Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 176
4. oldal

POLIMER II.kerületi BUKSI Sortegyesület

(sport)

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 64. I./10.
képviselő: Gyarmati Attila Péter
Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása. ... >>

POSSIBILITAS Alapítvány

(sport,szociális)

1055 Budapest, Balassi utca 21-23.
képviselő: Mártonffy Máté
A hátrányos helyzetű gyermekek (halláskárosultak) társadalmi életbe történő beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtése, részükre biztosított sporttevékenység útján. Hasonló célú szervezetekkel kapcsolat felvétele, nemzetközi kapcsolatok kiépítése. ... >>

Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1051 Budapest, Arany János 1. MTA
képviselő: Ritoók Zsigmond
A MTA Könyvtárának gyarapitása a könyvtár tevékenységének támogatása, értelmiségi tehetséggondozási programok kifejlesztése és rendezése, pályaművek dijazása. ... >>

Pro Scholis Urbis Közalapítvány

(sport,oktatási)

1052 Budapest, Városház 9-11.
képviselő: Keszei Sándor, Mikes György, Tamás Györgyné
A fővárosi oktatás fejlesztése, a plurális oktatási intézményrendszer kiépítése, működése biztonságának növelése, alternatív pedagógiai programok támogatása, a pedagógiai innováció elősegítése. ... >>

Professzionális Küzdő- és Önvédelmi Sportok Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. II.em.202.
képviselő: Nagy János, Tóth László ... >>

RAIFFEISEN Vizilabda Sportegyesület

(sport)

1054 Budapest, Akadémia utca 6.
képviselő: Gálik János
Szabadidős sportolási és versenyzési lehetőség megteremtése, az egészséges életmód támogatása az egyesület tagjai részére a vízilabda sportágban. ... >>

Sakura Sportegyesület

(sport,kulturális)

1052 Budapest, Váci u. 11/B.
képviselő: Farkas Zoltán
A Sakura Dojo Kykushin Karate, Thai-Geri, jóga testépítés és a fitness sportok és az azokhoz kapcsolódó kulturális tevékenységek országos népszerűsítése, a fent felsorolt magyar sportok fejlesztése európai színvonalra és elismertetése itthon és külföldön. ... >>

Sorkötelesek Előkészítő Lövész Sportegyesülete

(sport)

1051 Budapest, Nádor u. 36. V/534.
képviselő: Csikós László, Keller György ... >>

Sport a Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(sport,szociális)

1051 Budapest, Bajcsy-Zs.út 12.
képviselő: Jávorszky Szilvia
Fiatal sportolók támogatása, különböző sportágak célirányos támogatása, hátrányos helyzetben lévő sportolók segítése. ... >>

Sport és Borbarátok Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

1055 Budapest, Honvéd utca 38. fsz.
képviselő: dr. Lokodi Csaba/ elnökhelyettes, Halas Csaba titkár, Sibisanu Emil elnök
Lehetőséget teremtetni és kínálni a szabadidős tevékenységek hasznos és kellemes eltöltéséhez; a sport, a kultúra, a bor-gasztronómia, szakmai és kulturális programok középpontba helyezése programok, kirándulások szervezése által; a környezettudatos életmód népszerűsítése; művészeti megközelítésben az ifjúság és a civil közösségek számára oktatási és ismeretterjesztő anyagok biztosítása, fejlesztése és terjesztése; nemzeti hagyományok ápolása, népszerűsítése. ... >>

Sportos Életformáért Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1052 Budapest, Aranykéz 6.
képviselő: Schachinger László ... >>

Szép Testgyakorló Sportegyesület

(sport)

1052 Budapest, Váci u. 16/b.
képviselő: Dr.Illanitz Elemér ... >>

Szociális Jövőért Polgári Összefogás Egyesülete (Rövid neve: Szociális Jövőért Egyesület)

(sport)

1054 Budapest, Vértanúk tere 1. mfsz. 5.
képviselő: Dr. Somló János
Az Egyesület kiemelt működési céljának tartja az arra rászorul- tak szociális helyzetének javítását elősegíti feladatok elvégzését, szociális segítség biztosítását. Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület az érintett családokat rendszeresen kívánja látogatni, részükre a szükséges, szociális helyzetükön javító segítséget az a- dott lehetőségek keretein belül a legmagasabb szinten meg kívánja adni, valamint erre irányuló helyi önkormányzati képviseletet kíván ellátni. Az Egyesület tevőlegesen kíván részt venni a környezet- és termé- szetvédelemben, ideértve szükség esetén bel- és árvízvédelmi fela- datok ellátását és támogatását is. Az Egyesület feladatának tekinti az emberi és állampolgári jogok tevőleges védelmét, a jogok gyakorlásának megvalósítását, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hatá- ron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység kifejtését. Az Egyesület támogatja és tevékenységével elősegíti a sport, vala- mint az egészséges életmód népszerűsítését. ... >>

Tabán Football Club

(sport,oktatási)

1056 Budapest, Irányi u. 1. magasfsz. 4/A.
képviselő: Szöllősi György elnök /önállóan
A labdarúgás sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. A szervezet tagjai részére rend- szeres testedzés, a sportolás és versenyeztetés lehetőségének biz- tosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoz- tatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntar- tása. A sportegyesület szoros kapcsolatot tart mindazokkal az álla- mi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik azok megvalósu- lását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek biz- tosításában és fejlesztésében. ... >>

Tanabe Aikikai Aikido Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Gerlóczy u. 11.
képviselő: Plagány Zoltán
A magyar Aikikai Aikido megteremtése, terjesztése, oktatása. Az Aikikai Aikido Ueshiba Morihei szellemi örökségét foklytató harcművészeti irányzat, melynek központja a tokioi Hombu Dojo, az Aikido világközpontja. Az egyesület ehhez az irányzathoz tartozik és elkötelezett ezen értékek mellett. ... >>

Tatárszentgyörgyi Nimród Vadásztársaság

(sport)

1054 Budapest, Báthory u. 20. I/4.
képviselő: Bukovszki András elnök (önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor az alapszabály szerint), Galacz Ferenc titkár (az elnök akadályoztatása esetén önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor az alapszabály szerint együttesen)
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtarttatásával a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel öszhangban, a környezetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodássa, példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Tisztánlátás Sportegyesület

(sport)

1053 Budapest, Fejér György utca 6.
képviselő: Pilinyi Szabolcs Levente, Unghy Csaba, Vincze Gábor Róbert elnök
A Tisztánlátás Sportegyesület célja elsősorban a látássérültek és más fogyatékkal élők részére verseny- és szabadidős célú sportprogramok, edzések, versenyek szervezése. versenyzők felkészítése és nevezése különböző sportversenyekre. A Sportegyesület látássérültek és más fogyatékkal élők mellett minden érdeklődő és sportolni vágyó részére nyitva áll, aki a Sportegyesület elsődleges céljait elfogadja és tiszteletben tartja. ... >>

Tizenegy Pont Asztalitenisz Alapítvány

(sport)

1052 Budapest, Városház u. 4.
képviselő: Milos Imre
Elsődlegesen az asztalitenisz sport, de minden más elismert sporttevékenység támogatása a 17 év alatti gyermekek részére. ... >>

Tőzsdecápák Sport Klub

(sport)

1056 Budapest, Havas u. 3.
képviselő: Szabó György ... >>

Trek Szabadidő és Sport Egyesület

(sport)

1054 Budapest, Kálmán Imre utca 23.
képviselő: Juhász Miklós, Molnár Dénes, Tordai Csaba
A szabadidő tartalmas és elsősorban sportolással történő eltöltése feltételeinek a megteremtése. ... >>

Utasellátó Sportclub

(sport)

1053 Budapest, Veress Pálné 24.
képviselő: Haraszti Gábor, Szabó Miklósné ... >>

VADHAJTÁS - EXTRÉM SPORT ÉS TERMÉSZETBARÁT Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. 2./9.
képviselő: Varga Gábor Miklós
Az egészségmegőrzésre irányuló kezdeményezések indítása. A Gyermekek és a fiatalok egészséges életmódra nevelése, a rendszeres testmozgás és sportolás körükben való népszerűsítés. A szabadban való testmozgás és sportolás népszerűsítése. A természeti környezet megóvására irányuló kezdeményezések indítása. Állatvédelmi akció-programok indítása. A nem olimpiai, szabad stílusú sportágak népszerűsítése. Az extrém mountain-bike sportág népszerűsítése. ... >>

Városi Biciklizés Barátai Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

1053 Budapest, Curia u. 3. II/1.
képviselő: Dévai Attila
A mindennapi kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód népszerűsítése, az egészséges életmód fejlesztése és az amatőr kerékpársport támogatása tagjainkon keresztül, valamint hozzájárulás egy kerékpárosok, gyalogosok, mozgásukban korlátozottak számára barátságos légkör megteremtéséhez a fővárosban és az országban. ... >>

Vizivárosi Keresztény Kerékpár Egylet

(sport)

1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 58.
képviselő: Süllei László ... >>

Vörös Meteor Csemege Sportkör

(sport)

1050 Budapest, Szép 6.
képviselő: Hegyi Gábor ... >>

VSTR-Hungária 31 Kosárlabda Klub

(sport)

1052 Budapest, Petőfi s. u. 7.
képviselő: Prekopcsák Mihály ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal