Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 224
3. oldal

Játék-Tanulás-Tudás Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Károly körút 3/a.
képviselő: Babai Éva, Bencze Mariann, Varga Enikő
Az általános iskolás korú gyerekek általános műveltségének emelése, ismeretterjesztés, a nemzeti kulturális örökség megismertetése, valamint a gyermekek korai fejlesztése és tehetséggondozása országos olvasói klubhálózat létrehozása és meglévő klubok támogatása révén. ... >>

Jedlik Ányos Társaság

(oktatási)

1075 Budapest, Kazinczy 21. (Magyar Elektro
képviselő: dr. Kocsis István elnö, Nagy László főtitkár, Schmidt János ügyvezető elnök
Jedlik Ányos István bencés szerzetes, akadémikus, tudományegyetemi professzor gyakorlati és pedagógiai hagyatékának és eredményeinek gondozása, meg - és elismertetése a hazai, valamint nemzetközi tudományos- és közéletben. ... >>

JÓ ÚTON Alapítvány az óvodás korú gyermekek mentálhigiénés egészségéért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Klauzál tér 5.I.
képviselő: Gólya József
Nyitott óvoda működtetése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, terápiás és egyéb támogatások, ill. segítségnyújtás. ... >>

JóLÉlek Pszichológiai Alapítvány

(oktatási)

1077 Budapest, Rejtő J. utca 6. V./6.
képviselő: Bakó Eszter
megosztani és elérhetővé tenni a pszichológiai tudást a társadalom minden rétegének lelki egészségvédelme érdekében, különösképpen azon emberekre gondolva, akik szociális okokból nehezebben juthatnak színvonalas pszichológiai ismeretekhez. Az alapítvány részt kíván venni a lakosság egészségmegőrző kultúrájának fejlesztésében és életminőségének javításában. Mindennek alapja a társadalom pszichológiai műveltségének fejlesztése, a pszichológiai tudás közelebb hozása a magyar emberek életszemléletéhez, melynek végső célja a saját lelki egyensúlyuk megteremtése és a személyiségükben rejlő erősségek kibontakoztatása.
További cél a pszichológia tudományos kutatási eredményei közül a társadalom aktuális igényeihez és szükségleteihez igazodó eredmények ?lefordítása?, a gyakorlatba való integrálása és a társadalom számára közérthetővé, felhasználhatóvá tétele.
Távlati cél egy segítő, támogató szakmai közösség teremtése elsősorban pályakezdő pszichológusok számára, mely segítséget nyújt azon szakembereknek, akik elszigetelten, érdemi szupervízió nélkül kénytelenek munkahelyükön dolgozni. ... >>

Jövőnk az Új Évezred Európája Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1071 Budapest, Damjanich u. 26/B.
képviselő: Nagy Attiláné
A közép- és felsőfoku oktatási intézmények hallgatóinak támogatása az Európai Unió alappillérének megismertetése érdekében. ... >>

Jövőnkért a Rottenbiller utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1071 Budapest, Rottenbiller 43-45.
képviselő: Varga Márta
Támogatni az iskola nemzetközi és hazai kapcsolatait. ... >>

K-Monitor Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

1077 Budapest, Rózsa utca 8 I./12.
képviselő: Iljicsov András
Egy korrupció-kutató civil fórum megteremtése amely nyilvánosságot ad magyarországi és nemzetközi tudományos korrupciós kutatásoknak, illetve saját elemzéseket is végez. Célunk továbbá a téma folyamatos napirenden tartása, korrupciós ügyek alakulásáról, kimeneteléről honlapunkon tájékoztatást adni. E cél érdekében az egyesület szimpóziumokat, konferenciákat, ismeretterjesztő előadásokat szervez korrupcióval kapcsolatos témák megvitatására. Valamint létrehoz egy internetes honlapot egy szabadon hozzáférhető korrupciós adatbázissal. Az egyesület működése során nyitottság, függetlenség, kritikai személetmód jellemzi és tartózkodik mindennemű megkülönböztetéstől. Az egyesület törekszik a hasonló jellegű tevékenységeket folytató szervezetekkel való kapcsolatteremtésre és együttműködésre hazai és nemzetközi szinten egyaránt. ... >>

Kalyi Jag Roma Művészeti Inter-Európai Integrációs, Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1073 Budapest, Barcsay 11.
képviselő: Varga Gusztáv
A magyarországi és a határainkon túl élő roma és magyar kultúrhagyományok feltárása, nemzetiségi és roma kultúra népszerűsítése; a területi különbségek mérséklése kistérségi és regionális szinteken, a terület- és vidékfejlesztés eszközeivel; a munkanélküliek és a hátrányos helyzetű emberek segítése; nemzetközi kapcsolatok szélesítése; oktatási, nevelési tevékenység folytatása. ... >>

Kárpátok Vándorai Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1071 Budapest, Bethlen Gábor utca 33. I./2.
képviselő: Fekete Zoltán
A természetet kedvelő, magyar felsőoktatásban résztvevő, és már diplomázott hallgatók közösségi szellemiségének erősítése, Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak velük történő megismertetése. A természetben való sportos, aktív túrázás népszerűsítése, a teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diákkorosztályok számára a teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív elősegítése. Tagjai környezettudatos nevelése, rendezvényein a környezet védelme, megóvása, a környezetvédelmi károk helyreállítása kiemelt jelentőséggel bír. ... >>

KATONA RACING Motoros és Vitorlás Sportegyesület

(sport,oktatási)

1076 Budapest, Garay tér 8. I/20.
képviselő: Katona Jenő
A helyi amatőr automotor- és vitorlás-sport támogatása, fiatal tehetségek felkutatása és amatőr versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

Kékmadár Állami Gondozott és Hátrányos Helyzetű Fiatalok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1073 Budapest, Dohány u. 77. fszt.10.
képviselő: Madarász Marcell, Steiner Zsuzsanna Mária, Szabó Zsolt
Elsősorban az állami gondoskodásban élő gyermekek és volt állami gondozottak - de más hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok - támogatását és segítését tekinti céljának, alapvetően oktatási, szociális, szabadidős és kulturális céllal alakult meg. ... >>

Kelet-európai Missziós Kultúrház Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1072 Budapest, Erzsébet körút 15.
képviselő: Lim Dong Taek
A keresztény értékrenden keresztül megvalósított oktatási, kulturális tevékenységek kifejtése, hátrányos helyzetű emberek támogatása, segítése, integrációjuk megvalósítása, elsősorban az alábbi közérdekű célokon keresztül:
Elsősorban romák részére keresztény misszió létrehozása működtetése; Roma gyerekek tanítása keresztény erkölcsök szerint; Hátrányos helyzetű emberek képzése, oktatása, szakmába állásának elősegítése; Szívbeteg gyermekek támogatása az alapítvány lehetőségeihez mérten mind anyagilag, mind lelkileg. ... >>

Kereskedelmi, Vendéglátós és Idegenforgalmi Felnőttképzési Alapítvány

(oktatási)

1077 Budapest, Rózsa u.4-6.
képviselő: Sósné Herman Piroska Dr.
A kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom és turizmus területén a felnőtt szakemberképzést, átképzést, továbbképzést segíteni. ... >>

Kidma Magyarország Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1074 Budapest, Barát utca 3. II./1.
képviselő: Büchler András, Faludi Tamás, Nagy Ákos
Az egyesület a zsidó fiatalok között végez oktató, ismeretterjesztő munkát a szociális egyenlőség, a nemzeti öntudat, a kulturális megújulás, a társadalmi egyenlőség, a demokrácia, a diszkrimináció elutasítása, a kulturák közötti párbeszéd, az egyetemes emberi jogok, a humanista eszmék elvei alapján, fontosnak tartva a hasonló magyar és külföldi szervezetekkel történő párbeszédet, kapcsolatot és együttműködést. ... >>

Kisebbségi Közösségek Egyesülete

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1077 Budapest, Wesselényi utca 17.
képviselő: Kállai János, Katona Mihály, Katonáné Kállai Katalin
A tagok etnikai és egyéb társadalmi érdekeinek képviselete, a társadalomba történő beilleszkedési lehetőségek biztosítása részükre. Az etnikai érdekvédelem fejlesztése, népszerűsítése. A tagoknak, illetően az etnikai kisebbséghez tartozók részére juttatott karitatív támogatások szétosztásában történő közreműködés. Érdekvédelem tagjai számára. A kisebbségi identitás fennmaradása érdekében oktatási, kulturális tudományos programok, rendezvények szervezése és bonyolítása. A nemzetiségi (cigány etnikai) hagyományok felelevenítése és megőrzése, azok erkölcsi és lehetőség szerint anyagi támogatása. A fenti célok megvalósítása érdekében pályázatok kiírása, ösztöndíjak biztosítása a mindenkori anyagi lehetőségek függvényében. Tagjai és azok közvetlen hozzátartozói részére képzések és továbbképzések, átképzések megvalósítása, üdülés, sport és más szabadidős tevékenységek biztosítása, az egészséges életmód segítése és támogatása, rekreációs kezdeményezések támogatása. ... >>

Kommentár Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Akácfa utca 20.
képviselő: Ablonczy Balázs
Kommentár című társadalomkritikai, szemléző folyóirat és a hozzá kapcsolódó könyvek kiadásához szükséges anyagi fedezet megteremtése, valamint ezek kiadása és terjesztése, mivel a lap és a könyvek kiadási költségei művészeti, non-profit jellegéből következően magasabbak a belőlük származó bevételeknél. a magyarországi , a határon túli és külföldi folyóiratokkal való kapcsolattartás, ezek szemlézése; a lap kiadásával fiatal, tehetséges kritikusok, esszéisták felkutatása és felkarolása.; a magyar kritikai élet, a társadalomtudományos ismeretterjesztés segítése, gazdagítása, díjak és ösztöndíjak alapítása, illetve adományozása; társadalomtudományi előadások és konferenciák szervezése. ... >>

Konzulens Alapítvány

(oktatási)

1072 Budapest, Dob u. 52. I. em. 4.
képviselő: Helméczy Mátyás
vállalkozók támogatása, menedzser- képzés, oktatási centrum. ... >>

Koppel Reich Egyesület

(oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Klauzál tér 15.
képviselő: Somlai Tamás
A hagyományos zsidó kulturális örökség megóvása, a hagyományhű (tradicionális) zsidó nevelés és oktatás biztosítása. ... >>

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1074 Budapest, Hársfa utca 11.
képviselő: Finta Sándor
Az alapítvány célja, hogy nemzeti és nemzetközi együttműködésen alapuló, a hazai kortárs építészeti társművészeti csoportok széles összefogásával egy építészeti, tudományos, oktatási, kutatási és kulturális központot hozzon létre. Célja, hogy szervezeti kereteket biztosítson a kortárs építészeti, tudományos és művészeti értékeket bemutató kiállításoknak, előadásoknak, hazai és nemzetközi konferenciáknak és rendezvényeknek és azokat a széles nagyközönséggel megismertető nemzeti-kulturális rendezvényközpont üzemeltetése, kapcsolattartás hasonló nemzetközi intézményekkel. Cél az építészettörténetileg és művészettörténetileg fontos és értékes építészeti grafikák, tervrajzok, építészeti hagyatékok felkutatása, rendszerezése és bemutatása egy on-line építészeti adatbázis, amely használható kutatásra és az építészeti iránt érdeklődőknek is nélkülözhetetlen információkat nyújt. Cél saját gondozásban, a kiállításokat, eseményeket kísérő, valamint egyéb építészeti és művészeti kiadványok megjelentetése több nyelven, segítve a hazai jelenkori építészet nemzetközi reprezentációját. Cél egy építészet orientált könyvtár-folyóirat olvasó beindítása és működtetése, amely gyűjteményben monográfiák, építészeti kalauzok, építészettörténeti és építészeti tárgykörű publikációk, magazinok, folyóiratok állnak mindenki számára rendelkezésre. Cél a Róth Miksa emlékház műhelyépületének felújítása. A Budapest VII. kerületi önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Róth Miska emlékház (Budapest VII. kerület Nefelejcs utca 26.) műhelyépülete jelenleg rendkívül rossz állapotban van. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy az Alapítvánnyal együttműködési megállapodást ír alá, melyben az Alapítvány vállalja, hogy ebben az évtizedben megteremti annak feltételeit, hogy a műhelyépület ismét alkalmas legyen arra, hogy ott művészek ólomüveget, illetve üvegmozaikot készítsenek. Ezen cél, illetve önkormányzati feladat teljesítéséhez az alapítvány az alábbiakkal járul hozzá: az ingatlan törmeléktől megtisztítása; életveszély elhárítása, további épületkárok megelőzése; az ingatlan felújításához szükséges építészeti tervek elkészítése; pályázatok útján az ingatlan felújításának megkezdése; az ingatlan állapotához illeszkedő építészeit rendezvények (műemléki konferenciák, városrész rehabilitációs programok, beszélgetések megrendezése, speciális védelmet nem igénylő tervek kiállítása) tartása annak érdekében, hogy mind anyagilag, mind tudással, mind alkotással támogatásokat szerezzen a vállalt feladat teljesítéséhez.
Az Alapítvány célja továbbá, hogy bekapcsolódjon a műszaki és művészeti egyetemek és főiskolák kredit rendszerű képzésébe a BME Építészmérnöki Kar egyes feladatainak átvállalásával. Ennek értelmében az Alapítvány - az Alapítványban dolgozó, ill. felkért oktatói - a Róth Miksa műhelyépületben kihelyezett szemináriumokat tart egyetemi és főiskolai hallgatóknak, biztosítja a szemeszterek ideje alatt a tervezési és kutató munkához szükséges műtermi feltételeket a s ... >>

Kőfaragó és Rokonszakmák Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Wesselényi u. 73.
képviselő: Neumann Miklós
A kőfaragó és rokonszakmákban a képzésre jelentkező és arra rászoruló fiatalok anyagi támogatása az iskolába járás, a tankönyv és tanszer beszerzés, az étkezési és kollégiumi ellátás területén. A kis létszámú szakmai képzésnél (pl.: kőfaragó) az éves szakmunkás tanuló versenyek támogatása. Tehetséges fiatalok külföldi szakmai versenyeken történő indításának támogatása. Minden, a jövő szakember utánpótlásával kapcsolatos lehetőség felkutatása. ... >>

Közéletre Nevelésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, Cserhát u. 4.I.11.
képviselő: Honos Antal
A közoktatási intézményekben a pedagógiai munka közéletiségre nevelési tartalmának fejlesztése. - Az iskolai és kollégiumi diákönkormányzatok közéleti szerepének erősítése. - Az iskolai, kollégiumi diákközösségek önszerveződési lehetőségeinek bővítése, diákszervezetek szakmai és anyagi támogatása. - A közéletiséggel kapcsolatos ismeretek, képességek, készségek, attitüdök, rutinok fejlesztése a diákok és diákokkal foglalkozók körében. - A diák-érdekképviselet, diák-érdekérvényesítés segítése. - A diákközösségek kialakulásának, fejlődésének segítése. - A tanulói jogok, a gyermeki jogok és az emberi-állampolgári jogok ismeretének fejlesztése, a joggyakorlás kialakításában segítségnyújtás. - Az intézményközi és területi, regionális diákközélet fejlesztése. - A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatokkal kapcsolatos tevékenységének, valamint a gyermek- és ifjúsági érdekegyeztetés helyi és regionális fórumainak szakmai segítése. - A közéletre neveléssel (társadalomismeret oktatással, diákönkormányzatokkal, iskolai közélet szervezésével, diák- érdekképviselet működésével) kapcsolatos pedagógusképzés illetve- továbbképzés, más képzések, ismeretterjesztés, kutatás és szakirodalom fejlesztésének segítése. - A társadalomismereti tantárgycsoport tartalmi és módszertani fejlesztése a gyakorlatra orientált stratégiájával. A társadalomelméleti ismeretek helyi és közvetlen iskolai közéleti gyakorlattal együtt történő feldolgozásának segítése. ... >>

Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Rózsa u.4-6.
képviselő: Dr.Gellai Imre
Olyan főiskola létrehozásának és működésének támogatása, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a mindenkori korszerű szintű képzésre, a nemzetközi jellegre, beleértve az idegen nyelvek és kultúrák magas szintű oktatását. ... >>

Közlekedési Dolgozók Országos Egyesülete

(sport,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1072 Budapest, Rákóczi út 10. 1./4.
képviselő: Apáthy István László, Bajkai László, Mércz Ferenc, Schmál János, Tömpe József
A közlekedésben dolgozók szakmai érdekvédelmének kifejtése, amely regionális szervezeti formában felöleli a közlekedési ágazat minden tevékenységét. A közlekedésben dolgozók sajátos igényeinek felismerése, felvállalása és közvetítése a szakma és a döntéshozók felé. A közlekedési szakma méltányos felismertetése. A közlekedési morál javításához szükséges szakmai szempontok érvényre juttatása. A közlekedési szakmában felmerülő, a dolgozókat érintő események nyilvánosságra hozása. A tagok szakirányú képzésének elősegítése. Alternatív üzemanyagok elterjedésének népszerűsítése. Katasztrófavédelemhez kötődő szállítás, szállítmányozás önkéntes felajánlása, szervezése. A közlekedésben dolgozók sportolási lehetőségeinek elősegítése, valamint sporttevékenységük támogatása. ... >>

Lajo-S-port Team Sportegyesület Közhasznú Társaság

(sport,egészségügyi,oktatási)

1071 Budapest, Peterdy utca 24. I/1.
képviselő: Nagy Lajos
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés a karate és egyéb küzdősportokban.
Versenyzés biztosítása, ezen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi élet és az öntevékenység kibontakoztatása, tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés a sport révén.
Ifjúság edzése a küzdősportokban
Tehetség gondozás. ... >>

László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Holló utca 3-9. A. Ü. 10.
képviselő: Pető László
1. Az Egyesület célja a magyar történelem, kultúra, mitológia megismerése és megismertetése, a magyar hagyományok és az anyanyelv ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése. 2. Az Egyesület célja továbbá, hogy szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához hozzájáruljon, a nemzeti öntudatot erősítse. 3. Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális oktatási rendezvények szervezése útján, és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körökben. 4. Az Egyesület egyik kiemelt célja, hogy az előzőekben megjelölt értékeket, hagyományokat, ismereteket stb. a fiatalok minél szélesebb körével ismertesse meg, és adja át. 5. Az Egyesület célja olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amely az egyesület szellemiségével, céljával összhangban van. ... >>

Lélek Egyesület

(oktatási)

1072 Budapest, Akácfa utca 26. 3./1/A.
képviselő: Szirtes Lili
A lélektan ágazatainak és határterületeinek széles körben való bemutatása és elterjesztése. A pszichológia iránt érdeklődők, valamint pszichológushallgatók és szakemberek tájékoztatása saját élményű műhelyfoglalkozások és előadások keretében. A szakmai konferenciák támpontot adnak az önismereti lehetőségek útvesztőjében a módszerspecifikus gyakorlatok kipróbálása által. ... >>

Lévi László Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1072 Budapest, Nyár u. 9.
képviselő: Fodorné Kovács Edina
Az épített környezet fejlesztésének és az épületgépészeti szakma elvárásainak megfelelni kivánó Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola működésének szükséges anyagi eszközök magasabb szintű biztosítása. Annak elősegítése, hogy az iskolában az oktató-nevelő munka a szakmai oktatás, a számítástechnika oktatása, a nyelvoktatás és a testi nevelés területén magasabb szinten történjen. ... >>

Magyar Egyetemi és Főiskolai Oktatók Közössége

(intézményi,oktatási)

1078 Budapest, István út 2.
képviselő: Fóthy Ákos, Frenyó V. László ... >>

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

(oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Madách Imre út 5 III. em.
képviselő: Dervarics Attila, Günthner Attila, Kovács András
A szervezet célja az elektrotechnika gyakorlata és fejlesztése különös tekintettel a hazai viszonyokra, az elektrotechnika tudományával és gyakorlatával foglalkozók közötti kapcsolat építése, a szakmai kultúra közhasznú terjesztése, a hagyományok ápolása, az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység és ennek elősegítése. ... >>

Magyar Faktoring Szövetség

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1075 Budapest, Madách Imre tér 3
képviselő: Csáki Ferenc
Az egyesület, amely faktorálással ( elsősorban le nem járt követelések vásárlásával, azaz folyó faktorálással) fohlalkozó gazdasági társaságokat tömörít, az alapszabályt elfogadók azzal a céllal hozzák létre, hogy különösen az alábbi területeken fejtse ki tevékenységét. Érdekképviselet, érdekérvényesítés. A szövetség állást kíván foglalni, illetve álláspontját is ki kívánja fejteni a gazda- ságpolitika, pénzügyi politika és társadalompolitika minden olyan kérdésében, amely érinti a szövetségbe tömörültek tevékenységét. Részt kíván venni ilyen természetű törvény előkészítés szakértői munkájában, valamint hangot adni álláspontjának a kormányzat által működtetettgazdasági szakmai munkabizottságok, társadalmi bizottsá- gok munkájában. Oktatás, képzés, továbbképzés. Előadások, konzultatív fórumok, tapasztalatcserét szolgáló hazai és külföldi utazások, oktatási programok szervezése a faktorcégek dolgozóinak, illetve ajövő szakemberei részére. Ismeretterjesztés, PR tevékenység. A hazai pénzügyi kultúra fejlesztése, a pénzügyi szolgáltatókkal kapcsolatos bizalom erősítése. A szélesebb közvélemény vállalkozói ismereteinek, pénzügyi szemléletének formálása a médián keresztül. Kapcsolatépítés a társszövetségekkel (pl. Bankszövetség, Lízinszövetség, MGYOSZ, különböző kamarák stb.). ... >>

Magyar Golf Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

1073 Budapest, Erzsébet körút 58. 3./17.
képviselő: Nagy István, Tringer László
Az egyesület lehetőséget biztosít a tagok rendszeres testedzésére, sportolására. Képzési programokat alakít ki és megteremti a rendszeres golfoktatás lehetőségeit a sportággal versenyszerűen foglalkozó oktatók közreműködésével. Biztosítja az oktatók továbbképzését. Jelentős kedvezményekkel igyekszik minél több fiatalt érdekeltté tenni az egyesülettel és annak céljaival való együttműködés felvételére, annak segítésére. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik más egyesületekkel és egyéb szervezetekkel. Felkutatja a tagok sporttevékenységét támogató cégeket és magánszemélyeket, megszervezi a támogatási rendszereket. Szerepet vállal golfversenyek szervezésében és lebonyolításában. ... >>

Magyar Hangszerkészítő Céhek és Egyesületek Szövetsége Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1072 Budapest, Rákóczi út 40.
képviselő: Domonkos Máté Gábor
Kulturális, ismeretterjesztő és szakmai érdkképvisleti tevékenység végzése ... >>

Magyar Ingatlan Információs Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1075 Budapest, Károly körút 9.
képviselő: Borsi László
A kommunikáció különböző területein, így a médiában, a rendezvényszervezésben és az adatbanki szolgáltatásban, valamint a kutatási és oktatás területén munkát végző természetes személyek, jogi személységgel nem rendelkező szervezetek közös tevékenysége révén megteremteni az együttműködés alapvető feltételeit, szakmai képviseletet ellátni, hozzájárulni az ingatlan információs szekterület megerősítéséhez, ily módon az egész ingatlanszakma hiteles bemutatásához, ezzel is segítve elismertségének növelését. ... >>

Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1077 Budapest, Wesselényi utca 17.
képviselő: Posztós László
Az országban működő Kapcsolatügyelet- hállózat fejleszése, gondozása, közvetítés az egyes kapcsolatügyeletek és fenntartóik között, kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadókkal; a kapcsolatügyeleti mediátorok megfelelő szakmai képzésének megvalósítására Országos Kapcsolatügyeleti Módszertani Központ létrehozása és működtetése; e konfliktuskezelő formának a környező országokban való elismertetése és együttműködés kialakítása. A mediátori tevékenységhez kapcsolódó kutatás, szakmai és tidományos publikációk megjelentetése, a Párkapcsolat című folyóirat szerkesztése és kiadása. Mediátori szakemberek elméleti és gyakorlati képzésének támogatása. ... >>

Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete

(oktatási)

1078 Budapest, István 2.
képviselő: dr. Bíró Ferenc
A kisállatokkal foglalkozó állatorvosok klinikai tevékenységét szolgáló tudományos és gyakorlati kutatások támogatása, az elért hazai és külföldi eredmények terjesztése, a gyakorló állatorvosok, az állatorvosi szakasszisztensek és az érdeklődő (humán orvosi és agrár) szakemberek között;
tudományos rendezvények és továbbképzések szervezése, külföldi rendezvényeken való részvétel elősegítése;
nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer kiépítése külföldi társszervezetekkel, nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás;
szakmai ismeretterjesztést szolgáló kiadványok hozzáférhetővé tétele, terjesztése, saját szerkesztésű munkák kiadása. ... >>

Magyar Népfőiskolai Társaság

(intézményi,oktatási)

1077 Budapest, Wesselényi utca 13. II./5.
képviselő: Sz. Tóth János
felnőttek nevelése, oktatása ... >>

Magyar Pszichodráma Egyesület

(oktatási,kulturális)

1078 Budapest, Murányi utca 16 1./15.
képviselő: Fedor Béla
A tagok számára a pszichodráma módszer alkalmazásához szükséges feltételek biztosítása, valamint a tagok elméleti és gyakorlati képzésének elősegítése. Az egyesület a pszichodráma módszerével végzett személyiségfejlesztő, gyógyító, közösségfejlesztő ill. szervezetfejlesztő programokkal kíván hozzájárulni a magyar társadalom céljainak megvalósításához. ... >>

Magyar Rockzenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1078 Budapest, István út 34. III/42.
képviselő: Nagy Beáta
Fiatal zenészek és zenekarok támogatása, tehetséggondozása. Az alapítvány tevékenységi körén belül a támogatandó előadók részére használatra hangszereket biztosít, zenestúdiókba közvetíti őket. A támogatott zenekarok és előadók számára szakmai tanácsadást, információkat biztosít a támogatottak hangfelvételeinek stúdiómunkálataiban, hangfelvételek készítésében, illetve ezzel kapcsolatosan az alapítvány szakmai kapcsolatait is a támogatottak rendelkezésére bocsátja. Az alapítvány az általa támogatott előadókat és zenekarokat ingyenesen szerepelteti internetes honlapján. A támogatottak részére igény szerint ingyenes zenei és hangszeres oktatást is biztosít, továbbá megfelelő ha gszerek beszerzéséhez is informácót, szakmai segítséget nyújt. ... >>

Magyar Testgyakorlók Köre

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1073 Budapest, Erzsébet krt. 24. I.em.
képviselő: Bódayné Blaha Judit, dr. Deutsch Tamás, dr. Mincza-Nébald Ildikó, Farkas Ferenc
Az MTK polgári, demokratikus hagyományain nyugvó, nyílt sportegyesület. Nemre, nemzetiségre, korra iskolai végzettségre, vagyoni helyzetre, vallásra, világnézetre, foglalkozásra való tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra - a lehetőségi keretei között - klubéletet és sportolási alkalmat teremt. Tagjai számára klubéletet és sportolási alkalmat teremt. Támogatja tagságának szabadidő sportját, valamint a diáksportot, elősegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken részt vesz illetve ilyeneket rendez. Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a válogatott keretek működéséhez. A társadalmi önszerveződés és sportegyesülethez tartozás erősítésével, valamint a társadalmi sportmunkások széleskörű bevonásával és foglalkoztatásával elősegíti tagjai körében az országos hatályos törvényeinek betartását, saját alapszabályának érvényesülését, a hazai és nemzetközi sportszabályok, valamint együttélés szabályainak megvalósítását. ... >>

Magyar Védőnők Egyesülete / Hungarian Association of Mother, Child and Public Health Nurses

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1073 Budapest, Akácfa utca 56. fszt./4.
képviselő: Csordás Ágnes Katalin
a védőnők szakmai érdekeinek képviselete;
-egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségnevelő, ismeretterjesztő tevékenység az anya-, gyermek-, ifjúság-, nő-, és családvédelem területén, lakossági fórumok szervezése;
-a védőnők szakmai fejlődésének biztosítása oktatás-, továbbképzések, vitafórumok szervezése, tudományos tevékenység folytatása;
-egészségnevelési feladatok ellátása, különös hangsúllyal a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális hagyományaihoz igazodó egészségügyi és szociális helyzetéhez igazodóan;
-kapcsolattartás a törvényhozó-, államigazgatási., felügyeletei-, érdekképviseleti-, szakmai intézményrendszerekkel, civil szervezetekkel, célszerinti nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Magyar Waldorf Szövetség Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1075 Budapest, Asbóth u. 17. I.em.6.
képviselő: Fehér Farkas Botond (elnök)
érdekképviselet, oktatás ... >>

Magyar-Svájci Turisztikai Továbbképző Intézet Alapítvány

(oktatási)

1072 Budapest, Klauzál tér 5.
képviselő: Csizmadia László
A turizmus menedzsmentjének továbbképzése illetve a magyarországi vendélátó- és szállodaipari, valamint idegenforgalmi közép- és felsőfokú szakmai képzés fejlesztésének segítése. ... >>

Magyarországi Online Lelki Tanácsadás Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1078 Budapest, Murányi utca 46. 3./27.
képviselő: Gelsei Bernadett
Online lelki tanácsadással foglalkozó szakemberek képviselete, érdekképviselete, képzése. ... >>

Magyarországi Reformpedagógiai Egyesület

(oktatási,kulturális)

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.
képviselő: Kopp Erika
A gyermekközpontú nevelési szemlélet értékeinek, elsősorban a jelentős nemzetközi hagyományokkal rendelkező Jenoplan - pedagógia elméletének és gyakorlatának ápolása és terjesztése. ... >>

Magyarországi Roma Összefogás Művészeti- és Oktatási Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1072 Budapest, Király utca 53. 1./10.
képviselő: Szajkó Béla/elnök önállóan
roma kisebbség kulturális, művészeti igényeinek képviselete ... >>

MASZAVA Közjóléti Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1077 Budapest, Rózsa utca 40. A. II./3.
képviselő: Vadász Csaba
Családsegítés egyedi programok kialakításával, időskorúak gondozása, amelyet az alapítvány első-
sorban egyházakkal és egyéb közhasznú szervezetekkel együttműködve és önállóan valósít meg. ... >>

Mazdaznan Életmód Alapítvány

(oktatási)

1071 Budapest, Dózsa György út 70. 1./3/a.
képviselő: Szikszay Gábor, Trautwein Marco
A MAZDAZNAN életmód célja, hogy az embereket hozzásegítse, hogy a ?jó gondolat, jó szó, jó tett? alapelvének alkalmazásával mindenki képes az élet során keletkező problémák, nehézségek önálló megoldására, megfelelő egészséges életmód, tudatos légzés- és mirigygyakorlatok, testápolás, táplálkozás stb. végzése, gyakorlása útján. Az egyén önfejlesztésével valósítható meg egy jobb, igazabb társadalom, amelyben az egyén még jobban kifejlesztheti adottságait, képességeit. ... >>

Mediációs Képzési és Információs Központ Egyesület

(oktatási)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a. IV.47.
képviselő: Dr. Leleszi Zoltán, Dr. Simó Veronika, Dr. Tiber Péter
Az egyesület tevékenységével elő kívánja segíteni, hogy a mediáció (közvetítő tevékenység) és egyéb konfliktuskezelő, -megoldó modszerek minél szélesebb körben váljanak ismertté és felhasznált eszközzé a konfliktusok megelőzésében, megoldásában a társadalom minden színterén, különösen az oktatás, szociális, közigazgatási és üzleti szféra területén. Ennek érdekében az egyesület részt vesz a különböző konfliktus kezelő módszerek oktatásában, alkalmazásában és új modszerek kialakításában. ... >>

Mérei Szociometriai Műhely Egyesület

(oktatási)

1078 Budapest, Marek József utca 34. I./19.
képviselő: Gerő Márton
Olyan tudományosan megalapozott korszerű mérőeszközök, valamint problémakezelő eljárások kifejlesztése, elterjesztése melyek:

- alkalmasak napjaink társadalmi intézményeiben folyó tevékenység hatékonyságának növelésére, a légkör, a munkatársi együttműködés optimalizálására, kreatív csapatok, tevékeny és összetartó közösségek kialakítására;

- a szociometrikus eljárásokat alkalmazó csoportszakértők összefogásával képesek elősegíteni, hogy az elsősorban a szociometria módszerének alkalmazásán alapuló csoportfeltáró, diagnosztikus módszerek, eljárások és a rájuk épülő csapatépítő, közösség fejlesztő és konfliktuskezelő technikák tudományos alapjainak továbbfejlesztése kapjon ösztönzést és fórumot elméleti és empirikus kutatási szinten;

- alkalmazása mindenkor megfeleljen a szakmai-etikai követelményeknek. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal