Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 134
3. oldal

Paritás Alapítvány

(szociális)

1085 Budapest, József krt. 18.
képviselő: Bencze Gábor
A rászorulók szociális segítése. ... >>

Polgár Alapítvány az Esélyekért

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1088 Budapest, Szentkirályi utca 11. II./23.
képviselő: dr. Szőke Judit
hátrányos helyzetű csoportok, kiemelten a magyarországi cigányok társadalmi integrációjának elősegítése, komplex oktatási, foglalkoztatási, művészeti, egészségügyi és szociális programok elindításával, illetve ilyen programokhoz való csatlakozással. ... >>

Rádiós Önsegélyező Alapítvány

(szociális)

1088 Budapest, Bródy S. 5-7.
képviselő: Kiss Károlyné, Szolcsányi Ferencné
A Rádió dolgozóinak és nyugdíjasainak rászorultságuknak megfelelően támogatás nyújtása. ... >>

Rajk Szakkollégisták Egyesülete

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1085 Budapest, Horánszky utca 6.
képviselő: Hamecz István
Biztosítsa a végzett szakkollégisták szervezett kapcsolattartását, javítsa és elmélyítse a végzett szakkollégisták szakmai tudását, támogassa a Rajk László Szakkollégiumot. Tevékenységével és rendezvényeivel a szélesebb nyilvánosság számára is tegye elérhetővé a szakkollégium működésének eredményeit, a szakkollégium alapvető céljait, értékeit és küldetését. Őrizze meg, ápolja és terjessze a szakkollégiumi mozgalom hagyományait. Saját tevékenysége és közéleti kezdeményezései révén segítse a különböző társadalmi csoportok (pl. eltérő hátterű egyetemi rétegek) közötti kommunikációt, valamint mozdítsa elő az oktatási rendszer különböző szintjein a hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségét. ... >>

ROMABARÁT Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1084 Budapest, Vásár utca 2. 1./10.
képviselő: Bencsics Nándor, Berta Éva
Az alapítvány célja elsősorban a hátrányos helyzetben élő cigány fiatalok illetve a roma származásúak számára munkalehetőségek felkutatása, számukra a munkához jutás és társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, a roma származású embereket foglalkoztató intézmények támogatása, álláslehetőségekkel kapcsolatos rendezvények szervezése és lebonyolítása, szociális és lakáshelyzetük segítése, lakáshoz jutásukkal kapcsolatos támogatások megszervezése az önhibájukon kívül eső okból átmenetileg állástalan nagycsaládosok számára pénzbeli és dologi adományok beszerzése, gyűjtése, raktározása és eljuttatása a rászorulókhoz. ... >>

ROMAMA Egyesület

(kulturális,szociális)

1083 Budapest, Práter utca 56. 10./117.
képviselő: Bolacsek Lászlóné
Országos roma nevelőszülői hálózat kiépítése, működtetése. Az átmeneti és tartós nevelésbe vett roma gyerekek - elsősorban, de nem kizárólagosan cigány - családban való felnevelésének segítése, koordinálása. Roma családok (a leendő nevelőszülők) felkészítése a gyermekek családba való integrálására. A magyarországi romák társadalmi, szociális reintegrációja, a roma családok lelki és pszichés kohéziójának fejlesztése, családi szerep- és felelősségvállalás erősítése. Az állami gondoskodásba vett roma gyermekek testi, szellemi fejlesztése, családban (ismerős szocio-kulturális közegbe) való neveltetésük elősegítése. A nemzetiségtudat nevelő hatásainak egzakt alkalmazása a hagyományos roma familiáris térben. Szociális, pedagógiai, kulturális és társadalompolitikai lehetőségek megfogalmazása a valós élethelyezetekre, általános érvényű és testre szabott megoldások kidolgozása, alkalmazása. ... >>

RomNet-Média Alapítvány

(szociális,egyéb)

1086 Budapest, Teleki tér 3.
képviselő: Báder Csaba
Társadalmak internetes, elektronikus, nyomtatott tájékoztatása a magyarországi és más országok kultúrájának bemutatása. Az alapítvány munkatársai a magyarországi, európai, kiemelten a közép-kelet- európai romák és szegény emberek élethelyzetének bemutatásával tiltakoznak a romák és minden egyes társadalmi csoport kirekesztése és megbélyegzése ellen, valamint felhívja a társadalom és a jogalkotók figyelmét a változtatás szükségességére. A RomNet-Média alapítvány célja az is, hogy segítsék azon szervezetek és szakemberek munkáját, akik a kirekesztettek érdekeit képviselik, valamint a hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének javításáért dolgoznak. Ezért a RomNet-Média alapítvány segíti a különböző szervezetek egymás közti kommunikációját és együttműködését. ... >>

SMile Dél-pesti SM-betegek Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1088 Budapest, József körút 15. fszt./5.
képviselő: Gál Gabriella
elsősorban a dél-pesti régióban élő, illetőleg ott kezelt SM betegek és azokat segítő személyek összefogása. A közös tevékenységek elősegítése, a társdalomból történő kirekesztettség érzésének, illetve a magány érzetének csökkentése, elkerülése, megszüntetése. ... >>

Szárnyas Oltár Hun-Rom-Art Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 17-19.II/11.
képviselő: Dr.Lugosi Győző
Hátrányos helyzetű fiatalok tehetségének gondozása, művészi pályájuk segítése, a roma hagyományok és művészeti értékek megismertetése, kiállítások, bemutatók szervezése, díj alapítása. ... >>

Szebben szeretnék járni Egyesület

(szociális)

1082 Budapest, Corvin köz 6.
képviselő: Gyimesi Eszter, Sztasákné Nagy Gabriella
A mozgássérültek rehabilitációjának elősegítése, ezzel kapcsolatos adatbázis létrehozása mozgásfejlesztés, táboroztatás, szabadidős tevékenység, a hozzátartozók számára szociális támogatások igénybevételéhez információ átadás, beszélgető kör szervezése, egymás segítése, mozgássérültek érdekérvényesítésének elősegítése. ... >>

Széchenyi 200 Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1088 Budapest, Vas 11.
képviselő: Tagai Péter
A diákok szociális helyzetének javításához anyagi támogatás nyújtása, a tehetséges tanulók segítése idegen nyelvek elsajátításához, kultúrális programok szervezéséhez való segítségnyújtás, iskolai hagyományok ápolása. ... >>

Szegényekkel a Szegényekért Közhasznú Célokat is Ellátó Alapítvány

(szociális)

1089 Budapest, Orczy út 7 III.em.5.
képviselő: Danyi Antal
A társadalmi és anyagi hátránnyal küzdő emberek,csoportok felemelkedési esélyének támogatása. ... >>

Szent József az Idősekért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1082 Budapest, Hock János u. 8.II/10.
képviselő: Kertész Mária
Az egyedülálló, magányos idős emberek szociális jelleggel szellemi- és lelki segítése, rendszeres, természetbeni juttatásokkal történő támogatása. Gondozó segítő tevékenység végzése. ... >>

Szeretet Angyalai Alapítvány

(szociális)

1081 Budapest, Alföldi utca 5. II./24.
képviselő: Kovács Ferenc
A hátrányos helyzetben élő gyermekek és felnőttek támogatása illetve segítése, az alapítvány célja, hogy kiküszöbölje azt a hátrányt, a melyet a szociális helyzet illetve a nem megfelelő anyagi vagy szellemi körülmény okoz. ... >>

Szeretet-lánc Magyar Keresztény Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1084 Budapest, József utca 52. I./2.
képviselő: Bács Jeremiás
segítséget nyújtson a szükségben lévőknek, betegeknek, időseknek, fogyatékkal élőknek, hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak, menekülteknek, katasztrófák és háborús események áldozatainak. ... >>

Szívvel Közösen Gyermekeinkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1087 Budapest, Rákóczi út 57. 1087 fsz.
képviselő: Papp Krisztina
Egészségügyi intézmények, onkológiai központok, intenzív osztályok, rehabilitációs központok műszerparkjának és fejlesztésének támogatása tárgyi és anyagi eszközökkel. ... >>

Teen Tolerance Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1084 Budapest, Déri Miksa utca 18. V./2.
képviselő: Jay Miller
Iskolán kívüli tevékenységek szervezése hátrányos helyzetű és speciális igényű feladatok segítése, fiatal tehetségek felfedezése, kulturális programok szervezése. ... >>

Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1082 Budapest, Baross utca 3. 1.//15.
képviselő: Dobosné Gödölle Ágnes, dr. Garai Géza, dr. Mészner Zsófia Klára
Az alapítvány támogatni kívánja a modern, hatékony, európai összehasonlításban is helytálló magyar egészségügyért folytatandó kutatásokat, célzott tanulmányokat, ezek eredményeinek széleskörű társadalmi ismertetését. Ennek érdekében pályázatokat kíván kiírni. Az alapítvány támogatni kívánja az egyéni felelősségvállalás, a prevenció, a korszerű kezelési eljárások és gyógymódok szerepéről való tájékoztatást, felvilágosító és mozgósító akciók szervezésén keresztül. A lakosság figyelmét fel kívánja hívni arra, hogy többet kell tenni az egészségtudatos társadalom kialakulásáért.
Az Alapítvány támogatni kívánja az egészségfejlesztés fontosságának elismerését. Az Alapítvány - a fentiekkel összefüggésben - támogatni kívánja a nyílt szakmai és társadalmi fórumokat, konstruktív vitákat. Az Alapítvány elő kíván segíteni olyan széleskörű társadalmi vitát, amely eredményeképpen társadalmi szervezetek programjukban a kívánatos egészségügyi reformokat, az azok felé vezető utat megfogalmazzák. Az Alapítvány elő kívánja segíteni a társadalmat ténylegesen érintő és foglalkoztató egészségügyi problémák képviseletét. ... >>

Tér/Tár Műhely Egyesület

(szociális)

1084 Budapest, Víg utca 11-13. 3/30.
képviselő: Herpainé Márkus Ágnes, Kaló Róbert
kutatás és innovációk kezdeményezése a sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi és területi hátrányainak mérséklése érdekében. ... >>

TEREPMUNKA Alapítvány Kulturális Központ és Közösségi Ház

(oktatási,szociális,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 29. fszt. 2.
képviselő: Bogdán Zsuzsanna
Az alapítvány azzal a céllal jön létre, hogy kulturális programokkal, oktatással segítse a közösségek megerősödését, a kultúra és a hagyományok ápolását, a társadalmi előítéletek csökkenését. Az alapítvány kiemelt figyelmet szentel a cigányságnak, illet a hátrányos helyzetű fiataloknak. Az alapítvány létrehoz egy közösségi házat. ... >>

Tipográfia Testedző Egyesületért Alapítvány

(szociális)

1085 Budapest, Kölcsey 2.
képviselő: Szabó Zsigmond
A többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek gyógykezeléssel járó kiadásainak mérséklése, segélyezésük és a magyar női labdarúgás segítése. ... >>

TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

(egészségügyi,szociális)

1088 Budapest, Baross utca 36. II./2.
képviselő: Lantos Szilárd
Magyarországi szegények és betegek támogatása. ... >>

ÚJ UTAK Betegekért és Gyógyultakért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1086 Budapest, Szeszgyár u. 12.
képviselő: Szilágyi Gábor
A szenvedélybetegséggel, személyiségzavarral küzdők gyógyulásának elősegítése. ... >>

Union Közhasznú Mentori Egyesület

(szociális,egyéb)

1085 Budapest, József körút 77-79. fszt./2.
képviselő: Veréczi László
A kisebbségi és hátrányos helyzetűek társadalmi beilleszkedését és esélyegyenlőségét növelő segítségnyújtás. ... >>

Váltó-sáv Alapítvány

(szociális)

1082 Budapest, Üllői út 42. 4./1.
képviselő: Mészáros Mercedes elnök
A büntetés-végrehajtási intézetekben előzetes letartóztatásban levő, vagy ítéletüket töltő, valamint szabadlábon levő, vagy szabadként, kriminál életvezetésű fiatalkorúak és fiatal felnőttek (16-30 éves) megkeresése, gondozása. ... >>

Van Esély Alapítvány

(szociális)

1082 Budapest, Baross u. 41. I.em.2.
képviselő: Breitner Péter
Otthon nélküli emberek támogatása elsősorban a fővárosban, annak érdekében, hogy megtalálják a hajléktalan életformából kivezető utat. Főként hajléktalanok lakhatáshoz és munkához jutásához és e- zek megtartásához támogatás nyújtása. Minden olyan változás segíté- se, amely az otthon nélküli emberek életkörülményeinek tartós javu- lását, illetve hajléktalanságának megszűnését szolgálja. A támoga- tás elnyerésének és folyósításának feltétele a támogatottak aktív közreműködése helyzetük javítása érdekében. Az alapítvány céljának elérésében segítő szociális munkások anyagi, illetve erkölcsi elis- merésben részesítése. ... >>

Vasas Nyugdíjas Alapszervezeteket Támogató Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1086 Budapest, Magdolna 5-7.
képviselő: Hanfeldt István, Tóth Károly
A korábbi vállalati szakszervezeti alapszervek segítsége nélkül maradt VASAS nyugdíjasok által létrehozott alapszervezetek működésének támogatása. ... >>

Vasas Önkéntes Nyugdíjas Segélyezési Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1086 Budapest, Magdolna u.5-7.
képviselő: Tóth Károly
A Vas-, Fém- és Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége idős, rászoruló nyugdíjas tagjainak, azok özvegyeinek támogatása. ... >>

Vaskar Sportegyesület

(sport,szociális)

1083 Budapest, Tömő u. 58.
képviselő: Józsa Mihály
Egészségmegőrzés és szkander sport támogatása, sportversenyek szervezése, lebonyolítása különböző súlycsoportokban, főként mozgássérült sportolók edzési- és versenylehetőségeinek biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése. Nyitott minden korosztály számára, mivel a szkanderezés olyan sportág, amiből nem lehet kiöregedni, hiszen itt minden életkornak megvan a saját kategóriája. Biztosítja az egyesület az együttsportolás lehetőségét egészséges és mozgássérült sportolók számára is. ... >>

Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

1087 Budapest, Kerepesi út 14.
képviselő: Horváth László elnök, Terbe Józsefné
idős emberek életminőségének javítása. ... >>

Végső Vár Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1083 Budapest, Baross utca 101/a.
képviselő: Székely Béla
Adományok gyűjtése és szétosztása az arra rászorulók között( elsősorban hajléktalanok, de idős korúak, nagycsaládosok és létminimumon élők részére is) , étkezések ( meleg étel) biztosítása (elsősorban hajléktalanok, de idős korúak, nagycsaládosok és létminimumon élők részére is); ingyenes egészségügyi és rehabilitációs tanácsadás, szolgáltatás nyújtása ( hajléktalanok részére); szociális gondoskodás, támogatások igénylése, felvilágosítás, munkalehetőségek keresése ( hajléktalanok részére); jogi segítségnyújtás? ( hajléktalanok részére); Távlati cél: egy hajléktalan otthon megvalósítása, ott hajléktalanoknak szállás, étkezés biztosítása, ezzel az társadalmi életbe történő visszailleszkedésük megkönnyítése. ... >>

Véka és Korsó Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1086 Budapest, Dankó u. 9.
képviselő: Lakatos Ilona
A hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok felzárkóztatását segítő programok megvalósítását és támogatása tkeintet nélkül a gyermekek és fiatalok tanulmányi eredményére. Támogatás nyújtása az érintett gyermekek és fiatalok középiskolai tanulmányaihoz, felsőfokú iskolai tanulmányainak megkezdédéhez, továbbá a munkába állást segítő tevékenységhez.Félárva családból származó gyermekek és fiatalok, a tartósan beteg és fogyatékos, valamint a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és fiatalok támogatása.A Wesley János Lelkészképző Főiskola gyakorlatot teljesítő hallgatóinak és az Oltalom Karitatív Egyesület intézményén belül gyakorlati képzésükhöz terep és oktatók biztosítása, támogatva ezzel a munkaerő utánpótlást is.A hiányos ismeretekkel rendelkező hallgató jelöltek felzárkóztatásához az Oltalom Karitatív Egyesület gyakorlati képzést, a Wesley János Lelkészképző Főiskola pegid "O"-ig évben a sikeres felvételihez nyújt segítséget. A Wesley János Lelkészképző Főiskola oktatási módszereinek fejlesztése, valamint az oltalom Karitatív Egyesület szakmai színvonalának emelése, amihez kutatási ösztöndíjat biztosít a kiemelt feladatokkal megbízott dolgozók részére az alapítvány. ... >>

Virágzó Jövő Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

1089 Budapest, Orczy út 14.
képviselő: Berta István, Márai Gabriella, Untsch Ervin
Hátrányos helyzetű és idős emberek támogatása, érdekvédelme. ... >>

Visszaút Hajléktalan Drog- és Alkoholbetegek Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1085 Budapest, Horánszky út 9. fsz. 3.
képviselő: Bányai Éva
Hajléktalan drog-, alkohol- és szenvedélybetegek rehabilitációja. Szociális szempontból nehéz helyzetbe került személyek segítése, a számukra ellátásokat nyújtó intézmények, újfajta ellátási formák és rendszerek kialakításának támogatása és szervezése, különös figyelemmel a lakhatási körülményekkel kapcsolatos problémákra. Az alapítvány célja kiemelten az egészségügyi rehabilitációs tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Lakóhellyel nem rendelkező, körzrtükben vagy más lakás céljára szolgáló helyiségben élő, krízishelyzetbe került egyének, - beleértve a börtönből szabadult hajléktalanokat is - életfeltéleinek biztosítása különböző segítő intézményekben, szolgálatokon és szakami programaokon keresztül. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal