Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 217
2. oldal

Gyógyszerpiacon Dolgozó Orvosok és Gyógyszerészek Egyesülete

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Andrássy u. 49. III.em. 2.
képviselő: Dr. Matosné Dr. Lengyel Margit ... >>

Hallássérültek Magyarországi Sakkszövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr u. 21.
képviselő: Fenyves Tamás, Lukánovics László ... >>

Hallgatói Szolgáltatók Országos Szövetsége Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz körtér 34.
képviselő: elnök Kisfalvi Gábor
A hallgatók esélyegyenlőségének növelése, a magyar felsőoktatási reformtörekvések támogatása és az egységes európai felsőoktatási tér kialakításának elősegítése, a tagszervezetekkel tevékenyen együttműködve a magyar felsőoktatás minden hallgatója felé magas szakmai színvonalon nyújtott, a felmerülő igények kielégítésére képes és általánosan elérhető szolgáltatási struktúra épüljön ki -különös tekintettel- az információs, a tanácsadó, a munka világában történő belépést segítő, a kulturális, illetve szabadidős és sport tevékenységekre, valamint az egyéb, hallgatók felsőoktatási beilleszkedését és életkörülményeit segítő és komfortérzetüket javító kiegészítő szolgáltatásokra, a tagszervezetek eddigi együttműködésének megerősítése, új együttműködő és támogató partnerek bevonása, illetve a felsőoktatás valamennyi szereplőjével történő konstruktív párbeszéd megindítása. ... >>

Húsipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Golhovics Gábor, Kapuvári József, Pászli Tibor
A húsipari szakma és a kapcsolódó területen dolgozók önkéntes társulása alapján létrejött országos szakszervezet. Szakmai és érdekképviseleti kérdésekben önállóan alakítja ki álláspontját. Első rendű célja tagságának és a szerveződési területén foglalkoztatott munkavállalók érdekeinek feltárása, érvényesítése, törekvéseik képviselete a munkáltatók, munkáltatói szervezetek, az állam előtt. ... >>

Indiai Pálmalevél Kéziratok Kutatószövetsége Magyarországi Közhasznú Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Teréz körút 36.
képviselő: Oszter Tamás
Magyarország és az Európai Unió állampolgárai mentálhigiénés prevenciója, fizikai és lelki állapotának jelentős mértékű javítása,;
a fenti célt szolgáló új, hatékonyabb szellemi eszközök kutatása, fejlesztése és integrációja több ezer éves bevált eszközökkel és módszerekkel;
az indiai kultúra, életmód és vallások megismertetése Magyarországon;
az indiai-magyar kulturális, tudományos, ismeretterjesztési kapcsolatok ápolása, szélesítése;
Magyarország és India számos non-profit szervezetei együttműködésének erősítése,
Magyarország szellemi és kulturális értékeinek megismertetése, a hazánkról kialakult kedvezőtlen kép javítása világszerte;
az Unesco által is elismert és védett Indiai pálmalevél kéziratok felkutatása, tanulmányozása;
az egység, és az egységtudat létrejöttének elősegítése
a nemzetben és
az emberekben;
a hit, a szeretet, az együttérzés, a társadalmi hozzájárulás és egységtudat fontosságának terjesztése, segíteni a nemzetben ezeknek az erősödését, elmélyülését;
az igény felkeltése az egészséges életmódra pozitív példák bemutatásával, terjesztésével. ... >>

Ingatlan- és Vagyonkezelő Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr 43.
képviselő: Egyed József, Hornyák Lászlóné ... >>

Ipari-Energiaipari Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Rabi Ferenc
Érdekképviselet. ... >>

Írók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Nagy Gábor
Érdekképviseleti tevékenység. ... >>

Iskolapszichológusok A Biztonságos Iskolákért Szövetség

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Aradi utca 32. fszt./2.
képviselő: Nagy Brigitta
országos hálózatként kíván intézményes keretet biztosítani a biztonságos iskolák megteremtésén dolgozó szakembereknek, illetve a krízishelyzetekben tevékenyen segítő személyeknek. Az egyesület célja az iskolai erőszak, illetve akut krízishelyzetek kezelésében nyújtott szakmai segítségadás. ... >>

Jogtanácsosok Országos Érdekképviseleti Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz krt. 38. I.105.
képviselő: Dr. Kovács Judit Mária
Az alaklmazásban - munkaviszonyban, közalkalmazásban és köztisztviselői jogviszonyban - álló jogászok, jogtanácsosok, jogi előadók, valamint jogi aszisztensek sajátos szakmai, gazdasági és kulturális érdekeinek feltárása, összehangolása és azok képviselete a jogalkotók, a jogalkalmazók, a munkáltatók és más jogász érdekképviseleti szervek felé. ... >>

Juhász Frigyes Díj Alapítvány

(érdekképviselet)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.
képviselő: Albert Mária
Kitüntetésben részesíteni évente egy alkalommal azt a zenekritikus Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) tag újságírót,akit a MÚOSZ Zenekritikusi Szakosztály tagjai titkos szavazással választanak ki az év folyamán végzett munkássága (publikációk, könyvek, kritikai tevékenység) elismerésekeént. ... >>

Kávéházak Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1067 Budapest, Teréz körút 39. 4./1.
képviselő: Orbán Gergely
Közös érdekképviselettel fellépni a kávés vendéglátás piacán, a
beszállítók, az állam, a települések és a szakhatóságok viszonyában. Párbeszéden keresztüli
önmeghatározással a kávés vendéglátás számára rendes helyet biztosítani a TEÁOR-ban és a
vendéglátó szakoktatás tananyagában; növelni a kávés vendéglátás ismertségét és
elismertségét ... >>

Képzőművészek, Iparművészek és Művészeti Dolgozók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Gorkij fasor 38.
képviselő: Dobszayné dr. Filvig Erzsébet, Ifj.Koffán Károly ... >>

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Buday Pálné alelnök, Sáling József dr. elnök ... >>

Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezeti Szociális Alapítványa

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai 6.
képviselő: Nagyné Kovács Gyöngyi
A Belkereskedelmi Dolgozók Szakmai Szakszervezete munkaviszonyban álló tagjainak szociális támogatása. ... >>

Kiskereskedők Országos Szervezete

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Népköztársaság 43.
képviselő: Baradlai György dr. ... >>

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség

(intézményi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
képviselő: Horváth István ... >>

Kommunális Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1060 Budapest, Benczúr 43.
képviselő: Halász Jánosné, Pék Zsolt dr. ... >>

Konferenciatolmácsok Szakmai Szövetsége

(érdekképviselet)

1067 Budapest, Eötvös utca 12.
képviselő: Jantsits Ágnes
A konferenciatolmácsok és a konferenciatolmácsolás szakmai érdekeinek a képviselete. ... >>

Konzervipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Dr. Hernádi Zoltánné, Zsiga György ... >>

Könyves Szövetség-Szépirodalmi és Társadalomtudományi Kis Kiadók Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza utca 18.
képviselő: Falusi Márton
A jelentős kulturális és tudományos értékek könyvkiadás útján való közvetítésének elősegítése. Az olvasás- és könyvkultúra szolgálata. Szépirodalmi és társadalomtudományi kis kiadók szakmai képviselete és védelme. A könyves Szövetség ezeknek a céloknak az elérése érdekében nemzetközi tevékenységet folytat. ... >>

Középeurópai Német Diákszövetség Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Lendvay u. 22.
képviselő: Reiszner Edina ( elnök )
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos kulturális, oktatási, tudományos tevékenység. ... >>

Közoktatási Intézményvezetők Munkáltatói Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
képviselő: Somogyi László
A szövetség - minisztériumok, önkormányzatok partnereként - képviselni kívánja a közoktatási intézmények szakmai érdekeit a működési területre vonatkozó jogszabályok megalkotásánál, részt kíván venni a területi, országos és a nemzetközi szinten folyó oktatási területen megvalósuló szociális párbeszédben. ... >>

Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz krt. 38.
képviselő: Dénes András, Szarvas Péter
A KKVSZ szervezetten összefogja a közúti közlekedési szolgáltatást és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket ellátó vállalkozásokat. A tagszervezetek érdekeit szakmai és gazdasági szempontból egyezteti és képviseli. Elősegíti az információ áramlást a tagszervezetek körében, illetve az érintett hatóságok felé. Segíti a belföldi és nemzetközi kapcsolatokat és a szakterület fejlődését. ... >>

Kreatív Vállalkozók Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1061 Budapest, Király utca 26.
képviselő: Dr. Szilágyi Géza
Természetes és jogi személyek összefogása olyan új műszaki megoldások kidolgozására és megvalósítására, amelyek elsősorban a környezetvédelmet és az egészségesebb emberi környezet kialakítását segítik elő. Ennek érdekében a szövetség magyarországi és Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárását végzi el, valamint a pályázatok elnyeréséhez kapcsolódó szaktanácsadás megszervezését és koordinációját vállalja fel.
A vissza nem térítendő kifizetett közpénzek hatékonyságának elemzése, a hazai és európai beruházások elkezdése előtt anyagnormák és munkaidőnormák értékeinek megállapítása. ... >>

Lélekháló Szeretet-Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Dessewffy u. 22. fszt. 3.
képviselő: Munkácsiné Huba Etelka ... >>

Liga Egészségügyi Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr u.41.
képviselő: Dr. Takáts Lajos, Kőkúti Katalin ... >>

LIGA Vegyipari Szakszervezeti Szövetség

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr u. 41.
képviselő: Salagvári Gábor ... >>

Magánalkalmazottak Országos Szakszervezete

(érdekképviselet)

1060 Budapest, Jókai 6.
képviselő: Baek Gyula, Hajdu Attila dr. ... >>

Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1063 Budapest, Szív utca 44. V./31.
képviselő: dr. Pasqualetti Gergő, Karászi Sándor
A magyar Aikikai Aikido szervezetek összefogása, érdekvédelme, nemzeti és nemzetközi fórumokon való képviselete, ellenőrzése; Egységes vizsgaszabályzat kialakítása és érvényesítése; Nemzeti és nemzetközi edzőtáborok szervezése, nemzetközi mesterek meghívása; Szövetségi internetes honlap kialakítása és rendszeres frissítése, gondozása; időszakos hírlevél megteremtése és szerkesztése; Az aikido tanuláa lehetőségének megteremtése mozgássérültek, fogyatékosok számára; Instruktorok képzése, utánpótlás-nevelés; Az egészség megőrzése, a testedzésben gazdagabb tiszta, drogmentes életmód kialakítása és megtertása; Az aikido gyakorlás infrastrukturális hátterének fejlesztése. ... >>

Magyar Amatőr Muaythai Sportági Országos Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai 18.
képviselő: Moró Endre
a Magyar Muaythai (Thaibox) szakágban folyó tevékenység szervezése. ... >>

Magyar Bábművészek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Lengyel Pál
A Magyar Köztársaság területén rendszeresen és hivatásszerűen tevékenykedő bábművészek szervezetbe tömörítése, közös szakmai érdekek megfogalmazása, védelme, érdekképviselete. ... >>

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1064 Budapest, Vörösmarty 65.
képviselő: Tóth Csaba Kornél ... >>

Magyar Biokultúra Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1061 Budapest, Anker köz 2-4. 3. emelet
képviselő: Czeller Gábor elnök
Az ember és a természeti környezet harmonikus kapcsolatainak minden téren történő fejlesztése. Az ezzel foglalkozó társadalmi szervezetek tevékenységének összehangolása. ... >>

Magyar Biztosítók Szövetsége

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 100.
képviselő: Molnos Dániel
A biztosítási szakma közös érdekeinek érvényesítése, védelme és képviselete. ... >>

Magyar Budo Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1066 Budapest, Dessewffy 24.
képviselő: Szépvölgyi Géza ... >>

Magyar Csocsó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező u. 3.
képviselő: Tóth Patrick ... >>

Magyar Dokumentumfilmes Műhelyek és Gyártók Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 54.
képviselő: Kisfaludy András
A szövetség és tagszervezeteinek érdekvédelme, a dokumentumfilmes érdekek képviselete hivatalos szervek, intézmények, a különböző döntéshozók és más jogi személyek előtt, a Filmtörvény szellemének megfelelően. ... >>

Magyar Energiaipari Szakszervezeti Szövetség

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Gál Rezső
A bányászati, a gáz- és olajipari, a vegyipari, a villamosenergia-ipari ágazatokban működő szakszervezetek és szakszervezeti szövetségek tevékenységének összehangolása, összefogása, hatékony érdekképviseleti rendszer kialakítása és működtetése a munkavállalók és a nyugdíjasok érdekvédelmében. ... >>

Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező u. 30. I/1.
képviselő: Mihálcz Dóra, Naszályi Nóra, Somogyvári Mária
Az euritmia terápia megismertetése, bevezetése, képzés szervezése. A szociál-euritmia megismertetése, kurzusok, tréningek szervezése. Az euritmisták szakmai érdekvédelme. ... >>

Magyar Fesztivál Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 35. 35.
képviselő: Márta István
Szakmai segítségnyújtása szövetség tagjainak. Érdekképviselet döntéshozó és kormányzati szervek felé. Szakmai minőségbiztosítás. Hazai kapcsolatépítés és kapcsolattartás társ- szakmai és partner szervezetekkel. ... >>

Magyar Filmművészek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Hermann Krisztina, Jancsó Miklós, Molnár György, Szomjas György
A magyar film- és televízióművészet, a mozgóképi és audiovizuális kultúra közös értékeinek képviselete és megőrzése. A hazai audiovizuális szakmában működő alkotók közös szakmai, erkölcsi, anyagi és szociális érdekeinek védelme. ... >>

Magyar Fizetővendéglátók Szövetsége

(érdekképviselet)

1060 Budapest, Marx tér 6.
képviselő: Sebestyén György dr. ... >>

Magyar Forradalmi Szocialista Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1063 Budapest, Szinyei Merse 1.
képviselő: Nagy Balázs, Vári István ... >>

Magyar Fotóművészek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező u. 20.
képviselő: Szamódy Zsolt
A szövetség célja a művészi alkotó tevékenység kibontakoztatása és támogatása, a magyar fotóművészet eszmei és művészi színvonalának őrzése, tagjai érdekeinek képviselete az élet minden területén, valamint a fotóművészek magasrendű alkotásainak megismertetése a hazai és külföldi érdeklődőkkel. ... >>

Magyar Független Film és Video Szövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1067 Budapest, Oktogon tér 4.fsz.3.
képviselő: Czabán György, Győri Csilla, Papp László
A magyar független filmezés és videózás kibontakozása, a nem hivatásos filmesek és videósok művészi és technikai felkészültségének fejlesztése, a film és videó szakkörök, klubok, stúdiók, egyéni alkotók támogatása, közöttük kapcsolatok kiépítése, elmélyítése és ápolása. A független film- és videó mozgalom céljainak és eredményeinek megismertetése és terjesztése, külföldi hasonló célú szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és fenntartása. - Hazai és nemzetközi fesztiválok rendezése, illetve azokon való részvétel. Közreműködés más szervek, intézmények által rendezett film- és videó fesztiválokon, pályázatokon, a film és videó anyagok nyilvánosságának elősegítése, az alkotók oktatásának és továbbképzésének szervezése, illetőleg részvétel más szervek által rendezett ilyen jellegű továbbképzésekben, központi film- és videó archívum, illetve nyilvántartás, valamint szakkönyvtár létesítése és fejlesztése, hazai és külföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezése, rendszeres tájékoztató kiadása a Szövetség életéről. Kiadói és forgalmazási tevékenység az elkészülő művek széleskörű terjesztése. - Állami és társadalmi szervek felkérésére, vagy saját kezdeményezésből véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz a filmezéssel és videózással kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekben. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal