Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 217
3. oldal

Magyar Hangmérnökök Társasága

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Vámosi András ... >>

Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
képviselő: Farkas Péter
A szakszövetség célja, hogy a Magyar Köztársaság területén irányítsa, szervezze és ellenőrizze a hegy-és sportmászó szakágakban, mint kiemelkedően közhasznú tevékenységek területén is az ott folyó tevékenységet, közreműködjön a St.-ben meghatározott feladatok ellátásában, képviselje a sportág és tagjai érdekeit, valamint részt vegyen a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Hivatásos Tánc- és Balettegyüttesek Egyesülete

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 124.
képviselő: Keveházi Gábor, Szakály György
A hivatásos tánc- és balett együttesek érdekvédelme és képviselete, művészi munkájuk támogatása hazánkban és külföldön egyaránt. A magyar táncművészet felvirágoztatása; a magyar tánc- és balettművészet hagyományainak felkutatása, megőrzése, hátrányos helyzetű gyermekek segítése a táncművészet erejével. ... >>

Magyar Ingatlan Tanács - Magyar Ingatlan Szakmai Szervezetek Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1061 Budapest, Andrássy út 10.
képviselő: dr. Bék Ágnes, Keresztély Dezső, Mireisz Tibor, Sztranyák József, Vitárius Gábor
Elsősorban az ingatlanszakma elismertségének növelése és egységes érdekképviselete. Az egyéni tagságon alapuló autonóm, hivatásrendi, szakmai kamara létrehozásának elősegítése. Nemzetközi kapcsolatok felvétele, ápolása, fejlesztése, a magyar ingatlan szakma képviselete, tapasztalatcsere elősegítése, ismeretanyag bővítése. Rendszeres és jó kapcsolatok kialakítása a magyar gazdasági élet szereplőivel, a társszakmák képviseleti szerveivel, a kormányzati tényezőkkel, a szakmához kapcsolódó hatóságokkal és egyéb szervezetekkel ? különös tekintettel a szakma és a fogyasztói társadalom védelmére az ingatlanmaffia tevékenységgel szemben. Az ingatlan szakma hazai és külföldi módszereinek elemzése, közös fellépés és eljárások kidolgozása, a szervezetek szakmai önállóságának megtartása mellett. Az ingatlan szakma rendezett működésének, jó hírneve elfogadtatásának, elismertségének megteremtése és fenntartása, fejlesztése. Tagjai részére a folyamatos szakmai fejlődés elősegítése eseti szervezett oktatással, konferenciák megszervezésével. ... >>

MAGYAR INGATLANSZAKMAI EGYESÜLET

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Király u. 20.
képviselő: Gönczi László
Magyar ingatlanszakemberek nemzetközi kapcsolatainak szervezése fejlesztése. ... >>

Magyar Írószövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza 18.
képviselő: Szentmártoni János
A Szövetség elsődleges céljának, tevékenysége értelmének azon szellemi, intézményi és anyagi feltételek megteremését és megőrzését tekinti, amelyek biztosítják a magyar irodalom hivatásának betöltését, az irodalom magyar kultúrában játszott szerepének érvényesülését, évszázadok alatt kivívott európai rangjának és művészi minőségének fennmaradását.
A Szövetség célja és feladata, hogy ápolja elődjének, az 1945-ben alakult Magyar Írók Szövetségének szellemi és anyagi hagyatékát. Gondozza és bővítse az iratanyagot, valamint mindent megtegyen a szövetség hiteles történetének feltárása és nyilvánosságra hozatala érdekében. Feladata, hogy ápolja a Magyar Írók Szövetsége, valamint a magyar írók 1956-os forradalmi tevékenységének az emlékét. ... >>

Magyar Játék és Oktatási Szoftver Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 127. fsz./1/A.
képviselő: Simonkovics Sándor
1. Szervezi és összefogja Magyarországon a játék- és oktatási szoftverek fejlesztése és forgalmazása területen érdekelt vállalkozások és személyek tevékenységét.
2. Tagjai érdekeit szakmai, gazdasági szempontból egyezteti és képviseli.
3. Segíti a játék- és oktatási szoftverek szellemi tulajdonjogával kapcsolatos ismeretek elterjesztését, ennek érdekében együttműködik az érintett állami, önkormányzati szervekkel, gazdálkodó szervezetekkel és a hasonló célokat képviselő non-profit szervezetekkel.
4. Előmozdítja az Európai Unió játékszoftverekre vonatkozó PEGI minősítési rendszerének ismertségét.
5. Kapcsolatot tart fenn és együttműködik a hasonló tevékenységet folytató más hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel. ... >>

Magyar Jazz Szövetség

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Márkus Tibor ... >>

Magyar Jiu-Do Harcművész Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1067 Budapest, Eötvös u. 34. I/11.
képviselő: Dr. Jóvér Béla ... >>

Magyar Képző-és Iparművészek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1061 Budapest, Andrássy út 6.
képviselő: Lelkes László, Miskei László, Simonffy Márta ... >>

Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1065 Budapest, Bajcsy Zs. 31.
képviselő: Kondor Attila, Székely Zsolt / főtitkár ... >>

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Király utca 12.
képviselő: Chikán Attila, Kiss Péter
A Társaság a logisztika területén érdekelt hazai vállalatok, más intézmények és magánszemélyek szakmai szervezete. Az MLBKR által képviselt szakterületek: a kereslet és kínálat menedzsmentje, a beszerzés, a termelés ellátása, a disztribúció, a készletezés-tárolás, anyagmozgatás, csomagolás, a (multimodális) szállítás, a szállítmányozás, értéknövelő logisztikai szolgáltatások, az anyagáramlási rendszerek szervezése, tervezése és irányítása a környezetvédelmi szempontok kezelésével, a visszutas logisztika, a kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítása és üzemeltetése- mindezeknek stratégiai menedzsmentje, szervezeti és műszaki megoldásai, teljesítményének átfogó értékelése, a pénzügyi folyamatokkal összefüggésben, az ellátási láncokba való hatékony bekapcsolódás jegyében a gazdálkodás nemzeti, vállalati, regionális, városi és katonai kereteiben. ... >>

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz krt. 24.
képviselő: Benczúr Miklósné dr. ketten együtt, Csizmadia Orsolya, Dr. Büki György ketten együtt, Dr. Edvi Péter önállóan, Dr. Wágner Kinga, Habsburg Lothringen Eilika 2 együtt, Jámbor Vilmos ketten együtt, Kövy András
A lovasterápiával és a terápiás lovaglással foglalkozó intézmények és személyek országos szintű összefogása, munkájuk összehangolása, érdekük védelme, munkafeltételeik javítása. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. A lovasterápiával foglalkozó szakemberek képzése, a fogyatékos lovasok versenyrendszerének megszervezése. ... >>

Magyar Nők Szövetsége

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 124.
képviselő: Dr.Asbóthné Thorma Judit ... >>

Magyar Orvosok Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Szondi u. 100.
képviselő: dr. Bélteczki János
Az egyesület célja a munkavállaló orvosokok munkajogi és szociális érdekeinek képviselete, alapvető feladatának tekinti elérni, illetve növelni a munkavállaló orvosok anyagi és erkölcsi megbecsülését, továbbá az orvosok közötti szakmai, emberi szolidaritást. Célja, hogy az érdekvédelem jogi garanciái bővüljenek, s olyan működőképes, alkupozición nyugvó érdekegyeztetési rendszer jöjjön létre, amely megteremti az orvosok körében az európai uniós szintű kereseti, szociális viszonyokat. Feladatának tartja a nyugdíjas orvosok szociális érdekeinek képviseletét. ... >>

Magyar Pszichológusok Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Székely Bertalan utca 3.
képviselő: dr. Vajda Zsuzsanna
A szakszerűség és a tudományosság képviselete, a pszichológiai oktatásban, kutatásban és a gyakorlatban működők érdekvédelme, szakmai munkájuk támogatása; a pszichológusok szakmai képzésének, továbbképzésének, továbbképzésének elősegítése. ... >>

Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1064 Budapest, Izabella utca 46.
képviselő: Torma Kálmán
Magyar pszichológusok érdekvédelmét ellátni. A pszichológusok szakmai tevékenységének feltételeit fejlődésében előmozdítani. A pszichológusok szakmai tevékenységének társadalmi miliőjét kedvezőbbé tenni. Munkálkodni a pszichológia különböző társadalmi szervezetei közötti szövetség és a Magyar Pszichológus Kamara létrejöttén. ... >>

Magyar Rendezvényirodák Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Szirmai László
A hazai művészeti életben az előadóművészek vonatkozásában kialakult "áldatlan állapot" helyreállítása, foglalkoztatásuk szabályainak kialakítása, érdekeik védelme. Megtalálni mindazt a tevékenységi formát, amely az előadóművészek foglalkoztatását fejleszti. Az előadóművészek életkörülményeinek javítása. ... >>

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Hernádvölgyi Andrea, Pataky Péter
A Szövetség célja a Szövetséget alkotó szakszervezetek tagsága társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme és érvényesítése, a munkavállalók képviselete. ... >>

Magyar Szektorlabda Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai utca 21.
képviselő: Horváth Imre
A Szövetség a Magyar Köztársaság területén szervezi és irányítja a szektorlabda sportágban folyó tevékenységet, képviseli tagjai és a sportág érdekeit. A szövetség elsősorban a versenysport területén fejti ki tevékenységét, de a szabadidősport , az iskolai és diáksport, a fogyatékos sport és a szeniorsport területét is egyenrangúan fontos területként kezeli, akárcsak további közhasznú tevékenységeit. ... >>

Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Kovács Géza, Popa Péter
A szövetség tagjainak szakmai érdekképviselete minden fórumon. ... >>

Magyar Szocialista Párt

(természetvédelem,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai utca 6.
képviselő: Brecskáné Nagy Mária, dr. Balogh András, Mesterházy Attila, Puch László
Mint szociáldemokrata párt, a magyarság történelme során felhalmozódott nemzeti és baloldali értékek, társadalmi célok örököse és letéteményese. Tevékenységében épít a magyar és a nemzetközi szocialista, szociáldemokrata mozgalmak maradandó elveire. A nemzetközi szocialista-szociáldemokrata mozgalom része, tagja a Szocialista Internacionálénak és mint az Európai Unió tagállamában tevékenykedő párt tagja az Európai Szocialisták Pártjának. Vállalja és vallja a szociáldemokrata pártok nemzetközi közösségének értékeit. Együttműködik más szocialista-szociáldemokrata pártokkal, különösen az Európai Unión belül. A béke és a biztonság, a demokratikus nemzetközi kapcsolatok, a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, valamint a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesülése érdekében elkötelezett híve a demokratikus országok összefogásának és szövetségeinek. Segíti Magyarország felzárkózását a fejlett országokhoz. Mindezek során képviseli a nemzet érdekeit, óvja a magyar kultúrát, a magyarság önazonosságát. Olyan társadalom megteremtését tartja céljának, amely a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapul. Törekvéseit a társadalom többségének támogatásával, továbbá a természeti és az épített környezetért viselt felelőséggel kívánja megvalósítani. Vállalja a saját munkájukból élők, valamint mindazok érdekeinek politikai képviseletét, akik azonosulnak a párt értékeivel és céljaival. Határozottan fellép a jogfosztottság és a kiszolgáltatottság minden formája és megnyilvánulása ellen. Kiáll a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésért. Küzd a szegénység és az elmaradottság felszámolásáért, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért. Alapvető célja, hogy mindenkinek legyen lehetősége és esélye élete minőségének javítására, a korszerű tudás megszerzésére és hasznosítására, hogy minden ember olyan közösségben élhessen, ahol sorsát tudása és teljesítménye határozza meg. ... >>

Magyar Szolgáltatóipari Outsourcing Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1061 Budapest, Andrássy út 17. 3./11.
képviselő: Suhajda Attila
A szövetség küldetése az outsourcing-ban, mint a társadalmi fejlődés hatékonyságát növelő módszertanban rejlő lehetőségek kiaknázásának elősegítése. A Szövetség küldetését nem kizárólag tagjai vonatkozásában, hanem általánosságban, non-profit jelleggel kívánja beteljesíteni elősegítve a társadalmi fejlődést, pozitív értelemben vett közvetítő szerepet vállalva a döntéshozókkal egyetértésben. E tevékenység jelentősége, eredményei és hatásai - az alapítók szándékai szerint - messze túlmutatnak a Szövetség tagságán, pozitív hatást gyakorolva a társadalom egészére. A szövetség a fenti célok eléréséhez aktív centrumot kíván létrehozni. ... >>

Magyar Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

1065 Budapest, Bajcsy-Zs. 31.
képviselő: Duró Imre, Szabó Imre
A szövetség célja, hogy a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Magyar Tonerkazetta és Tintapatron Újrahasznosítók Szövetsége (MATUSZ) Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Ó utca 17.
képviselő: Kádár Tamás
Tanulmányozza a tonerkazetta és tintapatron felújító ipart érintő tudományos és technikai problémákat, összegyűjtse a tagok véleményét ezen problémákról; ismertesse a legjobb alkalmazható módszereket a fenti problémák megoldására. Emelje a hazai festékkazetta felújítással foglalkozó szervezetek által előállított termékek minőségét azáltal, hogy kialakít egy, a tagok számára kötelező érvényű minimális követelményrendszert, és ellenőrzi az annak való folyamatos megfelelést. ... >>

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 47 a
képviselő: Acsay Judit, Dr.Eötvös Pál, Tóth Károly
Szakmai érték-, érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet, amelynek célja tagjai szakmai, jogi, érdekvédelmének és érdekképviseletének érvényesítése. A szövetség kiáll a sajtószabadság érvényesülése mellett, őrzi a magyar újságírás erkölcsi tisztaságát, tagjainak újságírói igazolványt ad ki, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, kitüntetéseket, jutalmakat adományoz, tagjainak és családtagjainak egészségügyi ellátását szervezi és támogatja, a tagok érdekében irodát tart fenn, figyelemmel kíséri az információtechnika, a médiavilág fejlődését. ... >>

Magyar Üvegipari Szövetség

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr u. 45.
képviselő: Együd János, Szémán György ... >>

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr 45.
képviselő: Kiss Béla, Székely Tamás
A szövetség tevékenységi területén dolgozók és tanulók szervezése szakszervezetekbe és munkahelyi tagszervezetekbe; a szövetkező, illetve társult tagszervezetekbe tömörült tagság társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Magyar Vizimentők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Arany János 31.
képviselő: Pesti Györgyné ... >>

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 65.
képviselő: Ember Csaba
Képviseli és érvényesíti a művészetoktatási intézmények tevékenységét és érdekeit, segíti a művészeti oktatás-nevelés intézmény-struktúrájának feladatellátását. Támogatja és ösztönzi a művészeti nevelés hatékonyságának növelésére irányuló törekvéseket, együttműködést alakít ki az intézmények, valamint mindazon állami és társadalmi szervezetek között, amelyek művészetoktatással foglalkoznak. ... >>

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Dr.Gyimesi László
a szakszervezet területén dolgozók általános érdekképviselet mellett annak elérése , hogy tagjainak legyen meg a lehetősége , hogy megélhetőségüket a szabadon választott foglalkozásuk és érvényesülésük révén biztosítsák igazságos , biztonságos és egészséges munkafeltételek között , méltányos díjazás , erkölcsi megbecsültség és szociális biztonság mellett. ... >>

Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Vörösmarty u. 35.
képviselő: dr. Vikár László
A magyar zenetudomány és zenekritika szakmai érdekeinek képviselete. ... >>

Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Lévai Ferenc, Nagy Tibor, Tóbel János
A magyarországi bányásztelepülések együttműködési rendjének szervezeti kialakítása, településfejlesztési tevékenység. ... >>

Magyarországi Cionista Szövetség

(érdekképviselet)

1065 Budapest, Rávai u. 16.
képviselő: Dr. Farkas Éva, dr. Novák Attila ... >>

Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1064 Budapest, Rózsa utca 46. I/6.
képviselő: Polónyi Károly, Sándor Miklós
A dekoratőrök országos szakmai, társadalmi szervezetének megalapítása, a szakmai rendszer országos szintű elvárásainak kialakítása, kidolgozása,
a dekoratőr képzés kiszélesítése, támogatása, a város, település és környezet esztétikai formálása, a hagyományőrzés; az eladáshelyi és egyéb reklámozás vizuális színvonalának emelése a hazai dekoratőr szakma nemzetközi elfogadtatása érdekében ... >>

Magyarországi Horvátok Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező 49.
képviselő: Osztrogonácz József
Képviseli és védi a horvát nemzetiség jogait, egyéni és kollektív érdekeit. Őrzi és fejleszti a horvát lakosság nemzeti tudatát és identitását. Ápolja kulturális, történelmi és más hagyományait. Részt vesz a horvátok anyanyelvi oktatásának, közművelődésének szervezésében és támogatásában. ... >>

Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Lendvay u. 22..
képviselő: Ambrus Attiláné
A Magyarországi Német Iskolaegyletek munkájának támogatása, különösen az anyanyelvi kulturális és vallási hagyományok területén.
Célja továbbá, hogy segítse a német nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok munkáját, képzését és továbbképzését, oktatási és kulturális szervező tevékenységét, a magyarországi németek kultúrája és identitása megőrzése érdekében.
A német nemzetiségi oktatási és kulturális intézmények létesítésének segítése, fenntartása és alapítása. ... >>

MCF Budapest Fővárosi Szervezete

(szociális,érdekképviselet)

1063 Budapest, Szív utca 69. fszt./1.
képviselő: Id. Daróczi László
A Magyarországon élő, hátrányos helyzetű cigány lakosság társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának elősegítése, képviselete. ... >>

Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai 2-4.
képviselő: Manek János
A MEDOSZ elsősorban a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás, az élelmiszergazdaság, továbbá ezen területekhez kapcsolódó oktatási-, kutatási intézmények, közigazgatási szervek és ipari tevékenységet ellátó vállalkozások területén dolgozó szakszervezeti tagok érdekeinek védelme és képviselete céljából az egész ország területén működik. A szervezet segélyezési és egyéb szociális, kulturális, üdültetési, felnőtt- és egyéb oktatási, fogyasztásvédelmi, valamint rendezvényszervezési tevékenységet is ellát, és elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. ... >>

Minőségügyi Tanácsadók Szövetsége

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Paulay Ede 52.
képviselő: Krämer Tamás
A minőségügyi tanácsadó cégek érdekegyeztető, érdekközvetítő, valamiant hazai és nemzetközi érdekképviseleti tevékenységének ellátása. ... >>

Múltunk Öröksége Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza utca 62. 7./3.
képviselő: Révész György
A baloldali értékek szellemében szerveződött gyermekcsoportok, mozgalmak, szövetségek tevékenységével történeti értékek gyűjtésével, kutatásával, publikálásával és megőrzésével foglalkozó szervezetek szakmai és anyagi támogatása. ... >>

Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Aradi u. 62.
képviselő: Sessler György
Az egyesület célja a holokauszt túlélőinek érdekvédelme, életkörülményeinek javítása. ... >>

Művészeti Szakszervezetek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Dr.Gyimesi László, Kozma Károly ... >>

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz körút 38.
képviselő: Szalontay Balázs
A Nemzeti Közlekedési Hatóság dolgozóiból önkéntesen szerveződő tagság érdekeinek képviselete, érdekérvényesítésének és érdekvédelmének az ellátása. ... >>

Nevelési Tanácsadók Egyesülete

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza u. 46. II.em.
képviselő: Dr. Szakács Katalin/ elnök, dr. Szvatkó Anna titkár
A nevelési tanácsadókban gyermek- és ifjúságvédelmi szakrendelőkben, illetve gyermek- és ifjúsági mentálhigénés prevenció és korrekciós tevékenységet folytató intézményekben dolgozó közszolgálatban álló személyek érdekképviselete. ... >>

Nők Terézvárosért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 23. I/6.
képviselő: Gulyás Judit
Női, valamint gyermek- és ifjúsági érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal