Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 390
3. oldal

FotoKlikk a Fotográfiáért Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Aranka utca 2.
képviselő: Darányi Zsolt
a hazai és nemzetközi fotográfia eredményeinek népszerűsítése, ezek dokumentálása. ... >>

Föld Színház Társadalmi Műhely Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Péchi Antal utca 22.
képviselő: Nádor Zsófia
a társadalom színházi eszközökkel való vizsgálata és építése, színházi képzéseken és előadásokon keresztül. ... >>

Frottír Alkotócsoport Egyesület

(kulturális)

1025 Budapest, Kisrókus utca 39/ A.
képviselő: Fazekas Anna, Péter Judit
Az egyesület biztosítja a tagok művészi alkotó közösségként való bemutatkozási lehetőségét. Az egyesület célja továbbá a közvélemény figyelmének ráirányítása korunk társadalmi és kulturális problémáira, ezek összefüggéseire; kiállítások szervezése, művészi projektek kiírása, kulturális rendezvények, alkotótáborok szervezése, környezetvédelemmel kapcsolatos művészeti eseményeken való megjelenés, a vizuális kultúra népszerűsítése. ... >>

Gál Mátyás Tervezőgrafikai Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1023 Budapest, Borbolya utca 14. II./11.
képviselő: Gál Magdolna
A Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Magyar Iparművészeti Egyetem Tervezőgrafikus szakán végző diplomakiosztás előtt álló hallgatóinak támogatása, a hallgatók megelőző évi szakmunkája alapján, valamint a diploma feladat vázlattervi készültségének megfelelő munkája alapján. A díj időpontja néhai Gál Mátyás születésének időpontja. ... >>

Gastoldi Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

1021 Budapest, Lipótmezei út 8/a.
képviselő: Végh Katalin ... >>

Gerencsér Ferenc Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Krecsányi 12.fsz.4.
képviselő: Vékony Ildikó
A cimbalomművészet széleskörű támogatása. ... >>

Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1025 Budapest, Kapy utca 45. b.
képviselő: Novák Eszter
Az alapítvány célja elsősorban a Magyarországon élő színészek, előadóművészek, színházi alkotók, művészek tevékenységének segítése. fellépési lehetőségeinek támogatása, műveik kiadása és az ehhez kapcsolódó szervezési feladatok ellátása. ... >>

GÓJ MOTOROS EGYESÜLET

(kulturális,egyéb)

1029 Budapest, Dutka Á. utak 43. A. fszt./1.
képviselő: Mészáros Imre
A magyar nemzeti, valamint a keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire motoros túrák szervezése. Együttműködés és kapcsolattartás más, hasonló célú magyar és külföldi szervezetekkel. Más, hasonló célú egyesületek, szervezetek támogatása. ... >>

Gordius Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Hidegkúti út 37.
képviselő: Dr.Vas Sándor
A gimnáziumi oktatás támogatása az alapító okirat által meghatározott körben. ... >>

Gyermekszínházak Háza Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
képviselő: Tóth Zsuzsanna
A gyermekek és fiatalok számára biztosítani a színházzal és a színház eszközeivel való nevelést.
Segíteni az igényes, tartalmas előadások és színházi nevelési foglalkozások létrehozását és a fiatalokhoz való eljuttatását.
Támogatni a drámapedagógia, mint speciálisan hatékony művészetpedagógiai módszer elterjesztését határainkon belül és kívül.
A gyermek és ifjúsági korosztály - beleértve a speciális élethelyzetben lévőket is - művészeti és kulturális képzése, kulcskompetencia-fejlesztése. ... >>

Halastó Közhasznú Kulturális Egyesület

(kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leó út 5. III./28.
képviselő: Halas Dóra
Egy alkotóműhely létrehozása, amelyben lehetőség nyílik arra, hogy a magyarországi amatőr zenei kultúra - különös tekintettel a kóruskultúrára - kortárs szellemiségben gazdagodjon, miközben fontos szerepet szán a régebbi zenei hagyományok ápolásának és újraélesztésének is. ... >>

Hasadék Centrum Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Hűvösvölgyi u. 35.
képviselő: Dr. Hirschberg Jenő, Dr. Sárközi Andrea
Betegségmegelőző, gyógyító, rehabilitációs, kultúrális, oktatási célok támogatása, különös tekintettel a magyarországi hasadékos betegek ellátásának megszervezésére, a gyógyító munka feltételeinek megteremtése. ... >>

Hauser Arnold Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Törökvész út 66/B.
képviselő: dr. Marosi Ernő
A művészettörténet, a szociológia és az irodalomtudomány körében elért eredmény elismerése, illetve ilyen eredményre ösztönzése. ... >>

Hegyi Paradicsom Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Zöldlomb 40/c.
képviselő: Dredor Tamás ... >>

Hegyisport Club Sportegyesület

(sport,kulturális)

1021 Budapest, Kuruclesi út 8/B.
képviselő: Szabadka Péter
1. A hegyek ismeretének széleskörű terjesztése sport, tudományos és művészeti úton egyaránt-, 2. A hegymászásnak és más alpin ágazatoknak, mint speciális mozgásformáknak rendszeres művelése, az ifjúsági testedzés iránti igényeinek felkeltése az öntevékenység és a közösségi élet kibon- takozása útján. ... >>

Hetedik Nap Kulturális Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1028 Budapest, Kossuth Lajos utca 16. fszt./4.
képviselő: Péter János
támogatni a hazánkban és a határon túli magyar interkulturális műveket létrehozó alkotókat. A "Firkin Együttes" támogatása. ... >>

Heti Válasz Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Horvát utca 14-24 V.
képviselő: Halász Csilla
Az alapítvány gondoskodik a fenntartható fejlődés értékrendjének erősítéséről a magyar nyilvánosságban. Vagyis a környezetbarát, az egyéni, közösségi és természeti erőforrásainkkal takarékosan bánó fejlődés szemléleti feltételeinek erősítéséről. Segíti a természeti és a társadalmi környezetével harmonikus viszonyban élő, ép, egészséges ember eszményének népszerűsítését. Erősíti a közösségi - helyi, nemzeti, európai, globális - felelősségtudatot szellemi, kulturális környezetünkért. Erősíti a médiafogyasztói tudatosságot. Támogatja nemzeti történelmünk tágan értett környezettudatos szellemi hagyományainak ápolását és minél szélesebb körben történő megismertetését - a teljes magyar nyelvterületen. Az alapítvány célja a közművelődési, oktatási és kulturális javak védelmével, valamint a fogyasztó- és környezetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok ellátásának segítése a civil szerveződés eszközeivel. ... >>

Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Apostol u. 22-24.B. I.em. 4.
képviselő: Barta Péter, Dr. Schweitzer József, Róna András, Szabó Sándor
A Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Közpon létrehozása, amely biztosítja a magyar és az európai kultúra, valamint az egyetemes zsidó kultúra értékeinek minél magyasabb színvonalú átadását mindazon gyermekek és felnőttek számára, akik - bármely nemzet vagy felekzet tagjaiként - óhajtják és vállalják ezen kultúra és tudás megismerését, elsajátítását. ... >>

Holland - Magyar Kulturális Együttműködést Elősegítő Egyesület

(kulturális)

1022 Budapest, Füge utca 5-7.
képviselő: Bernardus Petrus Titus Maria Bombeld, Debengshu Banarjee, Foppe Adriann Andriesse, Maaike Groot, Theodorus Anthonius Cornelius Migo
A holland és a magyar kultúrára, társadalmi kérdésekre vonatkozó ismeretek és tapasztalatok kölcsönös átadása a Magyarországon élő és/vagy dolgozó hollandok és a magyarok részére. A hollandok és a magyarok közötti kapcsolatok ösztönzése, továbbfejlesztése, szervezett platform nyújtása, a kommunikáció elősegítése. Összejövetelek, kulturális és társadalmi rendezvények szervezése. ... >>

HON-KA-MA Alapítvány a honfoglaló és kalandozó magyarok útján sárkányrepülővel és más repülő szerkezetekkel

(kulturális)

1027 Budapest, Margit krt. 3.
képviselő: Bagdi Sándor
A honfoglaló magyarok nomád életének és állandó hazát kereső útjának megismertetése, valamint a honfoglaló magyarok és utódaik által ránk hagyott történelmi értékek minél szélesebb körben veló közkinccsé tételének elősegítése. ... >>

Honfoglalás 2000 Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1022 Budapest, Mák u. 5.
képviselő: Szilvásy György
Kulturális, közéleti és egészségügyi tevékenység folytatása, az emberi jogok védelme. ... >>

Hubay Jenő Társaság

(kulturális)

1028 Budapest, Kökény utca 39.
képviselő: Szecsődi Ferenc ... >>

Humanisztikus Kooperativ Tanulás - 2000 Közhasznu Alapitvány

(kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
képviselő: Csirmaz Mátyás ... >>

Hungaro Austro Plan a Fiatal Zenészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Margit krt.24. VII.30
képviselő: Heather Ross, Sthepen D. Agostino
Fiatal tehetséges zenészek támogatása. ... >>

Huszonegyedik Század Alapítvány az Új Kulturális Értékrendért

(kulturális)

1026 Budapest, Gábor Áron u.8.
képviselő: Koltay Gábor
Maradandó értékű irodalmi és művészeti alkotások létrehozásának, történelmi kutatások támogatása. ... >>

IBS Alapítvány a Felsőoktatás Fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Tárogató utca 2-4.
képviselő: Bajusz Tamás, dr. Stefán Tamás, Gönczi László
Az alapítvány tevékenységét az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (1021 Budapest, Tárogató út 2-4.) működéséhez kapcsolódóan, a támogatott intézményben folyó felsőoktatási tevékenység elősegítésével, a képzési körülmények folyamatos javításával-fejlesztésével, az intézmény szervezeti kereteinek és működési színvonalának bővítésével-emelésével, az intézmény oktatóinak és hallgatóinak a támogatásával, ösztönzésével látja el, az alább részletezettek szerint.
(a) A felsőoktatás, a támogatott intézményben folyó vezetőképzés elősegítése és színvonalának emelése.
(b) Oktatási-készségfejlesztési programok megszervezésének, illetve ehhez kapcsolódóan tanagyagok, tematikák kifejlesztésének és előállításának támogatása.
(c) A felsőoktatás technikai eszközökkel való ellátásának, az oktatási körülmények fejlesztésének a támogatása, elősegítése.
(d) A támogatott intézmény oktatási tematikájához illeszkedő kutatások támogatása, rendezvények szervezése és támogatása, illetve oktatói-hallgatói ösztöndíjak folyósítása a felsorolt célokból.
(e) A támogatott intézményben folyó oktatással-vezetőképzéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi ismeretek, kutatási eredmények terjesztésének, és ilyen tartalmú kiadványok (könyvek, tanulmányok, más publikációk) megjelentetésének a megszervezése és támogatása.
(f) A hallgatók tanulmányainak folytatását, annak eredményes gyakorlati kiegészítését szolgáló képzési formák terjedésének elősegítése, tanulmányi csereprogramok, hallgatói gyakorlati év (placement) teljesítésének az elősegítése, ehhez kapcsolódó hallgatói pályázatok elbírálása, ezt elősegítő támogatások odaítélése.
(g) A hallgatók és oktatók kulturális rendezvényeken való részvételének támogatása.
(h) A felsőoktatásban megjelenő üzleti, gazdasági és menedzsment szakterületek szakmai fejlődésének, kutatási tevékenységének elősegítése. Ezzel kapcsolatosan önálló fejlesztő tevékenység, valamint szakmai pályázatok kiírása, kiemelkedő teljesítmények díjazása, elismerése.
(i) Az üzleti jellegű ismeretek felsőoktatási oktatásának módszertani fejlesztése. A kiemelkedő példaértékű oktatási és oktatásszervezési munka elismerése, támogatása. Új oktatási megközelítések, struktúrák és módszerek bevezetése (távoktatás, e-learning).
(j) Az üzleti felsőoktatásban megjelenő ismeretanyagok, kutatási és módszertani eredmények terjesztése az üzleti szférában, az oktatás és az üzleti élet kölcsönös ismeret- és tapasztalatátadásának elősegítése, katalizálása. Ezzel kapcsolatosan könyvek, kiadványok előállítása, terjesztése, az aktuális kérdéseket megvitató konferenciák, továbbképzések, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.
(k) A szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátításának segítése, a gyakorlati képzés nemzetközi szinten elvárt követelményeinek teljesítéséhez a feltételek javítása, az elhelyezkedést, a vállalkozást és a munkahely-megtartást elősegítő képzési formák fejlesztése, ennek érdekében új együttműködési formák és hálózat létrehozásána ... >>

IBS Pro Cultura Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Tárogató út 2-4.
képviselő: Bertalan Zsuzsanna
Az IBS Színpad működésének támogatása a fellépő színészek vagy egyes előadások, illetve a színháztechnika fejlesztése útján, valamint az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola tanárainak és diákjainak kulturális tájékozottságának bővítése az IBS Színpad előadásaira szóló színházjegyek megvételével és rendelkezésre bocsátásával. ... >>

Id. Légrády Sándor Művészeti Alapítvány az életmű, valamint a magyar bélyegművészet és kisgrafika gondozásáért

(oktatási,kulturális)

1024 Budapest, Moszkva tér 10/6.
képviselő: Borbás József
1994.02.11. (bejegyző végzés): Légrády Sándor hagyatékának gondozása, emlékének őrzése, életművének reprodukálása. 1994.03. 11. (kiegészítő végzés): * Vizuális tárgyi és hangzó kultúra terjesztésének, színvonala emelésének segítése, * A művészet hagyományos és újfajta megjelenési formáinak népszerűsítése, * A művész és kézműves alkotók támogatása, tehetségkutatás, menedzselés, * A gyűjtői hagyományok ápolása és ösztönzése, * Az alkotó és gyűjtő munkát segítő és népszerűsítő tanulmányok és egyéb kiadványok létrehozása és terjesztése, * A magyar hagyományoknak megfelelő kézműves szakmák, a kézműves szakmunkásképzés fejlesztése és támogatása, a kézműves szakmunkásképzés intézményrendszerének továbbfejlesztése. ... >>

Ifjúsági Demokrata Fórum

(kulturális)

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 73.
képviselő: Lasztovicza Gábor
A Szervezet a Lakitelki Nyilatkozat szellemében működő ifjúsági, kulturális és politikai társadalmi szervezet, melynek célja az if- júság érdekében kapcsolatos, a nemzeti és egyetemes európai érté- kek védelme és szolgálata, keresztény erkölcsi alapon a demokrati- kus jogállam keretei között. ... >>

Igaz Élet Istenben Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 1-5. C. 5./4.
képviselő: Palkó Balázs Dávid
Az Igaz Élet Istenben lelkiségi mozgalom missziós tevékenységének anyagi és szellemi segítése, támogatása. ... >>

II. Kerületi Érdekvédő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1028 Budapest, Hunyadi J. utca 18.
képviselő: Mészárovits Antal Géza
A II. Kerületi Érdekvédő egyesület célja, hogy olyan közösséget teremtsen, ami segíti nemzetünk kulturális értékeinek megismerését, azok ápolását és a demokrácia magyar nemzeti hagyományoknak és az európai uniós normáknak is megfelelő megszilárdítását. ... >>

Illyés Gyula Írói Hagyatékáért Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Csejtei u. 2.
képviselő: Csoóri Sándor elnök, Domokos Mátyás alelnök
Illyés Gyula író hagyatékának gondozása, közkinccsé tétele, szellemiségének méltó megjelenítése. ... >>

Informatika a Társadalomért Egyesület

(kulturális)

1028 Budapest, Bujdosó köz 7. A.
képviselő: Soltész Attila
Az ország információs és tudásalapú fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban kutatási és tájékoztatási feladatokat lát el;
a társadalmi érdekek képviselete céljából a közszférában megvalósuló informatikai fejlesztéseket véleményezi, megismerteti a közvéleménnyel, azzal kapcsolatban módszertani ajánlásokat fogalmaz meg;
az informatikát érintő jogszabályalkotásban véleményt formál, ezt kommunikálja;
segíti a határon túli magyarok bekapcsolását az információs társadalomba. ... >>

Interregió Fórum Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Varsányi Irén utca 6. II./8.
képviselő: Borsos Endre László
Magyarország és a szomszédos országok kulturális és emberi erőforrásainak fejlesztéséhez való hozzájárulás, a Kárpát-medencei régiók és népek közötti kapcsolatok erősítése, az Európai Uniós fejlesztési források eredményes felhasználásának elősegítése; határon átnyúló és nemzetközi fejlesztési programok és projektek kidolgozása és megvalósítása, környezettudatos, fenntartható életre nevelés, az egyetemi- vagy főiskolai tanulmányokat folytatott fiatal Kárpát-medencei értelmiségiek kapcsolattartásának intézményesítése, kapcsolattartás a már végzett, illetve a tanulmányaikat még folytató Kárpát-medencei tanulók és hallgatók között. ... >>

Inti Raymi Nap (Ünnep) Egyesület

(kulturális)

1025 Budapest, Gül Baba utca 7.
képviselő: Zea Aréstegui Javier Filiberto
a Magyarországon élő latin-amerikaiak kultúrájának ápolása, az Andok-beli országok és Magyarország közötti kapcsolatok erősítése. ... >>

Irgumburger Kulturális Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 51.
képviselő: Dudás Sándor ... >>

Ivánka Csaba Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Krecsányi u. 1.
képviselő: Hámori Ildikó
A Nemzeti Színház tragikusan fiatalon elhunyt, nagy tehetségű színész-rendezője, Ivánka Csaba (1948-1996) emlékének ápolására létrehozott alapítvány célja a kiemelkedő színművészeti teljesítmények megjutalmazása az évenként átadásra kerülő IVÁNKA CSABA DÍJ-jal, valamint a magyar kultúra terjesztése alkotói beszélgetések szervezésével. Az alapítvány vagyona gyarapodásának függvényében támogatni kívánja a magyar drámák, zenés színpadi művek írását és bemutatását, magyar előadóművészek (színművészek, énekesek, zeneművészek) és művészeti közösségek munkáját, színháztörténeti kiállítások rendezését, szociális tevékenységként támogatni kívánja a tragikus élethelyzetbe került pályatársakat, illetve ezek családjait, a kulturális örökség megóvása keretében támogatja az elhunyt magyar művészek alakításainak, rendezéseinek, különböző hangfelvételeinek archiválását, ismeretterjesztő tevékenységként a könyvek, kották, CD-ék, kazetták, videófelvételek szerkesztését, kiadását. ... >>

Jankó János Néprajzi Egyesület

(kulturális)

1025 Budapest, Apostol u. 30. I.em.3.
képviselő: Geszti Zsófia
A Kárpát-medence népi kultúrájának feltérképezése és megőrzése; Kárpátalja népi kultúrájával való kiemelt foglalkozás; Néprajzi gyűjtőutak és táborok szervezése; Konferenciák szervezése; Kiállítások szervezése; Kiadványok szerkesztése és kiadása; Tanfolyamok szervezése; Ismeretterjesztés, kutúraközvetítés a népi kultúra népszerűsítése. ... >>

Járdányi Pál Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 35.mfszt.1.
képviselő: Járdányi Gergely
Járdányi Pál Kossuth-díjas zeneszerző, népzenetudós munkáságának feltárása, szellemi hagyatékának gondozása, az ifjúság zenei képzésének és általános műveltségének fejlesztése, fiatal tehetségek támogatása. ... >>

Játékkal a Műveltségért - Kvízjátékosok Klubja Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Barlang u. 22.II.6.
képviselő: M.Nagy József
Ismeretterjesztés, szellemi képesség karbantartása és fejlesztése, műveltségi vetélkedő szervezése és lebonyolítása útján, különös tekintettel a gyermek és fiatalok körében - általános, középfokú és felsőfokú oktatási intézményeknél - Magyarország területén, valamint a határon túli magyarok körében. ... >>

JAZZART Közcélú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 24.
képviselő: Fazekas Katalin
Az alapítvány célja a jazz, a népzene, a világzene és komolyzene műfaján belül létrehozandó nemzetközi és hazai rendezvények, versenyek, illetve ezen belül a területen megrendezésre kerülő egyé kulturális események, valamint előadóművészek fellépésének és szakmai fejlődésének támogatása, tehetségkutatás, továbbá a jazz művészet fejlesztése, jazz-művészi alkotások létrehozásának ösztönzése, támogatása, jazz-zenei clubélet, így különösen a Budapest Jazz Club működésének támogatása. Az alapítvány célja továbbá a jazz-művészi produkciók széleskörű nyilvánosságra hozatalának és nemzetközi terjesztésének elősegítése. ... >>

Jeruzsálemi Szent János Lovagrend Magyarországi Egyesülete

(egészségügyi,kulturális)

1021 Budapest, Budakeszi út 79.
képviselő: Eszterházi Antal, Fülemen Róza Elnök, Szunai Miklós ügyvezető elnök
A keresztény etika és az emberek közötti humánus kapcsolatok erősítése, elősegítése. Az elesettek, rászorultak, szegénysorsúak és betegek támogatása, ellátásuk elősegítése. Az évszázados Máltai Lovagrend hagyományainak felelevenítése, Magyarországon történő meggyökereztetése, továbbá a máltai lovagok közötti kapcsolatok szélesítése és fenntartása. A fenti célokhoz kapcsolódó kulturális és támogató programok és rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Jógaország Alapítvány az egészséges, boldog gyerekekért

(egészségügyi,kulturális)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 14. 1./16.
képviselő: dr. Horváth Henriette
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy a Magyarországon élő gyerekek- egészségük megőrzése és kiegyensúlyozott fejlődésük elősegítése érdekében - intézményes keretekben és ezen kívül rendszeresen jógázzanak, olyan felnőttekké váljanak, akiknek napirendjébe a jóga beépül, ilyen módon rendelkeznek majd azzal az eszköztárral, mely bizonyítottan feszültségoldó, egészségmegőrző, betegségmegőrző hatású. Az alapítvány célja olyan társadalmi és anyagi környezet megteremtése, amely a fenti cél elérését a gyerekek legszélesebb köre részére lehetővé teszi. ... >>

Kaláka Zenei Művészeti Alapítvány (Ka-lá-ka)

(kulturális)

1020 Budapest, Csopaki u.7.
képviselő: Grillusz Dániel
A magyar népzene és társművészetek tradícióinak megőrzése, ápolása. ... >>

Kállai Ernő Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Fény 2.
képviselő: Maurer Dóra
A kortárs magyar és nemzetközi művészet megismertetésének és népszerűsítésének támogatása. ... >>

KÁLLAI FERENC ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

1025 Budapest, Szalamandra utca 33.
képviselő: Moór Marianna
Kállai Ferenc színművész életművének méltó emléket állítani a ?Kállai Ferenc Díj? alapításával és évenként kettő díjazott részére történő adományozásával. ... >>

Kamanduk Programok Közhasznú Egyesület a gyerekekért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Bem J. utca 2.
képviselő: Gulyás Magda
Az egyesület alapvető célkitűzése minél szélesebb programok szervezése gyermekek és fiatalok számára. Az egyesület célja nyári táborok, év közbeni kirándulások szakkörök és más rendezvények létrehozása és lebonyolítása. Az egyesület célja továbbá, hogy az egyesület programjain eltérő háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok is részt vehessenek, így a városi és falusi gyermekek integrált nevelése, a különböző szocio-ökonomiai státusú gyermekek kevert nyaraltatása, illetve más országokkal lebonyolított csereprogramok szervezése is a szervezet tervei között szerepel. Különféle kulturális programok megvalósítása, amatőr és professzionális művészek, alkotócsoportok meghívása. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a gyermekek speciális fejlesztésére, természetes kreativitásuk kibontakoztatására,m alkotói és kulturális érdeklődésük kiterjesztésére, illetve személyiségük, toleranciájuk és széles látókörük fejlesztésére. Az egyesület alapvető célként tekint mindezek mellett a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítására, a természetes környezettel való minél gyakoribb találkozás elősegítésére. ... >>

Kapisztrán Kórus és Zenekar Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Erőd utca 16. II./1.
képviselő: Virágh András
Az Országúti Ferencesek Plébánia templomában működő Kapisztrán Kórus és Zenekar anyagi támogatása a liturgikus zenei szolgálat és hangversenyei színvonalának fenntartása érdekében. ... >>

Kapocs Autonóm Filantróp Liga

(kulturális)

1021 Budapest, Széher út 84.
képviselő: Toldy- Schedel Emil ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal