Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 384
4. oldal

Hajnalcsillag Katolikus Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Labanc utca 2.
képviselő: Bodor György
Az óvodai oktató-nevelő munka hatékonyságának elősegítése. ... >>

"HANG" Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

1026 Budapest, Törökvész lejtő 18/a. fszt.1.
képviselő: Garajszki Jenő titkár, Kundra István elnök
Testi és lelki bajban lévők pszichikai lelki segítség nyújtása, hitoktatás, karitatív támogatás, családsegítés, szociális tevékenység, evangéliumi tanítással öszhangban álló tartalmú könyvek kiadása, terjesztése. ... >>

Hasadék Centrum Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Hűvösvölgyi u. 35.
képviselő: Dr. Hirschberg Jenő, Dr. Sárközi Andrea
Betegségmegelőző, gyógyító, rehabilitációs, kultúrális, oktatási célok támogatása, különös tekintettel a magyarországi hasadékos betegek ellátásának megszervezésére, a gyógyító munka feltételeinek megteremtése. ... >>

Helyi Mérték Alapítvány

(oktatási)

1021 Budapest, Kuruclesi út 12/b. III/2.
képviselő: Gulyás Péter
Az alapítvány célja, hogy kutatással, képzésekkel, átfogó szervezetfejlesztés alkalmazásával, újszerű projektek indításával hozzájáruljon a civil szektor és más szervezetek fenntarthatóságának erősítéséhez és fejlesztéséhez. ... >>

Heti Válasz Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Horvát utca 14-24 V.
képviselő: Halász Csilla
Az alapítvány gondoskodik a fenntartható fejlődés értékrendjének erősítéséről a magyar nyilvánosságban. Vagyis a környezetbarát, az egyéni, közösségi és természeti erőforrásainkkal takarékosan bánó fejlődés szemléleti feltételeinek erősítéséről. Segíti a természeti és a társadalmi környezetével harmonikus viszonyban élő, ép, egészséges ember eszményének népszerűsítését. Erősíti a közösségi - helyi, nemzeti, európai, globális - felelősségtudatot szellemi, kulturális környezetünkért. Erősíti a médiafogyasztói tudatosságot. Támogatja nemzeti történelmünk tágan értett környezettudatos szellemi hagyományainak ápolását és minél szélesebb körben történő megismertetését - a teljes magyar nyelvterületen. Az alapítvány célja a közművelődési, oktatási és kulturális javak védelmével, valamint a fogyasztó- és környezetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok ellátásának segítése a civil szerveződés eszközeivel. ... >>

Hidegkúti Kutyakiképző Szabadidő Sportegyesület

(sport,oktatási)

1028 Budapest, Hidegkúti út 185.
képviselő: Dudás Gábor, Molnár Gábor
Szabadidő sport tevékenység végzése keretében kutyakiképzés, sportkutyázás, versenytenyésztés ( munkakutya verseny, vadászkutya verseny, szánhúzó-kutya verseny, akadály kutyaverseny), ennek keretében versenyek rendezése, versenyeken való részvétel. ... >>

Hidegkúti Spartacus Sport- és Környezetvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Kővári u. 14/b.
képviselő: Lenkei Győző, Néda László
A környezet védelme és tisztasága érdekében az önkormányzattal és a helyi erdőgazdálkodókkal együttműködve a településrész belterületeinek, de különösképpen a településrész körüli erdők tisztántartása, az illegális szemétlerakás jelzése a környezetvédelmi hatóságok számára. Pesthidegkút, ill. Budapest II. kerülete környezetvédelmi eseményein való részvétel. Sporttevékenység végzése, annak működési feltételeinek biztosítása az egyesület tagjain kívül Pesthidegkút, ill. Budapest II. kerületi lakossága számára, különös tekintettel a szabadban űzhető sportolási formákra. A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása Pesthidegkút és környéke lakossága körében. Pesthidegkút környezetének fokozott védelme, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, oktatás-nevelés. Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása különböző sportágakban: tájfutás, futás, sítájfutás, sífutás, tájkerékpározás, kerékpározás, természetjárás, tájlovaglás, duatlon, triatlon, vízitúrázás, hegymászás és egyébb szabadban űzhető sportágak. A szabadidő hasznos eeltöltése, az egészséges életmódra való nevelés, ennek ösztönzése a lakosság körében. Elsősorban Pesthidegkúton, ill. Budapest II. kerületében sportesemények megrendezése illetve ezek támogatása. ... >>

Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Apostol u. 22-24.B. I.em. 4.
képviselő: Barta Péter, Dr. Schweitzer József, Róna András, Szabó Sándor
A Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Közpon létrehozása, amely biztosítja a magyar és az európai kultúra, valamint az egyetemes zsidó kultúra értékeinek minél magyasabb színvonalú átadását mindazon gyermekek és felnőttek számára, akik - bármely nemzet vagy felekzet tagjaiként - óhajtják és vállalják ezen kultúra és tudás megismerését, elsajátítását. ... >>

HUMÁN ERŐFORRÁS Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány (Rövid neve: HUMÁN ERŐFORRÁS Alapítvány)

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
képviselő: Arany Ferenc, dr. Tóth Zsolt Ferenc, Szakály Zsolt, Tóth Éva Mária
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú szakképzés támogatása, fejlesztése. Az Alapítvány célja továbbá új, a jelenlegi szakképzési rendszerben nem szereplő szakképesítések regisztrációjának kezdeményezése, a képzési programok és tananyagok kidolgozása, új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése; a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével, olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet ad a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszer intézményei, szervei összefogásának a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében. A fenti általános célon belül az Alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének megteremtése (OKJ középfok, OKJ felsőfok, főiskolai diploma) többféle képzési forma párhuzamos bevezetésével (nappali tagozatos szakközépiskolai képzés 4+1 osztályos rendszerben és felnőttképzési formák, esti, levelező tagozatos, intenzív illetve távoktatási program bevezetésével). Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását. ... >>

Hungaro Austro Plan a Fiatal Zenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Margit krt.24. VII.30
képviselő: Heather Ross, Sthepen D. Agostino
Fiatal tehetséges zenészek támogatása. ... >>

HUNGIS a magyarországi térinformatikáért Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Fillér u. 8. V.15.
képviselő: Havass Miklós elnök, Szabó Béla ügyvezető igazgató
A térinformatika oktatása,nemzetközi kiépítése. ... >>

Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (HÜSI SC)

(intézményi,sport,oktatási)

1028 Budapest, Gyöngyvirág 13.
képviselő: Valis János
A sakkozás iránti érdeklődés felkeltése, a szabadidős és a versenyszerű sakkozás elősegítése, utánpótlásnevelése. ... >>

IBS Alapítvány a Felsőoktatás Fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Tárogató utca 2-4.
képviselő: Bajusz Tamás, dr. Stefán Tamás, Gönczi László
Az alapítvány tevékenységét az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (1021 Budapest, Tárogató út 2-4.) működéséhez kapcsolódóan, a támogatott intézményben folyó felsőoktatási tevékenység elősegítésével, a képzési körülmények folyamatos javításával-fejlesztésével, az intézmény szervezeti kereteinek és működési színvonalának bővítésével-emelésével, az intézmény oktatóinak és hallgatóinak a támogatásával, ösztönzésével látja el, az alább részletezettek szerint.
(a) A felsőoktatás, a támogatott intézményben folyó vezetőképzés elősegítése és színvonalának emelése.
(b) Oktatási-készségfejlesztési programok megszervezésének, illetve ehhez kapcsolódóan tanagyagok, tematikák kifejlesztésének és előállításának támogatása.
(c) A felsőoktatás technikai eszközökkel való ellátásának, az oktatási körülmények fejlesztésének a támogatása, elősegítése.
(d) A támogatott intézmény oktatási tematikájához illeszkedő kutatások támogatása, rendezvények szervezése és támogatása, illetve oktatói-hallgatói ösztöndíjak folyósítása a felsorolt célokból.
(e) A támogatott intézményben folyó oktatással-vezetőképzéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi ismeretek, kutatási eredmények terjesztésének, és ilyen tartalmú kiadványok (könyvek, tanulmányok, más publikációk) megjelentetésének a megszervezése és támogatása.
(f) A hallgatók tanulmányainak folytatását, annak eredményes gyakorlati kiegészítését szolgáló képzési formák terjedésének elősegítése, tanulmányi csereprogramok, hallgatói gyakorlati év (placement) teljesítésének az elősegítése, ehhez kapcsolódó hallgatói pályázatok elbírálása, ezt elősegítő támogatások odaítélése.
(g) A hallgatók és oktatók kulturális rendezvényeken való részvételének támogatása.
(h) A felsőoktatásban megjelenő üzleti, gazdasági és menedzsment szakterületek szakmai fejlődésének, kutatási tevékenységének elősegítése. Ezzel kapcsolatosan önálló fejlesztő tevékenység, valamint szakmai pályázatok kiírása, kiemelkedő teljesítmények díjazása, elismerése.
(i) Az üzleti jellegű ismeretek felsőoktatási oktatásának módszertani fejlesztése. A kiemelkedő példaértékű oktatási és oktatásszervezési munka elismerése, támogatása. Új oktatási megközelítések, struktúrák és módszerek bevezetése (távoktatás, e-learning).
(j) Az üzleti felsőoktatásban megjelenő ismeretanyagok, kutatási és módszertani eredmények terjesztése az üzleti szférában, az oktatás és az üzleti élet kölcsönös ismeret- és tapasztalatátadásának elősegítése, katalizálása. Ezzel kapcsolatosan könyvek, kiadványok előállítása, terjesztése, az aktuális kérdéseket megvitató konferenciák, továbbképzések, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
(k) A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátításának segítése, a gyakorlati képzés nemzetközi szinten elvárt követelményeinek teljesítéséhez a feltételek javítása, az elhelyezkedést, a vállalkozást és a munkahely-megtartást elősegítő képzési formák fejlesztése, ennek érdekében új együttműködési formák és hálózat létrehozásána ... >>

IBS Pro Cultura Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Tárogató út 2-4.
képviselő: Bertalan Zsuzsanna
Az IBS Színpad működésének támogatása a fellépő színészek vagy egyes előadások, illetve a színháztechnika fejlesztése útján, valamint az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola tanárainak és diákjainak kulturális tájékozottságának bővítése az IBS Színpad előadásaira szóló színházjegyek megvételével és rendelkezésre bocsátásával. ... >>

ICIRI-PICIRI Magánóvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1029 Budapest, Bulcsú vezér utca 4.
képviselő: Blazejovsky Rudolf, Palágyiné Házy Orsolya, Szabóné Binó Éva
óvodás gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének támogatása különös tekintettel az egyéni képességfejlesztésre, tehetséggondozásra, felzárkózásra, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátására, a kultúra közvetítésére, a környezettudatos nevelésre, az egészséges táplálkozáson és a rendszeres mozgáson alapuló életmód fontosságára ... >>

Id. Légrády Sándor Művészeti Alapítvány az életmű, valamint a magyar bélyegművészet és kisgrafika gondozásáért

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Moszkva tér 10/6.
képviselő: Borbás József
1994.02.11. (bejegyző végzés): Légrády Sándor hagyatékának gondozása, emlékének őrzése, életművének reprodukálása. 1994.03. 11. (kiegészítő végzés): * Vizuális tárgyi és hangzó kultúra terjesztésének, színvonala emelésének segítése, * A művészet hagyományos és újfajta megjelenési formáinak népszerűsítése, * A művész és kézműves alkotók támogatása, tehetségkutatás, menedzselés, * A gyűjtői hagyományok ápolása és ösztönzése, * Az alkotó és gyűjtő munkát segítő és népszerűsítő tanulmányok és egyéb kiadványok létrehozása és terjesztése, * A magyar hagyományoknak megfelelő kézműves szakmák, a kézműves szakmunkásképzés fejlesztése és támogatása, a kézműves szakmunkásképzés intézményrendszerének továbbfejlesztése. ... >>

Idegen nyelvi és Gazdasági Szakképzési Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Bimbó u. 7.sz.
képviselő: Hajdu Judit
A képzés színvonalának, módszereinek harmonizálása az Európai UNIO követelményeivel s ennek megvalósítása érdekében oktatási intézmény létrehozása. ... >>

Iffy László Közhasznú Alapítvány az Egészséges Utódokért

(egészségügyi,oktatási)

1029 Budapest, Gyulai Pál utca 7.
képviselő: Bartha Antalné Csápai Jolán, Dorgai Ilona, dr. Demeter Attila elnök, Szilágyi Erzsébet
a szülészet-nőgyógyászat, neonatológia és reproduktív biológia területén elérhető preventív, diagnosztikus, terápiás és rehabilitációs eredményekhez történő hozzájárulás. Ennek érdekében kiemelt célja a betegellátás színvonalának emelését eredményező, ezen szakterületen tevékenykedő szakemberek szakirányú és tudományos képzésének, valamint a rászoruló betegeknek a támogatása, a korszerű és magas színvonalú egészségügyi ellátás nyújtása és igénybevételének széles körben történő biztosítása érdekében. ... >>

Immanuel (Életünk Krisztus) Alapítvány

(oktatási)

1027 Budapest, Fő utca 73. 1./105.
képviselő: Hollósi Károlyné, Madocsa Beáta / eln.helyettes
A magyarországi katolikus karizmatikus megújulás, a közösségi élet fejlődése, ifjúsági vezetők képzésének anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

INSTRUCTOR Magyarország Alapítvány

(oktatási)

1025 Budapest, Őzgida utca 197/7
képviselő: Dr. Pótáné Korán Teréz
A gyermek- és felnőttoktatásban speciális képzési területek és módok támogatása. ... >>

Interregió Fórum Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Varsányi Irén utca 6. II./8.
képviselő: Borsos Endre László
Magyarország és a szomszédos országok kulturális és emberi erőforrásainak fejlesztéséhez való hozzájárulás, a Kárpát-medencei régiók és népek közötti kapcsolatok erősítése, az Európai Uniós fejlesztési források eredményes felhasználásának elősegítése; határon átnyúló és nemzetközi fejlesztési programok és projektek kidolgozása és megvalósítása, környezettudatos, fenntartható életre nevelés, az egyetemi- vagy főiskolai tanulmányokat folytatott fiatal Kárpát-medencei értelmiségiek kapcsolattartásának intézményesítése, kapcsolattartás a már végzett, illetve a tanulmányaikat még folytató Kárpát-medencei tanulók és hallgatók között. ... >>

Interstúdium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Boróka 5/c.
képviselő: Soós Ágnes
Egy alapos nyelvismeret, magasszintű általános műveltséget biztosító, valamint szakmai és nemzetközi ismereteket nyújtó középiskola létrehozása, működtetése és fenntartása. A létrejövő iskola a tehetséges tanulók széles köre részére biztosítsa az oktatást. Az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételét megkötés nélkül bárkinek tegye lehetővé. ... >>

Iskolát a Reklámnak! Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Endrődi S. u. 54/a.
képviselő: Gulyás Gábor
A reklám és tágabb értelemben az egész marketing kommunikáció te- rén hazai és európai viszonylatban is folyamatosan magasan képzett szakember utánpótlást képezzen a vállalatok és az ügynökségek szá- mára. Anyagi támogatást és más segítséget nyújt a reklám- és a mar- keting kommunikáció céljára létesült Kommunikációs Akadémia számá- ra. ... >>

"ISTENADTA TEHETSÉG" - Kistelepülések Hátrányos Helyzetű Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bogár utca 29. II./3.
képviselő: Dede Franciska Mária dr. Kiss-Rigó Lászlóval vagy dr. Bod Péter Ákosnéval együtt, dr. Bod Péter Ákosné Dede Franciska Máriával együtt, dr. Kiss-Rigó László Dede Franciska Máriával együtt
A kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között felnövő tehetséges gyermekek anyagi és erkölcsi támogatása az alap- és középfokú tanulmányok elvégzésében. Az alapítvány célja a fentiekkel összhangban a hátrányos helyzetű gyermekek egyházi oktatásának finanszírozása, a három magyar történelmi egyház által fenntartott oktatási intézményekben. Az alapítvány céljai közé tartozik továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek lakhatásának - elsősorban kollégiumi elhelyezésének - megteremtése és finanszírozása a tanulmányaik során. Az alapítvány a tevékenységét a Magyar Köztársaság határain belül, valamint az ország határain túl élő magyarságra is kiterjeszti. ... >>

Ivánka Csaba Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Krecsányi u. 1.
képviselő: Hámori Ildikó
A Nemzeti Színház tragikusan fiatalon elhunyt, nagy tehetségű színész-rendezője, Ivánka Csaba (1948-1996) emlékének ápolására létrehozott alapítvány célja a kiemelkedő színművészeti teljesítmények megjutalmazása az évenként átadásra kerülő IVÁNKA CSABA DÍJ-jal, valamint a magyar kultúra terjesztése alkotói beszélgetések szervezésével. Az alapítvány vagyona gyarapodásának függvényében támogatni kívánja a magyar drámák, zenés színpadi művek írását és bemutatását, magyar előadóművészek (színművészek, énekesek, zeneművészek) és művészeti közösségek munkáját, színháztörténeti kiállítások rendezését, szociális tevékenységként támogatni kívánja a tragikus élethelyzetbe került pályatársakat, illetve ezek családjait, a kulturális örökség megóvása keretében támogatja az elhunyt magyar művészek alakításainak, rendezéseinek, különböző hangfelvételeinek archiválását, ismeretterjesztő tevékenységként a könyvek, kották, CD-ék, kazetták, videófelvételek szerkesztését, kiadását. ... >>

Járdányi Pál Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 35.mfszt.1.
képviselő: Járdányi Gergely
Járdányi Pál Kossuth-díjas zeneszerző, népzenetudós munkáságának feltárása, szellemi hagyatékának gondozása, az ifjúság zenei képzésének és általános műveltségének fejlesztése, fiatal tehetségek támogatása. ... >>

JÁTÉK ÉS FOLYAMATOS FEJLŐDÉS Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Harangvirág utca 4.
képviselő: Gáti Eörs Dénes
Tevékenysége a 0,5-7 éves, bölcsődés és óvodás korú gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére és támogatására irányul. ... >>

Játékkal a Műveltségért - Kvízjátékosok Klubja Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Barlang u. 22.II.6.
képviselő: M.Nagy József
Ismeretterjesztés, szellemi képesség karbantartása és fejlesztése, műveltségi vetélkedő szervezése és lebonyolítása útján, különös tekintettel a gyermek és fiatalok körében - általános, középfokú és felsőfokú oktatási intézményeknél - Magyarország területén, valamint a határon túli magyarok körében. ... >>

JAZZART Közcélú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 24.
képviselő: Fazekas Katalin
Az alapítvány célja a jazz, a népzene, a világzene és komolyzene műfaján belül létrehozandó nemzetközi és hazai rendezvények, versenyek, illetve ezen belül a területen megrendezésre kerülő egyé kulturális események, valamint előadóművészek fellépésének és szakmai fejlődésének támogatása, tehetségkutatás, továbbá a jazz művészet fejlesztése, jazz-művészi alkotások létrehozásának ösztönzése, támogatása, jazz-zenei clubélet, így különösen a Budapest Jazz Club működésének támogatása. Az alapítvány célja továbbá a jazz-művészi produkciók széleskörű nyilvánosságra hozatalának és nemzetközi terjesztésének elősegítése. ... >>

Jelnyelvi Oktató Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1024 Budapest, Fény utca 4.
képviselő: Csömör Károly, Szabó Szilveszter Farkas
Az egyesület alapítói - akik, mint hallássérültek (siketek és nagyothallók), a saját anyanyelvüknek számító magyar jelnyelvet művelik, fejlesztik és szervezett formában oktatják - célul tűzték ki mindazon Magyarországon jelnyelvet oktató személyek érdekeinek képviseletét, szervezett, szakszerű védelmét és szakmai képzését, akik megfelelő oktatói képesítéssel rendelkeznek. ... >>

Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek Kongregációja

(oktatási,szociális)

1024 Budapest, Fóti út 35/B.
képviselő: Horvat M. Vjekoslava
Hitllet, oktatás, szociális tevékenység, árvanevelés. ... >>

Jószándékkal a Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1024 Budapest, Káplár u. 15-17.VI.4.
képviselő: Takács Báthory Anna Zsófia
A szülészeti és koraszülötteket ellátó osztályok, az ehhez kapcso- lódó gyermekosztályok, illetve az ott dolgozó ellátó személyzet felkészültségét javító továbbképzésének támogatása Magyarországon és a határokon túl élő magyarok között. Támogatni kívánja a kora- szülés rizikófaktorait kiszűrő vizsgálati módszerek elterjedését, a terhesség korai fázisában a születési rendellenességeket okozó el- változások szűrését, szűrőcentrumok létrehozását, hogy Magyarország egész területén, valamint a határainkon túl élő magyar lakta terü- leteken a várandós asszonyok egyenlő esélyt kapjanak a terhesség sikeres, egészséges újszülött világrahozatalával történő befejezé- sére. Támogatni kívánja a szűrővizsgálat hiánya miatt fejlődési rendellenességgel születettek életminőség javításához szükséges beavatkozást végző kórházi osztályok és egyéb intézmények osztálya- it. Segítséget kíván nyújtani a gyógyításhoz szükséges felszerelé- sek, eszközök, berendezések beszerzéséhez, működtetésükhöz szüksé- ges anyagi feltételek biztosításához, az arra rászorult személyek- nek, családoknak, ill. a gyógyítást, rehabilitációt végző intézmé- nyek számára. Ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésével, ter- jesztésével, szakmai összejövetelek szervezésével, információs adatbázis létrehozásával segítséget kíván nyújtani a rászorulóknak. ... >>

Jubiláte Alapítvány

(oktatási)

1021 Budapest, Széher 18/d.
képviselő: Ajtay Gábor, Pitter Györgyné dr. ... >>

Juhász Pál Alapítvány

(oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Prof. Dr. Halász Péter
Méltó emléket állítani Juhász Pálnak, a hazai EEG és klinikai elektrofiziológiai kutatások és szakemberképzés támogatása. ... >>

Kamanduk Programok Közhasznú Egyesület a gyerekekért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Bem J. utca 2.
képviselő: Gulyás Magda
Az egyesület alapvető célkitűzése minél szélesebb programok szervezése gyermekek és fiatalok számára. Az egyesület célja nyári táborok, év közbeni kirándulások szakkörök és más rendezvények létrehozása és lebonyolítása. Az egyesület célja továbbá, hogy az egyesület programjain eltérő háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok is részt vehessenek, így a városi és falusi gyermekek integrált nevelése, a különböző szocio-ökonomiai státusú gyermekek kevert nyaraltatása, illetve más országokkal lebonyolított csereprogramok szervezése is a szervezet tervei között szerepel. Különféle kulturális programok megvalósítása, amatőr és professzionális művészek, alkotócsoportok meghívása. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a gyermekek speciális fejlesztésére, természetes kreativitásuk kibontakoztatására,m alkotói és kulturális érdeklődésük kiterjesztésére, illetve személyiségük, toleranciájuk és széles látókörük fejlesztésére. Az egyesület alapvető célként tekint mindezek mellett a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítására, a természetes környezettel való minél gyakoribb találkozás elősegítésére. ... >>

Karszt és Barlang Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.
képviselő: Hegedűs Gyula
A magyar karszt- és barlangkutatás szakmai és tudományos tevékenységének az ezzel összefüggő természetvédelmi, oktatási, népszerűsítési tevékenységek támogatása. ... >>

Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka emlékére

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lórántffy utca 3.
képviselő: Szakonyi Károly
Az alapítvány célja , hogy a magyar nyelv ápolása érdekében igényes, kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözze a színművészeket, a média szereplőit és a magyar ifjúságot. Az alapítvány céljainak megvalósítása során az Oktatási Minisztérium ( 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ) erkölcsi támogatását élvezi. ... >>

Kelet-Európai Erőszakmentes Kommunkációs Alapítvány

(oktatási,szociális)

1025 Budapest, Búzavirág utca 12. II./9.
képviselő: Generál Péter
Dr. Marshall Rosenberg ( amerikai klinikai szakpszichológus) által kifejlesztet, Erőszakmentes Kommunikáció ( Nonviolent Communication ) néven ismertté vált módszer megismertetése, tanítása, elterjesztése tréningeken, konferenciákon, ismertető anyagokon keresztül, a média adta lehetőségek felhasználásával, magánszemélyek, vállalatok, szervezetek, oktatási és egyéb intézmények számára. ... >>

Kerekerdő Óvoda Alapítvány 2003.

(intézményi,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Máriaremetei út 153.
képviselő: Ugrai-Nagy Tünde
Az óvodai nevelés - oktatás gyakorlatában adaptálható pedagógiai módszer - együttesek, így "az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" megjelőlésű oktatási program bemutatása, alkalmazása, a határokon átívelő " Csak tiszta forrásból " kultúra- különösen a csángó- magyat néphagyományok- elemeinek megőrzése, támogatása, terjesztése. Ezen belül: * a kisgyermekek érzelmi, etikai intelligenciájának megalapozása, fejleszése; * a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése; * nemzetközi szakmai tapasztalatcserék szervezése, lebonyolítása a Kodály zenei programmal dolgozó óvodai pedagógusok részére, idegen nyelvű modszertani anyagok készítése, terjesztése. ... >>

KÉT-KEDÖK EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
képviselő: Soborné Siegl Csilla
A KÉT-KEDŐK Egyesület aktívan és tevékenyen kíván közreműködni: A II. kerületi diákság képviseletében és érdekvédelmének ellátásában, továbbá emberi és állampolgári jogainak védelmében jogi tanácsadással. A II. kerületi diákok nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének és ismeretszerzésének támogatásában - képzések, szabadidős, tehetséggondozó táborok szervezésével. Azoknak a diákoknak a támogatásában, akik az egyesület céljaihoz kapcsolódó tevékenységekben vesznek részt. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok jogszerű működésének és gazdálkodásának segítésében - jogi tanácsadással, szponzori kapcsolatok kiépítésével. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatoknak és Kerületi Diákönkormányzatnak (KEDÖK) az országos diákszervezetekkel való hatékonyan működő kapcsolatainak kialakításában. A KEDÖK működésének segítésében, szakmai képzések feltételeinek megteremtésében, pályázatokon való részvétel támogatásában. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok és a KEDÖK által szervezett kulturális és szabadidős programok szervezésének, lebonyolításának és értékelésének segítésében. ... >>

Kisember Waldorf Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1022 Budapest, Alvinci utca 52. fszt./1.
képviselő: Fekete Patrícia, Kővári Zsolt, Serény Zsuzsanna
A gyermekek Waldorf nevelési rendszerű pedagógián alapuló oktatása, személyiségformálása. A gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi napközi létrehozásával. ... >>

Kiss Áron Magyar Játék Társaság

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Buday László utca 7. II/1/a.
képviselő: Dr. Györgyi Erzsébet elnök, Haider Edit társelnök, Léb Zsuzsanna társelnök
A Kiss Áron (1845-1908) munkásságához méltóan társadalmi összefogást és fórumot biztosítani a játékkal, a játszással foglalkozó, legkülönbözőbb területeken működő szakembereknek és intézményeknek.
A magyar és magyarországi játékkultúra értékeinek felkutatása, őrzése, széleskörű terjesztése és korszerű továbbfejlesztése. Az egyesületbe tömörült tagok által gyakorolt pezsdítő hatás révén a témakörrel foglalkozók szellemi, gyakorlati és módszertani támogatása.
Sajátos eszközeivel a hasznos ismeretek, a humánus jellemvonások, a kreatív készségek, a társadalmi, nemzeti önismeret fejlesztését szolgáló és a családi nevelést segítő játékok kidolgozásának elősegítése, azok bemutatása és elterjesztése.
A játékkultúrával foglalkozó szaktudományoknak, a játéknak az oktatás és a közművelődés terén való alkalmazása eredményeinek, valamint a játékfejlesztés során létrejött szellemi és tárgyi alkotások, újszerű törekvéseknek népszerűsítése.
A játékkal foglalkozók érdekeinek érvényre juttatása az Alapszabályba foglaltak szerint.
A kortárs és jövőbe mutató, innovatív és készségfejlesztő játékkultúra támogatása, az előbbiekben vázolt célokkal összhangban. Az emberiség játékkultúrájának, a játék kultúrtörténetének megismertetése a hazai társadalommal. A gyermekek törvényben elismert, játékhoz fűződő joga érvényesítésének szorgalmazása. ... >>

Kiss Magánzenede Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Dés 3.
képviselő: Kissné Szűcs Mariann
A "KISS" Zenede alapfokú művészet-oktatási intézmény fenntartóként történő üzemeltetése. A "Kiss" Zenedében történő oktatás, zenemű- vészeti, pedagógiai módszertani kutatás támogatása, könyv- és zeneműkiadás. Szükség esetén az alapítvány önálló zeneiskola létre- hozását határozhatja el. ... >>

Konjo Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1026 Budapest, Páfrány út 1/ A. 1./5.
képviselő: Nagy Attila
A Kyokushin Karate filozófiai és Keleti Harcművészeti oktatása és népszerűsítése gyermekek, fiatalkorúak és felnőttek részére, elősegítve ezzel a sportolás iránti szeretetet és igényt, valamint az egészséges testi és lelki fejlődést. A karate oktatási rendszerén keresztül - a fegyelem, a tisztelet és az önismeret előtérbe helyezésével - a kiegyensúlyozott és harmonikus életre, valamint közösségi szellemre való nevelés. Gyógyult szenvedélybetegek, valamint fogyatékos gyermekek reszocializációjának és reintegrációjának elősegítése. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és kábítószer-fogyasztóvá válásának megelőzése a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmódra történő nevelés által. ... >>

Kórházi Gyógyszerészekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1025 Budapest, Csalán u. 39/a.
képviselő: Dr.Láng Csaba
Kórházi gyógyszerészek szakmai továbbképzésének támogatása, gyógyszerész hallgatók támogatása. Hazai és nemzetközi rendezvények szervezésének támogatása, szakmai programok, tanulmányutak, szakmai kiadványok támogatása. ... >>

Körmöczy Zsuzsa Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 159.
képviselő: Dr. Lukács József Lászlóné, Dr. Niklai Ákos
Körmöczy Zsuzsa teniszbajnoknő emlékének ápolása ; a magyar teniszsport hagyományainak gondozása ; fiatal női teniszezők nemzetközi szintű versenyeztetésének elősegítése ... >>

Körvonal Alapítvány

(oktatási,szociális)

1027 Budapest, Vitéz utca 9. 1./4.
képviselő: Németh László
Tevékenységével, szolgáltatásaival hozzájáruljon a társadalom különböző rétegeinek, az ország különböző régióinak munkavállalói esélynövekedéséhez, a munkavállalók és a munkáltatók közötti összhang megteremtéséhez, a magyarországi emberi erőforrás kezelési kultúra fejlesztésén és terjesztésén keresztül. Mindezen tevékenységet a munkakörnyezet folyamatos átalakulása, valamint az Európai Uniós elvárásokra történő felkészülés teszi nélkülözhetetlenné. Kiemelten fontosnak tartjuk az ország egyes régiói, illetve kis- és középvállalkozások ez irányú fejlesztésének, felzárkóztatásának segítését, valamint a közép- és felsőfokú oktatási intézményekben végző diákok első munkahelyre történő beilleszkedésének támogatását. Szervezetünk munkája során egyedi eszközökkel, köztük saját munka- pszichológiai és szociológiai kutatásainkra alapozott módszertanok széles körben történő terjesztésével aktivizálja a tágabb munkaadói és a munkavállalói kört. Az Alapítvány kormányzati-, önkormányzati-, oktatási-, üzleti- és civil szférával való szoros együttműködése révén kívánja korszerűbbé tenni a magyarországi emberi erőforrás kezelési kultúrát. A hosszú távon fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében az Alapítvány feladatának tekinti a kamarai szervezetek elkötelezettségének megteremtését is. Az Alapítvány célcsoportjai: egyének (munkavállalók, diákok), intézmények és vállalkozások. ... >>

KÖZÉLET Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
képviselő: Dr. Serényi Iván
A közéleti és a nyilvánosság kapcsolatának javítása, a fiatal új- ságíró nemzedék képzésének és továbbképzésének támogatása, a való- ságfeltáró újságírás és az ehhez kapcsolodó kutatómunka támogatása, médium műhelyek korszerűsítése, az alapítványi célokkal megegyező sajtótermékek kiadása, forgalmazása, programok szervezése, támoga- tása. ... >>

Közéleti Mozgalom

(oktatási,kulturális)

1020 Budapest, Keleti K. 22.
képviselő: Borsos Mihály
Tagjai részvételével tevékenyen részt kíván vállalni a nevelés, oktatás és ismeretterjesztés területén, valamint feladatául tűzi ki a kulturális örökség megóvását, védelmét , valamint ezzel kapcsolatos propaganda kifejtését. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal