Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 176
2. oldal

Budapesti Tekézők Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia utca 3. 4./5.
képviselő: Rákóczi Lajos
A BTSZ célja, hogy Budapest területén szervezze, irányítsa és ellenőrizze a teke sportágban folyó tevékenységet, közreműködjön a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott állami és fővárosi sportfeladatok ellátásában, képviselje sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: dr. Vanek Zsuzsanna, Tötösné Gados Zsuzsanna
A természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: dr. Illés László
A főváros területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a tollaslabdázásban folyó tevékenységet. ... >>

Budapesti Triatlon Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia utca 3. II./1.
képviselő: Horváth László
A társadalmi szervezet célja: A szövetség szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a sportágában folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében, továbbá sportágának népszerűsítésével hozzájárul a rendszeres sportolás, az egészséges életmód iránti igény felkeltéséhez, valamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatásához. ... >>

Budapesti Ügyvéd Sport- és Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

1054 Budapest, Vadász u. 42.
képviselő: Bérczes Róbert, Dr.Horváth Gábor ... >>

Casino Vigadó Egyesület

(sport)

1052 Budapest, Vigadó 2.
képviselő: Marosi Gergely ... >>

"Cives pro Universitate Scientiarum Eötvösiana" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
képviselő: Cseszregi Tamás
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jelenlegi, leendő és egykori polgárainak, így különösen hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak, valamint ezek szervezeteinek támogatásával elősegíteni az Egyetemen folyó minőségi képzést, tehetséggondozást, oktatói és kutatói utánpótlás nevelést, valamint a hallgatói és oktatói mobilitást, a hallgatói esélyegyenlőség növelését. Az alapítvány célja továbbá a hallgatók közéleti szerepvállalásának, az egyetem közösségi életében való aktív részvételének, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelésének elősegítése. ... >>

CONTESS Sportegyesület

(sport)

1053 Budapest, Kossuth L.u.8.III.em.4.
képviselő: Lerner Jenő ... >>

Deák Téri Evangélikus Gimnázium Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Sütő u.1. Deák T. Evang. Gimn.
képviselő: Dr. Sólyom Jenő
A Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, a tanárok továbbképzésének támogatása (itthon és külföldön), kiemelkedő teljesítmények anyagi jutalmazása, tanulmányi ösztöndíjak, pályázatok kiírása, kiemelkedők jutalmazása, hagyományok ápolása (egyházi, iskolai és kulturális) iskolai kiadványok támogatása (krónika, évkönyv, újság, stb.), kulturális tevékenység, sport támogatása, az arra rászoruló tanulók segélyezése és szociális támogatása, az iskola működésével kapcsolatos pályázatokon való részvétel, közreműködés az iskola taneszközeinek felújításában, karbantartásában, illetve beszerzésében, a műemlék iskolaépület felújításának, karbantartásának támogatása. ... >>

Dr. Abád József Alapítvány Budapest Röplabda Sportjáért

(sport)

1056 Budapest, Curia 3.
képviselő: Kliment Tibor
A röplabda tömegsport versenyeinek támogatása. ... >>

Élhető Zuglóért Alapítvány

(sport,kulturális)

1054 Budapest, Bank utca 5. félemelet/4.
képviselő: Mélykuti Melinda, Radics Tibor
Zugló kulturális életének elősegítése, az ifjúság nevelése, kulturális, sportéletbe történő bevonása, Zugló környezetvédelmének, tisztaságának elősegítése. ... >>

Élő Belváros Polgári Egyesület

(sport,kulturális)

1053 Budapest, Veres Pálné u. 16.
képviselő: Turbo Annamária
A Belváros-Lipótvárosi Polgárok és a Fidesz Magyar Polgári Párt Belvárosi Lipótvárosi önkormányzati képviselőcsoportja közötti közvetlen kapcsolattartás elősegítése. Ezen kívül az egyesület célja, hogy a Budapest területén - kiemelten a Belvárosban - élő nyugdíjasokat és nagycsaládosokat pénzbeli és egyéb támogatásokkal segítse, a nyugdíjasok és nagycsaládosok részére utazásokat, kulturális, sport és egyéb rendezvényeket szervezzen. ... >>

Első Budapesti Dárdaegylet

(sport)

1056 Budapest, Molnár 22.
képviselő: Komma László ... >>

ELTE Alumni Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
képviselő: dr. Mezey Barna
a) Az alapítvány célja, hogy elősegítse azt, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetem ( a továbbiakban Egyetem ) és jogelődjei egykori hallgatói, oktatói, kutatói, az oktató-kutató munkát segítő munkatársai és az Egyetem közötti kapcsolat szorosabbá váljon ezáltal mód nyíljon az egyetemi hagyományok szélesebb körű és magasabb szinten történő ápolására.
b) Segítse az egykori hallgatók, egykori hallgatói, oktatói, kutatói, az oktató-kutató munkát segítő munkatársak és az Egyetem jelenlegi oktatói közötti kapcsolat kiépítését, illetve megerősítését.
c) az a) és b) pontban meghatározott személyi kör részére kulturális. tudományos és sportprogramok szervezését.
d) Adományok gyűjtsön, anyagi támogatásokat szervezzen az Egyetem ELTE Alumni szervezete működtetéséhez, céljai magvalósításához.
d) Az Egyetem karain, szakkollégiumaiban, kulturális és sportlétesítményeiben végzett oktatási, tudományos, kulturális és sport tevékenységekhez támogatásokat szerezzen. ... >>

EQUITA Egyesület az egészségben, jólétben, biztonságban tartott versenylovakért

(sport,kulturális)

1052 Budapest, Váci utca 11. b. II./16.
képviselő: Kőbán Rita, Ópéczy András
A magyar lósport tisztaságának, nemes hagyományainak őrzése, színvonalának emelése. ... >>

ETALONSPORT Magyarország Csiszolatlan Gyémánt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1052 Budapest, Haris köz 2.II/2.
képviselő: Dr. Selmeczi Krisztina, Dr. Strasser Tibor
A felnövekvő magyar nemzedék, az ifjúság, ezen belül az óvodások és iskolások egészséges testi fejlődésének elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés érdekében kizárólag 4-től 18 éves korig gyermekek nevelésével, képzésével és menedzselésével foglalkozó egyesületetek és futball clubok támogatása, feltételeinek javítása, a sportban és a tanulásban tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása. ... >>

Etika és Gazdaság Budapest Egyesület - Universitatis Budapestinensis Schola de Negotiis Grendis

(sport,kulturális,egyéb)

1052 Budapest, Gerlóczy u. 5.
képviselő: Alessandro Balli alelnök!, Dr.Giuseppe Caracciolo !, Elio Baccilieri, Francesco Salzarulo alelnök !, Juhász Márta !, További rendelkezés a célleírásban!
A közjó szolgálata, kulturális és társadalmi értékek kinyilvánításán, megvalósításán és terjesztésén keresztül. ... >>

F-Group Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
képviselő: Szabó Tibor
gyermek- és ifjúsági kórházak, gyógyító intézmények, ezt támogató alapítványok és közhasznú szervezetek tevékenységének, üzemelésének, beszerzéseinek támogatása. Sérült vagy beteg gyermek- és ifjúsági sportolók gyógyításának, rehabilitációjának és ezzel összefüggő sportorvosi felügyeletének elősegítése, ilyen célú intézmények és szervezetek támogatása. Sportiskolák, utánpótlásnevelő központok, illetve iskolák sportcélú tevékenységének támogatása. ... >>

FC Budapest Sólymok Sportegyesület

(sport,kulturális)

1054 Budapest, Hold utca 15.
képviselő: Czuk Henrik
A sportegyesület célja a nagy hagyományokkal rendelkező magyar labdarúgás feltámasztása, a magyar labdarúgás fejlődésének elősegítése azáltal, hogy szervezett kereteket biztosít a labdarúgás iránt érdeklődő tagok részére sporttevékenységük gyakorlására. ... >>

Fiatal Adóhivatali Dolgozók Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
képviselő: dr. Lőrincz László, dr. Maczkó Tibor, Kovács Tamás, Lőrincz Róbert, Tóth József
tevékenységének középpontjában a fiatal és újonnan belépő adóhivatali dolgozók számára szakmai, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése áll. Folyamatos cél annak az elősegítése, hogy az adóhatóságnál dolgozók egymás iránt, valamint az adóhatóság iránt elkötelezettebbek legyenek, továbbá az újonnan belépők beilleszkedését segítve hozzájáruljon az adóhatóság, mint munkahely közösségformáló erejéhez. Kiemelt cél továbbá a fiatalok (egyetemisták, főiskolások) körében az adózási alapismeretek megismertetése, az adótudatosság megerősödésének elősegítése. ... >>

Fiatal Kutatók Egyesülete

(sport,kulturális)

1056 Budapest, Belgrád rkp. 22.
képviselő: Dóczi Tamás, Falussy Zoltán, Kovács Tamás
kutatás-fejlesztés; sport; a kulturális élet javítása. ... >>

Fiatal Magyar Nemzeti Bankosok Egyesülete

(sport,kulturális)

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
képviselő: Farkas Csaba
Az egyesület célja, hogy tagjai számára a szakmai továbbfejlődésüket és - meghatározott keretek között - képviseletüket biztosítsa, valamint szabadidejük hasznos eltöltéséhez megfelelő sport, kulturális és szórakozási lehetőséget nyújtó programokat szervezzen. ... >>

Film Foundation Nemzetközi Kulturális Alapítvány

(intézményi,sport,kulturális)

1052 Budapest, Régiposta u. 11.
képviselő: Weimper Dóra
Európai indentitású filmeket világforgalmazásra termelő, magas technikai színvonalú stúdiók létrehozása a Kárpátmedencében. A világforgalmazásra készülő európai identitású filmek új alkotó és színészgárdájának kinevelése, és a filmek alapját szolgáló irodalmi anyag megalkotásának elősegítése. Az erópai identitású vetített vagy sugárzott mozgókép világméretű terjesztésére létrehozni a kontinenseket behálózó, a világ nagyvárosainak központjában épülő, széles tömegeket befogadó Európai Kulturális Centrumokat. A centrumok rendeltetése: az európai identitású film globális terjesztésével egyidejűleg az európai nyelveket, képzőművészetet, színházat, zenét, táncot és az európai sportot népszerűsítő nagy nézőszámot vonzó programokkal az európai kultúrának állandó globális jelenlétét biztosítani. Új, az európai kultúrával elkötelezett média életrehívása. ... >>

Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Keserű József, Kovács Jenőné
A FÉBSSZ a fogyatékos emberek sportjában működő budapesti szervezet, mely szervezi és irányítja Budapest területén a fogyatékkal élő emberek sportjában folyó tevékenységet és képviseli tagjai érdekeit. Célja az országos szövetségek és a Fővárosi Önkormányzat által megfogalmazott, a sportszakmai feladatok budapesti szintű megvalósítása, elősegítve ezzel a fogyatékos emberek életének kiteljesedését, fizikai és szellemi egészségének javulását, az épek társadalmába való integrációját. ... >>

Fortuna Dart Club

(sport)

1052 Budapest, Váci 56-58.
képviselő: Barczán Tibor ... >>

Fregatt Táblasport Club

(sport)

1051 Budapest, Molnár u. 26.
képviselő: Argilopulosz Gábor ... >>

Futball Rajongók Önkéntes Csapata Sportegyesület

(sport,oktatási)

1054 Budapest, Garibaldi utca 3.
képviselő: Papp László
Labdarúgás sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja: tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

GAIA Evezős Túraklub

(sport,természetvédelem)

1056 Budapest, Belgrád rakpart 12. III./2.
képviselő: Máté Péter dr.
családi-közösségi együttsportolás, természetjárás biztosítása. ... >>

Gyógyszerészek Sportklubja

(sport)

1051 Budapest, Zrinyi 3.
képviselő: Némethy Zoltánné ... >>

Hargitai Racing Sport Klub

(sport)

1052 Budapest, Aranykéz u. 6.
képviselő: Hargitai Sándor ... >>

Hivatalos Szávay Ági Fan Club Egyesület

(sport)

1053 Budapest, Reáltanoda utca 14. III./12.
képviselő: Patkós Attila
Szávay Ági szurkolói támogatása, a szurkolók egységes fellépésének koordinálása. ... >>

Horgász Egyesületek Budapesti Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1052 Budapest, Galamb 3.
képviselő: dr. Nagy András, Terdik József
A szövetség és tagszervezeteinek érdekvédelme és képviselete, a horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász egyesületek hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése, horgászsport szervezése és fejlesztése. ... >>

Ifjúsági és Sportminisztériumi és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek Szakszervezete

(sport,érdekképviselet)

1054 Budapest, Hold u. 1.
képviselő: Dr.Gazsik Lajos, Dr.Lénárt Sz. Andrea
Az Ifjúsági és Sportminisztériumi és a Minisztériumhoz Tartozó Költségvetési Szervek munkavállalóinak, illetve köztisztviselőinek, továbbá az ezen munkahelyről munkanélkülivé vált személyeknek, va- lamint nyugdíjasoknak és jogfenntartóknak érdekeit képviseli. ... >>

Ifjúsági Tenisz Centrum

(sport)

1050 Budapest, Fehérhajó 12-14.
képviselő: Kunos Péter dr. ... >>

Igazságügyi Sport Club

(sport)

1055 Budapest, Szalay 16.
képviselő: Katona Sándor dr. ... >>

Iharos Sándor Sport Közalapítvány

(sport)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: dr. Kolláth György
A gyermek- és ifjúsági sport, a fogyatékkal élők sportja, a szabadidősport, a sportegyesületek támogatása, valamint az utánpótlás-nevelésben kiemelkedő eredményeket elért edzők, versenyzők támogatása, sportösztöndíj rendszer működtetése keretében. ... >>

International Language School Alapítvány

(sport,oktatási)

1056 Budapest, Belgrád rakpart 25. 1./4.
képviselő: Rózsáné Erdélyi Julianna
Magyarországon a gyermek és felnőtt angol nyelvoktatás színvonalának emelése. ... >>

IPARTERV Sportkör

(sport)

1052 Budapest, Deák Ferenc 10.
képviselő: Farkasdi Péter ... >>

JÉGVIRÁG Sportegyesület

(sport)

1052 Budapest, Váci utca 25. IV./6.
képviselő: Virágh Orsolya
A sportegyesület a síelés területén folytatott tevékenységével kívánja a magyar sport jó hírét növelni, illetve a lakosságot rendszeres sportolásra ösztönözni. Ennek érdekében a sportegyesület az alábbi célok megvalósítására alakult: a síelés népszerűsítése Magyarországon; rendszeres sportolásra neve-
lés; a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása; országos és nemzetközi versenyek szervezése fenti sportágakban; együttműködés az azonos célú sportegyesületekkel és szervezetekkel és fiatal, tehetsé-
ges versenyzők felkutatása és segítése sportolói karrierjük kialakításában. ... >>

Kancellária Sport Egyesület

(sport)

1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
képviselő: dr. Baka Levente ... >>

Kása Diáksport Alapítvány

(sport)

1053 Budapest, Reáltanoda 7. /Eötvös Gimnáziu
képviselő: Kádár Sándor ... >>

Kikötő Kulturális, Sport és Szabadidős Programszervező Egyesület

(sport,kulturális)

1056 Budapest, Október 6 u. 14.
képviselő: Józsa Bernadett, Varga Ernő, Varga Tamás ... >>

Kolombusz Világjáró Alapítvány

(sport)

1052 Budapest, Semmelweis u.2.
képviselő: Gergelyné Dr. Vadász Márta
Különleges célú szakmai vagy sport jellegű utazások támogatása, nyelvtanuláshoz, nyalvtanításhoz való hozzájárulás. ... >>

Kópé HE.

(sport)

1050 Budapest, Arany János 25.
képviselő: Cserny József ... >>

KORALL Természetbarát Buvár Club

(sport,természetvédelem)

1050 Budapest, Engels tér 4.
képviselő: Szirtes György ... >>

Kossuth Nyomda Sportköre

(sport)

1050 Budapest, Alkotmány 3.
képviselő: Grigalek István ... >>

Központi Technikai Tömegsport Egyesület

(sport)

1055 Budapest, Sz.István körút 9. fszt./8.
képviselő: Baranyai Péter ... >>

Közszolgálati Dolgozók Sportegyesülete

(sport)

1050 Budapest, Városház 7.
képviselő: Bobál Pál dr., Kancsura György
Az egészségmegőrzés, az életmód és a szabadidő kulturált eltöltésének támogatása. Kiemelten kezeli és szervezi, koordinálja az egészségmegőrző szabadidősportágak közszolgálati sportnapjainak megrendezését. Együttműködik a közhivatalokkal, valamint működési területének önkormányzataival. ... >>

KPM Budapesti Közúti Igazgatóság Sportköre

(sport)

1050 Budapest, Bécsi 5.
képviselő: Kenderessy János ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal