Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 123
3. oldal

"Segítő Kezek a Hajléktalanokért"

(szociális)

1027 Budapest, Margit körút 3. fszt./23.
képviselő: Dr. Iványi Gábor, Szabókyné Kernács Márta
Az alapítvány célja: a Budapest, V. kerületében élő hajléktalanok támogatása, lakhatásuk, megéllhetésük és foglalkoztatásuk elősegítése. ... >>

"SPES" Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1.
képviselő: Dr. Koltay András
Nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése, stb. az alapító okirat szerint. ... >>

Stahl Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1026 Budapest, Volkmann u. 5. I. em. 2.
képviselő: Bohus Zoltán
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségmegőrzésének-, betegség megeelőzősőnek segítése és az ezzel kapcsolatos rehabilitációra vonatkozó felvilágosítási tevékenység. Különös hangsúllyal foglalkozik e csoport részére nyújtandó kulturális ismeretterjesztéssel. Ennek érdekében az alapítványösztöndíjat alapít, díjat adományoz, ... >>

Súlyosan Mozgássérültek "Bethesda" Segélyező Alapítványa

(szociális)

1028 Budapest, Pinceszer 20/A.
képviselő: Dr. Viczián Miklós, Jaczkovits Viktor
A súlyosan mozgássérült személyek társadalomba való beilleszkedésének segítése, otthonukban való gondozásuk, életkörülményeik javítását célzó eszközök, berendezések beszerzése, használatba adása. ... >>

Szabad Gondolat a Huszadik Században Alapítvány

(természetvédelem,szociális,egyéb)

1027 Budapest, Margit körút 64.a. 2./3.
képviselő: dr. Nagy Péter Tibor
A társadalomtudományok és természettudományok, valamint a magyar társadalom kapcsolata fejlesztésének, e tudományok korszerűsödésének támogatása, a társadalom- és természettudományi műveltség emelésének, a társadalom modernizálódásának elősegítése, valamint a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Szalézi Munkatársak Hidegkúti Egyesülete

(szociális)

1029 Budapest, Templom köz 1.
képviselő: Csere Istvánné ... >>

Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány

(szociális)

1022 Budapest, Hankóczy utca 15. 1./2.
képviselő: Vásárhelyi István
A hajléktalanok segítése. ... >>

Szent Hedvig Alapítvány a külügyminisztériumi árvák és rokkantak segélyezésére

(szociális)

1027 Budapest, Bem rakpart 47.
képviselő: dr. Mayer Lajos
Az alapítvány célja, hogy Külügyminisztérium elhunyt dolgozóinak rászoruló családtagjait, különösen 26 évnél fiatalabb, tanulmányokat folytató gyermekeit, továbbá a Külügyminisztérium munkavégzés során bekövetkezett balesetből kifolyólag maradandó fogyatékosságot szenvedett dolgozóit segélyben és támogatásban részesítse. ... >>

Szeplőtelen Szív Alapítvány

(szociális)

1029 Budapest, Álmos vezér u. 22.
képviselő: Menkó Erzsébet Ágnes elnök
Vallásos és karitativ szolgálat végzése, szükségben szenvedő emberek támogatása. ... >>

Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet (Szilágyi Erzsébet Nőegylet)

(egészségügyi,szociális)

1027 Budapest, Lipthay 5.II.em.13/a.
képviselő: dr. Bobok Györgyné
Meglévő egészségügyi és szociális intézmények támogatása (gyermekek, betegek, fogyatékosok, fiatalok, nők, öregek és munkanélküliek, valamint egyéb arra rászorulók). Későbbiekben esetleg új intézmények megindítása. Munkalehetőségek teremtése. Elsősorban megelőző tevékenységek és helyi kezdeményezések felkarolása. ... >>

Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Nagyajtai utca 1/b.
képviselő: Bullain Bernardné Talyigás Katalin, Dr.Hegyesi Gábor
A magyarországi szociális ellátórendszer szakmai színvonalának javítása, fejlesztése, valamint felkészítése az európai integrációra.
A szociális ellátások terén innovatív módszereknek a hazai viszonyokhoz való adaptálása; hozzájárulni a szociális ellátórendszer szakemberképzésének korszerűsítéséhez; a szociálpolitika tudományos hátterének fejlesztése; a szociális és egészségügyi ellátás fejlesztését előmozdító kutatási programok, projektek szervezése és lebonyolítása; oktatási anyagok, segédanyaok, szakmai publikációk, valamint tantervek készítése és megjelentetése; innovatív programok tervezése és komplex lebonyolítása; szakmai konferenciák és nemzetközi műhelyprogramok szervezése; diplomás munkanélküliek komplex elhelyezkedéséi tanácsadása és munkaközvetítése. Alacsonyan képzett, nem tanuló és nem dolgozó felnőttek munkához vagy/és tanuláshoz segítése komplex program segítségével; foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek számára pályázatírási információ és segítség nyújtás; szenvedélybetegek reszocializációjának elősegítése a foglalkoztatás révén; diplomás munkanélküliek egyes rétegeire vonatkozó speciális programok, így a roma diplomások, a gyesről, gyedről újra munkába állni kívánó nők távmunkába segítése; a pályakezdő fiatalok és az 50 év felettiek elhelyezkedését segítő speciális programok megvalósítása; vállalkozás elősegítő és atipikus foglalkoztatási megoldásokra vonatkozó programok; az egyetemi városokban az elhelyezkedést segítő szervekkel együttműködve szakmai műhely létrehozása és működtetése; a népjóléti tagozat területén a nonprofit vállalkozások létrejöttének támogatása; a munkanélküliség mérséklését, a foglalkoztatás bővítését segítő tevékenységek, programok megvalósítása, ilyen célú helyi nonprofit szervezetek segítése, folyamatos szakértői támogatása. E célokat elsősorban közgazdasági, jogi, szociálpolitikai, számviteli, management stb. Szakértelem nyújtásával, illetve ezekre való folyamatos felkészítés, szupervízió, monitorozás, konzultációk nyújtása útján kíván segíteni. ... >>

Társadalmi Összefogás Alapítvány ( Social Inclusion Foundation (SIF) )

(szociális)

1028 Budapest, II. 54 144
képviselő: Gyukits György
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körülményeinek javítása, elsősorban oly módon, hogy e csoportok tagjait képessé tegye rá, hogy amennyire csak lehetséges saját magukra támaszkodva változtassanak helyzetükön. ... >>

Tehetséges Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Margit krt. 36. III.1.
képviselő: Jáki Béla
A hátrányos helyzetű iskoláskorú fiatalok támogatása tehetségük kibontatkoztatásában. ... >>

Térfél Alapítvány a Regionális Együttműködésért

(szociális)

1022 Budapest, Ribáry u. 12.
képviselő: Dr. Benedek László K.K-val együtt, Dr. Enyedi György + 1 fő együtt, Keresztély Krisztina B.L-lel együtt
Az önkormányzati kistérségi, regionális, országos területfejlesztési célok megvalósításának elősegítése. ... >>

Tihanyi Kör Keresztény Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1028 Budapest, Pinceszer utca 20/ a.
képviselő: Fábián Anikó
Mozgássérültek életkörülményeinek javítása, lelki épülésének segítése, egyházi, kulturális és egyéb rendezvényeken való részvételének, szállításának, nyaraltatásának megszervezése, rehabilitációs foglalkoztatásának támogatása. Kapcsolattermtés és kapcsolattartás más hasonló célú szervezetekkel, konferanciák szervezése. Lakhatási lehetőségek felkutatása, megteremtése, olyan mozgássérültek részére, akiket családjuk valamely oknál fogva nem képes ellátni, valamint mozgássérültek képzésének foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Tiszta Vizet Mindenkinek Alapítvány

(szociális)

1029 Budapest, Arany János 8.
képviselő: Szirovica Béláné
Az önhibájukon kívül olyan helyzetbe sodródott emberek, embercsoportok megsegítése, akik nélkülözni kényszerülnek a tiszta ivóvizet. ... >>

Tudatos Életért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 22-24.
képviselő: Csiszér Éva, Rosta Ágnes, Tóth Ildikó
Az egyesület célja, hogy tevékenységet folytasson a társadalmi és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányulóan a következő területeken (cél szerinti tevékenységek): a társadalom különböző rétegei számára széles körű tájékoztatás szervezése; életkori és élethelyzeti sajátosságoknak megfelelő tanácsadás; segítség a tudatos élettervezésben és életvezetésben; nemek és különböző életkorú csoportok közötti társadalmi párbeszéd elősegítése; koordinációs szerep ugyanezen vagy hasonló tevékenységet végző non-profit szervezetek munkájának összehangolása; nemek közötti párbeszéd elősegítése; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nemek és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; kulturális tevékenység; munkaerőpiacon és más, az élethez kapcsolódó területen hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, tudományos tevékenység, kutatás; rehabilitációs foglalkoztatás. A társadalomban élő nők és férfiak , valamint a különböző társadalmi rétegek számára munkaerő keresés , kiválasztás és közvetítő tevékenység szervezése és végzése. ... >>

Új Mozaik Lions Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Vihorlát utca 10.
képviselő: Kalocsa János
A Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó társa- dalmi szervezet létrehozása és működtetése, amelynek tagjai többek között olyan nemes célok megvalósítása érdekében működnek együtt, mint a rászoruló személyek vagy szervezetek, illetve alapítványok támogatása természetbeni vagy más anyagi juttatás formájában. A juttatások forrásának előteremtésénél az egyesület tagjai szellemi tudásuk és szakmai elismertségükből adódóan elsősorban jótékonysági rendezvényeket szerveznek és bonyolítanak, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározottak figyelembe vételé- vel adományokat gyűjtenek, illetve az alábbiak szerint valósítják meg ezen alapszabályban meghatározott céljaikat: Segítik a rászoruló egyéneket, családokat és közösségeket, ré- szükre nyújtott pénzbeli vagy más támogatással, a rászoruló ifjúságot emberibb életvitelük megteremtésében tanul- mányaik folytatásában, különös figyelmet fordítva a hátrányos hely- zetű tehetséges fiatalokra, részükre életminőségüket javító progra- mok kidolgozásával, megvalósításával és támogatásával, ösztöndíjak biztosításával, a hátrányos helyzetű családok és a fiatalok részére az üdültetés, valamint pihenő-, sport-, szabadidős, környezetvédelmi és művészeti tevékenységet előmozdító táborok, ismeretterjesztő utazások megva- lósítását. ... >>

Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány

(oktatási,szociális)

1023 Budapest, Bécsi út 32. (Újlaki Plébánia)
képviselő: dr. Beran Ferenc Lajos
Az Újlaki Templom és Plébánia külső felújításának, illetve folyamatos karbantartásának támogatása, a templombelső felújítása, a templom és a plébánia működtetésének támogatása, a vallás és hitélet elősegítése, a fiatalok vallásos nevelésének, oktatásának elősegítése, a hittanórák megtarthatóságának biztosítása, az öregek és hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Valóra Vált Álom Cseperedő Családsegító Alapítvány

(szociális)

1026 Budapest, Guyon köz 6. fszt./3.
képviselő: Bagóné Szudy Erzsébet, Domonics Lilian, Huszár Edit
olyan integrált játszó és fejlesztő csoport, csoportok létrehozása, amely a helyben, illetve a környéken élő családok számára nyújt rendszeres, gyermekközpontú támogatásokat. ... >>

Világ Országai Alapítvány

(szociális,kulturális)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 5. A. I./1.
képviselő: Csehi Balázs, Németh Dávid, Sztaniszláv András elnök
Magyarország nemzetközi karitatív szerepvállalásainak megismertetése a világ országaival ... >>

Világhalló Alapítvány a vakok és csökkentlátók Internet használatáért

(szociális)

1022 Budapest, Csopaki u. 3/A.
képviselő: Pintér József / elnök
A kutatás-fejlesztés eszközeivel hozzájárulni a fogyatékos, elsősorban vak és csökkent látó emberek információs társadalomba való beilleszkedéséhez. ... >>

VitaFutura - az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Bem József utca 14. fsz./1.
képviselő: Hartmann Ildikó önálló, Tábi Krisztina önálló, Vaszari Mónika önálló
18 év alattiak egészséges és egészségtudatos, valamint környezettudatos életre
nevelése.
- Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő és beteg gyermekek életminőségének javítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal