Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 224
5. oldal

Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1074 Budapest, Dohány utca 1/b.
képviselő: Fülöp Csaba, Karászi Fruzsina
létrehozni az elméleti irányultságú magyar egyetemi képzésben egy gyakorlatorientált, készségfejlesztő és az elméleti tudást elmélyítő képzési formát, amely egyben az egyetemek és a diákok közötti kapcsolatteremtésre is alkalmas. ... >>

Tegyünk Együtt az Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1071 Budapest, Dembinszky u. 39. III/17.
képviselő: Csalagovits Zóra elnök, Dr.Molnár Annamária titkár
Kulturális-, ismeretterjesztő- és sportprogamok, táborok szervezése. Szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek szervezése és támogatása. Természet- és környezettudatos viselkedést elősegítő programok szervezése. Közösségformáló képzések szervezése, lebonyolítása. Másság elfogadására, toleranciára nevelés, rasszizmus elleni küzdelem. Nemzetközi ifjúsági csereprogramok előkészítése, felkészítő képzés szervezése. Kulturális események látogatásának szervezés. Nyelvvizsgára és felvételi előkészítőre tanfolyamok szervezés. Hátrányos helyzetű, jó képességű tanulók felkutatása és iskolán kívüli képzésük, illetőleg továbbtanulásuk elősegítése. Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, önképzésük, személyiségi fejlődésük javítása. ... >>

Tehetség Alapítvány

(oktatási,szociális)

1078 Budapest, Nefelejcs 50.
képviselő: Hernádi Zsuzsanna
Állami nevelt gyermekek továbbtanulásának támogatása. ... >>

Tengerszem Club

(sport,oktatási)

1075 Budapest, Dohány utca 29.
képviselő: Toldi György
A hagymászás sport támogatása, hegymászás oktatás szervezése, versenyek szervezése. ... >>

TETTBESZÉD Egyesület

(oktatási)

1073 Budapest, Nagydiófa utca 32.
képviselő: dr. Hahn György
A magyar állampolgárok közéleti ismeretei fejlődésének elősegítése. ... >>

TITANIC Society Hungary (TITANIC Társaság Magyarország)

(oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Rottenbiller utca 35. 4./24.
képviselő: Borbály Katalin ügyvezető, Szathmári Botond, Szécsi András
Filozófiai:
Gondolatcserék, előadások szervezése és tartása. A létezésünk hátterének filozófiai- elméleti felderítése. A széttöredezett szaktudományok összefogása. Viktimológiai alapon az éles létezők előrejelzése. Az időjárőr probléma fizikai- filozófiai kutatása. Saját életünk filozofikussá alakítása.
Művészeti:
Filozofikus műalkotások teremtése. A művészet határainak feszegetése. Összművészeti megnyilvánulások létrehozása. TITANIC fesztiválok léteztetése. Megmutatkozás kivételes jelentőségű művészeti fesztiválokon. Saját életünk műalkotássá varázslása. A hulladék és potenciálisan újrahasznosítható anyagok és gondolatok kapcsolata a művészetekkel. Környezetvédelmi programok és tevékenységek szervezése, terjesztése, oktatása, fejlesztések, újítások a környezetvédelemben. Fogyatékkal élő embertársaink művészetekbe való bevonása. A fogyatékosok művészeti kibontakoztatásának és későbbi foglalkoztatásának elősegítése.
Kulturális:
Kötött és szabadprogramú találkozások az emberek filozofikussági fokának növelésére. Titanic-szerű körülmények teremtése. Április 14. táján emlékezet a Titanic süllyedéséről. Don Quiote-i küzdelem az emberiség süllyedő hajójának megmentéséért. Titáni erőfeszítés az emberi értékek elsüllyedésének megakadályozása érdekében. Az ember isteni arcának előbányászása. A fogyatékos emberek művészetének beillesztése az emberiség mai kultúrájába. ... >>

Tizenévesek Kulturális és Tehetségkutató Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

1073 Budapest, Kertész utca 39.
képviselő: Velázquez Fonseca Zsuzsanna
Szervezni a tizenéves fiatalok szabadidejének kulturált és az önkiteljesítésük vonatkozásában hasznos eltöltését. Az iskola és a szülők közötti kapcsolatok erősítése. Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő propaganda útján az egészséges életmód iránti elkötelezettséget kialakítani, közérthető tudományos kampányok útján fellépni a fiatalkori alkoholizmus és kábítószer-használat ellen. ... >>

Transparency International Magyarország Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1076 Budapest, Garay utca 29-31. I./1.
képviselő: Bátory Ágnes, dr. Földes Ádám alkalmazott, Lőke András
A Transparency Internationál nemzetközi nem-kormányzati szervezet értékei mentén működve, a korrupciós problémák feltérképezése a Magyar Köztársaság területén, megoldási javaslatok megfogalmazása, a nyilvánosság tájékoztatása és képzése az átláthatóság ellenőrzése és elősegítése, különös tekintettel a közpénzek felhasználására. ... >>

Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóháza Alapítvány a halmozottan sérült gyermekekért

(oktatási)

1077 Budapest, Bethlen G 8. I/6.
képviselő: dr. Székely Emőke
Az alapítvány tartós közérdekű célja a központi idegrendszeri és/vagy genetikai károsodott, valamint a halmozottan sérült csecsemők és gyermekek 1 hónapos kortól történő fejlesztése, oktatása, nevelése Tunyogi-féle játékterápiával, továbbá a tankötelezett halmozottan sérült gyermekeknek a tankötelezettség végéig történő fejlesztése, oktatása, nevelése Tunyogi-féle terápiával. ... >>

"UCCU" Roma Informális Oktatási Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Kazinczy utca 10. 1./9.
képviselő: Báder Csaba, Debre Istvánné, dr. Vámos Tibor, Káló Norbert, László Flóra, Mohácsi Erzsébet, Ránki Julianna
A cigányság történelmének, hagyományainak, kultúrájának bemutatása a romák és a nem romák számára. Alapvető cél egy nyitott, érdeklődő párbeszéd megkezdése, a Magyarországon a cigányságot övező tévhit terjedésének megállítása, a diszkrimináció csökkentése és a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése valamint a környezettudatos életvezetés érdekében. Az alapítvány hitvallása szerint minden ember egyenlő, mindenkinek egyenlő joga van a boldogsághoz; ahhoz pedig, hogy ezeket az egyszerű üzeneteket továbbítani lehessen gyakran mindössze a megfelelő kérdéseket kell feltenni. ... >>

UFS a Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
képviselő: Lányi András, Szabó Lenke
Az alapítvány többek között az alábbi tevékenységeket kívánja támogatni: koraszülöttek és gyermekek egészségének megőrzése, gyermekek és felnőttek tehetség-kibontakoztatása, egészséges életmódjuk kialakítása, nemzeti és európai kulturális hagyományaik elsajátítása, gyermekek korai életkorban való fejlesztése, kreatív gondolkodásmódjuk mielőbbi kialakítása, gyermekek és felnőttek szabadidejének hasznos és kreatív eltöltésének megszervezése, táborok, szünidei programok, külföldi utak, fesztiválok, kulturális rendezvények szervezése (koordinálása), szakmai, előadói programok támogatása, tehetséggondozó pénzügyi oktatás, nevelés, jelen pontban foglalt célokhoz köthető kutatások támogatása, továbbá előadói, kutatói ösztöndíj-támogatás, speciális gyermek és felnőtt csoportok részére történő kulturális rendezvények szervezése; az oktató és nevelő szakemberek szakmai fejlődésének elősegítése, gyermekek és felnőttek részére pénzügyi képzések szervezése, befektetési kultúra javítása. Az alapítvány célja továbbá nevelési és oktatási, valamint képességfejlesztési közhasznúsági tevékenység végzése, valamint az emberi erőforrással összefüggő képzési, szociális és egészségügyi gondoskodás tervezése, szakmai programok és fejlesztések támogatása, szolgáltatások biztosítása. ... >>

Új Horizont Egyesület

(oktatási,kulturális)

1071 Budapest, Dembinszky u. 8.
képviselő: Csonka Gábor
A megalapozott egzisztenciával és szakmai tapasztalatokkal rendelkező 40 év alattiértelmiségiek bevonása a társadalmi, közéleti tevékenységbe. A baloldali értékek megismertetése és népszerűsítése olyan régiókban és kistelepüléséken, ahol más baloldali irányultságú szervezeteknek nem épült ki bázisa, s ezzel a társadalmi demokratizmus elmélyítése, a felelős közéleti politizálás szervezett kereteinek gazdagítása. A helyi társadalmak képzési, önképzési, kulturális, környezetalakító, önsegítő és közösségfejlesztő cselekvési tereinek bővítése. ... >>

Útban Európához Alapítvány

(oktatási)

1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
képviselő: Stiller Ildikó
Az újonnan kialakult magyar piacgazdasági viszonyok kialakulásával a középfokú képzés formájának és taktikájának kialakitása. ... >>

Vadszőlő 2000 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1077 Budapest, Wesselényi u. 13.III.4.
képviselő: Szabó Ágnes
A Róbert Károly körúti Általános Iskolában tanuló állami gondozásban és hátrányos helyzetű családban élő növendékek támogatása tanulmányaik sikeres befejezéséhez, valamint korrekciós, szocializációs, tevékenységek támogatása, sport és szabadidős foglalkozások szervezése. ... >>

Vámos László Emlék-Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Asbóth utca 17.
képviselő: Szűcs Miklós
Vámos Lászlónak, a kimagasló tehetségű rendezőnek, tanárnak emlékét kívánja megőrizni, életben tartani ez az alapítvány. Vámos László 1928.január 30-áén született Budapesten és 1996.február 3-án halt meg. Vámos László Kossuth díjas kiváló és érdemes Jászai Mari díjas művész volt. Az alapítvány a színház, opera, operett rendezőnek, a kiváló tanárnak emlékét kívanja megőrizni azok számára, akik ismerték és elismerték munkásságát, és azok számára is, akik már nem lehettek közvetlen részesei, nézői alkotásainak, és csak akkor láthatják rendezéseinek egy töredékét, ha azt televíziók, rádiók ismét műsorra tűzik, vagy lemezeit ismét kiadják. Vámos László nagyszerű színész pedagógus is volt, 1960-tól oktatott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, tanítványai pályáját élete végéig figyelemmel és szeretettel kísérte. A fiatal tehetésgeket mind a próza, mind a zenés műfajban segítette. Vámos László Jászai Mari díjas, Kossuth díjas kiváló és érdemes művész volt. Az alapító célja, hogy az eljövendő generációknak Vámos László művészi pályáját, pedagógusi munkáját emlékezetben tartsa, ennek érdekében minden színházi évad kezdetén Vámos Lászlónak az utókorra hagyott kulturális öröksége megóvása érdekében, kiemelkedő művészi kulturális tevékenységéért egy színház-művészt kíván jutalomban részesíteni. A díj összege:150.000,-Ft, azaz Egyszáz-Ötvenezer Forint. Az alapító lerögzíti, hogy Vámos László emlékének megőrzésén keresztül az Alapítvány célja a kulturális tevékenység folytatása, illetve a kulturális örökség megóvása. ... >>

Vándor József - PUFI - Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1070 Budapest, Erzsébet krt. 31-33.
képviselő: Kerényi Imre
A Madách Színház társulatának legjobb epizódistája részére évente jutalom biztosítása, amely a megjutalmazott továbbképzését, szakmai fejlődésének elősegítését szolgálja. ... >>

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület

(oktatási)

1074 Budapest, Dohány utca 54. 1./2.
képviselő: Dorner Lajos, Dr. Tóth-Maros Dániel, Markovics Ernő Gábor
a közösségi közlekedést használók igényeinek felismerése, felvállalása és közvetítése a szakma és a döntéshozók felé;
a közlekedés jelentősebb eseményeinek és eszközeinek az utókor számára való megörökítése, azoknak kiállításokon történő bemutatása;
hazai és külföldi városok közlekedésének tanulmányozása;
a közlekedés történetének kutatása;
a tagok szakirányú képzésének elősegítése;
a fenntartható fejlődés, a környezeti fenntarthatóság szemléletmódjának előnyben részesítése, a közösségi közlekedés népszerűsítése segítségével;
együttműködés és közös akciók, képzések szervezése, más a környezetvédelem, a fenntarthatóság ügyét fontosnak tartó és feladatként felvállaló civil-, és egyéb szervezetekkel;
a közösségi közlekedést használók esélyegyenlőségének képviselete (fogyatékosok, kismamák, idősek, stb.) ... >>

Vásárlói Klubokban Takarékoskodók érdekegyeztető és érdekvédelmi közhasznú Szövetsége (Rövid neve:Vásárlói Klubokban Takarékoskodók Közhasznú Szövetsége)

(oktatási,érdekképviselet)

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 6.
képviselő: Csonkics Tünde önállóan, Pegán Géza együtt, Radnóthy Tünde együtt
Szellemi műhely létrehozása, amaly lehetővé teszi korszerű és legszélesebb értelemben vett nyitott és zárt rendszerű vásárlói csoportok kérdésinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgya- lását. A cél érdekében felvállalja a Vásárlói Klubok című hírlevél és egyéb kiadványok kiadását, terjesztését, bemutató előadások és képzés, továbbképzés, vitafórumok és konferenciák szervezését, ta- nácsadás nyújtását. Képviseli a szövetség tagjait a fogyasztói érdekvédelmek hatékony megvalósításában. ... >>

Védelem a Védelemért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1077 Budapest, Rózsa utca 9/ A. II/16.
képviselő: Vámosi Béla, Varga Ottilia
Rendvédelmi és rendészeti szervek dolgozói, valamint a csatlakozók számra sporttevékenység a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként vagy hivatásszerűen végzett testedzés, illetve szellemi gyakorlat, amely a fizikai, illetve szellemi erőnlét fejlesztését és megtartását szolgálja. Idős, rendvédelmi és rendészeti szervektől nyugállományba vonultak részére nyugdíjasház létrehozásának szervezése, lebonyolításában való részvétel. A rendvédelmi és rendészeti szervek azon dolgozóinak, illetve családtagjainak esetenkénti támogatása, akik szolgálatteljesítés közben vagy a szolgálati éveik alatt csökkent munkaképességűekké váltak vagy elhaláloztak. A rendvédelmi és rendészeti szervek dolgozóinak pozitívabb társadalmi megítélése érdekében országos kampány indítása, felvilágosító munka végzése, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. Saját adatbázis felállítása, ingyenes információs vonal (saját internetes honlap, zöld szám). A rendvédelmi és rendészeti szervek dolgozói számára jogi tanácsadás, képzések szervezése. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, személyi és szakmai kapcsolattartás társszervekkel, szakmai, kulturális és sportrendezvények lebonyolítása. Így különös tekintettel az állampolgárokkal, oktatási intézményekkel, ifjúsági szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás, a jogkövető magatartás elősegítése. Országos szinten kapcsolatfelvétel ? együttműködési megállapodás kötése ? hasonló célkitűzésű non profit szervezetekkel, szerveződésekkel, amelyek az alapítvány céljaival azonos célokat tűztek ki. ... >>

Végcél a Tudás Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1078 Budapest, Cserhát u. 20. II.em. 14.
képviselő: Szabó Péter
Tehetséges tanulók és fiatalok támogatása, elhelyezkedési esélyeik javítása, elsősorban a társadalomtudományok iránti érdeklódók köréből. A mozgássérültek támogatása, életkörülményeik javítása. Az európai kultúra jobb megismerésének elősegítése a nyelvi tanulmányok támogatásával csereprogramok, külföldi tanulmányutak szervezésével. Oktatás és kultúrális centrum létrehozása. ... >>

Világháló - Irodalom Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Rumbach S. utca 12/B. V/1.
képviselő: Kresz László
A kortárs irodalom nyilvánossá tételének támogatása a modern technológiák segítségével, főként az interneten keresztül. A kortárs irodalom szerplőinek és művelőinek bel- és külföldi megismertetése. Irodalomi és kulturális találkozások és rendezvények, illetve együttműködések és kutatások támogatása, szervezése. Műfordítások előmozdítása, fordítói műhelyek támogatása. Könyvszakmai szervezetek, intézmények és csoportok internetes támogatása. Könyvszakmai és kereskedelmi rendezvények, fesztiválok és vásárok internetes támogatása. Könyvszakmai adatbázisok építése, on-line szakszolgáltatások kifejlesztése. Minőségi kortárs művek, válogatások publikálása magyar és idegen nyelven. On-line irodalmi, írói, műfordítói kurzusok szervezése, internetes távoktatás. ... >>

WISE Amerikai - Magyar Csereprogram Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1072 Budapest, Rákóczi út 4. II./5.
képviselő: Bokányi Zoltán
A magyar és nemzetközi egyetemi illetve főiskolai hallgatók és fiatal szakemberek oktatási és tudományos kutatási csereprogramjainak támogatása, valamint a nemzetközi megértés és együttműködés elősegítése az oktatás és kutatás révén. ... >>

Zene- és Művészeti Iskolai Szülők Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Rottenbiller 16-22.
képviselő: Kovács Péter, Sassi Endréné dr. ... >>

Zsidó Tudományok Szabadegyeteme Alapítvány

(oktatási)

1075 Budapest, Wesselényi u. 4. I.1.
képviselő: Dr.Olti Ferenc
Az alapítvány fő célja a "Zsidó Tudományok Szabadegyetem"-ének létrehozatala és működésének fenntartása. Az alapítvány a zsidó kultúrát, gondolkodást, művelődést és tudománytörténetet fejleszti, oktatási célokat tűz ki zászlajára, különös tekintettel a magyarországi autentikus zsidó kultúra szabadegyetemi formában történő megszervezése, az oktatói munka személyi, technikai, tudományos, adminisztratív feltételeinek megteremtése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal