Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 247
4. oldal

Magyar Ornitológiai Egyesület

(érdekképviselet)

1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
képviselő: Müller Endre ... >>

Magyar Pékszövetség

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Dombóvári út 6-8.
képviselő: Varga László ... >>

Magyar Póker Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1113 Budapest, Rőf utca 14.
képviselő: Tatár Gergely
A magyarországi póker élet szervezése, szabályozása. ... >>

Magyar Rektori Konferencia

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor, tiszteletbeli elnök, Prof. Dr. Tulassay Tivadar, társelnök, Sándorné Dr. Kriszt Éva, elnök
A felsőoktatási intézmények képviselete és érdekvédelme rendszeres fórumok biztosításával, tevékeny részvétel a felsőoktatással kapcsolatos döntések előkészítésében. ... >>

Magyar Sárkányhajó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1118 Budapest, Rodostó utca 11.
képviselő: id. Sziklenka László, Járosi Péter, Sziklenka László
A sárkányhajózással, mint sportággal foglalkozó klubok, ( sportegyesületek) összefogása, szakmai munkájuk egységesítése, érdekeik képviselete. kapcsolattartás más sportágak szövetségeivel országon belül, továbbá a magyar sárkányhajósok szövetségi szintű képviselete a nemzetközi sportszervezetekben. Ellátni mindazon feladatokat, melyeket az Stv. az országos sportági szakszövetségek számára előír. ... >>

Magyar Shotokan Karate Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1116 Budapest, Rátz László u. 50.
képviselő: Kozma Erzsébet ... >>

Magyar Sörárpa Termelők Szövetsége

(érdekképviselet)

1116 Budapest, Körmend utca 20.
képviselő: dr. Erőss Jenő
A szövetség alapítói az árpa, ezen belül a sörárpa termesztése, feldolgozása, az árpa-kereskedelem szakmai, gazdasági érdekfeltárására, érdekképviseletére, érdekegyeztetésére, érdekvédelmére, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok megteremtésére és fejlesztésére tömörülnek. ... >>

Magyar Stratégiai Tanácsadók Szövetsége

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Ugron Gábor u. 28.
képviselő: Ferenczi Andrea
A stratégiai ágazatokban tevékenykedők érdekeinek az összehangolása, és érdekeik képviselete. ... >>

Magyar Szaporítóanyag Termesztők Szövetsége és Terméktanács

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Villányi út 31.III.em.
képviselő: Kárpáti Béla
A tagszervezetek működési feltételeinek biztosítása, érdekvédelmük széleskörű folyamatos és szakszerű ellátása, tevékenységük összehangolása. - A tudományos, elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése, a tagszervezetek közti szakmai és kollegiális kapcsolatok fejlesztése. A tagszervezetek szakmai és gazdasági érdekeinek érvényesítése, nemzetközi kapcsolatok megszervezése, fenntartása és bővítése. - A szakterületre vonatkozó jogszabályok előkészítésében való részvétel: javaslattétel, véleményezés, valamint a szakma Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítése és a csatlakozás utáni integrációs és koordinációs feladatok ellátása. ... >>

Magyar Szarvasgombagyűjtők,- termesztők,- feldolgozók és forgalmazók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. sz.
képviselő: Brandt Sára
A szarvasgombafajok, mint nemzeti értékek és lelőhelyeik védelme, a kutatás, az ismeretterjesztés, a gyűjtés, valamint az, hogy elősegítse, szervezze a termesztés, feldolgozás, a szaporítóanyag-előállítás a kereskedelem jogi és társadalmi szabályozásának kialakítását, illetve a szabályozás betartásának ellenőrzését. ... >>

Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség

(érdekképviselet)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-5.
képviselő: Boda János ketten együtt, Dr. Dulovics Dezső ketten együtt, Dr. Juhász Endre ketten együtt, Dr. Kárpáti Árpád ketten együtt, Dr. Somlyódi László ketten együtt, Dr. Varga Miklós ketten együtt, Egyed Julianna ketten együtt, Kovács Károly ketten együtt, Rémai János ketten együtt ... >>

Magyar Szoftvertesztelői Tanács Egyesület

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark"E" épület
képviselő: dr. Beszédes Árpád, Hrabovszki Zoltán, Kapros Gábor, Stöckert Tamás
a szoftverfejlesztő mérnökök szakmai fejlődésének elősegítése. ... >>

Magyar Szörf Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1118 Budapest, Budaörsi út 64.
képviselő: dr. Kovács Péter elnök, György László alelnök, Utassy Loránd főtitkár
A szövetség célja a szörf sport, mint közhasznú tevékenység fejlesztése, tagjai sportérdekeinek védelme, az egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése, valamint széleskörű szolgáltatások nyújtása a szövetség tagjai számára. ... >>

Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség (51520/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

1113 Budapest XI., Zsombolyai u. 6.
képviselő: Holl Józsefné
A tartálygyártás, telepítés hazai és nemzetközi tekintélyének, elismerésének előmozdítása. ... >>

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

(érdekképviselet)

1116 Budapest, Barázda u. 20-30.
képviselő: Fekete Csaba
Összefogja a Magyar Köztársaságban a távhőtermeléssel, -szolgáltatással, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozó gazdálkodó szervezeteket, intézményeket, egyéni vállalkozókat; érdekeiket szakmai és gazdasági szempontból egyezteti, közvetíti képviseli; a szakmában résztvevők vonatkozásában jogszabályalkotás előkészítése során egyeztetett érdeket képvisel a szövetség céljainak teljesítése, a feladatok realizálása érdekében. ... >>

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II/1.
képviselő: Bajzák Erzsébet, Balogh László, Csermely Péter, Havass Miklós, Pakucs János, Sulyok Katalin, Szendrő Péter
Az egyesület állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó szervezetek egyeztessék álláspontjukat, hazai és külföldi példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszervezésével, támogatási lehetőségek megszerzésével, új támogatási formák átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás rendszerének további fejlődését. ... >>

Magyar Tengeri Vitorlázók Szövetsége

(érdekképviselet)

1116 Budapest, Barázda utca 18. fszt./104.
képviselő: Molnár Eszter, Vass Tibor ... >>

Magyar Újságírók Közössége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1114 Budapest, Bartók Béla út 31.
képviselő: Kósa Csaba
Az újságírói és kapcsolódó szakmák és azok művelőinek jogi, erkölcsi, szociális és vagyoni érdekvédelme, illetve az újságírók és családtagjaik üdültetése és egészségügyi ellátásának szervezése, ellátása. ... >>

Magyar Vállalkozói Klub

(érdekképviselet)

1113 Budapest, Bartók Béla 152.
képviselő: Kaplonyi György dr., Kowalski Miroslaw, Redl Arthur dr., Sütö Zoltán, Tompa Mihály ... >>

Magyar Virágkötők Virágkereskedők Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Villányi út 35-43.
képviselő: Gombás Attila, Lódri Csaba, Pánczél Péter
A virágkötészet szakmai színvonalának fejlesztése, a szakma elismertségének növelése, széles nyilvánosság előtti népszerűsítése, valamint a tagok érdekképviselete. ... >>

Magyar-Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1117 Budapest, Dombóvári út 6-8.
képviselő: Dr Szabó Gábor, Dr. Véha Antal
A tagság érdekeinek megfelelően közhasznú szolgáltatásként teret, keretet biztosítani tagjai számára az élelmiszer-előállítással, technológiával, - feldolgozással, - biztonsággal,- minősítéssel, - forgalmazással,- kereskedelemmel és ? fogyasztással, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szakmai tevékenységek végzésére. Igények szerint egyéni, társasági, ágazati vonatkozásban foglalkozik a lobbi tevékenységgel, az érdekérvényesítéssel, valamint az érdekvédelemmel. Tevékenysége kiterjed a kutatás, fejlesztés eredményeinek széleskörű megismertetése, terjesztése, az eredmények hasznosítása a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén. ... >>

Magyar-Japán Gazdasági Klub

(érdekképviselet)

1112 Budapest, Brassó u. 26/A.
képviselő: Kiss Sándor
A klub gazdasági, érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési feladatokat lát el a magyar-japán nemzetközi gazdasági kapcsolatok terén. Összefogja a vállalkozókat és bármilyen jogi formában létrehozott társaságokat, fejlessze a nemzetközi kapcsolatrendszerüket és elősegítse az információk kölcsönös áramlását. ... >>

Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1118 Budapest, Villányi út 83-85.
képviselő: Bálint Zoltán
Egységes szervezetbe tömöríti az ország idegenvezetőit, képviseli a tagok szakmai, gazdasági és munkavállalói érdekeit. Véleményezi az idegenvezetőkre vonatkozó jogszabályokat, szükség esetén kezdeményezi azok megalkotását, kidolgozásukban közreműködik. Elősegíti tagjai számára a szakmai továbbképzést és fejlődést, törekszik az idegenvezetői tevékenység szakmaként történő elismerésére. Kapcsolatot tart a szakmailag illetékes hatóságokkal és szervezetekkel, valamint részt vesz az idegenvezetők oktatásában, képzésében és továbbképzésében, más szervezetekkel együttműködve. ... >>

Magyarországi Kisegyházak Szövetsége

(érdekképviselet)

1113 Budapest, Badacsonyi utca 7.
képviselő: Nagy János
A kisegyházak és vallási közösségek alkotmányban és törvényben rögzített jogi helyzetének megfelelő érvényesítése. ... >>

Magyarországi Optikai Forgalmazók Egyesülete

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Kelenhegyi út 29/b.
képviselő: Georges Byl
a magyarországi optikai forgalmazók szakmai érdekegyeztetési fórumának a megteremtése; a magyarországi optikai forgalmazók hatékony érdekképviseletifórumának megteremtése; a magyarországi optikai iparágban részt vevő egyéb szervezetekkel való kapcsolattartás; az optikai forgalmazás piaci etikájának a megőrzése, továbbfejlesztése. ... >>

Magyarországi Spanyoltanárok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1119 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.
képviselő: Martinez-Madrigál Ágnes
A spanyol nyelv és kultúra tanítási módszertanával összefüggő tevékenység. ... >>

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet

(érdekképviselet)

1116 Budapest, Kondorosi út 10. B. IV./15.
képviselő: Egyedné Baránek Ruzsenka, Szabó Mónika ... >>

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Gábor Dénes utca D.
képviselő: Bán Zoltán elnökségi tag, dr. Fáy Margit elnökségi tag, Gerényi Gábor elnökségi tag, Nádori Péter elnök, Pintér Róbert elnökségi tag
Az MTE szakmai, gazdasági érdekeinek képviselete. ... >>

Magyarországon Élő Igbo Tagok Érdekvédelmi és Képviseleti Egyesülete

(érdekképviselet)

1119 BudapestXI.,, Szakasits Árpád út 69. IV.39.
képviselő: Anyanwu Prisca együttesen, Njoku Godwin önállóan, Nnorom Ndubuisi együttesen ... >>

Magyarországon Tanuló Bolíviai Diákok Szövetsége

(érdekképviselet)

1113 Budapest, Zsombolyai 3.
képviselő: Romulo Yance Primintela ... >>

Magyarországon Tanuló Ciprusi Diákok Szövetsége

(érdekképviselet)

1113 Budapest, Zsombolyai 3.
képviselő: Antonis Stefanu, Eugenois Ioannides ... >>

Magyarországon Tanuló Iraki Diákok Szövetsége

(érdekképviselet)

1113 Budapest, Zsombolyai 3.
képviselő: Al Rihani Abdul Satar ... >>

Marconi Katonák Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1112 Budapest, Kőérberki 37.
képviselő: Lendvay Mihály ... >>

Matlák-Richard Young Yacht Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1116 Budapest, Kondorfa utca 10.
képviselő: Süli András
A vitorlás sportág támogatása, népszerűsítése, a sportág tradícióinak ápolása, versenyzői támogatása révén; közös túrák, szabadidő-tevékenységek támogatása és szervezése. Segítséget nyújt tagjai számára a Magyar Vitorlás Szövetséggel való kapcsolat fenntartására és elmélyítésére. ... >>

Mezőgépgyártók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.
képviselő: Dr. Fekete Gyula
A mezőgazdasági és erdészeti gépek, eszközöket, szárító-tároló létesítményeket és erőgépeket fejlesztő, gyártó és forgalmazó jogi személyek együttes fellépésük elősegítése érdekében a mezőgazdasági gépészeti ágazat teljes vertikumában a kutatás, fejlesztés, gyártás és forgalmazás társadalmi megítélésének növelése. Ennek keretében és ezeken túl a tagok érdekeinek megfelelő megjelenítése. Tevékenységükkel összefüggő különböző érdekek összeegyeztetése, társadalmi, gazdasági céljaik megvalósításának előmozdítása. ... >>

MOL Vegyész Szakszervezet

(érdekképviselet)

1117 Budapest, Október huszonharmadika 18.
képviselő: Bognár Piroska
Munkavállalók érdekképviselete a működési területen. ... >>

Műegyetemi Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
képviselő: Kálmán László
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata, hallgatói öntevékeny csoportok működési feltételeinek biztosítása, érdekvédelmi, kulturális, sporttevékenységük szervezése, összehangolása, továbbá az egyetemi hallgatók és szerveződéseik számára szükséges szolgáltatások (pl. albérlet, munkavállalás, pénzügyi és jogi tanácsadás, kiadványok megjelenítése stb.) biztosítása közhasznú tevékenységek keretében. ... >>

Nemzeti Egészségügyi és Egészségipari Kommunikációs Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1119 Budapest, Nádorfejérvári út 35.
képviselő: Jóbai Zsolt
reklám- és más szakembereknek az egészségügyre specializált együttműködése. Ezen szakterületek presztízsének növelése, kölcsönös elismertetése, népszerűsítése, együttműködve a szakágak oktatási, érdekvédelmi szervezeteivel. E szakterületek szakemberei és az érdeklődők számára továbbképzési és kommunikációs fórum teremtése és biztosítása. ... >>

Nemzetközi Árufuvarozók Szövetsége

(érdekképviselet)

1118 Budapest, Sümegvár u. 14.
képviselő: Topos József
Az egyesület védi a tagjai érdekeit, versenyképességét a hazai és a nemzetközi piacon. - A közelgő EU csatlakozásra való felkészítéásben segíti, támogatja tagjait. - Jármű értékesítésének, cseréjének támogatása (Széchenyi terv, pályázatok). - Folyamatos értékesítés a szállítmányozói iparágat érintő jogszabály változásokról (Km, VPOP, PM). - A tagok közös munkájának elősegítése (megbeszélésekkel, konferenciákkal). - Közvetlen kapcsolat a jogalkotóval és a jogalkalmazóval. - Jogi érdekvédelmi képviselet. - Segítségnyújtás a pénzügyi szolgáltatók és biztosítókkal való kapcsolattartásban. - Segítséget nyújt a tagjainak az állami hatóságok előtti eljárásban az érdekeik hatékonyabb érvényesítése érdekében. - Segítségnyújtás az ún. kaució biztosításban. Segítségnyújtás a közlekedésben való részvétel feltételeinek megteremtésében, támogatás a közlekedés során felmerült ügyek intézésében, az áru mozgatásával felmerült ügyek intézése. ... >>

Nemzetközi Kábítószerés Terrorellenes Tisztek Szövetsége

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

1119 Budapest, Fehérvári út 149. V./16.
képviselő: Dr. Berdros J. Róbert PhD.
A kábítószer bűnözés és a terrorizmus visszaszorításának segítése, a drog kínálatának csökkentése. A kábítószer, terror veszély csökkentése, a drog prevenció, bűnmegelőzés, illetve a rendvédelmi szervezetek tevékenységének támogatása. ... >>

Nyomda-és Papíripari Szövetség

(érdekképviselet)

1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt./6.
képviselő: dr. Horváth Csaba, Dr.Peller Katalin ... >>

Országos Hitelvédelmi Egyesület

(érdekképviselet)

1115 Budapest, Ballagi Mór 14.
képviselő: Varga Lajos dr. ... >>

Országos Mediációs Egyesület

(érdekképviselet)

1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 1-3. II//256.
képviselő: Krémer András ... >>

Országos Taxis Szövetség

(érdekképviselet)

1119 Budapest, Vahot utca 6.
képviselő: Metál Zoltán
Ellátja tagjai képviseletét , figyelemmel kíséri a taxi szolgáltatás területén a szakma fejlődésének lehetőségeit. ... >>

Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány

(sport,kulturális,érdekképviselet,szociális)

1118 Budapest, Himfy u. 9.
képviselő: Bedecs András ketten együtt, Dr.Nagypál Szabolcs János/önállóan, Frenyó Anna ketten együtt, Gábor Miklós /ketten együtt, Kis Renáta ketten együtt, Körmendy Petra Kornélia ketten együtt, Ódor Balázs ketten együtt, Siba Balázs, Sipos László ketten együtt
A Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Református Egyház, a Magyar Evangélikus Egyház Ifjúsági Bizottságainak ökumenikus együttműködésének és a nevezett egyházak ifjúságpolitikában való részvételének elősegítése. Az egyházakhoz tartozó ifjúság érték- és érdekvédelme érdekében lép fel. Ezért ifjúsági szolgáltató irodát működtet, ezzel összefüggésben célja információk gyűjtése és különböző anyagi szolgáltatások szervezése, illetve nyújtása, valamint egyéb kulturális tevékenység folytatása, mint például ösztöndíjak kiírása. Szimpóziumok, konferenciák, fesztiválok szervezése, ifjúsági információs kiadványok kiadása, ifjúsági vezetőképző kurzusok indítása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, szociális segítő szolgálat. Az alapítvány a nevezett három egyház megbízásából kapcsolatot tart fenn az Ifjúsági és Sportminisztérium Ifjúsági Ügyekért Felelős Államtitkársága és az egyházak ifjúsági referensei, mint a Minisztérium stratégiai partnereinek képviselői között. ... >>

Önsegélyező Pénztárszövetség

(érdekképviselet)

1111 Budapest, Bartók Béla utca 54. 1./1.
képviselő: Pellei József
A szövetség célja, hogy a szféra további működésének biztosítása érdekében képviselje a tagpénztárakat jogalkotási folyamat során, az önsegélyező pénztárak véleményének, álláspontjának artikulálása, az önsegélyező pénztárakról kialakult kép javítása nyilvános szerepléseken, konferenciákon, a szféra képviseletében történő megszólalásokon keresztül, továbbá az önsegélyező pénztárak működésének átláthatóbbá tétele, ajánlások, mintaszabályzatok kidolgozása. ... >>

Öveges József Független Érdekvédelmi Tanács

(érdekképviselet)

1110 Budapest, Beregszász 10.
képviselő: Hábel László ... >>

Pajzs Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári utca 205. I/13.
képviselő: Dr. Halász József, elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal