Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 240
1. oldal

A CUKORBETEGEK LÁBAIÉRT - DIAB-PED - ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási)

1063 Budapest, Szinyei Merse P. u. 23.II.2.
képviselő: Biczó István
A cukorbetegség kiemelt fontosságú késő szövödményének tekinthető - az alsó végtag részleges, vagy teljes elvesztésének vszélyével fenyegető - "diabéteszes láb" kifejlődésének megelőzésére ismetertterjesztő tevékenység folytatása, a tzdományos kutatás, a szakemberképzés támogatása, távlatilag pedig a megelőzésre hivatott Országos Prevenciós Hálózat megteremtése. ... >>

A Jövő Táncosaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 25.
képviselő: Szőnyi Nóra elnök, Valcz Gyuláné alelnök
A Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatóinak támogatása. ... >>

A Magyar Hangszerészképzésért Alapítvány

(oktatási)

1061 Budapest, Vörösmarty u. 35.
képviselő: Lendvai Tamás
A magyar hangszerészképzés elősegitése. A hangszerészképzésben kiemelkedő tevékenységet folytatók elismerése, támogatása. A hangszerész oktatás fejlesztése. ... >>

A Magyar Orgonakultúráért és Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
képviselő: Enyedi Pál
Magas szinvonalú orgona és egyházzenei oktatás támogatása, a magyar polgárok orgonakultúrájának emelés, igényeik javítása, kiegészítése valamint nivós kulturális rendezvények elősegítése. ... >>

A Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Volt Magyar Diákjainak Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1062 Budapest, Andrássy út 112.
képviselő: Székely Árpád
A volt és mindenkori diákok közötti kapcsolatok ápolása, szakmai továbbképzés támogatása, magyar-orosz baráti kapcsolatok támogatása. ... >>

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Benczúr 30.
képviselő: Neuschl Gyula
A gyermekek, elsősorban vasutas dolgozók gyermekeinek óvodai, diákotthoni elhelyezésének, gyermekintézmények működtetésének támogatása. ... >>

A Wekerlei Gyermekházért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Szófia u. 7. I./9.
képviselő: Horvay Marianne
A Wekerlei Gyermekház tevékenységének támogatása, a tehetséggondo- zás patronálása, pályázatok kiírása, elbírálása és jutalmazása. A néphagyományok ápolása. A népi kismesterségek, néptánc oktatása. Fesztiválokon való részvétel. Az ismeretterjesztés különböző formá- inak támogatása (országjárás, kiállítások, stb. szervezése). Családi programok, az egészséges életmódra nevelés elősegítése. A gyermekházban dolgozó munkatársak, tanfolyam- és szakkörvezetők szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése, bel- és külföldi tanulmányutak szervezése és finanszírozása. Minden olyan tevékeny- ségben való közreműködés, amely segíti az eredményes, magas színtű ismeretterjesztést, nyelvoktatást, az egészséges életmódra neve- lést. ... >>

Agape Készségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5. I. 1/b.
képviselő: Jakab György
Az alsó- és középfokú oktatási intézményeiben a pedagógiai tudományos kutatás legújabb nemzetközi eredményeinek közvetítése, az új iskolamodellek, metodikák és módszerek - kiemelten a különböző (gondolkodási, tanulási kommunikációs és szociális ) készségfejlesztésre irányulók - meghonosításának segítése, az oktatási és oktatással foglalkozó egyéb intézmények pedagógiai szakmai, és gyakorlati működési feladatainak megoldásában segítő közreműködés, szakértői tevékenység végzése ( pedagógiai metodikákkal és módszerekkel, oktatási rendszerekkel és azok eredményességével kapcsolatban - tudományos alapon álló - szaktanácsadás és szakvélemények publikálása ). ... >>

Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete

(oktatási)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5. 1/2.
képviselő: Dr. Vass László alelnök, Dr. Zsuffa Ákos Kálmán elnök, Pós Péter főtitkár
az akkreditált felnőttképzési intézmények érdekképviseleti tevékenységének elősegítése a felnőttképzési célcsoport, a kormányzat, a közszolgálat és az Európai Uniós pályázati döntéshozók felé. ... >>

Alapítvány a "Közép-Európai Frankofon Egyetem" létrehozására

(oktatási)

1067 Budapest, Eötvös u. 24.
képviselő: Dr.Granasztói György, Dr.Harmati Gergely
Az alapítvány nevében megjelölt egyetem létrehozása érdekében: - kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az illetékes magyar, francia és közép-európai szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal, illetve a frankofoniában nemzetközileg elismert szakemberekkel; - megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelynek tartalmaznia kell az alapítandó egyetemen folytatandó képzés szakmai kritériumainak pontos meghatározását, beleértve a leendő szakok létesítését, valamint az egyetem létrehozásának tervezett költségvetését; - tiszteletbeli elnökség létrehozása neves közéleti személyiségek részvételével; - nemzetközi szakmai tanácsadó testület létrehozása elismert egyetemi oktatók, kutatók részvételével; - javaslattétel nemzetközi oktatói kar összetételére; - javaslattétel a leendő egyetem helyszínére (helyszíneire) vonatkozóan; - az előkészítő munkálatok folyamatossága érdekében az egyetem alapításához szükséges feladatok sorrendjének meghatározása; - az egyetem létrehozásának előkészületeiről az érintett országok társadalmi nyilvánosságának tájékoztatása és támogatásuk elnyerése. Ennek érdekében kiadványok készítése és megjelentése, nemzetközi konferenciák szervezése; - az egyetem beindításához szükséges pénzügyi fedezet előteremtése érdekében találkozók megszervezése az illetékes nemzetközi és országos szervezetek képviselői, a potenciális támogatók, befektetők, illetve pénzügyi és gazdasági szakemberek számára. ... >>

Alapítvány a Közösségi Rádiózásért

(oktatási,egyéb)

1066 Budapest, Ó u. 11.
képviselő: Weyer Balázs
A rádiózás a közösségi médiahasználattal kapcsolatos képzések szervezése, ezekhez kapcsolódó szakmai kiadványok készítése és ebben a körben a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és erősítése. Akciók, programok indítása a különféle kisebbségi csoportok jogainak megismertetésére, jogai érvényesítésének segítése. A rádiózás segítségével fórumok, műsorok készítése. Nemzetközi tapasztalatok befogadása, feldolgozása, felhasználása, illetőleg az alapítvány által megszerzett tapasztalatok átadása nemzetközi téren. A közösségi kapcsolatok fejlesztés segítségével, a Közép- és Kelep-Európai közösségi rádiókkal közös képzési tapasztalatcsere programok működtetése, szemináriumok szervezése. Szorgalmazza a nemek közötti kultu- rális és társadalmi esélyegyenlőség megteremtését, támogatja a nők részvételét. ... >>

Alapítvány a Magyar Népművészet Oktatására

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.IV./25.
képviselő: Nagy Erika
Pedagógusok népművészeti oktatása. ... >>

Alapítvány a Tehetséges Diákokért

(intézményi,oktatási)

1061 Budapest, Andrássy út 6.III.em.10.
képviselő: Malindovszky Mária, Szabó Ákos
Egyrészt a szociális helyzeténél fogva a raszoruló és tehetséges első és másodképzésben részesülő főiskolás és egyetemista diákok anyagi támogatása, másrészt a nyelvoktatás segítése. ... >>

Alapítvány az Emésztőszervi Betegségek Felkutatásának és Gyógyításának Előmozdítására

(egészségügyi,oktatási)

1062 Budapest, Podmaniczky u. 111./Tétényi út
képviselő: Pap Ákos dr.
Az emésztőszervi betegségekkel foglalkozó orvosi tevékenység és az ehhez kapcsolódó kutatási, továbbképzési lehetőségek támogatása. ... >>

ALFAVIT Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Aradi utca 15. I./2.
képviselő: dr. Haszanova Rita Induszovna
Az orosz és a magyar nyelv, kultúra megismertetése, terjesztése, az orosz nyelv tanítása, a nyelvtanulás ösztönzése, a magyar nyelv tanítása a Magyarországon letelepedett orosz anyanyelvűek részére, a Magyarországra az orosz nyelvterületről érkező letelepedtek beilleszkedésének elősegítése. ... >>

ALPHA Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Székely B. u. 25.
képviselő: Dr. Fábry Kornél - elnök, Dr. Füzes Ádám - alelnök
Az alapítvány a szolgáltatásait igénybe vevő személyek keresztény, bibliai szellemű erkölcsi fejlődésének előmozdítására, a bibliai keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány széles körű megismertetésére és gyakorlati alkalmazására törekszik. ... >>

Angolai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Bakné Szabó Edina elnök, Osskó András Tamás főtitkár
A magyar - angolai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>

Atlantiszi Kiadványok Egyesülete

(oktatási)

1068 Budapest, Király utca 56. I./5.
képviselő: Nagy Zoltán
Az AKIA filozófia és karbantartórendszer elveinek terjesztése valamint az Univerzum erői megismerésének és az egyének négydimenzióssá válásának elősegítése. ... >>

Automata Alapítvány a vak gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1063 Budapest, Izabella u. 63. fsz.4
képviselő: Forrainé Kovács Erzsébet
A halmozottan hátrányos helyzetü vak és csökkent látóképességű óvodáskoru gyermekek támogatása. ... >>

AZ Közhasznú Alapítvány az Egész Életen Át Tartó Tanulásért

(oktatási)

1062 Budapest, Bajza utca 46. 3./1.
képviselő: Balla-Kiss Katalin
Az egész életen át tartó tanulás támogatása. ... >>

Baba Barát /baby friendly/ Szülészeti Alapítvány

(oktatási)

1062 Budapest, Podmaniczky 111.
képviselő: Guigiczerné Körös Ottilia, Marton István prof., Szalóczy Péter dr.
A szülés körüli események emberközelivé tételének a bábák, szülésznők, nővérek továbbképzésének támogatása. ... >>

Bajzások Jövője Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1062 Budapest, Bajza utca 49-51.
képviselő: Bódi Csilla
Budapest VI. kerületi önkormányzati iskolájának, a Bajza Utcai Általános Iskola tanulóinak szellemi- és fizikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Bálint György Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.
képviselő: Dr.Földes Anna, Horváth István
Az új magyar tömegkommunikációs képzés támogatása és fejlesztése, az Oktatási Igazgatóság könyvtárának fejlesztése, új tankönyvek, jegyzetek elkészíttetése. Az alapítvány működteti a felnőttképzési tevékenységet és szolgáltatásokat végző Bálint György Újságíró Akadémiát. ... >>

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Csanádi József, Pápis László, Rabi Ferenc, Varga Éva
Tevékenysége a bányászati, energetikai és más szakterületekhez tartozó munkahelyi és területi szakszervezeti tagjainak - aktív munkavállalók, nyugdíjasok, oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók, jogfenntartók, munkanélkülivé váltak, külföldön munkát vállalók, illetve Magyarországon munkát vállaló külföldi állampolgárok - érdekvédelmére, érdekképviseletére, jóléti és szociális ellátására, üdültetésére, sport- és tömegsporttevékenységére, valamint oktatására és képzésére irányul, és önsegélyező tevékenységet is ellát. ... >>

Bányász Kultúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Gorkij fasor 46-48.
képviselő: Dr. Horn János
a bányász településeken működő művelődési intézmények, egyesületek támogatása, a haladó bányász hagyományok ápolása, a dolgozók képzésének, átképzésének támogatása. ... >>

Baraka Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 65.IV.2.
képviselő: Fekete Gábor
Az önismereti oktatás és nevelés népszerűsítése, az önismereti tanárképzés és a kulturális örökség megőrzésének a támogatása a környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák népszerűsítése. ... >>

Bartha Sándorné Alapítvány a Tehetséges Hallássérült Gyermekek és Fiatalok Továbbtanulásáért

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Benczúr 21.
képviselő: Babutsán Rita
Általános iskolás, valamint közép- és felsőfokú intézményekben és egyéb ioktatási keretek között tanulók tanulásának támogatása. ... >>

BEL-AIR Közhasznú Alapítvány a Középületek Egészséges Levegőjéért

(oktatási)

1066 Budapest, Lovag utca 18. fsz./1.
képviselő: Gáspár Béla
Az Alapítvány általános célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a légtechnikával ellátott köz-, valamint magántulajdonú, de közforgalmú épületek ( irodaházak, bevásárlóközpontok, hivatalok, múzeumok, fürdők, hotelek, stb.) belső tereinek levegőminőségi szintje ma már legalább olyan fontos tényező az emberek életében, mint például az utcák, közterek levegőjének tisztasága. ... >>

Belső Mosoly Közhasznú Egyesület A Természetes Életmódért

(természetvédelem,oktatási)

1063 Budapest, Szív utca 9.
képviselő: Spala Korinna elnök
Az egészséges és a természettel harmóniában levő életvitel és szemléletmód kialakításának elősegítése. ... >>

Beszédes Kezek Kulturális és Oktatási (Közhasznú) Egyesület

(oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 36. fszt./4.
képviselő: Balló Beáta, Mázló Tímea, Napsugár Anna
A magyar jelnyelv gondozása. Oktatás és Rendezvényszervezés. ... >>

Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 53. I/1.
képviselő: Banyár Magdolna
A keleti kultúrák, vallások az ez iránt érdeklődők számára minél teljesebb körben megismerhetővé váljanak. Az alapítvány a célt azzal a tevékenységével valósítja meg, hogy megteremti a Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyház minden szervezeten belüli, illetve külső oktatással kapcsolatos tevékenységének szervezeti és jogi kereteit. Egy tudományi főiskola létrehozására és annak működtetésére, illetve a működéshez szükséges feltételek megteremtésére és folyamatos biztosítására ( Vaisnava Hittudományi Főiskola); a hittudományokra vonatkozó hazai és külföldi könyv, tanulmány, újságcikk stb. kiadványok megismerhetőségét és az ilyen anyagokhoz való hozzáférhetőséget célul kitűző speciális orientáltságú könyvtár létrehozása és működtetésére (Bhaktivedanta Könyvtár); konferenciák, tanfolyamok nyári egyetemek és egyéb hittudományi oktatással, ismeretterjesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezésére, az ilyen rendezvények lebonyolításának támogatására anyagi eszközökkel előadók felkérésével, támogatók felkutatásával; a keleti kultúrák témakörét feldolgozó könyvkiadás, publikáció ezek terjesztésének a támogatására a magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyházán belül működő oktatás megszervezésére. ... >>

Bihacker Autósport Egyesület "Fa."

(sport,oktatási)

1066 Budapest, Lovag u. 18. fsz. 5.
képviselő: Szabó Róbert
Az autóversenyzés elősegítése e térségben, ami magában foglalja autósport versenyek rendezését, hozzákapcsolódó sportbírók képzését, a versenyzők összefogását és versenyeztetését. A sportág érdekében reklámozási tevékenységet végez. ... >>

Bnai Brit Budapest Páholy

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Révay utca 16.
képviselő: Bolgár János Pál elnökségi tag, dr. Bajor Gábor elnökségi tag, dr. Radó Ákos elnökségi tag, Hajós Viktor elnök, Korányi László, Medgyesiné Vértes Andrea elnökségi tag, Vadász Gáborné elnökségi tag
A zsidóság összefogása a zsidó hit, a zsidó értékek, humanitárius eszmék jegyében; Szellemi és erkölcsi karakterének fejlesztése, kibontakoztatása és védelmezése, a jótékonyság és a tiszta erkölcs elveinek követése, a tudomány és művészet ismereteinek terjesztése és lehetőség szerinti támogatása, a társadalmi és kulturális kapcsolatok ápolása; a zsidóság-tudat erősítése, a zsidó nép túlélésének biztosítása; az emberi jogok védelme és jótékonysági tevékenység folytatása; a zsidó családi élet erősítése a Torában megfogalmazott alapelvekkel összhangban; a fiatalok oktatása és képzése; a zsidó hagyományok erősítése; a Shoah emlékének megőrzése; küzdelem az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet, és a Shoah tagadása ellen, az üldöztetés áldozatainak támogatása; a terrorizmus izraeli és egyéb országokban élő áldozatainak támogatása; a betegek látogatása és gondozása, humanitárius célok támogatása katasztrófák helyszínén; szolgálat nyújtása a társadalom egésze részére a humanitás eszméje jegyében nemzeti, regionális és nemzetközi szervezetekben történő aktív részvétellel. ... >>

Bnei Akiva Magyarország Egyesület

(oktatási,egyéb)

1065 Budapest, Révai utca 16.
képviselő: Simon Tamás
Az egyesület célja, hogy a Bnei Akiva Világszervezetének eszméihez hűen cionista érdekképviseletet alakítson ki a magyar zsidó közösségben. A diaszpóra zsidóságának Izrael Államához való kötődését erősítse, támogatva a cionista jellegű kezdeményezéseket a zsidó és cionista nevelést és a héber nyelv oktatását. Erősítse a zsidó nemzeti öntudatot, küzdjön az antiszemintizmus és a zsidóság hátrányos megkülönböztetése ellen, valamint védje a zsidóság jogos érdekeit. ... >>

Botswanai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Király László Mihály elnök, Kosaras Renáta főtitkár
A magyar - botswanai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>

Bőrösökért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza 24.
képviselő: Lajtos Tamás
Segítségnyújtás a Bőripari Dolgozók Szakszervezetének tagjai és családtagjai számára szociális és egyéb problémáik megoldásához, képzésükhöz és kulturális szükségleteik kielégítéséhez. ... >>

BROKERNET JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Benczúr utca 44..
képviselő: Kósa Erika
Az alapító meggyőződése, hogy a magyar társadalomnak feladata és az eljövendő nemzedékeknek érdeke a meglévő értékek megőrzése a legfiatalabb generáción keresztül. Az alapítvány feladatai közé kell, hogy tartozzon ezen értékmegőrzés elősegítése. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztsée, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, a meglévő értékek megőrzése, fenntartása és fejlesztése a legfiatalabb generáción keresztül. A kulturális tevékenység, a művészeti (irodalmi, képzőművészeti, előadó-művészeti tevékenység, stb.) alkotások, a sport támogatásával szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését. A pénz, tőkepiaci ismeretekre történő nevelés, oktatás, a pénz, a tőkepiaci műveltség gyarapítását elősegítő termékek színvonalas közvetítése. Az egészségmegőrzés elősegítése, véradások szervezése. Karitatív tevékenység. Pályázatok kezdeményezése. Tudományos, szakmai konferenciák szervezése. Írásos anyagok kiadása, terjesztése. Rendezvények szervezésének támogatása. ... >>

Bubik István Művész Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.
képviselő: Szabó Attila, Tolvaj Ferenc
Bubik István szellemi és tárgyi hagyatékának gondozása, ezzel kapcsolatos művészeti alkotások, könyv létrehozásának, kiadásának támogatása. Ilyen témájú színházi, televiziós vagy film produkció támogatása. Kiállítások, emlékestek szervezése, azok pénzügyi támogatása. Tehetséges fiatal magyar és határainkon túli magyar művészek támogatása. Bubik István emlékszoba vagy emlékvitrin létrehozása és gondozása. Az elhunyt művészek szociálisan rászoruló hozzátartozóinak, különösen fiatalkorú gyermekeinek rendszeres segélyezése, támogatása. Együttműködés olyan szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, melyek segítik az Alapítványt céljai megvalósításában. ... >>

Budapest Jiu-do Club

(sport,oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Eötvös utca 34. 1./11.
képviselő: dr. Jóvér Béla Sándor
A jiu-do ? a hagyományos, a harcművészet, küzdősport és életfilozófia szerves egységeként felfogott judo ? művelése és népszerűsítése. Gyakorlati önvédelem oktatás, az egészséges életmódra ösztönzés és a Távol-Kelet kulturális, filozófiai értékeinek megmutatása, átadása. Rendszeres edzések, edzőtáborok és egyéb szabadidős sportrendezvények szervezése. Korlátozott ideig tartó önvédelem tanfolyamok megtartása. Részvétel más harcművészeti stílusokkal közös szemináriumokon. Bemutatókkal való részvétel különféle sportrendezvényeken. A judo és általában a távol-keleti harcművészeti ? a budo ? technikáinak, történetének, filozófiájának bemutatása. Folyóirat szerkesztése és megjelentetése (Budapest Jiu-do Club Híradó). Internetes honlap üzemeltetése. ... >>

Budapesti Asztali Labdarúgó Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1066 Budapest, Jókai utca 21.
képviselő: Horváth Imre
Az egyesület elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, az iskolai és diáksport, a fogyatékossport és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Célja olyan közösségek létrehozása, ahol alapvető érték az életminőséget javító, szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktivitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. Szoros kapcsolatot kíván ápolni a szervezett gombfoci tevékenységet folytató, illetve azokat támogató határon túli magyar szervezetekkel. A versenyszerű gombfoci minél szélesebb körű elismertetése, illetve magas színvonalú művelése érdelében sporttudományi kutatások folytatása, publikálása. ... >>

Budapesti Filharmóniai Társaság

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Hajós 8-10.
képviselő: Héja László
A tagok zenei műveltségének és felkészültségének továbbfejlesztése, a zeneművészet ápolása, ezen belül különösen a magyar zeneszerzők műveinek népszerűsítése, hangversenyek keretében. Fiatal tehetségek felkarolása, oktatása. ... >>

Budapesti Operabarát Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1066 Budapest, Andrássy 22.
képviselő: dr. Füredi Károly
A magyar zene- és táncművészet eredményeinek támogatása és fejlesztése, fiatal művészek és zeneesztéták, nyugdíjas művészek segítése, a magyar opera és zeneművészet intézményei történetének feldolgozása.

1.Az alapítvány célja, hogy támogassa és fejlessze a magyar zene- és táncművészet, így különösen az opera és balett magyarországi eredményeit mind a hazai, mind a külföldi területeken.
2.Ennek körében az alapítvány a Magyar Állami Operaház működését, művészeti tevékenységét, új magyar opera- és balettművek, előadások létrejöttét támogatja.
3.Az alapítvány céljaként tekinti a fiatal énekesek, táncosok és más ? akár instrumentális ? művészek, valamint zenei esztéták tanulmányainak támogatását, a magyar opera és zeneművészet intézményei történetének feldolgozását. Ezen túl az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nyugdíjas művészek egzisztenciális helyzetének javításához.
4.Az alapítvány célja továbbá opera és balettművek, egyéb előadások, rendezvények szervezése, rendezése,
5.Az alapítvány célja pályakezdő művészek rendszeres vagy eseti szociális támogatása, mely segítségével a kiemelkedő tehetségek teljes erőfeszítéssel tudnak művészeti fejlődésükre koncentrálni.
6.Az alapítvány céljaként fogalmazza meg operaénekes, balett- vagy zenekari művészek egyszeri szociális támogatását nemzetközi vagy hazai művészeti versenyeken, meghallgatásokon, továbbképzéseken való részvétel költségeit tekintve.
7.Az alapítvány hozzájárul neves operaházi művészek emléktábláinak, síremlékeinek elkészíttetéséhez, karbantartásához.
8.Az alapítvány szintén céljául tűzi ki olyan rendezvények, díjak támogatását, melyek a fiatalok operával való megismertetését, operához való kötődését elősegítik, ekként biztosítva a jövő operalátogató közönségét. ... >>

Budapesti Szimfónikus Zenekari Egyesület / Symphony Orchestra Assotiation /

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Csikyné Reményi Eszter ketten együtt, Fejérvári János ketten együtt, Popa Péter elnök önállóan, Rácz Ottó ketten együtt, Szepesi János /ketten együtt
A tagság színvonalas művészi munkájának elősegítése. A tagok művészi-szakmai képzésének elősegítése. Előadások, koncertek szervezése és rendezése. Művészeti propaganda és szervezőmunka ellátása. Nemzetközi zenei kapcsolatok ellátása. ... >>

CARP - Diákszervezet az Alapelvek Megismerésére

(intézményi,oktatási)

1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt./2.
képviselő: Ballai Anna Mária, Sturmné Tomka Erzsébet Ilona
Magas szintű etikai és erkölcsi elvek elterjesztése és átadása a fiataloknak, elősegíteni a fiatalok családi életre való felkészülését, fejleszteni az egyetemek és főiskolák egymás közötti kapcsolatait, összehangolni és segíteni a diákszervezet működését, segíteni az oktatói- hallgatói kapcsolatok fejlődését a felsőoktatásban, a szívközpontú kultúra megteremtése. ... >>

Ceruzáért-Radírért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Nagymező 16.
képviselő: Dancsák Gyula
A közoktatás (iskolák és tanulók) támogatása. ... >>

ChanceIndia - Esély Indiának Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1065 Budapest, Hajós utca 39. III.//1.
képviselő: Csapó Attila
A ChanceIndia- Esély Indiának Alapítvány oktatási, munkáhozsegítési és közösségi önsegítő programokat indít be és támogat Indiában, indiai és magyarországi segélyszervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve. További cél India kulturális értékeinek és az ott élő emberek életmódjának megismertetése Magyarországon, a tolerancia és az egymásért érzett felelősség erősítése érdekében. ... >>

Chedva Zsidó Oktatási és Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Király utca 16. 3.e.
képviselő: Joshua Adler
A Magyar Köztársaság területén élő, izraelita származású és/vagy vallású személyek közössége kulturális örökségének megóvása. A magyar zsidóság hagyományainak ápolása, identitástudatának fejlesztése, szellemi és anyagi támogatása; társadalmi esélyegyenlőségének, jogai érvényesíthetőségének biztosítása. ... >>

Civitas- Egyesület a Polgári Ismeretek és Készségek Oktatásáért

(oktatási)

1061 Budapest, Király utca 16.
képviselő: Gál Tibor
A demokratikus ismeretek, a fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi és egészségneveléssel kapcsolatos ismeretanyag széleskörű, az ország egész területére kiterjedő oktatása. Az egyesület, az országos jelleg hangsúlyozása mellett különösen fontos szerepet tulajdonít a régióknak, ezért a fővároson kívül több régióban is törekszik regionális tevékenység elősegítésére. Az egyesület törekszik tartós nemzetközi kapcsolatok kiépítésére. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal