Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 217
4. oldal

Nők Világbéke Szövetsége

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza u. 54. mfsz. 2.
képviselő: Papné Dancsó Gabriella
A világbéke ösztönzése, más kultúrák megismerése, nemzetközi párbeszéd és eszmecsere által. A nők értékének erősítése, tanulási lehetőségek biztosítása, emberi jogok védelme. ... >>

Nyelvi Utaztatók Szakmai Egyesülete

(érdekképviselet)

1067 Budapest, Teréz krt. 7. I.1.
képviselő: Goldmann Róbert
A minőségi nyelvi utaztatás alapvető követelményeinek elfogadtatása, ellenőrzése és a nyelvi utaztatás népszerűsítése. ... >>

Nyílt Szabvány Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 21. 3/7.
képviselő: Paál Péter
Közreműködés működőképes és együttműködésre képes ( interoperábilis), biztonságos és reprodukálható, hatékony és újrahasznosítható rendszerek kialakításában, nyílt szabványoknak- mint kereteknek és mércéknek ? megfelelő összetevők használata révén; az ilyen rendszerek kialakítására irányuló programok és projektek katalizálása, elősegítése, segítése, kezdeményezése, tervezése és végrehajtása. ... >>

Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr utca 37. fszt./1.
képviselő: Aczél János, Boros József, Horváth József, Schäffer Róbert
A tagok érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Bónis János, Németh Éva
A szövetség összefogja azoknak a társadalmi szervezeteknek és egyéneknek tevékenységét, melyek hozzá kívánnak járulni a bányász kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez, hagyományaik ápolásához, közreműködik a műemlékek feltárásában, megőrzésében. Működési területein elősegíti környezete oktatási, nevelési, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladatait. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és esélyegyenlőségét a kisebbségi hagyományápolás támogatásával és elősegítésével összefüggő feladatokat végez, továbbá segítséget nyújt a környezetvédelmi feladatok ellátásához, elősegíti az euroatlanti integrációt. ... >>

Összefogás a Nagymező Utcáért Érdekvédő Egyesület

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1065 Budapest, Nagymező utca 8.
képviselő: Hantos Enikő
A szervezet célja, hogy a Budapest VI. ker. Terézváros, Nagymező utca és környékén élőket, a területhez kötődő embereket összefogja egy élhető Nagymező utca kialakítása érdekében. Különös célja az egyesületnek a tervezett mélygarázs ügyében a lakók érdekeinek érvényre juttatása, a házak állagának megóvása, a fák és zöldterületek fokozott védelmének biztosítása, valamint a levegő minőségét rontó intézkedések megakadályozása. ... >>

Pályakezdő Partnerek Szervezete

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz krt.2.
képviselő: Menkó Norbert ... >>

Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (4302/2003)

(oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza u. 54. I. em. 1/a.
képviselő: elnök Maróczi Imre
Az egyesület tagjainak képviselete, szakmai problémák megvitatásának fóruma, szakmai utánpótlás képzésének elősegítése,
európai úniós, nemzetközi és nemzeti pályázatok elkészítése és előkészítésének elősegítése. ... >>

Papíripari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr u. 45.
képviselő: Harkai József, Hegyi József
A szakszervezet célja, hogy tagsága érdekeit képviselje, szervezze és koordinálja a szakszervezeti tagok és családtagjaik üdültetését, ennek keretében a dolgozók munkaereje újratermeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében a szakszervezet intézményeket hozhat létre és működtethet. ... >>

PÁRTFOGÁS Budapesti Fiatalkorúak Pártfogóinak Egyesülete

(érdekképviselet)

1064 Budapest, Rózsa utca 62. 3./29.
képviselő: Fehér Márta, Molnár Hedvig, Palla Gabriella, Szivák Katalin
A pártfogó felügyelet szakmai arculatának kialakítása, módszertani kidolgozása. Az egyesületi tagok érdekeinek védelme, képviselete. Szoros együttműködés fenntartása a társintézményekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel, szakmai kerekasztal működtetése. ... >>

Pedagógusok Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
képviselő: Galló Istvánné/ elnök, Szabó Éva Zsuzsanna
a szakszervezeti tagság kollektív és egyéni munkavállalói, szakmai, szociális érdekeinek védelme ... >>

Pilis Invest Szövetkezet Károsultjai Érdekképviseleti Egyesülete

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz körút 38.
képviselő: Ferjancsik László
Az egyesületet a tagjai abból a célból hozták létre, hogy ellássa tagjai képviseletét és közvédelmét a PILIS INVEST Ingatlanbefektetési és Hasznosító Szövetkezet, valamint az általa alapított, egészben vagy részben tulajdonolt társaságokkal szemben, valamint a Szövetkezet személyes felelősséggel terhelhető vezetői, tisztségviselői, tulajdonosai elleni érdekképviseleti fellépés során. ... >>

Polgári Demokrata Szövetség

(érdekképviselet)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/a.
képviselő: Róth Gabriella ... >>

Postai Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Teréz krt. 51-53.
képviselő: Pfeifer Tamás ... >>

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum - Szövetség az emberi jogokért és a pszichiátriai ellátórendszer reformjáért

(érdekképviselet,egyéb)

1068 Budapest, Király utca 112. 3./11.
képviselő: Radó Iván
Mentális zavarban szenvedők emberi jogainak érvényesítése, a pszichiátriai ellátórendszer fejlesztése. ... >>

Radikális Fiatalok Szövetsége

(érdekképviselet)

1065 Budapest, Andrássy 77.
képviselő: Nagy Ákos József, Papp Gábor, Sóron Timea ... >>

"Roma Integrációért" Vállalkozók Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai utca 18.
képviselő: Horváth János
A Szövetség a gazdálkodó szervezetek tulajdonosi és munkáltatói érdekképviseletét látja el Magyarországon és az ez irányú nemzetközi szervezetekben;
Tevékenysége során ezek mellett a Szövetség képviseli a Magyarországon, a roma lakosság társadalmi integrációját az oktatással, a foglalkoztatás növelésével, a munkahelyteremtő beruházással segítő vállalkozók, menedzserek érdekeit;
A Szövetség független a politikai pártoktól, mozgalmaktól, de azokkal együttműködésre törekszik;
Együttműködik szociális partnereivel, mindenek előtt a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletekkel, társadalmi és gazdasági szervezetekkel és az illetékes kormányzati szervekkel;
A Szövetséggel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a rendszeres oktatás, képzés és munkavégzési lehetőségek megteremtése. ... >>

Safari Club International Közép - Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 16.
képviselő: Cseterki Imre
A vadászat rangjának és társadalmi elismertségének növelése. ... >>

Sütőipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Dékán Jenő, Horváth István
A sütőiparban foglalkoztatottak, illetve a sütőiparhoz bármilyen módon kapcsolódók szakmai, munkavállalói és egyéb érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelem. A tagság szociális-, élet és munkakörülményeinek javítása. Az SDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagok, valamint az ágazatban foglalkoztatott munkavállalók érdekeinek összehangolása, a munkáltatók és a munkavállalók közötti szociális partnerség megteremtése. Az alapszervezetei, önálló szakszervezetei egységei érdekegyeztető, éredekérvényesítő tevékenységének elősegítése és támogatása. A sütőipari szakágazatban foglalkoztatottak, valamint a szakágazat társadalmi érdekében a törvényes eszközök és lehetőségek felkutatása és felhasználása. Önállóan határozza meg és valósítja meg céljait, az állami és társadalmi szervezetekhez fűződő kapcsolatát partneri viszonyban alakítja ki. ... >>

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Ó u.11.sz.I/6.ajtó.
képviselő: Csabai Gábor ügyvivő - önállóan, Pogány György ügyvivő - önállóan, Sülyi Péter ügyvivő önállóan
A közösségi rádiózás fejlesztése. ... >>

Szakszervezetek a Közösségi Kultúráért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Galambos Tibor
A munkavállalók szervezett kulturális tevékenységének támogatása; - a munkavállalókat szolgáló kulturális örökség megóvása, fejlesztése; - a nevelés és oktatás folyamatában a művészeti képességfejlesztés, ismeretterjesztés segítése; - kulturális célú tudományos tevékenység és kutatás támogatása;- a kultúrához való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
képviselő: dr. Bárdos Judit, Fehér József, Galló Istvánné, Lázár András, Varga László
A SZEF országos ágazati, szakmai szakszervezetek, országos szakszervezeti szövetségek önkéntes, demokratikus, független konföderációja. ... >>

Szakszervezetek Gazdasági és Társadalomkutatási Intézete Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Dr.Horn János
A munkaügyi kapcsolatok teljes körű, folyamatos elemzése; a fővárosban és az ország egyéb településein a munkavállalók helyzetének szervezett feltárása, e tevékenység segítése, feltételeinek megteremtése, illetve elősegítése; a döntéshozók, jogalkotók részére tanácsadás; a munkavállalókat segítő programok kidolgozása és megvalósításuk elősegítése; a hátrányos helyzetben levő dolgozók, közöttük a hazai nemzeti kissebségekhez tartozók, illetve a határokon túlról áttelepülők helyzetének feltárása, munkavégzésre való felkészítésük támogatása; iskolai oktatás és egyéb képzés szervezése és segítése; a pályakezdők, az idősek és nyugdíjasok munkavégzésének elősegítése, támogatása; a munkavállalók kulturális felemelkedésének elősegítése érdekében programok, rendezvények szervezése, támogatása; kiadványok készítése, terjesztésük elősegítése. ... >>

Szakszervezetek Szakoktatási Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1060 Budapest, Dózsa György 84/a.
képviselő: Kajtárné Botár Borbála ... >>

Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Fodor Rita
Fiatal munkavállalói érdekvédelem. ... >>

Szakszervezeti Munkavállalók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Agócs Andrea ... >>

Szerb Demokratikus Szövetség

(érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező 49.
képviselő: Raczkó András ... >>

Szerb Szövetség - Szerbek Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező utca 49. fszt./6.
képviselő: dr. Márton Zsuzsanna, Dragojlovics Adriána Jadranka, Vajda Katalin
Az Egyesület összefogja azoknak az egyéneknek és közösségeknek a tevékenységét, amelyek a szerb közösség azonosságtudatának megtartására és elmélyítésére, a kisebbségi jogok gyakorlására, anyanyelvének használatára valamint fejlesztésére ösztönzi, kultúrája megőrzését, fellendítését, haladó hagyományai ápolását segíti. Az Egyesület összefogja a Magyarország területén élő szerbeket és a szerb közösség magyar barátait. ... >>

Színházi Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Knébl (Konrád) Antal
A színművészet és társult területein feladatot vállalók érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Színházi Titkárok Társasága

(intézményi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Balogh Józsefné ... >>

Szolgáltatói Szakszervezeti Szövetség

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Vársoligeti fasor 46-48.
képviselő: dr. Pék Zsolt, dr. Sáling József
A szövetség általános célja olyan együttműködési rendszer kialakítása, amely megteremti az együttes fellépés és a hatékony érdekérvényesítés feltételét a szolgáltatási ágazatokban működő szakszervezetek számára a munkavállalókat és a munkahelyeket érintő kérdésekben. A Szövetség ezért nyitott és befogadó, tagsága bővíthető. ... >>

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1062 Budapest, Lendvay utca 28.
képviselő: Balogh Zoltán
A politikai kultúra fejlesztése a nemzeti elkötelezettség és a kereszténydemokrata eszmekör jegyében, kutatási tevékenység szervezése, oktatási és ismeretterjesztő tevékenység végzése, a professzionális politika tudományos igényű vizsgálata.
Az ország határain belül, illetve a határon túli magyarság lakta területeken tudományos, kutatási tevékenység végzésével, illetve a határon túli magyarság nemzeti elkötelezettségének a fejlesztéséhez, nemzettudatának erősítéséhez való hozzájárulással. ... >>

Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Lendvay utca 28.
képviselő: dr. Cser-Palkovics András
A fiatalabb generációk társadalmi szocializációjával olyan nemzedék nőjön fel, amely felelősséget érez kisebb és nagyobb közösségeinkért, akinek fontos az őseinktől kapott kultúra megőrzése és továbbadása, környezetünk védelme, a keresztényi alapokon nyugvó szolidaritás eszméje, a tisztes versenyre épülő piacgazdaság gondolata és az ezer éve európai, lélekben egységes magyar nemzet felvállalása. ... >>

Szövetségen Kívüli Értelmiségi Szakszervezet

(érdekképviselet)

1067 Budapest, Csengery u. 68. III. emelet 301-301/B. /Fáklya Klub/ 17/A.
képviselő: elnök Sándor Kinga
Valamennyi értelmiségi, a MT szóló 1992. évi XX. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) hatálya alá tartozó jogviszony keretében dolgozó személy érdekeinek képviselet, munkakörülményeik javítása, jobb munkafeltételek elérése. ... >>

Társadalombiztosítási Érdekképviseleti Egyesület

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Rippl Rónai u. 2.
képviselő: Dr.Gerő Gábor, Mihalovits Ervin, Szőke Károly ... >>

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1067 Budapest, Teréz körút 23. I./1.
képviselő: Dr. Demszky Gábor, Galuska László, Molnár Gyula, Nagy Gáborné
A helyi önkormányzati érdekek és jogok kollektív képviseletére, azok érvényesülésének előmozdítására a települési önkormányzatok által létrehozott országos érdekképviseleti szerv, amely a küldöttgyűlés által megállapított alapszabályának megfelelően alkotmányos keretek között működik. ... >>

Temetkezési Magánvállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

1060 Budapest, Vörösmarty 51/a.
képviselő: Balogh Árpád dr., Magyari Károly ... >>

Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösségek Egyesülete

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Ó u. 39.fszt. 1.
képviselő: Király Hajnalka
Az egyesületi tagok és általában a terézvárosi ingatlantulajdonosok érdekképviselete, érdekvédelme, valamint a közös képviseleti tevékenység szakmai színvonalának emelése. Segítés és hozájárulás a társasházi tulajdonban lévő terézvárosi házingatlanok állagmegóvásához, fejlesztéséhez, a vagyonvédelemhez, a közbiztonsághoz, a kommunális ellátás és infrastruktúra fejlesztéséhez, ... >>

Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1067 Budapest, Eötvös utca 3.
képviselő: Wertán Zsoltné
érdekképviselet ... >>

Termékdíjas Tanácsadók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1068 Budapest, Felső Erdősor utca 1. 2./17.
képviselő: Vidra Árpád
az 1995. évi LVI. tv-ben meghatározott környezetvédelmi termékdíj és a hozzá kapcsolódó egyéb környezetgazdasági szabályozó eszközök gyakorlati alkalmazhatóságának elősegítése a jogalkalmazók számára, elsősorban a jogalkotó szervek és a jogalkalmazó gazdasági szereplők közötti kommunikációs kapcsolat megteremtésén keresztül, valamint a civil kontroll erősítése a környezetgazdálkodási szabályozó eszközök bevezetése során. ... >>

Természetjáró Fiatalok Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31.
képviselő: Lehoczki Zoltán, Márton István
A Magyarországon működő, fiatalokat tömörítő, természetjárással is foglalkozó csoportok, szervezetek állandó tájékoztatása és a természetjáró tevékenység segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal