Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 390
4. oldal

Karády Katalin Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Garas utca 6. II./2.
képviselő: Kálmán Tibor
Karády Katalin életének, munkásságának dokumentálása, megismerése, e megismerés elősegítése. ... >>

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

(kulturális)

1026 Budapest, Nyúl utak 4. mfszt./1.
képviselő: Bihari László, Király Csaba, Mikus István elnök
kulturális tevékenység ... >>

Kárpátalja Hitéletéért Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Törökvész út 100 b.
képviselő: Ury Ágnes
A határainkon kívül élő kárpátaljai magyarok vallási életének, szociális és magyar nyelvű kulturális igényeik kielégítésének támogatása. ... >>

Katolikus Néppárt

(kulturális)

1028 Budapest, Hidegkúti 332.
képviselő: Varga Árpád dr., Varga Endre dr. ... >>

Káva Kulturális Műhely Egyesület

(intézményi,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
képviselő: Takács Gábor
Színházi-nevelési csoport létrehozása és működtetése. ... >>

Káva Színház és Dráma a Nevelésért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1026 Budapest, Nyúl utca 6. mfszt./2.
képviselő: Takács Gábor, Varga Andrea Helena
Az alapítvány fő célja a színházi nevelés, drámapedagógia és módszertani feladatok végzése, elsősorban három területen: komplex színházi nevelési foglalkozások tartása; drámapedagógia és színházi eszközöket használó foglalkozássorozatok tervezése és vezetése; módszertani műhely működtetése. ... >>

Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka emlékére

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lórántffy utca 3.
képviselő: Szakonyi Károly
Az alapítvány célja , hogy a magyar nyelv ápolása érdekében igényes, kulturált és kifejező magyar beszédre ösztönözze a színművészeket, a média szereplőit és a magyar ifjúságot. Az alapítvány céljainak megvalósítása során az Oktatási Minisztérium ( 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ) erkölcsi támogatását élvezi. ... >>

Kerekerdő Óvoda Alapítvány 2003.

(intézményi,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Máriaremetei út 153.
képviselő: Ugrai-Nagy Tünde
Az óvodai nevelés - oktatás gyakorlatában adaptálható pedagógiai módszer - együttesek, így "az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" megjelőlésű oktatási program bemutatása, alkalmazása, a határokon átívelő " Csak tiszta forrásból " kultúra- különösen a csángó- magyat néphagyományok- elemeinek megőrzése, támogatása, terjesztése. Ezen belül: * a kisgyermekek érzelmi, etikai intelligenciájának megalapozása, fejleszése; * a művészetek iránti fogékonyság fejlesztése; * nemzetközi szakmai tapasztalatcserék szervezése, lebonyolítása a Kodály zenei programmal dolgozó óvodai pedagógusok részére, idegen nyelvű modszertani anyagok készítése, terjesztése. ... >>

Keresztutak Nemzetközi Egyesület az Ember Teljességéért

(kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 114/a.
képviselő: Jónai Éva Hava ... >>

KÉT-KEDÖK EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
képviselő: Soborné Siegl Csilla
A KÉT-KEDŐK Egyesület aktívan és tevékenyen kíván közreműködni: A II. kerületi diákság képviseletében és érdekvédelmének ellátásában, továbbá emberi és állampolgári jogainak védelmében jogi tanácsadással. A II. kerületi diákok nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének és ismeretszerzésének támogatásában - képzések, szabadidős, tehetséggondozó táborok szervezésével. Azoknak a diákoknak a támogatásában, akik az egyesület céljaihoz kapcsolódó tevékenységekben vesznek részt. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok jogszerű működésének és gazdálkodásának segítésében - jogi tanácsadással, szponzori kapcsolatok kiépítésével. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatoknak és Kerületi Diákönkormányzatnak (KEDÖK) az országos diákszervezetekkel való hatékonyan működő kapcsolatainak kialakításában. A KEDÖK működésének segítésében, szakmai képzések feltételeinek megteremtésében, pályázatokon való részvétel támogatásában. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok és a KEDÖK által szervezett kulturális és szabadidős programok szervezésének, lebonyolításának és értékelésének segítésében. ... >>

Kétfarkú Kutya Kulturális Egyesület

(kulturális)

1022 Budapest, Zilah utca 4.
képviselő: Árki Tibor, Döme Zsuzsanna, Kovács Gergely
Az Egyesület elsődlegesen kulturális célok megvalósítására alakult, kulturális tevékenységének fókuszában a köztéri kommunikáció áll. Célunk ezen a közösségiként felfogott téren keresztül, országosan, minél több újszerű, alternatív tartalmú kommunikációs felület ( óriásplakát, citylight poszter, stb.) kialakítása, ahol egyrészt kortárs képzőművészek munkái kerülnek kiállításra, másrészt teret kapnak az utca emberének szóló nem reklámcélú üzenetek. ... >>

Kiss Áron Magyar Játék Társaság

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Buday László utca 7. II/1/a.
képviselő: Dr. Györgyi Erzsébet elnök, Haider Edit társelnök, Léb Zsuzsanna társelnök
A Kiss Áron (1845-1908) munkásságához méltóan társadalmi összefogást és fórumot biztosítani a játékkal, a játszással foglalkozó, legkülönbözőbb területeken működő szakembereknek és intézményeknek.
A magyar és magyarországi játékkultúra értékeinek felkutatása, őrzése, széleskörű terjesztése és korszerű továbbfejlesztése. Az egyesületbe tömörült tagok által gyakorolt pezsdítő hatás révén a témakörrel foglalkozók szellemi, gyakorlati és módszertani támogatása.
Sajátos eszközeivel a hasznos ismeretek, a humánus jellemvonások, a kreatív készségek, a társadalmi, nemzeti önismeret fejlesztését szolgáló és a családi nevelést segítő játékok kidolgozásának elősegítése, azok bemutatása és elterjesztése.
A játékkultúrával foglalkozó szaktudományoknak, a játéknak az oktatás és a közművelődés terén való alkalmazása eredményeinek, valamint a játékfejlesztés során létrejött szellemi és tárgyi alkotások, újszerű törekvéseknek népszerűsítése.
A játékkal foglalkozók érdekeinek érvényre juttatása az Alapszabályba foglaltak szerint.
A kortárs és jövőbe mutató, innovatív és készségfejlesztő játékkultúra támogatása, az előbbiekben vázolt célokkal összhangban. Az emberiség játékkultúrájának, a játék kultúrtörténetének megismertetése a hazai társadalommal. A gyermekek törvényben elismert, játékhoz fűződő joga érvényesítésének szorgalmazása. ... >>

Kiss Magánzenede Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Dés 3.
képviselő: Kissné Szűcs Mariann
A "KISS" Zenede alapfokú művészet-oktatási intézmény fenntartóként történő üzemeltetése. A "Kiss" Zenedében történő oktatás, zenemű- vészeti, pedagógiai módszertani kutatás támogatása, könyv- és zeneműkiadás. Szükség esetén az alapítvány önálló zeneiskola létre- hozását határozhatja el. ... >>

Klebelsberg Kuno Emléktársaság

(kulturális)

1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
képviselő: Dr.Erdősi Károly, Jókai Anna, Kővári Péter ... >>

Klub 99 Kulturális Egyesület

(kulturális)

1024 Budapest, Mártirok 67
képviselő: Márkus Miklós dr. ... >>

Koffer Kulturális Egyesület

(kulturális)

1027 Budapest, Ganz utca 5-7. III./21.
képviselő: Horkai Tamás, Sőregi Melinda
Az egyetemes és hazai kultúra támogatása, ápolása, terjesztése, a kortárs művészetek felkarolása és bemutatása. ... >>

Konjo Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1026 Budapest, Páfrány út 1/ A. 1./5.
képviselő: Nagy Attila
A Kyokushin Karate filozófiai és Keleti Harcművészeti oktatása és népszerűsítése gyermekek, fiatalkorúak és felnőttek részére, elősegítve ezzel a sportolás iránti szeretetet és igényt, valamint az egészséges testi és lelki fejlődést. A karate oktatási rendszerén keresztül - a fegyelem, a tisztelet és az önismeret előtérbe helyezésével - a kiegyensúlyozott és harmonikus életre, valamint közösségi szellemre való nevelés. Gyógyult szenvedélybetegek, valamint fogyatékos gyermekek reszocializációjának és reintegrációjának elősegítése. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és kábítószer-fogyasztóvá válásának megelőzése a szabadidő helyes eltöltése és az egészséges életmódra történő nevelés által. ... >>

Konok-Hetey Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Budenz utca 7/a.
képviselő: Németiné Mészáros Julianna
A magyar szobrászat és festészet támogatása és népszerűsítése, a modern magyar festészet és szobrászat művészettörténeti jelentőségű értékeinek gyarapítása és megóvása, ezen értékek köztudatba vitelének segítése. ... >>

Konvergencia Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Zöldlomb 52-54.
képviselő: Dr. Kutsch Zoltán
Magyarországon élő német származású magyar állampolgárok nemzetiségi hagyományainak ápolása. ... >>

Konzervatív Ifjúsági Közösség

(kulturális)

1024 Budapest, Margit körút 5/a.
képviselő: Kelemen Kartal
A magyar kultúra ápolása, a nemzeti hagyományok megőrzése, a modern polgári konzervatívizmus értékeit magáénak valló fiatalok összefogása, a kulturális értékek tömegkommunikációs eszközökön keresztül történő terjesztése, a modern tömegkommunikációs kultúra segítése. ... >>

Kor Kontroll Társaság (KKT)

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 55.
képviselő: B. Király Györgyi
Felmérni, megtervezni: mit tehetünk azért, hogy lassítsuk az öregedés folyamatát, hogy az idősödő ember sokáig legyen képes örömét lelni az őt körülvevő természeti és épített környezetben, a kulturális és egyéb - egészségügyi, táplálkozási, mozgásra, lelki harmóniára épülő - szolgáltatásokban. ... >>

Kovásznai György Alapítvány

(kulturális)

1028 Budapest, Gyöngyvirág u. 4/b.
képviselő: Kovásznai Dorottya
Kovásznai György (1934-1983) filmrendező emlékének megőrzése. Kovásznai György filmrendező emlékének megőrzése mellett azzal összefüggésben kifejtett kulturális tevékenység és Kovásznai György kulturális örökségének megőrzése. ... >>

Ködszurkálók Színház Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1027 Budapest, Bajvívó u. 11.I.emelet 1.
képviselő: Máté Krisztián
Az alternatív színházi kezdeményezések megvalósulásának elősegítése. ... >>

Kölcsey Ferenc Olvasókör

(kulturális)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.
képviselő: dr. Nemes Erzsébet
A tagság, valamint a hozzátartozók, barátok, ismerőöok és érdeklődők körében a kultúra - különösen az irodalom - értékeinek megismertetése és ápolása, a nemzeti tudat erősítése. ... >>

Kölyök Európa Egyesület

(kulturális)

1028 Budapest, Tárkony utca 76.
képviselő: Zubovics Katalin
A gyermekkultúrával és gyermekprogramok szervezésével foglalkozók számára minőségi követelményrendszer kidolgozása, elfogadtatása, népszerűsítése, programok és a médiatermékek népszerűsítése, továbbá biztosítani tagjai számára a tevékenységükhöz szükséges, a törvényben előírt, jogi és szakmai hátteret. ... >>

Könyvszalon Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Völgy u. 27/b.A.ép.5.
képviselő: Kemény András
Könyvek, kiadóvállalatok megismertetése, fiatal művészek támogatása. Pályakezdésük segítése, ennek érdekében a Könyvszalon Díj alapítása, illetve évenkénti odaítélése. ... >>

Körmöczy Zsuzsa Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 159.
képviselő: Dr. Lukács József Lászlóné, Dr. Niklai Ákos
Körmöczy Zsuzsa teniszbajnoknő emlékének ápolása ; a magyar teniszsport hagyományainak gondozása ; fiatal női teniszezők nemzetközi szintű versenyeztetésének elősegítése ... >>

KÖZÉLET Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
képviselő: Dr. Serényi Iván
A közéleti és a nyilvánosság kapcsolatának javítása, a fiatal új- ságíró nemzedék képzésének és továbbképzésének támogatása, a való- ságfeltáró újságírás és az ehhez kapcsolodó kutatómunka támogatása, médium műhelyek korszerűsítése, az alapítványi célokkal megegyező sajtótermékek kiadása, forgalmazása, programok szervezése, támoga- tása. ... >>

Közéleti Mozgalom

(oktatási,kulturális)

1020 Budapest, Keleti K. 22.
képviselő: Borsos Mihály
Tagjai részvételével tevékenyen részt kíván vállalni a nevelés, oktatás és ismeretterjesztés területén, valamint feladatául tűzi ki a kulturális örökség megóvását, védelmét , valamint ezzel kapcsolatos propaganda kifejtését. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme. ... >>

Közös Európában Együtt Emlékezzünk Nemzetközi Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1021 Budapest, Budakeszi út 79.
képviselő: Dr. Botz László, Dr. Király Béla
A hagyományőrzés szellemiségének terjesztése Európában; az elesett katonák emlékének méltó megőrzése; kegyeleti megemlékezések szervezése; katonai emlékhelyek létesítése, hadisírok gondozása; nemzetközi hadtörténeti kutatások támogatása. ... >>

Közös Jövő Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 18/ C. I./4.
képviselő: Nemes Judit, Somogyi Bálint Márton
Az ifjúság számára lehetőség biztosítása az Európai Unióval kapcsolatos kulturális, tudományos és társadalmi-közéleti ismeretek megszerzésére, kutatási programok szervezésére. ... >>

Kreatív Bázis Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1.
képviselő: Romet-Balla Ágnes, Tibay Boglárka
Az improvizációs színház, mint műfaj és forma szélesebb körű elterjesztésének támogatása Magyarországon, annak érdekében, hogy személyiségfejlesztő hatása minél többeknek elérhető legyen. A Momentán Társulat működésének támogatása. ... >>

Kreatív Társadalom Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Balogvár u. 4/B.
képviselő: Dragon Pál
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkozá- sának elősegítése, ennek keretében a munkanélküli műszakiak érdeké- ben a munkaalkalmak felkutatása a vállalatoknál és intézményeknél, a rászorulók információval való ellátása. A reálértelmiségi réteg megbecsülésének kialakításához segítség nyújtása, a nyugdíjasok felhalmozott és még hasznosítható tudása felhasználásának szorgal- mazása, lehetőség szerinti támogatása. A reálértelmiség piackonform továbbképzésének elősegítése, ennek során az iskolarendszeren kívü- li szakmai oktatás elősegítése. Rendezvények szervezésével részt venni a műszaki ismeretterjesztésben, elősegíteni az ország euroat- lanti csatlakozását. A műszaki kultúra tekintetében hozzájárulni a kulturális örökség megóvásához. Tekintettel lenni és kezelni megkü- lönböztetett figyelemmel a reálértelmiségű hátrányos munkaerő piaci helyzetű fiatalok és tartós munkanélküliek foglalkoztatási gondja- it, számukra információkat gyűjteni és továbbítani. Szociális tá- mogatást nyújtani. A célok érdekében és azokat kiterjesztve tudomá- nyos tevékenység, azon belül kutatás és publikálás folytatása. ... >>

Kultúra a Balatonért Művelődési, Irodalmi, Filmművészeti, Oktatási és Színházi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Medve utca 28.
képviselő: Bujtor István, Kőrösi Andrea, Mészáros Zoltán
a Balatonhoz, mint kulturális régióhoz kapcsolódó, elsősorban nemzeti és európai kulturális örökséget megőrző, feltáró és továbbfejlesztő színházi, irodalmi, művészeti, oktatási és művelődési programok személyi, technikai és adminisztratív feltételeinek megteremtése. ... >>

Kultúra Határok Nélkül Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Völgy u. 39/D.
képviselő: Gulyás Buda
A magyar kultúra hagyományainak, emlékeinek, műemlékeinek, fejlődésének és jelen állapotának megismertetése a világ előtt. ... >>

Kultúraelméleti Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Virágárok utca 3.
képviselő: dr. György Péter, dr. Niedermüller Péter, dr. Radnóti Sándor, dr. Rákai Orsolya, dr. Wessely Anna
a kultúraelméleti kutatások elősegítése és koordinálása Magyarországon, illetve magyar nyelvterületen, a magyar és nemzetközi kultúraelméleti kutatások közötti kapcsolatok erősítésére. ... >>

Kürthy Sándor Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Fő utca 90. fszt./2.
képviselő: dr. Gerinczy András
Kürthy Sándor festőművész életművének ápolása. ... >>

Lakner Bácsi Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Bem József u. 14.
képviselő: Aczél András
A tanuló ifjúság nevelése a művészetek és az esztétikai értékek iránti nyitottságra, képességfejlesztés, oktatás, ismeretterjesz- tés, a nemzeti kulturális értékek megismertetése. Lakner Artúr - a magyar gyermek színjátszás megteremtője - szellemi hagyatékának megőrzése és ápolása, a munkásságával megteremtett magas színvona- lú hazai gyermekszínész képzés továbbfejlesztése. ... >>

LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

1026 Budapest, Pasaréti utca 108.
képviselő: dr. Buzási Gábor
A jó kormányzat - jó állampolgárok elvének érvényesítése.
A közösség állampolgári, kulturális, társadalmi és erkölcsi állapotának és jólétének aktív figyelemmel kísérése, segítése. A szervezet a Kszt. 26.§.c.) 1.,2.,4.,5.,9.,10. és 11. alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja. ... >>

Lipót Hagyományőrző Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1026 Budapest, Pasaréti út 22. II./5.
képviselő: Dr. Nagy Zoltán
A hazai népesség pszichiátriai és neurológiai ellátásának 10 %-t. végző Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPN) társadalmi beágyazottságának, azaz társadalmi megítélésének és elfogadottságának megteremtése és elősegítése.
-A pszichiátriai és neurológiai betegségekkel kapcsolatos negatív társadalmi attitűdök feloldása, ill. a pszichiátriai és neurológiai betegségek demisztifikálása, ezen kórképek kezelhető és gyógyítható jellegének propagálása.
- Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben (OPN) évtizedek óta folyó magas szintű betegellátó, ill. nemzetközi vonatkozásában is kiemelkedő oktató, tudományos kutató és szakmaszervező tevékenység erkölcsi támogatása.
- Segítségnyújtás egy utóbb létrehozandó Alapítvány működtetéséhez, adományok gyűjtése és lakossági fórumok tartása az Egyesület működésével és céljaival kapcsolatban. ... >>

Magyar Alkotóművészek Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/a. II.6.
képviselő: Söpkéz Sándor ... >>

Magyar Civil Női Lobby Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

1027 Budapest, Bem rakpart 38-39.
képviselő: Alföldi Andrea, Bencsik Andrea, Strack Mária, Tamás Ibolya
Kulturális tevékenység. ... >>

Magyar Cserkészleány Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Alvinci 22.
képviselő: Mecsi Józsefné Csontos Gizella dr. ... >>

Magyar Csodaszarvas Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Orló utca 11-15. D I./7. a
képviselő: Pálfi Zoltán ... >>

Magyar Csodaszarvas Kulturális és Művelődési Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 63.
képviselő: Nagy Tamás Dr.
Kulturális események szervezésének, tanulmányi versenyeken kiemelkedő személyek díjazásának támogatása. ... >>

Magyar Demokrata Fórum

(kulturális,egyéb)

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73.
képviselő: Makay Zsolt
A Magyar Demokrata Fórum célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló, korszerű konzervatív párt. Tiszteli az elődök országalkotó képességét, a patriotizmust, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát, a nemzet javát szolgáló hagyományok mának is szóló üzeneteit. ... >>

MAGYAR ÉRTÉK HATÁROK NÉLKÜL AZ ÚNIÓBAN - ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 4. fszt. 2.
képviselő: Egenhofferné Halász Ildikó
A magyar értékek és kulturális kincsek alapján imázsépítés határok nélkül, különös tekintettel a zene, tánc, fotóművészet és idegenforgalmi adottságok terén, valamint önismereti klubok és tanfolyamok szervezése, melyek azt hivatottak elősegíteni, hogy a magyarok megtalálják méltó helyüket az Unióban. ... >>

Magyar Fesztiválbalett Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Boróka u. 7/B.
képviselő: Markó Iván
A XX. század végén hazánk bekapcsolása a világ kultúrális vérkeringésébe, és hazánk a világgal való megismertetése. ... >>

Magyar Fordításért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Nagybányai út 79.
képviselő: Garzó Lilla
a fordító és tolmács tevékenység szakmaisága érvényesítésének előmozdítása,
- a fordítás, illetve tolmácsolás iránti elhivatottság fejlesztése,
- a fordítási, tolmácsolási hivatás hagyományainak ápolása,
- a fordítási, tolmács tevékenység értékeinek képviselete, népszerűsítése hazánkban,
- segítségnyújtás a fordítási, tolmácsolási tevékenység felsőfokú oktatásához. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal