Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 163
3. oldal

Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1053 Budapest, Kossuth L. utca 13.
képviselő: Dr. Princzinger Péter
A közigazgatási szervezetrendszer működési metódusával kérdések, problémák felvetése, megoldási javaslatok kidolgozása. A közigazgatás által foglalkoztatott emberi erőforrás helyzetének elemzése, fejlesztése, kutatása érdekében kutató, fejlesztő tevékenységet végez. Támogatja a határon túli magyar közigazgatást, emberi erőforrás fejlesztését elősegítő elemzések, tanulmányok, fejlesztési stratégiák elkészítését és nyilvánosságra hozását. A közigazgatási szakemberek, valamint a szakember-utánpótlás szakmai továbbfejlődéséhez, képzéséhez, külföldi tanulmányaihoz, illetve kutató és fejlesztő munkájuk színvonalas elvégzéséhez anyagi, erkölcsi és információs támogatást nyújt. Az alapítvány törekszik a magyarországi intézményekkel, szervezetekkel és személyiségekkel való együttműködésre. Szakmai és anyagi támogatást nyújt a közigazgatással foglalkozó intézményeknek, szakmai szervezeteknek és szakembereknek a mindennapi fejlesztő és kutató munkájukhoz a hazai, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolataik kiépítéséhez, ápolásához. Támogatás nyújt hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvételéhez. Támogatja a nemzetközi tudományos és szakmai közéletben születő eredmények ismertté tételét. ... >>

Magyar Kriminológiai Társaság

(egyéb)

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
képviselő: Dr.Gönczöl Katalin
A kriminológia fejlődésének előmozdítása, eredményeinek széles körben történő ismertetése, hasznosításának előmozdítása, illetve annak kezdeményezése, valamint a különböző országok említett körbe tartozó szakemberei együttműködéséhez való hozzájárulás. ... >>

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság

(kulturális,egyéb)

1052 Budapest, Piarista köz 1. V.em. 53.
képviselő: Dr. Boglár Lajos ... >>

Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.36.
képviselő: Szász András
A Szövetség ápolja a magyar nemzeti ellenállás emlékeit, összefogja és támogatja egykori tagjait, különös figyelmet fordít a több évszázados magyar függetlenségi és szabadságharcok emlékének megbecsülésére. A Szövetség részt vesz a magyar nemzeti ellenállási mozgalom történetének és nemzetközi vonatkozásainak kutatásában, hozzájárul az ifjúság hazafias neveléséhez. ... >>

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest, Zrínyi utca 5.
képviselő: Prohászka Béla elnök
A gasztronómia különböző szakterületein tevékenykedő tagok koordinálása és szakmai érdekképviselete. Az egyetemes magyar vendéglátás érdekeinek, nemes hagyományainak megóvása, az alkalmazott tudományos technika, technológiai módszerek továbbfejlesztése és ezek alkalmazása mindennapok szakmai gyakorlatában. A Szövetség, mint a Szakácsegyesületek Világszövetségének, valamint az Európai Vendéglátók szövetségének tagja, rendszeresen részt vesz ezen szervezetek nemzetközi kongresszusain, tanácskozásain és képviseli nemzeti gasztronómiánkat. ... >>

Magyar Nemzeti Rend Párt

(kulturális,egyéb)

1051 Budapest, Hercegprímás utca 7.
képviselő: Gazdag Ferenc Antal
Amagyar nemzet fennmaradásának és védelmének a biztosítása, a haza, a nemzet szolgálata, kulturális értékeinek, népi bölcsességének megóvása és továbbadása a társadalomnak. ... >>

Magyar Önkormányzatok Európai Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.
képviselő: Janzsó Tamás
tagjai részére érdekképviseletet biztosítson a Magyarországra és a Kárpát-medencei régiókba irányuló beruházásokkal és befektetésekkel kapcsolatban a befektetőkkel, a a kormányzatokkal, a befektetéseket segítő nemzetközi szervezetekkel való szorosabb és hatékonyabb együttműködésben, ez által az EU előírásainak, elvárásainak is megfelelő régiófejlődés elősegítésében, egyben az új munkahelyek teremtésének lehetőségében a térség sajátosságainak figyelembe vételével. ... >>

Magyar Piarista Diákszövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: dr. Oberfrank Ferenc, Strommer Pál
a piarista iskolák hagyományos szellemiségének az ápolása. ... >>

Magyar Polgári Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1052 Budapest, Petőfi S. u. 10.
képviselő: Szoldán Péter ... >>

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1050 Budapest, Nádor 36.
képviselő: Mádi Jenő
a politikai üldözöttek érdekvédelme ... >>

Magyar Professzorok Világtanácsa

(oktatási,egyéb)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 2./214-216.
képviselő: dr. Dudás Illés, dr. Kecskés Mihály, dr. Lipták József
A magyar szellemi tőke jelentős részét képviselő - hazai és a Föld különböző országaiban élő - magyar egyetemi tanárok (professzorok) összefogása, fórum biztosítása a felsőoktatás és tudományos kutatás fejlesztése terén kifejtett intenzív együttműködésükhöz. ... >>

Magyar SEPA Egyesület

(egyéb)

1051 Budapest, József nádor tér 5-6.
képviselő: Kiss Gábor
Az EPC keretében kialakított új fizetési módok és kapcsolódó szabályok kialakításának, bevezetésének és alkalmazásuk megvalósításának támogatása, részvétel az EPC keretében folyó fejlesztésekben. ... >>

Magyar Szinesztézia Társaság

(egyéb)

1053 Budapest, Kecskeméti utca 2. 2./11.
képviselő: Béres György
A szineztézia tudományos kutatása, széleskörű ismertetése és a szineztézia adottsággal rendelkezőkkel és érdeklődőkkel való kapcsolattartás. ... >>

Magyar Tetoválók Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1052 Budapest, Váci u 17. I/2. em.4.
képviselő: Farkas Károly, Horányi Krisztián, Király István
A tetováló és testékszerész kultúra fejlesztése, megismertetése és terjesztése országosan. E tevékenység szakmai tisztaságának, a társadalmi és egyéni elvárásoknak megfelelő körülményeinek elősegítése és azok fenntartása iránti egységes fellépés lehetőségének megteremtése. A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezésekben meghatározott egészségügyi és betegségmegelőzési feltételek megismertetése és betartásának elősegítése. A szakmai képzés és továbbképzés alapfeltételeinek megteremtése. ... >>

Magyar Wittgenstein Társaság

(egyéb)

1054 Budapest, Szemere u. 10.
képviselő: Neumer Katalin ... >>

Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1052 Budapest, Semmelweis utca 5.
képviselő: Baldaufné Gosztonyi Veronika
A politikai kultúra és a magyar gazdaság fejlesztése. Célja, hogy segítse a magyar vállalkozásokat abban, hogy új piacokat találjanak ill. a már meglévő piacokon megvethessék lábukat. Ehhez kapcsolódóan célja az ország határain belül, illetve a határon túli magyarlakta területeken tudományos, kutatási tevékenység szervezése, elsősorban a társadalomtudományok (történelem, közgazdaságtan, jog, politika, szociológia stb.) körében majd részben ezen kutatások eredményeinek felhasználásával is oktatási, ismeretterjesztő tevékenység végzése, mely jelentős mértékben hozzájárulhat az állampolgárok közéleti ismereteinek szélesítéséhez, a politikai szféra, a gazdaság, a pártok és az állampolgárok kapcsolatának erősítéséhez. Célja ezen túl a professzionális politika tudományos igényű vizsgálata, majd ennek eredményeként javaslatok, új módszerek, eljárások kidolgozása a politikai tevékenység minőségének, hatékonyságának javítása érdekében, amelyek a politikai rendszer egészének jobb, hatékonyabb, a közjót fokozottan szolgáló működéséhez járulhatnak hozzá. ... >>

Magyarországi Cigányok Radikális Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest V. ker., Nádor u. 24.
képviselő: Lencse Elek
érdekképviseleti, kulturális és szociális ... >>

Magyarországi ELSA Egyesületek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
képviselő: Fertői Réka
Az igazságosabb világ létrejöttének előmozdítása, amelyben az emberi méltóság és a kulturális különbözőségek tiszteletben tartása megvalósulhatna.
Az Egyesületek szövetségének célja a nemzetközi tudományos és gyakorlati együttműködés színteréül szolgáló szakmai programok szervezése és az azokon való részvétel támogatása, ahol a résztvevők tanulhatnak egymás kultúrájáról, jogi rendszeréről, - mindezt az összehasonlító és kritikus aktív módszerével. Az egyesületek szövetségének célja továbbá a hallgatók és a fiatal jogászok segítése a globális, nemzetközi gondolkodásmód kifejlesztésében és a szakmai profizmus megszerzésében, valamint a joghallgatók közötti nemzetközi szintű ismeretségek kialakítása, a kölcsönös bizalom és megértés erősítése, a joggal foglalkozók szociális felelősségtudatának erősítése. ... >>

Magyarországi Független Szociális Agrárpárt

(egyéb)

1054 Budapest, Zoltán utca 18. III/4.
képviselő: Dobossy Antal
Az agráriumban és az élelmiszeriparban az alapvető emberi jogok diszkrimináció mentes érvényesülésének előmozdítása. ... >>

Magyarországi Zsidó Fórum

(egyéb)

1055 Budapest, Honvéd 24.
képviselő: Hernádi Miklós ... >>

Magyarul Európában a Távmunkáért és a Távoktatásért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1055 Budapest, Falk Miksa u. 12. V/2.
képviselő: Daróczi Ágnes, Varga Csaba
A távmunka és a távoktatás magyarországi meghonosításának, módszertana, eszközei, intézményei fejlesztésének előmözdítása, európai színvonalra történő emelésének elősegítése. ... >>

Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület

(egyéb)

1056 Budapest, Belgrád rakpart 27. 1./7.
képviselő: Molnár Szilárd
A magyar közigazgatási-tudomány következtetéseinek, dogmáinak folyamatos beépítése az e-közigazgatás kialakuló diszciplínájába, gyakorlatába.
- A nemzetközi gyakorlat alapvető jelentőségű információinak folyamatos feldolgozása, tudás- és kompetenciaközpont létrehozása.
- Az e-közigazgatás nemzetközi legjobb gyakorlatainak kutatása, adaptálása a magyar gyakorlatra. A hazai e-közigazgatás fejlesztésének figyelemmel kísérése, elemzése, a projektek tanulságainak levonása.
- Papír alapú és elektronikus kiadványok megjelentése. ... >>

MALÉV Stúdium Alapítvány

(egyéb)

1050 Budapest, Roosevelt tér 2.
képviselő: Hoffman Józsefné ... >>

"Máre" Együtt a Magyarországi Feketékért Egyesület

(egyéb)

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 11. V.
képviselő: B. Lawani Alex, Orere Edward Eruedede alelnök, Pálfi Rozália elnök
a Magyarországon élő, elsősorban, de nem kizárólagosan az afro-karibi térségből származó etnikai kisebbség tagjai beilleszkedésének támogatása, kultúrájuk és nemzeti identitásuk megóvásával. ... >>

Méltányosság Politikaelemző Központ

(egyéb)

1052 Budapest, József nádor tér 12. fsz./1.
képviselő: Csizmadia Ervin, Zsolt Péter
Konferenciák, rendezvények szervezése, politikai elemzések, állásfoglalások készítése és közzététele. ... >>

Minerva Társadalomtudományi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány utca 2.
képviselő: dr. Bálint Tibor
Az alapítvány célja a társadalom-, történet-, közgazdaságtudományi, szociológiai, politológiai, filozófiai, jogi, levéltári, könyvtártudományi, informatikai és vonatkozó interdiszciplináris és empirikus kutatások támogatása, a tudományos kutatók tevékenységének összehangolása, támogatása. - Tudományos konferenciák, tanácskozások, előadások szervezése, a hazai és nemzetközi társadalomtudományi kapcsolatok és hagyományok ápolása, társadalomtudományi kiadványok megjelentetése. - Pályakezdő kutatók támogatása. Elfeledett, illetve feltáratlan tudományos életművek felkutatása. Tudományos jelentőségű hagyatékok ideiglenes, illetve végleges gondozása, megfelelő elhelyezésük elősegítése. ... >>

Mizrachi Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 56.
képviselő: Kardos Máté
Magyarországon élő 9 - 18 év közötti zsidó fiatalok iskolarendszeren kívüli oktatása, a zsidó vallás népszerüsítése, a zsidó vallás, történelem, a magyar és zsidó nép közötti hagyományok, kapcsolatok megismertetése mind a történelm, mind a kultúra területén, héber nyelv oktatása. AZ alapítvány ezen célok érdekében rendszeresen (hétvégenként) - mindig valamilyen zsidó ünnephez, hagyományhoz, szokáshoz igazodva - rendezvényeket szervez. Ezek a rendezvények, kirándulások, kreativitást fejlesztő programok, előadások egyaránt lehetnek. ... >>

MTA Titkárság Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.7.
képviselő: Sávolyi Márta
A sport jellegű aktív szabadidős természetjárás, túrázás elősegítése, az erre irányuló igények felkeltése és elterjesztése. Az aktív környezet és természetvédelemre nevelés. A hazai és a környező országok természeti tájegységeinek, azok növény- és állatvilágának, népművészetének, kultúrtörténeti helyeinek megismerésével a nemzeti és a közös európai értékek megbecsülésének elősegítése. ... >>

Napsugárzásvédelmi Tudományos és Szakértői Testület Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1051 Budapest, Arany János utca 31.
képviselő: Antal Z. László elnök
A megváltozott környezeti körülményekhez kapcsolódóan a napsugárzás hatásaival kapcsolatos kutatás és egészségvédelmi tájékoztatás. ... >>

Nemzeti Társaság /a magyar ujjászületésért/

(egyéb)

1050 Budapest, Eötvös Lóránd 10.
képviselő: Utasi István dr. ... >>

Nemzetközi Szimmetria Társaság

(egyéb)

1051 Budapest, Münnich Ferenc 18.
képviselő: Nagy Dénes dr. ... >>

Nézőpont Intézet Alapítvány

(egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány utca 15. fszt./1/a.
képviselő: dr. Bienerth Gusztáv, dr. Fazekas Márta
Az alapítvány célja, hogy konzervatív - szabadelvű értékrend alapján Magyarország közép - és hosszú távú jövőjét vizsgálja, különös tekintettel az alkotmányjogi, társadalomtudományi és gazdaságpolitikai összefüggésekre, valamint más országok modelljeire; a vizsgálattal kapcsolatos tanulmányokat elkészítse, illetve azok elkészítését támogassa, a tanulmányokat minél szélesebb körben terjessze és megismertesse az ország lakosságával. Az alapítvány célja továbbá a társadalomtudományi végzettségű és/vagy idegen nyelven beszélő fiatal pályakezdők támogatása, a fentebb meghatározott feladatokba való bevonása. ... >>

Oktatási és Kultiurális Minisztérium Sportköre

(sport,oktatási,egyéb)

1055 Budapest, Szalay 10-14.
képviselő: Hegyi György
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés elősegítése és biztosítása, a testkultúra iránti igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása a sport eszközeivel. A sportegyesület gondoskodik bázisszerv dolgozóinak rendszeres testedzési és sportolási lehetőségeiről anyagi eszközeivel és szervező tevékenységével. ... >>

Ordo Alapítvány

(egyéb)

1051 Budapest, Zrínyi utca 14. 1./8.
képviselő: Fekete Kristóf
A gazdasági rend és alapelvei ismeretének fejlesztése és szélesítése a nyilvánosság számára a jólét növelése és a gazdasági környezet javítása érdekében. ... >>

Országos Koordinációs és Információs Egyesület

(kulturális,egyéb)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13. VI./4.
képviselő: Sebestyén Bála
A magyar, részben az uniós mikro,- kis- és középvállalkozások nemzetközi piacra juttatásának elősegítése és támogatása, a társadalmi együttműködés kialakításában való részvétel, az egyén és a vállalkozások lokális, továbbá globális társadalmi érzékenységének megteremtése, társadalmi tudatformálás, kiemelten a munkavégzés, a vállalkozások irányítása és a környezetvédelem területén, az esélyegyenlőség megteremtése, a kulturális hagyományőrzés, a magyar termékek, tudomány, illetve kultúra nemzetközi viszonylatokban való megismertetése. ... >>

Országos Településfejlesztési és Településvédelmi Szervezet

(egyéb)

1055 Budapest, Szalay utca 5. A
képviselő: Hévízi Gábor
A településfejlesztési és építési hatósági eljárások során a civil társadalom kontrolljának megerősítése és hatékonyságának növelése, ill. ezen eljárásokban az építendő környezet településfejlesztési, településvédelmi és környezetvédelmi, környezeti értékvédelmének elősegítése, továbbá ezen célokhoz kapcsolódó egyéb tevékenység folytatása. ... >>

Országos Terrier Klub

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest, Mérleg 7.
képviselő: Pozsonyi Anikó dr.
Az egyesülethez tartozó fajták tenyésztése, kiképzése, az állatvédelem támogatása, egyéb humánus célok támogatása, a klubtagok szakmai képzése, továbbképzése, érdekvédelme, kapcsolatteremtés hasonló célkitűzésű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Ötlet és Innováció Alapítvány

(egyéb)

1055 Budapest, Néphadsereg 17.I/1/a.
képviselő: Hamar György ... >>

Pannon Egyetem Alumni Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1052 Budapest, Haris köz 27. 3./3.
képviselő: Veres Attila
A Veszprémi Egyetem és annak jogelőd karain, intézetein diplomát szerzett hallgatóinak, valamint oktatóinak, egyéb munkatársainak egymáshoz és az egyetemhez fűződő kapcsolatainak ápolása, tapasztalatainak hasznosítása. A Veszprémi Egyetem és jogelőd karainak egykori és jelenlegi polgárainak szakmai munkájának segítése, koordinálása, tudományos fejlődésük előmozdítása, az oktatási tudományos tevékenységük pártolása, támogatása. A Veszprémi Egyetem hírnevének növelése, az egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatának bővítése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek keretében tanulmányutak, ösztöndíjak alapítása. A szakmai tapasztalatok cseréjének, továbbfejlesztésének elősegítése, külföldi és magyarországi tanulmányutak, ösztöndíjak alapítása, a magyarországi nemzeti etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság, valamint szervezeteik támogatása, ennek keretében tanulmányutak, ösztöndíjak alapítása. Részvétel olyan kutatásokban, melyek elősegítik az egyetemen folyó szakmai, módszertani tevékenységek megújulását, a korszerű módszerek alkalmazását. Hagyományok ápolása, rendezvények, megemlékezések, baráti találkozók szervezése. Sportnapok szervezése, sportolók, sportolói klubok támogatása. Az euroatlanti integrációval kapcsolatos előadások, rendezvények szervezése, tanulmányok megjelentetésének támogatása. ... >>

Perényi Béla Alapítvány

(egyéb)

1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.
képviselő: Puruczky Zoltánné
A magyar ifjúsági sakkozás színvonalának emelése, Perényi Béla nemzetközi mester emlékének megőrzése. ... >>

Pesti Ferences Kórus Egyesület

(egyéb)

1053 Budapest, Ferenciek tere 9. (Lelkészség)
képviselő: Pál Teodóra, Pattanytús-Ábrahám Károly elnök, Ráczné Schanda Katalin
A magyar és egyetemes kórusirodalom, ezen belül az egyházzenei alkotások értékeinek, eredményeinek megőrzését és továbbfejlesztését, valamint a rendszeres liturgikus szolgálatot tekinti fő céljának. ... >>

Polgárok és Polgármesterek Szövetsége az Élhető Magyarországért

(érdekképviselet,egyéb)

1055 Budapest, Markó utca 7 mf./4.
képviselő: dr. Kőrösi Imre, Kozenkai Jenő
diszkrimináció mentes jogegyenlőség, jog- és közbiztonság biztosítása. ... >>

Pro Európa Alapítvány az Egységes Európa Tanulmányozására

(egyéb)

1050 Budapest, Nádor 7.
képviselő: Hámori József
Az európai egyesüléssel kapcsolatos tevékenységet folytató társadalmi szervezetek és magánszemélyek támogatása. ... >>

Pro Philologia Slavica et Baltica in Hungaria Alapítvány

(egyéb)

1052 Budapest, Piarista köz 1.(Szláv Tanszék)
képviselő: Lukács István, Nyomárkay István Dr.
A magyarországi szlavisztikai és baltisztikai kutatások támogatása, és a Magyarországon működő szlavisztikai és baltisztikai tanszék anyagi és technikai működésének javítása. ... >>

Pro Turismo Nemzetközi Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1051 Budapest, Hercegprímás u. 31.III.38.
képviselő: Dr.Prákányiné Székely Zsuzsanna
Az idegenforgalom területén a pályakezdő fiatalok, első munkábalépők megfelelő szakmai felkészítésének segítése. Az oktatáshoz szükséges segédanyagok előkészítésének, szerkesztésének, kiadásának, tanulmányok és kutatások végzésének támogatása. Segítség nyújtása a fiatalok képzettségének megfelelő munkahelyek felkutatásában, kiválasztásában, összekötő szerep vállalása az idegenforgalmi szakma képviselői és a pályakezdő fiatalok között. A megfelelő képzettség eléréshez szükséges tanfolyam és iskolarendszerű oktatás bevezetése, a célok megvalósítása érdekében támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Rákkockázat alacsony dózisokban (RAD) Alapítvány

(egyéb)

1056 Budapest, Váci 70.
képviselő: dr. Bozsek Ilona
Az Alacsony radioaktiv sugárterhelés okozta rákkockázatot vizsgáló kutatás támogatása. ... >>

Sikeres Belvárosért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 3.
képviselő: Demeter Bence
A belvárosi Ifjúsági közösségek megerősödésének támogatása, a belvárosi hátrányos helyzetűek segítése, a kulturális, közéleti, környezetvédelmi, városvédelmi szemlélet terjesztése, az ifjúsági érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése, támogatja a különböző ifjúsági közösségek és klubok munkáját, képzéseket, oktatásokat szervez, a közösségi, városvédelmi, szociális, környezetvédelmi és közéleti ismeretek terjesztésére, rendezvényeket, közösségi összejöveteleket szervez, szociális, környezet és városfejlesztési akciókat szervez. ... >>

"Space for Earth" (Világűr a Föld jövőjéért) Nemzetközi Államvezetés-tudományi Kutató- és Vezetőképző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
képviselő: dr. Sunyál Ottó
hogy a Nemzetközi Államvezetés-tudományi Kutató- és Vezetőképző Intézet (non-profit jogi személy) keretintézet létrehozásával a társadalomtudományok, műszaki- és természettudományok területén, oktatási, kutatási, fejlesztési és tudományos nemzetközi kapcsolatok lehetőségét kiaknázva, Magyarország központú, de több ország oktatási és kutatási intézeteivel karöltve, új típusú tudományos rendszert hozzon létre. ... >>

Srpski Forum Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.
képviselő: Lásztity Péter
Az egyesület célja a magyarországi szerb nemzetiség képviselete országosan, a megyékben, Budapesten és helyi szinten, a fővárosi kerületeiben a magyarországi szervek érdekeinek és jogainak védelme, a szerb kultúra és hagyományának ápolása, fejlesztése.
A szerb nyelv ápolása, védelme, a szerb nemzetiségi oktatás-nevelés támogatása és fejlesztése a szerb-magyar kapcsolatok ápolása, fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal