédő tevékenységet egyedi rendezvények során kívánják megvalósítani. ... >>

GRUND Klubhálózat

(szociális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 15. I./5.
képviselő: Nagy Nóra
Közösségi Tanácsadó Szolgálat indítása és működtetése a gyermek és ifjúságvédelem, valamint a családsegítés területén. Segíti a gyermekek és fiatalok közösségeinek szerveződését. ... >>

GYERMEKBOLYGÓ Kisgyermekek Nevelését Segítő Szakmai Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1135 Budapest, Reitter F. utca 58. I./5.
képviselő: Jóljárt Ildikó
1)magán óvodák, magán bölcsődék és családi napközik létrehozásának koordinálása és fenntartó feladatok ellátása az ország egész területén, közreműködés a fenti intézmények szakmai összefogásának megvalósításában. Feladat átvállalás az önkormányzatoktól, a gyermekek napközbeni ellátására.
2)A gyermekek napközbeni ellátásához szükséges pedagógia elméletek és gyakorlatok fejlesztése.
3)Az Egyesület szakmai elképzeléseinek megvalósításával tevékenyen szolgálni kívánja a kisgyermekek nevelésének társadalmi megbecsülését.
4)Esélyegyenlőség és új lehetőségek megteremtése a kistérségi és hátrányos helyzetű települések családjai és gyermekei számára.
5)Meghatározott feltételek mellett jogi, pedagógiai és egyéb szakmai támogatás, szolgáltatás nyújtása.
6)Tanfolyamok, továbbképzések szervezése, lebonyolítása. ... >>

Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1135 Budapest, Szent László utca 31.
képviselő: Anginé Szántó Ibolya, Dr.Horváth Szabolcs
Pszichiátriai betegek gyógyfoglalkoztató (rehabilitációs) tevékenységek támogatása, különös tekintettel a kreatív és művészeti terápiákra, a kulturális és szabadidős foglalkozásokra, a munkaterápiára, a különböző sportterápiákra, szociális tevékenységre, családsegítésre, időskorúak gondozására, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és a kapcsolódó szolgáltatásokra, rehabilitációs foglalkoztatásra. ... >>

Hadirokkant Szervezetek Működésének Támogatására Szolgáló Alapítvány

(szociális,érdekképviselet)

1134 Budapest, Tűzér u. 64.
képviselő: Müller István
A hadirokkant szervezetek anyagi eszközökkel és "társadalmi háttérrel" történő támogatása az érdekvédelmi tevékenységek kifejtéséhez. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal