Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 134
2. oldal

Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1085 Budapest, Stáhly utca 13.
képviselő: Künsztler György István
A siket és nagyothalló emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése a jelnyelv eszközeinek használatával, képzési, képességfejlesztő és ismeretterjesztő szolgálatatások nyújtása a siket és nagyothalló emberek, valamint családtagjaik számára, továbbá ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, pl. képzéseken, vizsgákon, ismeretterjesztő programokon tolmácsolás, illetve tolmácsolás biztosításával ilyen programok szervezése. ... >>

Jó Világ (Lashi Luma) Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1083 Budapest, Illés utca 26. I//102.
képviselő: Mészáros Rozália
Pénzügyileg és természetbeni támogatás nyújtása. Az etnikai megkülönböztetés alapján, vagy más szempontból hátrányos helyzetben lévő romák és más csoportok társadalmi esélyegyenlősége javításához, elősegítéséhez; társadalom minél szélesebb rétegei figyelmének felhívásához a romák, illetve a hátrányos helyzetű más csoportok egyre nagyobb társadalmi leszakadása negatív következményeire. ... >>

Jog Az Egészséghez Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

1085 Budapest, József körút 14. III./6.
képviselő: dr. Lenkei Gábor Béla, Miklovicz Attila
Tevékenységével elősegíteni egy olyan Új Egészségkultúra elterjesztését, amely az ember természetes biológiai állapotát figyelembe véve, elsődlegesen az egészség fenntartása és megőrzése érdekében a természetes anyagok és eljárások alkalmazását helyezi előtérbe. Az Új Egészségkultúrában az Ember ideális egészségi állapota a helyes táplálkozást és étrend-kiegészítést, a tudatos testedzést, a szükségtelen drog, gyógyszer, alkohol, stb. fogyasztás elkerülését, valamint a testi és szellemi egészségről való képzettséget foglalja magában, amely olyan életet biztosít, ahol a betegségek egyáltalán nem, vagy csak elvétve fordulnak elő. ... >>

Jókedvű Gyerekek Alapítvány

(szociális)

1083 Budapest, Tömő utca 31.
képviselő: Dr. Szőnyi Viktor
A Béke Királynéja Lelkészség rendezvényeinek, kirándulásoknak, táboroknak a szervezése, illetve támogatása a gyermekek és fiatalok vallási nevelése és fejlődése szolgálatában. Szociális segélyezés és mindezzel a Lelkészség néhai kesegítő lelkésze, Waigand József emlékének és szellemének megőrzése. ... >>

JÓRAVALÓ Tanácsadó és Segítő ALAPÍTVÁNY

(szociális)

1085 Budapest, Pál utca 6. fszt./2.
képviselő: Molnárné Mózsik Erika
A diákok, szülők, pedagógusok, humán szférában dolgozó szakemberek és hasonló területen működő gazdálkodó szervezetek, továbbá megváltozott munkaképességű magánszemélyek és az őket foglalkoztatók számára humán jellegű tanácsadás, segítségnyújtás.
a diákok, szülők, pedagógusok, humán szférában dolgozó szakemberek és hasonló területen működő gazdálkodó szervezetek, továbbá megváltozott munkaképességű magánszemélyek és az őket foglalkoztatók számára, valamint pályamódosítók és állást keresők részére humán jellegű tanácsadás, segítségnyújtás. ... >>

Józsefvárosi Hátrányos Helyzetű Emberekért Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1084 Budapest, Déri M. utca 6. IV./3.
képviselő: dr. Tornóczi László
A hátrányos helyzetű emberek támogatása: a hátrányos helyzetű gyerekek tanulásának, a fiatalok pályakezdésének, otthonteremtésének, közéletbe való bevonásának támogatása, elősegítése; a kerületben élő, dolgozó vagy ehhez kötődő lakosok közérzetének javítása. ... >>

Józsefvárosi Szivárvány Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1083 Budapest, Tömő utca 38/A.
képviselő: Lintnerné Nagy Eszter önállóan, Szabó Erika önállóan
az óvodába járók életét színesebbé, gazdagabbá, tartalmasabbá tétele, az óvoda színvonalasabb működésének elősegítése.
- A halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedésének, iskolába való felkészítésének elősegítése, fokozott figyelemmel az esélyegyenlőség biztosítására.
- az óvodába járó etnikai kisebbség kultúrájának ápolása, megismertetése minden óvodába járó gyerekkel és gyerek szüleivel. ... >>

Kádár Istvánné Koraszülött, Mozgássérült és Downkóros Gyermek Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1081 Budapest, Népszínház utca 16. fszt./13.
képviselő: Kádár Olivér
Segítségnyújtás a koraszülött, mozgássérült és downkórós gyermekek gyógykezelése anyagi feltételei megteremtésében, ezen gyermekek in- tézetben történő elhelyezésének biztosításában, az arra rászoruló gyermekek gyógyászati segédeszközökkel való ellátásában. ... >>

KALAND - VÁR Turisztikai és Ifjúsági Programszervező Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1081 Budapest, Népszínház utca 37. I./6.
képviselő: Nagy Gergő Adrián elnök, Pfeifer Viktória titkár, Szabó Zoltán alelnök
a gyermekek és hátrányos helyzetű csoportok számára olyan kulturális programok szervezése, erdei iskola, táborok létesítése a szabadidő hasznos eltöltése, prevenciós nevelő és oktató munka végzése érdekében. ... >>

Katicák a Gyermekekért a Gyermekek Támogatásáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1089 Budapest, Kőris utca 5. B. 2./26.
képviselő: Berki János
Egyedi foglalkozások keretében segítjük a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, - Szerepet vállalunk a tehetséges, de szegény családok gyermekeinek zenei nevelésében, - Konkrét segítséget kívánunk adni a létminimum alatt élő családoknak hivatalos ügyeiknek intézésében, beadványok, kérvények megfogalmazásában. - Ruhanemű gyűjtésével segítjük a sokgyermekes szegénycsaládokat. Segíteni szeretnénk a gyermek kapcsolatának pozitív alakításában kulturális rendezvények szervezésével. Szerepet vállalunk a társadalom perifériáján élő gyermekek beilleszkedésében. ... >>

Kedves Nővér Alapítvány

(szociális)

1088 Budapest, Szentmihályi 46.
képviselő: dr. Rácz Károly
A SOTE II. Belklinika nővéreinek segítése. ... >>

Keresztény/Keresztyén Közéleti Misszió Egyesület

(szociális)

1088 Budapest, Bródy Sándor 27.
képviselő: Lántzky László ... >>

Kiscsillag Európai Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1081 Budapest, Kiss József utca 15. 1./10.
képviselő: Balog Hajnalka
Belföldön, illetve külföldön gyógykezelhető, gyógyítható beteg gyermekek segítése, kötségeinek finanszírozása. ... >>

Kisnyugdíjasok Pártja

(szociális)

1084 Budapest, Rákóczi tér. 2.
képviselő: Buzás József dr. 1 240328 0235 ... >>

Kötelék Alapítvány

(oktatási,szociális)

1088 Budapest, Rákóczi út 29. IV/5/a.
képviselő: Laszip Sándor
A hátrányos helyzetű tanulási és magatartási zavarokkal küzdő gyer- mekek esélyegyenlőségének megteremtése fejlesztőpedagógiai diag- nosztika, egyéni és csoportos prevendió és korrekciós fejlesztés útján, pedagógiai szaktanácsadás, tehetséggondozás, e körben klu- bok és előadások szervezése, kutatási tevékenység. ... >>

Közúti Közlekedési Szakszervezet Szociális Alapítványa

(érdekképviselet,szociális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 3.
képviselő: Békefi Mihály
A Közúti Közlekedési Szakszervezet üzemi balesetet szenvedett tagjai, illetve családtagjainak támogatása. ... >>

Krisztusi Kegyelem Keresztény Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1085 Budapest, Kőbányai út 21.
képviselő: Shan Su Lei
fiatal tagjai kedvezményes üdülése, pihenésük biztosítása, olyan táborok szervezése, ahol a résztvevők a Szentírás alapján megismerhetik az evangéliumot és a keresztyén életből fakadó értékeket;
olyan rendezvények támogatása és szervezése anyagi és személyi feltételek biztosításával, amelyek célja a keresztyén életszemlélet kialakítása, különösen családi élettel, sporttal;
keresztyén szellemiségű kulturális események, programok szervezése, énekkarok, zenekarok támogatása, zenei táborok szervezése;
keresztyén szellemiségű rendezvényeken, táborokon, konferenciákon, találkozókon, továbbképzéseken, kulturális eseményeken magánszemélyek részvételének segítése anyagi vagy természetbeni támogatással;
énekkarok, zenekarok, valamint az egyesületi célok megvalósítását segítő csoportok létrehozása és fenntartása;
keresztyén szellemiség fenntartása, mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelki segélynyújtás. ... >>

Langer Iván Alapítvány

(szociális)

1087 Budapest, Baross utca 4-5. fszt./20.
képviselő: dr. Kollman J.György
Minél több, szociálisan rászoruló, felsőfokú tanintézetbe felvett pályázó fiatal számára pályázati lehetőség biztosítása, akiknél feltételezhető, hogy tanulmányuk eredményes befejezését követően a közjót szolgáló tevékenységet fejtenek ki. ... >>

Létbiztonság, Életminőség, Tanulás, Rahabilitáció, Alternatíva Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
képviselő: dr. Forrai Judit, Varróné Kauba Dóra, Virág András
A társadalom hátrányos helyzetű csoportjai esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elsőegítése.
Célja továbbá a gyermek és ifjúságvédelem hatékonyabb működésének elősegítése. Nevelés, oktatás, egészségfejlesztés, képességfejlesztés és ismeretterjesztés a hátrányos helyzetű csoportok körében, továbbá szociális tevékenység folytatása.
A célja az alapítványnak az alternatív konfliktuskezelések eljárások, demokrácia technikák megismertetése, oktatása, elterjesztése.
Alacsony küszöbű (iskolázatlan szubkultúrában élő, egyéb okból hátrányos helyzetű) csoportok körében ártalomcsökkentő egészségügyi szolgáltatások megismertetése, elterjesztése (az egészségi ártalmak csökkentése és kezelése, mivel a megszüntetésük elérhetetlen) és mindezek érdekében internetes portál létrehozása és üzemeltetése interaktív jelleggel. ... >>

LOSONCI TÉRI DIÁKSPORT EGYESÜLET

(sport,szociális)

1083 Budapest, Losonci tér 1.
képviselő: Madarász Csaba
A tagok érdekeinek képviselete, kulturált, egészségmegtartó szórakozásának elősegítése; a tagok sportolási lehetőségeinek kitágítása; különféle sportágak szervezett módon történő részvétel elősegítése, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, migráns gyermekek körében, érdekében. ... >>

Magyar Detektív Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

1084 Budapest, Déri Miksa utca 15.
képviselő: Herczeg Anna
A Magyarországon működő, magánnyomozással foglalkozó gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és magánszemélyek szakmai érdekképviselete, érdekvédelme, az azokat érintő közgazdasági, pénzügyi, jogi szakmai kérdésekben való állásfoglalás kialakítása és annak érvényesítése. A magánnyomozással foglalkozó gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és magánszemélyek közötti információs rendszer kidolgozása, számukra szakmai segítségnyújtás. Kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás külföldi detektív szövetségekkel, valamint detektív irodákkal. Nemzetközi megkeresés esetén szakmai és társadalmi céljait nem veszélyeztetve közreműködik a magyar társszervekkel történő összehangolt működés kialakításában és esetleges megbízásoknak a tagok részére történő továbbításában. A magánnyomozással összefüggő és más kapcsolódó szakterületek iránt éreklődő, azokkal tudományos igénnyel is foglalkozó agy foglalkozni kívánó személyek összefogása, a magánnyomozói szakma fejlődésének szolgálata, a tudományos eredmények gyakorlatban való alkalmazásának segítése. Megfelelő fórum biztosítása a szövetség tagjai részére, ismereteik bővítésére, kutatásaik segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, szakmai színvonaluk emelésére, további érdekeik védelmére, érvényesítésére. A szövetség felkutatja és ápolja a magánnyomozás hagyományait, továbbá erősíteni igyekszik a szakma egységét és együvé tartozását. ... >>

Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1083 Budapest, Szigony u. 37.
képviselő: Gondi János
A hátrányos helyzetű, munkanélküli fiatalok érdekvédelme és érdekérvényesítésének segítése, megelőző célú foglalkoztatása elsősorban prevenció, egészségmegőrzés, ártalomcsökkentés területén.
A kábítószerügyi koordináció stratégiai területei közül elsődlegesen a prevenció és az érdekérvényesítés elősegítése. ... >>

Magyar Egyetemi Extrémsport Egyesület

(sport,szociális)

1085 Budapest, Rigó utca 3. 3. 2./217.
képviselő: Balogh Balázs
A különböző extrém sportok népszerűsítése és megismertetése a fiatal korosztály körében. Az egészséges életmód és a testmozgás népszerűsítése. A drog, a dohányzás és az alkohol nélküli életre nevelés. ... >>

Magyar Extrémsport és Rekreációs Szövetség

(sport,természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

1089 Budapest, Baross u. 127.
képviselő: Bala Ferenc
Túrák és expedíciók szervezése által a sportolás és a természetvé- delem népszerűsítése. Széles körben lehetőséget kíván biztosítani a természet megismeréséhez, megszeretéséhez. Feladatának tekinti a rekreáció, az egészségmegőrzés iránti igény felkeltését, növelve a rendszeresen sportolók számát azáltal, hogy szakemberek irányítása mellett izgalmas sportolási lehetőséget biztosít mindenkinek élet- kortól, edzettségi állapottól függetlenül. A szövetség célkitűzése még azoknak a feltételeknek a megteremtése, hogy az extrémsport- ágakba bekapcsolódhassanak fogyatékos emberek és nevelőotthonok lakói. Segítséget kíván nyújtani drogellenes szervezetek munkájá- hoz, megelőző és helyreállító folyamatokban. ... >>

Magyar Prevenciós Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. V//503.
képviselő: Braun Ilona Mónika, Soós Zoltán
Pozitív mintákon, felvilágosító anyagokon és képzéseken keresztülösztönözze az egyéni, családi és társadalmi problémák ( pl. drog- és mértéktelen alkoholfogyasztás, cigarettázás, tanulási- és kommunikációs nehézségek) elkerülését,valamint elősegítse azok megelőzését, illetve kezelését. Az Alapítvány továbbá támogat és szervez olyan interaktív és komplex szociális, mentális egészségügyi és primer prevenciót elősegítő programokat, melyek ráirányítják a fiatalok és felnőttek figyelmét a tartalmas célok és építő tevékenységek fontosságára, mint például művészet, tudásfejlesztés és sport. ... >>

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

1085 Budapest, Üllői út 24.
képviselő: Györe Dániel
Az evangélikus egyház gyülekezeteire építi tevékenységét, elősegíti a helyi és országos szintű ifjúsági szerveződést, hitébresztő, ismeretterjesztő és egyéb közösségi alkalmakat, illetve táborokat szervez. A 173/2003. kormányrendelet hatálya alá tartozó ifjúsági szálláshelyeket üzemeltet, melyek nem csak a tagság számára elérhetők. ... >>

"Magyarországon Eltűnt Gyermekek Felkutatásáért" Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1082 Budapest, Baross utca 93. 6./18.
képviselő: Blaskovits Mátyás Tibor, Bucsi István
Magyarországon eltünt gyermekek felkutatásának támogatása. ... >>

MÁV Új Esély Alapítvány

(oktatási,szociális)

1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.
képviselő: Fazekas József, Horváth István, Kersch Gabriella Dalma, Menyhártné dr.Zsíros Mária, Tóth István, Tóth Sándor
Az alapítvány támogatja a MÁV Rt-nél megvalósuló létszámleépítéssel érintett munkavállalók újra elhelyezését. Ennek keretében egyebek mellett szociális tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozását, nevelést és oktatást, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését megvalósító tevékenységet is végez. ... >>

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1083 Budapest, Szigony utca 37.
képviselő: Olaszy Csaba
A Megálló Csoport feladatának a szenvedélybeteg- és szenvedélybetegségben veszélyeztetett fiatalok, fiatal felnőttek és hozzátartozóik számára szociális, terápiás, egészségfejlesztő, speciális oktatási, kulturális, és a közösségi szolgáltatások szervezését és működését tekinti; célja olyan komplex, az önsegítés elvein és gyakorlatán alapuló szolgáltatásrendszer kialakítása, működtetése és minőségének folyamatos fejlesztése, mely a prevenciós munka mellett a korai kezelésbe vételtől a fejlesztésen -képzésen át a munkába állásig az utógondozásig tartó folyamat feladatait egységesítve, a személy egyedi szükségleteihez alkalmazkodva hosszú távú, ellátási módszerekben és információkban gazdag támogatási formát valósít meg, sorstárs segítőként foglalkoztatott gyógyult szenvedélybetegek közreműködésével. Nyitottsága révén az a deviancia- és kábítószer-kérdést övező misztikus társadalmi rettegést és előítéletet kívánja enyhíteni: a kevésbé érintett emberek érzékenységének és fogékonyságának növelésével a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét kívánja elősegíteni. Törekszik a területen dolgozó szervezetek összefogására és mindehhez gyűjti a nemzetközi tapasztalatokat. Szervezi és végzi a programjai kiterjesztését hazai és nemzetközi szinten. Alapvető küldetése a közösség támogató erejének felhasználása az egyén bármilyen pozitív változásra irányuló törekvésének erősítésében. ... >>

Menhely Alapítvány

(szociális)

1082 Budapest, Vajdahunyad 3.
képviselő: Csongor Anna, Győri Péter, Tánczos Éva
a fővárosban élő mentális szociális okokból hajlékkal nem rndelkezők gondozására Hajléktalanok Gondozási Központjának létrehozása, a hajléktalanok időleges elhelyezésére szolgáló menhelyek létesitésének elősegitése. ... >>

Mens Sana Alapítvány, ÉP Lélek Alapítvány

(szociális)

1085 Budapest, Mária u. 34. III.7.
képviselő: Csepei Ildikó
Az alapítvány tartós közérdekű célja: A drogfogyasztók számára tanácsadás, megelőzés, rehabilitációs csoporttréningek kábítószer fogyasztók és függők számára, függetlenítő stratégiák egyéni kidolgozása valamint életbe léptetése. Az alapítvány a célokat, illetve a tevékenységeket megszervezi, és elősegíti annak megvalósítását. ... >>

Metróber Jóléti és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1087 Budapest, Kerepesi út 29. c.
képviselő: Urbanik Klára Erzsébet
A METRÓ Vállalat alkalmazottainak és nyugdíjasainak szociális támogatása, üdültetésük szervezése, szakami és idegennyelvi képzésük segítése, esetenként kamatmentes kölcsönk nyújtása. ... >>

MIMÓZA a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1085 Budapest, Baross utca 10. I./6.
képviselő: dr. Komáromi Ádám
A súlyosan és tartósan fogyatékos gyermekek, valamint a daganatos és leukémiás betegségben szenvedő gyermekek támogatása, életminőségük javításában, gyógykezelésükben, illetőleg az egészségügyi rehabilitációs tevékenységben való közreműködés mind technikai, mind anyagi segítségnyújtással, anyagi és egyéb segítésgnyújtás a családvédelem területén, valamint a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése. ... >>

MOMO Gyermekvédő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1081 Budapest, Népszínház u. 31.
képviselő: Fitterer Szilvia
Hátrányos helyzetű bűnözés szempontjából veszélyeztetett gyermekeknek segítség nyújtása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Integrációját és Reaktivizálódását Támogató Alapítvány

(szociális)

1086 Budapest, Baross utca 135. II./7.
képviselő: Hideg János
Mozgáskorlátozottak és egyéb testi, szellemi vagy szociális okból hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete

(szociális)

1084 Budapest, Déri Miksa u. 18. I.em 1.
képviselő: Dr. Károly Imréné, Joachim Györgyné, Nagel István ... >>

Nagyvárad téri Református Egyházközség Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Üllői út 88-92.
képviselő: Deli Levente, Sípos Ete János elnök, Székessyné Varga Judit, Szentpéteri Géza Gyula, Terdik Tamás
Szociális és szeretetotthonok, fogyatékosok számára is alkalmas iskolák, alkohol- és egyéb más függőségben szenvedő betegek rehabilitációjához szükséges intézmény építésének és fenntartásának támogatása. ... >>

Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány

(szociális)

1082 Budapest, Nap utca 25.
képviselő: dr. Ratkóczi Éva
Mentálhigiénésen segítségre szoruló szociálisan hátrányos helyzetű személyek, családok, közösségek támogatása. ... >>

Napsugár Nyugdíjas Egyesület

(szociális)

1082 Budapest, Harminckettesek tere 6/B.VIII
képviselő: Dede Sándorné titkár /együtt, Eördög Tiborné elnök /önállóan, Révész Istvánné alelnök /együtt ... >>

NÉKÁM ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1085 Budapest, Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Mária utca 41.
képviselő: dr. Kárpáti Sarolta
A SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkolügiai Klinikán zajló gyógyítási, kutatási, oktatási és innovációs tevékenységek feltételeinek javítása, hiányzó profilok megteremtése. A Bőrklinika ingó és ingatlan eszközállományának felújítása, modernizálása, a betegellátás korszerűsítése, új kezelési módok bevezetése, ehhez a technikai feltételek kiépítése. Fiatal orvosok hazai és külföldi képzésének elősegítése, a bőrgyógyászati szakképzés házon belüli korszerűsítése, a betegellátás minőségének javítása. ... >>

Nélkülöző Családokért Alapítvány

(szociális)

1088 Budapest, Baross u. 43. IV.2/a.
képviselő: Pinker Attiláné
Önhibájukon kívül a társadalom perifériájára került családok segítése. ... >>

Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1086 Budapest, Lujza utca 5. II.em./9.
képviselő: Balogh László
Gyermekkórházak felszereléseinek beszerzéséhez történő adománygyűjtés; óvodák, bölcsődék tevékenységének támogatása adománygyűjtés és fizikai segítségnyújtás útján; hátrányos helyzetű gyermekek illetve családok anyagi támogatása, tanácsadással történő segítése; gyermekek részére rendezvények szervezése, szponzorálása; beteg gyermekek egyéni gyógykezelésének segítése érdekében adománygyűjtés. ... >>

Nevelőszülők Közössége Családvédelmi Egyesület

(szociális)

1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.
képviselő: Allaga Zoltánné ... >>

Oltalom Karitatív Egyesület

(szociális)

1086 Budapest, Dankó u. 9.
képviselő: Iványi Gábor / végzés nélkül
Az Oltalom Karitatív Egyesület olyan személyek közösségeként jött létre, akik lelkiismereti ügyüknek tekintik a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben lévő különféle társadalmi rétegek, csoportok és egyének együttérző, segítőkész támogatását. Az Oltalom Karitatív Egyesület célja a rászorulók támogatása, valamint a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltése. ... >>

Olympos Időskorúakért Alapítvány

(szociális)

1088 Budapest, Baross utca 41.
képviselő: Dzovairi Polyxeni
A görög polgárháborúból menekült idős emberek megsegítése. ... >>

Orosz Üzletasszonyok Klubja Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1088 Budapest, Rákóczi út 27/B II/2
képviselő: Popova Nyina Vszevolodova
A Magyarországon élő, a volt Szovjetunió tagállamaiból származó, főleg az üzleti és tudományos élet területén tevékenykedő nők részére érdekvédelmi tevékenység ellátása, részükre közéleti szerepvállalásukhoz háttér biztosítása, az egyesület tagjai által hasznosnak és előmozdítandónak vélt társadalmi célok szolgálata, ( karitatív tevékenység szervezése) valamint az egyesület tagjai szabadideje szervezett eltöltésének a szervezése klubszerű keretek biztosításával ... >>

Országos Szociális Lakásépítő és Szervező Alapítvány

(szociális)

1089 Budapest, Rezső tér 8.
képviselő: Oláh József
A magyarországi cigány és nem cigány nagycsaládosok (3 vagy többgyermekes), szociálisan rászorulók, kevés készpénzzel rendelkezők segítése, lakáshoz juttatása. ... >>

Örömhírmondók Alapítvány

(szociális)

1083 Budapest, Vág utca 41.
képviselő: Nagy István
A társadalmilag hátrányos helyzetű, elesett emberek, egyének és családok felkarolása, támogatása, segítése. Családok, gyermekek számára üdülések, szellemi hasznot hajtó összejövetelek, csoportos foglalkozások szervezése, tartása, a keresztényi erkölcsre, hitre való neveléssel az emberek közötti kapcsolatok javítása.
Kapcsolatok ápolása hasonló célú szervezetekkel, társadalmi csoportokkal, különösen a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Pacem in Uteró (Orvosok és Jogászok az abortusz ellen)

(szociális)

1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.
képviselő: Dr.Jobbágy Gábor ... >>

Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Dugonics utca 17-21.
képviselő: Benes Géza
A Pályakezdők Speciális Szakiskolájának, illetőleg a pályakezdő fiatalok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal