Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 279
5. oldal

Ordo Draconum Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 13. 2./1.
képviselő: dr. Lovassy Tamás, dr. Sallay András, Sándor Attila, Surányi Rudolf, Zsembery Gyula
fő célja a szociális segélyezés és karitatív tevékenység kifejtése, elsődlegesen a magyarság körében, mind belföldön, mind külföldön. Az alapítvány segélyező és karitatív tevékenységét elsősorban az oktatás és ismeretterjesztés, gyógyító és egészségügyi tevékenység, kutatás és fejlesztés, kultúra és hagyományőrzés, valamint sport területén kívánja kifejteni, így különösen támogatja az e területeken működő ingyenes szolgáltatást nyújtó létesítményeket, intézményeket, továbbá a rászorulók részére elősegíti az e területekkel kapcsolatos szolgáltatások igénybe vételét. Ezeknek a céloknak az eléréséért magyar és nemzetközi támogatókkal és együttműködőkkel való kapcsolatok kialakítása és azok folyamatos ápolása az alapítvány feladata. Hazai tevékenységét az ország egész területén kívánja kifejteni. ... >>

ORION Alapítvány a magyar emberes űrrepülés 30. évfordulójára

(oktatási)

1132 Budapest, Váci út 12. IV.em./1. (Dr.Rónyai Ügyvédi Iroda)
képviselő: Gados György
1.Farkas Bertalan űrrepülésének 30. évfordulója alkalmából a magyar és nemzetközi űrhajózásról, űrkutatásról történő méltóképpeni megemlékezés. Ezzel összefüggésben a tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés eredményeinek áttekintése, értekezletek, konferenciák szervezésével, űrhajósok és szakemberek meghívásával.
2.Az űrkutatás és az űrhajózás népszerűsítése, eredményeinek a közvéleménnyel történő megismertetése.
3.Az űrkutatás és az űrhajózás társadalmi kapcsolatainak nemzetközi ápolása. ... >>

Országos Munkakutya Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Cserhalom 1-3.
képviselő: dr. Sárdi László, Szopó Béla
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kulturális tevékenység, amely magában foglalja valamennyi fajtacsoportba tartozó kutyák kiképzésének, tenyésztésének és tartásának korszerű és tudományos alapokon való tökéletesítését, figyelembe véve a fajtát kitenyésztő országok mindenkori FCI fajtastandard és munkavizsga, tenyésztési és minősítési előírásait; Törekvés a fajták jellegének megfelelő használati alkalmasság fenntartására, tökéletesítésére, Az őrző- védő munkakutyák népszerűsítése, kiképzése az FCI normák alapján; A tagok és jogi személy tagok érdekvédelme és képviselete. ... >>

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Központ Alapítvány

(oktatási)

1138 Budapest, Népfürdő utca 19/f.
képviselő: Galló Sándor
Olyan felsőfokú graduális munkavédelmi szakirányú szakképzés létrehozása és működtetése, amely a jelenlegi munkavédelmi szakképzési kínálathoz képest speciális, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt. ... >>

Ortopedikusok Magyarországi Ipartestülete

(oktatási,érdekképviselet)

1135 Budapest, Szent László út 95.
képviselő: dr. Takács József
Szakemberképzés, mestervizsgáztatás, érdekvédelem és képviselet. ... >>

Óvodásaink Egészségéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1133 Budapest, Kárpát 25-29.
képviselő: Somosi Jánosné
Az óvodábajáró gyermekek egészséges személyisége kialakításának, fejlesztésének, környezetvédelemre nevelésének elősegítése. Az egészséges életmód kialakításához és fejlesztéséhez szükséges rendezvények anyagi támogatása. ... >>

ÖRÖKMOZGÓ Komplex Mozgásfejlesztő Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1133 Budapest, Tutaju. 1/c. mfszt. 1.
képviselő: Juhász Miklós
A fejlődésmenetükben elmaradást mutató ( a továbbiakban: gyermekek ) mozgásterápiás fejlesztése. Ennek keretei között: -komplex terápiás fejlesztő központ létrehozása és működtetése, -terápiás foglalkozások gyermekek részére, -szabadidős programok szervezése gyermekek részére, -felvilágosítás és segítségnyújtás a gyermekeket nevelő szülők részére, -a tevékenyég eredményének ismeretterjesztő és tudományos felmérése, -kapcsolattartás a gyermekekkel foglalkozó pedagógusokkal és terapeutákkal, továbbképzésük szervezése, -terápiás célú lókiképzés, -lovasterápia megszervezése. ... >>

Pannónia Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1130 Budapest, Tutaj 7-11.
képviselő: Rácz Erzsébet
Az iskolai oktató-nevelő munka tárgyi-személyi feltételeinek javítása. ... >>

PC az Iskolában Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7.
képviselő: Lévai Sándor
A Budapest, XIII.ker. Gyöngyösi sétány 7.sz. alatti általános iskola tanulói számítástechnikai, informatikai és idegennyelvű képzéséhez szükséges korszerű eszközrendszer létrehozása. ... >>

Pesti Súl Egyesület a Zsidó Vallásgyakorlásért

(oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 25. II. 1.
képviselő: Dr. Peresztegi Ágnes, Dr.Varró Sándor
A zsidó vallásgyakorlás olyan formájának támogatása, amely összhangban áll a Tórával és a Sulchán Áruchhal, és integrálni tudja a modern európai kultúra értékeit. Tevékenysége kiterjed a zsidó hagyomány oktatására, közösségi programok szervezésére és a zsidó hitélettel kapcsolatos bármely tevékenységre. ... >>

"PLATON" Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1137 Budapest, Katona József utak 41. 4./23.
képviselő: dr. Forrai Tamás
Olyan általános középfokú és szakképzési oktatási tevékenység támogatása, illetve a feltételek megteremtését követően olyan közép és felsőfokú oktatási intézmények fenntartása és működtetése, amelyek képesek a kor igényének megfelelő korszerű általános (gimnáziumi) és szakképzést nyújtani közép, illetve felső fokon. ... >>

PMRFK Életvédelmi Alosztályt Támogató Alapítvány

(oktatási,szociális)

1139 Budapest, Teve u. 4-6.
képviselő: Halász Gabriella együttesen, Házi Zoltán együttesen
Az alapítvány célja a PMRFK Életvédelmi Alosztály hivatásos és polgári állománya életkörülményeinek, az Alosztály technikai felszereltségének javítása, a hivatásos állomány szakmai képzésének támogatása, valamint az ott szolgálatot teljesítő nyomozók családjának támogatása, rokkantság, elhalálozás esetén. ... >>

Posta a Felsőoktatásért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
képviselő: dr. Szalók Csilla, Kalocsai Katalin
A felsőfokú postai irányú képzéssel kapcsolatos oktatási, szervezési kutatási-fejlesztési feladatok financiális támogatása.
A postai munkavállalók hátrányos helyzetű gyermekei oktatásának financiális támogatása. ... >>

Postás Szakszervezet

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
képviselő: Pecze Pál
Biztosítani a tagság érdekeinek védelmét, élet- és munkakörülményeinek, életszínvonalának folyamatos javítását. Megteremteni a szervezethez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok és a munkanélküliek érdekvédelmi egységét. A tagság védelmére, támogatására elkülönített forrásokat hoz létre. Elősegíteni a tagok szociális ellátását, üdültetését, oktatási- sport és kulturális tevékenységét. ... >>

Postgraduál Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1136 Budapest, Párkány utca 26. fszt./1.
képviselő: dr. István Éva Aranka
Az egészségügyben dolgozók részére információk szolgáltatása szakmai témákról, továbbá finanszírozási, és támogatási lehetőségekről. Eszközbeszerzések támogatása az alapítvány forrásaiból. ... >>

Radnai Béla Közgazdasági Tagozatért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1133 Budapest, Vág u. 12-14.
képviselő: Ladányi Sándorné, Ruzsinszkiné Lukácsy Margit
A Radnai Béla Közgazdasági Szakközépiskolában a tanulók tanulmányi , képzési művelődési és sportolási lehetőségei színvonalasabbá tételének elősegítése. ... >>

Remény Magyarországért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1135 Budapest, Petneházy utca 70-72.
képviselő: Kiss Szabó Zsolt, Lengyel-Eve Tímea
Kórházak segítése, véradás megszervezése, műszerek, gyógyszerek vásárlása, a kórház betegápolási tevékenységének segítése, a kórházban ápolt gyermekek foglalkoztatása. Menhelyek létrehozása, illetve létező menhelyek támogatása gyógyszerrel, ruhával, csonka, vagy létminimum alatt élő családok anyagi, erkölcsi támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztése, képzés velük foglalkozó felnőttek képzése, valamint gyermekotthonok létrehozása, támogatása. ... >>

Rendészeti Kiképzők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1134 Budapest, Váci út 19.
képviselő: Borissza Tibor, Dr. Komáromi István társadalmi elnök, Györki Géza ügyvezető elnök
a közbiztonsági és rendészeti feladatokat ellátó szervezetek kiképzésére szakosodott egyesületek és intézmények tevékenységének szervezése, irányítása ... >>

Rugóláb Lendület Sportegyesület

(sport,oktatási)

1138 Budapest, Párkány u. 22. X/64.
képviselő: Kocsis Csaba
Az egyesület fő célja Budapest és Angyalföld sportéletének fejlesztése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, az egészséges életmód népszerűsítése a sportág jellegét tekintve műugrás sportágban a szabadidősport és a versenysport biztosítása, utánpótlásképzés, tehetséggondozás, a sportegyesület keretében sporttevékenységet folytató sportolók számára a biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása, az eredményes sporttevékenységhez szükséges felkészülési, illetve versenyzési lehetőségek szervezése, biztosítása. ... >>

Sárkánysziget Sportegyesület

(sport,oktatási)

1134 Budapest, Apály utca 4/ b. 7.em./29.
képviselő: Kovács-Koller Róbert
Tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. tagjai részére a rendszeres testedzés és a sportolás lehetőségeinek biztosítása. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolásai, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A sportág (hoki és hokiszerű sportok) népszerűsítése. ... >>

Sarkcsillag Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1132 Budapest, Visegrádi utca 26 /B. III/2.
képviselő: Hazai András
A Sarkcsillag Alapítvány szociálisan hátrányos helyzetű 10-18 éves gyermekeket kíván támogatni, számukra a tanulásra és szórakozásra lehetőséget, az értékes életre esélyt nyújtani. A nyílt alapítvány túrák és táborok szervezését támogatja majd, ahol a gyermekek játékosan tanulják meg a természet ismeretét és szeretetét. Klubtevékenység keretében a kortárs és klasszikus művészetekkel ismerkedhetnek, oktatási programokban pedig nyelveket tanulhatnak, érettségire, felvételire készülhetnek azok a kamaszok, akiknek erre egyéb módon nem lenne lehetőségük. Fenti tevékenységeket az alapítvány önállóan nem végzi csupán szervezi, azokat támogatja. ... >>

Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1131 Budapest, Pajtás u. 25.
képviselő: Bogár Ákos, Magyar László, Somodi László
Bevezesse és megismertesse hazánkban a Swami Satyananda Saraswati által kidolgozott jóga rendszert, amely világszerte Satyananda vagy Bihar Yoga néven ismert. Széles társadalmi körben elterjessze a jóga ősi módszereinek hétköznapi életbevaló integrálásánsk lehetőségeit és ezzel hozzájáruljon egy minden szempontból egészsé- gessebb társadalom kialakulásához. a rendelkezésre álló eszközökkel hozzájáruljon a világon zajló békétlenségek megszüntetéséhez, va- lamint az egyes emberek szellemi fejlődéséhez. A rászorulók és elesettek támogatása. Kiadásra kerüljenek hazánkban az indiai székhelyű Swami Niranjanananda Saraswati által vezetett Bihar School of Yoga, a világ első jóga egyetemének kiadványai, tankönyvei. Megvalósuljon Magyarországon az Európai Uniós követelményeknek is megfelelő, magas színvonalú jógaoktató képzés. Eloszlassa a jógával kapcsolatos általános félreértéseket, tévedéseket, valamint felhívja a figyelmet a nem hozzáértők által végzett oktatás veszélyeire. Létre kíván hozni egy vidéki elvonulásiközpontot ,ahol az elméleti és gyakorlati oktatás mellett az érdeklődők megtapasztalhatják a jógikus életmódot is. Az elvonulási központban testi, mentális és pszichés zavarokkal küszködők, valamint drogfüggők kezelését is meg kívánja valósítani. Megismertesse a jóga alkalmazásának lehetőségeit az élet számos területén, Így az egészségügyben, az általános és középiskolai képzésben, a felsőoktatásban, az él- és tömegsportban, a fegyveres testületeknél. ... >>

Segítő Kezek Alapítvány

(oktatási)

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. 1./9.
képviselő: dr. Szűcs Róbert
a méltányosság és szolidaritás szelleméből kiindulva segítséget nyújtani azoknak, akik közúti vagy munkahelyi baleset következtében önhibájukon kívül sérelmet, így különösen testi, lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetőleg vagyoni kárt szenvedtek el. ... >>

Solt Ottilia Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1132 Budapest, Visegrádi u. 3.
képviselő: Kőszeg Ferenc
Solt Ottilia szociológus, kutató, pedagógus, a Szegényeket Támogató Alap létrehozója és irányítója által képviselt szellemiséggel folytatandó tudományos, oktató és kutató munka. Nevelési, oktatási, illetve felsőoktatási intézmény alapítása, szociális segítő szervezet létrehozása, vagy ezekben közreműködés. ... >>

Sport Társadalomtudományi Oktatási és Tudományos Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

1131 Budapest, Szent László út 134.
képviselő: Dénes Ferenc, Misovicz Tibor, Nagy Péter
A sport társadalomtudományi, azon belül is főként a sport közgazdasági, menedzsment területeinek, valamint a sport szociológiai, jogi vonatkozásai kutatásának támogatása, az elméleti eredmények hazai gyakorlatba való illesztésének és terjesztésének elősegítése, s az ezzel összefüggő tevékenységek finaszírozása. ... >>

Sportpalánta Központ Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1134 Budapest, Dózsa György út 53.
képviselő: Ágai András
Az egyesület az általános iskoláskorú gyermekek egészséges életmódra nevelését, a különböző sportágak népszerűsítését, a hivatásos és amatőr sportolók hobbi- és versenyszerű játéklehetőségeinek megteremtését és bővítését, valamint az utánpótlás korosztály színvonalas felkészítését tekinti céljának. ... >>

Steps On Ice Műkorcsolya és Jégtánc Sportegyesület

(sport,oktatási)

1134 Budapest, Kassák Lajos utca 66. III./9.
képviselő: Elek Attila
A diák és szabadidő sportoktatás szervezésének, feltételeinek a biztosítása, a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségeinek megteremtése és fejlesztése, a jövő magyar sportnemzedékének megalapozása, egészséges test és szellemi neveléssel, erősítve ezzel az ifjúság magyar nemzeti tudatát, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, a szabadidő hasznos eltöltése lehetőségének elősegítése. ... >>

Steril Anyagellátásban Dolgozók Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1136 Budapest, Balzac utca 37. félemelet/2.
képviselő: Dr. Kurcz Andrea, Dr. Szentirmai István, Kitelné Király Éva, Sághegyi Márta, Varjú József
A steril anyagellátásban résztvevők összefogása, szakmai képviselete: ezen belül a speciális munkakörnyezet feltérképezése, a sterilizálás feltételrendszerének kérdéseivel való foglalkozás, a szakmai anyagok széles körű elérhetőségének biztosítása, szakmai rendezvények, fórumok szervezése. Mindezzel a technológiájában a szakmai elvárásoknak megfelelő, korszerű és biztonságos munkakörnyezet és munkafeltételek megvalósításának elősegítése; a sterilizálást végzők számára az oktatások összefogása, rendszerbe helyezése; hosszabb távon a steril anyagellátás fontosságának megfelelő szakmai rangra emelése; a folyamatban résztvevő egységek közötti hatékonyabb kommunikáció elősegítése ... >>

Szabad Repülők Szövetsége

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1139 Budapest, Dagály utca 11.
képviselő: Kerekes László, Szöllösi László
A tagszervezeteiben siklórepülést folytató személyek számára biztosítani a sárkányrepülő és siklóernyős tevékenységhez szükséges feltételeket, valamint tevékenységével támogatni a hazai siklórepülő légijárművek üzemeltetésének szakmai feltételeit, pilótáinak érdekvédelmét és megteremteni, illetve bővíteni legális repüléseik lehetőségét. (a társadalmi szervezet célja szerinti besorolása szakmai érdekképviseleti tevékenység mellett sporttevékenység, illetve szabadidős és hobbi tevékenység, oktatási tevékenység.) ... >>

Szakoktatás Fejlesztésééert Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1130 Budapest, Váci út 179-193.
képviselő: Csány Katalin, Firnigl Zoltán, Gál József
A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet oktató-nevelő munkájának tárgyi, személyi feltételeinek javítása. ... >>

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1137 Budapest, Pozsonyi út 9. II./7.
képviselő: Tóth Attila
Az információs társadalomba csatlakozni kívánó egyének, szervezetek és társaságok tájékoztatása az internetes technológiai lehetőségekről, kiemelten a szélessávú technológiák tekintetében.
Az internetezés népszerűsítése az Alapítvány rendelkezésére álló minden lehetséges eszközökkel, az informatikai felhasználók legszélesebb körű problémáihoz segítség nyújtása. ... >>

"Szép Kor" Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1138 Budapest, Népsziget utca 18.
képviselő: Kazinczi Károly
Az alapítvány célja a társadalmi szemléletváltás elősegítése az idős emberekkel kapcsolatban, a figyelem ráirányítása a lakosságon belül egyre nagyobb arányt kitevő korosztályra. Az öregedés problémáinak köztudatba helyezése, és a figyelem folyamatos fenntartása hosszú távú komplex projekt megvalósításával. Cél egy témára szakosodott Médiaközpont létrehozása, amin keresztül: az időskorú emberek- köztük különösen az időskorú fogyatékos személyek ? helyzetének feltárása, életminőségének javítása a média, a tudomány, a modern technika eszközeivel, az idős emberek állapot-megváltozásában segítségnyújtás. Egy ismertterjesztő lap rendszeres megjelenésének támogatása, idősek problémáival, helyzetével, életével foglalkozó rádió-, televízió műsorok készítésének és sugárzásának támogatása. Cél továbbá az időskorúak élethelyzetén javító tevékenység folytatása, amely konferenciaszervezéssel, oktatással, továbbképzéssel, tanfolyamok szervezésével, kulturális, művészeti programok rendezvények szervezésével, népszerűsítésével, az ide kötődő média tanácsadással és pályázatok kiírásával, azok lebonyolításával valósul meg. ... >>

Szimpozion Baráti Társaság, Meleg, Leszbikus, Biszexuális és Transznemű Fiatalok Kulturális, Oktatási és Szabadidős Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1138 Budapest, Tomori köz 12. 1./14.
képviselő: Virág Zsolt
Célja a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű fiatalok közösségének szervezése, emberi fejlődésük és jólétük, társadalmi szerepvállalásuk érdekében. ... >>

Szkeptikus Társaság Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1132 Budapest, Visegrádi utca 14. 2.em./2.a.
képviselő: Hraskó Gábor
A külföldi szkeptikus mozgalmak mintájára Magyarországon is meghonosítani a szkeptikus gondolkodás kultúráját; a szkeptikusok szervezeti összefogása; a racionális gondolkodás; a tudományos és művészeti ismeretek széleskörű terjesztése; felvilágosítás az áltudományokról, tévhitekről, tudományellenes nézetekről, babonákról; a társadalom kiemelt szerepet biztosítson a tanulásnak, a tudásnak, a tudománynak, az önálló és a dogmáktól mentes gondolkodásnak; az iskolarendszeren kívüli művelődés és képzés lehetőségeinek gazdagítása; az ifjúság bevonása a tudományos ismeretterjesztő munkába; az önművelés, képességfejlesztés, a továbbképzés, a tudományos, alkotó és oktatási tevékenység elősegítése az Egyesület tagsága körében és azon kívül egyaránt; közéleti fórum teremtése természet- és társadalomtudományos, művészeti és filozófiai kérdések megvitatásához; közreműködés a jogállamiság és a civil társadalom formálásában, a mindennapok kultúrájának formálásában, a közhasznú igények kielégítésében. ... >>

Szlovák Alapítvány a Magyarországi Szlovák Oktatásért és Kultúráért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1139 Budapest, Lomb u.1-7.
képviselő: Csörgöl Istvánné
A szlovák nyelvű általános iskola és gimnázium anyagi és erkölcsi segítése a nevelés és azoktatás minőségének emelése érdekében. ... >>

Szövetség Ivóvizeink Védelméért

(oktatási,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1133 Budapest, Tutaj utca 1.
képviselő: dr. Böcker Tivadar, Gondárné Sőregi Katalin, Nagy András
A vízbázisok feltárásával, kialakításával, védelmével, jó állapotban való tartásával, illetve a jó állapot regenerálásával, a vízellátási tervezésével összefüggő hidrogeológiai, hidrológiai, kúttechnikai, informatikai munkálatok elméleti és gyakorlati ismereteinek gyors, hatékony elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, a módszerek és különösen eredményeinek széleskörű ismertetése. Szakemberek továbbképzése, érdekvédelem. ... >>

Szülők a Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1131 Budapest, Nővér utca 15-17.
képviselő: Varga Attila
A kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása, az iskola pedagógiai munkájának támogatása. ... >>

Táltos Alapítvány a Fiatalokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1138 Budapest, Arasz utca 6/2.
képviselő: Szilágyi Sándor
Kulturális tevékenység elősegítése és szervezése a főiskolai és egyetemi diákélet színesebbé tétele céljából. Segítő tevékenység a gyermek- és ifjúságvédelem, illetve a gyermek és ifjúsági érdekképviselettel kapcsolatosan. Szociális tevékenység szervezése a rászorultak körében. Az euroatlanti integráció széleskörű megismertetése és a folyamat elősegítése. Széles körben adománygyűjtő tevékenység. Kapcsolat kiépítése és fenntartása a hasonló tárgyú alapítványok és a tárgyban működő egyéb intézmények között. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebségek és a határon túli magyarság támogatása. ... >>

Tanulóinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1135 Budapest, Csata utca 20.
képviselő: Pollák György
Az iskola oktató-nevelő munkájának segítése. ... >>

Tanult és Művelt Jövőért Kulturális, Oktatási és Informatikai Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1134 Budapest, Dunyov István u. 5.
képviselő: Tompos Réka önállóan
Posztgraduális felnőttképzés, oktatás, informatikai nevelés támogatása, segítése. ... >>

Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform Egyesület

(oktatási)

1132 Budapest, Borbély utca 5-7.
képviselő: dr. Fazekas Ildikó elnök, Vollstrommer Zita ügyvezető
Az Egyesület küldetéseként fogalmazta meg, hogy vezető és meghatározó véleményformáló és információs központ legyen Magyarországon a testmozgás, életmód és táplálkozás területén. Céljaink megvalósítását széles körű összefogással a témában érintett és dolgozó, tenni akaró felelős kormányzati szervek, tudósok, civil szervezetek és élelmiszeripari vállalatok segítik. ... >>

Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

1139 Budapest, Váci 73.
képviselő: Schneider Istvánné
Az alapszervezetek együttműködésének koordinálása, egységes fellépésük szervezése, a közös célkitűzések megvalósításához nélkülözhetetlen szakszervezeti egységek egység és összefogás megteremtése. Az alapszervezetekhez tartozó munkavállalók és nyugdíjasok érdekeinek képviselete és érvényesítése. Képzés, továbbképzés, lapkiadás, gyermeküdültetés, segélyezés. Kapcsolattartás a hazai és nemzetközi szakszervezeti mozgalom partnerszervezeteivel. ... >>

"Tehetséges Magyarországért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1137 Budapest, Radnóti utca 21/ B. 1./2.
képviselő: Seress Zoltán
Olyan társadalmi környezet létrejöttének elősegítése, melyen minden ember tehetsége fontos érték, és a tehetségnek a megbecsülése, fejlesztése és a tehetséges emberek megtartása közös cél. ... >>

Templomot és Iskolát a Magyarságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1134 Budapest, Gidófalvy utca 1/B.
képviselő: dr. Várhelyi András
A magyarság megmaradásának, fejlődésének elősegítése, szolgálata, érdekében templomok, egyházi óvodák és általános iskolák alapításának, építésének, felújításának és fennmaradásának támogatása. ... >>

Thalassa Alapítvány

(oktatási)

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
képviselő: Dr.Hidas György elnök/ önállóan, Dr.László János /önállóan, Fehér György /önállóan, Vajda Júlia /önállóan, Weisz George / önállóan
Az oktatás és kutatás területén működő szakmai - különösen pszichológiai - műhelyek segítése, pszichoanalitikus kultúra terjesztése könyvek, folyóiratok, kiadványok megjelentetésével. ... >>

Tomori Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1131 Budapest, Tomori u.2.
képviselő: Jónajpné Ott Cecília, Pálfalvyné Sándor Ildikó
Az iskola támogatása. ... >>

TRÁDIÓ Közhasznú Alapítvány

(tűzoltó,oktatási,kulturális)

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 52. alagsor
képviselő: Berg József elnök
Non-profit alapon elősegítse a mentőszervezetek és a tűzoltó-szervezetek és az abban közreműködő személyek munkájának eredményességét, társadalmi támogatottságának növelését. Az alapítvány támogatni kívánja a társadalmi közgondolkodás formálását a mentők és a tűzoltók nagyobb társadalmi megbecsülése és az eredményes kármegelőzés érdekében. Segíteni kívánja a mentők- és a tűzoltó-szervezetekben dolgozó személyek egymás közötti - a belső, hivatali kapcsolattartáson kívül - kommunikációját és ismereteinek bővítését, továbbképzésüket. Segíteni kívánja a fenti tevékenységeket végzők családjait abban, hogy hozátartozójukat veszélyes, felelős munkáját jobban megértsék és hatékonyabban támogasságk. ... >>

TRAINEX Gazdasági és Üzleti Adminisztrációs Szakközépiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1134 Budapest, Váci út 39.
képviselő: Orosz Sándorné
Gazdasági és üzleti adminisztrációs szakközépiskola létrehozásának elősegitése és támogatása. ... >>

Transzparens Alapítvány az új típusú nyilvánosságért (Transparent Foundation For New-type Publicity)

(oktatási,szociális,kulturális)

1137 Budapest, Radnóti 26.
képviselő: képviselő Béres Tibor
A magyar civil szektor hozzásegítése az Európai Uniós források megszerzéséhez és hatékony felhasználásához. Az alapítvány közvetlenül is lebonyolít foglalkoztatási, képzési, kulturális és tanácsadási projekteket a hátrányos helyzetű célcsoportok érdekében. ... >>

TRENDELI ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális,szociális)

1137 Budapest, Újpesti rakpart 7. 5./28.
képviselő: Panyi Miklós
A zsidó vallásgyakorlás, szociális munka, gyermekek napközbeni ellátása, oktatása, közösségépítés támogatása, a hagyományos zsidó értékek erősítése a közösség tagjaiban. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal