Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 196
2. oldal

Evangélikus Belmisszió Baráti Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1114 Budapest, Bocskai út 10.
képviselő: ifj. dr. Fabiny Tibor, Szeverényi János
Rendszeres imaalkalmakat tart, segíti az evangélikus egyház missziói szolgálatát, hitébresztő és hitmélyítő bibliatáborokat, konferenciákat tart, vagy részt vállal azok szervezésében, segíti az erőtlen gyülekezetek, szorványok gondozását, a látens evangélikusok megszólítását, új gyülekezetek alapítását, a keresők, kételkedők és a vallástalanok számára is felajánlja az evangélium erejét és vigasztalását, segíti az egyház tanító szolgálatát, ezért teológiai konferenciákat, alkalmanként vagy rendszeresen tanfolyamokat is hirdet meg és szervez, segíti a biblikus személetű, s a mai körülményeket figyelembe vevő gyakorlati gyülekezetett- és egyházépítést. Munkatársképzés, népfőiskola, új vagy máshol már ki probált módszerek alkalmazását, segíti az egyház diakóniai szolgálatát az árvák, a rászorulók, az elesettek, a szenvedélybetegek felé. Segíti az egyház sajtószolgálatát periodikák, kiadványok, belmissziói munkaprogramok, internettes honlap megjelentetésével, segíti az egyház ifjúsági munkáját, együtt kíván működni a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziós Bizottságával, támogatja és szervezi a Tájoló című lap müködését. ... >>

Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
képviselő: Török Imre ... >>

FIKSZ Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1111 Budapest, Lágymányosi út 16. IV./1.
képviselő: Kalmár Gabriella
Az állampolgári, ezen belül kiemelten az ifjúsági értékek, érdekek, a kutúra, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek szolgálata és védelme, továbbá azoknak a tömegkommunikációban történő megjelenítése közszolgálati és egyéb műsorszámok, valamint hagyományos és internetes publikációk útján. ... >>

Fővárosi Képviselők PRO EXPO Egyesülete

(egyéb)

1117 Budapest, Fehérvári út 17.
képviselő: Szegedi Ferenc ... >>

FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

(egyéb)

1118 Budapest, Villányi út 35-43.
képviselő: Dr. Mártonffy Béla ügyv. igazg., Szabó József, elnök
A magyar zöldség-gyümölcs ágazat piaci szereplőinek segítése, hogy rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek szükségesek az eredményes működéshez, valamint az Európai Uniós integrációja szakmai-elméleti megalapozása. ... >>

Gazdagréti Katolikus Templom Alapítvány

(egyéb)

1115 Budapest, Somogyi 9.
képviselő: Gyimóthy Antal, Gyimóthyné Ádám Éva, Majoross László
A Gazdagréten felépülő katolikus templom építésének és fenntartásának támogatása. ... >>

Gazdagréti Kulturális Közösség

(kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 2.
képviselő: Majoross László ... >>

Geoinformatikai Oktatási és Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Müegyetem rkp.3.
képviselő: Detreköi Ákos dr., Winkler Gusztáv dr.
A Magyarországon folyó geoinformációs fotogrammetriai, távérzékelési és környezetvédelmi oktatás-kutatás támogatása. ... >>

Gesztenyéskert Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22.
képviselő: Borsa Gyuláné együttes, Krajcsovitsné Dőry önálló Krisztina, Szabó Tamásné együttes
Az alapítvány közvetlenül vagy az óvodán keresztül támogatja a Budapest XI. kerület, Badacsonyi utcai óvoda - a továbbiakban óvoda - (vagy jogutódja) gyermekeinek szellemi, erkölcsi és testi nevelését. ... >>

Gregorián Alapítvány

(egyéb)

1114 Budapest, Bartók Béla út 19.
képviselő: Nyitrai Tamás ... >>

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 8. /B. I./4.
képviselő: Szabó Gábor
A politikai kultúra fejlesztése a magyar nemzettudat a nemzeti elkötelezettség és a keresztény identitás jegyében. A Jobbik Magyarországért Mozgalom által vállalt és képviselt értékekhez és politikai értékrendhez kapcsolódó tudományos, kutatási és oktatási tevékenység végzése. ... >>

Haladó Erők Fóruma

(egyéb)

1114 Budapest, Villányi út 11-13.
képviselő: Dr. Gondi József ... >>

Hegyen - Völgyön Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13- II./8/a.
képviselő: Vajer András
Az egyesület legfőbb célkitűzése a körülöttünk lévő világ felfedezésének, megismerésének elősegítése nemre, fajra, hitbéli meggyőződésre, hovatartozásra, korra való megkülönböztetés nélkül. Programjai során az egyesület törekedni kíván az alapvető emberi értékek erősítésére és természeti értékeink, valamint az embertársaink iránti tisztelet elmélyítésére. Az egyesület célja, hogy a tevékenységeiben résztvevők tapasztalataik során felelősségteljes, magabiztos, a világ természeti kincsei, valamint más kultúrák iránt érdeklődő, nagylátókörű egyénekké, illetve azok közösségeivé váljanak. Kötelességének tartja a különböző kultúrákhoz, társadalmi rétegekhez tartozók számára az előítéletek lebontását, egymás értékeinek és ezen keresztül a világ sokféleségének megismerését és elfogadását. Feladatának tekinti továbbá a hátrányban élők segítését, felzárkóztatását, életük megszépítését és képességeik erősítését. Különös gondot fordít a szegénységben élő ifjúság lelki, szellemi és testi fejlesztésére. ... >>

Hegyvidéki Bogarasok Klubja

(egyéb)

1112 Budapest, Brassó u. 34.
képviselő: Farkas László ... >>

Heller Farkas Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. BME Társt.Kar
képviselő: Dr. Németh József
Heller Farkas eszmei hagyatékának ápolása. A legjobb oktató, kutató, dolgozó, hallgató, műhely, sikeres innováció stb. számára elismertség biztosítása, pályázati rendszer alapján új képzési formák, szakok, tananyagok, oktatási segédletek elkészítésének támogatása. A vállalkozások számára fórum biztosítása a kar munkájának megismerésére és az új tananyagok, képzési formák kialakításának véleményezésére, a kari oktatási-tudományos egységekkel való munkakapcsolatok kialakítására. Kari ösztöndíjak adományozása a hallgatói közösségek kezdeményezések támogatása, tehetséggondozás. A hallgatók gyakorlati képzésének támogatása. Kari könyvtár, kari kiadványok és ismertetők támogatása. A Kar nemzetközi kapcsolatainak támogatása. ... >>

Hibrid a Környezetért Egyesület

(sport,egyéb)

1111 Budapest, Lágymányosi utca 14. alagsor/1.
képviselő: Szabóné Sáfár Szandra
hibrid, illetve környezetbarát termékek használatának elősegítése, azok előnyeinek megismertetése és az ehhez kapcsolódó tanácsadói szerep felvállalása.
Környezetbarát sportok és egyéb tevékenységek szervezése, támogatása
A tagok és egyéb részt vevő személyek között rendszeres és gördülékeny információ-áramoltatási csatornákat hozzon létre, és azokat töltse meg tartalommal. ... >>

Híd a Harmadik Világért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

1113 Budapest, Kökörcsin u. 19/1.
képviselő: Dr. Pozsgai Petra elnök
Az ún. "harmadik világ" térségének gazdasági-, kulturális-, egészségügyi elmaradottságának felszámolása, felzárkózásának elősegítése. Az erre irányuló kezdeményezések támogatása. ... >>

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

(kulturális,egyéb)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
képviselő: dr. Bugarszki Zsolt, Pál Tibor
Előmozdítsa a szociálpolitika fejlődését, széles körben elterjessze a szociálpolitikai ismereteket és hozzájáruljon a különböző országok szociálpolitikával foglalkozó szakembereinek sikeres együttműködéséhez. Fontos feladatának tekinti a társadalmi indíttatású szociálpolitikai kezdeményezések cselekvő támogatását, valamint a szociálpolitika progresszív hagyományainak, ezen belül Hilscher Rezső szellemi hagyatékának ápolását. ... >>

"Hungaria Latina" Magyar Neolatin Egyesület

(egyéb)

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.MTA Irod.Int.
képviselő: Dr. Havas László ... >>

IACES Budapest Építőmérnök Hallgatók Egyesülete

(egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. BME Épm.Kar
képviselő: Kiss Gábor ... >>

IBM Magyarország Szabadidőklub Egyesület

(egyéb)

1117 Budapest, Neumann János u. 1.
képviselő: Nóbik Lajos, Szöllősi Gábor pénztáros, Tóth Györgyné
Az International Business Machines Corporation Magyarországi Korlátolt Felelősségű Társaság (IBM Kft.) alakalmazottai, nyugdíjasai és ezek hozzátartozói szabadidős tevékenységének elősegítése, támogatása, rendezvények szervezése. ... >>

Ifjú Borbarátok Közhasznú Szervezete Egyesület

(oktatási,egyéb)

1116 Budapest, Fehérvári út 117. 7./24.
képviselő: Pesti Norbert titkár, Polgári Tamás elnök, Sajgó Árpád alelnök
Az ifjúságot érdeklő vagy érintő mezőgazdasági kérdésekről vallott nézetek, vélemények megvitatása, szakmai elemzése.
Mezőgazdasági és az európai integrációval összefüggő kérdéskörben kutatás, tudományos tevékenység.
Részvétel az ifjúsági és a mezőgazdasági-pénzügyi szakmai közéletben országos, megyei és helyi szinten egyaránt, különös hangsúlyt fektetve a borász fiatalok véleményének és érdekeinek képviseletére.
A mezőgazdaság részterületeit felölelő képzésben résztvevő diákok és a megfelelő ismeretekkel rendelkező fiatal szakemberek részére olyan társadalmi platform biztosítása, mely a mezőgazdasághoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati kérdések megvitatásán keresztül képet ad a belföldi és külföldi mezőgazdaság politikai lépésekről, ezáltal bővíti a szakmai képzésben résztvevők látóterét.
A mezőgazdasági érdeklődésű diákok felkészítése a gyakorlati munka végzésére, az önálló véleményformálásra és véleményképviseletére.
A hasonló képzésben résztvevő magyar és külföldi diákok közötti véleménycsere változatos formában történő biztosítása.
Az Európai Unióba integrálódó magyar mezőgazdaság helyzetének megismertetése a jövőben azt irányító, formáló fiatalok körében. ... >>

Ifjúsági Front/IF/

(egyéb)

1117 Budapest, Fehérvári út 32. V./4.
képviselő: Dombovics Melinda ... >>

Információs Társadalom- és Trendkutatásért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Stoczek utca 2-4. St. 108.
képviselő: Kézdi Tamás
Az alapítvány ösztöndíjas konstrukciókkal, az elsődleges források (könyvek, folyóiratok ) biztosításával, kulcsrendezvényeken való részvétel lehetővé tételével és más módokon támogatja minden olyan új kutatási eredmény, ismeret létrehozását, amely a szaktudomány, a kormányzat ill. a felsőoktatás számára közvetlenül hasznosítható, stratégiai fontosságú. Az alapítvány projekteket kezdeményez, tervez és gondoz, valamint think tank-ként segíti más információs társadalom fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, intézmények munkáját az információs társadalom szempontjából fontos beavatkozási területeken. Az alapítvány támogatja az információs társadalom kutatóinak ill. más szakembereknek a témakörre vonatkozó, lényeges publikációinak, könyveknek ill. periodikának hazai és külföldi megjelentetését, kiadását és terjesztését az információs társadalom valamennyi reveláns témájában( pl. szociális szektor, ifjúsági szegmens, digitalis szakadék, munkaerőpiac). ... >>

Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

(egyéb)

1117 Budapest, Budafoki út 91-93.
képviselő: Dr. Árendás Gergyely, Lovró Adrienn, Tatár Tibor
Magyarországi Ingatlanfejlesztők szakmai érdekeinek összehangolása és az épített környezettel kapcsolatos társadalmi értékek fokozott védelme. ... >>

Innovatív Állatgyógyszergyártók Képviselőinek Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
képviselő: dr. Povazsán János
Kutatás, fejlesztés támogatása, valamint érdekképviselet tagjai érdekében. ... >>

Integrált Közösségek Felépítését Támogató Egyesület

(egyéb)

1118 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. 5./12.
képviselő: Csonka Vilmos ... >>

Inter-Manager Alapítvány

(egyéb)

1114 Budapest, Villányi 11-13.
képviselő: Nagy Sándor dr. ... >>

Irat- és Dokumentumkezelési Szakmai Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. I.
képviselő: Fodor Zoltán, Váczi Róbert
az irat- és dokumentum kezelés tudományos, szakmai eredményeinek felkarolása, népszerűsítése, infokommunikációs eszközökkel való biztosítása. ... >>

Jászi Oszkár Külpolitikai Társaság

(egyéb)

1114 Budapest, Villányi út 11-13.
képviselő: Németh József dr. ... >>

Jegenye Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1111 Budapest, Takács Menyhért utca 1/ B.
képviselő: Dr. Vizi Gabriella
A határokon innen és túl élő magyar nemzetiségű fiatalok szellemi fejlődésének támogatása, határokon innen és túl élő magyar nemzetiségű fiatalok közötti nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, melynek segítségével a fiatalok a nemzeti kulturális és környezeti értékekkel ismerkedhetnek meg nemzetközi szinten.

Az Alapítvány segítséget kíván nyújtani a határokon innen és túl a magyar nemzetiségű, hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásában, a pályaválasztásban, nyaranta szakmai képzések szervezésben, számukra ifjúsági lakások, kollégiumok kialakításában és működtetésében. ... >>

Jobbik Magyarországért Mozgalom

(egyéb)

1117 Budapest, Nándorfejérvári út 8/B.
képviselő: Vona Gábor elnök
A polgári társadalom és demokrácia intézményrendszere megszilárdításának támogatása, keresztény-nemzeti értékeket valló állampolgárok politikai képviselete. ... >>

KAPUY EDE Elméleti fizikai és kémiai eredmények alkalmazása a gyakorlatban Alapítvány

(egyéb)

1111 Budapest, Budafoki út 8.
képviselő: dr. Pallos László, dr. Pongor Gábor
Kutatás és/vagy egyetemi, PhD hallgatók támogatása, akik olyan tudományos eredményt érnek el, melyek az elméleti fizikában és a kémiában a gyakorlati alkalmazást elősegítik illetve annak irányába mutatnak. ... >>

KÉK KLUB Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1115 Budapest, Ecsed utca 13.
képviselő: Kaderják Nimród Dániel
A 15-30 éves fiatalok társadalmi szocializációja, az értelmiségképzés, a fiatalok közösségi életének fejlesztése, a helyi közéletbe való bekapcsolódásuk elősegítése, fiatalok tehetséggondozása, szociálisan rászoruló fiatalok segítése. ... >>

Kékkeresztes Nővérek Hospice Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1118 Budapest, Nevegy u. 28.
képviselő: Majoross László
A Gazdagréten felépítésre kerülő Szent Angyalok Templom épület- együttese mellett egy beteg és idősek ápolásával foglalkozó kórház, hospice és idősek otthona felépítésre kerüljön, majd pedig a felépítés után ezek működésének segítése és mind szakmai, mind anyagi támogatása, másrészt általában, vallásra vagy bármi egyéb feltételre tekintet nélkül a gyógyítás, betegek, idősek, rászorulók támogatása, szociális, családsegítő és érdekvédelmi tevékenység támogatása, egészségügyi, betegápolási, egészségmegőrző és betegségmegelőző valamint rehabilitációs tevékenységek támogatása, a hátrányos helyzetűek segítése és az idősek, betegek, rászorultak gondozása, gyógyítása, ellátása, szükség esetén étkeztetése, tisztába tétele, mindennapi ellátása és ezen feladatok finanszírozása. ... >>

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Oktatásának Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1118 Budapest, Villányi út 35-43.
képviselő: Sipos Béla Zoltán Dr.
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rendes jogú hallgatóinak a támogatása. ... >>

Kocsis István Alapítvány

(egyéb)

1118 Budapest, Villányi út 29-43. *
képviselő: Dr.Papp János
Az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon egyaránt termel- hető és szaporítható gyümölcsfa és fás szárú dísznövények honosítá- sa és fajfenntartása. Gyümölcs- és dísznövény termesztő, angolul jól beszélő, jó tanulmányi eredményű, szakmailag és emberileg meg- felelő magatartású diákok, továbbá e témával foglalkozó tudományos kutatók támogatása, ösztöndíjjal, tanulmányi úttal, pályázatok kií- rásával. A célnak megfelelő tudományos ankétok, konferenciák, kiad- ványok szervezése, ill. szerkesztése. ***************** * Az alapítvány székheklye: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. (Szent István Egyetem Budai Területi Iroda, Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermesztési Tanszék) ... >>

Korszerű Zöldségtermesztésért Alapítvány

(egyéb)

1114 Budapest, Mészöly 4.
képviselő: Gazdag László
A korszerű zöldségtermesztő magángazdaságok (farmergazdaságok) és szövetkezések létesítésének és működésének elősegítése. ... >>

Kossuth Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1119 Budapest, Andor utca 25. a. I./6.
képviselő: Bényiné Szabó Csilla, Szénási Istvánné
A Kossuth-i és az 1878/49-es hagyományápoló munka összefogása és támogatása: a Kossuth-i és az 1878/49-es emlékek, emlékhelyek országon belüli és határon túli ápolása, az ehhez szükséges együttműködés megszervezése. Kossuth Lajos életével, munkásságával, tevékenységével, valamint a forradalommal és a szabadságharccal kapcsolatos pályázatok, vetélkedők és egyéb rendezvények meghirdetése, szervezése, gyakorlati megvalósítása.; A szövetség vállalja, hogy Kossuth példája alapján hozzájárul a nemzeti tudat és a hazafiasság érzésének erősítéséhez, a hagyományok ápolását szolgáló helyi és országos rendezvények szervezéséhez. ... >>

Környezetgazdálkodási Oktatás Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
képviselő: dr. Fock Károly
A környzetgazdálkodási ismeretek műszaki felsőoktatásban történő elsajátításának támogatása. ... >>

Közép- és Kelet Európai Rutherford Intézet

(egyéb)

1110 Budapest, Vincellér 42.
képviselő: Madarász Imre dr. ... >>

Közigazgatásfejlesztési Társaság

(oktatási,egyéb)

1118 Budapest, Ménesi út 5.
képviselő: Bódi Gábor
A XXI. század változó követelményeinek való megfelelés érdekében új közigazgatási és köztisztviselői szemlélet meghonosítása; a köztisztviselői szakma magasabb szintű gyakorlását biztosító továbbképzési rendszer támogatása; a közigazgatási életpálya vonzóvá tétele a fiatalok számára; az elektronikus közigazgatás népszerűsítése. ... >>

Lágymányosi Lakóközösség Egyesület

(kulturális,egyéb)

1111 Budapest, Bartók Bála út 52. B. 2./2.
képviselő: Czeczidlowszky-Hervatin Eszter
Újbuda Kulturális Városközpont által érintett lakosok érdekeinek képviselete, részvétel a lakóhelyet érintő döntések előkészítésében. ... >>

Lakástulajdonosok Országos Érdekvédelmi Szervezete

(érdekképviselet,egyéb)

1118 Budapest, Muskotály u. 28.
képviselő: Gyimesi Ferencné
Budapesti társasházban és lakásszövetkezetekben élő lakástulajdonosok érdekvédelme és érdekképviselete. A lakástulajdonosok panaszainak a felvételével, a személyes kapcsolat felvétele után a konkrét teendők megbeszélésével. ... >>

Lánglovagok Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

1119 Budapest, Fogócska utca 3. fszt./2.
képviselő: Kis-Guczi Péter
A tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a polgári védelem, egyéb rendvédelmi és készenléti szervezetek, valamint a tűzoltással, műszaki és életmentéssel, tűzmegelőzéssel, balesetmegelőzéssel, ugyanakkor a közrend, közbiztonság védelmével, bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének hiteles bemutatása; társadalmi elismertségének növelése; kommunikációjának, média megjelenésének segítése; rádiótávközlő hálózatuk fejlesztése; rádiótávközlő hálózatuk működtetéséhez, használatához szükséges tudás átadása.
Tűzvédelem, balesetmegelőzés, közlekedésbiztonság területén való közreműködés, mindezek segítése. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás, ár- és belvíz elleni védekezés segítése. Közrend és közbiztonság védelmében és bűnmegelőzésben való közreműködés. Tűzoltóhagyományok őrzés. Szerzői jog védelme. ... >>

LeasePlan Hungary Social Club Egyesület

(egyéb)

1113 Budapest, Bocskai utca 134-146.
képviselő: Borbély Zoltán, Fehér Mariann, Tóth Péter
A LeasePlan Hungária Zrt. alkalmazottainak, valamint az egyesület pártoló tagjainak testi és szellemi fejlődésének, szellemi feltöltődésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal