Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 106
2. oldal

Katolikus Szülők Országos Szövetsége

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.
képviselő: dr. Csákay Zoltán elnök
Erkölcsi, érdekképviseleti, szervezési és anyagi támogatást nyújtani minden olyan szülői közösségnek, természetes és jogi személynek, akik/amelyek az óvodás és iskolás korú gyermekei katolikus eszme- és értékrend alapján álló taníttatását, neveltetését kívánják és szorgalmazzák.
A keresztény nevelés elsődleges meghatározója a család. A Szövetség elősegíti a katolikus családok megismerkedését és a szülőknek egymás segítségére közösségekké formálódását. Segíteni kívánja a szülők katolikus önképzését, különös tekintettel a családi nevelés kérdéseire.
A Szövetség mozgósítja a katolikus szülőket a nevelési, oktatási intézmények /egyházi, önkormányzati/egyesületi, alapítványi, stb./ minden olyan pozitív tevékenységének társadalmi támogatására, amely a katolikus értékrendbe beilleszthető és az ifjúság javát szolgálja.
A Szövetség figyelemmel kíséri az oktatással, neveléssel, illetve a családokat érintő szociálpolitikával kapcsolatos központi kormányzati intézkedéséket, döntéseket előkészítő társadalmi vitákat, a fontos információkat továbbítja a helyi egyesületei, illetve tagjai felé, a társadalmi vitákban szükség szerint képviseli a katolikus szülők érdekeit.
A Szövetség törekszik arra, hogy a katolikus szülőknek az oktatással, neveléssel kapcsolatos álláspontját a társadalom minél szélesebb körben, torzítás nélkül megismerje és megismertesse. ... >>

Katona József Színház Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1052 Budapest, Petöfi Sándor 6.
képviselő: Máté Gábor
a Budapesti Katona József Színház tevékenységének elősegítése, a magyar színházi kultúra külföldön történő bemutatása. ... >>

Kompmánia Kortárs Táncszínházi Egyesület

(intézményi)

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/A I/15
képviselő: Csabai Attila ... >>

Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.
képviselő: Igaz Bálint
A magyar és francia kortárs tánc és színházi kultúra elősegítése, egy magyar- francia táncegyüttes létrehozása Frenák Pál vezetésével. Kiemelt cél az alkotóműhely működtetése, előadások szervezése, a táncpedagógus képzés támogatása, fiatal táncművészek tanulmányainak ösztönzése, a kortárs tánc népszerűsítése, valamint siket színház létrehozása, a süket- némák művészeti és rehabilitációs foglalkoztatása. ... >>

Kovács Máté Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Hold u. 6.
képviselő: Dr.Tóth Gyula
A magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatása. ... >>

KÖNYV(tár)TÁMASZ EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális)

1056 Budapest, Molnár utca 11.
képviselő: Dr. Komáromi Sándor
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódóan az idegen nyelvek tanulásának, tanításának, a nyelvtudás szinten tartásának segítése; a könyvtári kultúra iránt érdeklődő személyek összefogása és mozgósítása. A humán kultúra (irodalom-, nyelv-, zenetudomány) bármely hordozón megjelent, magas színvonalú alkotásainak megismertetése, gyűjtésének támogatása, beleértve ezek idegen nyelven történő megismerhetőségét, továbbá a hazai nemzetiségi és etnikai kisebbség kulturális értékeinek bemutatása. Célja továbbá az OIK szolgáltatásainak fejlesztése, kultúra közvetítő szerepének támogatása. ... >>

Közép-Európai Improvizációs Színházi Műhely Egyesület

(intézményi,egészségügyi)

1051 Budapest, Hercegprímás utca 10. II./10.
képviselő: dr. Parádi József
Közép-Európában a régió lakossága lelki egészségvédelmének megerősítése, a kultúrák egymással történő megismertetése, közelítése, a kultúraközi kommunikáció elősegítése, a hatékonyabb önérvényesítés, a kreativitás, a tolerancia, az asszertivitás képességének növelése az improvizáció, a playback színház, a pszichodráma és más dramatikus, illetve alternatív színházi (csoport) módszerek segítségével. ... >>

LEHNER Közművészeti Galéria Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1051 Budapest, Sas utca 21. II
képviselő: Dr. Lehner Katalin, Krizsán Zoltán, Lakos Anna
Olyan képző-, színház- és táncművészeti, valamint irodalmi törekvések, elképzelések támogatása, amelyek egyrészt lehetőséget biztosítanak alkotóművészeknek arra, hogy alkotásaikat közönségüknek bemutassák; másrészt pedig arra, hogy az érdeklődő és művészetkedvelő közönséget közelségbe - ismeretségbe - hozza az alkotókkal. Az alapítvány arra törekszik, hogy komoly értéket közös erővel képviselve a kultúrára és a művészetekre már nyitott közönségen túl eljuttassa ezeket szélesebb - korábban nem feltétlenül színház-, koncertterem- és galérialátogató - tömegekhez. ... >>

Lotz Károly Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1051 Budapest, Erzsébet tér 2. III/2.
képviselő: Dara Péter
Az alapítvány célja a Budapesti Gazdasági Főiskola Budapest V. kerület Markó u. 19-21. számú épület dísztermében lévő Lotz Károly és Than Mór freskók megmentése, restaurálásuk és megóvásuk anyagi feltételeinek elősegítése. ... >>

Maecen Art a Színház- és Filmművészeti Főiskola Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1053 Budapest, Reáltanoda u. 19.
képviselő: Kékesi Attila
A Színház- és Filmművészeti Főiskola támogatása. ... >>

Magyar Alapítványi Központ

(intézményi,oktatási)

1051 Budapest, Vigadó tér 2.
képviselő: Dr. Ábrahám Lajos
A Magyarországon létrehozott alapítványok adatainak központi nyilvántartása, ennek alapján évente almanach formájában az alapítványok legfontosabb adatainak, működésük jellemzőinek kiadása, hasonló kiadványok megszerzése külföldről, alapítványi könyvtár felállítása. ... >>

Magyar Országos Egészségorientációs Expanziós Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1051 Budapest, Bajcsy Zs. u. 20. III/11.
képviselő: Dankó Renáta
Kórházak,egészségügyi intézmények fejlesztésével kapcsolatos konzultációk szervezése. Az egészsééges életmóddal kapcsolatos prevenciós jellegű programok, szűrővizsgálatok, kiadványok készítésének támogatása. Az egészségügyi intézmények felszereltségének a korszerűsítése korszerű orvosi műszerek és felszerelések adományozása útján. ... >>

Magyar Piarista Diákszövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: dr. Oberfrank Ferenc, Strommer Pál
a piarista iskolák hagyományos szellemiségének az ápolása. ... >>

Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Szilvásy László
a Piarista Rend Magyar Tartományának vallási, oktatási és ezekhez kapcsolódó tevékenységének segítése.
- A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott intézmények működésének támogatása.
- A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartok intézmények eszközbeszerzésének támogatása.
- A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott intézményeknek helyet adó ingatlanok építésének, átalakításának, felújításának, korszerűsítésének és karbantartásának támogatása.
- Karitatív tevékenységhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtésének támogatása.
Folyóirat szerkesztés és kiadás, könyvkiadás, filmkészítés és kiadás.
A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott intézmények tanulóinak, hallgatóinak támogatása ösztöndíjakkal, pályázatokkal.
Fiatalok kirándulásának, táboroztatásának támogatása.
Egyházi és az egyház értékeit valló ifjúsági szervezetek működéséhez szükséges helyiségek biztosítása, fenntartása támogatásokból.
Társadalmi-, kulturális, és sportrendezvények támogatása.
A Piarista Rend Magyar Tartománya kápolnáinak, rendházainak és egyéb ingatlanainak karbantartásának, felújításának támogatása.
A Piarista Rend Magyar Tartománya által fenntartott főiskola, könyvtár, levéltár működésének támogatása.
A Piarista Rend Magyar Tartománya növendékképzésének támogatása (Prenoviciátus, Noviciátus, Kalazantínum).
A Piarista Rend Magyar Tartománya központja (Piarista Tartományfőnökség) tevékenységének támogatása.
Szerződés alapján piarista kötődésű intézmények, létesítmények: üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése. ... >>

Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
képviselő: dr. Hámori Balázs, dr. Pléh Csaba
A felsőoktatás fejlesztése, támogatása, az oktatás színvonalának emelése. A felsőoktatási hallgatók tanulmányainak elősegítése. A nyelvi képzés általános színvonalának emelése. A felsőoktatás külföldi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása. Új felsőoktatási szakok beindításával és működtetésével kapcsolatos elméleti kutatások. Az egyetemes magyar értelmiségi képzés támogatása, ide értve a határokon kívüli magyar szellemi és kulturális érdekek védelmét. A képzés színvonalának emelése, az ehhez kapcsolódó kutatások támogatása. A tehetséggondozás, a fiatal oktatók-kutatók tevékenységének támogatása. Az egyetemek és főiskolák működési feltételeinek javítása, az oktatás technikai színvonalának emelése. A magyar vezetőképzési rendszer képessé tétele a gazdaság és közigazgatás átalakításához, modern működéséhez szükséges, nagyszámú vezető kiképzése, az intézmények közötti koordináció elősegítése. A külföldi vezetőképzési tapasztalatok hasznosítása, a korszerű vezetőképzési programok, tananyagok hazai adaptálása, az ehhez szükséges segítségnyújtás. A szervezett és kölcsönös információs kapcsolatok kiépítése a hazai vezetőképző intézmények, valamint ezen intézmények és külföldi szervezetek között. A magyar vezetőképzési rendszer képesebb a gazdaság és közigazgatás átalakításához az euroatlanti integráció erősítése érdekében. Folyamatos anyagi támogatás nyújtása a Nemzetközi Vezetőképzési Információs Központ fenntartásához és azon tevékenységéhez, amely a Közalapítvány céljaival összhangban van. ... >>

Mentőöv Gyermekinkért 2002 Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1054 Budapest, Zoltán utca 13. 1./6.
képviselő: Gegő Gáborné
Az országos hatáskörű onkológiai központok műszerparkjának és fejlesztésének támogatása. - Az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása, nehéz helyzetben lévő kórházak, azon belül az intenzív osztályok támogatása annak érdekében, hogy gyógyításhoz szükséges feltételek és eszközök minél szélesebb körben rendelkezésre álljanak - Sürgősségi betegellátás támogatása - Gyermek intenzív osztályok támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel - A magyarországi rákkutatás fejlesztésének támogatása - Időszaki kiadványok megjelentetése figyelemfelhívás, illetőleg tájékoztatás céljából - Magyarországi rehabilitációs központok támogatása - Család nélkül intézetben élő illetve hátrányos szociális helyzetű gyermekek támogatása - Beteg kisgyermeket nevelő családok támogatása, otthoni gondozásukhoz szükséges eszközök biztosítása ... >>

Minerva Társadalomtudományi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány utca 2.
képviselő: dr. Bálint Tibor
Az alapítvány célja a társadalom-, történet-, közgazdaságtudományi, szociológiai, politológiai, filozófiai, jogi, levéltári, könyvtártudományi, informatikai és vonatkozó interdiszciplináris és empirikus kutatások támogatása, a tudományos kutatók tevékenységének összehangolása, támogatása. - Tudományos konferenciák, tanácskozások, előadások szervezése, a hazai és nemzetközi társadalomtudományi kapcsolatok és hagyományok ápolása, társadalomtudományi kiadványok megjelentetése. - Pályakezdő kutatók támogatása. Elfeledett, illetve feltáratlan tudományos életművek felkutatása. Tudományos jelentőségű hagyatékok ideiglenes, illetve végleges gondozása, megfelelő elhelyezésük elősegítése. ... >>

Minőségi Idegenforgalmi Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Hold utak 25.
képviselő: dr. Mosonyi József
Idegenforgalmi szaktanfolyam indítása, szakiskola létrehozása és működtetése speciálisan öszeállított tanterv alapján, különös figyelemmel a szakirányú gyakorlati oktatásra, ennek céljából taniroda felállítása. ... >>

Mizrachi Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 56.
képviselő: Kardos Máté
Magyarországon élő 9 - 18 év közötti zsidó fiatalok iskolarendszeren kívüli oktatása, a zsidó vallás népszerüsítése, a zsidó vallás, történelem, a magyar és zsidó nép közötti hagyományok, kapcsolatok megismertetése mind a történelm, mind a kultúra területén, héber nyelv oktatása. AZ alapítvány ezen célok érdekében rendszeresen (hétvégenként) - mindig valamilyen zsidó ünnephez, hagyományhoz, szokáshoz igazodva - rendezvényeket szervez. Ezek a rendezvények, kirándulások, kreativitást fejlesztő programok, előadások egyaránt lehetnek. ... >>

MNC Magyar Népfőiskolai Collégium

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis utca 1-3. 2./24.
képviselő: Dr. Kis Boáz, Horkay László
Összefogni mindazokat, akik felelősséget éreznek a magyar szellemi, lelki és gazdasági felemelkedésért, akik alapelvként vallják a szeresd felebarátodat, mint temagadat parancsát. Munkálni akarja a hazafias érzés és tudat teljes kibontakozását, s ebben segítséget ad a határon túli és inneni hasonlóan gondolkodóknak, legyen az szervezet vagy természetes személy. Célja továbbá, szervezetet és keretet biztosítani a keresztyén népfőiskolák sajátos jellegének, az ilyen ismeretek elsajátítására. ... >>

MOTESZ A doktorandusz (PhD.) képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Nádor u. 36.
képviselő: Dr. Szollár Ljos
Az orvostudományi egyetemek doktori iskoláinak doktori programjában résztvevő, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő doktoranduszainak a fokozatszerzésre irányuló tudományos munkájának anyagi támogatása. ... >>

Multunk és Jelenünk Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Párisi u. 6/B.
képviselő: Frombach Zoltánné elnök
Német származású magyar állampolgárok nemzetiségi hagyományok ápolása, kulturális, tudományos tevékenység támogatása, alsófokú iskolák felszerelése inek javítása. ... >>

Mű-Hely Líceum Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1055 Budapest, Bihari J. u. 18.
képviselő: Braun József
Az önhibájukon kívül veszélyeztetetté váló fiatalok támogatása a polgári élet értékei megvalósítására vonatkozó esély biztosítása érdekében.
Szakközépiskola és művészeti oktatási intézmény működtetése, ott a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, valamint halmozott (tanulási, magatartási, mentális stb.) problémákkal küzdő diákok általános középfokú oktatása, speciális fejlesztése, gondozása, művészeti alapkészségek fejlesztése, művészeti, szakmai tanulmányok folytatására felkészítés, érettségire épülő szakképzés. ... >>

Napfény a Beteg Gyermekekért, Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1054 Budapest, Honvéd utca 8. I./2.
képviselő: Gömöri János
Súlyosan vagy krónikusan beteg, fogyatékos gyermekek támogatása, szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,a gyógyító tevékenység, illetve az egészségügyi rehabilitációs tevékenység érdekében hazai kórházak, egészségügyi intézmények modern orvosi technológiájához szükséges műszerek, eszközök beszerzése. ... >>

NAPKOVI Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1055 Budapest, Bihari János utca 18. I./12.
képviselő: Kerényi Mária
A Zöld Kakas Líceum elhunyt tanárának, Kovács Évának emlékét fenntartsa, a nevét viselő pályázatok kiírásával, díjak adományozásával a hátrányos helyzetű diákok iskolás és társadalmi integrációját elősegítse. ... >>

Német Óvoda és Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Akadémia u. 1.
képviselő: Bajtainé Mayer Éva ... >>

NEXUS Diákalapítvány

(intézményi,oktatási)

1050 Budapest, Alkotmány 9-11.
képviselő: Horváth Attila
A főiskolás és egyetemista diákok szakmai fejlődésének támogatása. ... >>

Oktatásért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Báthori utca 10.
képviselő: Báthory Zoltán, Bretter Zoltán, Horn György, Sarka Ferenc, Singer János
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján az oktatási miniszternek a közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladata - többek között - az országos vizsgarendszer fejlesztése és korszerűsítése, a közoktatásban jelentkező pedagógiai problémák vizsgálata, a pedagógiai megoldások és eljárások kifejlesztése, a neveléstudományi kutatások anyagi feltételeinek biztosítása, a pedagógus-továbbképzés feltételeinek megteremtése. A közalapítvány az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXIX. törvény 95 §-ának (1) bekezdés b. és e. pontjában meghatározott közoktatás fejlesztési feladatai ellátásához járul hozzá a következő célokkal:
A tartalmi szabályozás különböző szintű dokumentumaira (NAT, kerettantervek) és a vizsgakövetelményekre alapozott választható tantervek, tanítási programok (beleértve a nemzeti és etnikai iskolák, a speciális nevelést igénylők tanterveit és programjait) fejlesztésének és terjesztésének támogatása. A közoktatásban jelentkező pedagógiai innováció támogatása, közoktatási innovációk eredményeinek terjesztése (kiadványok, konferenciák). A pedagógus-továbbképzés megalapozását célzó kutatások, fejlesztések támogatása. A közoktatás információs rendszere kialakításának és tájékoztatás fejlesztésének támogatása iskolai és iskolarendszer szinten. Az intézményi értékelési, mérési és minőségbiztosítási rendszerek kialakításával összefüggő feladatok, fejlesztések támogatása. Ösztöndíjpályázatok a tantervi és minőségfejlesztési feladatok ellátása érdekében. A pedagógiai rendszerek (tanterv, tankönyv, taneszköz, értékelés, mérés, pedagógusképzés és továbbképzés) megteremtésének elősegítése. Az iskola és társadalmi környezete, az iskola és a fenntartó kapcsolatát javító, a diákság és a szülők demokratikus kultúráját erősítő projektek támogatása, elsősorban a diákönkormányzatok, a szülői civil szerveződések, a szülői munkaközösségek és az iskolaszék intézményének fejlesztése. A humán erőforrás közoktatási területén a regionális fejlesztési rendszer kialakításában való közreműködés, különös tekintettel a megyei közoktatási-fejlesztési közalapítványokkal való együttműködésre. A közoktatásban résztvevők egészségvédelme, egészségfejlesztése. A szakképzés fejlesztésével összefüggő feladatok, programok és megoldások kidolgozásának támogatása.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdésének a., d. és g. pontjaiban, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 701 §-a (0) bekezdésének a. pontjában, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdésének d. pontjában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának a. pontjában foglaltak alapján a kollégiumi nevelés továbbfejlesztése, modernizálása, kierjesztése, új módszerek adaptálása, a tehetséggondozás fejlesztése, továbbá a nevelőtanárok továbbképzése állami közfeladat és megyei önkormányzati feladat ellátásának folyamatos biztosítása. A közalapí ... >>

Oroszlánkölyök Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1053 Budapest, Ferenczy I. utca 14. III/7/A.
képviselő: Láng-Miticzky Katalin, Sass Kortsák Edina
Hátrányos helyzetű gyermekek diákotthonának anyagi, erkölcsi támogatása, ilyen gyermekek tanulásának, kulturális, szabadidős programjainak segítése, szervezése, kárpátaljai magyarlakta falu (Bene) óvodájának támogatása, pályázat, kérelem alapján segítségnyújtás arra rászoruló személyek részére. ... >>

Országos Széchenyi Könyvtár Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

1050 Budapest, Szent István krt. 15.
képviselő: Pogány György ... >>

Óvodai Alapítvány az Egészséges Gyermekekért

(intézményi,oktatási)

1053 Budapest, Bástya 4-6.
képviselő: Gebei Béláné
Az óvodai korú gyermekek egészséges életritmusához az óvodák által biztosítható feltételek kiegészítése. ... >>

Piarista Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Chikány Tamás, Görbe László
A piarista iskolák, diákok és volt diákok támogatása. ... >>

Politikatörténeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1054 Budapest, Alkotmány 2.
képviselő: Bayer József alelnök, dr. Kun Tibor, dr. Sipos Péter, Földes György titkár, Izsák Lajos, Máté László, Orosz István elnök, Pázmándy Gyuláné sz. Merényi Lívia Mária
A Politikatörténeti Intézetben örzött levéltári- és könyvtári anyag alapján lehetőséget teremteni a hazai és külföldi kutatások számára, a " Múltunk " című lap megjelenésének támogatása. ... >>

Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1051 Budapest, Arany János 1. MTA
képviselő: Ritoók Zsigmond
A MTA Könyvtárának gyarapitása a könyvtár tevékenységének támogatása, értelmiségi tehetséggondozási programok kifejlesztése és rendezése, pályaművek dijazása. ... >>

Pro Turismo Nemzetközi Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1051 Budapest, Hercegprímás u. 31.III.38.
képviselő: Dr.Prákányiné Székely Zsuzsanna
Az idegenforgalom területén a pályakezdő fiatalok, első munkábalépők megfelelő szakmai felkészítésének segítése. Az oktatáshoz szükséges segédanyagok előkészítésének, szerkesztésének, kiadásának, tanulmányok és kutatások végzésének támogatása. Segítség nyújtása a fiatalok képzettségének megfelelő munkahelyek felkutatásában, kiválasztásában, összekötő szerep vállalása az idegenforgalmi szakma képviselői és a pályakezdő fiatalok között. A megfelelő képzettség eléréshez szükséges tanfolyam és iskolarendszerű oktatás bevezetése, a célok megvalósítása érdekében támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Protokolltanárok Kollégiuma Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1051 Budapest, Sas utca 25.
képviselő: Dobiné Bálint Katalin együttes, dr. Ódor Ervinné önállóan, Palencsárné Kasza Marianna együttes
A közhasznú egyesület szervezi a szakterület nevelés-oktatás módszertani kultúrájának fejlesztését a tanárok körében, képviselei a protokolltanárok érdekeit, részt vesz a magyar protokolltanárok tevékenységében. Segítséget nyújt a tanárok számára a szakmai tájékozodásban. Protokollrendezvényeket, versenyeket szervrez. ... >>

Sapientia Öregdiák Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: László Ilona
A szellemiség társadalmi szintű érvényesülésének elősegítése, a főiskolához való kötődés tudatosítása, a főiskola szellemiségének ébrentartása a már végzettek és térben, időben távol kerültek körében, az öregdiákok számára találkozási lehetőség megteremtése, a különböző karokon, szakokon végzettek számára az interdiszciplinaritásból adódó megközelítések pl. egy-egy aktuális kérdés többoldalú megvilágítása, a legszélesebb értelemben vett jelenlétre való ösztönzés a társadalomban, illetve közéletben, a főiskola számára szellemi, társadalmi, illetve anyagi támogatás biztosítása. ... >>

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Urbán József
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatási intézmény célkitűzéseinek a támogatása. ... >>

Segítség Mindenkinek HIFA- Hungária Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1055 Budapest, Honvéd u.40.fsz.5/A.
képviselő: Dörnyei Viktória, Pákozdi Ferenc András, Pintér Ilona
Árva, félárva és szegénysorsú gyermekek és fiatalkorúak általános iskolai oktatásának, különböző szociális intézmények támogatása. ... >>

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1055 Budapest, Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola : Somogyi Béla utca 9-15.
képviselő: Varga Sándor
Oktatási tevékenység; támogatási tevékenyég, azaz azoknak a gyermekeknek és ifjaknak, pedagógusoknak és szülőknek az erkölcsi és anyagi támogatás, akik az átlagosnál többet tesznek a Somogyi Béla utcai Általános Iskoláért; kommunikációs nevelés és képzés; társadalmi , történelmi nevelés és képzés; természettudományos nevelés és képzés; technikai nevelés és képzés; esztétikai nevelés és képzés; a szomatikus nevelés és képzés; szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatása. ... >>

Szabadságharcosokért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

1050 Budapest, József A.2-4. 1903 Pf:314.
képviselő: Boross Péter dr., Fürcht Klára
A rászorulók részére lakás biztosítása, öregek otthonának létrehozása, az otthonban élők orvosi ellátásának biztosítása, könyvtár kialakítása, múzeum létrehozása a forradalom és a szabadságharc tárgyi emlékeinek bemutatása. ... >>

Szabolcsi Bence Zeneiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1052 Budapest, Vármegye u. 9.
képviselő: Bilek Gusztávné Sági Gabriella
Az iskola /vagy annak jogutódja/ tanulóinak zenei, szellemi és erkölcsi nevelésének, oktatásának támogatása. ... >>

"Szemerések a Szemeréért Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Szemere 3-5.
képviselő: Novéné Babay Andrea
Az alapítvány célja, hogy közhasznú jelleggel támogassa és segítse a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziumba járó iskolás gyerekek oktatását, nevelését, képességfejlesztését, valamint ismeretterjesztését. Az iskola megszűnése esetén ezen kitétel a jogutódokra is kiterjed. ... >>

Szent László Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1052 Budapest, Semmelweis utca 1-3. 1./1.
képviselő: Dr. Kovács Lehel István, Kis-Tóth Ferenc
A Magyarország határain túli -különösen a Partiumban és Erdélyben folyó- magyar nyelvű oktatás és iskolaügy támogatása. ... >>

TEJÚT Iskola és Ifjúságnevelő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1054 Budapest, Akadémia u. 14.
képviselő: Csörgő Zoltán, Mészáros Teodóra
Elsősorban a fiatalok, az iskolás korosztály nevelésével kapcsolatos új pedagógiai módszerek kidolgozásának és alkalmazásának elősegitése. ... >>

Természetbúvár Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1051 Budapest, Október 6. utca 7.
képviselő: Czimber Gyula dr., Garancsy Mihály, Székely Tamás
Elsősorban a természeti értékek felelős gondozása, a felnövekvő nemzedék környezeti nevelése, a lakosság ökológiai szemléletének megalapozása. Ennek érdekében az Egyesület latba veti erejét, tekintélyét a természet és az ember szoros összetartozásának, egymásrautaltságának felismeréséért, a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra minél szélesebb körű meghonosításáért, a fenntartható fejlődés alapelveinek megismertetéséért és elfogadtatásáért, a környezetkímélő, környezetbarát életmód lehetőségeinek vonzóvá tételéért, a helyi, elsősorban a vidéki környezet- és természetvédelmi civil csoportok, körök munkájának felkarolásáért, szakmai támogatásáért.
Magyarország természeti környezeti állapotának megőrzéséért és fejlesztéséért, a közös felelősségérzet igényeinek felébresztéséért és vállalásáért. Helyi és regionális szinten a környezetet fenyegető veszélyek feltárásáért- a civil társadalom önszerveződésének megerősítésével- cselekvően vesz részt azok felszámolásában. A szomszédos országok magyarlakta településein- különösen a felnövekvő nemzedék soraiban-az ökológiai szemlélet és szoros összetartozásuk elmélyítéséért és a határokon átnyúló környezeti rendszerek megőrzéséért. A növekvő korosztályok környezeti ismereteinek gyarapításában különösen hasznos szerepet betöltő Kitaibel Pál középiskolai, valamint Herman Ottó, a Kaán Károly és más általános iskolai biológiai, természetismeretei országos tanulmányi versenyek vonzerejének növeléséért, sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért. Közreműködik a TermészetBÚVÁR mecénási körének kibővítésében, a lap folyamatos megjelentetésének elősegítésében.
... >>

Új Nemzeti Színházi Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis u.1-3.
képviselő: Császár Angéla
Az Új Nemzeti Színház felépítésének a támogatása. ... >>

Ügyvédségért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1055 Budapest, Szalay u.7.
képviselő: Haynal Géza Dr.
A meglévő ügyvédi kamarai közkönyvtár fejlesztése, alkalmassá tétele tudományos kutatásokra. Az ügyvédi közélet színvonalasabbá tételének támogatása. ... >>

Vácis Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1056 Budapest, Váci u. 43.
képviselő: Lipták Dezső
A nevelés-oktatás színvonalának, a nevelőtestület, a tanulók erköl- csi és anyagi megbecsülésének növelése. Az oktatástechnikai esz- közök gyarapítása, a nyelvi képzés, a tanárok továbbképzésének támogatása. Tanulmányi versenyek, tanulmányutak, diákcserék, erdei iskolák szervezése, ösztöndíjak biztosítása tanárok és tanulók részére. ... >>

Vég Egylet

(intézményi,kulturális)

1054 Budapest, Bank utca 5. 4. 2.
képviselő: Kiss Wanda, Lukács Dávid, Mátyássy Áron
Szellemi-alkotói közösség létrehozása, amelynek elsődleges célja a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a megalakulást követően végző filmrendezők, operatőrök és vágók további közös munkájának elősegítése, részükre a filmszakmán belüli érdekképviselet biztosítása. Olyan forgatókönyvek és mozgóképes alkotások létrehozásának támogatása, melyek igyekeznek újszerűen reflektálni a kortárs művészeti és társadalmi problémákra. A szervezet külön figyelmet kíván fordítani a társművészetek alkotóival való kapcsolat kiépítésére és fenntartására bel- és külföldön egyaránt. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal