Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 390
5. oldal

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság

(kulturális)

1021 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: dr. Mihály Szabolcs, Uzsoki Zoltán
A tudományok és tudományágak fejlődésének elősegítése, a technikai haladás elősegítése, a műszaki színvonal emelése, a szakmai műveltség terjesztése, a szakemberek szakmai, társadalmi tevékenységének szervezése, összefogása, a szakmai, tudományos, közéleti együttműködésük előmozdítása, a szakmai érdekek megfogalmazása, képviselete és érvényesítése, a szakma etikai elveinek kidolgozása és megismertetése, a szakmatörténeti hagyományok ápolása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és erősítése, valamint a szakma népszerűsítése. ... >>

Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G. utca 40.
képviselő: Bognár Erzsébet, Monzák Péter
A szerves műveltség kutatása és terjesztése, a néphagyományon alapuló emberformálás, a természetes műveltség világképének közvetítése, gyermek és ifjúságneveléshez mintaadás, amely minták segítségével a gyermek a vele született adottságaiban, "gyermekségében" megerősödjék, az ifjú önmagával és környezetével harmóniában élő felnőtté váljék. Ez az a világkép, amelynek velünk született alapformái, az ősképek a társadalmi és gazdasági változások mellett is alig módosulnak, amelyeket a természettel közvetlen kapcsolatban lévő, annak törvényeit tiszteletben tartó ember mindig időszerűen alkalmazott. Ezt a folyamatot a mai ember már - már elfeledte, érdemes azonban hagyományőrző vidékeken kutatni, feltárni, az eredményt azután terjeszteni. ... >>

Magyar Karaoke Szolgáltatók Egyesülete

(kulturális)

1025 Budapest, Utas utca 5.
képviselő: Molnár Attila
A karaoke szolgáltatók érdekképviselete, érdekérvényesítésük elősegítése. A karaoke szolgáltatások magas színvonalának megőrzése. Karaoke szolgáltatók közötti kapcsolattartás közös rendezvények szervezésével, kapcsolattartás zenészekkel, előadóművészekkel, együttesekkel. A Karaoke, mint egy új szórakozási forma elterjesztése, meghonosítása a hazai kultúrában, Külföldi hasonló céllal létrejött szervezetekkel történő kapcsolattartás. ... >>

Magyar Képregénykiadók Szövetsége Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Palánta utca 21.
képviselő: Halmos Ádám
A képregény magyarországi társadalmi elfogadottságának a növelése. Rendezvények, ezen belül kiemelten egy minden év tavaszán megrendezendő képregényfesztivál és egy késő őszi képregényvásár megszervezése és lebonyolítása. A képregény népszerűsítési formáinak kidolgozása, jelenlét kulturális eseményeken. Együttműködés kialakítása és javítása más hasonló céllal megalakult egyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Magyar Kórusművészek Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Kisrókus utca 35. 4./15.
képviselő: Tóth Márta
Zenei hagyományok ápolása, a múlt értékeinek tolmácsolása, a tagok művészi-szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, magyar és külföldi zene értékeinek felkutatásában közreműködés. ... >>

Magyar Múzeumok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1020 Budapest, Budavári palota.
képviselő: Fodor István, Szabadfalvi József dr. ... >>

Magyar Novum Kulturális Egyesület

(kulturális)

1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 82.
képviselő: Kulinyi István
Hozzájárulás Magyarország Európához való kulturális integrálódásához, a magyar kultúra és a szellemi értékek terjesztéséhez ... >>

Magyar Nyelvőr Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Fő utca 73.
képviselő: Spang Gyula, Szörényi Péter
Szarvas Gábor 1872-ben az első főszerkesztője volt hazánk nyelvészeti tudományos folyóiratának, a Magyar Nyelvőrnek. Ez a nagy múltú kiadvány a mai napig teret ad a magyar nyelvet kutató tudósok publikációinak. A Magyar Nyelvőr Alapítvány tartós közérdekű célja, hogy a Magyar Nyelvőrben megjelenő kutatások finanszírozását, a publikációk létrejöttét segítse. Az a célja továbbá, hogy a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló kiadványokat, törekvéseket támogassa. Az alapítvány kiemelt céljai között szerepel a környezetvédelem elősegítése, a környezettudatos magatartásra nevelés, a bolygónk és környezetünk megóvása érdekében szervezett rendezvények, események támogatása. ... >>

Magyar Origami Kör

(oktatási,kulturális,egyéb)

1025 Budapest, Cseppkő utca 39.
képviselő: Villányiné Simén Mariann elnök
Az egyesület legfőbb célja az origami széleskörű népszerűsítése, oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés révén, továbbá a hagyományokon alapuló kultúra tárgyi és immateriális megjelenésének gyűjtése, feldolgozása és közreadása az oktatási és kulturális örökség megőrzése céjából minden korosztály számára. ... >>

Magyar Ötvösművészek Társasága

(kulturális,érdekképviselet)

1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 62.
képviselő: Hajdú László
A kortárs hazai, valamint az egyetemes magyar ötvösművészeti és fémművészeti értékek világának gazdagítása, az ötvösművészeti hagyományok ápolása, emellett az új fémműves technikák megismerésének, és alkalmazásának elősegítése. A Társaság tagjai segítése az alkotótevékenységek mind színvonalasabb folytatásában, a létrehozott művészeti értékek hazai és nemzetközi fórumokon való megismertetésében, a kortárs ötvösművészetet és fémművességet érintő elméleti és gyakorlati kérdések tisztázásában, a művészeti alkotások, értékek megítélésében. A tagjai érdekvédelme szakmai fórumokon. ... >>

Magyar Prózaíró Műhely Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Gazda utca 41.
képviselő: Gáspár Ferenc
Az Egyesület, mint a nevében is jelzi, elsősorban az irodalom terén már meglévő és folyamatosan keletkező értékeket kívánja védeni, támogatni. Ez magában foglalja a közös műhelymunkát, prózamű-alkotások (regények, novellák) ösztönzését, népszerűsítését, kiadatását, terjesztését, kulturális előadásokon való megismerését. Fontos céljai közé tartozik azon személyek, csoportok falkarolása, támogatása, akik szépprózát írnak, akik az általános- és középiskolákban irodalmi előadásokat, rendhagyó irodalomórákat tartanak, valamint munkásságuk révén hozzájárulnak az olvasás méltóságának növeléséhez. ... >>

Magyar Statisztikai Társaság

(kulturális)

1020 Budapest, Keleti K. 5-7.
képviselő: dr. Laczka Éva Zita, dr. Soós Lőrinc
Segítse a statisztika elméleti és gyakorlati fejlesztését, tudományos művelését. Fórumot teremtsen a statisztika elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatására, szükség esetén állást foglaljon szakmai (módszertani) kérdésekben, tájékoztatást adjon közérdekű statisztikai kérdésekről. A tudomány fejlődését a Keleti Károly pályadíj és szükség szerint más pályázatok, ösztöndíjak kiírásával segíti. Őrzi és ápolja a statisztikai történeti emlékeket és hagyományokat, a kiváló statisztikusok emlékét. Odaítéli a Keleti Károly Emlékérmét. ... >>

Magyar Számítástechnikai és Informatika Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 23/a.
képviselő: Dr. Sima Dezső
Az alapitvány célja:A számítástechnikai és informatika oktatásá-nak elősegítése a társadalom valamennyirétege számára,valamint az informatikai képzés feltétleinek javítása, többek között tananyag fejlesztéssel és az eszközháttér korszerűsítésével szakmai gyakor- latok szervzésével, ismeretterjesztéssel. Az alapítvány kiemelten kívánja támogatni a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Matematikai és Számítástechnikai Intézetek Graduális és posztgraduális képzését, oktatóinak oktatási és tudományos tevékenységét, valamont szakmai fejlődését, továbbá a hallgatók szakmai előmenetelét. Közhasznú tevékenység:Khtv.26. par. c/3.pontja szerinti : tudományos tevékenység, kutatás, valamint a 4. pont szerinti: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Magyar Tudományos Akadémia Füst Milán Fordítói Alapítvány

(kulturális)

1020 Budapest, Hankóczy J. 17.
képviselő: dr. Kulcsár Szabó Ernő, dr. Rőder Edit, dr. Szinger András
A magyar költészet és prózairodalom megismertetésének elősegitése a nemzetek számára, a magyar irodalom magas szinvonalú idegennyelvre fordításával vagy irodalmi szintű ismertetésével. ... >>

Magyar Tüdőátültetettek Országos Érdekvédelmi és Sport Egyesülete

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány utca 55. II//2.
képviselő: Spóner Hajnalka
Elsősorban a szervátültetettek rehabilitációja, visszailleszkedésük elősegítése a társadalomba, a teljes értékű ember érzésének segítése, a hátrányos megkülönböztetés elleni harc orvosilag ellenőrzött testedzés és ezáltal betegség megelőzése a kulturális és közösségi élet kibontakoztatása és a tüdőátültetettek érdekvédelme a legfőbb célkitűzés. Az egyesület biztosítja a szervátültetett emberek rehabilitációját és versenyszerű sportolását a szabadidő és versenysport lehetőségeinek biztosításával. A kultúra keretén belül szintén a hasonló szervezetekkel együttműködve üdülést, utazást kulturális eseményeket is lehetővé tesz. Részt vesz és segítséget nyújt a szervátültetés és az azt követő és az azt megelőző egészségügyi problémák megoldásában és pszichikai segítséget illetve felvilágosítást ad a műtét körülményeiről a várólistán szereplő betegeknek. ... >>

Magyar Vadászati Múzeum és Trófeatár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Medve u. 34-40.
képviselő: Dr.Jakabházy Miklós, Szilágyi István
Közgyűjteményként is működő Természeti Ismeretterjesztő, Kulturális és Oktató Központ létrehozása és fenntartása. ... >>

Magyar Vizsla Adózók Érdekvédelmi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1021 Budapest, Szépjuhászné út 13-15.
képviselő: Horváth Éva
az adófizető állampolgárok érdekeinek képviselete az államhatalmi és önkormányzati szervekkel szemben,
- a mindenkori hatályos magyar jogszabályok által állampolgári jogon biztosított lehetőségnél fogva ellenőrizze és számon kérje a magyar állampolgárok által befizetett adóösszegeket,
- az állampolgárok tájékoztatása arról, hogy milyen hatással vannak a mindenkori kormányzati döntések az adófizetők anyagi jólétére,
- támogatni és szervezni a polgárok olyan közérdekű kezdeményezéseit, mely az adók felhasználásának ellenőrzését célozzák.
... >>

Magyar Zeneművészeti Társaság Alapítványa

(kulturális)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 30.
képviselő: Körmendi Klára
A hazai alkotóművészet támogatása. ... >>

Magyar-Amerikai Partnerség Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli utca 3. B.
képviselő: Schuchmann Elena Yvonne
A magyar és az amerikai nép kultúrájának, történelmének, társadalmi életének kölcsönös megismerése, terjesztése szervezett keretek között. Bekapcsolódás - főleg pályázatok útján - a magyar és amerikai kultúrkincs megőrzése érdekében folyó munkákba. A holokauszt történelmi tragédiájának mélyebb megismerése és megismertetése, ennek érdekében pedagógiai továbbképzések konferenciák, szakmai programok szervezése, ill. ilyen programokon való részvétel. Kulturális, információs internetes portál létrehozása. Közhasznú szolgáltatásainak tagjain túl mások számára történő, széles körű hozzáférésének biztosítása. Ismeretterjesztő, oktató, szervező munka végzése más, hasonló kezdeményezésekkel is összhangban. Ülések, viták, megbeszélések, workshopok rendezése. Szoros együttműködés az amerikai magyar kulturális szervezetekkel. Hozzájárulni a két ország közötti testvérvárosi kapcsolatok elmélyítéséhez. Együttműködés a magyar és amerikai oktatási és kulturális intézményrendszer tagjaival, kutatóintézetekkel, civil szervezetekkel, amelyek készek együttműködni az egyesülettel. A két ország népszerűsítése az amerikai, illetve a magyar fiatalok körében. Kapcsolatok teremtése és tatása mindazokkal, akik értéket teremtenek a magyar és amerikai kultúrában és a tudományban és ezen értékek megőrzésén munkálkodnak. Olyan fórum biztosítása, amelyen ezek az érdekek sokszínűen megjelenhetnek és kifejezésre juthatnak. ... >>

Magyar-Chilei Baráti Társaság

(kulturális)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 122. II.3.
képviselő: Hernandez Rolando, Kornai Aroca Silvia/önállóan, Luis Rojas Alvarez, Patricio Baeza Barrera
A tagság érdekeinek képviselete magyar, chilei és egyéb hatóságok előtt. A magyar, chilei és egyéb hatóságoktól származó, a tagságot érintő információk közzététele. A magyar és chilei nép hagyományai- nak ápolása, a két nép közötti kapcsolatfelvétel megteremtése és elmélyítése. A kulturális hagyományok ápolása. ... >>

Magyar-Török Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1026 Budapest, Lupény u. 6-8. II.11.
képviselő: Saut Karakus ... >>

Magyarország Európában Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Zuhatag sor 17.
képviselő: Göncz Árpád
Magyarország és Európa közötti társadalmi, történelmi és kulturális kapcsolatok erősítésének elősegítése. Színvonalas magyar szépirodalmi alkotások elismerésének támogatása, külföldi megismertetésének előmozdítása. ... >>

Magyarországért Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 5. mf./2.
képviselő: dr. Kelemen András, dr. Molnár Attila, Körbl Balázs, Makovecz Imre, Nagy Balázs
A magyar civil társadalom szerveződésének, a demokratikus szabadságjogok érvényelülésének erősítése, részvétel a modern, sikeres és igazságos Magyarország megteremtésére irányuló program kidolgozásában és megvalósításában. Az egyedülállóan értékes magyar szellemi és kulturális hagyományok megismertetése, terjesztése, értékei érvényesülésének elősegítése, a múlt értékeinek szerves továbbvitele az értelmes és élhető jövő érdekében. A magyarság szellemi tisztulásának és felemelkedésének elősegítése, az összetartozás tudatnak erősítése. Az egyesület további céljai: A fő célok eléréséhez szükséges nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység szervezése. ... >>

Magyarországi Földbirtokosok Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57.
képviselő: dr. Nyári György, dr. Szemerey Zoltán
Az egyesület hagyományőrző földbirtokos szervezet, amely a társadalmi környezetvédelmi és vállalkozói feltételrendszerek összhangját keresve kívánja tagjainak érdekeit előmozdítani úgy, hogy ezzel a a magyar vidék és agrártársadalom jövőjét felelősségteljesen szolgálja. ... >>

Magyarországi Julianus Alapítvány

(kulturális)

1028 Budapest, Községház u. 27/b.
képviselő: Almássy Kornél
A határon túli fiatalok magyar kisebbségének támogatása. ... >>

Magyarországi Kameruniak Kulturális Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 124.
képviselő: Fossong Awung Ivo, Tehakuntio Nansi George Charlyn
az afrikai, és ezen belül a kameruni kultúra magyarországi bevezetése és megismertetése,
- az Afrikából, de máshonnan is Magyarországra érkező menekültek belföldön történő társadalmi beilleszkedésének és munkába állásának elősegítése,
-a magyar kultúra, a magyar társadalom és magyar törvények megismertetése a Magyarországra érkező kameruniakkal,
- a magyar nyelv oktatása a kameruni- és más menekültek számára,
- segítségadás a menekültügyi eljárásban tolmácsolással,
- az egyesület tagjai számára, de kívülállók számára kulturális- és ezen belül zenei események szervezése. ... >>

Magyarországi Tradicionális Kung Fu Egyesület

(sport,kulturális)

1027 Budapest, Vidra u. 2.
képviselő: Kapecska Attila
Az Egyesület célja a magyarországi harcművészet felvirágoztatásában való aktív részvétel, a tradicionális kungfu és belső kung fu irányzatok és harcművészeti stílusok magyarországi képviselete és terjesztése, továbbá a keleti harcművészet e válfajának prezentációja edzések, bemutatók, szemináriumok, versenyek, előadások és filmvetítések alkalmával, a harcművészetben résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a harcművészettel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktívitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében, az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében. ... >>

Magyarországi Video Kiadók Egyesülete

(kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.III.ép.III.e
képviselő: Bálint Péter, Pintér Kathrin, Szelényi Ákos
A video kiadók konzultációihoz szükséges keretek biztosítása, a szakmai tevékenység összehangolása, a nemzeti vido- és filmművészet jelenlétének biztosítása, a tagok érdekképviselete, a szakmai vonatkozsú jogszabálytervezetek kezdeményezése és véleményezése, etikai kódex kidolgozása és érvényesítése, legális videoforgalmazás védelme, a "fekete" videozás elleni tevékenység szervezése és irányítása, valamint a tagok képviselete illetve beavatkozás minden olyann peres és peren kívüli eljárásba, amelynek eredménye a tagság egészére vagy nagy részére kihatással lehet vagy van. ... >>

Magyarországon Élő Ecuadoriak Egyesülete

(sport,kulturális)

1023 Budapest, Levél u. 4.
képviselő: Acosta Mariscal Carlos Manuel
Kulturális tevékenységek folytatása és kulturális programok végrehajtása, az Ecuadorral kapcsolatos ismeretek gyűjtése és megosztása, kulturális és sportprogramok szervezése a Magyarországon élő ecuadoriak gyermekei és mindazok gyermekei számára, akik fontosnak tartják az ecuadori közösséghez való közeledést. ... >>

MÁJUS Elseje Társaság

(oktatási,kulturális)

1023 Budapest, Zsigmond tér 8.
képviselő: Dr. Tóth Miklós, Dr.Aggod József, Kovács György, Pataki Mihály, Szebeni András
A Társaság haladó hagyományokat őrző, a független demokratikus Magyarország fejlődésében érdekelt és abban tevékenyen közreműködni kívánó szervezet, ennek érdekében egészségmegőrző, családsegítő, tudományos tevékenységet, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, kulturális örökséget megóvó tevékenységet végez. Szerepet vállal a környezetvédelemben, a gyermek-ifjúságvédelemben, valamint az emberi- és állampolgári jogok védelmében. ... >>

Manóra Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1023 Budapest, Ürömi utca 54.
képviselő: Forgács György
Az egyesület célja, hogy a zsidó kultúra értékeit megőrizze, a hagyományos értékeket új, a gyermekekhez, az ifjúsághoz közel álló formában jelenítse meg. A zsidó és az izraeli kultúrát és hagyományt megismertesse a zsidó gyerekekkel, fiatalokkal és családjaikkal, és eljuttassa azokhoz is, akik hátrányos helyzetük miatt nem érhetik el ezeket. ... >>

Marcibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Kisné Balázs Enikő, Uhereczky Eszter, Urné Őri Csilla
A Marczibányi téri Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola növendékeiből álló kórusok (Aprók kara, Gyermekkar, Ifjúsági Kórus) szakmai, erkölcsi és anyagi támogatása, a kórusok közösségi életének fejlesztése. ... >>

Marczibányi István Általános Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Györiné Dr. Filep Éva ... >>

Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Margit krt. 41.
képviselő: Bánki Hajnalka
Az alapítvány célja, hogy feltámassza és áplja a IX.-XIX. század törénelmi hagyományait, és azt minél szélesebb körben terjessz oktató, szorakoztató jelleggel. Segítsen minden érdeklődőt, - mind anyagi, szellemi és gyakorlati formában - hogy elmélyedhessen ezen korszak egész vagy részeinek életében, kultúrájában és tudományában. Az alapítvány célja, hogy gyakorlati ismereteket is nyújtson a tánc, vívás, ijászat, kézművesség és más, az adott korszak szerves részét képző tevékenységekben. A cél érdekében az alapítvány hagyományőrző táborokat, bemutatókat és foglalkozásokat szervez és más hagyományőrző szervezetekkel együttműködés kialakítására törekszik. ... >>

Márk Tivadar díj Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Bimbó út 160-162.
képviselő: Boschán Daisy
Márk Tivadar Kossuth-díjas jelmeztervező emlékének megőrzése, szellemi hagyatékának ápolása, annak átörökítése. ... >>

Más Hang Más Kép Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

1021 Budapest, Csíbor utca 1/A.
képviselő: Gere Miklós, Szakácsi Monika
A Magyarországon élő és alkotó zenészek, filmes és vizuális szakemberek kreativitásának elősegítése, a magyar zenei - és vizuális kultúra nemzetközi terjesztése; az alkotók és szakemberek támogatása, népszerűsítése, különös hangsúlyt helyezve a fiatalokra és a kuturális sokszínűségre. Az innovációt és a kreativitást ösztönző projektek támogatása a kultúrák közötti párbeszéd és kölcsönös cserék támogatása.
A közösségi zenélés létrehozása és mindenki számára elérhetővé tétele, rendezvények formájában. A közösségi zenélés meghonosításásban közreműködők ösztöndíjjal történő segítése. Az invenciózus és mondanivalóval bíró amatőr produkciók színpadi fellépéseinek megteremtése. Fogyatékkal élők zene fogyasztásának elősegítése. A hátrányos helyzetű szociológiai csoportok kultúra és művészet horizontján történő befogadói magatartásának segítése. Deprivált környezetben élők kulturális fogyasztásának elősegítése. ... >>

Medgyesi Miklós Alapítvány az Audio Vizuális Kultúra Fejlesztéséért

(kulturális)

1021 Budapest, Tárogató út 11.
képviselő: Zsótér László
Az audio-vizuális kultúra legújabb eredményeinek megismertetési lehetőségét biztosítani megfelelő körülmények között, a szükséges technikai és tárgyi feltételekkel. ... >>

Memoria Moderna Kulturális Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1022 Budapest, Aranka u. 2.
képviselő: Riedel Miklós Márton ... >>

Mentális Fejlesztés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Bundenz u. 20-22.
képviselő: Nunnné Kovács Orsolya
Anyagi feltétel és háttér biztosítása:
- különböző tanulói esélyegyenlőségek csökkentéséhez,
- gyermekek nyelvtanulási, tehetséggondozásához kapcsolódó könyv és egyéb támogatásához,
- az iskolában tartandó kulturális események megrendezéséhez, a tárgyi és személyi feltételek biztosításához,
- táborok szervezéséhez,
- kapcsolatteremtéshez más helység és országbeli iskolákkal,
- kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók támogatásához,
- ünnepek, rendezvények szervezéséhez, rendezéséhez,
- közhasznú pályázatokhoz ... >>

Minerva Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Varsányi udvar 2. IV.em.20.
képviselő: Anka Mártha Annemarie
A kolozsvári magyar újságírás támogatása. ... >>

Minta Magyar Divat, Nyomottanyag és Textiltervezésért Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Zugligeti út 9-25.B. ép.
képviselő: Szélesné Erdei Irma Erzsébet
A magyar textil tervezés támogatása. ... >>

Modern Tudás Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Bagolyvár u. 4/B.
képviselő: Dr. Bertók Péter, Johnné Rósenblüth Erzsébet
A magyarországi demokratikus átalakukás szempotnjából fontos eszmerendszereket, azok történelmét, legfontosabb dokumentumait és aktuális jellegzetességeit minél szélesebb körben megismertesse. Ezen belül különleges figyelmet szentel a liberális eszmék magas színvonalú megismertetésének és lehető legszélesebb körű terjesztésének. Hozzájárul a toleranciának, mint a kultúrált politizáslás hagyományának ápolásához. Célja továbbá az Internet sajátos lehetőségeit felhasználva új módszereket bevezetni az oktatásban, az állampolgárok informálásában, a digitális demokrácia elterjedésében és minden egyéb lehetséges közösségi feladatnál. ... >>

MOM Kórus Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Tapolcsányi u. 3.
képviselő: Dr. Balajti András
A zenei kultúra fejlesztése, kórusművészet ápolása, a MOM Bartók Béla Vegyeskar működésének finanszírozása. ... >>

MOM. Bartók Béla Vegyeskar-Egyesület

(kulturális)

1027 Budapest, Bem rkp. 30.
képviselő: Konrádné Villányi Csilla
A magyar kórusművészet legjobb hagyományainak felhasználásával a tagok zenei műveltségének fejlesztése, a vegyeskar repertoárjának bővítése, hangversenyeken, kórusversenyeken való részvétellel a zenei élet kiteljesítéséhez való hozzájárulás. ... >>

MONOGRAM Tolvaly Ernő Közhasznú Alapítvány a fiatal művészek támogatására

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Érmelléki út 4.
képviselő: Lengyel András
Tolvaly Ernő művészeti és tanári eszmeiségét szeretné továbbörökíteni.
Elsősorban a PTE Művészeti karának képzésében résztvevők, illetve a karon már végzett, Pécsett alkotó fiatal művészek támogatására jött létre.
Támogassa, segítse a képzőművészeti oktatás intézményeit, az oktatásban résztvevők művészeti tevékenységét, az alkotások bemutatását, a kiállításokkal kapcsolatos nyomdai termékek előállítását.
A vidéki iskolák növendékei nyerjenek belépést a művészeti élet vérkeringésébe. ... >>

Mozgókép-szakmai Szolgáltatók Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 141. C. 1./2.
képviselő: dr. Ferenczy Gábor, Erdélyi István
A filmszakmai szolgáltatók anyagi-, szakmai- és jogi biztonságának növelése, elősegítése, a filmszakmai szolgáltatók érdekképviseletének körében a pénzügyi kiszolgáltatottság minimalizálása, a tisztességtelen piaci magatartás visszaszorítása, a filmszakmai szolgáltatókkal szembeni amorális üzleti-, vállalkozói- és piaci magatartás jog-, érdekképviseleti - és üzletpolitikai eszközzel történő megakadáloyzása,
a filmszakmai szolgáltatók egymás közötti szervezett informálásával a megrendelői kör rendszeres üzleti minősítése:
a Nemzeti Filmirodával, a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal, a magyar Történeti Filmalapítvánnyal, az NKM-val, az ORTT-vel és más, közpénzekből gazdálkodó, a mozgókép-művészetet támogató szervezetek állandó szakmai együttműködés kialakítása,
szakmai kulturális- és ismeretterjesztő fórumok, - konferenciák rendezése, szervezése, azokban közreműködés.
Szakmai utánpótlás (oktatás, továbbképzés) és a gyakornoki munkalehetőségek biztosításának szervezése és anyagi támogatása pályázati alapon folyóstott támogatások, illetve ösztöndíjak formájában.
... >>

Musica Antiqua Hungarica

(kulturális)

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 41/a.
képviselő: Késmárki György ... >>

Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 144.
képviselő: Bognár Nándor
Emlékmúzeum létrehozása, működtetése, mely az 1956-os forradalom és szabadságharc fellelhető emlékeit felkutatja, gyűjti, megőrzi és bemutatja, hogy a jövő nemzedékei valós és széleskörű ismereteket szerezhessenek a XX. századi magyar történelemnek erről a kimagasló jelentőségű eseményéről. ... >>

Muzsikáló Értelmiség Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Versec sor 14.
képviselő: dr. Lanchkovich Miklós
a kamarazenélés, mint kulturális örökségünk megóvása, népszerűsítése ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal