Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 233
3. oldal

Körmöczy Zsuzsa Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 159.
képviselő: Dr. Lukács József Lászlóné, Dr. Niklai Ákos
Körmöczy Zsuzsa teniszbajnoknő emlékének ápolása ; a magyar teniszsport hagyományainak gondozása ; fiatal női teniszezők nemzetközi szintű versenyeztetésének elősegítése ... >>

Közös Erővel Fogyatékosok és Társaik Sportegyesülete

(sport)

1025 Budapest, Marcibányi tér 3.
képviselő: Dr. Lelik Ferenc ... >>

Kristály Sport Club

(sport)

1025 Budapest, Nagybányai út 64/c.
képviselő: Békési Zoltán / önállóan, Somogyi István / ketten együtt, Száraz András / kettene együtt
Az egyesület tagjai részére elősegíti és megszervezi sporttevékenységük gyakorlását, előmozdítja és képviseli érdekeit. Az egyesület az egészséget, a testmozgást, a szellemi és fizikai jóérzést, valamint e kettő egyensúlyát előtérbe helyező és magas szinten tartó, társadalmilag hasznos élet- és szemléletmód kialakítására és népszerűsítésére törekszik. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében szervezi tagjai és az igazolt sportolók felkészülését, edzéseit, versenyeken való részvételét, valamint saját versenyeket is szervez. Az egyesület tagjai, versenyzői és minden érdeklődő, sportolni vágyó részére elősegíti a sporttevékenységek gyakorlását. ... >>

Laukrisz Tánciskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 61.-63.
képviselő: Lázár Judit Laura
táncoktatás , tánc gyakorlási tevékenység biztosítása ... >>

M.B.SZASZA Motorsport Sportegyesület

(sport)

1020 Budapest, Bimbó út 63/a. mf./4.
képviselő: Magyari Beck Eduárd ... >>

MAG ICS Motoros és Lövészklub Egyesület

(sport)

1027 Budapest, Frankel Leo u. 5.
képviselő: Mag Mihály ... >>

Magyar Bázisugró és Ejtőernyős Sportegyesület

(sport,oktatási)

1025 Budapest, Törökvészi út 95-97/B.
képviselő: Kovács Gergely / elnökhelyettes, Musovszky András/ügyvezető elnök, Szörényi Csaba / elnök
A magyar bázisugró és ejtőernyős sport illetve, a magyar bázisugrók és ejtőernyősök támogatását tekinti céljának. Segít mindazon sportolóknak, akaik a bázisugrással, mint ezzel a Magyarországon még nagyrészt ismeretlen sportággal meg kívánnak ismerkedni. Az érdeklődők számára tanácsadást nyújt, továbbá bemutató képzést tart, a témával kapcsolatos előadásokat szervez, kiadványokat jelentet meg és terjeszt. ... >>

Magyar Cserkészrepülő és Ejtőernyős Alapítvány

(sport,oktatási)

1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a.
képviselő: Kovács János
A magyar cserkészek pilóta-ejtőernyős kiképzési feladatok támogatása és az ifjúsági nevelés elősegítése. ... >>

Magyar Egyetemi Si és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1021 Budapest, Budenz utca 30 /A.
képviselő: Dudás Péter, Farkas Krisztina, Vincze Ákos
Egyetemi hallgatók sporttevékenységének elősegítése, sportlehetőségek felkutatása egyetemisták számára, hallgatók egészséges életmódra, egészségtudatos életformára nevelése, az egyetemi síversenysport fellendítése, az egyetemi síbajnokság szervezése és megrendezése, sporttáborok szervezése és elérhetővé tétele az egyesület tagjai számára. ... >>

Magyar Fair Play Egyesület

(sport)

1022 Budapest, Fillér u. 50/A.
képviselő: Bodon György ügyvezető igazgató, Kalmár Nagy Dóra az elnökség tagja, Kecskés Rita az elnökség tagja, Pusztay Gábor az elnökség tagja, Váczi János elnök
Az egyesület célja a sport szellemiségének és tisztaságának megőr- zése, a sportszerű magatartás erősítése az élet minden területén. Az egyesület a magyar sport eredményességét, tisztaságát, a Fair Play elveit és a magyar sport utánpótlását támogatni kívánja, és ennek érdekében az egyesület a jövőben felállítandó és hasonló célt szolgáló Baróti Lajos Magyar Fair Play Díj elnevezésű társadalmi kezdeményezés elsődleges szervezője és lebonyolítója. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében az egyesület a Baróti Lajos Ma- gyar Fair Play Díj havonkénti odaítélése céljából felkér egy dön- téshozó testületet, amelynek tagjai korábban sikeres, napjainkban azonban a sport területén aktívan már nem tevékenykedő élsportolók. A döntéshozó testület minden hónapban kiválaszt egy olyan verseny- sport előtt álló fiatal sportolót, illetve edzőt vagy testnevelőt, aki a pályán és a pályán kívüli magatartásával egyaránt pozitív példát állít az egész társadalom, és azon belül elsősorban a spor- toló ifjúság számára. Továbbá minden naptári év végén egy gála ke- retében a döntéshozó testület megválasztja az esztendő Fair Play díjasát. ... >>

Magyar Felsőoktatási Hallgatók Divat- és Sporttánc Egyesülete

(sport,oktatási)

1028 Budapest, Szegfű u. 19.
képviselő: Kézér Gabriella, Kókayné Somogyváry Katalin
A sporttánc tevékenység gyakorlásának, oktatása, támogatása, népszerűsítése. A társadalmi szervezet célja kiegészül társastánc oktatásával, szervezésével, támogatásával, bemutatók szervezésével. ... >>

Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1025 Budapest, Barlang utca 21.
képviselő: Tancsa Péter
A szövetség célja vizisport, az extrémesport és Hullámlovas, Kitesurfsport rendszereivel foglalkozó magyar és nem magyar állampolgárságú személyek, szervezetek, egyesületek feladatainak összehangolása, egyesítése országos és nemzetközi megjelenítése, tevékenységük elősegítése. Az extreme vizisportok, a rekreáció és a Hullámlovas Kitesurfsport értékeinek ápolása, terjesztése, népszerűsítése, oktatása és átörökítése, a rekreáció és extreme vizisportok fejlődésének szolgálatában, a népek közötti barátság elősegítése a sport által. ... >>

Magyar ITF TAEKWON-DO Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1026 Budapest, Bimbó út 160/162. 4.lh. 1./4.
képviselő: Harmat László
Az ITF taekwon-do széleskörű magyarországi elterjedésének szorgalmazása, a tömegek sportolási lehetőségének biztosítása; az ITF irányzat népszerűsítése itthon és külföldön és mint élsport és nemzetközi versenysport támogatása; egészséges életmódra és gondolkodásmódra való ösztönzés, a taekwon-do művelésén keresztül minden tekintetben edzett, egészséges és sportszerető ifjúság nevelése. ... >>

Magyar Jamboree Alapítvány

(sport,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A. C.
képviselő: Csepregi Márton
A World Organization for Scout Movement /Cserkész Világszövetség/ vagy külföldi cserkészszövetségek által szervezett nemzetközi, külföldön tartott cserkészrendezvényeken, táborokon, elsősorban a négyévenként megrendezésre kerülő Cserkész Világtalálkozón /World Sclut Jamborlee/ magyar cserkészek, illetve a Magyar Cserkészszövetséget képviselő kontingensek kiutazásának és kinntartózkodásának anyagi támogatása, különösen a hátrányos helyzetű családokból származó cserkészek kiutazásának lehetővé tétele. A Cserkész Világszövetség és a Magyar Cserkészszövetség által Magyarországon rendezett nemzetközi táborok, rendezvények támogatása. ... >>

Magyar Kalandsport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
képviselő: Balogh Gábor ... >>

Magyar Korfball Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 52. B. I./5.
képviselő: Babusa Árpád
A Magyar Korfball Szövetség - továbbiakban MKLSZ) - a Magyar Köztársaságban működő, a korfball sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a korfball sportágat irányító, önkormányzati elven, közhasznú szervezetként tevékenykedő, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint közhasznú tevékenységet ellátó köztestület, a korfball sportág országos szakszövetsége. A MKLSZ működését a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján fejti ki. ... >>

Magyar Labdarúgó Utánpótlás Liga

(sport)

1024 Budapest, Dobos u. 25.
képviselő: Diglics Gyula, Horváth Sándor ... >>

Magyar Nemzeti Automatasport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1021 Budapest, Tárogató 56.
képviselő: Seemann Miklós ... >>

Magyar Ötlabda Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1026 Budapest, Trombitás u. 37.
képviselő: Deák Péter
Irányítja, szervezi és ellenőrzi az ötlabda sportágban folyó tevékenységeket, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Sportmászó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1028 Budapest, Kökény u. 44.
képviselő: Horvtáh Ernő elnök, Strommer László főtitkár ... >>

Magyar Sportturisztikai Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1024 Budapest, Lövőház utca 39.
képviselő: Siményi Miklós, Wagner László
Az MSTSZ a sportturisztika sportág hazai és nemzetközi feladatainak ellátására létrehozott sportági szakszövetség, amely részt vesz az állami sportfeladatok ellátásában; szervezi, irányítja és ellenőrzi a Magyar Köztársaságban a regionális sportturisztikai szövetségek, valamint a sportturisztikai tevékenységet folytató természetes és jogi személyek ez irányú tevékenységét; népszerűsíti a sportturisztikát; részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében; képviseli a sportág tagjainak érdekeit belföldön és külföldön. ... >>

Magyar Strandsportok Sportszövetsége

(sport,érdekképviselet)

1026 Budapest, Riadó utca 10 A fsz./1
képviselő: Dénes Andrea
A sportszövetség célja a strandsportágak ? mint sporttevékenységek - minél szélesebb körű elterjesztése, szabadidős sporttevékenységek, sportrendezvények és versenyek szervezése, a strandsportágak színvonalának fejlesztése, tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme ... >>

Magyar Szinkronúszó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.
képviselő: dr. Pesti Imre
A Szakszövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a szinkronúszó sportágban folyó tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet, külön megállapodás szerint részt vesz a FINA által elismert szakágak nemzetközi sportdiplomáciai tevékenységében, ellát a Sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatokat, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. ... >>

Magyar Szoft Tenisz Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

1021 Budapest, Normafa u. 2. fszt.2.
képviselő: Lukács Gábor
A magyar szoft tenisz támogatása. ... >>

Magyar Technikai Búvárok Szövetsége

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1027 Budapest, Margit krt. 50-52.II.2.
képviselő: Bartók János
Segítségnyújtás a magyar technikai búvársport oktatásához. ... >>

Magyar Tüdőátültetettek Országos Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány utca 55. II//2.
képviselő: Spóner Hajnalka
Elsősorban a szervátültetettek rehabilitációja, visszailleszkedésük elősegítése a társadalomba, a teljes értékű ember érzésének segítése, a hátrányos megkülönböztetés elleni harc orvosilag ellenőrzött testedzés és ezáltal betegség megelőzése a kulturális és közösségi élet kibontakoztatása és a tüdőátültetettek érdekvédelme a legfőbb célkitűzés. Az egyesület biztosítja a szervátültetett emberek rehabilitációját és versenyszerű sportolását a szabadidő és versenysport lehetőségeinek biztosításával. A kultúra keretén belül szintén a hasonló szervezetekkel együttműködve üdülést, utazást kulturális eseményeket is lehetővé tesz. Részt vesz és segítséget nyújt a szervátültetés és az azt követő és az azt megelőző egészségügyi problémák megoldásában és pszichikai segítséget illetve felvilágosítást ad a műtét körülményeiről a várólistán szereplő betegeknek. ... >>

Magyar Úszó Szövetség az Úszásért Alapítvány

(sport,érdekképviselet)

1020 Budapest, Árpád fejedelem u.8.
képviselő: Dr. Verrasztó Zoltán
Az úszósport népszerűsítése, annak tömeg- és élsport jellegének erősítése. ... >>

Magyar Versenyszánkó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1026 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna lépcső 4.
képviselő: Bartha László
A versenyszánkó sportágban folyó közhasznú tevékenység fejlesztése és népszerűsítése, sportága és tagjai sportérdekeinek védelme, az egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése. Ennek érdekében az állami sportirányítás anyagi és erkölcsi támogatásával, továbbá a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a nemzeti Sportszövetséggel együttműködve szervezi, irányítja és ellenőrzi a versenyszánkó sportágban folyó tevékenységet. Közreműködik a jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában. ... >>

Magyarországi Tradicionális Kung Fu Egyesület

(sport,kulturális)

1027 Budapest, Vidra u. 2.
képviselő: Kapecska Attila
Az Egyesület célja a magyarországi harcművészet felvirágoztatásában való aktív részvétel, a tradicionális kungfu és belső kung fu irányzatok és harcművészeti stílusok magyarországi képviselete és terjesztése, továbbá a keleti harcművészet e válfajának prezentációja edzések, bemutatók, szemináriumok, versenyek, előadások és filmvetítések alkalmával, a harcművészetben résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a harcművészettel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktívitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében. ... >>

Magyarországon Élő Ecuadoriak Egyesülete

(sport,kulturális)

1023 Budapest, Levél u. 4.
képviselő: Acosta Mariscal Carlos Manuel
Kulturális tevékenységek folytatása és kulturális programok végrehajtása, az Ecuadorral kapcsolatos ismeretek gyűjtése és megosztása, kulturális és sportprogramok szervezése a Magyarországon élő ecuadoriak gyermekei és mindazok gyermekei számára, akik fontosnak tartják az ecuadori közösséghez való közeledést. ... >>

Marosport Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Kapy út 47.
képviselő: Bercsényi András, Kacskovics András, Maróty István, Maróty Miklós, Pacsay András ... >>

MAT/T/ADOR Sport Club

(sport)

1020 Budapest, Gyöngyvirág 13.
képviselő: Rabovszky György ... >>

MATCH-POINT Tenisz Club Sport Egyesület

(sport)

1022 Budapest, Alsótörökvész u. 10.
képviselő: Décsi Zoltán, Szabadíts Eszter, Velcz Zsolt ... >>

Mazsola Tájfutó és Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 102/C. 1./6.
képviselő: Harkányi Zoltán elnök, Horváth Sándor alelnök, Mörk Péter ügyvezető
tagjai részére a rendszeres testedzés és versenyzés lehetőségének biztosítása;
- a természetben űzhető szabadidő sportok iránti igény felkeltése;
- gyermekek és fiatalok sport- és környezetvédelmi kultúrájának fejlesztése;
- szabadidős sportrendezvények szervezése és bonyolítása;
- a közösségi élet kibontakozása;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

MEANDER Természetjáró, Barlangjáró és Oktató Egyesület

(sport,természetvédelem)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 11.
képviselő: Kovács Gergely, Mihranian Dikran, Zbiskó Sándor
barlangászat, természetjárás népszerűsítése, természetvédelem ... >>

MED-MUSIC Alapítvány

(sport,egészségügyi)

1025 Budapest, Barlang 21.
képviselő: Harmat Ede Tibor dr.
Albert Schweitzer szellemében az orvoslás területén a fog-és szájbetegségek gyógyításának és megelőzésének támogatása, a szájüreg daganatos betegségeinek megelőzésének és gyógyításának támogatása, zenei téren pedig a magyar hangemlékek értékmentésének elősegítése. ... >>

Meditech Sportclub

(sport)

1023 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.
képviselő: Noé Balázs, Papp Dénes
A rendszeres sportolás, az ilyen igények felkeltése, az Egyesület tagjainak sportolóvá nevelése. ... >>

Mediterran Yachting Tengeri Vitorlásklub Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 62/ B.
képviselő: Bereczky László
A tengeri vitorlázás népszerűsítése a magyar vitorlázók körében, támogatja a tagjai sorába belépő vitorlázókat és a Magyar Vitorlás Szövetség tagjaként biztosítja számukra a szövetségi tagsággal járó előnyöket. Vitorlás versenyek, egyéni és csoportos vitorlás túrák és programok szervezése. ... >>

Metis Női Futball Club

(sport)

1027 Budapest, Kapás utak 51-53. 3./13.
képviselő: Mészáros László
Sporttevékenység, a sportélet támogatása, tagjai sporttevékenységének biztosítása (labdarúgás, valamint egyéb sportágakban), versenyek, tanfolyamok szervezése, a tagok közös érdekeinek védelme. ... >>

Minden Idők Legjobb Magyar Sportolói Egyesület

(sport)

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.
képviselő: dr. Hegedűs Csaba
a magyar sport kiemelkedő nemzeti értékeinek a felmutatása hazánk, és a külvilág számára. ... >>

MKB-EUROLEASING a gyermeksportért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

1022 Budapest II. kerület, Bimbó út 56.
képviselő: kuratóriumi elnök Bodó János
A gyermek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli sportnevelésének támogatása, sportprogramok szervezése, ezen belül: - közreműködik jobb sportolási feltételek megteremtésében a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez, - támogatást, kedvezményt, szolgáltatást nyújt a gyermekek és fiatalok sportolási tevékenységéhez, - támogatja és szervezi a gyermekek iskolán kívüli nevelését a testi - lelki egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében. ... >>

Moccanj Waldorf Sportegyesület

(sport,oktatási)

1028 Budapest, Kossuth Lajos u. 17-19.
képviselő: Szánthó Ildikó
Sporttevékenység és oktatási tevékenység folytatása. ... >>

Mókus Sport Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Napvirág u. 17.
képviselő: Gát Géza ... >>

MONTANA Szabadidősport Egyesület

(sport)

1023 Budapest, Török 4.
képviselő: Lakatos János ... >>

Mozgássérültek Állami Intézete Sport Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
képviselő: Sarnyai Ilona
Mozgáskorlátozottak sportoltatása, sportoktatása. ... >>

Nádor 96 Vadásztársaság

(sport)

1024 Budapest, Ady E.u.1.
képviselő: Heltay István Dr. ... >>

Nagyréti Erdei Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

1029 Budapest, Csongor u. 32.
képviselő: Kékesi Márton
Az állami és nem állami oktatáshoz illeszkedő egészséges életmódra, természet és állatszeretetre, a szabadidő aktív, értelmes eltöltésére, sport és turisztika szeretetére, környezet megóvására, védésére, nevelés elősegítése iskolás korú gyerekeknek természetes környezetben. A fenti célok elérése érdekében az alapítvány iskolák részére erdei kirándulásokat kíván szervezni, a természetben az élővilág még közelebb megismerésére szakemberek bevonásával, erdei klubot kíván működtetni játékos oktatással, sporttevékenyésget kíván szervezni a szabadban. Távlati céljaként az alapítvány Erdei Iskolát kíván létrehozni és támogatásával működtetni Budapesten a budai környezetben azzal, hogy céljait centralizáltan azon keresztül valósítsa meg. ... >>

Navigátor Kulturális és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1024 Budapest, Margit körút 15-17. III/4.
képviselő: Molnár Gergely
Az egyesület fő célja, hogy megismertesse és terjessze Magyarországon az egészséges életmódot, amely rendszeres sportolásból, egészséges táplálkozásból és pozitív, konfliktus kezelő életszemléletből áll. Az egyesület elő kívánja segíteni tagjai, valamint a programjain résztvevők önismeretének fejlesztését, az egyén testi-lelki-szellemi harmóniájának megtalálását, valamint a külső és belső világ közötti öszhang megteremtését. Mindezekkel szoros összefüggésben céljának tekinti a természet ismeretét, tiszteletét, és szeretetét, vagyis a környezettudatos életmód népszerűsítését. Az egyesület célja a továbbiakban a különböző kultúrák megismerése, és megértése, valamint azok egymáshoz közeledésének előmozdítása. Az egyesület egyik kiemelt célja az ősi megyer hitvilág, néphagyományok, és kézműves illetve harcos tradiciók népszerűsítése és tiszteletének megőrzése. Kitüntetett figyelmet fordít az egyesület a gyermek és a fiatalkorúak tájékoztatására, nevelésére, azért hogy hasznos és egészséges tagjai lehessenek a társadalomnak, mivel a korai ingerek és élmények határozzák meg későbbiekben az egyén, és így az egész társadalom életszemléletének az életvezetését. ... >>

NH. Motorsport Egyesület

(sport)

1027 Budapest, Kacsa utca 18.
képviselő: Nyéki József
Tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal