Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 233
4. oldal

Nimród Vadászújság Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

1024 Budapest, Medve u. 34.
képviselő: Gyenge László ... >>

NODE Sportegyesület

(sport)

1022 Budapest, Alvinci út 18.
képviselő: Arnautovic Judit, Simon Zita, Suszter András ... >>

"Nyolcütem" az Ifjúságért Egyesület

(sport,oktatási)

1023 Budapest, Vérhalom utca 18. a.
képviselő: Schatzné Kovács Marianna
A szabadidős sport szervezett formáinak működtetése, programjai támogatása az egészséges életmód kialakításáért, az egészség megőrzéséért, az ifjúság életminőségének javításáért; tehetségek felkutatása és támogatása; az aerobik, mint versenysport ismertté tétele és támogatása. ... >>

Óbudai Combat Lövész Sportegyesület

(sport)

1026 Budapest, Endrődi 24.II.ép.I.em.3.
képviselő: Keserű Béla ... >>

Óbudai Futókör Szabadidő- és Versenysport Egyesület

(sport)

1029 Budapest, Örödögárok utca 165.
képviselő: Niederleitner Tamás
Szabadidős sporttevékenység, amatőr atlétika és hosszútávfutás szervezése, szabadidős sportolási lehetőségek kínálatának bővítése, egészséges életmódra való törekvés támogatása, szabadidős edzési- és versenyzési lehetőség biztosítása. ... >>

Országos Gyorskorcsolya és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1026 Budapest, Lepke u. 3.
képviselő: Dr. Altomare György elnök ... >>

Ökodunatúra Egyesület

(sport)

1021 Budapest, Budakeszi út 77.
képviselő: Buzási Beáta, Ifj. Cseh László, Szunai Miklós
Sporttevékenységek támogatása, mind a szabadidős, mind a versenysport tekintetében, kiemelten a kerekesszékkel, a kerékpárral kapcsolatos sporttevékenységeket, továbbá az ezekkel kapcsolódó rehabilitáció, rekreáció megteremtése. ... >>

Pannónia Szabadidő és Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1029 Budapest, Villám u. 15/b.
képviselő: Tóth Lajos
A szervezet célja elsősorban a Fővárosi Pannónia Középiskolás Kollégiumában lakó fiatalok részére biztosítani a szabadidő hasznos és szervezett keretekben történő eltöltését. Hozzájárulni a fiatalok egészséges életmódra történő neveléséhez. ... >>

Panoráma Életvitel és Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Pusztaszeri 68/b.
képviselő: Rédey Péter, Rédics Jánosné, Tóth Károly ... >>

Paprika Bob Club

(sport,érdekképviselet)

1025 Budapest, Vöröstorony lejtő 11.
képviselő: Fazekas Elvira, Gyulai István, Gyulai Márton István, Gyulai Miklós
Szervezeti keretet biztosítani a bob sportnak, a bob sport népszerűsítése Magyarországon, különböző sportversenyeken induló bob versenyzőinek az eredményes részvételhez szükséges feltételeknek a biztosítása, a nemzetközi Bob Szövetségben való aktív részvétel, a hazai és nemzetközi versenysport szervezésében és továbbfejlesztésében való aktív közreműködés, az egyesület nemzetközi jellegének felhasználásával. ... >>

Pasarét Amatőr Sport Alapítvány

(sport)

1026 Budapest, Pasaréiti utca 11-13.
képviselő: Iliász Iliu Iliász
Az alapítvány célja a nem hivatásszerű sporttevékenység, egészségvédelem, családi és kisközösségi testedzés népszerűsítése, terjesztése és előmozdítása eszközök beszerzésével, események szervezésével, a sportesemények kapcsán felmerülő költségek részbeni vagy egészben történő vállalása útján. A sporteseményekkel kapcsolatban sportolókat ért hátrányok részben vagy egészben történő anyagi átvállalása. A sporttevékenységet, körülményeit, hatásait vizsgáló kutatások, valamint népszerűsítő tevékenység anyagi és szervezésbeli támogatása útján, valamint sporttevékenység népszerűsítése ill. folytatásának sporteszközök beszerzése és időleges használatba adása útján megvalósítandó támogatása azzal a kikötéssel, hogy a rendelkezésre álló eszközök nagyobb részét a 20 évnél fiatalabb, nem hivatásszerűen sportolók tevékenységének előmozdítására és támogatására kell fordítani. ... >>

Pasarét-Rózsadomb-Törökvész Sportjáért Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Labanc u. 8.
képviselő: Dr.Kittka András ... >>

Pasaréti Ferences Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Szilfa u. 4.
képviselő: Szentiványi Árpád
A Kájoni János Ferences Házban működő "Gondviselés Háza" idősek napközi otthona és klubja fenntartásában, valamint a hozzá kapcso- lódó szociális ellátó tevékenységben közreműködés és támogatás. A Kájoni János Ferences Házban működő "Testvérkék" óvoda fenntartá- sában közreműködés és támogatás. A kájoni János Ferences Ház hely- szinét vagy tevékenységét érintő kulturális programok szervezése, támogatása. Diák és tömegsport események rendezése és szervezése. Minden olyan egyéb tevékenység, amely a fent megfogalmazott alapítványi célokat elősegíti, nem ellentétes a jogszabályokkal és a keresztény erkölcsiséggel. ... >>

Pasaréti Honvéd Lovas Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1025 Budapest, Szalonka utca 5.
képviselő: Karig Gábor, Lázár Antal, Rezgő Zoltán, Szilvás Erzsébet
Tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségének biztosítása; s sportolás iránti igény felkeltése; a minőségi sporteredmények elérése feltételeinek megteremtése és fejlesztése; a tagok nevelése, a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása; a tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; a magyar honvéd lovasság és a lovassportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése; a magyar történelmi lovas katonai hagyományok örzése, különös tekintettel az 1848/49. évi szabadságharc honvédlovasságának, valamint a magyar királyi honvéd huszárság hagyományaira. ... >>

Pattanj Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1029 Budapest, Aranybulla utca 3.
képviselő: Nagy Géza elnökségi tag, Ott Olivér elnök, Vladár Tamás elnökségi tag
A budapesti általános- és középiskolás gyerekek számára sportolási lehetőség biztosítása akrobatikus sportágakban. ... >>

Penge Vitorlás Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Verecke lépcső 25.
képviselő: Sabján Veronika
Tagjai részére sporttevékenységben való részvétel lehetővé tétele; a vitorlás szabadidősport feltételeinek megteremtése, fenntartása és fejlesztése; szárnyas MOTH típusú hajóosztály megismertetése a magyar vitorlás közösséggel és a vitorlás sport érdeklődőivel. ... >>

Pénzügyőr Sportegyesület

(sport)

1026 Budapest, Pasaréti u. 124-126.
képviselő: Kilin Sándor, Nagy József, Vályi-Nagy Vilmos
A sportegyesület és a Vám- és Pénzügyőrség tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. ... >>

People Team Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 76.
képviselő: Balla Hajnalka
A nyelvi ismeretek terjesztésének elősegítése, diák- és tömegsport támogatása, betegségmegelőző és gyógyító, valamint kondícionáló tevékenységek elősegítése, természet és környezet védelmének elősegítése, a kulturális mozgalmak támogatása. Az egész életen át tartó tanulás támogatása. ... >>

Pesthidegkút Alapítvány

(sport)

1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
képviselő: Ferencz Éva
Pesthidegkúton és környékén (Máriaremete, Adyliget, Budaliget stb.) a helyi társadalmi, művelődési és sporttevékenység támogatása. ... >>

Pesthidegkúti Református Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Hidegkuti út 64-66.
képviselő: Kovács Gergely
A keresztény értékek megőrzése, támogatása, a református, valamint az ökumenikus szellemiség erősítése támogatása Magyarországon és az országhatáron túl. Szeretetszolgálati tevékenység, humán és reál képzés, testedzés és sport támogatása. ... >>

Pesthidegkúti Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1028 Budapest, Vadetető u. 5/b.
képviselő: Bagossy Sándor, Kovács Imre ... >>

PILOT SOCIETY Motorsport Egyesület

(sport)

1021 Budapest, Széher u. 22.
képviselő: Árva István ... >>

Plózer István Búvársport és Vízalatti Kutatási Alapítvány

(sport,oktatási)

1027 Budapest, Varsányi Irén 33/b.
képviselő: dr. Grónás Viktor
A hazai búvársport és a víz alatti kutatási tevékenység szervezése, összehangolása, támogatása és népszerűsítése; a víz alatti világ megőrzése, védelme az azt fenyegető környezeti károsodásoktól. E károsodások feltárása, tudományos kutatása és publikálása. ... >>

Plusssz Sportolók Önsegélyező Egyesülete

(sport,érdekképviselet)

1026 Budapest, Gábor Áron 4.
képviselő: Somody Imre dr. ... >>

Polgárok Pesthidegkútért Egyesület

(sport,kulturális)

1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
képviselő: Cseke Péter
A szervezet célja, hogy Pesthidegkút és környéke lakossága kulturális és sportigényeinek magas színvonalát biztosítsa, helytörténeti múzeumot létesítsen, testvérvárosokkal együttműködjön, valamint médiatevékenységet végezzen, épített környezetét és műemlékeit feltárja. ... >>

Pool n Roll Kerekesszékes Emberek Biliárd és Dart Sportegyesülete

(sport,szociális)

1028 Budapest, Len utca 13.
képviselő: Ványi Tibor
Mozgássérült emberek szabadidő és versenysportjának elősegítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Porsche Club Pannónia Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Szalonka u. 10-12.
képviselő: Egervári Márton ( elnök )
Porsche gépjármű tulajdonosok érdekképviselete, rendezvények szervezése. ... >>

Power Station Sportegyesület

(sport)

1022 Budapest, Marcibányi tér 3.
képviselő: Szabó Ozor János
A fogyatékosok számára erőemelés- és szkander szakágban a sportolás lehetőségének megteremtése, rendezvények, versenyek szervezése; a fogyatékosok esélyegyenlőségének, integrációjának elősegítése, kiadmányok megjelenítésével, sportági bemutatók elő- adások szervezése. ... >>

Pro Kárpátia Alapítvány

(sport,kulturális)

1027 Budapest, Csalogány utca 23.
képviselő: Bács-Várkúti Emőke
A Kárpát medence népeinek közös kuturális és tudományos életének előmozdítása, az itt élők identitástudatának fejlesztése, a régióban élő vállalkozók határokon átnyúló tevékenységeinek segítése. Az alapítvány továbbá elő kívánja mozdítani a Budapest, XVI. kerületében élők polgári hagyományainak fejlesztését, az itt élő fiatalok polgárosodásának útját, illetve támogatni kívánja a polgárok kulturális és sport igényeinek kielégítését. ... >>

PRO SPIRITUSZ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

1028 Budapest, Községház utca 10.
képviselő: Szentváry Lukács Gábor
A fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése, együttműködésben különféle szakmai, társadalmi szervezetekkel. Célja a fiatalok bevonása a különféle kulturális, tudományos, természetvédelmi, műemlékvédelmi, sport projektek lebonyolításába. Az alapítvány fontos feladatának tekinti a különféle szociálisan, vagy egyéb szempontokból hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújtott támogatást, az alapítvány által szervezett, illetve egyéb rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel biztosítását ... >>

Prókátor Sportegyesület

(sport)

1026 Budapest, Verseghy Ferenc utca 9.
képviselő: Dr.Pándi Márk
A testkultúra fejlesztése, az egészségvédelem magas szintű megvalósítása. ... >>

PROTECTIVE FORCE Sportegyesület

(sport)

1027 Budapest, Bem rakpart 30.II/11.
képviselő: Paróczai Csaba dr., Rózsa L. Olivér ... >>

Publicitás Hunting Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

1021 Budapest, Tárogató 26.
képviselő: Pintér Miklós ... >>

Rákóczi Gimnázium Diák Sport Egyesület

(sport)

1020 Budapest, Keleti Károly u.37.
képviselő: Garamvölgyi Péter ... >>

Rákócziánum Templom Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u.39.
képviselő: Dankó Iván /önállóan, Fejérdy István /önállóan, Tamás Ferenc Dr. /önállóan
Az egykori Rákócziánum Katolikus Főgimnázium és Internátus emléktárgyait őrző gyűjtemény létrehozása, az iskola volt diákjai találkozóinak támogatása, a templom közösségi, kultúrális támogatása. A Rákócziánum néven ismert, Budapest II. ker. Keleti Károly u.39. szám alatti templom közösségi, kulturális programjainak tá- mogatása, a közösséghez tartozó személyek alkotó tevékenységének elősegítése. A templom és közösségi helyiségek fenntartásának, technikai fejlesztésének támogatása. A közösség különböző korosztályainak erkölcsi- és kulturális téren való segítése, élethelyzetüknek megfelelően kirándulások, táborozások, nyaraltatások, kulturális programok és sportlehető- ségek támogatásával. Szorult helyzetű családok idős, beteg személyek, mozgás- és egyéb sérülést szenvedettek megsegítése, ruha-akciók szervezése. A határon túl élő magyarokkal a kölcsönös kapcsolat ápolása, rászorultak segítése. ... >>

Ravex SE.

(sport)

1022 Budapest, Alvinci 11.
képviselő: Oroszlán László együttesen, Oroszlán Tibor együttesen ... >>

Reálprint Footbal Club Egyesület

(sport)

1023 Budapest, Frankel Leó u. 92.
képviselő: Tanai Péter ... >>

REKE Remete Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1029 Budapest, Örödögárok út 91.
képviselő: Bajor Ervin, Juhász Bálint, Lakatos Tibor, Soltész Gábor ... >>

Rendvédelmi Szervek Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1029 Budapest, Homokóra utca 24.
képviselő: dr. Hangyási Sándor
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőségek biztosítása,
- a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,
- a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

ROAD STAR Motorsport Egyesület

(sport)

1022 Budapest, Eszter utca 18.
képviselő: Pénzes Zsolt önállóan, Zachár János önállóan
A magyar autó- és motorsport, továbbá a különböző technikai sportágakban induló versenyzők támogatása, felkészülésük, versenyzésük során, célja továbbá versenyek szervezése, illetve támogatása. ... >>

Rozmaring Sportegyesület

(sport)

1028 Budapest, Patakhegyi u. 83-85.sz.
képviselő: Kovács Ottó elnök, Varga Tiborné ... >>

Rózsadomb Bázis Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1022 Budapest, Pajzs utca 8.
képviselő: Berend Csaba
1.Egyrészt a szabadidős sport: a tagok asztali labdarugó sportágban való szabadidő eltöltését szolgáló sportolás feltételeinek biztosítása.
2.Másrészt a versenysport területén: a tagok igényének megfelelően a fent megjelölt sportágban, versenysportolás biztosítása, edzéseken való részvétellel.
3.Harmadrészt az utánpótlás területén: Tehetséges gyermekek felkutatása, elsősorban általános iskolás kortól. Az asztali foci sportág számára folyamatos utánpótlás biztosítása. Gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése.
4.Asztali foci sportág sportrendezvényeinek szervezése, lebonyolítása
... >>

Rózsadombi Sport Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Törökvész út 87-91. 5.
képviselő: Kremmer Péter
Az önkéntes tagság igényeinek, a magyar sportélet követelményeinek és a mindennapi életnek megfelelő egészséges fizikai, szellemi és műszaki-technikai szórakoztató tevékenység végzése és terjesztése. ... >>

Rozsnyai Tenisz Egyesület

(sport)

1027 Budapest, Fö 75.
képviselő: Rozsnyai Ákos ... >>

Röpte Sportklub Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Battai utca 18.
képviselő: Nemcsek Tibor
Az egészséges életmód kialakítása érdekében szakemberek felügyeletével olyan sportkör és sportot szerető közösség kialakítása, mely a későbbiekben részt kíván venni szervezett sportversenyeken. ... >>

Rugalmas Megoldás Alapítvány

(sport,környezetvédelmi)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4.
képviselő: Nagy Tímea
A társdalom széles rétegeit érintő ifjúsági és sportlétesítmények kialakításához, illetve a települések infrastruktúráját fejlesztő projektek megvalósulásához szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez segítséget nyújtson.
Az alapítvány célja továbbá, hogy a meglévő ilyen létesítmények felújítását támogassa, hogy azok megfeleljenek az európai uniós előírásoknak.
Az alapítvány célja, hogy a nevezett projektek támogatásával hozzájáruljon a Magyarországon folyamatosan képződő, valamint a korábbról visszamaradt, még fellelhető gumiabroncs hulladék készletek hasznosításához. ... >>

SAKURA Autós Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

1024 Budapest, Zöldlomb 2.
képviselő: Krajcsovicsné Csanády Zita ... >>

Seiken Sport és Természetvédő Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Csalogány utca 55. II./2.
képviselő: Kivés Zoltán alelnök, Németh Pál, Spóner Hajnalka alelnök
A kyokushin karate valódi alapját adó kulturális tartalomról szóló ismeretterjesztés ezen belül a harcművészet oktatása a japán kultúra bemutatása, előadások, bemutatók versenyek szervezése. Törekszünk az egyesület tagjainak szellemi és testi megerősödésére, önfegyelmének, erőnlétének megtartására. Erősíteni kívánjuk sportolóink összpontosító képességét, figyelmét. Célul tűztünk ki edzőtáborok szervezését, a sportág sportolóinak minősítését (kyu, dan rendszer). lehetőség szerint olyan karate központokat szeretnénk létrehozni, ahol edzőtermet (dojot) üzemeltetnénk, tantermeket, irodát, japán kertet alakítanánk ki ahová a keleti kultúrát megismerni vágyó embereket várjuk. ... >>

Spirit A Vak- és Gyengénlátó Sportolók Társadalmi Beilleszkedéséért Alapítvány

(sport)

1026 Bp., Lepke u. 14. I/1.
képviselő: Tardos János elnök
Vak és gyengénlátó sportolók támogatása. Ilyen jellegű versenyek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal