Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 196
3. oldal

Liverpool Szurkolók Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 106 A.
képviselő: Füstös Nándor
Az egyesület tagjai mind a Liverpool FC labdarúgócsapatának szurkolói, akik azon túlmenően, hogy a csapatnak szurkolnak, különböző összejöveteleket, rendezvényeket szerveznek abból a közösségi célból, hogy az azonos érdeklődésű embereket összehozza. ... >>

Lokálpatrióták Újbudáért Egyesület

(egyéb)

1115 Budapest, Ecsed utca 13.
képviselő: Balázs Gyula
A XI. kerületben élő polgárok részére a lokálpatriotizmus szellemiségének terjesztése, népszerűsítése. Együttműködés az önkormányzattal az önkormányzati jogok és kötelezettségek tekintetében, különösen az önkormányzat önként vállalt, helyi közügyeket érintő feladataiban, illetve a helyi közügyek megoldásában, amelyeket jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. ... >>

Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

(egészségügyi,egyéb)

1114 Budapest, Bartók Béla út 72. 2./4/B.
képviselő: dr. Zeher Margit
Az allergológiai és klinikai immunológia - mindenekelőtt, mint gyakorlati betegellátó tudományág - magyarországi színvonalának emelése. ... >>

Magyar Autósok és Motorosok Pártja

(egyéb)

1116 Budapest, Kővirágsor 27.
képviselő: Mészáros István
Az autós- és motoros társadalom érdekeinek és értékeinek demokratikus képviselete. ... >>

Magyar Betonburkolat Egyesület

(egyéb)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: dr. Keleti Imre
A közlekedési, ipari, környezetvédelmi, valamint vízépítési infrastruktúrák terén a hosszú élettartamú betonburkolatokkal kapcsolatos ismeretek terjedésének elősegítése. ... >>

Magyar Controlling Egyesület /angolul: Hungarian Controlling Associaton

(egyéb)

1119 Budapest, Fehérvári út 79.
képviselő: Danyi Lajos, Dénes Tamásné, dr. Bamberger Anna, Kádárné Golobics Ibolya, Marosi Csaba, Nemesdy Ervin elnök, Süle Gabriella ... >>

Magyar Fenomenológiai Egyesület

(oktatási,egyéb)

1113 Budapest, Diószegi út 60/b. 2./2-
képviselő: Kenéz László, Ullmann Tamás
A magyar nyelvű fenomenológia oktatás és kutatás előmozdítása, a fenomenológai filozófia magyar nyelvű népszerűsítése és terjesztése. ... >>

Magyar Hajózásért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1119 Budapest, Etele u. 57.
képviselő: Jáky Gábor
A magyar hajózás hagyományainak kutatása, rendszerezése. Ebben a körben ismeretterjesztés. A vízi járművekre vonatkozó környezetvédelmi ismeretek terjesztése. ... >>

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság

(egyéb)

1118 Budapest, Törökugrató utca 3. 3./11.
képviselő: dr. Harmath Arisztid Sándor
Tömöríteni a történelem segédtudományai iránt érdeklődőket és tudományos művelőit. ... >>

Magyar Kit Car Klub Gépjárműépítők és Átépítők Magyar Érdekvédelmi, Szabadidős és Sportegyesülete

(sport,érdekképviselet,egyéb)

1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19. G. 42.
képviselő: Bede Ottó, dr. Sódar Zoltán, Horváth Zoltán, Kiss Gábor, Rekettye László
Gépjárműtevékenységgel kapcsolatos hobbi és szabadidős tevékenység. ... >>

Magyar Költöztetők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1116 Budapest, Barázda utca 40. VI//10.
képviselő: Deák Adrienne
A költözés, költöztetés nemzetközi szabványainak bevezetése és ennek elősegítése. A magyar költöztetés európai integrációjának elősegítése, a szakmai kultúra fejlesztése, e körben - szükség esetén belső szakértők bevonásával - tanulmányok, elemzések készítése, ezek publikálása, fórumok szervezése, a tárgykörben fellelhető külföldi szakirodalom lehető legnagyobb kör számára hozzáférhetővé tétele. A magyar és európai költözés területén érdekképviseleti tevékenység ellátása. A költöztetés szakmai színvonalának emelése, a nemzetközi költöztetési trendek változásának nyomon követése. Fenti célok megvalósítása érdekében továbbképzési, oktatási tevékenység ellátása. Hasonló célú és tevékenységű hazai és határokon túli társadalmi szervezetekkel kapcsolatfelvétel és azokkal együttműködés, illetve arra való törekvés.
Struktúra és piacelemzések készítése és a piac alakulásának előrejelzését szolgáló korszerű módszerek, eszközök alkalmazása. Fogyasztók, tagok által költöztetői tevékenység ügyfelei esetleges panaszai esetén megfelelő szakmai iránymutatás fogyasztók, ügyfelek érdekeinek figyelembe vételével. ... >>

Magyar Mérnökakadémia

(természetvédelem,egyéb)

1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3. V./2. fsz./021.
képviselő: Ginsztler János dr.
Előmozdítsa, támogassa a technika és a technológiák fejlődését, és működésükben segítse a mérnöki - és azzal közvetlenül kapcsolódó természettudományi - szakterületen tevékenykedő, kiemelkedő alkotókészségű személyek, munkacsoportok munkáját: a kreatív mérnöki ismereteket - különös tekintettel az inter- és multidiszciplináris eredményekre - terjessze a mérnöki gyakorlat minden területén, a gazdaság erősítése és a szociális jólét elősegítése érdekében. ... >>

Magyar Mérnökakadémia Alapítvány - Rubik Nemzetközi Alapítvány

(egyéb)

1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3. V.2. fszt./021.
képviselő: Dr. Dévényi László
Az emberi - tárgyi környezet fejlődését szolgáló megoldások megvalósításának, illetve a Magyar Mérnökakadémia programjának támogatása. ... >>

Magyar Mikológiai Társaság

(egészségügyi,egyéb)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1. c.
képviselő: dr. Jakucs Erzsébet
A hazai hivatásos és amatőr mikológusok munkájának sokirányú elősegítése, komplex támogatása, szervezése; a mikológiai ismeretterjesztés minden szintjének előmozdítása; általában a mikológia (gombászat) fejlesztése; rangos hazai tudományos fórum biztosítása a mikológia valamennyi területét művelő szakemberek és érdeklődő amatőrök számára; az egészségügyi felvilágosítást szolgáló intézmények ilyen irányú szakmai munkájának támogatása; a magyar nyelvű mikológiai folyóirat ( Mikológiai Közlemények Clusiana), illetve alkalmi kiadványok rendszeres megjelentetése. ... >>

Magyar Nanotechnológiai Egyesület

(oktatási,egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 130.
képviselő: dr. Hajtó János
Magyarországi nanotechnológiai kutatások, fejlesztések és oktatás, illetve gyártási tevékenység koordinálása és támogatása. Hazai és nemzetközi pályázatokban, konzorciumok létrejöttének elősegítése, magyarországi nanotechnológiai kutatások eredményeinek bemutatása, valamint hasznosítása és az ipari és üzleti szektorba való bevezetése. Érdekképviselet. Nanotechnológiai fórum létrehozása interaktív módon. ... >>

Magyar Napenergia Társaság

(egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
képviselő: dr. Farkas István ... >>

Magyar Nosztalgiajárműves Egyesületek és Márkaklubok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1112 Budapest, Barackfa utca 4.
képviselő: Muczán Gábor, Szepes Gábor
A nosztalgia járművek egyesületeinek és a márkaklubok együttműködésének hatékony és eredményes elősegítése. ... >>

Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1118 Budapest, Ugron Gábor u. 28.
képviselő: Ferenczi Andrea
Összehangolni a nők és női érdekvédelmi szervezetek közös érdekeit, támogatni a női érdekérvényesítés határozottabb kibontakozását, külön figyelmet fordítva a stratégiai ágazatban dolgozó nők esélyegyenlőségének támogatására. ... >>

Magyar Nukleáris Társaság

(egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R.ép. III/317.
képviselő: Holló Előd
A nukleáris kultúra fejlesztését és annak élősegítését, hogy a nukleáris módszereket békés célra, minden területen szakértelemmel, felelősséggel és ellenőrzött módon használják, és ennél fogva ezek a módszerek az emberek egészségét, életkörülményeit ne veszélyeztessék, hanem javítsák. A társaság azon munkálkodik, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához. ... >>

Magyar Pax Romana

(egyéb)

1118 Budapest, Himfy utca 9.
képviselő: Horányi Özséb ... >>

Magyar Póker Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1113 Budapest, Rőf utca 14.
képviselő: Tatár Gergely
A magyarországi póker élet szervezése, szabályozása. ... >>

Magyar Pumi Klub

(egyéb)

1112 Budapest, Menyecske u. 19. II.em.15.
képviselő: Dr. Lévai Piroska ... >>

Magyar Rektori Konferencia

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor, tiszteletbeli elnök, Prof. Dr. Tulassay Tivadar, társelnök, Sándorné Dr. Kriszt Éva, elnök
A felsőoktatási intézmények képviselete és érdekvédelme rendszeres fórumok biztosításával, tevékeny részvétel a felsőoktatással kapcsolatos döntések előkészítésében. ... >>

Magyar Szocialista Munkáspárt

(egyéb)

1115 Budapest, Etele u. 36./a. VIII.52.
képviselő: Fazekas László
Politikai tevékenység ... >>

Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség (51520/2002)

(érdekképviselet,egyéb)

1113 Budapest XI., Zsombolyai u. 6.
képviselő: Holl Józsefné
A tartálygyártás, telepítés hazai és nemzetközi tekintélyének, elismerésének előmozdítása. ... >>

Magyar Telekom Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,egyéb)

1117 Budapest, Magyar Tudósok Közútja 9.
képviselő: Kozma Béla
Az alapító által létrehozott "Ulrich Schaumann Díj" odaítélése a MATÁV innovációs munkájában kiemelkedő eredményességgel tevékenykedő személyek részére. ... >>

Magyar-Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1117 Budapest, Dombóvári út 6-8.
képviselő: Dr Szabó Gábor, Dr. Véha Antal
A tagság érdekeinek megfelelően közhasznú szolgáltatásként teret, keretet biztosítani tagjai számára az élelmiszer-előállítással, technológiával, - feldolgozással, - biztonsággal,- minősítéssel, - forgalmazással,- kereskedelemmel és ? fogyasztással, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szakmai tevékenységek végzésére. Igények szerint egyéni, társasági, ágazati vonatkozásban foglalkozik a lobbi tevékenységgel, az érdekérvényesítéssel, valamint az érdekvédelemmel. Tevékenysége kiterjed a kutatás, fejlesztés eredményeinek széleskörű megismertetése, terjesztése, az eredmények hasznosítása a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén. ... >>

Magyar-Naurui Baráti Társaság

(természetvédelem,egyéb)

1113 Budapest, Kökörcsin utca 1. fsz./1.
képviselő: Szávay István
a Naurui Köztársaság, s ezen kívül, egész Óceánia történelmének, kulturájának, politikai, gazdasági és természeti életének széleskörű megismertetése és népszerűsítése. ... >>

Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság

(egyéb)

1111 Budapest, Bartók Béla út 4. 2./3.
képviselő: dr. Cselényi István
Kutatási tevékenység végzése. ... >>

Magyary Zoltán Társaság

(egyéb)

1118 Budapest, Ménesi út 5.
képviselő: Máthé Gábor dr. ... >>

Mammut Bérlői Egyesület

(egyéb)

1113 Budapest, Tas vezér utca 18. 1./1.
képviselő: dr. Winkler Gábor
A Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ üzlethelyiségeit és egyéb területeit bérlő személyek érdekeinek védelme, jogvédelme. ... >>

MBA-Klub Egyesület

(egyéb)

1116 Budapest, Junyadi Mátyás út 82.
képviselő: Dervalics Ákos
Magyarországon végzett MBA diplomások szakmai és üzleti életének szervezése, fejlesztése. ... >>

Műegyetemi Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
képviselő: Kálmán László
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzata, hallgatói öntevékeny csoportok működési feltételeinek biztosítása, érdekvédelmi, kulturális, sporttevékenységük szervezése, összehangolása, továbbá az egyetemi hallgatók és szerveződéseik számára szükséges szolgáltatások (pl. albérlet, munkavállalás, pénzügyi és jogi tanácsadás, kiadványok megjelenítése stb.) biztosítása közhasznú tevékenységek keretében. ... >>

Napfogyatkozás Egyesület

(egyéb)

1113 Budapest, Ábel Jenő utca 1. IV./1.
képviselő: Singer Magdolna ... >>

Nemzeti Energetikai Kör Egyesület

(egyéb)

1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94 III/8.
képviselő: dr. Garbai László
A magyar energetika működésének kritikai elemzése és tanácsadás a politikai és szakmapolitikai irányítók, elletve döntéshozó szervek felé. Az aktuális energiapolitika minősítése és kritikája. Az optimális, költségminimum-elvű energiapolitika fogalmi, módszertani és tudományos kérdéseinek vizsgálata és képviselete az Egyesület kommunikációjában a médiumokkal, az energiatermelőkkel, szolgáltatókkal, valamint a fogyasztókkal való kapcsolatban. ... >>

Nemzeti Portrétár Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 3.
képviselő: Reicherné Hrabéczy Andrea
Felkutatni és internetes adatbázisban bárki számára elérhetővé tenni mindazoknak a hölgyeknek és uraknak még fellelhető arcképét, akik életükkel, munkásságukkal részesei voltak a magyar történelemnek. Ennek érdekében a felkutatott történelmi arcképek tudományos beazonosítását és az illető személlyel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés elősegítését is célul tűzi ki az alapítvány. ... >>

Nemzetközi Hibrid Mikroelektronikai Társaság Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1110 Budapest, Goldmann Gy. tér 3.
képviselő: Illyesfalvi-Vitéz Zsolt dr. ... >>

Nemzetközi Kábítószerés Terrorellenes Tisztek Szövetsége

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

1119 Budapest, Fehérvári út 149. V./16.
képviselő: Dr. Berdros J. Róbert PhD.
A kábítószer bűnözés és a terrorizmus visszaszorításának segítése, a drog kínálatának csökkentése. A kábítószer, terror veszély csökkentése, a drog prevenció, bűnmegelőzés, illetve a rendvédelmi szervezetek tevékenységének támogatása. ... >>

Nyugdíjas Vízitársulati Vezetők Klubja

(egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. 1./134.
képviselő: Csatlós Péter elnök, Fehér Ferenc főtitkár
Kapcsolattartás a Klub tagjait és a vízitársulatokat érintő ügyekben a Klub tagjai és a vízgazdálkodási felatatokat ellátó állami és társadalmi szervezetek között. Rendszeres információcsere, találkozók, szakmai programok szerezése, a klubtagok segítése. ... >>

Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület

(intézményi,egyéb)

1114 Budapest, Bartók Béla út 15. A. félemelet 16.
képviselő: Dr.Lupkovics Gábor, Kvojka Ferenc
A szakterületein a tudományos és technikai haladás előmozdítása. ... >>

Ormos Imre Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Szüret u. 9/a.
képviselő: dr. Andor Domokosné
A magyar kertművészet és tájépítészet fejlődésének elősegítése. ... >>

Összefogás a Fejlődésért Egyesület

(oktatási,szociális,egyéb)

1116 Budapest, Sáfrány utca 52. V.em./51.
képviselő: Kántorné Hajdú Szilvia / titkár, Kónya Gábor / elnök kettő együtt, Szöllősi János/eln hely.kettő együt
Az egyesület alapvető célja egészséges és hátrányos helyzetű gyermekek, valamint különböző oktatási- és gyermekintézmények számítástechnikai felszereltségének fejlesztése, hardver eszközökkel történő ellátáse, az általános számítástechnikai ellátottság európai szintű kialakításának és ezáltal a gyermekek hatékonyabb fejlődédének elősegítése érdekében. ... >>

Pajzs Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári utca 205. I/13.
képviselő: Dr. Halász József, elnök ... >>

Paszuly Falka Egyesület

(egyéb)

1113 Budapest, Bartók Béla út 136. III./7.
képviselő: Dévai Gergely, Ifj.Elek Károly, Valentin András ... >>

Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1116 Budapest, Építész utca 4-6.
képviselő: Sinkovicz László
Közreműködés polgári védelmi feladatokban. ... >>

Pest Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet,egyéb)

1116 Budapest, Építész u.4.sz.
képviselő: Miakich Gábor elnök
A Pest megyében működő tűzoltó egyesületek szövetsége. ... >>

Piacgazdaság Alapítvány Kutatás, Oktatás, Tanácsadás

(oktatási,egyéb)

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
képviselő: Kiss Attila
A piacgazdasággal kapcsolatos problémák kutatása és azok eredményeinek hasznosítása. ... >>

Polgári Fiatalok Egyesülete

(egyéb)

1113 Budapest, Karolina út 4. 2./10.
képviselő: Schmitt Pál Péter
Segítséget nyújtson az ifjúságot érintő közérdekű kérdések megoldásában. ... >>

PONTON KLUB Kulturális, Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1114 Budapest, Bartók Béla út 29.
képviselő: Budai Júlia, Hegedűsné Kondor Éva, Kovácsné Bodnár Ágnes
Kulturális, sport rekreációs és szabadidős tevékenység, melynek keretén belül az életminőség javítása, testi-lelki harmónia megteremtése. ... >>

Pro Nostra Hazáért Alapítvány

(egyéb)

1114 Budapest, Gellért rkp. 1.
képviselő: Gedey Károly dr., Tömösi Károly ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal