Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 233
2. oldal

Dunamenti Kerékpáros Sportklub Egyesület

(sport)

1026 Budapest, Nyúl utca 10. fszt./1.
képviselő: Szórádi Balázs
tagjai számára biztosítani a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét versenyszerű körülmények között. ... >>

Egy Folyó Keleti Harcművészeti Alapítvány

(sport,kulturális)

1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 33.
képviselő: Pók Attila Dr.
A távolkeleti harcművészetekkel kapcsolatos történeti ismeretek terjesztésének és a harcművészetek gyakorlásának támogatása, elsősorban az ifjúság körében. ... >>

Élhető Kis-Dunáért Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 6. I./4.
képviselő: Skultéti Attila
Alapítványunk célja az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a Kis-Duna mentén lévő természetvédelmi terület kiaknázatlan lehetőségeire, kortól függetlenül a sportolás, a mozgás, az egészséges környezetben való pihenésre. Az utazás, a turisztika nem csak testi, de szellemi fejlesztő hatásaira, hogy hazánk ezen területét jobban meg lehessen ismerni, lehetőségeit kihasználni. ... >>

Elit Rekreációs Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

1022 Budapest, Bimbó u. 39.
képviselő: Egry János
Az egyesület olyan sportorientált nonprofit szervezet, amely meg- határozása összefoglalóan tartalmazza az oktatás, a nevelés, a sport és a rekreáció fogalmát. ... >>

Első Brazil Focisuli Sportegyesület

(sport)

1026 Budapest, Júlia u. 11.
képviselő: Dr.Szikes Péter ... >>

Első Magyar Footgolf Egyesület

(sport)

1028 Budapest, Várhegy utca 8.
képviselő: Gelencsér Gábor, Gelencsér László
Elősegíteni a tagok sport-tevékenységét, sportrendezvények szervezése. ... >>

Első Magyarországi Ravting Club Egyesület

(sport)

1024 Budapest, Budai László u. 5/c.
képviselő: Walcz Gergely ... >>

Első Tököli Diák Úszóegylet

(sport)

1027 Budapest, Fő utca 73. III/309.
képviselő: Zubor Attila
Rendszeres sporttevékenység, testedzés szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, valamint az ilyen igények felkeltése úgy a versenysport, mint a diák- és tömegsport területén. ... >>

Ember a Sportemberért Alapítvány

(sport,oktatási)

1028 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.
képviselő: Dr.Bajnok Zoltán
Tanórákon kívüli gyermek, ifjúsági és szabadidősportban - azon belül is kiemelten az úszásoktatásban - résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatásához, valamint az ezt elősegítő tevékenységi feltételek javításához kíván hozzájárulni. A szellemi és fizikai fogyatékos gyermekek és fiatalok sporttevékenységének támogatása - elsősorban úszásoktatás révén. ... >>

Energia Sportegyesület

(sport)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 3. III/20.
képviselő: Szücs László
Az egyesületi tagok rendszeres sportolásának, versenyzésének, testedzésének biztosítása, valamint az ilyen irányú igények felkeltése. ... >>

Eötvös Favorit Kosárlabda Club

(sport)

1023 Budapest, Kolozsvári T. 9.
képviselő: Eölyüs Endre, Küri László, Laczó Péter ... >>

Építők Aszfaltozó Sportkör

(sport)

1027 Budapest, Csalogány 49.
képviselő: Varga Árpád ... >>

Építők Kulturális Szabadidő Sport Alapítvány

(sport,kulturális)

1023 Budapest, Bécsi út 11.
képviselő: Darvai János
A Budapesti Lakásépítő Vállalat Technikai Sportegyesületének fenntartása, müködtetési feltételeinek biztosítása. ... >>

Építők Technikai Sport Klub

(sport,természetvédelem)

1023 Budapest, Bécsi út 11.
képviselő: Koroknai Tamás, Sabler András Jánosné
Tömeg- és egyéni sport szervezése (pl. lövészet, természetjárás, labdarúgás). ... >>

EuroMarina Egyesület

(sport,szociális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 81.
képviselő: dr. Soós Tibor
elősegíteni civil szervezet keretében a fiatalok társadalmi beilleszkedését, eligazodását a magatartási normák között, segíteni munkába állásukat, szabadidős, sport- és egyéb tevékenység folytatását. ... >>

Ezüsthíd Vitorlássport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1023 Budapest, Szemlőhegy utca 1/ B.
képviselő: Rácz Sándor
A tagok vitorlássport tevékenységének szervezése, a tagok versenyeken elindulásának lehetővé tétele, a tagok érdekvédelme és érdekképviselete, tanácsadás, önsegélyezés, szakmai gyakorlati képzés, minősítési feltételek, kívánalmak közvetítése a tagok felé, e feltételek kidolgozása tekintetében a tagság álláspontjának összesítése, véleményének kifejezésre juttatása, a célok megvalósítása. ... >>

Fillér Sport Egyesület

(sport)

1022 Budapest, Bimbó út 116/b.
képviselő: Horváth Zsolt dr. ... >>

Fogarasi Sport Club

(sport)

1021 Budapest, Völgy u. 29/b.
képviselő: Dr. Erdős Ákos, Fogarasi Orsolya ... >>

Futball Club Pifu 04

(sport)

1028 Budapest, Szabadság utca 50.
képviselő: Szász Viktor
Az egyesület célja, hogy tagjai számára szervezett keretet biztosítson a sportolás, és ezen belül a labdarúgást rendszeres és versenyszerű gyakorlása céljából. ... >>

Galagonyák Futball Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

1026 Budapest, Pasaréti út 65.
képviselő: Szél Bálint
A tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Fiatal versenyzők befogadása és fejlődésük, előmenete- lük támogatása. Oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése. Lakossá- gi szabadidősport feltételeinek kialakítása. Sportesemények rende- zése, támogatása. Együttműködés a hasonló célokkal alakított egye- sületekkel és egyéb szervezetekkel. Hazai és nemzetközi sportkap- csolatok létesítése és ápolása, fenntartása. ... >>

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Sportegyesülete

(sport,oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 85.
képviselő: Békési László
A sportegyesület célja a színvonalas sportolási, testedzési lehetőséget kínálni a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium dolgozóinak, nyugdíjasainak és azok családtagjainak és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. Az egyesület nemzetközi tevékenységet is folytat, valamint gondoskodik az utánpótlás neveléséről, oktatásáról. ... >>

GRAFITO Sport Club

(sport)

1024 Budapest, Ady E. u. 9/A.
képviselő: Mezei Zoltán ... >>

Hegyisport Club Sportegyesület

(sport,kulturális)

1021 Budapest, Kuruclesi út 8/B.
képviselő: Szabadka Péter
1. A hegyek ismeretének széleskörű terjesztése sport, tudományos és művészeti úton egyaránt-, 2. A hegymászásnak és más alpin ágazatoknak, mint speciális mozgásformáknak rendszeres művelése, az ifjúsági testedzés iránti igényeinek felkeltése az öntevékenység és a közösségi élet kibon- takozása útján. ... >>

Híd az Egészségért Tömegsport Egyesület

(sport)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
képviselő: Labán Gábor ... >>

Hidegkúti Kutyakiképző Szabadidő Sportegyesület

(sport,oktatási)

1028 Budapest, Hidegkúti út 185.
képviselő: Dudás Gábor, Molnár Gábor
Szabadidő sport tevékenység végzése keretében kutyakiképzés, sportkutyázás, versenytenyésztés ( munkakutya verseny, vadászkutya verseny, szánhúzó-kutya verseny, akadály kutyaverseny), ennek keretében versenyek rendezése, versenyeken való részvétel. ... >>

Hidegkúti Spartacus Sport- és Környezetvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Kővári u. 14/b.
képviselő: Lenkei Győző, Néda László
A környezet védelme és tisztasága érdekében az önkormányzattal és a helyi erdőgazdálkodókkal együttműködve a településrész belterületeinek, de különösképpen a településrész körüli erdők tisztántartása, az illegális szemétlerakás jelzése a környezetvédelmi hatóságok számára. Pesthidegkút, ill. Budapest II. kerülete környezetvédelmi eseményein való részvétel. Sporttevékenység végzése, annak működési feltételeinek biztosítása az egyesület tagjain kívül Pesthidegkút, ill. Budapest II. kerületi lakossága számára, különös tekintettel a szabadban űzhető sportolási formákra. A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása Pesthidegkút és környéke lakossága körében. Pesthidegkút környezetének fokozott védelme, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, oktatás-nevelés. Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása különböző sportágakban: tájfutás, futás, sítájfutás, sífutás, tájkerékpározás, kerékpározás, természetjárás, tájlovaglás, duatlon, triatlon, vízitúrázás, hegymászás és egyébb szabadban űzhető sportágak. A szabadidő hasznos eeltöltése, az egészséges életmódra való nevelés, ennek ösztönzése a lakosság körében. Elsősorban Pesthidegkúton, ill. Budapest II. kerületében sportesemények megrendezése illetve ezek támogatása. ... >>

Hidegkúti Sport Club

(sport)

1029 Budapest, Máriaremetei út 236.
képviselő: Szekeres Tamás
A gyermekekkel megszerettetni a sportot. Utánpótlás nevelés, versenyeztetés, elsősorban labdajátékokban. ... >>

Hidegkúti Tenisz, Foci Egyesület

(sport)

1028 Budapest, Kővári utca 1-7.
képviselő: Csordás Attila
A Budapest II. kerület lakóinakrekreációja, mozgásigényük kielégítése tenisz, valamint futball események és versenyek rendezése révén. ... >>

Hidegkúti Tömegsport Egyesület

(sport)

1027 Budapest, Szász Károly u. 4. mfszt.6.
képviselő: Rósa Viktor ... >>

Hobbi Sport Klub

(sport)

1025 Budapest, Zöldlomb utca 56.
képviselő: Weiner László ... >>

HOLNAP Sportegyesület

(sport)

1028 Budapest, Piszke utca 19.
képviselő: Danka György
Az alapítók és családtagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés, szórakozás, kikapcsolódás biztosítása, az ilyen igények felkeltése, sporttevékenység feltételeinek megteremtése szervezett formában. ... >>

HUNCUT REALISTÁK Fotbal Club

(sport)

1026 Budapest, Júlia utca 11.
képviselő: Balázs Zoltán, dr. Szikes Péter, Lesti Béla
Az egyesület célja tagjai testi és szellemi fejlődésének elősegítése, különösen sportolási lehetőségeinek támogatása. Az egyesület célja megvalósítása keretében sportrendezvények szervezését, a labdarúgás népszerűsítését tekinti feladatának. ... >>

Hungária Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Kapy utca 1/A. 3./1.
képviselő: Maróth Péter
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egyesület tagjainak, az ifjúság nevelése, a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet megszervezése, kibontakoztatása, a tagok, a pártoló tagok sportolási, főleg versenyzési lehetőségeinek biztosítása, kiemelt lehetőség biztosítása a már nem aktív versenyzők, sportolók testedzésére, "öregfiúk" versenyeinek megszervezése, rendezése, vagy az azokon történő részvétel biztosítása, egyes kül- vagy belföldön rendezett bajnoki versenyre delegálás. ... >>

Hűvösvölgy Autósport Egyesület

(sport)

1028 Budapest, Gyopár u. 27.
képviselő: Galambos László /elnök önállóan, Juhász Attila/ ketten együtt, Zachár János /ketten együtt ... >>

Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (HÜSI SC)

(intézményi,sport,oktatási)

1028 Budapest, Gyöngyvirág 13.
képviselő: Valis János
A sakkozás iránti érdeklődés felkeltése, a szabadidős és a versenyszerű sakkozás elősegítése, utánpótlásnevelése. ... >>

IBUSZ Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1025 Budapest, Csalán u. 39/a/B/7.
képviselő: Ifjú György ... >>

Ichigeki Dojo Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Feketefenyő u. 1.
képviselő: Dévényi András
A sport - elsősorban a karate ifjúsági, verseny és tömegsport - népszerűsítése. ... >>

"Igaly József" Vadásztársaság

(sport)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 111/b. fsz./3.
képviselő: Tolnay Zoltán
Óvja a vadon élő állatokat, azok élőhelyét, gondozza a vadállományt, sportvadászati lehetőséget biztosít. ... >>

II. Kerület Utánpótlás Futball Club

(sport)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 113/b.
képviselő: Markóczy Csaba önállóan, Szeltner Norbert elnök /önállóan
a labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása. ... >>

II.kerületi Területi Természetbarát Sportkör

(sport,természetvédelem)

1026 Budapest, Branyiszkó utca 12/b.
képviselő: Czirbik Sándor
A sportkör célja, hogy széleskörű és változatos lehetőséget biztosítson a természetjárók számára a haza és más országok, népek megismerésére. A természetjárás sajátos eszközeivel segítse a hazafiság és a népek közötti barátság és egyetértés elmélyítését. ... >>

JÉGKERT Sportegyesület

(sport)

1024 Budapest, Margit körút 66.
képviselő: Varjú Árpád
Az egyesület fő célja Budapesten (kiemelten a II. kerületben) a jégkorong (kiemelten a gyermekjégkorong), mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése és javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Jó Anya Szabadidő és Életmód Egyesület

(sport)

1026 Budapest, Gárdonyi G. utca 6.
képviselő: Németvölgyi Emese
A szervezet új célja, hogy az anyukák, kismamák és gyermekeik, a nők és családosok testi, lelki egészségét megőrizze, fenntartsa és fejlessze, segítséget nyújtson a szabadidő hasznos eltöltéséhez. ... >>

Junior Squash Alapítvány

(sport)

1021 Budapest, Kuruclesi út 13/B.
képviselő: Rockov Milán dr.
A fallabda sportág utánpótlásával kapcsolatos nevelési, működési, szervezési, versenyeztetési tevékenység anyagi és szellemi támogatása. ... >>

Kajmán Sport Egyesület

(sport)

1025 Budapest, Őzgida utca 15. /1.
képviselő: Gábor Áron
Az egész ország területén a siket sport támogatása, összhangban az Európai Unió elvárásaival, segítségnyújtás és közreműködés az utánpótlás korú és felnőtt siket sportolók nevelésében, versenyeztetésében, edzőtáborozásában. A gazdaság és társadalom irányítóival, egyéb civil szervezetekkel való szoros együttműködés és közreműködés olyan feltételek megteremtésében, melyek elősegítik a siket vízilabdasport hazai és nemzetközi elismertségét, a siket versenyzők nemzetközi versenyeken való részvételét. Továbbá a hallássérült emberek társadalmi integrációja a sportbeli tevékenység útján. ... >>

Kárpátia Sport Club Egyesület

(sport)

1023 Budapest, Borbolya u. 10.
képviselő: Takácsné Farkas Katalin ... >>

Katonai Ügyészi Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1027 Budapest, Fő u. 70-78.
képviselő: Dr. Bánhegyi Gábor ... >>

Kettő Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Zöldlomb utca 32. /a.
képviselő: Pálfi Béla Gábor ... >>

Klébi Diáksport Egyesület

(sport)

1028 Budapest, Kökény u. 44.
képviselő: Horváth Ernő ... >>

Konjo Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1026 Budapest, Páfrány út 1/ A. 1./5.
képviselő: Nagy Attila
A Kyokushin Karate filozófiai és Keleti Harcművészeti oktatása és népszerűsítése gyermekek, fiatalkorúak és felnőttek részére, elősegítve ezzel a sportolás iránti szeretetet és igényt, valamint az egészséges testi és lelki fejlődést. A karate oktatási rendszerén keresztül - a fegyelem, a tisztelet és az önismeret előtérbe helyezésével - a kiegyensúlyozott és harmonikus életre, valamint közösségi szellemre való nevelés. Gyógyult szenvedélybetegek, valamint fogyatékos gyermekek reszocializációjának és reintegrációjának elősegítése. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és kábítószer-fogyasztóvá válásának megelőzése a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmódra történő nevelés által. ... >>

KOWAX SE.

(sport)

1028 Budapest, Patakhegyi út 82/b.
képviselő: Dr. Gortvay István
A szervezet célja a sokoldalú és színvonalas testedzési lehetőségek biztosítása. Edzőtáborok, versenyek szervezésével és rendezésével, hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételével, valamint kiadványok megjelentetésének és terjesztésének elősegítésével tevékenykedik. Az egyesület az egészséges életmód biztosításához szükséges testedzéshez nyújt lehetőséget az állampolgároknak. Az egyesület ezen célját a hosszú múltra visszatekintő karate sportélethez való kapcsolódással kívánja elérni. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal