Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 390
6. oldal

Nagy Imre Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Orsó u. 43.
képviselő: Feith Bence, Kende Péter
Nagy Imre emlékének megőrzése emlékszoba létesítésével, tudományos és politikai munkáinak kiadásával, Nagy Imre szellemében tevékenykedők díjazásával. ... >>

Nagy Imre Társaság

(kulturális)

1026 Budapest, Orsó u. 43.
képviselő: Dr.Róth Miklós, Kálóczi Kálmán
Nagy Imre emlékének erkölcsi és szellemi örökségének ápolását, terjesztését, az emberi és demokratikus szabadságjogok megvédését, az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemének, hazánk nemes hagyományainak ébrentartását, tisztes jelenének és szabad, az egyetemes jólétet szolgáló jövőjének társadalmi méretű kulturális elősegítését. ... >>

Navigátor Kulturális és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1024 Budapest, Margit körút 15-17. III/4.
képviselő: Molnár Gergely
Az egyesület fő célja, hogy megismertesse és terjessze Magyarországon az egészséges életmódot, amely rendszeres sportolásból, egészséges táplálkozásból és pozitív, konfliktus kezelő életszemléletből áll. Az egyesület elő kívánja segíteni tagjai, valamint a programjain résztvevők önismeretének fejlesztését, az egyén testi-lelki-szellemi harmóniájának megtalálását, valamint a külső és belső világ közötti öszhang megteremtését. Mindezekkel szoros összefüggésben céljának tekinti a természet ismeretét, tiszteletét, és szeretetét, vagyis a környezettudatos életmód népszerűsítését. Az egyesület célja a továbbiakban a különböző kultúrák megismerése, és megértése, valamint azok egymáshoz közeledésének előmozdítása. Az egyesület egyik kiemelt célja az ősi megyer hitvilág, néphagyományok, és kézműves illetve harcos tradiciók népszerűsítése és tiszteletének megőrzése. Kitüntetett figyelmet fordít az egyesület a gyermek és a fiatalkorúak tájékoztatására, nevelésére, azért hogy hasznos és egészséges tagjai lehessenek a társadalomnak, mivel a korai ingerek és élmények határozzák meg későbbiekben az egyén, és így az egész társadalom életszemléletének az életvezetését. ... >>

Negyedik Köztársaságot Támogató Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 157/B.
képviselő: Horváth Nikoletta, Istvánffy András
Az Egyesület célja, a 2007-ben elindult 4K! - Negyedik Köztársaság nevű társadalmi mozgalom támogatása, működésének elősegítése. A 4K! célja a közösségi aktivitás élénkítése, a közterek kreatív és közösségi módon való felhasználásának elősegítése, alternatív kulturális események rendezése. ... >>

Német Ház Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Mechwart liget 1.
képviselő: (Nincs adat)
A német kultúra ápolása, a német nemzetiségű és magyar állampolgárok számára a német nyelv elsajátításának elősegítésével, a német nemzetiségi diákok és felnőttek továbbképzésének tapasztalarcseréjének, az anyaországgal való kapcsolatok támogatásával. A Budapest 1028 Gazda u. 22. szám alatti Német Közösségi Ház létrehozása, működtetése. ... >>

Nemzeti Bormúzeum Alapítvány

(kulturális)

1028 Budapest, Harmatcsepp u. 27.
képviselő: Dr Puskás Attila
Nemzeti Bormúzeum létrehozása, fenntartása, és működtetése. ... >>

Nemzetközi Alternatív Kulturális Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Júlia utca 7. fszt./1.
képviselő: Zaslavskaya Olga
Az alternatív kultúrák létezésére irányuló figyelem felkeltése; a civil társadalom ezen jelenségre adott válaszának formálása és a nyilvános vita előmozdítása. Az alternatív kulturális kifejezésmódokra irányuló nemzetközi szintű tudományos kutatás támogatása, különösen a történelem és az alternatív kultúra elmélet területén végzett tanulmányok elősegítése, valamint a tudományos párbeszéd számára fórum biztosítása által. Törekvés az alternatív kultúrákkal kapcsolatos témaköröknek a felsőoktatási tananyagba való beépítésére. Különféle képzési projektek által a fiatalok, különösek a művészeti és kulturális közegben mozgó fiatalok, bevonása az alternatív kultúráról folytatott párbeszédbe. ... >>

Nemzetközi CODE Intézetü

(kulturális)

1020 Budapest, Vörös Hadsereg 116.
képviselő: Gaszner Péter dr. ... >>

Nemzetközi Eötvös Intézet Alapítványa

(kulturális)

1025 Budapest, Cseppkő u. 53.
képviselő: Dr.Kádár Katalin elnök
Művészeti intézmény létrehozása, amely nemzetközi, de Magyarországon működő. A zenei fejlődés az egyéniség kibontakozásához való hozzájárulás. ... >>

Nemzetközi Ifjúsági Balett Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 125. ags. 1.
képviselő: Ékes Georgina, Ékes János, Kulcsár Noémi
Tehetséges, fiatal táncművészek felkarolása, nemzetközi ifjúsági együttműködés, csereprogramok szervezése. Segítségnyújtás a pályakezdő táncművészek elhelyezkedéséhez.
Az egyesület célja, hogy a pályakezdő táncművész tehetségeknek magas szintű táncképzés megszervezésével lehetőséget biztosítson arra, hogy megfelelő körülmények között gyakorolhassák hivatásukat. Nagy hangsúlyt fektet az "individuális én" kibontakoztatására, illetve a szakmai útkeresésben való segítségnyújtásra, az előadások megrendezésével lehetőséget ad az önkifejezés fejlesztésére, a tehetségek bemutatására, valamint az elengedhetetlen színpadi gyakorlat megszerzésére. Az egyesület alapvető célkitűzései között szerepel a táncművészet népszerűsítése a fiatalok körében. ... >>

Nemzetközi Művészeti Stílus Alapítvány 1991 a fiatal művészekért

(kulturális)

1021 Budapest, Pálos utca 3.
képviselő: Salamon Éva
A leendő művészek pályakezdésének könnyebbé tétele, bemutatkozási lehetőségeik bővítése a nemzetközi művészeti életben, minden művészeti ágban. Bel- és külföldön részvételi lehetőség megteremtése művészeti fesztiválokon, nemzetközi művészeti versenyeken, meghallgatásokon, mesterkurzusokon. Ösztöndíj biztosítása. megjelenés biztosítása a nemzetközi kulturális médiában, írott sajtóban. Közvetítés nemzetközi művészeti menedzserek, menedzserirodák felé. Nemzetek közötti kulturális együttműködés elmélyítése. Az ezer éves magyar kulturális örökség autentikus megismertetése elsősorban az európai közösségekben. Nemzetközi kulturális hetek rendezése, amelynek célja megismertetni adott ország kultúráját, művészetét a fiatal művészek bemutatkozásán keresztül, NEMZEKÖZI STÍLUS NAPOK fantázianéven. A Stílus című művészeti folyóirat beindítása. A Stílus Gyűjtemény létrehozása. FRIDA KAHLO magyar származású mexikói festőművésznő életművének magyarországi megismertetése, népszerűsítése. GUILLERMO KAHLO magyar származású mexikói fotóművész életművének magyarországi megismertetése, népszerűsítése. Kiemelt fontosságú cél az olasz kultúra magyarországi, illetve a magyar kultúra olaszországi népszerűsítése világhírű művészek közreműködésével a fiatal magyar és olasz pályakezdők érdekében. Műalkotások, dedikált relikviák gyűjtése jótékonysági árverés céljából. Fiatal művészek részére szerződéskötés segítése. ... >>

Nők Információs Hálózata

(kulturális)

1025 Budapest, Felhévizi 26.
képviselő: Erdösi Mária Lilian ... >>

Nyitott Műterem Egyesület

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1026 Budapest, Nyúl utca 6. mfszt 2.
képviselő: Romvári Márton
A képzőművészet, iparművészet, zene, tánc, irodalom, film, fotózás és színház területén a profi és az amatőr művészek segítése, az egyesület tagjainak egyéni ötleteik megvalósításához mind személyi, mind anyagi segítség nyújtása, ismeretek terjesztése. Művésztelepek létrehozása, működtetése. Művészeti előadások, művészeti fesztíválok, kiállítások szervezése. Hazai és külföldi ismeretszerző kirándulások, múzeumlátogatások, művészekkel való találkozások szervezése. Kulturális örökség védelme körében művészeti alkotások gyűjtése, archiválása (filmek, képek stb.) állandó helyen történő kiállítása, a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, gondozása. Rajzszakkör szervezése, működtetése. Pályázatok kiírása, művészeti alkotások létrehozása. Művészek szakmai, anyagi egyéni támogatása, segítségnyújtás jogi és érdekvédelmi kérdésekben. ... >>

Ordasok Hagyományőrző Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Fekete István u. 6.
képviselő: Kerényi Róbert elnök ... >>

Országos Magyar Vadászati Védegylet

(kulturális)

1027 Budapest, Medve utca 34-40.
képviselő: Pechtol János
A vadászatot, vagy a vadászgazdálkodási tevékenységet érintő más szervezetekkel való együttműködés. A vadászat és vadgazdálkodás szükségességének elfogadtatása a társadalom más szereplőivel, a vadászok társadalmi elfogadottságának elősegítése. A vadászati kultúra, a vadászati hagyományok megőrzése, ápolása, vadászati etika és etikett érvényesülésének elősegítése. ... >>

Orvosok a Nemzeti Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1026 Budapest, Tüske u.7.fsz.1.
képviselő: Dr. Tankó Attila
Elósegíteni az Új Nemzeti Színház felépülését, minél hatékonyabb beindulását és működését. ... >>

Otthonunk Európában a II. kerület Közhasznú Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1022 Budapest, Bimbó utca 3. 3./4.
képviselő: Marosi Ilona
A kerületben lakó emberek segítése, különös figyelemmel az Európai Unióba való csatlakozásra, hátrányos tudások, szociális helyzetük javítása, vagyis esélyegyenlőségük biztosítása, azaz, hogy integrálódhassanak a társadalomba. Ezen csoportok gazdasági és kulturális leszakadásának a megelőzése. ... >>

OVERSEAS Egyesület

(kulturális)

1022 Budapest, Bogár u. 2.
képviselő: Szabó Géza ... >>

Összefogás a Budai II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumért Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Keleti Károly u.37.
képviselő: Sasvári Márta
A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium értékmegőrző hagyományai újraéledésének, és a gimnáziumban tanuló gyermekek biztos erkölcsi alapokon, megalapozott tudáson nyugvó felnőtté válásának elősegítése. ... >>

Összefogás Másokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1028 Budapest, Vörösmarty utca 5.
képviselő: dr. Újlaki György
Az alapítvány támogatja az állami, önkormányzati és magán fenntartású, illetve kezelésében levő alap- és középfokú tanintézmények, idősek otthona és egyéb egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények tárgyi eszköz ellátottságának fejlesztését és bővítését abból a célból, hogy a fenti intézmények ellátási színvonalának javításában közreműködjön. Ennek keretében az intézmények részére a hatékonyabb működést elősegítő berendezéseket, készülékeket, műszereket és egyéb más eszközöket juttat. ... >>

Összmagyar Testület

(kulturális)

1028 Budapest, Vadalma utca 12/B.
képviselő: dr. Bándi Kund, dr. Kosztin Árpád
A szervezet célja, hogy elősegítse a nagyvilág magyarságának összefogását, ápolja a történelmi hagyományokat és erősítse minden magyar öntudatát. ... >>

PALAM ET PUBLICE - NYILVÁNOSAN Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 42/a.II.1.
képviselő: Singer János
A középiskolai tanulmányaik idején kollégiumban élő gyermekek hát- rányainak csökkentése, továbbtanulási, érvényesülési esélyeinek nö- velése, oktatási, kulturális, pszichológiai foglalkozások szervezé- sével, a kollégistákkal foglalkozó pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítésével. Tanulmányi és szociális ösztöndíj folyósításával az alapítvány támogatja azokat a kollégistákat, akiknek szociális helyzete gátolja a fejlődésüket. ... >>

Palládium (védelem,oltalom) Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Bíró Péter, Szilágyi Ákos
A magyar irodalmi, képzőművészeti, illetve tudományos élet alkotóinak, és alkotóműhelyeinek a támogatása. ... >>

Parents For Children Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Kandó Kálmán 1.
képviselő: Rudolfné Nágel Anna
Pedagógiai oktatási kísérleti módszerrel 3 éves kortól gyermekek idegen nyelvű óvodai környezetben való nevelése. ... >>

Pasaréti Ferences Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Szilfa u. 4.
képviselő: Szentiványi Árpád
A Kájoni János Ferences Házban működő "Gondviselés Háza" idősek napközi otthona és klubja fenntartásában, valamint a hozzá kapcso- lódó szociális ellátó tevékenységben közreműködés és támogatás. A Kájoni János Ferences Házban működő "Testvérkék" óvoda fenntartá- sában közreműködés és támogatás. A kájoni János Ferences Ház hely- szinét vagy tevékenységét érintő kulturális programok szervezése, támogatása. Diák és tömegsport események rendezése és szervezése. Minden olyan egyéb tevékenység, amely a fent megfogalmazott alapítványi célokat elősegíti, nem ellentétes a jogszabályokkal és a keresztény erkölcsiséggel. ... >>

Pasaréti Ferences Egyházzenei Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti 137.
képviselő: Horváth Bálint, Serly Dénes, Turjányi Katalin
A Pasaréti Ferences Templom egyházzenei életének és a II.ker. kulturális életének támogatása. ... >>

Pasaréti Honvéd Lovas Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1025 Budapest, Szalonka utca 5.
képviselő: Karig Gábor, Lázár Antal, Rezgő Zoltán, Szilvás Erzsébet
Tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségének biztosítása; s sportolás iránti igény felkeltése; a minőségi sporteredmények elérése feltételeinek megteremtése és fejlesztése; a tagok nevelése, a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása; a tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása; a magyar honvéd lovasság és a lovassportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése; a magyar történelmi lovas katonai hagyományok örzése, különös tekintettel az 1848/49. évi szabadságharc honvédlovasságának, valamint a magyar királyi honvéd huszárság hagyományaira. ... >>

Pasaréti Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lóczy L. u. 11.
képviselő: Árád Attila
Az egészséges és tanulási zavarokkal küszködő gyermekek együttes képzését megvalósító alapoktatási tevékenységet végző intézmény létrehozása. ... >>

Páter Tamás Alajos Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4.
képviselő: Szilárdi Ferencné
Az egyházi zenével foglalkozó fiatal müvészek támogatása. ... >>

Pentimento Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 25.
képviselő: Kútvölgyi Erzsébet elnök
A magyar táncművészet minden formájában jelentkező alkotói, előadói, szakelméleti értékek érvényesülésének, a táncművészek és a táncművészeti, valamint a hozzá kapcsolódó művészeti ágak megbecsültségének, társadalmi rangja növelésének elősegítése. ... >>

People Team Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 76.
képviselő: Balla Hajnalka
A nyelvi ismeretek terjesztésének elősegítése, diák- és tömegsport támogatása, betegségmegelőző és gyógyító, valamint kondícionáló tevékenységek elősegítése, természet és környezet védelmének elősegítése, a kulturális mozgalmak támogatása. Az egész életen át tartó tanulás támogatása. ... >>

Pest-Buda Leo Club

(kulturális)

1025 Budapest, Csalán 43/b.
képviselő: Szelényi Zoltán ... >>

Pesthidegkút Német Nemzetiségi Alapítvány

(kulturális)

1028 Budapest, Gazda utca 20.
képviselő: Berger Antal, Murvai László
Pesthidegkút területén élő német nemzetiség hagyományainak kulutrális értékeinek megóvása, nyelvének ápolása. ... >>

Pesthidegkúti Civil Szervezetek Kulturális Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1029 Budapest, Máriaremetei út 37.
képviselő: Borosnyay Tibor
Szellemi, kulturális központ létesítése Pesthidegkúton. ... >>

Pesthidegkúti Református Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Hidegkuti út 64-66.
képviselő: Kovács Gergely
A keresztény értékek megőrzése, támogatása, a református, valamint az ökumenikus szellemiség erősítése támogatása Magyarországon és az országhatáron túl. Szeretetszolgálati tevékenység, humán és reál képzés, testedzés és sport támogatása. ... >>

"PICOTI" Francia Gyermekfejlesztő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 50.
képviselő: Daróczy-Kiss Endre László
Bölcsődei-, óvodai-, és általános iskoláskorú gyermekeknek szóló multi-kulturális nevelés és képességfejlesztés elősegítése mind a gyermekek, mind a gyermekeket oktató és gondozó személyek számára. A természet, az élővilág, a környezet szeretetére, védelmezésére, a fenntartható környezet megteremtésére, az életminőség javítására irányuló gyermeknevelési elvek elterjesztése. Az emberi kultúra-, a művészetek-, a magyar és a francia nemzeti tradíciók-, valamint a hitélet ismeretanyagának terjesztése, a globális nevelési célok elősegítése a korai fejlődési kornak megfelelő speciális módszerekkel. A módszerek kidolgozásának elősegítésére, a továbbképzésekre pályázatok kiírása. ... >>

Pitypang Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Pitypang utca 17.
képviselő: Gellérthegyi Györgyi, Kovács Ildikó
Iskolai hagyományteremtés, az iskola tanulóinak idegen nyelv tanulását elősegitő anyagi, technikai, személyi feltételek megteremtése, támogatása. ... >>

Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G. 40.
képviselő: Batta Dolóresz, Bognár Erzsébet, Németh Róbert
A hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok felderítése, gondozása, a szülők és nevelőszülők támogatása. ... >>

Pitypang Humánszolgáltató Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi 40.
képviselő: Bodoglári Ilona ... >>

PLINTHOSZ Kulturális Egyesület

(kulturális)

1025 Budapest, Krecsányi utca 3.
képviselő: Németh István Tamás
A kortárs képzőművészek hazai és nemzetközi bemutatása és elismertségének növelése. A szellemiségével rokon társművészek kulturális rendezvényeinek támogatása, a kortárs képzőművészeti alkotások létrejöttének segítése. ... >>

Pluralica Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79.
képviselő: Anne Tamm, dr. Bakró-Nagy Marianne, Janurik Boglárka
egyrészt maga végezzen, másrészt támogasson olyan tevékenységeket, melyek a világ multikulturális jellegének, azaz kultúrák és azok összefonódásának bemutatását tűzik ki célul. Igyekszik elősegíteni a kevésbé ismert népek bemutatását, azok kultúrájának megismertetését, és a kultúrák közötti párbeszédet, remélve, hogy ezáltal a globalizálódó, de helyi értékek tudatában lévő világunkban hozzájárulhat az egyes kultúrák alaposabb megismertetéséhez, fennmaradásához, más kultúrák iránt tanúsított toleranciánk emeléséhez. Működése során igyekszik odafigyelni magukra a művészekre, a közvetítőkre és a befogadókra, mint emberekre. Az Alapítvány kiemelten törekszik az uráli népek kultúrájának támogatására. ... >>

Polgárok Pesthidegkútért Egyesület

(sport,kulturális)

1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
képviselő: Cseke Péter
A szervezet célja, hogy Pesthidegkút és környéke lakossága kulturális és sportigényeinek magas színvonalát biztosítsa, helytörténeti múzeumot létesítsen, testvérvárosokkal együttműködjön, valamint médiatevékenységet végezzen, épített környezetét és műemlékeit feltárja. ... >>

Pop Junior Alapítvány

(kulturális)

1029 Budapest, Gyulai Pál 6/a.
képviselő: Bodnár Attila ... >>

Prelúdium Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Kő utca 31.
képviselő: Tamás Kinga
fiatal, tehetséges művészek támogatása;
keresztény művészek, ill. keresztény művészeti tevékenységek támogatása, ennek keretén belül fellépési lehetőségek biztosítása, ezáltal a művészek ismertségének, karrierjének elősegítése;
keresztény hitélet támogatása, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység, hangversenyek, művészeti rendezvények, klubok szervezése, támogatása;
zenei oktatás;
ifjúsági közművelődés segítése, szervezése ... >>

Privileg Idegenforgalmi Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Vérhalom tér 9/b.
képviselő: Méhesfalvi Csaba ... >>

PRIZMA Színházi Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Kavics utca 7.
képviselő: Boross Martin Péter
Befogadó színház létesítését és működtetését. Az amatőr színházi élet fejlesztését; a színházművészetet, illetve annak valamely társművészetét, szakképzési és egyéb struktúrában elsajátító diákoknak a színház munkájában történő bevonását, szakmai gyakorlatszerzés lehetőségének megteremtését. ... >>

Pro Futuris Daedalis Hominibus ( A jövő alkotóiért) Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Árvácska utca 5. I./1.
képviselő: Fenyvesi Katalin főtitkár, Gárdonyi László kuratóriumi tag, Iványi-Bitter Brigitta a kuratórium elnöke, Sebesvári Soma kuratóriumi tag
Azon nagykorú tehetséges jelentkezők művészeti-szakmai képzése, akik a jövőjüket olyan alkotói területeken képzelik el, ahol a társadalmi-művészeti célok elérése érdekében hasznosíthatják az Alapítvány támogatásával megszerzett tudásukat, illetve kibontakoztatható tehetségüket az Alapítvány által fenntartott intézményekben. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal