Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 384
7. oldal

"PICOTI" Francia Gyermekfejlesztő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 50.
képviselő: Daróczy-Kiss Endre László
Bölcsődei-, óvodai-, és általános iskoláskorú gyermekeknek szóló multi-kulturális nevelés és képességfejlesztés elősegítése mind a gyermekek, mind a gyermekeket oktató és gondozó személyek számára. A természet, az élővilág, a környezet szeretetére, védelmezésére, a fenntartható környezet megteremtésére, az életminőség javítására irányuló gyermeknevelési elvek elterjesztése. Az emberi kultúra-, a művészetek-, a magyar és a francia nemzeti tradíciók-, valamint a hitélet ismeretanyagának terjesztése, a globális nevelési célok elősegítése a korai fejlődési kornak megfelelő speciális módszerekkel. A módszerek kidolgozásának elősegítésére, a továbbképzésekre pályázatok kiírása. ... >>

Pitypang Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Pitypang utca 17.
képviselő: Gellérthegyi Györgyi, Kovács Ildikó
Iskolai hagyományteremtés, az iskola tanulóinak idegen nyelv tanulását elősegitő anyagi, technikai, személyi feltételek megteremtése, támogatása. ... >>

Place to Grow Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Szépjuhászné utca 14-18. F.4.
képviselő: Pálinszki András
A gyermekek angol-magyar kétnyelvű óvodai nevelése, óvoda fenntartása. ... >>

Plózer István Búvársport és Vízalatti Kutatási Alapítvány

(sport,oktatási)

1027 Budapest, Varsányi Irén 33/b.
képviselő: dr. Grónás Viktor
A hazai búvársport és a víz alatti kutatási tevékenység szervezése, összehangolása, támogatása és népszerűsítése; a víz alatti világ megőrzése, védelme az azt fenyegető környezeti károsodásoktól. E károsodások feltárása, tudományos kutatása és publikálása. ... >>

Prelúdium Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Kő utca 31.
képviselő: Tamás Kinga
fiatal, tehetséges művészek támogatása;
keresztény művészek, ill. keresztény művészeti tevékenységek támogatása, ennek keretén belül fellépési lehetőségek biztosítása, ezáltal a művészek ismertségének, karrierjének elősegítése;
keresztény hitélet támogatása, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység, hangversenyek, művészeti rendezvények, klubok szervezése, támogatása;
zenei oktatás;
ifjúsági közművelődés segítése, szervezése ... >>

PRIZMA Színházi Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Kavics utca 7.
képviselő: Boross Martin Péter
Befogadó színház létesítését és működtetését. Az amatőr színházi élet fejlesztését; a színházművészetet, illetve annak valamely társművészetét, szakképzési és egyéb struktúrában elsajátító diákoknak a színház munkájában történő bevonását, szakmai gyakorlatszerzés lehetőségének megteremtését. ... >>

Pro Futuris Daedalis Hominibus ( A jövő alkotóiért) Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Árvácska utca 5. I./1.
képviselő: Fenyvesi Katalin főtitkár, Gárdonyi László kuratóriumi tag, Iványi-Bitter Brigitta a kuratórium elnöke, Sebesvári Soma kuratóriumi tag
Azon nagykorú tehetséges jelentkezők művészeti-szakmai képzése, akik a jövőjüket olyan alkotói területeken képzelik el, ahol a társadalmi-művészeti célok elérése érdekében hasznosíthatják az Alapítvány támogatásával megszerzett tudásukat, illetve kibontakoztatható tehetségüket az Alapítvány által fenntartott intézményekben. ... >>

Pro Liberis Alapítvány a gyermekekért

(oktatási)

1025 Budapest, Törökvész u. 48-54.
képviselő: Gábris Éva
A Móricz Zsigmond Általános Gimnázium diákjainak jutalmazása, az oktatási feltételek javítása. ... >>

Pro Lingua Et Cultura Germanica Alapítvány a Német Nyelv és Irodalom támogatására Magyarországon

(természetvédelem,oktatási)

1027 Budapest, Frankel Leo u.24.fsz.1.
képviselő: Bohák György
A német nyelvoktatás és oktatási segédanyagok létrehozásának támogatása. + 4.sz. módosító végzés: A természet és társadalomtudományi ismeretterjesztés német kapcsolatai elmélyítésének, valamint a vizuális kultúra szakemberei közötti együttműködés előmozdításának a támogatása. ... >>

Pro Nederlandistica Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Szerb Antal utca 8.
képviselő: dr. Törő Krisztina Noémi, dr. Varga Mária Orsolya, Nagy István Roland, Prof.dr. Gera Judit, Réthelyi Orsolya
A holland nyelv, a holland nyelvű kultúra, művészet és tudomány támogatása, terjesztése, népszerűsítése és oktatása Magyarországon és Európában. ... >>

Pro Neuroanaesthesia Alapítvány

(oktatási)

1029 Budapest, Ördögárok 178.
képviselő: Dr.Kovács Klára
Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Anaesthesia és Intenzív Terápiás Osztály munkatársai szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Protestáns Gimnázium Egyesület

(oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 7. III./7/a.
képviselő: Bíró Zsolt, Borsóné Kálmán Outi Piroska, Dr. Kristóf Imréné, Dr. Zólyomi Zoltánné, Kádár Lászlóné
Gimnázium felállítása, fenntartása, oktatási tevékenység. ... >>

Protok Alapítvány a Teleki Oktatási Központ fenntartásáért

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1024 Budapest, Margit körút 91. II./7.
képviselő: Lászlófy Pál, Márton Zoltán
Az Alapítvány célja a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által létrehozott szovátai "Teleki Oktatási Központ"-nak a romániai magyar pedagógus továbbképzés vezető intézményének támogatása, ezen keresztül az erdélyi magyar oktatásügy és távoktatás megsegítése a központ működési költségeihez való hozzájárulása, a szakkönyvtárak állományának gyarapításával, ösztöndíjak és tanulmányi támogatások adományozásával, kiadmányok megjelentetésével, valamint rendezvények szervezésével és támogatásával. ... >>

Pszichofarmakológiai Tudományok Alapítványa

(egészségügyi,oktatási)

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 16/ B.
képviselő: Dr. Faludi Gábor
A hazai pszichofarmakológiai tudomány támogatása, elsősorban a klinikai pszichiátria aspektusából. A biológiai elmetudomány és határterületei- a funkcionális neuroanatómia, neurókémia, neurogenetika és klinikai neuropszichofarmaktológia fejlődésének elősegítése, alap és klinikai kutatások támogatása, szervezése. A kutatásokhoz szükséges műszerek, vegyszerek, berendezések beszerzése, a kutatások személyi feltételeinek támogatása. A kutatómunka szervezeti alapjainak kiépítése, eredményeinek hazai és nemzetközi bemutatása, kiadványok, cikkek, előadások, hazai és külföldi tudományos fórumok szervezésének formájában. Kapcsolatokat létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, külföldi és hazai szakembereket kutatásra, továbbképzésre hív meg, vendégül lát, szakmai célú utazásokat támogat. A kutatási eredményeket felhasználja a psziciátriai betegek korszerű gyógyításában, speciális pszichiátriai és neurológiai osztályok kutatási igényeit támogatja. A felsorolt célok megvalosítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevételével és nyújtása. ... >>

PUNTO LATINO Latin Kultúrház Egyesület

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Törökvész utca 11. A. 3.em./19.
képviselő: Németh Pál
Egy latin ( a továbbiakban a latin kifejezést a Latin - Amerikában is beszélt spanyol illetve portugál nyelvre értjük) kulturális, oktatási és szolgáltató központ létrehozása Magyarországon, melynek keretén belül a következő projektek valósulnának meg. ... >>

Puy Dr. Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.
képviselő: Arany János
a Baár-Madas Református Gimnázium tehetséges növendékeinek támogatása. ... >>

Rákóczi Szövetség

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV./1.
képviselő: Dr. Halzl József
A kisebbségi magyarság oktatási, kulturális és közművelődési tevékenységének segítése és ösztöndíj adományozása. ... >>

Rákócziánum Templom Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u.39.
képviselő: Dankó Iván /önállóan, Fejérdy István /önállóan, Tamás Ferenc Dr. /önállóan
Az egykori Rákócziánum Katolikus Főgimnázium és Internátus emléktárgyait őrző gyűjtemény létrehozása, az iskola volt diákjai találkozóinak támogatása, a templom közösségi, kultúrális támogatása. A Rákócziánum néven ismert, Budapest II. ker. Keleti Károly u.39. szám alatti templom közösségi, kulturális programjainak tá- mogatása, a közösséghez tartozó személyek alkotó tevékenységének elősegítése. A templom és közösségi helyiségek fenntartásának, technikai fejlesztésének támogatása. A közösség különböző korosztályainak erkölcsi- és kulturális téren való segítése, élethelyzetüknek megfelelően kirándulások, táborozások, nyaraltatások, kulturális programok és sportlehető- ségek támogatásával. Szorult helyzetű családok idős, beteg személyek, mozgás- és egyéb sérülést szenvedettek megsegítése, ruha-akciók szervezése. A határon túl élő magyarokkal a kölcsönös kapcsolat ápolása, rászorultak segítése. ... >>

Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1026 Budapest, Harangvirág utca 7.
képviselő: Horn Gábor
A Republikon Tudományos, Oktatási és Kutatási Alapítvány ( Republikon Alapítvány) azzal a céllal jön létre, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus jogállam, a demokratikus intézményrendszer fontosságára, terjessze a demokratikus politikai kultúrát, támogassa a nyitott, befogadó és toleráns társadalom épülését, valamint elősegítse az állampolgárok tájékoztatását, ismeretszerzését a demokrácia napi működése kapcsán. ... >>

Rodolfo Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 195.
képviselő: Ungár Anikó
Az Alapítvány nevében felütnetett személy nevével fémjelzett művészeti ág, a bűvészet támogatása, népszerűsitése, megismertetése hátrányos helyzetű gyermekekkel, a bűvészeti hagyományok őrzése, a bűvészeti képzés támogatása, tehetségek segítése. ... >>

Rózsabimbó Óvoda és Bölcsőde Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Bimbó út 113-115.
képviselő: dr. Szieben László
A Rózsbimbó Óvoda, Bölcsöde és Általános Iskola létrehozása és működtetése. ... >>

Rózsadomb Bázis Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1022 Budapest, Pajzs utca 8.
képviselő: Berend Csaba
1.Egyrészt a szabadidős sport: a tagok asztali labdarugó sportágban való szabadidő eltöltését szolgáló sportolás feltételeinek biztosítása.
2.Másrészt a versenysport területén: a tagok igényének megfelelően a fent megjelölt sportágban, versenysportolás biztosítása, edzéseken való részvétellel.
3.Harmadrészt az utánpótlás területén: Tehetséges gyermekek felkutatása, elsősorban általános iskolás kortól. Az asztali foci sportág számára folyamatos utánpótlás biztosítása. Gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése.
4.Asztali foci sportág sportrendezvényeinek szervezése, lebonyolítása
... >>

"RYB" Nyelvet Tanulók és Tanítók Baráti Köre Egyesület

(oktatási)

1027 Budapest, Fő utak 79. 1./7.
képviselő: Jékey Márk, Petényi Emőke
nyelveket beszélő és tanítási-tanulni vágyó személyek kapcsolatfelvételének elősegítése. ... >>

S.O.S. Gyermekmentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1028 Budapest, Kerényi Frigyes utca 7.
képviselő: Kovács Lászlóné
támogatni kívánja a család nélkül intézetben élő, illetve hátrányos szociális helyzetű családban élő beteg kisgyermekeket befogadó és gondozó bölcsődéket, óvodákat a gondozásukhoz szükséges eszközök, illetve körülmények érdekében, támogatni kívánja a hátrányos helyzetű beteg gyermekek hazai, illetve külföldi gyógykezelését. ... >>

SEAL- Hungary Nemzetközi Interdiszciplináris Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 114/a.
képviselő: Fehér Judit / ketten együtt, Jónai Éva önállóan, Scharle Ágota / ketten együtt
Mind a hagyományos, mind pegid a kevéssé elterjedt oktatási, tudományos és művészeti területek anyagi támogatása. ... >>

Segítő Kéz az Elesetteknek Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida út 17/1.
képviselő: Balogh Sándor
a rászorulók, hajléktalanok, beteg gyermekek árvízkárosultak, gyógyíthatatlan betegek, hátrányos helyzetűek támogatása, nevelésük, oktatásuk, kulturális tevékenységük, kulturális örökségük és műemlékeik megóvása, a természetvédelem és környezetvédelem útján, a tudományos ismeretterjesztés, társadalmi helyzetük javítása érdekében, a gyermek- és ifjúságvédelem, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, rehabilitációs foglalkoztatásuk, munkaerő-piaci képzésük és foglalkoztatásuk elősegítése Magyarországon és a világ bármely országában, ahol ez szükséges. ... >>

Seiken Sport és Természetvédő Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Csalogány utca 55. II./2.
képviselő: Kivés Zoltán alelnök, Németh Pál, Spóner Hajnalka alelnök
A kyokushin karate valódi alapját adó kulturális tartalomról szóló ismeretterjesztés ezen belül a harcművészet oktatása a japán kultúra bemutatása, előadások, bemutatók versenyek szervezése. Törekszünk az egyesület tagjainak szellemi és testi megerősödésére, önfegyelmének, erőnlétének megtartására. Erősíteni kívánjuk sportolóink összpontosító képességét, figyelmét. Célul tűztünk ki edzőtáborok szervezését, a sportág sportolóinak minősítését (kyu, dan rendszer). lehetőség szerint olyan karate központokat szeretnénk létrehozni, ahol edzőtermet (dojot) üzemeltetnénk, tantermeket, irodát, japán kertet alakítanánk ki ahová a keleti kultúrát megismerni vágyó embereket várjuk. ... >>

SEK Budapest Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 131.
képviselő: Luis Martinez Zorzo, Sergio Aguilar Batista
A SEK Nemzetközi Oktatási Rendszer keretében -összhangban a Magyar Köztársaság európai integrációs törekvéseivel- egy 12 évfolyamos iskola létrehozása és működtetése. ... >>

SIVASAKTI KALÁNANDA Táncszínházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Fő u. 77.
képviselő: Somi Anna
Dél-Ázsia színpadi művészetének bemutatása, színházi előadások, bemutatók szervezése, megvalósítása;
Kortárs táncszínházi előadások létrehozása keleti és nyugati technikák ötvözésével;
A keleti kultúrákat és azok európai, kiemelten magyar kapcsolatait bemutató kulturális, ismeretterjesztő és tudományos előadások, konferenciák szervezése;
Szakmai segítség nyújtása a magyarországi roma kisebbség kulturális gyökereinek kereséséhez. Ehhez kapcsolódó kulturális és művészeti programok létrehozása;
Indiai tánc és színpadi mozgás oktatása, tanfolyamok szervezése;
A fenti célokkal kapcsolatos kiadványok előkészítése, publikálása, valamint terjesztése. ... >>

"SPES" Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1.
képviselő: Dr. Koltay András
Nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése, stb. az alapító okirat szerint. ... >>

Symurgh Solymász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Szirt utca 4.
képviselő: Wesniczky Csaba
A solymászat és a solymászok ügyének képviselete, támogatása közéleti, polgári fórumokon hivatalos szervek előtt, valamint civil szervezetek körében. Az egyesület célja továbbá, hogy fórumot biztosítson a solymászok részére tapasztalataik cseréjére, a solymászatban elért eredményeik megvitatására, valamint, hogy a tagok együttműködésük révén elősegítsék a solymászat, mint kultúrtörténeti hagyomány fennmaradását. Az egyesület célja továbbá, hogy programok szervezésével, illetve ilyen programokba való bekapcsolódási lehetőség biztosításával népszerűsítse a solymászatot és az ahhoz kacsolódó, egyéb szabadidős és hobbi tevékenységeket, mint pl. Természetjárás. Az egyesület célja továbbá kezdő solymászok tevékenységének támogatása; solymászok részére szervezett helyi, országos és nemzetközi programokba való bekapcsolódás, illetőleg ilyen programok belföldiek és külföldiek részére belföldön történő megszervezése; solymászok és a solymászathoz kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységet végzők közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere, információáramlás különféle lehetőségeinek elősegítése, biztosítása; solymászati tárgyú ismeretterjesztő előadások tartása érdeklődők számára ? elősegítve a hagyományőrzést. ... >>

Szabadkikötő Ismeretterjesztő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 88. mfsz. 1.
képviselő: Bubla Botond, Molnár Dániel
A tudományos ismeretterjesztés a magyar, illetőleg a Közép- és Kelet-Európai egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá minden olyan magánszemély számára, akik hozzáféréssel rendelkeznek a világhálóra. Az említettek és a felsőoktatásból már kikrtült, a szakmájukat ideiglenesen elhagyók részére szakmai kérdések megvitatását, tudományos párbeszédet lehetővé tevő forum létrehozása az új tudományos eredmények kölcsönös megismerése és a róluk folyó vita kiszélesítése érdekében. Az európai együttműködés erősítése a tudományos ismeretterjesztés és a kulturális javak cseréje segítségével. A fiatal kutatók együttműködésének előmozdítása, kapcsolataik erősítése. ... >>

Szakképzett Ifjúságért Alapítvány

(oktatási)

1025 Budapest, Zsindely u. 5/b.
képviselő: Bartkó Gyula
Hosszú távon javítani a fiatal és felnőtt munkaerő piaci pozícióját, növelni elhelyezési esélyeit, hozzájárulni a munkakultúra emelkedéséhez, biztosítani mind szélesebb állampolgári kör szakképzésbe vonását. ... >>

Százszorszép Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Fajd utca 1.
képviselő: Dr. Haverla Szandra
Segítségnyújtás a Százszorszép Óvoda tagóvodái mindenkori óvodásainak pozitív irányú fejlődéséhez. ... >>

Székely-Hargita Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Bocskai István útja 8.
képviselő: Busch Balázs, Gondi Mátyás, Megyeri Tamás, Nilca Adrián
A határon túli, különösen erdélyi magyar közösségek támogatása, kapcsolatépítés; a határon túli magyar közösségek vendégül látása; a határon túli magyar kultúra belföldi népszerűsítése; a határon túli magyar oktatás és nevelés támogatása; adományok gyűjtése és szállítása a határon túli magyar közösségek részére. ... >>

Szellemi Erőforrások Fejlesztéséért és Hasznosításáért Alapítvány

(oktatási)

1025 Budapest, Mandula utca 35.
képviselő: Lajos Tamás
Az oktatás, felsőoktatás, kutatás, technológiai fejlesztés, szakképzés és átképzés minőségelvű, átalakításának támogatása. ... >>

Széphalom Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Községház u.10.
képviselő: Schanda György
A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék által működtetett Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola támogatása. ... >>

Szeréna Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

1025 Budapest, Szeréna utca 43.
képviselő: dr. Sasvári László
A tagok és a tagsági viszony létesítéssel szabadidősport iránt érdeklődők szabadidős sport igényének kielégítése. A szabadidő sport népszerűsítése, ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, bemutatók szervezése, versenyek rendezése, versenyeken, bemutatókon való részvétel. Az Egyesület tagjai számára versenyzési lehetőség biztosítása a szabadidősport keretein belül. ... >>

Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Nagyajtai utca 1/b.
képviselő: Bullain Bernardné Talyigás Katalin, Dr.Hegyesi Gábor
A magyarországi szociális ellátórendszer szakmai színvonalának javítása, fejlesztése, valamint felkészítése az európai integrációra.
A szociális ellátások terén innovatív módszereknek a hazai viszonyokhoz való adaptálása; hozzájárulni a szociális ellátórendszer szakemberképzésének korszerűsítéséhez; a szociálpolitika tudományos hátterének fejlesztése; a szociális és egészségügyi ellátás fejlesztését előmozdító kutatási programok, projektek szervezése és lebonyolítása; oktatási anyagok, segédanyaok, szakmai publikációk, valamint tantervek készítése és megjelentetése; innovatív programok tervezése és komplex lebonyolítása; szakmai konferenciák és nemzetközi műhelyprogramok szervezése; diplomás munkanélküliek komplex elhelyezkedéséi tanácsadása és munkaközvetítése. Alacsonyan képzett, nem tanuló és nem dolgozó felnőttek munkához vagy/és tanuláshoz segítése komplex program segítségével; foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek számára pályázatírási információ és segítség nyújtás; szenvedélybetegek reszocializációjának elősegítése a foglalkoztatás révén; diplomás munkanélküliek egyes rétegeire vonatkozó speciális programok, így a roma diplomások, a gyesről, gyedről újra munkába állni kívánó nők távmunkába segítése; a pályakezdő fiatalok és az 50 év felettiek elhelyezkedését segítő speciális programok megvalósítása; vállalkozás elősegítő és atipikus foglalkoztatási megoldásokra vonatkozó programok; az egyetemi városokban az elhelyezkedést segítő szervekkel együttműködve szakmai műhely létrehozása és működtetése; a népjóléti tagozat területén a nonprofit vállalkozások létrejöttének támogatása; a munkanélküliség mérséklését, a foglalkoztatás bővítését segítő tevékenységek, programok megvalósítása, ilyen célú helyi nonprofit szervezetek segítése, folyamatos szakértői támogatása. E célokat elsősorban közgazdasági, jogi, szociálpolitikai, számviteli, management stb. Szakértelem nyújtásával, illetve ezekre való folyamatos felkészítés, szupervízió, monitorozás, konzultációk nyújtása útján kíván segíteni. ... >>

Szövetség a Fiatalokért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1028 Budapest, Hidegkúti út 24.
képviselő: dr. Kardon Béla
A budapesti és pest megyei gyermekeknek, fiataloknak oktatási, tudományos, ismeretterjesztő, kulturális, sport és szabadidős tevékenységeinek támogatása. ... >>

Szupervízor Szolgáltató és Továbbképző Központ Alapítvány

(oktatási)

1021 Budapest, Tárogató utca 7. fsz./1.
képviselő: Wiesner Erzsébet
A szupervízió elterjesztése, minőségfejlesztése;a szupervíziós szakma építése, fejlesztése;az Európai Uniós standardoknak megfelelő kontroll szupervíziós rendszer kialakítása;a szupervízión belüli szakmai módszertani fejlesztés;a szupervízióal kapcsolatos kutatások;fejlesztések támogatása; a nemzetközi szupervíziós tevékenységet folytató szervezetekkel való kapcsolatépítés és kapcsolattartás. ... >>

Tan-Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Versec sor 14. 2./1.
képviselő: Pócsi Ilona, Trencsényi Borbála, Winkler Márta
A tanulás tanítása: tanulásmódszertan" című pedagógiai program számára országos szakmai műhelyt hoz létre. Támogatni igyekszik azokat az iskolákat, tanulókat, tanárokat, pedagógiai kutatókat, akik jelentős munkát vállalnak a program országos terjesztésében, helyi kipróbálásában, illetve a programhoz kapcsolódó pedagógiai kutatásokban, felmérésekben, esettanulmányok elkészítésében. ... >>

Tandem Tankönyvkritikai és Oktatási Egyesület

(oktatási,egyéb)

1026 Budapest, Bimbó u. 216-226/1.
képviselő: Kovács János főtitkár, Vámos Tibor elnök ... >>

Tankönyvesek Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1021 Budapest, Tárogató lejtő 15.
képviselő: dr. Karlovitz János
Tankönyvügyi információáramoltatás, koordinálás, együttműködés szervezése. ... >>

Tapsi Kosáriskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1021 Budapest, Szakadék u. 18.
képviselő: Bolyó Judit elnök/önállóan, Farkas Balázs /együttesen, Szakál Zoltán /együttesen
Oktatási intézményekkel közösen, illetve önállóan a kosárlabda sport segítségével elősegítse a gyermekek és felnőttek tömegsport igények kiszolgálását. Az alapítvány tevékenységével közösségépítő, közösségi-nevelő munkát is kíván kifejteni. ... >>

Társadalomtudományi kutatási és oktatási alapítvány

(oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Margit körút 64. a. II./3.
képviselő: Nagy Péter Tibor
A társadalomtudományok korszerűsítésének támogatása, a társadalomtudományi oktatás és műveltség színvonalának emelése és a társadalomtudományi kutatást végzők támogatása szociálisan indokolt esetben. ... >>

Tégy az Idősekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. (OPNI)
képviselő: Prof.dr.Székács Béla
A jelenleg legmagasabb színvonalat képviselő egészségkultúra meghonosítása, tudományos, ismeretterjesztő tevékenység. Az időskorú betegek egészségének fejlesztésére irányulóan. A nemzeti egészségmegőrző programokban való aktív részvétel serkentése. Egészségügyi centrum létrehozásának előkészítése. ... >>

Tehetséges Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Margit krt. 36. III.1.
képviselő: Jáki Béla
A hátrányos helyzetű iskoláskorú fiatalok támogatása tehetségük kibontatkoztatásában. ... >>
2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal