Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 384
2. oldal

Bartók Béla Ifjúsági Szimfónikus Zenekari Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Kavics utca 17. a.
képviselő: Szabó Tibor
Ifjúsági szimfónikus zenekari tevékenység támogatása, elsősorban a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban folyó zenekari nevelő munka támogatása útján. ... >>

Bendes Tibor Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Frankel Leó út 24.
képviselő: Oroszki Lajos
A villamosenergia rendszer relévédelmi és automatizálaási szakterületén végzett mérnöki tevékenység, a szakmai képzés támogatása. ... >>

Bimbó Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G. u. 49. fsz.2.
képviselő: Gilyén Magdolna alelnök, Kenessei Péter, Takácsi Réka Hajnalka alelnök
Olyan tevékenységek támogatása és szervezése, amely a nemzeti kultúra és hagyományok ápolását és megőrzését segítik elő. Oktatási és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. Szociális tevékenység. ... >>

Black Magic Vitorlás Sportegyesület

(sport,oktatási)

1022 Budapest, Zilah utca 2-4. fszt./1.
képviselő: Simon Tamás
szabadidősport szervezése; kiadványok megjelentetése;
- tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- sportélet támogatása;
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
- tehetséges fiatalok egészséges, sportos életmódra oktatása-nevelése, továbbá ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Blagovest Alapítvány ("Örömhír")

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1029 Budapest, Köztársaság utca 34/ A. fszt./5.
képviselő: Loverova Ljudmila Mihajlovna
Családsegítés, időskorúak gondozása, menekültek, háborús konfliktusokból menekültek, hontalanok és egyéb hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek otthona, szeretetházak építése és / vagy fenntartásának támogatása, magyarországi ortodox egyházi kulturális örökség megóvása, és annak gyarapítása, a tehetséges hátrányos szociális helyzetű diákok tanulásának segítése ösztöndíjak odaítélése. ... >>

Blood Mountain Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Vérhalom utca 27/C. fsz./1.
képviselő: Thomas Stuart Sloan
A kortárs vizuális kultúra támogatása, terjesztése és népszerűsítése; tehetséges, karrierje közepén álló külföldi művészek támogatása abban, hogy meghatározott ideig Budapesten dolgozzanak, elősegítvén ezzel olyan művészeti alkotások születését, amelyek a magyar kulturális közeg jegyeit is magukon hordozzák. Kultúrával, történelemmel, közéleti kérdésekkel kapcsolatos eszmecsere, továbbá a kulturális párbeszéd elősegítése a külföldi és hazai művészek, művészeti csoportok között; bekapcsolódás a nemzetközi kulturális és művészeti életbe. Művészeti kiállítások szervezése, rendezése; művészeteket érintő kulturális foglalkoztatások szervezése. ... >>

BLUEPORT Nemzetközi Jazz Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csibor utca 1/ E.
képviselő: Duca Andrea, Fodor Péter, Sárik Péter
-Az autentikus jazz zenei kultúra népszerűsítése, elterjesztése Magyarországon és Európában, tudásának és tudástárának bővítése.
-Széleskörű kapcsolatteremtés, a jazz zene művelői között, fórum biztosítása az egymás autentikus zenei tudásának kicseréléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez,
-Nemzetközi szinten is rangossá váló jazz zenei rendezvények kezdeményezése, útra bocsátása. ... >>

BOB Bimbó úti Ovi-Bölcsi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Bimbó u. 113-115.
képviselő: Bachné Pekáry Zsuzsanna eln./önáll., Keszthelyiné Szmolen Judit/együtt, Németi Istvánné Bitz Éva/együtt
A Budapest II. Bimbó u. 116. sz. óvoda és bölcsőde személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Bokody Károly Kosárlabda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 22.
képviselő: Gyímesi János
Az alapítvány általános célja a magyar kosárlabda újbóli felemelkedésének elősegítése, hagyományi őrzése és értékeinek közvetítése révén. Ennek keretében segítséget kíván nyújtani a magyar kosárlabda történetének feltárásához ? nyomtatott és tárgyi emlékeinek összegyűjtésével, rendszerezésével és bemutatásával. Ennek érdekében az alapítvány létre kívánja hozni a jövőben magyar kosárlabda múzeumát ( Halhatatlanok Csarnoka). ... >>

Bolyai Farkas Innovációs és Kutatás-Fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Lóczy L. utca 11.
képviselő: dr. Bozsonyi Károly
Az alapítvány elsődleges célja, hogy non profit és közhasznú kutatóhelyként működve támogassa és segítse a magyar gazdasági élet szereplőinek innovációs tevékenységét. Az alapítvány másodlagos célja, hogy lehetőséget biztosítson fiatal kutatóknak karrierjük elindítására. ... >>

Bolyai János Matematikai Társulat

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Katona Gyula, Recski András
Elősegíti a matematikai tudományos kutatásokat, a matematika széleskörű alkalmazását, oktatásával kapcsolatos kérdések megoldását, népszerűsítését, a matematikusok és a matematikát tanítók szakmai tájékozódását és érdekvédelmét. ... >>

Budai Főnix Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 84. II.6.
képviselő: Csorba Géza
Elsősorban Budapest, II. kerületében lakók számára kulturális és ismeretterjesztő előadások szervezése, múzeumok, képzőművészeti tárlatok, kiállítások, színházi előadások látogatása, a látogatás megszervezése, valamint koncerteken, kirándulásokon és egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel elősegítése a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében. ... >>

Budai Képzőművész Egyesület

(oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Gazda utca 22.
képviselő: dr. Hatvani Imréné, Eőry Krisztián, Tarcsányi Ottilia Ilona
Évente két alkalommal az Egyesület tagjai számára az Egyesület székhelyén kiállítás szervezése. Az Egyesület székhelyén kívül egyéb kiállítások szervezése. Időszaki, illetve rendszeres kiadvány (újság, katalógus) létrehozása. Pályázatokon való részvétel, (kiállítás, tanulmány, utazás támogatására). Továbbképzéseken, képzéseken, alkotótáborokban való csoportos részvétel. Bel- és külföldi kiállítások, biennálék, művészeti fesztiválok együttes látogatása szakmai fejlődés céljából. A fentiekben vázolt célok megvalósítása érdekében hasonló tevékenységi körű szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 6.
képviselő: dr. Vermes László
a Budai Hegység és Zsámbéki medence területére eső térségben a meglévő társadalmi megosztottság és ellentétek feloldása, szövetségek kialakítása a térség különféle társadalmi tényezői között a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében
az említett térségben a természeti és az épített környezet megóvása, értékeinek kiteljesítése, valamint a fenntartható fejlődés elősegítése, kiemelten a természet- és környezetvédelmi oktatás-képzés-ismeretterjesztés legújabb módszereinek alkalmazása
a térségben a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása, továbbá annak támogatása, hogy a térség fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetek hatékonyan tevékenykedhessenek környezetük értékeinek megvédésén és fejlesztésén
Budapest főváros és az agglomeráció érintett része közötti harmonikus kapcsolatok kialakításának előmozdítása, a fejlesztési tervek összehangolásának megvalósítása
mindezek érdekében a térséget lefedő, régebb óta tervezett Budakörnyéki Natúrpark Alapítvány és szervezetének eredményes szervezése és megalapítása, hosszú távra szóló tevékenységének megalapozása és a működés megindítása. ... >>

Budapest Artisan Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1026 Budapest, Virágárok utca 11.
képviselő: Alexandra Babcock, Ellen Elizabeth Helgeson Hayes
A fiatal magyar művészek, különösen diákok művészete iránti figyelem felkeltése, és a művészek anyagi és egyéb módon történő támogatása. Művészeti szövetségek, egyesületek, iskolák és egyéb non-profit szervezetek részére történő adománygyűjtések, kiállítások és egyéb gyűjtések szervezése. Fiatal művészek támogatása felszerelések vásárlására és ösztöndíj létesítése révén, műveinek értékesítésének elősegítése.
Az alapítvány célja, az európai üzleti kultúra ismertetése, meghonosítása, elősegítése, terjesztése, oktatásának megszervezése és támogatása a Magyarországon magyar és külföldi vállalkozások, leendő és gyakorló üzleti kultúrával kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást, a magyarországi üzletemberek üzleti kultúrájának elsajátítására vonatkozó oktatást, képességfejlesztését, művelődését. Célja továbbá, hogy biztosítsa a fentiek érdekében az állandó információ cserét és felkeltse külföldi vállalkozások, üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek és vállalkozások külföldre irányuló befektetési kedvét. ... >>

Budapest Rózsadomb Lions Klub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 84
képviselő: Ignácz Beáta
hogy segítséget nyújtson, illetve segítséget szervezzen a fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, szabadidő eltöltése, üdülés, valamint környezetvédelem (természetvédelem) területén. ... >>

Budapesti Francia Líceum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1029 Budapest, Máriaremetei út 193-199.
képviselő: Philippe Gallice, Regis Haudecoeur
Anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása mellett a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fenntartása és működtetése. ... >>

Budapesti Olasz Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Ürömi út 64.
képviselő: Lorenzo LIgabue
az olasz nyelv és kultúra terjesztése minden fokon, testvérkapcsolatok és kulturális cserekapcsolatok létesítése Magyarország és Olaszország között. ... >>

C. G. Jung Komplex-Pszichoterápiás Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Garas u. 5.
képviselő: Dr.Szombati Ágnes, Gilyén Judit
A komplex analitikus pszichológiai ismeretek hazai elterjesztése, megismertetése és alkalmazása; jungi analitikus képzés és továbbképzés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, drogmegelőzés, krízis megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, értékorientált személyiségfejlesztés. ... >>

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1022 Budapest, Szpáhi utca 20.
képviselő: Maurer Dóra, Pléh Csaba, Pohárnok Mihály
Az új tudományos-technológiai eredmények, felfedezések kulturális alkalmazásának, kreatív használatának, innovatív művészeti lehetőségeinek kutatása, fejlesztése, támogatása. Új projektek létrehozása, művészeti, tudományos, kommunikációs, oktatási és kulturális programok kezdeményezése, megvalósítása és támogatása. ... >>

Cartoon Heroes (Mesehősök) Floorball Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1029 Budapest, Zerind vezér utca 29/ a.
képviselő: Kovács Gergely, Monszpart Áron főtitkár
A floorball sportág népszerűsítése, a Magyar Floorball Szakszövetségbe tartozó egyesületek számának növelése, szervezett keretek között edzési és versenyzési lehetőség biztosítása az egyesület tagjai számára, a megszűnő Arcadom SE Floorball Szakosztálya helyének átvétele a hazai és nemzetközi versenysorozatokban. Sportolási lehetőség biztosítása, tehetségkutatás és utánpótlás nevelése. ... >>

Casablanca TáncSport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csalán utca 10-12.
képviselő: Bánkúti Ágnes
a táncművészet image-nak ápolása, tánctörténeti ismeretek terjesztése, a modern és klasszikus tánctevékenység (kiemelten a társastánc tevékenység) népszerűsítése, gyakorlása, oktatása, támogatása a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. ... >>

CEU Üzleti Kar Alapitvány

(oktatási)

1023 Budapest, Frankel Leó ut. undefined 30-34
képviselő: Charles A.Huebner ... >>

ChemoNet Informatikai Alapítvány

(oktatási)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Dr. Nagy Gábor Mihály
Az Internet, a Világháló, a Hypertext által nyújtott új lehetőségek kihasználása, a globális információs technológia kultúrájának meghonosítása, a tudományos kutatás, oktatás, tudományos ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítése. ... >>

Civil Európa Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1021 Budapest, Bölöni Gy. utca 22.
képviselő: elnök dr. Arató Krisztina, gazdasági elnökhelyettes Selényi Zsolt, ügyvezető elnök Kónya Márton
Az Európai Unió fejlődésének elősegítése. Európai integrációs folyamat népszerűsítése. Európai régió együttműködésének kölcsönös megismerésének ösztönzése. Európai Unióban zajló politikai folyamatok nyilvánosság tételében, véleményezésében történő részvétel. Európai Unió elmaradottabb régióiban abszorpciós kapacitás növelésében való közreműködés. Emberi élet minőségét javító tudományos, kutatási, fejlesztési tevékenység ösztönzése. Tudásalapú társadalom megteremtésében való közreműködés. Természeti, környezeti élhetőségét, sokszínűségének óvását szolgáló tevékenység segítés. Társadalmi mobilitás, oktatás, társadalmi felemelkedés előnyeihez történő hozzájutás ösztönzése a hátrányos helyzetűeknél. Emberi, állampolgári jogok védelmében való részvétel. Fogyasztói tájékoztatás elősegítése. Hátránnyal induló munkavállalóknak környezetbarát, jövőorientált munkaerő-piaci körülményekre történő felkészítése. Európai kulturális tradíciók, kulturális javak, műemlékek, épített környezet emberléptékű kincseinek óvása, védelme. Gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése. Ifjúság európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Az európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Hasonló célú szervezetekkel történő együttműködés. ... >>

Concento Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Járóka u. 3.
képviselő: Fürst Istvánné, Hanákné Novákovits Tünde
A Kodály Zoltán Ének- Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola (1022. Budapest, Marczibányi tér 1.) CONCENTO Gyermekkórusának működéséhez (felkészülés, bel- és külföldi fellépések, hanghordozók készítése) szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Continuo Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1024 Budapest, Margit krt. 25/C.
képviselő: Szántó Ilona Borbála
Konzervatórium jellegű magánzeneiskola megalapítása, működtetése. ... >>

Családorvosképzési Alapítvány

(oktatási)

1023 Budapest, Orgona u. 5. fszt. 1.
képviselő: Erős András Dr., Reisz Tamás Dr.
A magyar és határon túli magyarnyelvű családorvosok, háziorvosok képzésének támogatása. Kiemelten a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Családorvosi Tanszéke oktató-kutató munkájának támogatása, illetve a családorvosi mintapraxisok kialakításának, valamint a váratlanul elhúnyt családorvosok özvegyeinek és árváinak támogatása. ... >>

"Csepp a tengerben" Állami Gondozott Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bogár u. 17/B.
képviselő: Mezei Katalin elnökhelyettes, Skultéty László elnök
Az értelmi fogyatékos, tartósan beteg gyermekek, és elsősorban a Fővárosi Önkormányzat Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (2721 Pilis Kossuth Lajos u. 31.) lakóinak ellátását és az otthon működését, fejlesztését elősegíteni, hogy ezáltal minél magasabb szintű ellátást tudjon biztosítani testi- és érzelmi fejlődésükben. ... >>

Délvidékért "KISS" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Vitéz u. 9. III.3.
képviselő: Ágoston István
A délvidéki magyar anyanyelvű diákok részére ösztöndíj biztosítása felsőoktatási képzéshez, továbbképzéshez, kutatások végzéséhez Magyarországon és más országokban. Magyar anyanyelvű kutatók és vendégtanárok számára ösztöndíj biztosítása délvidékitudományos és kulturális intézmények látogatására. A magyar nyelvet ismerő kanadai állampolgárok részére ösztöndíj adása a délvidéki magyarság történelmével, néprajzával kapcsolatos kutatómunka végzésére. Mindezekhez kapcsolódó rendezvények szervezése, publikációk, szervezetek támogatása. ... >>

Demján Sándor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Eszter u. 6/b.
képviselő: Dr. Lovassy Tamás
Kül- és belföldön a művészeti élet kibontakozása érdekében - a festészet, irodalom, zene területén- tevékenykedő művészek támogatása.
- a felsőoktatás fejlesztése, támogatása, az oktatás színvonalának emelése és a felsőoktatási hallgatók tanulmányainak elősegítése;
- a tehetséggondozás, a fiatal oktatók-kutatók tevékenységének támogatása;
- az egyetemek és főiskolák működési feltételeinek javítása;
- a cigány kisebbségi program;
- szoviális program nyolc magyarországi megyében. ... >>

Diákjainkért Újlakon Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Lajos 34. (II.Ujlaki Ált.Isk.
képviselő: Horvai Marianna dr.
Az alsókokú oktatás tartalmi fejlesztése, anyagi, technikai feltételeinek javítása, nyelvtanulás, iskolai programok támogatása. ... >>

Dióhéj Waldorf-Pedagógiai Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Len u. 8.
képviselő: Seres András
A Waldorf - pedagógiai módszer és eredményei megismertetése, népszerűsítése és gyakorlása. Az ennek érdekében szerveződő közösségek együttműködésének támogatása. A Waldorf óvodapedagógiai programon és ennek nemzetközi módszertani tapasztalatain nyugvó óvoda létrehozása és működtetése. ... >>

Dr. Emich János és hitvese, Békeffy Zsófia Alapítványa a Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium Tanulóiért

(oktatási)

1022 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u.3.
képviselő: Derzsi György
A Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium tanulóinak támogatása, segélyezése. ... >>

Dr. Kaszó Elek Emlékverseny Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40.
képviselő: Dr. Seres Zsuzsanna
Az alapítvány célja a jogi egyetemi ifjúság érdeklődésének felkeltése a gyakorlati jogászi munka, ezen belül az ügyvédi feladatok iránt, elméleti tudásuk elmélyülésének elősegítése, egészséges életmódra nevelésük, valamint a jogászok továbbtanulási lehetőségeinek növelése és ehhez kapcsolódóan a középiskolások érdeklődésnek felkeltése a jogi pálya és az egészséges életmód iránt. ... >>

Dr. Korányi András Alapítványaz Egészség-megőrzés és Egészségkultúra fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

1028 Budapest, Szabadság utak 18.
képviselő: Dr. Korányi László
Az alapítvány célja az alábbiakra módosult, illetve kiegészült: Az alapítvány Dr. Korányi András orvosprofesszor tiszteletére jött létre azoknak az elveknek a támogatására, melyeket egész életével és munkásságával hirdetett. Dr. Korányi András orvosprofesszor híves és következetes támogatója volt minden olyan törekvésnek, amely a belgyógyászati betegellátás és diagnosztika területén a korszerű élettani ismeretek, az egészségkultúra fejlesztése során pedig a humán kockázatkezelés tudományos módszerek alkalmazását szorgalmazta. Ezért az alapítvány célja a frissen vagy maximum 3 éven belül végzett fiatal orvosok továbbképzése a belgyógyászat területén alkalmazható molekuláris biológiai ismeretek és laboratóriumi diagnosztikai eljárások elsajátítására belföldi és külföldi szakintézményekben ösztöndíjas rendszer keretében. További célja a közcélú humán kockázatkezelés tudományos módszertanának, intézményeinek, szolgáltatásainak fejlesztését végző alkotó közösség munkájának összefogása, támogatása. Ezen cél megvalósításában bármely, a kuratórium által érdemesnek talált személy(ek) részt vehetnek. Az alapítvány anyagi lehetőségeinek függvényében ösztöndíjat, illetve egyéb juttatást kíván biztosítani az alapítvány céljának megvalósításában tevékenységet folytató személyeknek a kuratórium által későbbiekben meghatározandó feltételek és szempontok alapján. Az alapító az alapítvány elsődleges és általános céljával összhangban az alapítvány további céljaként jelöli meg néhai Dr. Korányi András 100. születésnapjának méltó rendezvények keretében történő megünneplését is. ... >>

Dr. Nagy B. József Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Zöldkő utca 7. fszt./1.
képviselő: Hervay Katalin
A néhai dr. Nagy B. József, a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola alapítójának és első igazgatójának emlékére évente ismétlődően középiskolás diákok számára kiírt országos tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása művelődéstörténet tárgykörben. ... >>

Dr.Genersich Antal Alapítvány

(oktatási)

1026 Budapest, Tüske 7.
képviselő: Prof.dr. Szentirmay Zoltán
Dr. Genersich Antal ny.r. egyetemi tanár szellemi örökségének ápolása. ... >>

"Dysbasia" Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1025 Budapest, Szikla u. 13.
képviselő: Dlustus Béla Dr., Dr. Vallus Gábor
Az érsebészet területén működő és praktizáló orvosok, nővérek szakmai továbbképzésének elősegítése, érsebészeti intézmények műszeres ellátottságának támogatása. ... >>

Dyscalculiás, Dyslexiás Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 7/b.
képviselő: Kovács Éva
Dyslexiás, dyscalculiás és dysgraphiás gyerekek megsegítése. Közoktatási intézmény alapítása és fenntartása, amelynek célja a sajátos nevelési igényű gyerekek és a velük kapcsolatban álló cél- csoport teljes körű tájékoztatása és segítése a közoktatási tevé- kenységeken keresztül. ... >>

E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért

(oktatási,egyéb)

1026 Budapest, Radna utca 14.
képviselő: Dr.Tózsa István
Gyorsan fejlődő, modern információ-technológiák vívmányainak alkalmazása a központi és a helyi közigazgatásban. Az új eljárások és technikák, valamint az elektronikus igazgatás bevezetésével és elterjedésével járó szervezeti struktúrák kialakításának elősegítése. Az ehhez kapcsolódó képzési, továbbképzési és kutatási programok irányítása, szervezése és megvalósítása. ... >>

E-Irástudásért Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Bogár u. 29/c.
képviselő: Németh Pál
A digitális írástudás fejlesztése, oktatása, elterjesztése. Az információszolgáltatás fejlesztése. Az információs piacon az esélyegyenlőség elősegítése. ... >>

E-Szem Fogyasztóvédelmi és Tájékoztatási Alapítvány

(oktatási)

1029 Budapest, Feketefej u. 39.
képviselő: Szentváry-Lukács Gábor
A társadalomban a tudatos fogyasztói magatartás kialakításához szükséges tudományos ismeretterjesztés, érdekképviselet. A fogyasztói magatartás egészséges életmóddal, környezetvédelmi, ökológiai, szociális összefüggéseivel kapcsolatos tanulmányok, kutatások végzése, támogatása. A rendelkezésre álló tudományos eredmények széles körű publikálása, tudományos ismeretterjesztő tevékenység, valamint annak támogatása. Szimpóziumok, ismeretterjesztő előadások szervezése. Fogyasztói közvéleménykutatások, szokásvizsgálatok, elemzések végzése, valamint ilyen jellegű kutatások támogatása. Internetes tartalomszolgáltatás. ... >>

Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1028 Budapest, Len utca 17/ A.
képviselő: Nász Erzsébet
Mozgássérültek részére munkahelyteremtő és fenntartó létesítmények megvalósítása, ezek folyamatos üzemeltetése.
Közép-Magyarországon előadások, gyakorlati bemutatók tartása oktatási intézményekben, rendezvényekben. ... >>

Egészségügyi és Szociális Területek Munkavállalóinak Szakszervezete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1027 Budapest, Frankel Leó út 16.
képviselő: dr. Bariska János
Az ESZSZ célja elsősorban az egészségügyi-, a szociális ellátásban, a gyermek és ifjúságvédelem, valamint a közszolgáltatás más területein dolgozó szakszervezeti tagok - ideértve az aktív dolgozókat, a vállalkozókat, az egyéb szakirányú továbbképzésben résztvevőket, a jogfenntartókat, továbbá az átmenetileg munka nélkül lévőket - érdekeinek feltárása, védelme és szakszerű képviselete. Az ESZSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti továbbá szerveződési területén nem a szakszervezeti tag munkavállalók, a külföldön munkát vállalók, a Magyarországon munkát vállaló külföldi állampolgárok, továbbá a munkavállalókkal hasonló helyzetű magánvállalkozók érdekeinek felvállalását is. Az ESZSZ tevékenysége során feladatai és céljai között - saját ingatlanait is felhasználva - szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdülését, részükre testületi döntései szerint képzési, biztosítási jóléti, segélyezési, ingyenes jogsegélyszolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

Egy Optimista Magyarországért

(oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 93.
képviselő: Kassitzky Attila, Kijácz Péter
Segítségnyújtás a pozitív gondolkodásmód kialakításához; menthalhigiénes preventív programok kidolgozása, pszichológiai tanácsadás, pszichológiai módszerek alkalmazásának és népszerűsítésének támogatása. ... >>

Egyesület a Fenntarthatóság Kommunikációjáért

(oktatási,egyéb)

1021 Budapest, Eötvös út 39/b.
képviselő: dr. Simon András
A vállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységével összefüggő közcélú információk közzétételének segítése elsősorban az elektronikus médiumokban, többek között tanácsadási tevékenységgel, képzéssel, a társadalmi célú reklám minősítési rendszerének kialakításával. ... >>

Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért

(oktatási)

1027 Budapest, Margit körút 44.
képviselő: Czike Klára
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett társadalmi integráció és társadalmi tőke kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását, tárgyalását. ... >>

Egyesület a Vadaskert Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Peti Sándor ... >>

Egyetlen Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Harangvirág utca 4.
képviselő: Román Zoltánné sz. Gál Éva
Az óvodás korú gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése és támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal