Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 233
5. oldal

Sport Az Emberért Alapítvány

(sport)

1025 Budapest, Törökvész út 95-97/B. II.em.12
képviselő: Muzsnayné Bellák Erzsébet ... >>

Sportért és Sportolókért Egyesület

(sport)

1021 Budapest, Zuhatag sor 13. fszt./5.
képviselő: Doktorits András, Vona Zsófia
valamennyi sportág népszerűsítése, valamint különböző sporttevékenységek-ideértve a fogyatékosok sportját-sportágak, sportszervezetek, valamint sportolók széleskörű támogatása az őket társadalmi jelentőségüknél fogva megillető társadalmi elismertség és megbecsülés elérése érdekében. ... >>

Sportliget Uszoda SE.

(sport)

1026 Budapest, Lajos 33.
képviselő: Lánczi János ... >>

"SportPáholy Alapítvány a magyar sport támogatásáért"

(sport)

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40-41.
képviselő: Gótzy Antal
Az alapítvány a magyar társadalom egészség szintjének javítását, a fiatalság egészséges életmódra nevelését tekinti a mai magyar társadalom egyik legfontosabb kérdésének. Az alapítvány a fiatalok egészséges szemléletének kialakítását a sportnak és az élsportnak kiemelkedő jelentőséget tulajdonít. ... >>

Sprint Versenysport Alapítvány

(sport)

1027 Budapest, Bem József u.14.II.em.2.
képviselő: Bartosné Szabó Adrienne, Rezács Zoltán
A magyar atlétika, különös tekintettel a rövidtávfutás támogatására. ... >>

Statisztika Petőfi SC.

(sport)

1024 Budapest, Keleti Károly 5-7.
képviselő: dr. Ormai László
A társadalmi szervezet célja, tagjai részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőséget nyújtani, kialakítani az egészséges életmód iránti igényeket, kibontakoztatni a társadalmi öntevékenységet és közösségi életet, valamint létesíteni és fenntartani a hazai és a nemzetközi sportkapcsolatokat. ... >>

Statisztikai Asztalitenisz Alapítvány

(sport)

1020 Budapest, Keleti Károly 5-7.
képviselő: Ormai László dr.
Asztalitenisz sport, ill. versenyzők támogatása. A magyar utánpótlás-sport támogatása érdekében a Statisztika Petőfi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya utánpótlásának fenntartásában, a Club működéséhez szükséges versenyzési, edzési feltételek biztosításában való közreműködés, valamint a kiemelkedő eredményt felmutató versenyzők és edzők elismerése, anyagi támogatása az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosításával. Az alapítvány kifejezetten az asztalitenisz-utánpótlás fejlődése érdekében támogatni kívánja a gyermekek és fiatalok egyesületi sportolását. ... >>

SuperG Sportklub

(sport)

1026 Budapest, Trombitás u. 26. fszt. 3.
képviselő: Sasvári Margit
A sísport iránti érdeklődés felkeltése, a sportág népszerűsítése, közreműködés a nemzetközi sportkapcsolatok erősítésére, az egészséges életmód és a szabadidősport ösztönzése. ... >>

Szabadidős Sportturisztikai Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1024 Budapest, Lövőház utca 39. III./310.
képviselő: Mészáros György
A szabadidős sportturisztika tömöríti a természetben történő terepi vándorlások azon módját, amelyek saját fizikai erő igénybevételével ( gépi vagy állati erő kizárásával) űzhetőek. Közlekedési eszköz nélkül űzött terepi vándorlási módok: barlangjárás, gyalogtúrázás, hegymászás, magashegyi túrázás. Közlekedési eszköz segítségével űzött terepi vándorlási módok: kerékpáros túrázás, sítúrázás, vízitúrázás. ... >>

Szabó II. László Motorsport Alapítvány

(sport)

1029 Budapest, Zsiroshegyi 42/b.
képviselő: Körmöci Judit, Moldvai Tibor
A magyar motorsport támogatása. ... >>

Szeréna Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

1025 Budapest, Szeréna utca 43.
képviselő: dr. Sasvári László
A tagok és a tagsági viszony létesítéssel szabadidősport iránt érdeklődők szabadidős sport igényének kielégítése. A szabadidő sport népszerűsítése, ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, bemutatók szervezése, versenyek rendezése, versenyeken, bemutatókon való részvétel. Az Egyesület tagjai számára versenyzési lehetőség biztosítása a szabadidősport keretein belül. ... >>

Szövetség a Fiatalokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1028 Budapest, Hidegkúti út 24.
képviselő: dr. Kardon Béla
A budapesti és pest megyei gyermekeknek, fiataloknak oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, kulturális, sport és szabadidős tevékenységeinek támogatása. ... >>

Tapsi Kosáriskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1021 Budapest, Szakadék u. 18.
képviselő: Bolyó Judit elnök/önállóan, Farkas Balázs /együttesen, Szakál Zoltán /együttesen
Oktatási intézményekkel közösen, illetve önállóan a kosárlabda sport segítségével elősegítse a gyermekek és felnőttek tömegsport igények kiszolgálását. Az alapítvány tevékenységével közösségépítő, közösségi-nevelő munkát is kíván kifejteni. ... >>

Településfejlesztés és Turizmus Egyesület

(sport)

1022 Budapest, Lévay u. 10. fszt. 2.
képviselő: dr. Koncz Mária ( elnök ) { önállóan ), Subosits Tamás (elnökhelyettes) {önállóan}, Szinyei András ( elnökhelyettes ) {önállóan} ... >>

Than Károly Gimnázium Sportegyesület

(sport)

1023 Budapest, Lajos utca 1-5.
képviselő: Papp Péter
tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjon;
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Tiszta Forrás Egyesület az Élhető Környezetért

(sport,környezetvédelmi)

1028 Budapest, Hűvösvölgyi út 128. fsz./3.
képviselő: Baki Zoltán
Az egyesület célja megvalósítható, hosszútávon élhető és fenntartható környezet létrehozása Magyarországon, ennek érdekében olyan személyek egyesítése, akik elhivatottságot éreznek az iránt, hogy az ilyen környezet megvalósulhasson. Ennek során az Egyesület célja az energetika, a vízgazdálkodás, a növény- és állatgazdálkodás, a környezetvédelem, az egészségmegőrzés, és a tömegsport fejlesztése, a fenntartható környezet szolgálatába állítása. Az Egyesület az ezen gondolkodásmóddal azonosulni kívánó embereket kívánja összefogni, munkájukat koordinálni, és ennek érdekében a társadalmi öntevékenységet és közösségi élet kibontakoztatását kívánja elősegíteni. ... >>

Top Dance Táncsport Egyesület

(sport)

1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 13.
képviselő: Bíró Istvánné
Az egyesületi tagok tánc- és mozgáskultúrájának fejlesztése; az egyesület versenyzőinek nevezése és támogatása; az egyesület versenyzőinak képviselete; a tánccal kapcsolatos kultúrigények kielégítése. ... >>

TOP SPEED RACING Autósport Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Kapy u. 5.
képviselő: Pintér László
A rendszeres sporttevékenység, versenyzés, testedzés folytatása, az erkölcsi és fizikai nevelés, egészséges kikapcsolódás lehetőségének biztosítása, az ezen értékek iránti figyelem felkeltése és az autósport tevékenység társadalmi népszerűsítése. ... >>

Tour de Danube Nemzetközi Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Józsefhegyi u. 28.
képviselő: Novakovic Branislav ... >>

Törökvész Területi Sportegyesület

(sport)

1026 Budapest, Gábor Áron 61.
képviselő: Gulyás Kis Pál Csaba ... >>

TRACK RACING Sporegyesület

(sport)

1027 Budapest, Margit körút 26. 3./5.
képviselő: dr. Bukovszky Eszter
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és turisztikai programok szervezése, lebonyolítása
- sporttevékenység folytatása, amelynek keretein belül elsősorban olyan személyek tömörítése, akik érdeklődnek az autósport iránt
- népszerűsíteni és ismertetni az autósport iránt érdeklődők körében a biztonságos és sportszerű autóversenyzést
- rendezvények, versenyek szervezése
- autóversenyzéshez kedvet érző személyek segítése és tájékoztatása ... >>

Triatlon Villám Verseny és Szabadidősport Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Felsőzöldmál út 44. fsz./1.
képviselő: Fűri Ilona
Rendszeres testedzés, sportolás, versenyzés biztosítása. Lakossági szabadidősport feltételeinek kialakítása. Sportesemények rendezése, támogatása. ... >>

Túravitorlás SK.

(sport,kulturális)

1024 Budapest, Káplár utca 10. /A. fsz./4.
képviselő: Frigyer Attila elnök, Haffner István András alelnök, Siklósi Máté alelnök
Tagjai testi és szellemi képességeinek fejlesztése érdekében a túravitorlázás és az önerős versenyvitorlázás művelése, az ehhez szükséges infrastruktúra, eszközök és létesítmények létrehozása, fejlesztése és őrzése, a túravitorlázás és az önerős versenyvitorlázás hagyományainak megőrzése, ápolása és fejlesztése. ... >>

Új Mozaik Lions Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Vihorlát utca 10.
képviselő: Kalocsa János
A Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó társa- dalmi szervezet létrehozása és működtetése, amelynek tagjai többek között olyan nemes célok megvalósítása érdekében működnek együtt, mint a rászoruló személyek vagy szervezetek, illetve alapítványok támogatása természetbeni vagy más anyagi juttatás formájában. A juttatások forrásának előteremtésénél az egyesület tagjai szellemi tudásuk és szakmai elismertségükből adódóan elsősorban jótékonysági rendezvényeket szerveznek és bonyolítanak, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározottak figyelembe vételé- vel adományokat gyűjtenek, illetve az alábbiak szerint valósítják meg ezen alapszabályban meghatározott céljaikat: Segítik a rászoruló egyéneket, családokat és közösségeket, ré- szükre nyújtott pénzbeli vagy más támogatással, a rászoruló ifjúságot emberibb életvitelük megteremtésében tanul- mányaik folytatásában, különös figyelmet fordítva a hátrányos hely- zetű tehetséges fiatalokra, részükre életminőségüket javító progra- mok kidolgozásával, megvalósításával és támogatásával, ösztöndíjak biztosításával, a hátrányos helyzetű családok és a fiatalok részére az üdültetés, valamint pihenő-, sport-, szabadidős, környezetvédelmi és művészeti tevékenységet előmozdító táborok, ismeretterjesztő utazások megva- lósítását. ... >>

VASAS-Pasarét Alapítvány

(sport,egyéb)

1022 Budapest, Bimbó út tér 3.
képviselő: a kuratórium elnöke Fábián László
A VASAS Sport Club sporttevékenységének támogatása;
- közreműködik a VASAS Sport Club sportolóinak jobb sportolási feltételek megteremtésében;
- támogatást nyújt a VASAS Sport Clubnak, illetve szakosztályainak vagy közvetlenül sportolóinak;
- támogatást nyújt a VASAS Sport Club tulajdonában, illetve kezelésében lévő sportcélú ingatlanok fenntartásához, felújításához, illetve az ingatlanokon kivitelezett beruházásokhoz. ... >>

Vasutasok Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1023 Budapest, Ürömi u. 8.
képviselő: Fogl Zoltán, Karácsony Szilárd Péter, Meleg János, Simon Dezső
A szervezet célja, hogy biztosítsa tagjai élet- és munkakörülményeinek, életszínvonalának folyamatos javítását. Elősegítse a munkavállalói és társadalmi szolidaritás erősödését. Megteremtse továbbá a VST-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok és munkanélküliek érdekvédelmének, érdekképviseletének, érdekérvényesítésének egységét, fellépjen a szakszervezeti mozgalom megosztottsága ellen, elismertesse a vasúti, valamint a gazdasági társaságok más irányú tevékenységével is összefüggő munkatársadalmi helyét és szerepét. A szervezet célja továbbá, hogy segítse tagjai oktatását, szociális ellátását, üdültetését, valamint kulturális és sporttevékenységét. ... >>

Villám Sportklub

(sport)

1023 Budapest, Apostol 6.
képviselő: Fazekas Lajos ... >>

Vitorlás Vagabundok Sport Egyesülete

(sport,oktatási)

1024 Budapest, Keleti K. u. 2. VII/3.
képviselő: ifj. Tóth András
Egészséges életmódra nevelés, tehetségkutatás, gyermekoktatás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés, elsősorban a vitorlás sport területén. ... >>

Vívósportért Alapítvány

(sport)

1027 Budapest, Margit krt. 8-10.
képviselő: Gömöri Zsolt
A magyar vivósport értékeinek megőrzése, fejlődésének elősegítése. ... >>

Vizivárosi Sportegyesület

(sport)

1024 Budapest, Margit krt. 9.
képviselő: Hicsák János ... >>

VMSE Vármajori Sport Egyesület

(sport)

1028 Budapest, Szamos u. 2/C.
képviselő: Kovács Krisztián
Az amatőr asztalitenisz szabadidős versenyszerű sport-tevékenység végzése. ... >>

Zen Mushin Do Harcművészeti Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Ali utca 3. 2./4.
képviselő: Koczka Bernát
A Zen Mushin Do harcművészeti irányzat népszerűsítése, széles körű elterjesztése, a folyamatos edzés lehetőségének biztosítása, iskolai rendszerű oktatás megvalósítása, országos hálózat kiépítése. ... >>

Zöldág Egészségmegőrző Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1028 Budapest, Hunyadi János u. 12.
képviselő: Rajta Réka Ágnes/eln.helyettes, Tóth István / elnök
Szabadidős, rekreációs, egészségmegőrző célú, amatőr, illetve versenyszerű sporttevékenység - ide értve a természetjárást, kerékpározás, evezés és a szabadidős teremsportok sportágak - szervezése, ehhez a szükséges személyi, tárgyi anyagi feltételek megtermtése és folyamatos biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal