Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 176
3. oldal

Labdarúgósegély Alapítvány

(sport)

1054 Budapest, Vadász 42.fsz.3.
képviselő: Urbányi István
A labdarúgással kapcsolatosan megsérült tag, más oknál fogva a labdarúgást folytatni nem képes sportolók támogatása. ... >>

Lamantin Könnyübúvár Sport Egyesület

(sport)

1055 Budapest, Marx tér 9.
képviselő: Volom András dr. ... >>

Legfőbb Ügyészség SK.

(sport)

1055 Budapest, Markó utca 16.
képviselő: dr. Laczkovics Mária
A társadalmi szervezet célja: A rendszeres sportolás biztosítása a turisztika eszközeivel. ... >>

Magyar Adria Yacht Club

(sport)

1054 Budapest, Alkotmány u. 4. V.20.
képviselő: Szél Ágnes
A vitorlás sportág támogatása, népszerűsítése, a sportág tradíciói- nak ápolása; segítségnyújtás a tagjai részére a vitorlássporttal kapcsolatos kérdésekben, eljárásokban; a vitorlázás érdekeinek kép- viselete. Az egyesületi tagok versenyzésének támogatása. ... >>

Magyar Értékmentő Kör Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1051 Budapest, Hercegprímás u. 4.
képviselő: Horváthné Vasvári Ilona
Az ifjúság magyarságtudatra nevelése, a magyar kultúra és tudomány mai képviselőinek rendszeres és módszeres bemutatása, az ifjúság testi és lelki harmóniájának biztosítása érdekében speciális sporttevékenység oktatása, versenyeinek szervezése, valamint a különböző életfeltételek között élő fiatalok kommunikációjának minden eszközzel történő elősegítése. ... >>

Magyar Hirdető Sportkör

(sport)

1050 Budapest, Felszabadulás tér 1.
képviselő: Tóth Márta ... >>

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Sportegyesülete

(sport)

1051 Budapest, Szent István tér 11.
képviselő: Erdei Tamás ... >>

Magyar Parlamenti Képviselők Sportegyesülete

(sport)

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
képviselő: Csampa Zsolt elnök, dr. Simicskó István, Varga József
Az egyesület célja az országgyűlési képviselők feladatkörük ellátása során keletkező szellemi kimerültség enyhítésére szolgáló aktív kikapcsolódási lehetőség, sportolás, regenerálódás feltételeinek megteremtése. Jótékony célú sportrendezvények szervezése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Szilvásy László
a Piarista Rend Magyar Tartományának vallási, oktatási és ezekhez kapcsolódó tevékenységének segítése.
- A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott intézmények működésének támogatása.
- A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartok intézmények eszközbeszerzésének támogatása.
- A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott intézményeknek helyet adó ingatlanok építésének, átalakításának, felújításának, korszerűsítésének és karbantartásának támogatása.
- Karitatív tevékenységhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtésének támogatása.
Folyóirat szerkesztés és kiadás, könyvkiadás, filmkészítés és kiadás.
A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott intézmények tanulóinak, hallgatóinak támogatása ösztöndíjakkal, pályázatokkal.
Fiatalok kirándulásának, táboroztatásának támogatása.
Egyházi és az egyház értékeit valló ifjúsági szervezetek működéséhez szükséges helyiségek biztosítása, fenntartása támogatásokból.
Társadalmi-, kulturális, és sportrendezvények támogatása.
A Piarista Rend Magyar Tartománya kápolnáinak, rendházainak és egyéb ingatlanainak karbantartásának, felújításának támogatása.
A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott főiskola, könyvtár, levéltár működésének támogatása.
A Piarista Rend Magyar Tartománya növendékképzésének támogatása (Prenoviciátus, Noviciátus, Kalazantínum).
A Piarista Rend Magyar Tartománya központja (Piarista Tartományfőnökség) tevékenységének támogatása.
Szerződés alapján piarista kötődésű intézmények, létesítmények: üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése. ... >>

Magyar Sakk Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 10.
képviselő: dr. Kunos Péter, Korpics Zsolt
Az MSSZ a sakk sportág hazai és nemzetközi feladatainak ellátására létrehozott országos sportági szakszövetség, amely részt vesz meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, szervezi és irányítja a Magyar Köztársaságban a sakkszövetségek és egyesületek, valamint magánszemélyek ezirányú tevékenységét, népszerűsíti a sakkozást, részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében, képviseli a sportág tagjainak érdekeit belföldön és külföldön. ... >>

Magyar Szabadalmi Hivatal Sportkör

(sport)

1054 Budapest, Garibaldi 2.
képviselő: Erkel András
sport, egészség ... >>

Magyar Taiji Kulturális Központ Sport, Rekreációs és Egészségmegőrző Egyesület

(sport,kulturális)

1055 Budapest, Szent István krt. 13. I/12.
képviselő: Gálócsy Dávid ( alelnök ), Juhász Attila elnök, Tóth Adrien alelnök ... >>

Magyar Telemark Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1054 Budapest, Alkotmány utca 23.
képviselő: Bánfalvi Géza, dr. Varga Zsolt Tamás, Tumbász Gergő
A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a Telemark sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1054 Budapest, Alkotmány utca 23.
képviselő: dr. Varga Zsolt Tamás
A Telemark sport népszerűsítése, a Telemark sport érdekvédelme és összefogása, valamint az egészségesebb életmód népszerűsítése, a Telemark művelése, fejlesztése, oktatása. ... >>

Magyar Televízió Sportegyesülete

(sport)

1050 Budapest, Szabadság tér 17.
képviselő: Vitray Tammás ... >>

Magyarországi Kárpát Egyesület

(sport,természetvédelem)

1054 Budapest, Alkotmány 16.fsz.29.
képviselő: Jeszenszky Géza, Lehotzky Gyula ügyvezető alelnök
A Kárpátok és a Kárpát-medence történetének, tájegységeinek és kultúrájának megismertetése; a természetben való sportos, aktív túrázás - annak verseny- és szabadidős formái, valamint ágazati - iránt megnyilvánuló igények komplex kielégítése; az épített és természeti környezet védelme. ... >>

Magyarországi Professzionális Golfozók Egyesülete

(sport)

1052 Budapest, Bécsi 5.
képviselő: Hajnal Dezsö, Hegyi Attila, Németh Gyula ... >>

Magyarországi Professzionális Golfozók Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1056 Budapest, Szerb utca 2. fsz./4.
képviselő: Sergio Borgioli
Sporttevékenység végzése. ... >>

MAHART Sport Club

(sport,oktatási)

1052 Budapest, Apáczai Csere J. 11.
képviselő: Dobos Ágoston
A rendszeres sportolás, testedzés, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a demokratikus közösségi élet kibontakoztatása. Biztosítja tagjai sportbeli képzését és továbbképzését, túrákat, vízijártasságra tanfolyamokat rendez, rendszeres edzéseket tart, tagjainak sportrendezvényeken való szerepeltetését biztosítja, valamint gondoskodik sportorvosi ellenőrzésükről. A használatra bocsátott sportlétesítmények fenntartására, karbantartására mozgósítja tagjait. ... >>

Majré Sportegyesület

(sport)

1056 Budapest, Irányi utca 5. I./1.
képviselő: Lénárt István
Tagjai számára lehetőséget biztosítson a rendszeres, életmódszerű testmozgás gyakorlására; megismertesse tagjait a kiokusin (kyokushin) karate rendszerével, szabályaival, biztosítsa a rendszeres sportolás lehetőségét. ... >>

Medikus és Orvos Sportért Alapítvány

(sport)

1052 Budapest, Semmelweis utca 2. félemelet/2.
képviselő: dr. Kondrád Sándor, dr. Som Ferenc, Gömöri Zsolt, Jex Gábor
Az Orvosegyetem Sport Clubjának támogatása. ... >>

MÉRUSZ Sportegyesület

(sport)

1050 Budapest, Curia 2.
képviselő: Surányi János ... >>

Mező Ferenc Sportközalapítvány

(sport,szociális)

1051 Budapest, József Attila utca 2-4. II./201.
képviselő: dr. Bodnár András, Dr.Nagy Imre, Mizsér Attila
A nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, valamint a sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, támogatása. ... >>

MTA Titkárság Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.7.
képviselő: Sávolyi Márta
A sport jellegű aktív szabadidős természetjárás, túrázás elősegítése, az erre irányuló igények felkeltése és elterjesztése. Az aktív környezet és természetvédelemre nevelés. A hazai és a környező országok természeti tájegységeinek, azok növény- és állatvilágának, népművészetének, kultúrtörténeti helyeinek megismerésével a nemzeti és a közös európai értékek megbecsülésének elősegítése. ... >>

Művészet-Sport-Egészség Egyesülete

(sport,kulturális)

1052 Budapest, Váci utca 7.
képviselő: Erdős Gábor, Réthy Sándorné együttesen
Sí-sportolás népszerűsítése. ... >>

Néhai Perich Rezsö a BBTE Atléta Edzőjének Emlékére Alapítvány

(sport)

1054 Budapest, Vadász 17.
képviselő: Gökói János, Juhász Béla ... >>

NELLA Sí és Kerékpár Sport Club

(sport)

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 23.
képviselő: Tisza Zoltán, Tordai Csaba ... >>

"NEMERE Társaság" Hagyományőrző Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Kecskeméti utca 2. I./9.
képviselő: Váradi László
Rotter Lajos mérnök az általa tervezett és megépített Nemere Repülőgéppel 1936-ban olimpiai világrekordot állított fel. Az alapítvány célja, hogy emléket állítson Rotter Lajosnak, műszaki és tudományos munkáságának, olimpiai világrekordjának. Célja továbbá, hogy sportrepülést népszerűsítse, segítséget nyújtson a fiatal sportrepülő tehetségek felkutatásához, képzéséhez; támogassa és elismerje a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pilótákat a magyar sportrepülés tárgyi emlékeit felkutassa, restaurálja, újjáépítse és bemutassa , figyelemre méltónak talált tudományos , művészeti illetve sporttevékenységeket támogassa. ... >>

Nemerey Rallye Team Sportegyesület

(sport,oktatási)

1056 Budapest, Reáltanoda utak 11. 3./1.
képviselő: Nemerey Ádám
Az egyesület célja tagjai részére a rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére ezen tevékenység bemutatása és a sportolási lehetőség megteremtése. Más ilyen sporttal foglalkozó magánszemélyekkel, klubokkal kapcsolat létesítése és fejlesztése. ... >>

Nemzetközi Karate és Jiu Jitsu Egyesület

(sport)

1051 Budapest, Arany J. 9.
képviselő: Hornyák Gábor ... >>

NIKÉ Sportot és Aktív Életmódot Támogató Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

1054 Budapest, Tüköry utca 3.
képviselő: Balázs Zoltán
Az Alapítvány célja a Gödöllő sportéletének, valamint ehhez kapcsolódó tevékenységeinek segítése, a sportolás vonzerejének növelése, a gödöllői sportélet fellendítése és elősegítése, az élsport támogatása, ennek érdekében sportlétesítmények hasznosítása, fejlesztése. Az alapítvány kizárólag az ingyenes szolgáltatást nyújtó amatőr sportképzést és sporttevékenységet támogatja.
Az alapítvány elsődleges céljai:
testnevelés oktatás segítése;
verseny és szabadidősport tevékenységének támogatása;
sportegyesület szakosztályaiban folyó sporttevékenység támogatása;
a sport utánpótlás nevelésének támogatása;
minőségi szakmai sportképzés támogatása;
a természetbarát és túramozgalom segítése.
gyermek és felnőtt tömegsport támogatása
oktatási intézményekkel való együttműködés segítése. ... >>

Oktatási és Kultiurális Minisztérium Sportköre

(sport,oktatási,egyéb)

1055 Budapest, Szalay 10-14.
képviselő: Hegyi György
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés elősegítése és biztosítása, a testkultúra iránti igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása a sport eszközeivel. A sportegyesület gondoskodik bázisszerv dolgozóinak rendszeres testedzési és sportolási lehetőségeiről anyagi eszközeivel és szervező tevékenységével. ... >>

Országgyűlési Biztosok Hivatala Sportegyesülete

(sport)

1051 Budapest, Nádor utca 22.
képviselő: Lévai Tamás
Az OBH SE tagság sportéletének szervezése, a tagság részére ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehetőségek biztosítása, sportrendezvények szervezése, sporteszközök kölcsönzése, a tagok amatőr tömegsportversenyeken történő indulásának elősegítése, támogatása.
... >>

Országos Mini-Futball Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1050 Budapest, Steindl I. 12.
képviselő: Kozsla Tibor ... >>

Országos Takarékpénztár Sportkör

(sport)

1051 Budapest, Nádor 16.
képviselő: Hegedűs András ... >>

Orvosegyetem Sport Club

(sport,oktatási)

1052 Budapest, Semmelweis u. 2. félemelet 2.
képviselő: dr. Tóth Miklós
Sport szervezése a Semmelweis Egyetem és más felsőoktatásban résztvevő hallgatói, dolgozói körében, és az egyesület vonzáskörzetébe tartozó ifjúság és lakosság szabadidősportjában. Sportági szakosztályok működtetése, utánpótlás nevelés, a hazai és nemzetközi élvonalban kimagasló eredményeket elérő sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése és a sporttevékenység népszerűsítése. Az egészségmegőrzés, primer prevenció és az életmód-kultúra szolgálata a társadalomban, mozgósítva az egyesület szellemi kapacitását, sportbeli lehetőségeit. ... >>

OSC Belvárosi Vívó Club Sportegyesület

(sport)

1052 Budapest, Semmelweis utca 2.
képviselő: Gömöri Zsolt
A vívó sportok ( kard, tőr, párbajtőr ) és ezekkel kapcsolatos sporttevékenységek mozgásanyagának elsajátítása, a sportok népszerűsítése, a rendszeres sportolás , testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, edzőtáboroztatás, felüdülés biztosítása, minőségi versenysport, versenyek rendezése, szabadidősport. Hozzájárul a tagok szellemi és fizikai képességeinek kibontakoztatásához, egészségük megszilárdításához. ... >>

OTP Fáy András Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1051 Budapest, Nádor 16.
képviselő: Dr.Vízi E. Szilveszter
Országos jelentőségű kulturális és tudományos egészségügyi, oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport, illetve környezetvédelmi támogatások nyújtása. ... >>

Összefüggések Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Haris köz 5. II/2.
képviselő: Bacsa Péter
A kultúra, művészetek, tudomány , sport, s azok mindennemű megnyilvánulásában való részvétel és mindazok közvetítése határoktól és földrészektől függetlenül a magyar és európai és az egyetemes emberi minőség érdekében. A meglévő eredmények, újdonságok feltárása, megőrzése, közvetítő felületeinek kialakítása, mindezek megjelenítése és a meglévő és az információs csatornákon az országos és a helyi , nemzetközi sajtó, valamint egyéb médiák, így különösen a filmkészítés különféle formáin (elektronikus, nyomtatott, világháló) keresztül, valamint a kultúrával, művészetekkel, tudománnyal, sporttal kapcsolatos rendezvények, konferenciák, kiadó tevékenységben való részvétel révén, ismeretterjesztés. Oktatási tevékenységek támogatása. A tudomány, a kultúra ápolása, megőrzése, fejlesztésére szolgáló díjak, ösztöndíjak, pályázatok kiírása, lebonyolítása, odaítélése, ezekben való részvétel céljából . A tudományos ismeretterjesztés szakmai színvonalának növelésére , továbbképzés, tapasztalatcsere, belföldi és külföldi kapcsolattartása, szakmai tanácskozás révén. ... >>

Pannon Egyetem Alumni Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1052 Budapest, Haris köz 27. 3./3.
képviselő: Veres Attila
A Veszprémi Egyetem és annak jogelőd karain, intézetein diplomát szerzett hallgatóinak, valamint oktatóinak, egyéb munkatársainak egymáshoz és az egyetemhez fűződő kapcsolatainak ápolása, tapasztalatainak hasznosítása. A Veszprémi Egyetem és jogelőd karainak egykori és jelenlegi polgárainak szakmai munkájának segítése, koordinálása, tudományos fejlődésük előmozdítása, az oktatási tudományos tevékenységük pártolása, támogatása. A Veszprémi Egyetem hírnevének növelése, az egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatának bővítése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek keretében tanulmányutak, ösztöndíjak alapítása. A szakmai tapasztalatok cseréjének, továbbfejlesztésének elősegítése, külföldi és magyarországi tanulmányutak, ösztöndíjak alapítása, a magyarországi nemzeti etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság, valamint szervezeteik támogatása, ennek keretében tanulmányutak, ösztöndíjak alapítása. Részvétel olyan kutatásokban, melyek elősegítik az egyetemen folyó szakmai, módszertani tevékenységek megújulását, a korszerű módszerek alkalmazását. Hagyományok ápolása, rendezvények, megemlékezések, baráti találkozók szervezése. Sportnapok szervezése, sportolók, sportolói klubok támogatása. Az euroatlanti integrációval kapcsolatos előadások, rendezvények szervezése, tanulmányok megjelentetésének támogatása. ... >>

Pannónia Sportkör

(sport)

1056 Budapest, Váci 46.
képviselő: Izbéki Imre ... >>

Papp Béla Alapítvány

(sport)

1053 Budapest, Kálvin tér 2.
képviselő: Lovass László, Szieberth Ádám
Papp Béla mesteredző, a magyar sakksport kiemelkedő képviselője emlékének ápolása a nevét viselő, évente megrendezendő nemzeközi sakkversenyek lebonyolításával. ... >>

Páty Flayers Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1056 Budapest, Belgrád rkp. 19.
képviselő: Juriga Olivér, Keresztes Panna Zita, Nagy Márton
A sportolás népszerűsítése a fiatalok körében, különösen a labdajátékok, az országúti és teremkerékpár, az atlétika, a jogkorong és a művészi torna sportágakban. E sporttevékenységek keretében sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, sportoktatás, nyári sporttáborok szervezése. ... >>

Pénzügyminisztériumi SC.

(sport)

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
képviselő: Csobay József, Erdélyi Rudolf Zalán
A szabadidősport gyakorlási lehetőségek és egészségmegőrzést szolgáló tömegsportrendezvények biztosítása. ... >>

Perényi Béla Emlékverseny Alapítvány

(sport)

1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.
képviselő: Ambrus Zoltán titkár
Sport, a hazai sakkozás, és ezáltal a magyar sakksport színvonalának emelése. ... >>

Pest Megye - Budapest Ökölvívó Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1054 Budapest, Steindl 12.
képviselő: Méhes József, Varga Ferenc
A szövetség Pest megye és Budapest területén szervezi, irányítja és ellenőrzi az ökölvívó sportágban folyó tevékenységet, népszerűsíti az amatőr ökölvívást, képviselei a sportág és tagjai érdekeit. A szövetség közreműködik a sportági szakszövetségekről szóló 1989. évi 9. törvényerejű rendeletben meghatározott állami sportfeladatok megvalósításában. ... >>

Pest Megyei Diáksport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1052 Budapest, Városház utca 7.
képviselő: Egri Gyula, Lencsés Csaba
A tanuló ifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, valamint a tagok képviselete érdekvédelme. ... >>

Pest Megyei Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

1052 Budapest, Városház u. 7.
képviselő: Bogyó László elnök
A Szövetség összehangolja a megyei Sportági Szakszövetségeket ... >>

Pest Megyei Vívó Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1050 Budapest, Steindl Imre 12.
képviselő: Danis János ... >>

Piarista Deák Alapítvány

(sport)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Futó Béla elnökkel, Németh Attila elnökkel, Sauska István elnökkel, Turóczi Gábor titkár elnökkel, Urbán József elnök + 1 fő
A piarista diákok sportolási tevékenységének, a Költő utcai sportpark fejlesztésének és működtetésének, illetve piarista fenntartású intézményeknek a támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal