Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 196
4. oldal

Pro Progressio Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3. K.ép.I/2.
képviselő: Dr. Pakucs János
A Budapesti MŰszaki Egyetemen és a Budapesti MŰszaki Egyetem feladatainak ellátásához vele együttműködő intézményekben az oktatáshoz és a magas szintű oktatás nélkülözhetetlen környezetét képző kutatáshoz szükséges feltételek támogatása. ... >>

Prometheusz Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 22. 5./13.
képviselő: Sass Péter
kulturális, közéleti, sport rendezvények, és értékorientált szórakozási és szórakoztatási események rendezése és szervezése fiatalok számára.
- környezettudatosságra és egészséges életmódra való nevelés.
- városvédelemre való figyelemfelkeltés.
- a fiatalok életlehetőségeinek a javítása és a fiatalok érdekképviseletének az ellátása.
- erre való figyelemfelkeltés.
- közéleti tudatosságra való nevelés. ... >>

Ranolder Intézet Baráti Köre

(egyéb)

1110 Budapest, Ménesi út 27.
képviselő: Tóth Mihályné ... >>

RATIO-a Biztonságos és Egészséges Környezetért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1115 Budapest, Thallóczy utca 23-25/b.
képviselő: Molnár Csaba
Az egyesület célja a polgárok egészséges és biztonságos környezetének megóvása, korszerű környezetvédelmi ismereteik bővítésével a tiszta és biztonságos lakókörnyezet kialakításában, jobbításában való minél aktívabb bekapcsolódás elősegítése, az életminőség javítása és a tágabb értelemben vett környezettudatos élettér fejlesztése, a bűnmegelőzés és áldozatvédelem. A polgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotóközösségek működtetése, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, helyi és országos kulturális örökségünk védelme. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Rendőrző Szolgálat

(egyéb)

1112 Budapest, Kérő u. 2.
képviselő: Zentai György ... >>

Rész az Egészért Alapítvány

(egyéb)

1118 Budapest, Sasadi út 58-60. A/II/8.
képviselő: Farkas Aurika, Krammer Mónika, Miklós Zsófia
A kisgyermekes anyák munkavállalási esélyeinek növelése az atipikus foglalkoztatási formákon keresztül.
A munkáltatók meggyőzése olyan foglalkozatási formák bevezetéséről, amelyek figyelembe veszik a kisgyermekes anyák speciális érdekeit.
Az atipikus foglalkoztatási formák (pl: részmunkaidő, osztott munkaidő, távmunka? stb.) mind szélesebb körben való elterjesztése, s ezáltal a foglalkoztatottsági szint emelése. ... >>

RESZTORÁNUS EGYESÜLET

(egyéb)

1118 Budapest, Szüret u. 27.
képviselő: Dr.Csorba Miklós - Endre ... >>

Rézler Gyula Alapítvány

(egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.
képviselő: Dr. Farkas János, Dr. Ladó Mária
A Munkaügyi vitákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenységek támogatása, a fejlett piacgazdaságokban ismert eljárások meghonosítása Magyarországon. ... >>

ROTANA VÍZIPIPA EGYESÜLET

(egyéb)

1114 Budapest, Bocskai út 23.
képviselő: Hussininé Zentai Zsuzsanna
a keleti kultúra megismertetése, közelebb hozása az emberekhez.
Az arabokkal szembeni előítéletek tompítása.
Kellemes, idegeskedéstől mentes mediterrán életvitel megszerettetése rohanó világunkban.
A Major Balázs vezette szír-magyar misszió támogatása. ... >>

Rotary Klub Tabán Egyesület

(szociális,egyéb)

1112 Budapest, Oltvány árok 41. b.
képviselő: Király László
Kölcsönös segítségnyújtás és embertársain szolgálata, amindennapi életben a nemzetközi megértés előmozdítása, a jó szándék és a béke ápolása, a segítés és a szolgálatkészség gyakorlása. A hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, pályakezdésk segítése, állami és gyermekotthonokban lévő fiatalok támogatása. ... >>

Rutherford Egyesület

(egyéb)

1110 Budapest, Vinczellér 42.
képviselő: Madarász Imre dr. ... >>

SIGMA XI Tudományos Kutatók Társasága

(egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
képviselő: Enyedi György Dr. ... >>

Soka Gakkai Magyarország Buddhista Egyesület

(kulturális,egyéb)

1112 Budapest, Törcsvár utca 3.
képviselő: Dr. Vécsey Enikő, Toshikazu Nakagawa
A buddhista kultúra és nevelés eszközeinek, módszereinek megteremtése, terjesztése, kulturális programok, tanfolyamok, kiállítások szervezése, rendezése. ... >>

Somos Alapítvány - a Védelmi és Biztonsági Oktatásért és Kutatásért

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1118 Budapest, Sasadi út 70.
képviselő: Borszuk Veronika
Az oktatási és a tudományos érdeklődés felkeltése ill. a műveltségi, az oktatási és a tudományos színvonal fejlesztése a nemzet-, környezet-, munkavédelem és -biztonság /összefoglalóan:biztonságvédelem/ szakterületek iránt. Az alapítvány cél szerinti közhasznú tevékenysége: Az Alapítvány a cél szakterületeken Magyarország euroatlanti integrációját segíti elő oly módon, hogy kutatási-oktatási programokat szervez /melyek során felnőtt- és egyéb oktatást, ismeretterjesztést, természettudományi, műszaki ill. társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztést végez, műszaki vizsgálatokat,elemzéseket készít/ ill. azokat előmozdítja. ... >>

Stádium Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1115 Budapest, Mohai utca 25/b.
képviselő: Kruchina Károly
Az egyesület célja, hogy tagságának klubszerű összejövetelein lehetőséget biztosítson a keresztény értékrend, a nemzeti érdekvédelem és polgárosodás ügye iránt elkötelezett személyeknek az eszmecserére, közös programok szervezésére, előadások megrendezésére, a tájékozódásra és a tájékoztatásra. ... >>

Szabad Balaton-partért Egyesület

(egyéb)

1112 Budapest, Lanka utca 19. II/3.
képviselő: Bandi Attila, Benkő Gáborné, Kiss Nagyné Farkas Tünde
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Parti településein - a jogszabályokban rögzítettekkel összhangban - szabad (közhasználatú) parti sétány és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakításának támogatása, valamint a Balaton partjának szabad megközelítését szolgáló területek megvásárlásához, kisajátításához a helyi Önkormányzatok pénzügyi és egyéb (szakmai, erkölcsi vagy más) támogatása. ... >>

Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Egry József u. 1.E.épület 905.
képviselő: Dobosné Sárvári Judit
A szaknyelvoktatás és vizsgáztatás területén folyó nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti kutatások folyamatos követése, közzététele, az eredmények a hazai nyelvoktatásba való beépülésének elősegítése. A szaknyelvismeret nemzetközi kompatibilitásának segítése. A szaknyelvoktatásra és kutatásra vonatkozó szakmai közélettel kapcsolatos információáramlás biztosítása. A szaknyelvoktatási szakmai véleményének képviselete. ... >>

SZEMBENÉZÉS Alapítvány

(egyéb)

1112 Budapest, Igmándi utca 33. II./2.
képviselő: Pap Ágnes
A történelmi múlttal - különösen a diktatúrákkal és a hozzájuk kötődő genocídiumokkal, valamint a faji, nemi, vallási, nemzeti, politikai, ideológiai diszkriminációval - való szembenézés, a történelmi örökség megismerésének elősegításe, az ennek hiányából adódó demokráciadeficit csökekntése érdekében. ... >>

Szent Adalbertről Elnevezett Millecentenáris Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Előpatak u.35.
képviselő: Dr. Győrffy Andrea
Szent Adalbert halálának ezeréves évfordulójára a magyarság kultúrális és szociális támogatása. ... >>

Szent Szabina Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1112 Budapest, Péterhegyi út 67.
képviselő: Bakos Tibor Ödön
A budapesti Szent Szabina Kápolnaigazgatóság hiréleti, hitoktató, ifjúságnevelési, szociális és családsegítő tevékenységének támogatása, a Szent Szabina Kápolna épületének felújítása és folyamatos karbantartása, a kápolna és Szent Benedek Bencés Tanulmányi Ház környezetének megóvása és fejlesztése, a Szent Szabina Kápolnaigazgatóság kulturális és lelki programjaihoz anyagi segítség megújítása. ... >>

Szentimrevárosi Alapítvány

(egyéb)

1113 Budapest, Elek utca 16.
képviselő: Meszéna Zsolt György
A szentimrevárosi keresztény közösségek - elsősorban is a Szentimrevárosi Egyesület - működési feltételeinek megteremtése, fejlődésük, tevékenységük anyagi-tárgyi feltételeinek biztosítása, különösen az egyesület és szakosztályainak működésével kapcsolatos kiadások fedezése; az egyesület szociális szolgáltató tevékenységének életre hívásához és működtetéséhez szükséges anyagi alapok megteremtése; részvétel a helyi egyház(ak) munkájában, tevékenységében. ... >>

Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.
képviselő: Hernádi Gábor, Kis Ervin Egon, Nagy Sándor
Az egyesület alapítói felismerve az elektronikus kereskedelem gazdaságélénkítő szerepét, célul tűzték ki, hogy e tevékenységek korszerű, gazdaságos és megbízható formáinak elterjedését elősegítő tevékenységeket folytatnak, a szakmai ismeretterjesztéstől az e területet érintő készülő jogszabályok véleményezésén át az e területet érintő etikai gondolkodás kialakításáig. ... >>

Tárki Alapítvány

(egyéb)

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
képviselő: Rudas Tamás
A társadalomkutatók nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése. ... >>

Társadalmi Szerződés Párt

(egyéb)

1118 Budapest, Törökugrató utca 10. II./7.
képviselő: dr. Papp Margit
elsődlegesen a hatalom figyelése, hogy betartja-e a társadalom ráruházott jogai mellett a kötelességeit is, a valós folyamatok feltárásával, tájékoztatással. A párt fel kívánja hívni a figyelmet minden olyan jelenségre és tényre, amely feleslegesen bonyolítja túl az életet és csak szűk réteg vagyonszerzését szolgálja. ... >>

Társaság a Lakásépítésért Egyesület

(egyéb)

1119 Budapest, Bártfai utca 34.
képviselő: Földi Tamás, Schwarzmüller Norbert, Vidor Győző
Az Egyesület hazai lakásépítés minőségi javulásának támogatása érdekében azzal a céllal jött létre, hogy az építőanyag szakmában meglévő szellemi erőket összefogja, valamint a fenti célt segítő tudományos kutatásokat, elemzéseket kezdeményezze, támogassa, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztésben hatható-
san közreműködjön, annak érdekében hogy a magyar minőségi lakásépítés, az otthonteremtés ügye ked-
vező irányba változzék. Az egyesület kezdeményezéseket támogathat, amelyek népszerűsítik és megis-
mertetik az építőipar értékeit, valamint az ezen értékek jobb felhasználásából származó lehetőségeket,
továbbá az építőipar értékeit, valamint az ezen értékek jobb kihasználásából származó lehetőségeket, továbbá a közös álláspontok kialakítása érdekében akár fórumok tartásával, akár más alkalmas módon segíti a minőségi lakásépítés fejlődését. ... >>

Tétényi út 37-39. Önkormányzó Lakásbérlő Egyesület

(egyéb)

1110 Budapest, Tétényi 37-39.
képviselő: Boór Rudolfné, Nagy Lászlóné ... >>

Tétényi úti Kórház Kápolnája Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

1110 Budapest, Somogyi 9.
képviselő: Gyimóthy Antal, Gyimóthyné Ádám Éva, Lipp László dr. ... >>

TLK Terep- és Stratégiai Játékok Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

1117 Budapest, Bogdánffy Ö. utca 7/b.
képviselő: Molnár Attila
A terepasztalon játszható stratégiai játékok több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, a játéknak megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel történő kielégítése. A szabadidő eltöltéséhez alternatív lehetőségek biztosítása a fiatal korosztály számára szabadidős tevékenységek szervezésével, népszerűsítésével. A játékok társasági és kreatív jellegzetességének segítésével a közösségi szellem erősítése, káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése. Prevenciós programok szervezése, támogatása, ismertetése. Szabadidős tevékenység biztosítása a fiatal korosztály számára ingyenes bemutató játékok, modellezései és festési lehetőségek szervezésével, a terepasztalok és tereptárgyak építésének bemutatásával, elkészítésük elősegítésével. Klubéletre ösztönző rendezvények szervezése, a klubok támogatása. Bemutatók, találkozók, versenyek, versenysorozatok szervezése, melyek hozzájárulnak a játékos bázis növekedéséhez, a hobbi elterjedéséhez. Versenyszabályok, minősítő rendszer kialakítása. Nemzetközi versenyek megszervezése. Kapcsolatok felvétele és ápolása hasonló hazai és külföldi egyesületekkel, klubokkal, az általuk szervezett rendezvényekre történő eljutás, nyelvgyakorlási lehetőségek biztosítása. A magyar táblás stratégiai játékkultúra megismertetése külföldön. Az eddig magánszinten meglévő kapcsolatok beemelése az egyesület tevékenységébe, különös tekintettel a következő egyesületek vonatkozásában: UMS Agram (Zágráb), Pannonia Minor (Slovenski Brod), Varhala (Novi Sad). Ezen egyesületek/klubok magyar nemzetiségű tagjainak figyelemmel kísérése. Klubvezetők, versenybírók, játékmesterek képzése, segítése, továbbképzési és szakmai, valamint média fórumok létrehozása. Kulturált, a játékos tevékenység értékét hangsúlyozó helyiség biztosítása a fenti célok érdekében. Képviselet és lobbizás a játékok versenyeit és bemutatóit, valamint információs anyagainak média-jelenlétét finanszírozó, potenciálisan számba vehető költségvetési és piaci szponzorok megnyerésére, különös tekintettel arra, hogy médiatámogatás hiányában ezeket a játékok tapasztalhatóan az elfeledésbe szorítják a szerencse-, a hazardőr, ill. az egyéb nyereményjátékok fizetett reklámjai. ... >>

TudásPart Alapítvány

(egyéb)

1117 Budapest, Inforpark sétány 1.
képviselő: Karvalics László, Kézdi Tamás elnök + kuratóriumi tag, Nyári Mihály
A tudás alapú társadalom és az e- gazdaság fejlődésének elősegítése. ... >>

Tudomány-Társadalom-Fejlődés Innovációs és Kutatás-Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

1115 Budapest, Mohai út 25/b.
képviselő: dr. Bozsonyi Károly
Non profit kutatóhelyként működve támogassa és segítse mindazon innovációs tevékenységeket, melyek a társadalom javára szolgálnak és a tudomány fejlődését elősegítik. ... >>

Tűzszerész Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1118 Budapest, Regős köz 5.V.em.22.
képviselő: Boros György, Turai Lajos
A közbiztonság területén jelentkező tűzszerész tevékenység ellátásának segítése szakmai továbbképzés és tudományos kutató tevékenység támogatásával, hazai és külföldi tűzszerész szervezetekkel való kapcsolatok kialakításának, ápolásának segítésével, a szabadidő eltöltésének segítésével és az arra rászorulók szociális jóléti alapú támogatásával. ... >>

Újbuda Nyugalmáért Civil Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1111 Budapest, Zenta utca 3.
képviselő: László György
A Budapest, XI. kerület, Újbuda lakosai byugalmának biztosítása, a közrend és közbiztonság megőrzése, illetve fenntartása, a lakókörnyezet és a természet védelme, a zaj- és fényhatások csökkentése, mellyel egy csendes, élhetőbb városrész alakulhat ki. A tagok támogatják az éjszakai szórakozóhelyek fokozott hatósági ellenőrzését, az alkoholárusítás éjszakai korlátozását és zajkibocsájtó ipari és kereskedelmi egységek működésének, az utcai rendezvények szervezésének hatékony, a lakóközösséget és a természetet védő szabályozását. ... >>

Újbuda XI. Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

1113 Budapest, Zsombolyai utca 5.
képviselő: Dr.Szilágyi Balázs, Homolay Károly, Molnár Gyula önállóan, Szegedi Ferenc
Az Egyesület célja, hogy természetes és jogi személy tagjai közreműködésével - a kerületi haladó hagyományainak megfelelően - elősegítse Budapest főváros XI. kerületének fejlődését, a lakosság szociális ellátása az egészségügy és a kultúra, valamint a tömegsport fejlesztése területén, a kerületben lakó és dolgozó aktív értelmiségi létet vállaló személyek részére a kerület komplexebb fejlődését elősegítő közéleti fórumokat, tevékenységi formákat teremtsen, illetve folyamatosan biztosítson. Az Egyesület célja továbbá a lakosság hátrányos helyzetű rétegeinek, nemzetiségi és etnikai kisebbségeknek felzárkóztatása érdekében az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítésére is irányuló programok kidolgozása. ... >>

Újbudai Ifjúsági Kör Egyesület

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. III.e./4.
képviselő: Halász Árpád elnök
Klub létrehozása, tárgyi - technikai feltételek kialakítása, képzés, szabadidős programok létrehozása. ... >>

Újvilág Párt

(egyéb)

1112 Budapest, Menyecske utca 11. IX./56.
képviselő: Benedek Miklós, dr. Müller Ferenc Károly gazdasági elnök, Horváth Gáborné szervezeti elnök, Káldy Xénia, Rada Ibolya
az eddigi demokratikus rendszerek hibáiból tanulva a hatékonyabb és mindenre kiterjedő, az emberek mindenkori valós igényeinek függvényében gyorsabban változtatni képes politikai rendszer létrehozása, amely a XXI. századi demokráciát egy magasabb szinten képes megvalósítani. ... >>

Vadászgörény-tenyésztők Európai Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Kruspér utca 5-7. 3./2.
képviselő: Berki Zoltán együttes, Sárközi Réka Darinka együttes
Az Egyesület célja a magyar és külföldi vadászgörény-tenyésztőkkel, tenyésztői szervezetekkel és klubokkal való szoros együttműködés, ezen szervezetekkel egységes európai vadászgörény kiállítási és tenyésztési standard létrehozása, egységes versenybíróképzés szervezése és lebonyolítása, az európai vadászgörény állomány tenyésztési szabályozása minőségjavítás céljából, állatvédő szervezetekkel és menhelyekkel való együttműködés, mentett vadászgörények rehabilitációja, ismeretterjesztés. ... >>

Vallásszabadságért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1112 Budapest, Beregszász u. 78.
képviselő: Orbókné Szent-Iványi Ilona
Vallási oktatás, tehetségkibontakoztatás; Világvallás párbeszéd; Valláserkölcsi nevelés; Vallási-kulturális értékek terjesztése; Hagyományőrzés, az euroatglanti integrációval összhangban. ... >>

Való Világ Alapítvány

(egyéb)

1111 Budapest, Bercsényi u. 7.
képviselő: Dr.Mestyanek Ödön
A keresztény értékrend elmélyítése globalizálódó világunkban, ezen értékek közvetítése a társadalom tagjai, elsősorban a fiatalság felé. ... >>

Várbükk Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

1115 Budapest, Etele út 40. a. I./6.
képviselő: Ternai Péter
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával és megtartatásával, a társadalom értékeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport - vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Vérsejt Alapítvány, Alapítvány az őssejtek, a daganatos betegségek, valamint a vér- és immunrendszer betegségeinek kutatására

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1113 Budapest, Diószegi út 64.
képviselő: Andrási Zsuzsanna, Dr.Német Katalin, Sarkadi Balázs dr.
A vér és immunrendszer betegségeivel kapcsolatos kutatások támogatása, szakemberek képzésének elősegítése. ... >>

Vezető Magyar Fogászati Rendelők Egyesülete

(egyéb)

1114 Budapest, Orlay utca 1.
képviselő: Dr. Bátorfi Béla, Dr. Kámán Attila, Dr. Tolnai Sándor
magyar fogászati turizmus fellendítése, az ágazat nemzetközi piacán Magyarország nagyobb részesedése elnyerésének segítése és a magyar fogászati turizmus nemzetközi viszonylatban elfoglalt pozíciójának megtartásának elősegítése. Ennek érdekében együttműködés a magyar turisztikai szervezetekkel és az ágazat szerveivel, szakmai együttműködések koordinálása és fejlesztése. ... >>

Vienna MeLounge Club Sportegyesület

(sport,egyéb)

1118 Budapest, Serleg utca 15.
képviselő: Kasznár Tamás
Rendszeres szellemi sporttevékenység lehetőségeinek biztosítása, amely a szellemi teljesítőképesség fejlesztését, gyakorlását szolgálja. ... >>

Világszervezet a Bűnözés Ellen Egyesület

(egyéb)

1116 Budapest, Fegyvernek u.4. II/19.
képviselő: Fehér József ketten együtt, Kasnya János önállóan, Tóthné Fehér Zsuzsanna ketten együtt
A bűnözés elleni fellépés szervezését, támogatását, a bűnözésre, mint hatékony kezelésre szoruló társadalmi problémára való figyelemfelhívást tekinti céljának. ... >>

Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Villányi út 29-43.
képviselő: kuratóriumi elnök Csemez Attila
A magyarországi kertkultúra és kertészeti kultúra felvirágoztatása, szószerinti átvitt értelemben. Ennek érdekében: a népi, történeti hagyományok ápolása; helyi kezdeményezések előmozdítása az esztétikus, vendégváró, otthonos, környezetbarát településkép kialakításához. Különböző erőforrások feltárása, mobilizálása. Szakmai kultúra információ-áramlásának, cseréjének kiszélesítése. ... >>

Zöld Baloldal - Zöld Demokraták - Zöldek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1111 Budapest, Bartók Béla út 32.
képviselő: Kalmár Szilárd ügyvezető elnök
Pártként működve olyan társadalom-, gazdaság- és környezetpolitika képviselete, amely garantálja az egyén és társadalom, illetve a társadalom és az ökológiai érdekek összhangját, és ennek alapján az emberi élet minőségének jobbítását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal