Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 384
3. oldal

Együtt a Jövőért Egyesület

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 11.
képviselő: Dr. Kőváriné Hárshegyi Mária
Alapítványi, egyházi és magánintézmények, gondozói, nevelés, oktatási tevékenységének segítése. ... >>

Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8.
képviselő: Fodor Zsuzsanna
Helyi képzési-foglalkoztatási programok kidolgozása, amelyek biztosítják a hátrányos helyzetű munkanélküliek felkészítését és alkalmazkodó képességük fejlesztését a munkaerő-piaci reintegráció érdekében. ... >>

"EGYÜTT A PETŐFIÉRT" Petőfi Sándor Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, József-hegyi út 28. A II./1.
képviselő: Németh Mária
Gimnáziumi nyelvoktatás, nyelvi képzés fejlesztése a kedvezményezett gimnáziumban. Az európai kultúra egyetemességének megismerése és megismertetése más népek nyelvén, kultúráján keresztül, az Európai Unió szerepének megismertetése. A korszerű technikai eszközök megismertetése a tanulókkal, például a számítástechnika, média területén. Az iskola hagyományainak ápolása, az iskolához való kötődés erősítése. Az iskola által szervezett diákcserék és a diákcseréket lebonyolító tanárok munkájának támogatása. Rendezvények, táborok, szakkörök támogatása. A korszerű pedagógiai módszerek megismertetése, alkalmazásának támogatása. Tanári továbbképzések támogatása, önkéntes munkavégzés támogatása. ... >>

Eisele Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Cseppkő 25/a.
képviselő: Sipos Péterné
A Kárpát-medence népeinek barátságát elősegítő és egyéb kulturális tevékenység támogatása, közép- és egyetemi oktatásban résztvevő diákok segítése. ... >>

Elit Rekreációs Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

1022 Budapest, Bimbó u. 39.
képviselő: Egry János
Az egyesület olyan sportorientált nonprofit szervezet, amely meg- határozása összefoglalóan tartalmazza az oktatás, a nevelés, a sport és a rekreáció fogalmát. ... >>

ELITE Kozmetikusképző Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Margit krt. 5.III. em. 1.
képviselő: Fekete József István
Vendégközpontú kozmetika és fodrászat üzemeltetésének intézményi oktatás útján való elősegítése. ... >>

Ember a Sportemberért Alapítvány

(sport,oktatási)

1028 Budapest, Árpád fejedelem útja 8.
képviselő: Dr.Bajnok Zoltán
Tanórákon kívüli gyermek, ifjúsági és szabadidősportban - azon belül is kiemelten az úszásoktatásban - résztvevők rendszeres sporttevékenységének támogatásához, valamint az ezt elősegítő tevékenységi feltételek javításához kíván hozzájárulni. A szellemi és fizikai fogyatékos gyermekek és fiatalok sporttevékenységének támogatása - elsősorban úszásoktatás révén. ... >>

Ember és Polgár Leszek Pedagógiai Civil Egyesület

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Júlia u. 2/a.I.3.
képviselő: Bölcs Istvánné Riszinyák Márta, Dr.Zoltai Dénesné, Jahn Ágnes
Az egyesület pedagógiai jellegű, országos kiterjedésű civil kezdeményezés, amely az ifjúság állampolgári kultúrájának fejlesztésében, a közéletiség formáinak elsajátításában kíván pedagógiai tapasztalataival segítséget nyújtani. Az egyesület célja, hogy feltérképezze: az iskolák, a nevelési és közművelődési intézmények, a pedagógusok milyen tevékenységi formákkal és módszerekkel tudják az ifjúságot európai és humanista szellemiségre nevelni, milyen módon tehetik a pedagógusok közkinccsé saját gyakorlatukat és meríthenek mások tapasztalataiból, kaphatnak ösztönzést kreatív energiáik felszabadítására. ... >>

EMMA Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1029 Budapest, Gyöngyvér u. 8.
képviselő: Dr. Szilvás Ágnes
A gyomor és bélrendszeri megbetegedések időbeni felismerésének és gyógyításának elősegítése, különös tekintettel a daganatos állapotok diagnosztizálására és gyors, hatékony ellátására. Az alapítvány támogatja a gasztroenterológus szakemberek szakmai és gyakorlati továbbképzését, illetőleg a népbetegségnek számító gastrointestinalis daganatok és rákmegelőző állapotok diagnosztikájához és terápiájához szükséges eszközök beszerzését, valamint azoknak a technikai fejlődéséhez igazodó mindenkori bővitését. ... >>

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

(oktatási)

1027 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: Bakács István
Az egyesület célja az országos és helyi energetikai feladatok megoldásának elősegítése, ennek érdekében végzett tudományos tevékenység, a tagok energetikai ismereteinek bővítése, tudományos, szakmai és általános tájékozottságának növelése, ennek érdekében folytatott ismeretterjesztés, oktatás. A gazdaságos és környezetkímélő energiagazdálkodás elősegítése és ennek érdekében a közvélemény formálása, szakmai érdekképviselet, a hazai és energetikai ipar és kutatás támogatása, az energiaipari szakma egységének elősegítése és megjelenítése. ... >>

Energiatudatos Fogyasztók Társadalmáért Egyesület

(oktatási)

1021 Budapest, Kuruclesi út 13/A. II./1.
képviselő: Felméry Gusztáv
A magyar lakosság, valamint a kis- és középvállalkozások energiatakarékosságot szem előtt tartó szemléletmódra nevelése. ... >>

Eötvös Lóránd Fizikai Társulat

(oktatási)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: Dr. Kádár György, Horváth Zalán
Részvétel a magyarországi fizikai kutatás és oktatás színvonalának és korszerűsítésének fejlesztésében. ... >>

Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csepkő utca 53.
képviselő: Klenjánszky Tamás, Tihanyi László
Az alapítvány a kortárs magyar és nemzetközi zenei műveltség és művészet megismertetését/terjesztését, korszerű zenei látásmód kialakítását, a jövő karmestereinek és zeneszerzőinak szakmai-képzési támogatását és naprakész nemzetközi zenei információs tevékenység megszervezését/kialakítását tűzte ki célul. ... >>

Építéstudományi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: dr. Nagyugyomi-Sényi Gábor, Gerencsér László
A tagok szakmai fejlődésének, tájékoztatásának, továbbképzésének, érdekvédelmének elősegítése, a szakma kiemelkedő képviselőinek egyesítése, szakmai tevékenységük kifejtésére lehetőséget biztosítva. A tagok kezdeményezésére építve elősegíteni a szakma fejlődését. ... >>

Erdei Óvoda a Budakeszi úton Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Budakeszi út 75.
képviselő: Kovács Ildikó, Váncza László
A 1021. Budapest, Budakeszi út 75.sz. alatti óvoda tevékenységének körében az óvodai nevelés feltételeinek javítása, eszközök beszerzése, programok szervezése, finanszírozása. ... >>

Érsekújvári Magyar Tanuló Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 27.
képviselő: B. Kiss Tamás /együtt, Radocsai Ákos / együtt
A magyar tanulók nevelésének, oktatásának, kulturális színvonala emelésének támogatása, a magyar tanulókat oktató pedagógusok nevelési-, oktatási tevékenységének, a kultúra területén kifejtett munkásságának támogatása, a magyar nyelv és irodalom megismerésének, művelésének és tanulmányozásának elősegítése. ... >>

Ethnix Művészeti és Oktatási Egyesület

(oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Feketerigó u. 57.
képviselő: Balogh József
Az összes magyarországi cigány népcsoport (magyar cigány, kárpáti, beás, szintó, stb.) kulturális és nyelvi egyenjogúságának talaján áll, ezért céljai közé tartozik e kultúrák és nyelvek kutatása, megismerése, valamint másokkal való megismertetése. ... >>

Euro-Contact Menedzserképző Brit-Magyar Egyetem Távoktatási Alapítványa

(oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: Bérczy Antal, Dőri Tibor, Székely Attila ... >>

Európa Oktatási és Képzési Akadémia Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 28/b.II.em.1
képviselő: Pál Tibor
Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatása. ... >>

Európai Íráselemzők Rezonometriai Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1022 Budapest, Mák utca 3.
képviselő: dr. Szidnai László
A rezonometrikus íráselemzési módszer szakmai presztizsének növelése, szakmai fórum kialakítása és működtetése. ... >>

Európai Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete

(oktatási)

1023 Budapest, Frankel Leó út 114.
képviselő: Magyar Gizella, Sójáné Dux Ágnes
A Magyarországon munkát vállaló és tevékenykedő, akár magyar állampolgáságú, akár letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodási engedéllyel Magyarországon dolgozó külföldi állampolgár menedzserasszisztensek, marketingasszisztensek, pénzügyi asszisztensek, gazdasági vagy ügyintéző, illetve személyi titkárok irodai- és titkárságvezetők, jogügyi és igazgatási ügyintézők és jogi asszisztensek, igatságügyi ügyintézők s általában a gazdálkodó szervezetek, intézmények és egyéb szervek vezetőinek munkáját segítő, közép-vagy felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek összefogása, munkájuk segítése és támogatása, tevékenységük szakmai színvonalának emelésében, tapasztalatcserék szervezésével, elősegítésével, továbbá oktatásuk, képzésük és továbbképzésük elősegítése, a részükre szervezett oktatások, tartalmi és szervezeti kereteinek feltételeinek kialakításában megvalósításában való közreműködés, továbbá a felsorolt területen tevékenykedők szakmai érdekevédelmének ellátása. ... >>

Európai Nőgyógyászati Rák Akadémia Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1025 Budapest, Kondorkert u.8.
képviselő: Prof.Dr.Bősze Péter
A daganatos megbetegedések és az ezekkel kapcsolatos megbetegedések jobb megismerése, megelőzése, gyógyítása és ellátása. Ebben a vonatkozásban: alap- és felsőszintű, valamint folyamatos továbbképzés szervezése és végzése. Tényleges betegségmegelőzése, kezelés és beteggondozás. Kiterjedt kutatás végzése és szervezése. Tudományos munkák kiadása, szakmai ismeretterjesztés. ... >>

Európai Rönk- és Gerendavázas Építésfejlesztési és Információs Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1021 Budapest, Széher út 5.
képviselő: Décsy László, Dr. Décsy Gábor
Elsődlegesen a hazánkban szociális és társadalmi problémát jelentő lakáshiány megoldására gyorsan építhető és gazdaságos rönk- és gerendavázas építészeti kultúra széles körben történő megismertetése, másodlagos a fenti építészeti kultúra iránt érdeklődő fiatal építészek posztgraduális képzésének támogatása. ... >>

Európai-Magyar Jogszociológiai Oktatási- és Kutatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 34.
képviselő: dr. Fleck Zoltán, dr. Gyulavári Ágnes, dr. Kormány Attila
Az európai kultúra és szellmiség körébe tartozó általános- és jogi ismeretek terjesztése az oktatási rendszeren és egyéb hatékony ismeretterjesztési módokon keresztül. ... >>

Ezüsthíd Vitorlássport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1023 Budapest, Szemlőhegy utca 1/ B.
képviselő: Rácz Sándor
A tagok vitorlássport tevékenységének szervezése, a tagok versenyeken elindulásának lehetővé tétele, a tagok érdekvédelme és érdekképviselete, tanácsadás, önsegélyezés, szakmai gyakorlati képzés, minősítési feltételek, kívánalmak közvetítése a tagok felé, e feltételek kidolgozása tekintetében a tagság álláspontjának összesítése, véleményének kifejezésre juttatása, a célok megvalósítása. ... >>

Faluvégi Lajos Alapítvány

(oktatási)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 24.
képviselő: Dr. Békési László Antal, Nosztrai Ádám
A hazai befektetési kultúra fejlesztése, befektetésekhez, megtakarításokoz, myugdíjbiztosításhoz, biztosításokhoz szükséges összes tudnivaló széles körben történő terjesztése, érdeklődők számára információszolgáltatás. ... >>

Farkas Károly Emlékalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1023 Budapest, Frankel Leó utca 25-29.
képviselő: Prof.dr. Poór Gyula
Az ORFI fiatal diplomásainak jutalmazása, a mozgásszervi megbetegedések hatásmechanizmusának kutatásában, diagnosztikájában, terápiájában kimagasló eredményt elérő kutatók díjazása, és mindaz, ami a gyógyító- megelőző tevékenységet szolgálja, illetve az e tevékenység eredményesebb végzése érdekében történő továbbképzés, oktatás. ... >>

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

1029 Budapest, Hímes u. 3.
képviselő: Gyertyán Katalin
a magyar gyermekvédelem területén az alapellátások és a szakellátási feladatok komplex megvalósításában részt vállalni, ezzel támogatni a családok gyermekmegtartó erejét, segíteni a gyermekvédelmi rendszer hatékonyabb működését. A személyes gondoskodáshoz kapcsolódó szolgáltatások bővítése, a munkaerő piacon hátrányos helyzetben levő rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésével. ... >>

Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1023 Budapest, Bolyai utca 13.
képviselő: dr. Rudas László, Joó Attila, Kürti Tamás
Felelős családi vállalkozások létrehozásának és működtetésének elősegítése annak érdekében, hogy a családi vállalkozások által felhalmozott materiális és immateriális értékek hosszútávon hozzájáruljanak a családok, a vállalkozások és a nemzeti kultúra fejlődéséhez, valamint a felhalmozott megtakarítások Magyarországon maradjanak működő tőke formájában. A felelős családi vállalkozások létrehozásához és működtetéséhez az Egyesület szakmai, integrációs, képzési, kutatási támogatást nyújt, valamint elősegíti a felelős családi vállalkozások együttműködését, tapasztalatcseréjét és érdekérvényesítését. Az Egyesület olyan felelős családi vállalkozásokat támogat, segít és integrál, amelyek célja a társadalmi szerepvállalás, a munkahelyek létesítése és fenntartása és fejlesztése a jövő nemzedékek számára. Az Egyesület közvetíti a más országokban kialakult tapasztalatokat és tudást Magyarország irányába, valamint részt vesz a The Family Business Network (23, Chemin de Bellerive, B.P. 915, 1001 Lausanne, Switzerland) és hasonló egyesületek nemzetközi szervezeteiben. ... >>

FÉNYÉV Egészségügyi és Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1029 Budapest, Gyöngyvér u. 89.
képviselő: Szalay Kriszta
Az alapítvány jelentős szerepet vállal a rákbetegségek prevenciójában és rehabilitációjában, részt vállal a gyógyító intézetek támogatásában, kiadványok szerkesztésében, esetleges konferenciák, képzések támogatásában. Elősegíti a beteginformáció és a betegjogok biztosítását, érvényesítését, a szűrőállomások országos szintű kiterjesztését. Célja továbbá a gyermekintézmények műszeres támogatása, fejlesztő napközik megsegítése, valamint szerepet vállal a gyermekbántalmazás elleni küzdelemben is. ... >>

Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Baka utca 5. III./3.
képviselő: Németh Tünde
A gyerekek vizuális nevelésének elősegítése a fényképészeti ismeretek által. ... >>

Fiatal Újságírókért Alapítvány

(oktatási)

1025 Budapest, Kapy utca 43/b.
képviselő: Bogschütz Dániel
Fiatal pályakezső újságírók szakmai képzésének támogatása; fiatal pályakezdő újságírók elhelyezkedésének támogatása; szakmi műhely létrehozása fiatal újságírók és lapkiadáshoz kötödő szakemberek részére; fiatal pályakezdő újságírók számára létrejövő újság és egyéb alkalmi vagy időszakos kiadványok megjelentetése, kiadása, vagy kiadásának , megjelntetésének támogatása; újságíró konferenciák és egyéb szakmai találkozók szervezése. ... >>

Figurina Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Retek utca 17.
képviselő: Siklósi Gábor
bábelőadások készítése és játszása saját székhelyén és vendégelőadások keretében; bábművészeti oktatás; egy alapfokú bábművészeti iskola, illetve felnőtteknek bábstúdió létrehozása, szintén non profit jelleggel; a magyarországi magán-bábjátszás hagyományainak bemutatása, ápolása kiállítások, előadások, konferenciák, pályázatok szervezésével; a kreatív, innovatív bábművészeti tevékenység támogatása hazai és külföldi előadók meghívása útján; fiatal, kezdő bábművészek támogatása, fellépési lehetőség felkínálása, valamint saját pályázatok útján a Figurina Animációs Kisszínpad történetének, eredményeinek dokumentálása és bemutatása. ... >>

Fillér Iskolai Nyelvoktatást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Fillér 76.
képviselő: Dr. Duska Ákos
Az általános iskolai oktatásban az idegen, ezen belül elsősorban az angol nyelvoktatásnak a segítése, támogatása anyagi eszközökkel. ... >>

Fotoszintézis - Élet a Fényből Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1020 Budapest, Fő u.68.
képviselő: Dr. Láng Ferenc
A fotoszintézis multidiszciplináris oktatása és kutatása fejlesztésének elősegítése. ... >>

Föld Színház Társadalmi Műhely Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Péchi Antal utca 22.
képviselő: Nádor Zsófia
a társadalom színházi eszközökkel való vizsgálata és építése, színházi képzéseken és előadásokon keresztül. ... >>

FRANKL Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Orsó utca 27.
képviselő: Sibik Judit
A rászorult gyermekek segítése, gondozása, támogatása. Az alapítvány úgy Magyarországon, mint külföldön el kívánja látni a rászorult gyermekek étkeztetésének megoldását, gyógyításuk, rendszeres orvosi felülvizsgálatuk biztosítását, oktatásuk megszervezését. Az alapítvány céljai megvalósulása érdekében iskolát kíván fenntartani a rászoruló gyermekek oktatásának ellátásra. ... >>

Fülimplantáltak Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1029 Budapest, Ördögárok utca 83.
képviselő: Varga Péter János
a fülimplantáltak érdekképviselete, amelynek keretében eljár az illetékes hatóságoknál, különösképpen az egyenlő bánásmód jogi céljainak megvalósítása érdekében, másrészt a társadalmat tájékoztatja a fülimplantáltak helyzetéről és életéről. Kiemelt figyelmet kap a középfül-, cochlearis- (belsőfül), és agytörzsi implantátumokkal érintett személyek helyzetének, életmódjának és társadalmi elfogadottságának javítása.
● Az egyesület ezen célkitűzéseit az Egészségügyi Minisztérium fülimplantáltakra vonatkozó, vagy érintő jogalkotási tervezeteinek véleményezésével, a fülimplantáltak Egészségpénztárak előtti képviseletével kívánja megvalósítani. E mellett fülimplantátumokat gyártó gazdasági társaságok, a fülimplantáltakat képviselő más szervezetek, a klinikák és a fülimplantátumokkal élők közötti kapcsolattartást kívánja elősegíteni szakmai konferenciák, szakemberek továbbképzése és Fülimplantáltak Egyesülete című időszakos kiadvány megjelentetésével. Ezeket a célokat iskolai ismeretterjesztő órák megtartásával, a védőnői hálózathoz tartozóknak tartott továbbképzésekkel egészíti ki.
● Az egyesület egyben céljaként határozza meg a hozzá forduló friss fülimplantátummal rendelkező személyek rehabilitációjának szervezését, szakmai tájékoztatását ... >>

Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Gábor Áron u. 54/A.
képviselő: Félix Péter együttesen, Tulkán Judit együttesen
Az Egyesület olyan civil szervezet, amely kiemelten közhasznú tevékenységével segíteni kívánja a mindenkori kormányt a dohányzás visszaszorításáért folytatott küzdelemben. Ennek érdekében átvállal a kormánytól minden olyan feladatot, amelyet a kormány a konfrontációk érdekében nem tud felvállalni a dohányiparral szemben. Az Egyesület elszánt harcot kíván indítani a dohányipar mesterkedései ellen. Felvilágosító munkájával fel kívánja hívni a társadalom és a jogalkotók figyelmét, hogy a dohányipar, illetve a pénzén működő dohányipari lobbi minden eszközzel a dohánygyárak profitjának növelésére törekszenek, álságos karitatív és szponzorációs tevékenységük kizárólag ezt a célt szolgálják. Az Egyesület széleskörű, ingyenes felvilágosító és oktatási tevékenysége során kíván kapcsolatba lépni a társadalommal. Tanfolyamok és előadások szervezésével széles körben kívánja tudatosítani a magyar polgárokkal, mekkora veszélyt rejt a dohányzás. Aktívizálni kívánja a nemdohányzó társadalmat, hogy hatékonyan lépjen fel saját érdekeik védelmében. Az Egyesület nem ellenségnek, hanem a dohányipar áldozatának tekinti a dohányosokat, rá szeretné őket ébreszteni arra, hogy szenvedélybetegségük milyen veszélyekkel jár rájuk, és családjukra és a nemdohányzókra nézve. Az Egyesület kiemelt kérdésként kezeli a gyermek és fiatalkori dohányzás ellen küzdelmet. Tisztában van azzal, hogy a dohányipar termékeinek értékesítésekor elsősorban a gyerekeket célozza meg, hiszen így hosszútávon szerezhet fogyasztókat magának. Az Egyesület tagjai aktív személyes közreműködést felvállalva - többek között a Green Peace környezetvédelmi mozgalom technikáinak alkalmazásával is - aktív küzdelmet folytatnak a dohányipar ellen, nem riadva vissza a komoly konfrontációktól, akár az utcai demonstrációktól sem. Az Egyesület alapvetően a támogatásra létrehozott Füstirtók a Dohányzás Visszaszorításáért Alapítványon keresztül fogad el bármilyen szervezettől pénzadományokat, illetve egyéb támogatást. Tevékenységét eredeti célkitűzéseinek megfelelően végzi, működésébe, pénzügyi, illetve nem vagyoni támogatás fejében sem enged beleszólást. Ugyanakkor elfogadja bármely szervezet, vállalkozás, állami hivatal adományát, amely működésének kiteljesítését segíti. Az Egyesület együttműködést ajánl a vele érdekközösségben lévő egészségügyi és ifjúsági tárcával. Tapasztalatait igény szerint megosztja az érintett két minisztériummal, miközben számít a két tárca kiemelt anyagi támogatására. Az Egyesület részt vesz minden olyan regionális, országos és nemzetközi pályázaton, amely a tevékenységének folytatásához szükséges forrásokat bővíti. Az Egyesület együttműködik az egészségvédelemben, ezen belül is elsősorban a dohányzás ellen küzdelemben érdekelt civil szervezetekkel. Az Egyesület a./ Oktatási tevékenysége révén kívánja széles körben ismertetni a dohányzással kapcsolatos komplex ismereteket. b./ Széleskörű televíziós és sajtókampányok szervezésével kíván kapcsolatba lépni elsősorban a kiskorúakkal, azon belül is a 14 éven aluliakkal. c./ Iskolai, kifejezetten a tanároknak szóló felvilágosító előadások szervezésével próbálja a dohányipart kiszorítani az oktatásból. d./ Könyv és ismertetőanyag, illetve szóróanyag kiadásával tájékoztatja a társadalmat a dohányzás elleni harc aktuális kérdéseiről. e./ Konferenciák szervezésével kívánja tájékoztatni a döntéshozókat a dohányzással kapcsolatos aktuális kérdésekről. f./ Évi egy, esetleg két alkalommal felvett, nagy - tízezer fős - országos felmérést rendel pályázat útján a magyar dohányzási szokások megismerése érdekében. Ezek tapasztalatait folyamatosan publikálja. g./ Évi jelentés készít a dohányzással kapcsolatos jogi szabályozás hatékonyságáról, javaslatokat dolgoz ki a továbblépés irányaira vonatkozóan. h./ Minden rendelkezésre álló eszközzel felhívja a figyelmet a dohányipar által nyitott új frontokra, harcosan támadja a dohányipar szponzorációs tevékenységét. i./ Dohányzásellenes lobbik kialakításán dolgozik, profi lobbi szervezetek bevo... ... >>

Galagonyák Futball Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

1026 Budapest, Pasaréti út 65.
képviselő: Szél Bálint
A tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Fiatal versenyzők befogadása és fejlődésük, előmenete- lük támogatása. Oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése. Lakossá- gi szabadidősport feltételeinek kialakítása. Sportesemények rende- zése, támogatása. Együttműködés a hasonló célokkal alakított egye- sületekkel és egyéb szervezetekkel. Hazai és nemzetközi sportkap- csolatok létesítése és ápolása, fenntartása. ... >>

Gall Kakas Budai Tűzoltó Alapítvány

(tűzoltó,egészségügyi,oktatási)

1021 Budapest, Budakeszi út 45.
képviselő: Balogh Mária, Papp János
A Főváros I-,II- és XII. kerületek tűzmegelőzési, tűzoltási, kárelhárítási, műszaki mentési feladatainak hatékonyabb elősegítése, a kerületi parancsnokság állományában lévő tűzoltók szociális, egészségügyi és oktatási támogatása. ... >>

Gastro Update Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 29. c.
képviselő: Dr. Metzger Péter önálló, dr. Papp János önálló
A magyar gasztroenterológia interdiszciplináris fejlődésének elősegítése, a gasztroenterológiával foglalkozó szakemberek folyamatos szakmai továbbképzése. A gasztroenterológia területén a nemzetközi tapasztalatok, kutatások és eredmények folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a legújabb szakmai ismeretek gyors elérhetőségének megteremtése a magyar szakemberek számára, ezen új ismeretek értékelése és a gyakorlat számára történő adaptálása. A gasztroenterológia, a sebészet, az endoszkópia, a belgyógyászat, az onkológia, a radiológia, a pathológia, a prognosztika, a genetika, a háziorvosi gyakorlat, az endokrinológia, az anestheziológia, a pszichológia, valamint az egészségügyi szervezéstan hazai és nemzetközi szakemberei együttműködésének a megteremtése. Elősegíteni az előbbi szakterületek képviselőnek a tapasztalat- és véleménycseréjét. Szakterületeken átívelő irányelvek, komplex diagnosztikus és kezelési ajánlások kidolgozása, illetve ezen tevékenység támogatása és koordinálása valamint ennek érdekében az egyes szakterületek szakembereinek rendszeres vagy eseti jelleggel szakértői tevékenységgel történő megbízása. Nemzetközi kapcsolatos kiépítése, a magyar szakemberek hozzásegítése a nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon, továbbképző tanfolyamokon és kísérleti programokban történő részvételéhez. Hazai és nemzetközi konferenciák, ülések, megbeszélések és egyeztetések szervezése, rendezése és támogatása. A hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos rendezvények és egyeztetések eredményeinek, illetve az elfogadott irányelveknek széles körben történő elterjesztésének az elősegítése, ennek érdekében írott és elektronikus információhordozók (könyv, folyóirat, hírlevél, CD, DVD, film, hanganyag stb.) előállítása és megjelentetése. Fiatal szakemberek fejlődésének elősegítése, képzésének támogatása, az alapítvány által szervezett vagy támogatott tudományos rendezvényeken és konferenciákon való részvételük biztosítása. ... >>

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Sportegyesülete

(sport,oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 85.
képviselő: Békési László
A sportegyesület célja a színvonalas sportolási, testedzési lehetőséget kínálni a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium dolgozóinak, nyugdíjasainak és azok családtagjainak és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. Az egyesület nemzetközi tevékenységet is folytat, valamint gondoskodik az utánpótlás neveléséről, oktatásáról. ... >>

Gordius Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Hidegkúti út 37.
képviselő: Dr.Vas Sándor
A gimnáziumi oktatás támogatása az alapító okirat által meghatározott körben. ... >>

Gyémánt Félkrajcár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Szemlőhegy u.27/B.
képviselő: Danczi Lászlóné
A Budapest, II.Szemlőhegy úti óvodába járó gyermekek támogatása. ... >>

Gyermekszínházak Háza Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
képviselő: Tóth Zsuzsanna
A gyermekek és fiatalok számára biztosítani a színházzal és a színház eszközeivel való nevelést.
Segíteni az igényes, tartalmas előadások és színházi nevelési foglalkozások létrehozását és a fiatalokhoz való eljuttatását.
Támogatni a drámapedagógia, mint speciálisan hatékony művészetpedagógiai módszer elterjesztését határainkon belül és kívül.
A gyermek és ifjúsági korosztály - beleértve a speciális élethelyzetben lévőket is - művészeti és kulturális képzése, kulcskompetencia-fejlesztése. ... >>

Gyermekünk az Életünk Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 9. II./12/A.
képviselő: Lehoczky Lajos
Lombik-bébi programot igénybevevők segítése, bölcsődék, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi, és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők - korra való tekintet nélkül - életkörülményeik javítása. ... >>

Gyógyító Gondolatok Tanácsadó Egyesület

(oktatási)

1027 Budapest, Frankel Leó út 5. mfsz./2.
képviselő: Gyimesi Zsuzsa, Nagy Ágoston, Takáts Péter
újfajta ember-ember és ember-környezet kapcsolat kialakításának támogatása, mind gyermek, mind fiatalkorú, mind felnőtt emberek esetében, az ezzel kapcsolatos oktatási programok szervezése és ilyen célkitűzések támogatása,
tanfolyamok szervezése, megtartása,
konferenciák szervezése,
konfliktuskezeléssel és meditációval kapcsolatos tevékenység végzése és támogatása,
a célok megvalósulását elősegítő könyvek kiadása és terjesztése,
tanácsadás és szakértői munka, illetve az ilyen tevékenység támogatása,
az alapítói célok megvalósulását elősegítő vállalkozások létrehozása és működtetése, támogatása. ... >>

Gyökössy Endre Református Óvodai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
képviselő: Csizmadia Márta Judit
A Gyökössy Endre Református Óvodában érvényesülő, a református szellemiség alapján álló nevelési elvek és módszerek megismerhetővé és befogadhatóvá tétele. Az Óvodába járó gyermekek fizikai, szellemi és hitbéli fejlődésének és az ahhoz szükséges anyagi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

Habakukk a Gyermekekért Alapítványi Óvoda és Gyermeknyelviskola

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Marcibányi tér 12.
képviselő: ifj. Tóth Béla
Idegennyelvű oktatással kibővített óvoda és gyermeknyelviskola létrehozásának és működtetésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal